STPM BAHARU : MP SAINS SOSIAL

1,577 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,577
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

STPM BAHARU : MP SAINS SOSIAL

 1. 1. TAKLIMATSUKATAN PELAJARAN STPM BAHARU BAGI MATA PELAJARAN SAINS SOSIAL 1
 2. 2. Definisi TermaPentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)• Pentaksiran yang dikendalikan oleh guru- guru mata pelajaran sekolah secara berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran• Guru merancang, mentadbir, membuat penskoran, dan memeriksa mengikut garis panduan, tugasan, peraturan pentaksiran dan penskoran yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) 2
 3. 3. PEPERIKSAAN STPM BAHARU 3
 4. 4. Ciri Baharu Sukatan Pelajaran STPM• Pengajian − 3 penggal• Kandungan kurikulum dibahagikan kepada 3 bahagian − 1 bahagian untuk satu penggal• Bilangan waktu pengajaran membantu proses pengajaran dan pembelajaran• Hasil pembelajaran sebagai panduan skop pentaksiran tajuk dan subtajuk 4
 5. 5. PEPERIKSAAN STPM STPM Terminal STPM Baharu• Peperiksaan pada akhir • Peperiksaan pada akhir pengajian T6 setiap penggal• Bilangan kertas soalan 2 − 4 • Bilangan kertas soalan 3 − 5• Peperiksaan bertulis • Peperiksaan bertulis & PBS − PBS bagi semua mata pelajaran kecuali Literature in English, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil • Mengulang• Mengulang − Memperbaiki − peperiksaan STPM keputusan pada akhir setiap penggal 5
 6. 6. Mata Pelajaran Sains Sosial 970 Seni Visual 900 Pengajian Am 1 910 Bahasa Melayu 14946 Pengajian 2 13 911 Bahasa Cina Perniagaan 3944 Ekonomi 12 912 Bahasa Tamil 4942 Geografi 11 913 Bahasa Arab 5940 Sejarah 10 6 920 Literature in English 931 Usuluddin 9 8 7 930 Syariah 922 Kesusasteraan Melayu Komunikatif 6
 7. 7. Mata Pelajaran Sains SosialBilangan Kertas 7
 8. 8. KAEDAH PENTAKSIRAN 8
 9. 9. WAJARAN PENTAKSIRAN 9
 10. 10. Bahasa MelayuBilangan Kertas }Bahasa Melayu 1 – Penggal Pertama UjianBahasa Melayu 2 bertulis – Penggal KeduaBahasa Melayu 3 – Penggal KetigaBahasa Melayu 4 – PentaksiranBerasaskan Sekolah Penggal Kedua (Esei berformat)Bahasa Melayu 5 – PentaksiranBerasaskan Sekolah Penggal Ketiga (Penulisan ilmiah) 10
 11. 11. 11 Perbezaan Jenis Soalan Mata Pelajaran Bahasa Melayu (910) Ujian Bertulis Sistem Terminal Sistem Ba910/1 60 soalan 910/1 20 soala aneka pilihan pilihan,910/2 Karangan, berstruk rumusan, esei soalan alih 910/2 30 soala bentuk bahasa pilihan d dan analisis berstruk kesalahan 910/3 20 soala bahasa pilihan d berstruk
 12. 12. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)Mengapa PBS? Tumpuan juga kepada pentaksiran Autonomi untuk kepada sekolah pembelajaran untuk terlibat (assessment for bersama dalam learning) pentaksiran Pentaksiran calon dilakukan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran 12
