Tns Nipo Mulder duurzamer voeding_29_3_11

1,225 views

Published on

Hoe kunnen stakeholders samenwerken aan verandering van onze productie en consumptie van voedsel? Presentatie Sibolt Mulder bij de Duurzaamheidsdialoog bij TNS NIPO op 29/3/2011

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,225
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tns Nipo Mulder duurzamer voeding_29_3_11

 1. 1. +Onze transitie naar duurzamer voedingDuurzaamheidsdialoog 29 maart 2011
 2. 2. +Inhoud1. Kritiek op de voedselindustrie neemt toe p. 3 Onze transitie naar duurzamer voeding2. Kunnen we veranderen? Enige theorie p. 8 Duurzaamheidsdialoog 29 maart 20113. Veranderstrategie in vier stappen? p. 204. Conclusies en discussie p. 42 TNS NIPO Auteur Sibolt Mulder | © TNS NIPO
 3. 3. Kritiek op de voedselindustrie neemt toeOnze transitie naar duurzamer voeding
 4. 4. Een groeiend volksgezondheidsprobleem 55% mannen en 45% vrouwen hebben overgewicht (leeftijd 20-70) Afgelopen 25 jaar heeft 10% bedreigende obesitas gekregen. Komende 20 jaar groeit dit naar 15%. Kinderen volgen dit patroon Concentratieproblemen bij laag opgeleiden en sommige groepen allochtonen Nu circa 40.000 gewicht-gerelateerde patiënten per jaar. 5% van sterfte in Nederland is gewichtgerelateerd Maatschappelijke kosten circa € 2 miljard per jaar 4
 5. 5. Een groeiend mondiaal duurzaamheidsprobleem Wereldbevolking groeit van 7 naar 9 miljard in 2050 Groei mondiale vleesbehoefte naar 450 miljard kilo in 2050 door welvaartsgroei Nederland mondiaal 2e landbouwexporteur, na de VS. Circa € 68 miljard per jaar In de voedselketen wordt 30-50% verspild Landbouw gebruikt mondiaal circa 70% van het beschikbare zoetwater Fosfaat-schaarste in ontwikkelingslanden door diervoeding plus grondwatervervuiling door mest in westerse landen Urbane burgers snappen voedselproductie niet meer: lastig uitleggen wat reëel is 5
 6. 6. Afname van biodiversiteit 1700 - 2050 6 Bron: PBL, 2008
 7. 7. Kritiek op de voedselindustrie groeit mee. Wat te doen? 1962 1965 2004 2011 ?Andere industrieën hebben geleerd hoe hiermee om te gaan:1. Kijk door maatschappelijke ogen naar je eigen bedrijf en je eigen keten2. Zoek actief contact met maatschappelijk stakeholders over oplossingen3. Draag liever oplossingen aan voordat anderen dat voor je doen…. 7
 8. 8. Kunnen we veranderen? Enige theorieOnze transitie naar duurzamer voeding
 9. 9. Gedrag van mensen en bedrijven wordt vooral bepaalddoor routine en (on)mogelijkheden in hun omgeving Demografie -vergrijzing Technologie - ontgroening Economie -Innovatie - immigratie -groei?? - infrastructuur -Loonontwikkeling? Politiek - politieke koers Geografie -Beschikbare ruimte - beleid - kwaliteit Ecologie Infrastructuur -klimaat - wonen - biodiversitiet - wegennet Sociale trends -OV -educatie - technologie -emancipatie Hier moeten we dus ook de besturingsinstrumenten vinden 9
 10. 10. Prochaska: psychologisch model voor veranderen Iemand denkt op dit moment nog niet na over de kwestie en zijn nu niet van 1 Voorbeschouwing plan het gedrag in de nabije toekomst te veranderen….maar niet in de ‘onbereikbare’ categorie (d.w.z. wijst het gewenste gedrag niet expliciet af) Agendasetting heeft een probleem urgent gemaakt. Iemand realiseert zich dat het gedrag moet veranderen en denkt na over ‘er iets aan doen’. Is vaak 2 Beschouwing niet zeker van de opties - er kunnen verschillende ‘subfasen’ van beschouwing zijn Iemand heeft besloten om in actie te komen en vaak iets actiefs gedaan dat Beslissing en verder gaat dan er gewoon over na te denken’, zoals erover gepraat met 3 actie anderen, wat onderzoek hebben gedaan, enzovoort Iemand vertoont het gewenste gedrag (of het ongewenste gedrag niet 4 Consolidatie meer). Idealiter is het een nieuwe routine geworden Of…. Iemand is gestopt met het gewenste gedrag of is teruggevallen in het 5 Terugval ongewenste gedrag (of lopen het risico dat te doen....) 10
