• Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Hur tar du ansvar?

 • 545 views
Uploaded on

Begrepp och definitioner kring Socialt ansvarstaganade (SR), ISO 26000 och GRI samt nyttan av att arbeta med dessa frågor.

Begrepp och definitioner kring Socialt ansvarstaganade (SR), ISO 26000 och GRI samt nyttan av att arbeta med dessa frågor.

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
545
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Hur tar du socialt ansvar? 2010-11-05
 • 2. Är hållbar affärsutveckling och ansvarsfullt företagande viktigt? För framtidens företag handlar det inte bara om produkter eller produktivitet, det handlar mer och mer om på det sätt affärerna görs, och hur detta kommuniceras: LICENSE TO OPERATE 2 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 3. Det ansvarstagande företaget – en lång resa “The social responsibility of Sustainability Global Compact ISO 14 000 business is to increase its profits” GRI Code of Conduct Agenda 21 IFBWW Milton Friedman, 1970 Fair Trade ISO 26 000 ISO 9 000 WEF on Corruption TI OSHAS 18 000 Amnesty Business Group OECD Skapa Guidelines värde AA 1000 Minimera EMAS risker WBCSD Efterlevnad "The business enterprise is a lagar och creature of a society and an SA 8000 tillstånd economy, and society or FSC ILO economy can put any business out of existence overnight," Tripple Bottom Line Peter Druckner, 1974 3 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 4. Ledningens insikt är av avgörande betydelse Olika sätt som frågorna om bolagsstyrning, miljö och sociala aspekter förbättrar ett företags affärsnytta. 1) Förbättrat anseende och/eller stärkt varumärke = 79% 2) Begåvad personal = 52% 3) Möta samhällets förväntningar = 43% 4) Ökad effektivitet = 39% 5) Tillväxtsmöjligheter = 35% 6) Riskhantering = 24% 7) Stärkt konkurrenskraft= 14% 8) Förbättrad tillgång till kapital = 3% (Source: McKinsey February 2009 CFO survey "Where value comes from“) 4 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 5. Och det går fort framåt….. För dig som sitter i ledningen finns en rad anledningar att ta CSR och hållbarhet på allvar. Undersökningar visar att: • 97 % av Europas 150 största • 87% av VD:arna på världens 1 000 företag tar upp CSR på sin största företag tror att hållbarhet hemsida, 78 % av de 600 största. är viktigt för vinsten. • 82 % av Sveriges börsnoterade • 91% av kunderna överväger att bolag har hållbarhetsredovisningar. byta om de får veta att ett företag beter sig dåligt. • GRI som standard ökar starkt 53 % av Europas 150 största • 50% av aktieägarna tror att en bra bolag, rapporterar enligt GRI. hållbarhetsprofil skulle påverka deras aktieköp positivt. • Finanskrisen minskade inte vikten av CSR som strategisk komponent. • 75% av MBA-studenter skulle Nedläggningar och avskedanden acceptera 10–20 % lägre lön om ökar i själva verket behovet. företaget var ”ansvarstagande”. Källa: Halvarsson & Halvarsson 2009 Källa: Accenture, jan 2009 5 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 6. Angående förbättrat anseende 6 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 7. Men vad handlar det om egentligen? Corporate social responsibility is the continuing commitment by business to have ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as local community and society at large. World Business Council for Sustainable Development 7 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 8. Med andra ord: Intressenter Produktansvar Anställda Kunder Det handlar i grunden om när Politik företag noga överväger vilka Miljön konsekvenser deras beslut och verksamhet har på… Korruption Grannar Samhället Finansmarknaden 8 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 9. Intressenter Produktansvar Anställda Kunder …och friviligt arbetar för att Politik eliminera tjänster och Miljön produkter som kan medföra en negativ påverkan på sin Korruption omgivning. Grannar Samhället Finansmarknaden 9 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 10. Hållbar affärsutveckling och ansvarsfullt företagande handlar helt enkelt om “Doing well by doing good” -företaget som en bra samhällsmedborgare - ett långsiktigt förhållningssätt - ansvar för sina handlingar - en affärsmodell - öppenhet - etik 10 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 11. Men CSR handlar inte bara om ”doing the right thing” Det handlar om att skapa affärsförutsättningar som är värdeskapande genom att använda och skapa lösningar som är miljömässigt och socialt hållbara 11 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 12. Erkända standarder och principer inom SR FN Global Compact  10 principer for: - Mänskliga rättigheter - Arbetsvillkor - Miljö - Korruption  Global Reporting Inititiative (GRI) - Den mest använda och internationellt erkända guiden för att rapportera prestanda inom socialt ansvar  Social Accountability SA8000 - Standard för social accountabilty  ISO26000 - Vägledning 12 2010-11-05 CSR