 13. 13. Pentaksiran Berasaskan SekolahMengapa PBS?• Keupayaan calon dinilai dari segi: − kemahiran kognitif − kemahiran manipulatif − kemahiran insaniah (soft skills) 13
 14. 14. Pentaksiran Berasaskan SekolahMengapa PBS?Kemahiran Kognitif• mengenalpasti dan menghuraikan masalah dan isu yang berkaitan dengan pembangunan negara serta mencadangkan langkah mengatasinya• mengaplikasi teori dan kaedah yang diajar dalam bilik darjah dengan keadaan sebenar• mentafsir, mensintesis, dan merumus data dan maklumat berkaitan dengan isu yang dibentangkan 14
 15. 15. Pentaksiran Berasaskan SekolahMengapa PBS?Kemahiran Manipulatif• Memperoleh sumber, data, dan maklumat daripada − aktiviti memerhati − menemubual − mengkaji selidik − kajian perpustakaan − penulisan agensi kerajaan dan swasta − internet• Mempersembahkan data/maklumat dalam bentuk grafik, jadual, rajah, carta dan tulisan 15
 16. 16. Pentaksiran Berasaskan SekolahMengapa PBS?Kemahiran Insaniah (soft skills)• berkebolehan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan berkesan• berkebolehan untuk bekerjasama dalam kumpulan dan sebagai satu pasukan• berupaya mengurus dan menepati masa• berupaya menyelesaikan masalah• berupaya menghasilkan tugasan secara kreatif dan inovatif 16
 17. 17. Pentaksiran Berasaskan SekolahMengapa PBS?Kemahiran Insaniah (soft skills) samb….• berkemampuan menjalankan kajian kuantitatif dan kualitatif secara saintifik• berkebolehan menjalankan kajian secara jujur, amanah, dan beretika• berupaya meningkatkan keyakinan diri dan bermotivasi• berkebolehan menggunakan komputer untuk menghasilkan tugasan dan penyelidikan 17
 18. 18. Bila melaksanakan PBS? • • Bahasa Melayu• Pengajian Am • Bahasa Arab Kesusastera 4 4 5 an Melayu Komunikatif • Bahasa Melayu• Syariah 4 • Usuluddin 4 4 5• Sejarah 4 • Geografi 4 • Ekonomi 4 • Pengajian Perniagaan 4 • Seni Visual 3 18
 19. 19. Apakah Jenis Kerja Kursus dalam PBS? Kerja Projek Esei Kajian Luar ProjekPengajian Am Bahasa Melayu Geografi Seni Visual (Penggal Kedua)Bahasa Melayu(Penggal Ketiga) Bahasa ArabKesusasteraanMelayuKomunikatifSyariahUsuluddinSejarahEkonomiPengajianPerniagaan 19
 20. 20. Kerja Projek: Pengajian Am 4SoalanPilih satu daripada tema di bawah, dan sediakan kerja projekyang panjangnya tidak melebihi 5000 patah perkataan.Tema 1Pencemaran budayaTema 2Kebebasan media 20
 21. 21. Kerja Projek: Kesusasteraan Melayu Komunikatif 4Soalan 1Kemukakan satu portfolio seorang tokoh perniagaan yangmerupai watak Encik Muhammad dalam Saudagar Besar dariKuala Lumpur.Soalan 2Hasilkan satu persembahan multimedia berdasarkan episodPeminangan Puteri Gunung Ledang dalam Sulalatus Salatin(Sejarah Melayu).(a) Hasil kerja tersebut mengandungi elemen multimedia,iaitu grafik, animasi, teks, dan audio-visual 21
