GARIS PANDUAN PBS STPM BAHARU

3,056 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,056
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
91
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

GARIS PANDUAN PBS STPM BAHARU

 1. 1. SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)GARIS PANDUAN UMUMPENGURUSAN & PENGENDALIANPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH(PBS) TINGKATAN 6Majlis Peperiksaan Malaysia
 2. 2. PENGENALAN PBS1. Salah satu bentuk pemeriksaan dalam sistem pentaksiran baharu STPM2. Dikendalikan oleh guru mata pelajaran secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran tingkatan enam di sekolah3. Dirancang, ditadbir, dihasil, ditaksir, diskor, dan dilaporkan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)4. Pemantauan dan penyelarasan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan skor pemeriksaan yang dilaksanakan di sekolah5. Terdiri daripada tiga bentuk kerja kursus: (a) Kerja Projek (b) Kajian Luar (c) Kerja Amali 2
 3. 3. MATLAMAT UNTUK MEMBANTU PIHAK YANG TERLIBAT DENGAN PBS STPM SUPAYA DAPAT MENGENDALIKANNYA DENGAN LEBIH FOKUS DAN BERKESAN. (Hendaklah dibaca bersama-sama dengan Manual Guru PBS dan Manual Pelajar PBS bagi mata pelajaran masing-masing). Manual ini boleh dimuat turun daripada portal MPM: www.mpm.edu.my 3
 4. 4. TAKRIFAN 1. PEMERIKSAAN Satu proses penilaian mengikut prosedur yang telah ditetapkan bagi setiap mata pelajaran STPM3. PEMANTAUANSatu prosesmendapatkanmaklum balas danmemastikan PBS 2. PENYELARASANdilaksanakanmengikut prosedur Satu proses untukyang telah memastikan pemeriksaanditetapkan PBS dilaksanakan dengan cara yang betul dan seragam dari segi kefahaman tentang peraturan, penggunaan, dan pemberian skor 4
 5. 5. DASAR PERLAKSANAAN • 4 Januari 2012, keputusan Mesyuarat PUNCA KUASA Jemaah Menteri (MJM), sesi 2012/2013 • 27 Januari 2012, MPM telah menghantar surat Pemberitahuan ke sekolah. Kohort pertama PEMBERITAHUAN tingkatan 6 bawah bermula Mei/Jun 2012 • PBS WAJIB dilaksanakan kecuali 4 mata pelajaran CALON • PBS tiada ulangan • Calon mengulang STPM pada tahun berikutnya tidak perlu menjalani PBS** Calon dikehendaki menduduki kertas ujian bertulis bagi menggantikan PBS sahaja. Sekiranya, tidak terdapat kertas ujian bertulis yang sedemikian bagi sesuatu mata pelajaran, maka markah PBS yang diperoleh dalam peperiksaan STPM sebelumnya akan digunakan untuk skor PBS tahun mengulang. Kemudahan ini tidak boleh digunakan sekiranya calon mengulang peperiksaan STPM dua tahun atau lebih selepas menduduki peperiksaan pertama. 5
 6. 6. PERLAKSANAAN PBS TINGKATAN 6Calon sekolah kerajaan & sekolah bantuan kerajaan WAJIB melaksanakan kerja kursus dengan dibimbing dan ditaksir oleh guru sekolah masing-masing.Calon sekolah swasta WAJIB melaksanakan kerja kursus dengan bimbingan guru masing-masing tetapi pemeriksaan kerja kursus dilakukan oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM.Calon persendirian individu WAJIB melaksanakan kerja kursus secara individu dan pemeriksaan kerja kursus dilakukan oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM. 6
 7. 7. PERLAKSANAAN PBS TINGKATAN 6 Bagi pelajar kes istimewa yang memerlukan keperluan khas, pelajar dikehendaki membuat permohonan kepada MPM melalui Pengarah JPN untuk pertimbangan dan kelulusan. 7
 8. 8. KUMPULAN SENARAIMATA PELAJARAN STPM DAN JENIS CALON YANGTERLIBAT DENGAN PBS 8
 9. 9. MATA PELAJARAN KUMPULAN A • Calon sekolah kerajaan Kertas 4: • Calon sekolah bantuan kerajaan KERJA KURSUS • Calon sekolah swasta • Calon persendirian individu 9