 11. 11. Bedrijven veranderen in een vergelijkbaar proces Visie op omgeving 1 Is dit issue urgent voor mijn organisatie? en positionering Marktstudie en Vragen klanten en stakeholders er om? 2 stakeholders- Wat doen concurrenten en branchegenoten? Wat zijn kansen qua winst of andere voordelen? dialoog Wat zijn de kosten en andere problemen Prioriteiten / doelgroepen / doelstellingen / middelen / mensen / planning 3 Strategie 4 Invoering Wat valt mee? Wat valt tegen? Hoe halen we onze resultaten toch nog? Evaluatie Evaluatie per middel en qua overall-strategie: doorgaan / bijstellen / 5 Doorgaan of stoppen? afschaffen? 11
 12. 12. Niet iedereen verandert even snel Rogers: sociologisch model van 5 segmenten qua snelheid van veranderen% van populatie Snelheid van adoptie Innovators Early Adopters Early Majority Late Majority Laggards Specialisten / Ambassadeurs Overtuigbaren Sceptici Principiële idealisten? Trendsettende opinies Zien het probleem, Vinden het niet hun tegenstanders? Uitvinders van een en gedrag, kiezen de maar aarzelen over probleem, willen alleen Verzetten zich tegenmaatschappelijk risico, issues, soms aanpak. Veranderen gedrag veranderen als doelstellingen en vechten voor vooruitlopend op beleid hun gedrag als zij iedereen dat doet, zullen maatregelen van beleid. agendasetting overtuigd worden overtreden als pakkans Veranderen hun gedrag van nut, noodzaak * boete aanvaardbaar is principieel niet en en voordelen zullen regels dus ook Deze segmentatie is overtreden te eendimensionaal 12
 13. 13. Let op: oud gedrag is de beste voorspeller van nieuw gedrag Sturende omgeving beperkt mensen in verandermogelijkheden Waarden en routinegedrag van mensen veranderen is heel moeilijk Gedrag verander je stap voor stap, segment voor segment 50 45 s er nd 40 ta % showing current behaviour ns 35 ge n i re tic te ba 30 ep rs ig eu sc tu ad 25 er ss ov ba 20 am 15 10 Huidig gedrag Campagne of 5 Gewenst gedrag "interventie" 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13
 14. 14. Keuzevrijheid = keuzestress voor de meerderheid% van populatie Meerderheid burgers willen dat overheid en bedrijfsleven samen hen geen slechte keuze biedt Bij matige motivatie moet gewenst gedrag heel gemakkelijk worden gemaakt voor verandering 3-5% 30% 60-70% 3-5% ambassadeurs overtuigbaren gemakszoekers tegenstanders uit principe Kiezen uit Kiezen product als het Sceptisch, niet betrokken, betrokkenheid. gemakkelijk wordt wel conformistisch Onwillig maar hoge Overwinnen gemaakt. Iets hogere Willen zelf geen keuze betrokkenheid. Ongemakken en prijs kosten onbelangrijk maken. Wel een lage prijs 14
 15. 15. Veranderstrategie: van agendasetting tot handhavingVerschillende segmenten burgers/bedrijven zijn gevoelig voor verschillende benaderingen% van populatie 1. Agendasetting 2. Verleidelijke alternatieven 3. Faciliteren gedrag 4 Regulering politieke & publieke overheid: social marketing - stimuli organiseren en handhaving positionering issue bedrijven: duurzame innovaties - barrières opruimenSpecialisten / Principiële Ambassadeurs Overtuigbaren Sceptici tegenstanders idealisten 15