 22. 22. Sambungan…(b) Tempoh persembahan multimedia antara tiga hingga lima minit(b) Laporan bertulis mengandungi (i) sinopsis projek (ii) papan cerita (story board) projek 22
 23. 23. Siapa mengambil PBS? Siapa memeriksa PBS? Calon Pemeriksa• Sekolah Kerajaan• Sekolah Bantuan Kerajaan Guru mata pelajaran berkenaan• Sekolah Swasta• Persendirian Individu Pemeriksa yang dilantik oleh MPM• Sekolah Integriti 23
 24. 24. Di manakah PBS dilakukan? Calon Pusat• Sekolah Kerajaan Sekolah Calon• Sekolah Bantuan Kerajaan Sekolah Calon (pemeriksa tidak dibayar)• Sekolah Swasta Di pusat yang ditetapkan oleh MPM• Persendirian Individu (pemeriksa dibayar oleh MPM) 24
 25. 25. Penjaminan Kualiti PBSPenyelarasanDilaksanakan untuk penyeragaman skor berdasarkankriteria pemarkahanPemantauanMemastikan kaedah pelaksanaan PBS adalah mengikutprosedur dan garis panduan yang ditetapkan sertamempunyai kesahihan dan amanah bagi mengelakkanketidakakuran* Mekanisme untuk menentukan kebolehpercayaan dan kesahan skor pentaksiran 25
 26. 26. Penjaminan Kualiti PBSPenyelaras Kebangsaan − Ketua Pemeriksa (Pensyarah)Penyelaras Negeri − Jurulatih UtamaPenyelaras Daerah/Zon − Jurulatih Utama Pemeriksa − Guru mata pelajaran 26
 27. 27. Sukatan Pelajaran: 900 PENGAJIAN AMKandunganPENGGAL PERTAMA PENGGAL KETIGA1. Kemahiran Belajar 6. Alih Bentuk Komunikasi2. Malaysia Kekal 7. Malaysia dan Negara Berdaulat LuarPENGGAL KEDUA3. Alih Bentuk Komunikasi4. Malaysia Maju dan Sejahtera5. Kerja Projek 27
 28. 28. Skim Pentaksiran Pengajian Am Penggal Kod/Nama Kertas Markah Masa PentadbiranPengajian (Jenis Ujian) (Wajaran)Penggal 900/1 − Pengajian Am 1 80 2 jam PentaksiranPertama (Ujian Bertulis) (29%) berpusat (Soalan aneka pilihan, soalan berstruktur dan esei)Penggal 900/2 − Pengajian Am 2 60 1½ jam Pentaksiran Kedua (Ujian Bertulis) (22%) berpusat (Soalan berstruktur, alih bentuk komunikasi dan esei) 900/4 − Pengajian Am 4 55 Sepanjang Pentaksiran (Kerja Projek) (20%) penggal berasaskan kedua sekolahPenggal 900/3 − Pengajian Am 3 80 2 jam Pentaksiran Ketiga (Ujian Bertulis) (29%) berpusat (Soalan aneka pilihan, soalan analisis data dan esei) 28
 29. 29. Sukatan Pelajaran: 910 BAHASA MELAYUKandunganPENGGAL PERTAMA PENGGAL KETIGA1. Sejarah dan Perkembangan 9. Wacana Bahasa Melayu 10. Retorik2. Fonetik dan Fonologi 11. Variasi Bahasa3. Pembacaan Kritis dan Analitis 12. Laras Bahasa4. Penulisan Esei Tidak Berformat 13. Semantik 14. PragmatikPENGGAL KEDUA 15. Penulisan Ilmiah5. Morfologi6. Sintaksis7. Analisis Kesalahan Bahasa8. Penulisan Esei Berformat 29
