Antarktis Miljo 07
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Antarktis Miljo 07

on

 • 621 views

Miljöutbildning svenska expeditioner till Antarktis

Miljöutbildning svenska expeditioner till Antarktis

Statistics

Views

Total Views
621
Views on SlideShare
618
Embed Views
3

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

1 Embed 3

http://www.linkedin.com 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Antarktis Miljo 07 Antarktis Miljo 07 Presentation Transcript

 • Miljöskydd i Antarktis DML 2006/07
 • Syftet är att ge en introduktion till   Miljöskyddslagar   Expeditionens miljökonsekvenser   Polars miljöarbete   Kemikaliehantering   Avfallshantering   Generella riktlinjer
 • Varför bry sig om miljön?   Vårt ansvar   Antarktis är unikt   Försiktighetsprincipen   Hälsa och säkerhet   Framtida forskning   En svensk expedition   Expeditionsrutiner   Efterleva lagar
 • Antarktis är unikt   14 miljoner km2, ca 1% är isfri   Naturskyddsområde ägnat fred och vetenskap   Forskning utgör idag den mest omfattande aktiviteten   4 000 forskare/tekniker, ca 1 000 övervintrare   Drygt 80 stationer
 • Antarktisk miljöpolitik   Komplicerat   Många länder   Politik   Fiske   Lagstiftning   Anspråk
 • Olika syn på miljöskydd i Antarktis Wasa Novolazarevskaya
 • Lagar och överenskommelser till skydd för miljön The Antarctic Treaty Convention for the Conservation of Antarctic Seals Conv. on the Conservation of Antarctic Marine Livning Resources Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty ATS COMNAP SCAR
 • Antarktisfördraget (1961)   Peaceful purposes   Provides for inspection   Freedom to conduct   Advance notice of scientific research expeditions   Exchange of information   Parties to meet periodically   No recognition of territorial   Dispute settlement claims procedure   Prohibits nuclear activities
 • Miljöskyddsprotokollet (1998) Activities in the Antarctic Treaty area shall be planned and conducted so as to limit adverse impacts on the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems. Article 3, Madrid Protocol
 • Bilagor till miljöskyddsprotokollet   Annex I - Environmental impact assessment   Annex II - Conservation of Antarctic fauna and flora   Annex III - Waste disposal and waste management   Annex IV - Prevention of marine pollution   Annex V - Area protection and management   Annex VI - Liability arising from environmental emergencies
 • Lag om Antarktis (2006:924)   Reglerar svensk verksamhet i Antarktis   Baseras på miljöhänsyn   Tillstånd krävs för att besöka Antarktis   MKB krävs för all verksamhet   Skadestånd vid miljöfarlig olycka (Stockholmsreglerna)
 • Stockholmsreglerna   Bilaga VI till Miljöskyddsprotokollet   Huvudman (operatören) är ansvarig   för miljöfarliga olyckor som verksamheten har orsakat i Antarktis   att vidta åtgärder för att begränsa och minimera effekter av miljöolyckor   att ha aktuella beredskapsplaner   att betala ersättning om åtgärder inte vidtas   att ha tillräckligt försäkringsskydd   ATS upprätthåller en fond
 • Tillstånd krävs för   Expeditioner   Fartyg and flygplan som reser till Antarktis   Exploatering av mineraler och meteoriter   Insamling av växter och djur eller för att handskas med växt och djurliv   Införandet av levande växter och djur   Besöka speciellt skyddade områden (ASPA)
 • Expeditionens miljökonsekvenser ”A key phrase in all activities in the polar region is protect the environment” SPRS Field Course Handbook
 • Miljökonsekvensbeskrivning   Varje expedition föregås av en MKB (Annex 1, MP)   Samlad bedömning av den planerade verksamhetens inverkan på miljön   Beslutsunderlag
 • Miljöaspekter från expeditionen Aktiviteter Miljöaspekter Miljöpåverkan   Logistik   Fuel management   Emissions to air   Forskning   Chemical Management   Emissions to land   Waste and Sewage   Emissions to ice   Environmental awareness   Physical Disturbance   Terrain alteration of Land   Introductions of alien   Depletion of natural invasive species resources   Power and heat production   Degradation of biodiversity   Noise generation
