Eco mapping
Ett sätt att minska verksamhetens miljöpåverkan
och samtidigt få koll på egenkontroll
Egenkontroll – många kontroller blir det
Organisation
Ansvar
Delegering
Kompetens
Rutiner
Instruktioner
Introd. Program
Hä...
Egenkontroll – problem för många
 Många lagstadgade krav
 Krävs kunskap om dessa författningar
 Utan samordning mot kra...
Egenkontrollprogram
4
2010-11-05 Eco Mapping och egenkontroll
Syftet med egenkontroll är att
verksamhetsutövare ska
åstadk...
”Egenkontroll en fortlöpande process”
- Naturvårdsverket handbok 2001:3
2010-11-05
5
Eco Mapping och egenkontroll
Förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövarens egenkontroll
Gäller för tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet.
 ...
Kontrollprogram
Som villkor i tillstånd eller genom föreläggande från
tillsynsmyndigheten
Skyldigheten att utföra egenkont...
Kontrollprogram, forts.
Vilka skyldigheter?
 Villkor (ange)
 Lagkrav (levande förteckning)
Olika upplägg
 Utifrån påver...
Genomför riskanalys
Definiera
riskobjekt
Beskriv riskerna
Upprätta egenkontrollprogram
Bestäm
kontrollmetoder
Vägen till k...
Systemstruktur för ett samordnat kontrollprogram
Kontrollmetoder Riskbeskrivning
Journaler /
Dokumentation
Kontrollobjekt
...
11
2010-11-05
Eco mapping en metod för att minska miljöpåverkan
och förenkla egenkontrollen
12
2010-11-05
 Visuell metod
 Enkel dokume...
Skuggade linjer: litet problem
(område som skall övervakas,
problem som skall undersökas).
Cirkel: stort problem (stopp,
k...
Bygg upp relevant information till
egenkontrollen genom Eco mapping
Vad behövs?
 Kartor med planbeskrivning
 Märkpennor ...
Finns ingen situationsplan – gör en själv!
2010-11-05
15
Eco Mapping och egenkontroll
Exempel – miljöaspekter och arbetsmiljörisker
Golvrengöring – problem
med halkolyckor
Lagring av kemikalier –
rätt hanteri...
Överskådlig information
17
2010-11-05
 Dokumentation av vilka kontroller som ska
utföras, när och hur
 Dokumenterad ansv...
18
Fuelling
3rd Party Risk
Holding Points
Transport
Approaches
Storm water
Landing
Certification
Runway
Ground Services
Ca...
Exempel: egenkontroll i skolkök –
Hazard Analysis Critical Control Point
19
2010-11-05
Varuleveranser–
Mottagningskontroll...
”Give me a call”
Johan Sidenmark
mobil: 0709 – 40 29 03
e-mail: josi@cowi.se
eller
www.cowi.se
Tack för uppmärksamheten!
E...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ecomapping och egenkontroll

751 views

Published on

En enkel metod att arbeta med egenkontroll i små företag (SME)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
751
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ecomapping och egenkontroll