 30. 30. Skim Pentaksiran Bahasa Melayu Penggal Kod/Nama Kertas Markah Masa PentadbiranPengajian (Jenis Ujian) (Wajaran) Penggal 910/1 − Bahasa Melayu 1 100 (35%) 2 jam Pentaksiran Pertama (Ujian Bertulis) berpusat (Soalan aneka pilihan, soalan berstruktur dan esei) Penggal 910/2 − Bahasa Melayu 2 60 1½ jam Pentaksiran Kedua (Ujian Bertulis) (20%) berpusat (Soalan aneka pilihan dan soalan berstruktur) 910/4 − Bahasa Melayu 4 25 Sepanjang Pentaksiran (Kerja Kursus - Esei) (8%) penggal berasaskan sekolah kedua Penggal 910/3 − Bahasa Melayu 3 60 1½ jam Pentaksiran Ketiga (Ujian Bertulis) (20%) berpusat (Soalan aneka pilihan dan soalan berstruktur) 910/5 − Bahasa Melayu 5 50 Sepanjang Pentaksiran (Kerja Projek) (17%) penggal berasaskan sekolah ketiga 30
 31. 31. Sukatan Pelajaran: 911 BAHASA CINAKandunganPENGGAL PERTAMA1. Kefahaman Teks Bahasa Cina 8. Sejarah Kesusasteraan Moden Cina Klasik II2. Ulasan Petikan Bahasa Moden 9. Teks Pilihan Bahasa3. Sejarah Kesusasteraan Cina Cina Klasik II Klasik I PENGGAL KETIGA4. Teks Pilihan Bahasa Cina Klasik I 10. EseiPENGGAL KEDUA 11. Sejarah Kesusasteraan5. Kajian Bahasa dan Linguistik Cina Moden6. Alih Bahasa 12. Teks Pilihan7. Kefahaman Teks Bahasa Bahasa Cina Cina Klasik Moden 31
 32. 32. Skim Pentaksiran Bahasa Cina Penggal Kod/Nama Kertas Markah Masa PentadbiranPengajian (Jenis Ujian) (Wajaran)Penggal 911/1 − Bahasa Cina 1 80 2 jam PentaksiranPertama (Ujian Bertulis) (33.33%) berpusat (Soalan berstruktur dan esei) Penggal 911/2 − Bahasa Cina 2 80 2 jam Pentaksiran Kedua (Ujian Bertulis) (33.33%) berpusat (Soalan berstruktur dan esei) Penggal 911/3 − Bahasa Cina 3 80 2 jam Pentaksiran Ketiga (Ujian Bertulis) (33.33%) berpusat (Soalan berstruktur dan esei) 32
 33. 33. Sukatan Pelajaran: 912 BAHASA TAMILKandunganPENGGAL PERTAMA1. Bacaan dan Kefahaman 8. Kesusasteraan Tamil2. Tatabahasa: Morfologi Moden: Novel3. Kesusasteraan Tamil Moden: Puisi PENGGAL KETIGA4. Sejarah Perkembangan 9. Esei Bahasa dan Kesusasteraan 10. Kesusasteraan Tamil TamilPENGGAL KEDUA Pertengahan/Etika5. Penulisan Ulasan 11. Kesusasteraan6. Tatabahasa: Sintaksis Tamil Moden: Cerpen7. Kesusasteraan Tamil Klasik/Epik 33
 34. 34. Skim Pentaksiran Bahasa Tamil Penggal Kod/Nama Kertas Markah Masa PentadbiranPengajian (Jenis Ujian) (Wajaran) Penggal 912/1 − Bahasa Tamil 1 100 2 jam PentaksiranPertama (Ujian Bertulis) (33.33%) berpusat (Soalan berstruktur)Penggal 912/2 − Bahasa Tamil 2 100 2 jam PentaksiranKedua (Ujian Bertulis) (33.33%) berpusat (Soalan berstruktur) Penggal 912/3 − Bahasa Tamil 3 100 2 jam PentaksiranKetiga (Ujian Bertulis) (33.33%) berpusat (Soalan berstruktur dan esei) 34