 • 13. ISO 26000 Gemensam förståelse för socialt ansvar och klargörande av relationen mellan principer för socialt ansvarstagande och ramverk för organisationsstyrning. 13 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 14. ISO 26 000 - grundprinciperna 1. Ansvar för sina handlingar (Accountability) 2. Öppenhet (Transparency) 3. Etiskt uppträdande (Ethical behaviour) 4. Intressenter (Respect for stakeholder interests) 5. Efterlevnad av lagar (Respect for the rule of law) 6. Efterlevnad av internationella överenskommelser (Respect for international norms of behviour) 7. Respekt för mänskliga rättigheter (Respect for human rights) 14 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 15. Syften med ISO 26 000 Standarden kompletterar andra verktyg och initiativ som relaterar till socialt ansvarstagande. Underlätta en Hjälpa organisationer att trovärdig införa, behålla och kommunikation om förbättra sitt ramverk åtaganden och resultat för Socialt relaterade till SR ansvarstagande (SR). Stödja organisationer att utveckla konkreta former för samhällsansvar och bidrag till en hållbar utveckling Stimulera och utveckla Alla organisationer en öppen och kommer att kunna införa konstruktiv dialog ISO 26000 i sin med intressenter i verksamhet omvärlden 15 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 16. Global Reporting Initiative (GRI) GRI är en nätverksbaserad organisation som har utvecklat ett av världens mest använda ramverk för hållbarhetsrapportering. Riktlinjerna kallas för Sustainability Reporting Guidelines vilka omfattar principer och indikatorer för att mäta och rapportera ekonomisk, miljömässig och social prestanda. Innehåller 79 grundindikatorer + branschspecifika resultatindikatorer. Läs mer på www.globalreporting.org 16 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 17. GRI – styrkor och svagheter Styrkor Svagheter Ger en bättre förståelse för vad Förlitar sig på data som ofta insamlats hållbarhet innebär. för ett annat syfte Ett standardiserat förhållningssätt som Vinklad mot miljöinformation möjliggör jämförelse Kopplat till företagets policy Förbiser kopplingen mellan ledning och verksamhet Riktlinjerna har formats utifrån industriländers perspektiv och prioriteringar. 20 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 18. Så gör du…. Första stegen i SR-arbetet är att identifiera  Vad ert varumärket står för  Era intressenters och deras krav  Fokusområden kopplat till verksamheten  Initiativ inom SR, synliggöra företagets viktigaste ansvarsfrågor – Vad som är stort och smått – Vad som är viktigt och mindre viktigt – Vad som är svårt och lätt – Vad som är dyrt och billigt – Vad som är bråttom och mindre bråttom  Mätbara mål och KPI  Redovisningsform och granskning 21 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 19. Vad är hållbarhet för Er, vad ska Ni jobba med? Arbetsvillkor Arbetsmiljö Jämställdhet Mångfald Klimatförändringar Rekrytering och Utsläpp till mark uppsägningar och vatten Mänskliga rättigheter Ekosystemtjänster Relationer till samhället Naturresurser Produktsäkerhet Biologisk diversitet Marknadsföring Etik Mutor och korruption 22 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 20. Identifiera Era intressenter Aktieägare Intresseorganisationer Kunder Grannar Anställda Ert Leverantörer Företag Tillsynsmyndigheter Omvärlden lokalt och globalt Affärspartners Finansiärer och försäkringsbolag Media 23 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 21. Konsten att rapportera CSR 24 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 22. Hur gör vi på COWI? Vår främsta tillgång är kunskap och vi anser att vi har ett ansvar att använda kunskapen för att skapa en bättre värld. Integrerar hållbarhet i hela verksamheten Prioriteringar Kunder Miljö och klimatförändringar Anställda Ansvarsfullt företagande Utbildning och forskning 25 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 23. Exempel på några av våra tjänster inom socialt ansvar (SR) och hållbarhet  Hållbart byggande  Förebyggande & minimering av avfall  Due Dilligence  Miljö och Klimatförändringar  Riskhantering och konsekvensanalys  Hälsa och säkerhet  Intressentanalyser  Kommunikation/rapportering  Kemikaliemanagement  SR-screening/assessment 26 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 24. COWI Sustainability Report 2009 Som medlem i Global Compact ska man regelbundet rapportera satsningar och aktiviteter kopplade till hållbarhet och Corprate Social Responsibility. Hållbarhetsrapporten beskriver grunden för COWIs arbete med hållbarhetsfrågor och CSR. 27 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 25. Tack för er uppmärksamhet! FRÅGOR? 28 2010-11-05 Hur tar du socialt ansvar?
 • 26. Tack för uppmärksamheten! ”Give me a call” Johan Sidenmark mobil: 0709 – 40 29 03 e-mail: josi@cowi.se eller www.cowi.se 29 2010-11-05 EMAS easy