 10. 10. KUMPULAN A Calon sekolah kerajaan Calon dan calon sekolah Calon sekolah persendirian bantuan kerajaan swasta Mata pelajaran individu Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas 3 4 5 4 5 4 5Pengajian AmKesusasteraanMelayu KomunikatifSyariahUsuluddinSejarah √ √ √EkonomiPengajianPerniagaanMathematics (M)Mathematics (T) 10
 11. 11. MATA PELAJARAN KUMPULAN B • Calon sekolah kerajaan • Calon sekolah bantuan Kertas 4: kerajaan KERJA KURSUS • Calon sekolah swasta yang dibenarkan oleh MPM Kertas 5: • Calon persendirian individu (i) UJIAN AMALI BERTULIS • Calon sekolah swasta (mata pelajaran sains) (ii) LATIHAN AMALI yang tidak dibenarkan oleh BERTULIS MPM untuk menjalankan (mata pelajaran Sains Sukan) kerja kursus 11
 12. 12. KUMPULAN B Calon sekolah Calon Calon kerajaan dan calon sekolah persendirian sekolah bantuan swasta individu Mata pelajaran kerajaan Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas 3 4 5 4 5 4 5PhysicsChemistry √ √ √ √BiologySains Sukan 12
 13. 13. MATA PELAJARAN KUMPULAN C Kertas 4: • Semua Jenis Calon KERJA KURSUS Kertas 5: • Semua Jenis Calon KERJA KURSUS 13
 14. 14. KUMPULAN C Calon sekolah kerajaan dan calon Calon Calon sekolah sekolah bantuan persendirian swasta kerajaan individu Mata pelajaran Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas 3 4 5 4 5 4 5Bahasa Melayu √ √ √ √ √ √ 14
 15. 15. MATA PELAJARAN KUMPULAN D Kertas 5: • Semua Jenis Calon KERJA KURSUS 15
 16. 16. KUMPULAN D Calon sekolah Calon kerajaan dan calon Calon sekolah persendirian sekolah bantuan swastaMata pelajaran individu kerajaan Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas 3 4 5 4 5 4 5Bahasa Arab √ √ √ 16
 17. 17. MATA PELAJARAN KUMPULAN E Kertas 4: • Calon sekolah kerajaan • Calon sekolah bantuan KERJA KURSUS kerajaan Kertas 5: ALTERNATIF • Calon sekolah swasta KAJIAN LUAR • Calon persendirian individu (ujian bertulis) 17
 18. 18. KUMPULAN E Calon sekolah Calon kerajaan dan calon Calon sekolah persendirian sekolah bantuan swasta Mata pelajaran individu kerajaan Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas 3 4 5 4 5 4 5 Perakaunan √ √ √ Geografi 18
 19. 19. MATA PELAJARAN KUMPULAN F • Calon sekolah kerajaan Kertas 4: • Calon sekolah bantuan KERJA KURSUS kerajaan • Calon sekolah swasta yang dibenarkan oleh MPM TIDAK BOLEH • Calon sekolah swasta MENGAMBIL yang tidak dibenarkan MATA PELAJARAN oleh MPM dan calon INI persendirian individu 19
 20. 20. KUMPULAN F Calon sekolah Calon Calon kerajaan dan calon sekolah persendirian sekolah bantuan Mata pelajaran swasta individu kerajaan Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas 3 4 5 4 5 4 5 Information and Communications √ √ Technology 20
 21. 21. MATA PELAJARAN KUMPULAN G • Calon sekolah kerajaan Kertas 3: • Calon sekolah bantuan KERJA KURSUS kerajaan Kertas 4: • Calon sekolah swasta • Calon persendirian individu UJIAN AMALI BERTULIS 21
 22. 22. KUMPULAN G Calon sekolah kerajaan dan calon Calon Calon sekolah sekolah bantuan persendirian swasta kerajaan individu Mata pelajaran Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas Kertas 3 4 5 4 5 4 5Seni Visual √ √ √ 22
 23. 23. PELAKSANAAN KERJA KURSUS MENGIKUT PENGGAL DANKEPERLUAN MATA PELAJARAN 23
 24. 24. Bil. Mata pelajaran Penggal 1 Penggal 2 Penggal 31. Pengajian Am √2. Bahasa Melayu √ √3. Bahasa Arab √4. Kesusasteraan Melayu Komunikatif √5. Syariah √6. Usuluddin √7. Sejarah √8. Geografi √9. Ekonomi √10. Pengajian Peniagaan √ 24