 35. 35. Sukatan Pelajaran: 913 BAHASA ARABKandunganPENGGAL PERTAMA PENGGAL KETIGA1. Kemahiran Bahasa 6. Kemahiran Bahasa2. Tatabahasa Fungsian 7. Tatabahasa Fungsian 8. Teks SasteraPENGGAL KEDUA 9. Kerja Kursus3. Kemahiran Bahasa – Penulisan Esei4. Tatabahasa Fungsian5. Balaghah 35
 36. 36. Skim Pentaksiran Bahasa Arab Kod/Nama Kertas Penggal Markah Masa PentadbiranPengajian (Wajaran) (Jenis Ujian)Penggal 913/1 Bahasa Arab1 70 2 jam Pentaksiran berpusatPertama (Ujian (28%) Bertulis) (Soalan Esei)Penggal 913/2 Bahasa Arab 2 70 2 jam Pentaksiran berpusat Kedua (28%) (Ujian Bertulis) (Soalan esei) Penggal 913/3 Bahasa Arab 3 50 1½ jam Pentaksiran berpusat Ketiga (Ujian Bertulis) (20%) (Soalan Esei) 913/4 Bahasa Arab 4 30 15 minit Pentaksiran berpusat (12%) (Ujian Lisan) 913/5 Bahasa Arab 5 30 Sepanjang Pentaksiran berasaskan (12%) penggal sekolah 36
 37. 37. Sukatan Pelajaran: 920 LITERATURE IN ENGLISHKandunganPART I SECOND TERMCRITICAL APPRECIATION 6. PlaysSKILLS1. Literature, Language and Form2. Literature, History and Culture THIRD TERM3. Literature and Gender 7. NovelsFIRST TERM4. Poetry5. Short Stories 37
 38. 38. Literature in English – Scheme of Assessment Code/Name of Paper Study Marks (Type of Duration Administration Term (Weighting) Test) First 920/1 − Poetry and Short 75 2 hours Centralised Term Stories (33.33%) assessment (Written Test) (Essay questions)Second 920/2 − Plays 75 2 hours Centralised Term (Written Test) (33.33%) assessment (Essay questions) Third 920/3 − Novels 75 2 hours Centralised Term (Written Test) (33.33%) assessment (Essay questions) 38
 39. 39. Sukatan Pelajaran: 922 KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF Kandungan PENGGAL PERTAMA PENGGAL KETIGA PENGHAYATAN KARYA KREATIVITI, PENGURUSAN DAN 1. Puisi MULTIMEDIA 2. Prosa Tradisional 7. Penulisan Kreatif 3. Prosa Moden 8. Pengurusan PENGGAL KEDUA 9. Multimedia Dalam SASTERA DAN PEMBANGUNAN Sastera 4. Pembangunan Insan 5. Pembangunan Masyarakat 6. Pembangunan Negara 39
 40. 40. Skim Pentaksiran Kesusasteraan Melayu Komunikatif Penggal Kod/Nama Kertas Markah Masa PentadbiranPengajian (Jenis Ujian) (Wajaran)Penggal 922/1 − Kesusasteraan Melayu Komunikatif 1 75 2 jam PentaksiranPertama (26.67%) (Ujian Bertulis) berpusat (Soalan esei)Penggal 922/2 − Kesusasteraan Melayu Komunikatif 2 75 2 jam Pentaksiran Kedua (Ujian Bertulis) (26.67%) berpusat (Soalan Esei)Penggal 922/3 − Kesusasteraan Melayu Komunikatif 3 75 2 jam Pentaksiran Ketiga (Ujian Bertulis) (26.67%) berpusat (Soalan Esei) 922/4 − Kesusasteraan Melayu Komunikatif 4 60 Sepanjang Pentaksiran (Kerja Projek) (20%) penggal berasaskan kedua sekolah dan ketiga 40
