Rpt dsv tahun 2

9,815 views

Published on

8 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,815
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
903
Comments
8
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rpt dsv tahun 2

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN SELANGORKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN DUA
 2. 2. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik : visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni warna, imbangan, dan kepelbagaian visual yang terdapat pada karya seni. yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni lukisan. 1.1.1.1 Garisan – selari dan bersilang. 1.1.1.2 Rupa – organik dan geometrik. 2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Bentuk – ilusi kefahaman bahasa seni visual 1.1.1.4 Warna – primer dan sekunder menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat lukisan. 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.2 imbangan – simetri 3. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2.3 Kepelbagaian – rupa dan garisan kefahaman bahasa seni visual Menggambar menerusi penghasilan lukisan. 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media Tema : Objek Buatan Manusia 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan serta proses dan teknik dalam membuat lukisan. rakan berpandukan bahasa seni 1 Tajuk :Rumahku visual, sejarah seni, dan budaya. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam penghasilan karya Aktiviti :Lukisan 1.1.2.1 Alat – tiada 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau oil pastel 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan
 3. 3. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa, bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan. 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni 2&3 Membuat Corak dan Rekaan 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik : bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip Tema : Objek Buatan Manusia imbangan, kontra, dan harmoni yang keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan terdapat pada alam semula jadi dan guntingan. Tajuk :Hiasan Dinding karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan 2.1.1 Unsur seni Aktiviti: Lipatan dan Guntingan guntingan. 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometri 2.1.1.2 Warna – primer 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi 2.1.2 Prinsip rekaan penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.1 Imbangan – simetri aktiviti membuat corak. 2.1.2.2 Kontra – warna 2.1.2.3 Harmoni – perulangan motif 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan 2.2 Aplikasi Seni: corak lipatan dan guntingan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik 4. Apresiasi terhadap karya sendiri lipatan dan guntingan. dan rakan berpandukan bahasa . seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – gunting dan pensel 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna dan gam.
 4. 4. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik – lipatan dan guntingan. 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang. 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni 4 CUTI TAHUN BARU CINA 2012
 5. 5. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik: Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni. Tema: Alam Semula jadi semula jadi, objek buatan manusia dan 5&6 karya seni dalam penghasilan stabail. 3.1.1 Unsur Seni Tajuk: Bunga 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang – susunan objek Aktiviti: Stabail kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan teknik dalam penghasilan stabail. 3.1.2.1 Imbangan – semetri 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.2 Aplikasi Seni: bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, penghasilan stabail. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam dan rakan berpandukan bahasa penghasilan karya seni visual, sejarah seni, dan budaya. 3.2.1.1 Alat – gunting 3.2.1.2 Bahan – pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail. 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan, dan harmoni dalam penghasilan karya.
 6. 6. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni Mengenal Kraf Tradisional 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik : bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap Tema: Objek Buatan Manusia warna dan imbangan yang terdapat unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing. 7&8 pada objek buatan manusia dan karya Tajuk : Gasing Mudah seni dalam penghasilan gasing. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Bentuk – konkrit 4.1.1.2 Warna – primer dan sekunder 2. Aplikasi pengetahuan dan Aktiviti: Gasing kefahaman bahasa seni visual 4.1.2 Prinsip rekaan menerusi penentuan media dan 4.1.2.1 Imbangan – simetri teknik dalam penghasilan gasing. 4.2 Aplikasi Seni: 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, bahasa seni visual menerusi serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. penghasilan gasing. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.1 Alat – gunting dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas seni visual, sejarah seni, dan A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon atau budaya. pensel warna. 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya.