 16. 16. Veranderingsstrategie vergt samenspel tussen stakeholders% van populatie 1. Agendasetting 2. Verleidelijke alternatieven 3. Faciliteren gedrag 4 Reguleren politieke & publieke overheid: social marketing - stimuli organiseren en handhaven positionering issue bedrijven: duurzame innovaties - barrières opruimen Overheid & Industrie & Overheid Politiek, Industrie overheid (NGO’s & NGO’s & Innovators distributie & politiek) wetenschap convenanten Ambassadeurs Overtuigbaren Sceptici Principiele Specialisten / tegenstanders? idealisten? Social Marketing-bereik 16
 17. 17. Psychologische segmentatie verdiept strategievorming hoog opgeleid onafhankelijk, snel, rijk, hard ander-gericht maatschappelijk betrokken, ontwikkeling werken, beslisser, technologie, kritisch, idealistisch, links, maatpakken, economie, creatief, tolerant, denker, grote stad, liberaal, hard zelfbewust, rechtvaardig hoogste inkomen gepensioneerden Ruimdenkers 7% tweeverdieners gezelschapsmens, wijs, Zakelijken reflectief, schoonheid, 8% kunst, innerlijke harmonie, Geëngageerden rentmeesterschap, zacht 11% ambitieus, ellebogen, naaldhakken, gadgets, snel, zichzelf etaleren, uitdagend, opstandig Luxezoekers 11% oud Evenwichtigen jong Zorgzamen 21% alleenstaande ouderen 15% sociaal, behulpzaam, spontaan, zinnelijk, altruïstisch, traditie, Genieters hedonist, voyeurist, vrede, veiligheid, kerk, 11% wispelturig, cynisch, volgzaam, zacht beïnvloedbaar, dwars Behoudenden 16% gezinnen met laagste inkomen jonge kinderen gezinnen met oudere kinderen gezelligheid, buurt, zekerheid voor gezin, orde en veiligheid, bang voor het vreemde, gehoorzaam, doener, impulsief, afhankelijk, behoud doe maar gewoon wantrouwend, naïef zelf-gericht laag opgeleid TNS NIPO TNS NIPO WIN-model WIN-model 17
 18. 18. Segmentaties samengevat naar de basisassen HBO/WO opgeleid Kosmopolitisch VeranderingsgezindSociaal Liberaal MBO-opgeleid Provinciaal Conservatief 18
 19. 19. Segmentatie burgers met politieke voorkeuren Hoog opgeleid Sociaal Economisch Groen Groen D’66 D’66 Globalisten globalisten Links Links mensenrechten, Triple-P, wereldvrede, mondiale concurrentiepositie mondiale sociale rechtvaardigheid, Nederland. technologische innovatie ontwikkelingssamenwerking. Pro-VN en mobiliteit, onderwijs, vrijheid van Europa. Krant: Volkskrant meningsuiting. Managers, NRC, Elsevier. USA als voorbeeld CDA Sociaal Liberaal PvdA VVD VVD Economisch Sociaal nationalisten nationalisten SP SP PVV PVVnormen & waarden, sociale zekerheid, koopkracht, werkgelegenheid, files,koopkracht, veiligheid in de wijk, criminaliteit, tegen immigratie.ouderenzorg, gezondheidszorg. Telegraaf, Voorbeeldland:Regionale kranten. Voorbeeldland: Laag opgeleid Zwitserland of BeierenDuitsland, Scandinavië? 19
 20. 20. Veranderstrategie in vier stappen?Onze transitie naar duurzamer voeding
 21. 21. Een veranderstrategie evolueert: de draagvlakcurve opmoment x bepaalt de focus van de vervolgstrategie Stap 1: lage kennis en urgentiebeleving Stap 2. hoge initiele weerstand -> -> agendasetting van onderwerp overtuigen / verleiden nodig 10 6 pct. of population pct of population 8 5 6 4 4 3 2 2 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stap 3: normaal-verdeling draagvlak -> Stap 4: weerstand bij een kleine groep -> verlagen barrières voor gedrag handhaving nodig 6 6 pct. of population pct of population 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21
 22. 22. Stap 1. Agendasetting: ruzie of samenwerken met NGO’s? Sommige NGO’s zijn radicaal, anderen coöperatief Elke NGO-strategie biedt kansen en dilemma’s Publiciteit voor agendasetting blijft hun doel (Moraal: never let the fact’s ruin a good story) 22
