Slot 3 komunikasi mt

 • 537 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
537
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
34
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. SEKOLAH RENDAH 2013
 • 2. 2
 • 3. 3 Apa itu Komunikasi? Kamus Dewan Menyatakan bahawa menyampaikan buah fikiran, bertukar-tukar idea atau maklumat. Sillar (1988) Penghantaran, penerimaan atau penukaran maklumat, pendapat atau idea dengan tulisan, pertuturan atau imej visual atau mana-mana kombinasi ketiga-tiga unsur tersebut supaya bahan dikomunikasikan difahami dengan jelas.
 • 4. Takrif Komunikasi  Perkongsian makna.  Proses memberikan tindakan terhadap sebarang maklumat.  Mesej sebenar / mesej yang dihantar atau diterima.
 • 5. Mengapa Perlu Berkomunikasi ?  Keperluan identiti diri.  Keperluan sosial.  Keperluan untuk mencapai matlamat.
 • 6. Konsep Yang Salah Mengenai Komunikasi  Kata-kata semestinya membawa makna yang sebenar.  Lebih banyak ‘berkomunikasi’ selalunya lebih baik.  Semua masalah boleh diselesaikan melalui komunikasi.  Komunikasi adalah suatu kebolehan semulajadi.
 • 7. Kemahiran komunikasi Membentuk perhubungan beretika berasaskan kemahiran berkomunikasi yang baik serta hormat terhadap semua murid sebagai individu dan mengharapkan penghormatan diberi sebagai balasan.
 • 8. 8 Rangsangan Interpersonal Intrapersonal Kesan pertuturan, penulisan, bunyi, perlakuan fenomena alam fizikal, bahan visual Rangsangan dan Kesan
 • 9. 9 Interpersonal Hubungan antara individu dengan individu guru murid murid murid murid masyarakat Intrapersonal Hubungan antara • murid dengan diri sendiri ( refleksi / muhasabah diri • murid dengan bahan ( termasuk komputer dan kalkulator )
 • 10.  Matematik satu disiplin ilmu yang unik yang mengandungi simbol,perwakilan, bentuk dan perkaitan. Komunikasi secara matematik boleh membantu murid menguasai kemahiran matematik dengan lebih baik.  Komunikasi secara matematik umumnya berlaku apabila murid menggunakan bahasa, istilah dan perwakilan matematik dengan betul dalam perbualan harian mereka. KOMUNIKASI SECARA MATEMATIK
 • 11. MATEMATIK  Bahasa matematik  Perwakilan matematik  Maklumat  Perkaitan -simbol -rumus -gambar rajah -bentuk -graf KEHIDUPAN HARIAN  Bahasa harian - rumah - padang permainan - sekolah - aktiviti luar  Jual beli  Pekerjaan  Alam sekitar PERKAITAN MATEMATIK DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN
 • 12. 12 Komunikasi Secara Matematik Proses Mendengar Proses Membaca Proses Visualisasi Individu bertindakbalas terhadap apa yang didengar dan menggalakkannya berfikir menggunakan ilmu untuk membuat keputusan. Individu mengumpul maklumat, menyusun dan menghubungkaitkan idea dan konsep. Individu membuat pemerhatian,menganalisis, mentafsir dan mensintesis maklumat ke atas bahan konkrit, semi-konkrit dan simbol.
 • 13. PROSES MENDENGAR Murid bertindak balas terhadap apa yang didengar dan murid berfikir menggunakan pengetahuan matematik untuk membuat keputusan dan tindakan.
 • 14. PROSES MEMBACA Murid dapat mengumpul maklumat, menyusun dan menghubungkaitkan idea dan konsep seterusnya menterjemahkan kepada bahasa matematik dan sebaliknya.
 • 15. PROSES MEMBACA  Ayah telah membeli 2 biji durian untuk makan malam. Pakcik Hamid datang dengan membawa 3 bakul berisi 4 biji buah durian setiap bakul. Didapati dalam setiap biji durian ada 8 ulas durian yang besar dan padat isinya. Emak meletakkan ulas durian itu ke dalam mangkuk yang boleh mengisi 12 ulas dan selebihnya emak masak pengat. 15
 • 16.  Tulis ayat matematik.  Berapa biji buah durian semuanya?  Berapa mangkuk yang berisi ulas durian?  Berapa ulas durian yang dimasak pengat?  Kalau harga kesemua durian itu adalah RM 70, berapakah harga sebiji durian. 16
 • 17. PROSES VISUALISASI Murid membuat pemerhatian, menganalisis, mentafsir dan mensintesis maklumat dan menterjemahkan ke bahasa matematik dan sebaliknya.