 7. 7. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing. 4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan imbangan dalam penghasilan gasing. 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri. 4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik : visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering warna, imbangan, dan kepelbagaian dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan. Menggambar yang terdapat pada alam semula jadi, 9 objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni Tema : Objek Buatan Manusia menggambar teknik gosokan. 1.1.1.1 Garisan – selari dan bersilang. Tajuk :ROBOT 2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2 Prinsip rekaan kefahaman bahasa seni visual 1.1.2.1 Kontra – jalinan menerusi penentuan media dan 1.1.2.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna Aktiviti : Gosokan teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan. 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media 3. Aplikasi pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan kefahaman bahasa seni visual gosokan. menerusi penghasilan gambar.
 8. 8. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam rakan berpandukan bahasa seni penghasilan karya visual, sejarah seni, dan budaya. 1.1.2.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel dan pensel warna. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – gosokan. 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna, dan kepelbagaian dalam penghasilan karya. 1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik : Membuat Corak dan Rekaan bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna, prinsip imbangan, kontra, dan harmoni yang keseimbangan pada corak rekaan. Tema : Alam Semula jadi terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak 2.1.1 Unsur seni 10 Tajuk : Corak Pembalut Hadiah menggunakan teknik cetakan. 2.1.1.1 Rupa – organik atau geometri 2.1.1.2 Warna – primer
 9. 9. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN Aktiviti : Cetakan 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2 Prinsip rekaan bahasa seni visual menerusi 2.1.2.1 Harmoni – perulangan motif penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak. 2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, 3. Penzahiran idea melalui pelbagsi serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan. sumber, kajian, dan teknologi dalam . membuat corak. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – bongkah kayu, tali parcel, berus lukisan, palet dan 4. Apresiasi terhadap karya sendiri surat khabar. dan rakan berpandukan bahasa 2.2.1.2 Bahan – gam UHU, kertas lukisan, dan warna air. seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik – cetakan. 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak cetakan. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak. 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni
 10. 10. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2012 Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik: Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, warna, jalinan imbangan dan kesatuan. 11 Tema : Alam Semula jadi semula jadi, dan karya seni dalam penghasilan topeng muka. 3.1.1.1 Bentuk – konkrit Tajuk : Muka Haiwan. 3.1.1.2 Warna - sekunder 2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Jalinan – tampak dan sentuh Aktiviti : Topeng Muka. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan teknik dalam penghasilan topeng 3.1.2.1 Imbangan – semetri muka. 3.1.2.2 Penegasan – bahagian muka. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.2 Aplikasi Seni: bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, penghasilan topeng muka. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam dan rakan berpandukan bahasa penghasilan karya seni visual, sejarah seni, dan budaya. 3.2.1.1 Alat – tiada 3.2.1.2 Bahan – pensel warna, kad manila, gam, benang, tali atau gelang getah. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan topeng muka. 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, jalinan, imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.
 11. 11. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik: visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni Membentuk dan Membuat dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, warna, jalinan imbangan dan kesatuan. Binaan semula jadi, dan karya seni dalam 12 penghasilan topeng muka. 3.1.1.1 Bentuk – konkrit Tema : Alam Semula jadi 3.1.1.2 Warna - sekunder 2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Jalinan – tampak dan sentuh Tajuk : Muka Haiwan. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan Aktiviti : Topeng Muka. teknik dalam penghasilan topeng 3.1.2.1 Imbangan – semetri muka. 3.1.2.2 Penegasan – bahagian muka. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.2 Aplikasi Seni: bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, penghasilan topeng muka. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam dan rakan berpandukan bahasa penghasilan karya seni visual, sejarah seni, dan budaya. 3.2.1.1 Alat – gunting 3.2.1.2 Bahan – pensel warna, kad manila, gam, benang, tali atau gelang getah. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.
 12. 12. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan topeng muka. 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, jalinan, imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya. 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik : bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap warna dan imbangan yang terdapat unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar - Mengenal Kraf Tradisional pada objek buatan manusia dan karya buyung. seni dalam penghasilan kraf tembikar -13 & 14 Tema: Objek Buatan Manusia buyung. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Bentuk – konkrit Tajuk : Buyung. 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.2 Jalinan - sentuh kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan 4.1.2 Prinsip rekaan Aktiviti : Tembikar – teknik dalam penghasilan kraf 4.1.2.1 Imbangan – simetri Teknik Lingkaran. tembikar – buyung.. 4.2 Aplikasi Seni: 3. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber, Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, kajian, dan teknologi dalam serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. penghasilan kraf tembikar - buyung. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.1 Alat – tiada. dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.2 Bahan – doh atau tanah liat. seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam budaya. penghasilan karya. 4.2.2 Teknik – lingkaran.