 23. 23. Verschillende strategieën kunnen naast elkaar werken Hoog opgeleid Sociaal Economisch Globalisten Mondiale issues en oplossingen, globalisten gericht op de verre toekomst. Mag wat kosten Voorkeur voor Voorkeur voor Voorkeur voor politieke // Voorkeur voor politieke economie en techniek economie en techniek juridische oplossingen juridische oplossingen Effectief en efficient Effectief en efficient educatie, handhaving educatie, handhaving Hekel aan bureaucratie Hekel aan bureaucratie Ethiek en gelijkheid Ethiek en gelijkheid en moralisme en moralisme boven efficiency boven efficiency Economisch nationalisten Sociaal nationalisten Laag opgeleid Lage kosten, gemak, direct zichtbare effecten hier en nu zijn geloofwaardig 23
 24. 24. Stap 2. Overheid in actie met Social MarketingUK-voorbeeld: Change4life Social Marketing Plan Pre-stage Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Mobilising Reframing Personalising Rooting Inspiring Supporting the network the issue of the issue behaviours people to as they of profit and obesity change change non profit partners Change4life This isn’t This isn’t I know what I know I can see the is coming. about how about bad to do to people like difference We should my children parents or reduce my me are this is be part of it look. It’s very fat family’s risk changing making about children. their lives so diabetes, It’s about my I believe it’s cancer and children possible heart disease 24
 25. 25. Stap 2. Voorbeeld van publiek/private samenwerking inChange4life-strategie in de UK 25
 26. 26. Stap 2. Overheid steunt keurmerken: transparantie of verwarring? Keurmerken met accreditatie Omstreden logo Is de rest dan ongezond? 26
 27. 27. De kloof tussen burger en consument: wat willen burgers? Wie vinden burgers verantwoordelijk voor het tegengaan van ongezonde voeding? Rusland 25 28 2 2 2 40 1 Italie 28 20 21 11 5 10 5 Frankrijk 33 31 4 12 6 12 2 Consumenten Producenten Media Spanje 39 21 9 8 3 15 5 Consumenten organisaties Retailers Overheid AndersGreat Brittain 58 18 4 3 5 7 4 Duitsland 69 16 3 3 2 6 1 Nederland 70 15 3 3 2 5 2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % Bron: TNS, sept. 2010 27
 28. 28. De kloof tussen burger en consument: wat willen consumenten? Hier is zichtbaar wie hoog of laag gemotiveerd is bij prijsverhogingen % minder Draagvlak (%) Draagvlak (%) neemt draagvlak af ruimtegebruik zonder uitleg Met uitleg •Heffing vlees € 1,25 / pond 2,1 38 44 •Heffing vlees € 2,50 / pond 4,1 28 36 •Heffing vlees € 5,00 / pond 6,2 21 27 •Melk + € 0,75 / liter 0,6 35 37 •melk + € 1,50 / liter 0,9 24 26 •melk + € 3,00 / liter 1,1 18 19 •GMO in dierenvoer 2,8 42 47 •GMO dieren + mensen 4,1 32 38 Echter, prijsbeleving is deels relatief en beïnvloedbaar Bron: Veldkamp 2007 28
 29. 29. Stap 2: Commerciële innovaties verleiden tot gewenst gedrag Echter: voor popularisatie moeten de marketing beter en de prijzen lager In Nederland is het biologische segment in 2010 gegroeid met ongeveer 20% Echter: biologische producten zijn vaak 200-300% duurder dan reguliere producten Echter, biologisch is lang niet altijd ideaal voor het milieu, zeker op grote schaal Voor popularisatie moet de marketing van duurzame producten beter en de prijs lager “Tussenproducten” wellicht optimaal voor duurzame effecten bij een redelijke prijsSemi-biologisch Regio-gevoelmerk Consumenten kunnen boeren opzoeken 29