 1. 1. Eco mapping Ett sätt att minska verksamhetens miljöpåverkan och samtidigt få koll på egenkontroll
 2. 2. Egenkontroll – många kontroller blir det Organisation Ansvar Delegering Kompetens Rutiner Instruktioner Introd. Program Hälsovård Utbildning Rehabilitering Egenkontroll enligt Miljöbalken Plan för nödlägesberedskap Fortlöpande tillsyn elanläggningar Livsmedelskontroll Personligt skydd Omgivningsskydd Kemikaliekontroll Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt brandskyddsarbete Obligatorisk ventilationskontroll Regelbunden tillsyn av tekniska anordningar Grundat på kraven i Arbetsmiljölagen, Lag om skydd mot olyckor, Lagen om brandfarliga och explosiva varor, Lagen om transport av farligt gods, Miljöbalken, Seveso-lagen 2010-11-05 2 Eco Mapping och egenkontroll
 3. 3. Egenkontroll – problem för många  Många lagstadgade krav  Krävs kunskap om dessa författningar  Utan samordning mot kraven i respektive författning innebär det ett omfattande dubbelarbete = resurskrävande/kostsamt  Egenkontrollen skall grundas på riskanalys  Att inte utföra egenkontroll kan innebära att olyckor sker  Straffpåföljd för ansvariga chefer, men även handläggare 3 2010-11-05 Eco Mapping och egenkontroll
 4. 4. Egenkontrollprogram 4 2010-11-05 Eco Mapping och egenkontroll Syftet med egenkontroll är att verksamhetsutövare ska åstadkomma och upprätthålla ett väl fungerande miljö- och hälsoskyddsarbete.  Fortlöpande planera och kontrollera  Motverka eller förebygga olägenheter  Arbetet ska pågå fortlöpande  Gäller verksamhet eller åtgärd
 5. 5. ”Egenkontroll en fortlöpande process” - Naturvårdsverket handbok 2001:3 2010-11-05 5 Eco Mapping och egenkontroll
 6. 6. Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll Gäller för tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet.  Organisatoriskt ansvar  Rutiner för kontroll  Skötsel, underhåll, reparationer av utrustning  Kalibrering  Undersökning av skick  Åtgärder vid identifierade avvikelser eller brister  Anmälan om driftstörningar skall meddelas tillsynsmyndigheten  Förteckning av kemiska produkter 6 2010-11-05 Eco Mapping och egenkontroll
 7. 7. Kontrollprogram Som villkor i tillstånd eller genom föreläggande från tillsynsmyndigheten Skyldigheten att utföra egenkontroll är verksamhetsutövarens! Kontrollprogrammet är ett program för hur den egna skyldigheten att kontrollera ska uppfyllas  Praktiskt fungerbart  Tydligt och konkret för personalen  Omfatta alla led av kontrollen (kontroll av utrustning, riskbedömningar, hantering av driftstörningar, förteckning av kemikalier)  Grundas på riskbedömning 7 2010-11-05 Eco Mapping och egenkontroll
 8. 8. Kontrollprogram, forts. Vilka skyldigheter?  Villkor (ange)  Lagkrav (levande förteckning) Olika upplägg  Utifrån påverkan (luft, vatten, buller mm)  Utifrån process (måleri, gjutning, lager)  Särskilda hanteringar (avfallshantering, kemikaliehantering mm)  Kan även inkludera ”frivilliga” systemkrav 2010-11-05 8 Eco Mapping och egenkontroll
 9. 9. Genomför riskanalys Definiera riskobjekt Beskriv riskerna Upprätta egenkontrollprogram Bestäm kontrollmetoder Vägen till kontrollprogram - IPDE 2010-11-05 9 Interpret DecidePredict Execute Eco Mapping och egenkontroll
 10. 10. Systemstruktur för ett samordnat kontrollprogram Kontrollmetoder Riskbeskrivning Journaler / Dokumentation Kontrollobjekt 2010-11-05 10 Rutin Instruktion Samordnat kontrollprogram Yttre miljö, Inomhus miljö, Arbetsmiljö, Brandskydd, Elsäkerhet, Kemikaliehantering, Teknisk utrustning etc. Eco Mapping och egenkontroll
 11. 11. 11 2010-11-05
 12. 12. Eco mapping en metod för att minska miljöpåverkan och förenkla egenkontrollen 12 2010-11-05  Visuell metod  Enkel dokumentering  Passar in med övrig krav på information  Anpassas utifrån befintlig verksamhet  Bygger på personalens engagemang Eco Mapping och egenkontroll
 13. 13. Skuggade linjer: litet problem (område som skall övervakas, problem som skall undersökas). Cirkel: stort problem (stopp, korrigerande åtgärd). Ju allvarligare problemet är, desto tjockare är cirkeln. Eco mapping - 80% av informationen ”on the spot” Enkla symboler Färgkoder – anpassa efter krav i egenkontrollen Miljö Arbetsmiljö Brandskydd 13 2010-11-05 Eco Mapping och egenkontroll
 14. 14. Bygg upp relevant information till egenkontrollen genom Eco mapping Vad behövs?  Kartor med planbeskrivning  Märkpennor i olika färg  Digitalkamera Vilken information ska jag leta efter?  Utrustning, material & flöden i verksamheten  Beteenden och kunskap om processerna  Markera information dynamiskt och kommentera När en risk, eller miljöaspekt, identifieras, överväg vilka möjliga lösningar det finns för att minska effekten av aktiviteten. 14 2010-11-05 Eco Mapping och egenkontroll
 15. 15. Finns ingen situationsplan – gör en själv! 2010-11-05 15 Eco Mapping och egenkontroll
 16. 16. Exempel – miljöaspekter och arbetsmiljörisker Golvrengöring – problem med halkolyckor Lagring av kemikalier – rätt hantering? Varuleveranser– fallrisker , spill? Lackeringsrum – hälsoskador? Halkbekämpning – problem med halkolyckor? Lagring av kemikalier – rätt hantering? Avfallshantering – hälsoskador? Läckor kranar, ventiler – risk för fuktskador? Ergonomi, belysning– hälsoskador? Kompressorrum – buller? 16 2010-11-05 Eco Mapping och egenkontroll
 17. 17. Överskådlig information 17 2010-11-05  Dokumentation av vilka kontroller som ska utföras, när och hur  Dokumenterad ansvarsfördelning för hälsa, miljö och säkerhet  Ansvariga utsedda som bevakar att man har tillgång till aktuella lagar och regler  Dokumenterad riskbedömning av verksamheten  Nödlägesberedskap  Rutiner/beredskap för utredning och åtgärder av brister  Rutiner för hur klagomål tas emot och behandlas  Rutiner för uppföljning  Rutiner för rapportering (internt och till myndigheter) Eco Mapping och egenkontroll
 18. 18. 18 Fuelling 3rd Party Risk Holding Points Transport Approaches Storm water Landing Certification Runway Ground Services Capacity Environmental Noise Management Modelling Safety culture Security Risker och egenkontroll enligt MB på en flygplats – erfarenheter från Bromma Construction Work 2010-11-05 Eco Mapping och egenkontroll
 19. 19. Exempel: egenkontroll i skolkök – Hazard Analysis Critical Control Point 19 2010-11-05 Varuleveranser– Mottagningskontroll (Ru 1) Serveringstemperatur (Ru 7) Avfallshantering (Ru 12) Rengöringsschema (Ru 9) God hygien (Ru 3) Korrekt värme- behandling (Ru 6) God kunskap om ingående ingredienser och mikrobiella faror (Ru 2) Märkning och spårbarhet (Ru 2) Temperaturkontroll (Ru 7) Eco Mapping och egenkontroll
 20. 20. ”Give me a call” Johan Sidenmark mobil: 0709 – 40 29 03 e-mail: josi@cowi.se eller www.cowi.se Tack för uppmärksamheten! Eco Mapping och egenkontroll2010-11-05 20

×