 41. 41. Sukatan Pelajaran: 930 SYARIAHKandunganPENGGAL PERTAMA PENGGAL KETIGAPENGAJIAN FIQH AYAT AHKAM DAN HADIS AHKAM1. Muamalat 7. Pendidikan dan2. Munakahat Sahsiah Muslim3. Mirath 8. Keluarga4. Jenayah 9. KemasyarakatanPENGGAL KEDUA 10. KesihatanUSUL FIQH DAN KAEDAH FIQH 11. Pembangunan dan5. Usul Fiqh Ekonomi6. Kaedah Fiqh 12. Siasah dan Kepimpinan 41
 42. 42. Skim Pentaksiran Syariah Penggal Kod/Nama Kertas Markah Masa PentadbiranPengajian (Jenis Ujian) (Wajaran) Penggal 930/1 − Syariah 1 80 2 jam Pentaksiran Pertama (26.67%) (Ujian Bertulis) berpusat (Soalan esei) Penggal 930/2 − Syariah 2 80 2 jam Pentaksiran Kedua (Ujian (26.67%) Bertulis) berpusat (Soalan esei) 930/4 − Syariah 4 60 Sepanjang Pentaksiran (20%) penggal berasaskan (Kerja Projek) kedua sekolah Penggal 930/3 − Syariah 3 80 2 jam Pentaksiran Ketiga (Ujian Bertulis) (26.67%) berpusat (Soalan esei) 42
 43. 43. Sukatan Pelajaran: 931 USULUDDINKandunganPENGGAL PERTAMA PENGGAL KEDUAILMU TAUHID ULUM AL-QURAN1. Akidah dan hubungannya 5. Konsep Ulum al-Quran dengan al-Din 6. Metode Pendokumentasian2. Metode al-Quran dalam al-Quran menerapkan Akidah 7. I’jaz al-Quran3. Metode Pemikiran Akidah 8. Nasikh dan mansukh4. Penyelewengan Akidah 9. Tafsir 43
 44. 44. Sukatan Pelajaran: 931 USULUDDINULUM AL-HADITH PENGGAL KETIGA ILMU MANTIK10. Konsep Ulum al-Hadith11. Sejarah Pendokumentasian 17. Mantik dalam Tradisi Ilmu hadith Islam12. Klasifikasi Hadith 18. Kaedah-kaedah Ilmu13. Mukhtalaf al-Hadith/Musykil Mantik al-Hadith 19. Tokoh-tokoh Ilmu Mantik14. Jarh dan ta’dil15. Pengenalan Kitab Syarah al-Hadith dalam bahasa Melayu16. Penyelewangan dalam Hadith 44
 45. 45. Skim Pentaksiran Usuluddin Penggal Kod/Nama Kertas Markah Masa PentadbiranPengajian (Jenis Ujian) (Wajaran)Penggal 931/1 − Usuluddin 1 80 2 jam PentaksiranPertama (26.67%) (Ujian Bertulis) berpusat (Soalan esei)Penggal 931/2 − Usuluddin 2 80 2 jam Pentaksiran Kedua (Ujian (26.67%) Bertulis) berpusat (Soalan esei)Penggal 931/3 − Usuluddin 3 80 2 jam Pentaksiran Ketiga (Ujian Bertulis) (26.67%) berpusat (Soalan esei) 931/4 − Usuluddin 4 60 Sepanjang Pentaksiran (Kerja Projek) (20%) penggal berasaskan ketiga sekolah 45
 46. 46. Sukatan Pelajaran: 940 SEJARAHKandunganPENGGAL PERTAMA PENGGAL KEDUASEJARAH DUNIA (1500-1955) KERJA KURSUS SEJARAH ISLAM (500-1918)1. Masyarakat2. Pemerintahan dan 5. Masyarakat, Pemerintahan, Pentadbiran Pertahanan dan Perhubungan Luar3. Kemajuan dan Pembangunan 6. Pembangunan dan Penerokaan4. Nationalisme dan Pembentukan Negara 7. Nationalisme dan dan Bangsa Pembentukan Negara Bangsa 46
 47. 47. Sukatan Pelajaran: 940 SEJARAHPENGGAL KETIGASEJARAH MALAYSIA DAN ASIATENGGARA (1800-2000)8. Masyarakat9. Transformasi Masyarakat10. Nationalisme dan Pembentukan Negara dan Bangsa11. Pengisian Kemerdekaan 47