 30. 30. MKB-voorbeeld:Mens en gezondheid Slagersvakbond KNS is om!De KNS ondersteunt de consument in zijnbehoefte aan gezonde voeding en in de wensom een bewuste voedingskeuze te kunnenmaken. De KNS zet zich in voor optimalevoedselveiligheid, transparantie in het gebruikvan voedingsmiddelen en goede producten metverantwoorde voedingswaarden, die bijdragenaan de gezondheid van de consument 30
 31. 31. Stap 2. Retailer claimt ketenleiderschap: met eigen merk opbasis van bestaand keurmerken Voor consument verwarrende keurmerken? Keten-leiderschap claimen betekent ook de keten aansturen! “Puur” is een individueel voordeel “Eerlijk” is een maatschappelijk voordeel 31
 32. 32. Stap 2. Industrie: prioriteiten bij verduurzaming productketen Voorbeeld visie uit de afvalsector Vertaling naar voedselketen Grondstoffen productie Tussenhandel & distributie Productie & marketing Retail & marketing Gebruik & afval 32
 33. 33. Stap 2. Zeldzame vorm samenwerking in een keten... Océ + Van Gansewinkel Cradle to Cradle papier…… Goed voorbeeld van partijen die in een keten samenwerken 33
 34. 34. Greenwashing: gevaarlijk verleidelijk (in transparante tijden) Merkttrouw voor campagne Merkttrouw na campagne 24 43 Merk A 30 3 Eneco (n=178) 91 3 6 34 57 Pers 19 38 Merk B 41 2 campagne Essent (n=160) 94 06 33 61 Naming &48 16 36 Merk C 43 5 shaming Nuon (n=160) 94 34 32 62 20 39 Merk D 38 3 Totaal (gem) 93 25 33 60 Entrenched Average Shallow Convertible Entrenched Average Shallow Convertible Case: pretest van campagne onthulling greenwashing: valse groene claims 34
 35. 35. Greenwashing? Vaak grijze gebieden….. Clean Label congres november 2010, Madrid Naturally and ethically improve your NPD Naturally and ethically improve your NPD Learn new ways to source natural ingredients Learn new ways to source natural ingredients ethically and be seen as ‘a moral champion’ ethically and be seen as ‘a moral champion’ above your competitors above your competitors Health benefits: Looking at the next big functional foods • Utilising vitamins and minerals to make substantial health claims which align to consumer priorities • The demand for simplicity and natural for big business wins • Demonstrating the impact on sales from buzzwords such as ‘natural’, ‘clean label’, ‘authentic’ and ‘homemade’ 35
 36. 36. Stap 3. Faciliteren: stimuli organiseren voor gewenst gedrag De matig gemotiveerde consument moet je het heel gemakkelijk maken Nudge = consumenten duwtje geven in de goede richting, samen met ketenpartners Afspraken tussen overheid en horeca over frituurolie met minder transvetten 36
 37. 37. Stap 3. Faciliteren: barrières voor gewenst gedrag opruimen Composteerbaar plastic R1- niveau Afval/Energiebedrijf alsnog verbrand? 37
 38. 38. Stap 4. reguleren: bereikt gedrag van sceptische consumenten e t” harde mo sancties et rh repressief Overleg mogelijk a wa toezicht tussen inspecties en rd branche-vertegen ha n, preventief woordigers ka toezicht et rh aa wegnemen kansen en tw redenen voor slecht ch naleefgedrag “za wegnemen irritaties bij klanten bevestigen van maatschappelijk gewenst gedrag Braithwaite: Pyramide van responsive regulation 38