 • 18. 21 KAEDAH KOMUNIKASI Proses menganalisis sesuatu masalah matematik dan menterjemahkan daripada satu mod ke mod yang lain. Proses penyaluran idea dan maklumat tentang matematik yang dipersembah secara bertulis. Hubungan dua hala antara guru dengan murid,murid dengan murid, murid dengan bahan. Contoh 1. Bercerita 2. Menyoal dan menjawab soalan dengan bahasa matematik 3. Temubual berstruktur dan tidak berstruktur 4. Perbincangan 5. Pembentangan dapatan sesuatu penyelesaian masalah Contoh 1. Latihan 2. Jurnal 3. Buku skrap 4. Folio 5. Porfolio 6. Projek 7. Ujian bertulis 1. Konkrit 2. Semi konkrit 3. Simbol 4. Situasi sebenar 5. Bahasa PERWAKILAN BERTULISLISAN
 • 19. 22 SEMI KONKRIT (Contoh: gambar, gambarajah, jadual, graf, carta) BAHASA (Lisan dan bertulis bahasa murid atau bahasa harian) SIMBOL ( Contoh: + , – , x, , = , ÷ , >, <, , , ) SITUASI SEBENAR (Contoh: pengalaman sebenar, simulasi) dialog, main peranan) KONKRIT (Contoh: benda konkrit, pembilang, blok asas, alat penyukat) HUBUNGKAIT ANTARA ELEMEN-ELEMEN KOMUNIKASI
 • 20. 23 Dunia Matematik perwakilan konsep, maklumat dan perkaitan seperti simbol, rumus, nombor, gambar rajah, bentuk dan graf Dunia Sebenar kehidupan harian Peranan Komunikasi Dalam Matematik KOMUNIKASI
 • 21. Pertimbangan Dalam Melaksanakan Komunikasi Cara-cara melahirkan satu suasana komunikasi yang berkesan :-  mengenalpasti konteks yang boleh disesuaikan dengan suasana kehidupan seharian murid.  Mengenalpasti minat murid  Mengenalpasti Bahan Bantu Mengajar  Memastikan pembelajaran yang aktif  Menggerakkan kemahiran meta-kognitif  Menerapkan sikap-sikap yang positif; dan  Mereka (Creating) satu suasana pembelajaran yang kondusif.
 • 22.  memberi masa untuk murid berfikir  mencungkil jawapan daripada murid  mengalih arah soalan kepada murid- murid lain  merangsang respon murid  memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid Teknik Penyoalan Guru
 • 23. 26 Mengapa Komunikasi Secara Matematik Penting? Menghubungkaitkan bahan konkrit dan gambar rajah dengan idea-idea dan situasi matematik. 1 Membuat refleksi dan menjelaskan pemikiran terhadap idea dan situasi matematik. 2 Menghubungkaitkan bahasa harian dengan bahasa matematik dan simbol. 3 Mengolah situasi kehidupan harian kepada model matematik dengan menggunakan bahasa matematik. 4
 • 24. 27 Mengapa Komunikasi Secara Matematik Penting? Membina pemahaman yang sama tentang sesuatu idea matematik termasuk definisi. 5 Menyedari bahawa perwakilan, perbincangan, pembacaan, penulisan dan pengamatan matematik merupakan aspek penting dalam pembelajaran dan penggunaan matematik. 6 Membincangkan idea-idea matematik dan membuat konjektur dan hujah yang kukuh. 7
 • 25. 28 … sambungan Mengapa Komunikasi Secara Matematik Penting? Menghargai nilai dan peranan simbol matematik dalam mengembangkan idea matematik. 8 Melahirkan idea matematik secara lisan atau bertulis dengan kefahaman yang mendalam. 9 Mengemukakan soalan lanjutan dan meminta penjelasan mengenai idea-idea matematik berdasarkan pengetahuan sedia ada. 10 Mengungkap takrifan matematik dan membuat pengitlakan melalui penyiasatan. 11
 • 26.  Membantu guru merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan.  Membantu guru menilai tahap kefahaman dan kelemahan murid.  Membantu murid memproses maklumat dan pengetahuan yang diperoleh dengan lebih bermakna. KEPENTINGAN KOMUNIKASI KESIMPULANNYA :
 • 27. KEPENTINGAN BERKOMUNIKASI SECARA MATEMATIK DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
 • 28. 1. Menghubungkait bahan konkrit dan gambar rajah dengan idea- idea dan situasi matematik. Bincangkan soalan-soalan berikut: a) Berapakah bilangan kotak-kotak segiempat sama yang ada? b) Berapakah bilangan kotak yang telah diwarnakan? c) Tuliskan bilangan kotak yang diwarnakan sebagai pecahan kepada keseluruhan. d) Sekiranya rajah mewakili 33 peratus, tuliskan konjektur tentang makna peratus. Bincangkan konjektur yang dibuat dan terangkan maksud peratus
 • 29. 2. Membuat refleksi dan menjelaskan pemikiran terhadap idea dan situasi Matematik. Contoh : 50 000 ─ 100 ÷ 5 = ?