 25. 25. Bil. Mata pelajaran Penggal 1 Penggal 2 Penggal 311. Perakaunan √12. Mathematics (M) √13. Mathematics (T) √14. Information and Communications √ Technology15. Physics √16. Chemistry √17. Biology √18. Sains Sukan √19. Seni Visual √ 25
 26. 26. PERLAKSANAAN PBS TINGKATAN 6 Pelaksanaan semua kerja kursus adalah mengikut jadual perancangan dalam Manual PBS setiap mata pelajaran STPM. Manual Guru, Manual Pelajar, dan Tugasan PBS bagi mata pelajaran yang ditawarkan akan dimuat naik dalam portal MPM (www.mpm.edu.my), DUA MINGGU sebelum penggal persekolahan bermula bagi mata pelajaran yang menawarkan PBS pada penggal berkenaan. 26
 27. 27. PERLAKSANAAN PBS TINGKATAN 61. PBS MESTI dilaksanakan semasa proses pengajaran & pembelajaran bagi calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan.2. Keputusan bagi mata pelajaran tersebut akan dicatatkan sebagai ”X” (Tidak Menduduki/Tidak Hadir) sekiranya calon tidak melaksanakan kerja kursus atau tiada markah kerja kursus.3. Setiap calon mestilah mempunyai markah PBS setelah tamat tempoh pelaksanaannya.4. Pelajar yang gagal menghantar kerja kursus pada tarikh yang ditetapkan akan menyebabkan keputusan bagi mata pelajaran tersebut mendapat gred gagal. 27
 28. 28. KOSKos dan pelaksanaan PBS bagi setiap calon sekolah kerajaan,calon sekolah bantuan kerajaan, dan calon sekolah swastaadalah di bawah tanggungan serta tanggungjawab pihak sekolahdan calon. Bagi calon persendirian individu, kos dan pelaksanaan PBS menjadi tanggungan serta tanggungjawab calon tersebut. 28
 29. 29. PELAKSANA1. KUMPULAN PERSONEL This is a placeholder text. 3. JAWATANKUASA PBS STPMTiga kumpulan personel PBS STPM sekolah dianggotai oleh:dalam pelaksanaan PBS(a) Kumpulan Pemeriksa PENGERUSI(b) Kumpulan Penyelaras/ Pengetua Mentor(c) Kumpulan Pemantau NAIB PENGERUSI Penolong Kanan Tingkatan Enam SETIAUSAHA Ditentukan oleh Pengetua2. SEMUA SEK T.6 AJK MESTI mewujudkan Semua guru akademik mata pelajaran Jawatankuasa PBS STPM tingkatan enam sekolah 29
 30. 30. TUGAS JAWATAN KUASAPELAKSANA PBS SEKOLAH 1. Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut Manual Guru PBS setiap mata pelajaran yang ditetapkan 2. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali, iaitu pada permulaan penggal PBS dijalankan dan selepas penyelarasan markah PBS setiap mata pelajaran 3. Meminitkan semua keputusan mesyuarat yang menjadi dasar atau punca kuasa kepada pelaksanaan semua PBS di sekolah 30
 31. 31. SKOR DAN EVIDENS1. Pengurusan skor dan evidens adalah tanggungjawab sekolah.2. Semua evidens hendaklah disimpan di tempat yang selamat dalam tempoh 6 bulan selepas keputusan peperiksaan STPM dikeluarkan.3. PBS mengandungi wajaran antara 20-40% (peratusan wajaran berbeza-beza mengikut mata pelajaran). Butiran lanjut tentang wajaran ini terdapat dalam manual PBS setiap mata pelajaran. 31
 32. 32. PETUGAS PEMERIKSAAN 32
 33. 33. PEMERIKSA PEMERIKSA PENYELARAS PEMANTAUSEKOLAH SEKOLAH • Penyelaras NegeriKERAJAAN DAN SWASTA DAN yang dilantik MPMSEKOLAH CALON • Pegawai MPMBANTUAN PERSENDIRIAN atau penjawat • Penyelaras DaerahKERAJAAN INDIVIDU yang dilantik oleh dilantik oleh JPN MPM • Guru akademik• Guru akademik • Guru sekolah yang mengajar mata yang mengajar kerajaan atau pelajaran berkenaan mata pelajaran guru sekolah di sekolah yang berkaitan bantuan kerajaan yang mengajar • Guru opsyen mata mata pelajaran pelajaran yang berkaitan yang berkaitan (kecuali dilantik oleh Pengajian Am) dan MPM mengajar tidak kurang dari 3 tahun serta telah disahkan dalam jawatan. 33
 34. 34. PENYELARASAN PBS 34