 39. 39. Stap 4. Reguleren vraagt om draagvlakstrategieWelke criteria bepalen het draagvlak voor overheidsmaatregelen?1 1.Is het voor mij bekend of weer iets nieuws? (agendasetting / issueranking)1 2. Hoe belangrijk is dit probleem? Waarom urgent t.o.v. andere problemen? (= positionering)1 3. Zijn de doelstelling en de maatregelen voor mij begrijpelijk? Snap ik de connectie?1 4. In welke mate wordt het probleem opgelost? Is het effect voor mij zichtbaar?1 5. Is het consistent beleid of zien we volgend jaar weer iets anders?1 6. Wat heb ik er aan (persoonlijk: veilig/leuk/gezond en sociaal: goed gevoel, betere wereld)?1 7. Wat gaat dit mij persoonlijk kosten (qua tijd, geld, irritatie, verlies van vrijheid)?1 8. Sociaal dilemma: hoe eerlijk is dit? Betaalt de “vervuiler?” Of ik meer dan anderen?1 9. Sociaal dilemma: doet iedereen gelijk mee of ben ik alleen “gekke Henkie”?1 10. Handhaaft de overheid voor mij zichtbaar? Of laten ze het maar waaien? Veel beleidsmakers hebben moeite met deze testvragen voor hun beleid Bijvoorbeeld: hoe worden de opbrengsten van een belasting gebruikt? 39
 40. 40. Stap 4. Zelfregulering: convenant “gezond gewicht” 2010 40
 41. 41. Stap 4. handhaving: inspecties zijn vergeten stakeholders e t” harde mo sancties et rh repressief Wat kunnen we van leren uit a wa toezicht de inspectiepraktijk over rd haalbaarheid van gedrag? ha preventief n, ka toezicht et rh aa wegnemen kansen en tw redenen voor slecht ch naleefgedrag “za wegnemen irritaties bij klanten bevestigen van maatschappelijk gewenst gedrag Braithwaite: Pyramide van responsive regulation 41
 42. 42. Conclusies en discussieOnze transitie naar duurzamer voeding
 43. 43. Conclusies: never waste (a good crisis?) Voedselindustrie komt steeds sneller in de beklaagdenbank terecht Combineer volksgezondheid met mondiale duurzaamheid. Kwaliteit i.p.v. kwantiteit kan bij gelijke winstniveaus Meerderheid consumenten wil gemakkelijke keuze: overheid en bedrijfsleven moeten met een aanbod komen waarin duurzaamheid geregeld is, net zoals productveiligheid Duurzaamheid betekent dat zowel “planet” als “people” goed geregeld zijn. Als één van beiden niet klopt is het product toch ‘fout’ voor mensen Meer samenwerking nodig tussen stakeholders: NGO’s voor agendasetting. keteninnovatie voor de industrie. Social marketing, precompetitief onderzoek, regulering en handhaving voor de overheid (nVWA) Multinationals/retailers en MKB-branche-organisaties als ketentrekkers bedrijfsleven Meten = weten: onderzoek helpt de strategie bij te stellen tijdens de verandering 43
 44. 44. Advies: voor breed aansprekende marketing koppel je gezondevoeding aan mondiale duurzaamheid: “een gezonde wereld” Hoog opgeleide segmenten blik op mondiaal en toekomst Laag opgeleide segmenten blik op hier en nu 44
 45. 45. Advies: om productaanbod richting consument teverduurzamen is publiek-private samenwerking nodig Hoog opgeleid blik op mondiaal en toekomst NGO’s Multinationals EU enNL-ministeries Overheden Bedrijfsleven MKB- organisaties Lokale overheden Verschillende strategieën Laag opgeleid kunnen naast elkaar bestaan blik op hier en nu en soms versterken 45
 46. 46. Dilemma: wat houdt ons tegen in de samenwerking? Samenwerking: welke niveau is haalbaar? Niveau 0 = onbekend met elkaar Niveau 1 = elkaar informeren over visie Niveau 2 = vrijwillige afspraken maken Niveau 3 = gedeelde strategie Niveau 4 = harde afspraken over acties Niveau 5 = centrale regie 46
 47. 47. TNS NIPO onderzoek onderbouwt het veranderingsprocesPublieke agendasetting volgen we met issuemetingenSamenwerking in ketens bevorderen we door stakeholderonderzoekInnovatietrajecten helpen de ontwikkeling van nieuwe producten en dienstenCommunicatieonderzoek: we pretesten en tracken merk- en overheidscampagnesGedragsonderzoek: barrières voor gewenst gedrag kunnen we achterhalenHandhavingsonderzoek meet draagvlak versus weerstand in doelgroepen 47
 48. 48. Meer informatie?sibolt.mulder@tns-nipo.com telefoon: 020-5225 402

×