 13. 13. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 3D. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan kraf tembikar - buyung. 4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, jalinan, dan imbangan dalam penghasilan kraf tembikar - buyung. 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri. 4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan. EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik : visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni warna, imbangan, dan kepelbagaian visual yang terdapat pada karya seni. 15 yang terdapat pada alam semula jadi, Menggambar dan karya seni dalam penghasilan 1.1.1 Unsur seni gambar menggunakan teknik resis. 1.1.1.1 Garisan – kesan lilin atau oil pastel Tema : Alam Semula jadi. 1.1.1.2 Rupa – hal benda. 2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Warna - sekunder. Tajuk : Bunga Kebangsaan. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan 1.1.2 Prinsip rekaan teknik dalam aktiviti membuat resis. 1.1.2.1 Kontra – garisan dan warna Aktiviti : Resis. 1.1.2.2 Harmoni – rupa dan bentuk. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual 1.2 Aplikasi Seni : menerusi penghasilan resis. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik resis.
 14. 14. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam rakan berpandukan bahasa seni penghasilan karya visual, sejarah seni, dan budaya. 1.1.2.1 Alat – berus lukisan dan palet. 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, lilin, atau oil pastel dan warna berasaskan air. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – resis. 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : garisan, rupa, bentuk, warna, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik : Membuat Corak dan Rekaan bahasa seni visual seperti garisan, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap 16 warna, jalinan, ritma dan pergerakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik Tema : Alam Semula jadi serta kepelbagaian yang terdapat tiupan. pada alam semula jadi dan karya seni Tajuk : Hiasan Bingkai Gambar. dalam penghasilan corak teknik tiupan.
 15. 15. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.1 Unsur seni Aktiviti : Tiupan. bahasa seni visual menerusi 2.1.1.1 Garisan – pelbagai jenis garisan. penentuan media dan teknik dalam 2.1.1.2 Warna – sekunder aktiviti membuat corak. 2.1.1.3 Jalinan - tampak 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2 Prinsip rekaan bahasa seni visual menerusi 2.1.2.1 Ritma dan pergerakan – garisan pelbagai arah. penghasilan corak. 2.1.2.2 Kepelbagaian – warna, garisan dan jalinan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2 Aplikasi Seni: dan rakan berpandukan bahasa Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, seni visual, sejarah seni dan budaya. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik tiupan. . 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – berus lukisan, palet, straw dan surat khabar. 2.2.1.2 Bahan – gam, kertas lukisan, dan warna berasaskan air. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik – tiupan. 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak tiupan. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak. 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan, warna, jalinan, irama dan pergerakan dalam penghasilan karya. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
 16. 16. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni. 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik : visual seperti jalinan, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni warna, ruang, imbangan dan kesatuan visual yang terdapat pada karya seni. yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni catan. 1.1.1.1 Bentuk – ilusi 1.1.1.2 Jalinan – tampak 2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Warna - sekunder kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan 1.1.2 Prinsip rekaan 17 teknik dalam aktiviti membuat catan. 1.1.2.2 Imbangan – ruang lukis. 3. Aplikasi pengetahuan dan 1.2 Aplikasi Seni : kefahaman bahasa seni visual Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media Menggambar menerusi penghasilan catan. serta proses dan teknik dalam membuat catan. Tema : Alam Semula jadi. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam rakan berpandukan bahasa seni penghasilan karya Tajuk : Pokok Bunga. visual, sejarah seni, dan budaya. 1.1.2.1 Alat – berus lukisan, palet. 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, warna berasaaskan air, tempera, Aktiviti : Catan. cat poster. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – basah atas kering. 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan catan. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, bentuk, warna, ruang, imbangan dan kesatuan dalam penghasilan catan.