 • 30. 3. Menghubungkaitkan bahasa harian dengan bahasa Matematik dan simbol. Contoh soalan : Encik Firdaus menternak 2350 ekor itik . Dia membeli lagi 155 ekor itik. Sebulan kemudiannya dia menjual 760 ekor itik. Berapakah bilangan itik Encik Firdaus yang belum dijual?
 • 31. 4. Mengolah situasi kehidupan harian kepada model matematik (Model Polya) dengan menggunakan bahasa Matematik. Contoh : 23 000 anak benih pokok kelapa ditanam sama banyak dalam 1 000 baris. Berapakah anak benih kelapa dalam setiap baris ?
 • 32. 5. Membina pemahaman yang sama tentang sesuatu idea Matematik. Contoh : + 1002 1002 1002 + 1002 4008 008 1002 X 4 4008 1002 x 4 =____ i ii
 • 33. iii. Pecahkan mengikut nilai tempat ri ra pu sa 2 sa X 4 = 8 0 pu X 4 = 0 0 ra X 4 = 0 1 ri X 4 = 4 Jawapan : 4008
 • 34. Rajah di bawah ialah piktograf bilangan aiskrim yang dijual oleh tiga buah kedai dalam masa sehari. Cari bilangan aiskrim yang dijual oleh ketiga- tiga buah kedai itu pada bulan Jun. 6. Menyedari bahawa perwakilan , perbincangan , pembacaan , penulisan dan pengamatan Matematik merupakan aspek penting dalam pembelajaran dan penggunaan Matematik.
 • 35. Mak Cik Aini membeli 20 kg beras. Dia menggunakan 60% beras itu dan daripada bakinya diberikan kepada jirannya. Berapakah dalam gram, beras yang masih ada pada Mak Cik Aini? 7. Membincangkan idea-idea Matematik dan membuat konjektur dan hujah yang kukuh.
 • 36. 8. Menghargai nilai-nilai dan peranan simbol Matematik dalam mengembangkan idea Matematik. Contoh soalan : Rina ada RM 13 045 . Dia memberikan RM 1 540 kepada Iqah. Berapakah baki wang Rina ?
 • 37. 9. Melahirkan idea Matematik secara lisan atau bertulis dengan kefahaman yang mendalam. Contoh : Berikan dua nombor hasil darabnya ialah 100.
 • 38. 10. Mengemukakan soalan lanjutan dan meminta penjelasan mengenai idea-idea Matematik berdasarkan pengetahuan sedia ada. Contoh : Ada 5 permukaan rata , 8 tepi dan 5 bucu. Siapa saya ?
 • 39. 11. Mengungkap takrifan Matematik dan membuat pengitlakan melalui penyiasatan. Contoh soalan : Rizal ada 2198 biji guli. Dia memberikan 135 biji guli kepada Firdaus. Rakannya, Ah Lee memberi 717 biji guli kepada Rizal. Berapakah bilangan guli yang Rizal ada sekarang?
 • 40. 43 SEKIAN TERIMA KASIH