 48. 48. Skim Pentaksiran Sejarah Penggal Kod/Nama Kertas Markah Masa PentadbiranPengajian (Jenis Ujian) (Wajaran) Penggal 940/1 − Sejarah 1 80 2 jam Pentaksiran Pertama (26.67%) (Ujian Bertulis) berpusat (Soalan esei) Penggal 940/2 − Sejarah 2 60 2 jam Pentaksiran Kedua (Ujian (26.67%) Bertulis) berpusat (Soalan esei) 940/4 − Sejarah 4 55 Sepanjang Pentaksiran (20%) penggal berasaskan (Kerja Projek) kedua sekolah Penggal 940/3 − Sejarah 3 80 2 jam Pentaksiran Ketiga (Ujian Bertulis) (26.67%) berpusat (Soalan esei) 48
 49. 49. Sukatan Pelajaran: 942 GEOGRAFIKandunganPENGGAL PERTAMA PENGGAL KEDUAA: GEOGRAFI ALAM A: GEOGRAFI ALAM SEKITARSEKITAR FIZIKAL FIZIKAL1. Sistem Bumi 5. Sistem Atmosfera2. Sistem Geomorfologi 6. Sistem HidrologiB: GEOGRAFI ALAM SEKITAR B: GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA MANUSIA3. Penduduk 7. Pembangunan Ekonomi4. Transformasi Desa dan 8. Globalisasi Ekonomi dan Pembandaran Kerjasama Serantau 49
 50. 50. PENGGAL KETIGAA: GEOGRAFI ALAM SEKITARFIZIKAL9. Sistem Ekologi10. Saling Kebergantungan SistemB: GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA11. Impak Alam Sekitar dan PengurusannyaC: KAJIAN LUAR12. Pelaksanaan Kajian Lapangan13. Penyediaan dan Pembentangan Laporan 50
 51. 51. Skim Pentaksiran Geografi Penggal Kod/Nama Kertas Markah Masa PentadbiranPengajian (Jenis Ujian) (Wajaran)Penggal 942/1 − Geografi 1 80 2 jam PentaksiranPertama (Ujian Bertulis) (32%) berpusat (Soalan berstruktur dan esei)Penggal 942/2 − Geografi 2 80 2 jam Pentaksiran Kedua (Ujian Bertulis) (32%) berpusat (Soalan berstruktur dan esei)Penggal 942/3 − Geografi 3 40 1 jam Pentaksiran Ketiga (Ujian Bertulis) (16%) berpusat (Esei) 942/4 − Geografi 4 50 Sepanjang Pentaksiran berasaskan (Kajian Luar) (20%) penggal sekolah – Calon sekolah ketiga kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan 942/5 − Geografi 5 50 1¼ jam Pentaksiran berpusat – calon (Ujian Bertulis) (20%) sekolah swasta, calon (Alternatif kajian luar) persendirian individu, calon sekolah integriti dan calon mengulang 51
 52. 52. Sukatan Pelajaran: 944 EKONOMIKandunganPENGGAL PERTAMA PENGGAL KEDUAA: MIKROEKONOMI B: MAKROEKONOMI1. Pengenalan 6. Pengenalan2. Pasaran Barang dan Harga 7. Perakaunan Pendapatan3. Teori Pengeluaran dan Kos Negara Pengeluaran 8. Keseimbangan Pendapatan Negara dan Dasar Fiskal4. Struktur Pasaran, Penentuan Harta dan Output 9. Wang, Bank, dan Dasar Kewangan5. Pasaran Faktor dan Agihan 10. Perdagangan dan Kewangan Antarabangsa 52
 53. 53. PENGGAL KETIGAC: EKONOMI MALAYSIA11. Pengangguran, Guna Tenaga dan Upah12. Inflasi dan Kos Sara Hidup13. Perdagangan Antarabangsa dan Imbangan Pembayaran14. Perusahaan Kecil dan Sederhana15. Institut Kewangan16. Kemiskinan dan Agihan Pendapatan 53