 35. 35. PENYELARASAN Penyelarasan Kebangsaan Ketua Pemeriksa Penyelarasan Negeri Jurulatih Utama (JU) yang dilantik Penyelarasan Daerah/Zon JU dan pemeriksa Penyelarasan Sekolah Guru Mata Pelajaran 35
 36. 36. PERANAN PIHAK YANG TERLIBAT 1. Pentadbir Sekolah  Menyediakan peralatan, bahan, dan jadual  Menyediakan kemudahan untuk melaksanakan PBS  Menyediakan ruang dan kaedah penyimpanan rekod  Menjalankan pemantauan dan penyelarasan 36
 37. 37. PERANAN PIHAK YANG TERLIBAT 2. Pemeriksa Sekolah (Guru Akademik)  Menjadi pemudah cara (pembimbing) dalam proses pengajaran-pembelajaran-pentaksiran (tidak boleh membuat bagi pihak calon)  Membuat pemerhatian secara langsung dan tidak langsung  Membimbing pelajar melaksanakan PBS berdasarkan garis panduan yang ditetapkan  Memastikan pelajar menghantar evidens pada tarikh yang ditetapkan  Mentaksir mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh MPM  Memasukkan maklumat markah calon ke dalam aplikasi. 37
 38. 38. PERANAN PIHAK YANG TERLIBAT Pelajar  Mengetahui dan memahami kerja kursus yang perlu dijalankan  Mengetahui perkara yang perlu dikuasai  Mempamerkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai  Memperbaiki prestasi untuk mencapai standard yang ditetapkan 38
 39. 39. TANGGUNGJAWAB PENYELARAS SEBELUM Penyelarasan SEMASA Penyelarasan SELEPAS Penyelarasan Menentukan tarikh, tempat, dan masa  Memilih evidens penyelarasan oleh JK pelajar yang telah  Menyediakan laporan PBS, JPN, PPD, dan ditetapkan mengikut penyelarasan sekolah pencapaian  Menyelaras skor Mengadakan  Membanding skor pelajar (jika perlu) perbincangan penyelaras dengan mengenai kefahaman skor yang diberikan tentang tugasan, oleh guru/pemeriksa penskoran dan  Menyelaras pemilihan evidens pemberian skor pelajar untuk penyelarasan skor 39
 40. 40. PENYELARASAN PBS1. Penyelarasan PBS bagi semua mata pelajaran hanya dilaksanakan sekali sahaja yang merangkumi keseluruhan penggal.2. Penyelarasan PBS dilaksanakan dalam tempoh TIGA minggu sebelum peperiksaan bertulis bagi setiap penggal dijalankan.3. Mata pelajaran sains, mathematics, ICT, dan Sains Sukan, walaupun PBSnya dilaksanakan setiap penggal, markah PBS hanya perlu dihantar ke MPM pada penggal ketiga melalui penghantaran elektronik.4. Bagi mata pelajaran sastera dan perakaunan, penyelarasan dibuat pada penggal yang telah ditetapkan mengikut mata pelajaran. 40
 41. 41. STRUKTUR PENYELARASAN PBS 1. Melantik 2. Memberi 3. MelantikPenyelaras Pusat taklimat Penyelaras oleh MPM penyelarasan Daerah oleh JPN 4. Melaksanakan taklimat penyelarasan di negeri masing-masing 5. Memasukkan skor ke7. Membandingkan skor 6 . Melaksanakan dalam aplikasi yangPenyelaras dengan skor penyelarasan oleh disediakan oleh MPM guru/pemeriksa Penyelaras oleh guru sekolah 8. Membuat penyelarasan 9. Memasukkan skor ke dalam aplikasi yang 10. Menghantar sampel (jika perlu) evidens PBS ke MPM disediakan oleh MPM oleh penyelaras (jika diminta) 41
 42. 42. PEMILIHAN SAMPEL OLEH PENYELARASPemilihan sampel oleh penyelaras 42
 43. 43. Pemilihan sampel dibuatdengan merujuk kepadabilangan calon yang telahmenyiapkan keseluruhankerja kursus yang ditetapkanbagi setiap mata pelajaran. Penyelaras mestilah memilih sampel yang dikategorikan sebagai tahap baik, sederhana, dan lemah untuk tujuan penyelarasan markah bagi setiap pusat peperiksaan. . 43
 44. 44.  Bilangan sampel yang perlu diambil untuk tujuan penyelarasan adalah berdasarkan jadual berikut: Bilangan calon mengikut pusat peperiksaan Bilangan sampel Kurang daripada 10 Semua 11 hingga 50 10 51 hingga 100 15 Lebih daripada 100 20 44