 17. 17. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik : bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip Membuat Corak dan Rekaan imbangan, kontra, dan harmoni yang keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan terdapat pada alam semula jadi dan guntingan. 18 Tema : Objek Buatan Manusia karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan 2.1.1 Unsur seni Tajuk :Hiasan Dinding guntingan. 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometri 2.1.1.2 Warna – primer Aktiviti: Lipatan dan Guntingan 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2 Prinsip rekaan bahasa seni visual menerusi 2.1.2.1 Imbangan – simetri penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.2 Kontra – warna aktiviti membuat corak. 2.1.2.3 Harmoni – perulangan motif 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.2 Aplikasi Seni: bahasa seni visual dalam penghasilan Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, corak lipatan dan guntingan. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik lipatan dan guntingan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri . dan rakan berpandukan bahasa 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1.1 Alat – gunting dan pensel 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan, kertas warna dan gam. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik – lipatan dan guntingan.
 18. 18. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak terancang. 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik: Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni 19 dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni. Tema: Alam Semula jadi semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail. 3.1.1 Unsur Seni Tajuk: Haiwan Bersayap 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang – susunan objek Aktiviti: Stabail kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan teknik dalam penghasilan stabail. 3.1.2.1 Imbangan – semetri 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.2 Aplikasi Seni: bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, penghasilan stabail. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.
 19. 19. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam dan rakan berpandukan bahasa penghasilan karya seni visual, sejarah seni, dan budaya. 3.2.1.1 Alat – gunting 3.2.1.2 Bahan – pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan fotostat. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan stabail. 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan, dan harmoni dalam penghasilan karya. 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik : Mengenal Kraf Tradisional bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap warna dan imbangan yang terdapat unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing. 20 Tema: Objek Buatan Manusia pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gasing. 4.1.1 Unsur seni Tajuk : Gasing Mudah 4.1.1.1 Bentuk – konkrit 4.1.1.2 Warna – primer dan sekunder
 20. 20. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.2 Prinsip rekaan Aktiviti: Gasing kefahaman bahasa seni visual 4.1.2.1 Imbangan – simetri menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing. 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. bahasa seni visual menerusi penghasilan gasing. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 4.2.2.1 Alat – gunting 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.2 Bahan – gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas dan rakan berpandukan bahasa A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon atau seni visual, sejarah seni, dan pensel warna. budaya. 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan gasing. 4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan imbangan dalam penghasilan gasing. 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri. 4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni CUTI PENGGAL PERTAMA 2012
 21. 21. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik : visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering warna, imbangan, dan kepelbagaian dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan. yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni menggambar teknik gosokan. 1.1.1.1 Garisan – selari dan bersilang. 2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2 Prinsip rekaan kefahaman bahasa seni visual 1.1.2.1 Kontra – jalinan 21 menerusi penentuan media dan 1.1.2.2 Kepelbagaian – jalinan dan ton warna teknik dalam aktiviti menggambar teknik gosokan. 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media 3. Aplikasi pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan Menggambar kefahaman bahasa seni visual gosokan. menerusi penghasilan gambar. Tema : Objek Buatan Manusia 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan penghasilan karya Tajuk : Pasu Bunga rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. 1.1.2.1 Alat – pelbagai jenis permukaan berjalinan 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, pensel dan pensel warna. Aktiviti : Gosokan 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – gosokan. 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna, dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.
