Jenis jenis ujian objektif
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Jenis jenis ujian objektif

on

 • 7,494 views

 

Statistics

Views

Total Views
7,494
Views on SlideShare
7,453
Embed Views
41

Actions

Likes
0
Downloads
356
Comments
0

1 Embed 41

http://shyh193.wordpress.com 41

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Jenis jenis ujian objektif Presentation Transcript

 • 1. JENIS-JENIS UJIAN OBJEKTIF
 • 2.
 • 3. Panduanmenulissoalanobjektif ( Black, 1944 )
  Soalanhendaklahberasaskanobjektif yang terang
  danjelas.
  Ikutjadualspesifikasi ( Penentuan )
  Elakkankekeliruan.
  Ciptasoalankhususuntukkumpulansasaran.
  Pastikankejelasanperkataan.
  Pastikansetiapsoalanbebasdarisoalan lain.
  Satusoalanhanyauntuksatujawapan.
  Elakkansoalan yang negatif.
  Dapatkanorang lain membacasoalananda.
 • 4. Jawapanpendek
  Ialah soalan yang boleh dijawab dengan satu perkataan atau satu ayat atau dalam bentu nombor.
  Kadangkala memelukan pelajar menjawab menggunakan lebih dari satu perkataan.
  Contoh:
  BilakahNabi Muhammad diputerakan ? _________________________
 • 5. PRINSIP MEMBINA ITEM JAWAPAN PENDEK
 • 6. 2. ITEM MELENGKAPKAN ( mengisikantempatkosong )
  Ialah bentuk satu ayat dengan perkataan, atau ragkaian kata tertentu ditinggalkan dan digantikan dengan tempat kosong untuk diisikan oleh pelajar.
  Ayat ini boleh mengandungi satu,atau lebih tempat kosong.
  Contoh:
  Menunaikanibadathajitermasukdalamrukun____________
 • 7. PRINSIP MEMBINA ITEM MELENGKAPKAN
 • 8. PRINSIP MEMBINA ITEM MELENGKAPKAN
 • 9. 3. ITEM PERKAITAN
  Ialah satu senarai perkataan atau peristiwa diberi dan murid dikehendaki memberi jawapan yang berkaitan dengan perkataan di sebelahnya.
  Contoh:
  Arahan:
  Tuliskannama-namakitab yang diturunkankepadanabi-nabiberikut:
  Nabi Muhammad : ___________________
  Nabi Musa : _____________________
  Nabi Isa : _____________________
  NabiDaud : ___________________
  Peraturan atau prinsip membina item ini kurang lebih sama dengan item jawapan pendek dan melengkapkan.
 • 10. ITEM BETUL SALAH
  Satu pernyataan diberi dan calon dikehendaki membuat pilihannya, iaitu sama ada dia bersetuju atau tidak dengan pernyataan itu.
  Contoh:
  Percayakepada Allah adalahtermasukdalamRukunIman.
  ( Betul / Salah )
  ATAU
  Pernyataanbetuljugabolehditandakandengan ( √ ) dan ( X ) bagipernyataan yang salah.
 • 11. PRINSIP –PRINSIP MEMBINA ITEM BETUL / SALAH
 • 12. b. ITEM PADANAN
  Item ini memerlukan calon memilih perkara diruang kanan untuk dipadankan dengan perkataan di sebelah kiri.
  Contoh:
  Baqa
  Kekal
  Qudrah
  Berkuasa
  Wujud
  Ada
 • 13. PRINSIP MEMBINA ITEM PADANAN
 • 14. c. ITEM PENGELASAN
  Item ini hampir sama dengan jenis item “ memadankan”.
  Item ini mengandungi dua kumpulan objek atau perkara yang berkaitan.
  Calon dikehendaki memilih jawapan yang berkaitan dengan menulis huruf atau angka yang sesuai di sebelah objek/ perkara dalam tempat yang disediakan. Contoh:
  Contoh:
  RukunIman
  Rukun Islam
  Pilihnamarukun yang betulbagisetiappernyataanberikut:
  Mengucapduakalimahshadat ( )
  Percayakepada Allah ( )
  PercayakepadaMalaikat ( )
  Menunaikansembahyang ( )
 • 15. d. ITEM ANEKA PILIHAN
  Item inimengandungisatuaspaeksoalandanbeberapapilihan
  Pilihanjawapan yang salahdinamakan ‘Pengganggu’
  PRINSIP MEMBINA ITEM ANEKA PILIHAN
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19. ITEM ANEKA PILIHAN BENTUK SOALAN
  RukunImanadaberapa?
  Lima
  Enam
  Tujuh
  D. Lapan
  ii. POKOK SOALAN BERBENTUK AYAT TIDAK LENGKAP
  Hukummenunaikansembahyang
  fardhu lima waktuadalah______
  Sunat
  Wajib
  Harus
  Makruh
  iii. ITEM CANTUMAN
  Di antarajenis-jenis air berikut, yang manakahtermasukdalambahagian air mutlak.
  Air kopi
  Air hujan
  Air sungai
  Air oren
  I sahaja
  I dan II sahaja
  I dan III sahaja
  II dan III sahaja
 • 20. iv. NEGATIF
  • Kesemuapilihanadalahbetul
  kecualisatu yang salah.
  • Yang salahitulahjawapan yang
  dikehendaki.
  • Pokoksoalanbiasanya
  mengandungiperkataanseperti :
  KECUALI, TIDAK , BUKAN.
  Contoh:
  Sifat-sifat yang dinyatakanberikut
  adalahsifat yang wajibbagirasul,
  kecuali:
  Benar
  Menyampaikan
  Amanah
  Dusta
  V. INTERPRETIF
  • Soalanadalahberdasarkanrangsangan yang mungkinberupapeta, rajah, jadual, grafataupetikankarangan.
 • SINTESIS & PENILAIAN
  Memperkembangkan idea baru.
  Memberipendapat, penilaianreaksi & kritikterhadap idea itu.
  Bolehkah?
  Pada pendapat kamu?
  Apakah reaksi?
  ANALISIS
  Menyelesaimasalahmenggunakankriteriaatauhukum yang ditentukan
  Apakah motif?
  Andaian?
  Implikasi?
  KEFAHAMAN & APLIKASI
  Membuatinterpretasiringkasan, membericontohdsb
  Bagaimana? Kenapakah?
  Berapakah?
  PENGETAHUAN
  Mengingatsemulanamaorang, tempat, haribulan, kejadian, prinsipdsb.
  Apakah? Siapakah? Bilakah? Di manakah?
  Rajah: Aras Soalan Dalam Taksonomi Bloom