 45. 45. PEMANTAUAN PBS 45
 46. 46. PEMANTAUANPemantauan PBS ialah prosesuntuk memastikanpelaksanaan PBS mengikut PEMANTAUgaris panduan yang Pemantau ialah pegawaiditetapkan. MPM dan penjawat yang dilantik oleh MPM untuk melihat dan memastikan PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh MPM. . 46
 47. 47. TANGGUNGJAWAB PEMANTAU SEBELUM Pemantauan SEMASA Pemantauan SELEPAS Pemantauan Menerima surat pelantikan  Mengadakan pemantauan perjumpaan dengan  Melaporkan dapatan daripada MPM Pengetua/Pentadbir pemantauan Merancang jadual sekolah untuk  Menyenaraikan pemantauan mendapat maklumat keberkesanan PBS Menghubungi pihak awal tentang PBS di  Menyerahkan sekolah sekolah berkenaan laporan pemantauan Menyediakan  Mengadakan kepada pegawai dokumen-dokumen perbincangan dengan mata pelajaran dan pemantauan pemeriksa sekolah sekolah  Menyemak dokumen/evidens yang berkaitan  Membincangkan dapatan dengan pihak sekolah 47
 48. 48. Pengurusan dan Prosedur DANKhas PENGURUSAN Kes PROSEDUR KHAS 48
 49. 49. CALON PINDAH Calon yang mendapatkan kelulusan berpindah tidak boleh menukar pilihan mata pelajaran jika pilihan mata pelajaran asal tidak ditawarkan di sekolah baharu. Calon dinasihatkan supaya memilih sekolah yang ada menawarkan mata pelajaran asal. Sekolah asal calon bertanggungjawab untuk memastikan rekod, butiran pentaksiran, dan skor terkini calon dihantar ke sekolah baharu. Sekolah baharu bertanggungjawab memasukkan skor calon dari sekolah asal calon tersebut ke dalam aplikasi yang ditetapkan. 49
 50. 50. CALON DAFTAR LEWAT Calon hendaklah membuat pendaftaran lewat dalam tempoh satu minggu selepas keputusan kemasukan ke IPTA dikeluarkan. Pendaftaran lewat hanya dibenarkan kepada calon yang gagal memasuki Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). 50
 51. 51. CALON ISTIMEWA Calon yang cacat anggota, buta, rabun, spastik, kurang pendengaran, masalah pertuturan/ sengau, bisu, pekak, austime, dan lain-lain Jika calon memerlukan keperluan khas, calon dikehendaki membuat permohonan ke MPM melalui Pengarah JPN untuk pertimbangan dan kelulusan MPM 51
 52. 52. PROSEDUR KESELAMATAN Pengurusan dan Prosedur Kes KhasProsedur Keselamatan 52
 53. 53. PROSES PENGURUSAN SKOR Pengetua bertanggungjawab untuk memastikan skor calon dimasukkan dengan betul dan tepat ke dalam perisian. Semua evidens hendaklah disimpan di tempat yang selamat serta mematuhi prosedur keselamatan. 53
 54. 54. PENGURUSAN EVIDENS  Evidens PBS bagi calon yang berpindah sekolah hendaklah disimpan di sekolah asal jika telah selesai sepenuhnya. Jika evidens PBS calon tersebut belum disiapkan sepenuhnya, evidens itu hendaklah dihantar ke sekolah baharu.  Pengetua hendaklah melupuskan evidens PBS di bawah pengawasan selepas tamat tempoh 6 bulan dari tarikh keputusan STPM dikeluarkan pada tahun berikutnya. 54
 55. 55. APLIKASI e-SUBMISSIONPengumpulan markah PBS MPM terima markah e-Submission 1. Aplikasi e-submission dibangunkan oleh MPM dengan kaedah Web- based dan boleh dicapai melalui portal MPM www.mesp.gov.my/STPM 2. Sistem ini hanya boleh dicapai oleh Penyelaras Negeri yang dilantik dan Setiausaha Peperiksaan Sekolah (Penyelaras Sekolah) 3. Nama Pengguna dan Kata Laluan diberi oleh MPM kepada Pengetua Sekolah 4. Markah dimasukkan oleh Guru Sekolah/Pemeriksa 5. Markah kedua dimasukkan oleh Penyelaras (markah penyelarasan) 55
 56. 56. Sila tekan escape dan klik dua kali pada iconnya dan movie akan bergerak sendiriuntuk menunjukkan macam mana e-submission dilaksanakan. 56
 57. 57. Sekian, terima kasih. 56

×