 • Miljöprogrammet .
 • Fåglar på Wasa och Svea •  Antarktispetrell Thalassoica antarctica •  Sydpolslabb Catharacta maccormicki •  Havslöpare Oceanites oceanius •  Ispetrell Pagodroma nivea
 • Lavar och mossor  43 arter funna i 120 provtagningsrutor No major human impact on the terrestrial vegetation but some plots located close to the stations are affected by track- vehicles and from station maintenance. Results show consistency over the 10 years, but over all sample-plots show an increase in both lichen species richness and abundance, measured as the number of lichen records.
 • Björndjur
 • Polars miljöarbete i Antarktis
 • Miljöanpassad teknik   Solpaneler   Vindkraft   Propan   Värmeväxlare   Miljödiesel   Bränsleeffektiva fordon .
 • Nordic Environmental Handbook   Bygger på Miljö- skyddsprotokollet och nationella lagar   Praktiska guidelines   Generella riktlinjer Det förväntas att alla expeditionsmedlemmar följer guidelines och generella riktlinjer!
 • Nordic Environmental Handbook   Description of the Environment   Helicopters and Aircraft   Legal Framework Operations   Waste Management   Purchasing and Packaging   Oil Spill and Fuel Management   National Station Operation Plans   Chemical and Radioisotope   Questionnaires and Report forms Management   Management Plans
 • Avfallshantering   Minimera uppkomsten av avfall   Avlägsna allt avfall från Antarktis   Förbjudna produkter - PCB, pesticider - polystyren chips/kulor - osterilicerad jord   Omhändertagande, hantering, märkning
 • Avfallshantering   Separation and recycling   Metal   Glass   mixed solid   sewage, food   liquid kitchen
 • Miljöfarlig olycka   Rapportera alla incidenter till Expeditionsledaren   Incidenter som leder till miljöfarliga olyckor ska rapporteras till COMNAP ”Environmental Incident Reporting System”   Bränslespill är den vanligaste incidenten – följ rutiner för hantering av olja och bränsle
 • Expected probability of spills Spill Assumed Maximum spill size Fuel type probability (liters) Overflow whilst refueling High 10 Jet A1, gasoline Drum/can leakage Medium 200 Jet A1, gasoline Damage of drum/can Medium 200 Jet A1, gasoline Large number of drums Very low 8 000 Jet A1, gasoline damaged simultaneously
 • General procedure for oil spill   Try to stop or minimise any further spillage.   Deploy absorbents to contain the oil.   If possible, use pumps to remove the fuel from the ground straight into 200 litre drums.   Absorbent pads should be spread on any remaining oil that cannot be manually removed.   Oil soaked absorbents must be picked up and placed in plastic bags or empty 200 litre drums.
 • Oljespill   Initial assessment   Resources at risk - Type 1 < 200 litres - Ice-free ground - Type 2 > 200 litres - Ice-covered ground - Type, Location, Risk - Snow-covered ground   Health and safety   Spill response - Ensure safe working - Be familiar with OSCP conditions - Spill equipment
 • Markföroreningar är relativt begränsade på Wasa och Svea
 • Code of Conduct
 • Generella riktlinjer och principer Vegetationen är ömtålig   Var uppmärksam med risken att introducera nya arter.   Undvik all onödig kontakt med all vegetation. Handskas inte med växter (utan tillstånd). Fåglar och däggdjur   Handskas inte med djur (utan tillstånd).   Var uppmärksam på risken att medföra sjukdomar till Antarktis.   Håll ordentligt avstånd till alla fåglar och däggdjur och var lugn och stilla om de finns i din närhet. Använd inga motorfordon närmare än 200 meter från häckande fåglar.
 • Generella riktlinjer och principer   Avfall och föroreningar - Målet är noll utsläpp   Speciellt skyddade områden (ASPA) - Behöver tillstånd för att besöka   Site management - A site should always be left in its natural condition
 • Trots miljöanpassad teknik…   Tänk på vart du befinner dig, tänk snålt…….. Hushåll med naturresurserna.   Lär dig de grundläggande förutsättningarna och reglerna   Packa bara det som du behöver, minimera förpackningar.   Använd förpackningsmaterial som kan återvinnas. Undvik PVC, skumplast, och plastpåsar
 • FRÅGOR?