 22. 22. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni 22 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik : bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna, prinsip imbangan, kontra, dan harmoni yang keseimbangan pada corak rekaan. Membuat Corak dan Rekaan terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak 2.1.1 Unsur seni Tema : Alam Semula jadi menggunakan teknik cetakan. 2.1.1.1 Rupa – organik atau geometri 2.1.1.2 Warna – primer Tajuk : Corak Pembalut Hadiah 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi 2.1.2 Prinsip rekaan Aktiviti : Cetakan penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.1 Harmoni – perulangan motif aktiviti membuat corak. 2.2 Aplikasi Seni: 3. Penzahiran idea melalui pelbagsi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, sumber, kajian, dan teknologi dalam serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan. membuat corak. . 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.1.1 Alat – bongkah kayu, tali parcel, berus lukisan, palet dan dan rakan berpandukan bahasa surat khabar. seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1.2 Bahan – gam UHU, kertas lukisan, dan warna air. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik – cetakan. 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan corak cetakan.
 23. 23. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak. 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik: visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni Membentuk dan Membuat dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, warna, jalinan imbangan dan kesatuan. Binaan semula jadi, dan karya seni dalam 23 penghasilan topeng muka. 3.1.1.1 Bentuk – konkrit Tema : Alam Semula jadi 3.1.1.2 Warna - sekunder 2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Jalinan – tampak dan sentuh Tajuk : Muka Haiwan. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan Aktiviti : Topeng Muka. teknik dalam penghasilan topeng 3.1.2.1 Imbangan – semetri muka. 3.1.2.2 Penegasan – bahagian muka. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.2 Aplikasi Seni: bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, penghasilan topeng muka. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam dan rakan berpandukan bahasa penghasilan karya seni visual, sejarah seni, dan budaya. 3.2.1.1 Alat – gunting 3.2.1.2 Bahan – pensel warna, kad manila, gam, benang, tali atau gelang getah.
 24. 24. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan topeng muka. 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, jalinan, imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya. 3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik : bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap warna dan imbangan yang terdapat unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar - Mengenal Kraf Tradisional pada objek buatan manusia dan karya buyung. seni dalam penghasilan kraf tembikar - 24 Tema: Objek Buatan Manusia buyung. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Bentuk – konkrit Tajuk : Buyung. 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.2 Jalinan - sentuh kefahaman bahasa seni visual Aktiviti : Tembikar – menerusi penentuan media dan 4.1.2 Prinsip rekaan Teknik Lingkaran. teknik dalam penghasilan kraf 4.1.2.1 Imbangan – simetri tembikar – buyung..
 25. 25. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN 3. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber, 4.2 Aplikasi Seni: kajian, dan teknologi dalam Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, penghasilan kraf tembikar - buyung. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.1 Alat – tiada. seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2.2 Bahan – doh atau tanah liat. budaya. 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2.2 Teknik – lingkaran. 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 3D. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan kraf tembikar - buyung. 4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, jalinan, dan imbangan dalam penghasilan kraf tembikar - buyung. 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri. 4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan. EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni Menggambar 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik : visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni Tema : Alam Semula jadi. warna, imbangan, dan kepelbagaian visual yang terdapat pada karya seni. 25 yang terdapat pada alam semula jadi, Tajuk : Bunga Kebangsaan. dan karya seni dalam penghasilan gambar menggunakan teknik resis.
 26. 26. MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PEMBELAJARAN Aktiviti : Resis. 2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1 Unsur seni kefahaman bahasa seni visual 1.1.1.1 Garisan – kesan lilin atau oil pastel menerusi penentuan media dan 1.1.1.2 Rupa – hal benda. teknik dalam aktiviti membuat resis. 1.1.1.3 Warna - sekunder. 3. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2 Prinsip rekaan kefahaman bahasa seni visual 1.1.2.1 Kontra – garisan dan warna menerusi penghasilan resis. 1.1.2.2 Harmoni – rupa dan bentuk. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan 1.2 Aplikasi Seni : rakan berpandukan bahasa seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media visual, sejarah seni, dan budaya. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik resis. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam penghasilan karya 1.2.1.1. Alat – berus lukisan dan palet. 1.2.1. 2 Bahan – kertas lukisan, lilin, atau oil pastel dan warna berasaskan air. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – resis. 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : garisan, rupa, bentuk, warna, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya. 1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

×