 54. 54. Skim Pentaksiran EkonomiPenggal Kod/Nama Kertas MarkahPengajia Masa Pentadbiran (Jenis Ujian) (Wajaran) nPenggal 944/1 − Ekonomi 1 80 2 jam PentaksiranPertama (Ujian Bertulis) (32%) berpusat (Soalan aneka pilihan, kuantitatif, dan esei)Penggal 944/2 − Ekonomi 2 80 2 jam Pentaksiran Kedua (Ujian Bertulis) (32%) berpusat (Soalan aneka pilihan, kuantitatif dan esei)Penggal 944/3 − Ekonomi 3 40 1 jam Pentaksiran Ketiga (Ujian Bertulis) (16%) berpusat (Soalan kuantitatif dan esei) 944/4 − Ekonomi 4 60 Sepanjang Pentaksiran (Kerja Projek) (20%) penggal berasaskan sekolah ketiga 54
 55. 55. Sukatan Pelajaran: 946 PENGAJIAN PERNIAGAANKandunganPENGGAL PERTAMA 8. Kemahiran KomunikasiA: PERNIAGAAN 9. Pembuatan Keputusan1.Perniagaan dan PENGGAL KETIGA C: KEUSAHAWANAN2.Pengeluaran 10. Keusahawanan3.Pemasaran 11. Rancangan Perniagaan4.Kewangan 12. Perniagaan Antarabangsa5.Sumber Manusia 13. Etika Perniagaan danPENGGAL KEDUA Tanggungjawab SosialB: PENGURUSAN6. Pengurusan7. Aspek Perundangan Perniagaan 55
 56. 56. Skim Pentaksiran Pengajian Perniagaan Penggal Kod/Nama Kertas Markah Masa PentadbiranPengajian (Jenis Ujian) (Wajaran)Penggal 946/1 − Pengajian Perniagaan 1 100 1½ jam PentaksiranPertama (Ujian Bertulis) (25%) berpusat (Soalan esei dan kajian kes)Penggal 946/2 − Pengajian Perniagaan 2 100 1½ jam Pentaksiran Kedua (Ujian Bertulis) (25%) (Soalan esei dan kajian kes) berpusat Penggal 946/3 − Pengajian Perniagaan 3 100 1½ jam Pentaksiran Ketiga (Ujian Bertulis) (25%) berpusat (Soalan esei dan kajian kes) 946/4 − Pengajian Perniagaan 4 100 Sepanjang Pentaksiran (Kerja (25%) penggal berasaskan Projek) ketiga sekolah 56
 57. 57. Sukatan Pelajaran: 970 SENI VISUALKandunganPENGGAL PERTAMA PENGGAL KETIGAAPRESIASI SENI VISUAL PROJEK KAJIAN SENI VISUAL1. Pengenalan Seni Visual 7. Cadangan Projek2. Bentuk Karya Seni Visual 8. Penghasilan Karya3. Pendekatan Sejarah dan 9. Persembahan dan Kritikan Seni Visual PeragaanPENGGAL KEDUALUKISAN PENGKARYAAN DAN PEREKAAN4. Pengenalan Jenis-jenis Lukisan5. Kemahiran Asas Lukisan6. Penggubalan Lukisan 57
 58. 58. Skim Pentaksiran Seni Visual Penggal Kod/Nama Kertas Wajaran Masa PentadbiranPengajian (Jenis Ujian) Penggal 970/1 − Seni Visual 1 80 2 jam Pentaksiran Pertama (Ujian Bertulis) (40%) berpusat (Soalan berstruktur dan esei) Penggal 970/2 − Seni Visual 2 70 3 jam Pentaksiran Kedua (Ujian Melukis) (35%) berpusat (Lukisan) Penggal 970/3 − Seni Visual 3 100 Sepanjang Pentaksiran berasaskan Ketiga (Projek) (25%) penggal sekolah – Calon sekolah kerajaan dan calon sekolah ketiga bantuan kerajaan 970/4 − Seni Visual 4 100 3 jam Pentaksiran berpusat- calon (Ujian Bertulis) (25%) sekolah swasta, calon (Huraian berbentuk visual dan persendirian individu, calon penulisan) sekolah integriti dan calon mengulang 58
 59. 59. 59

×