Jenis jenis ujian objektif

11,080 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
11,080
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,253
Actions
Shares
0
Downloads
416
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jenis jenis ujian objektif

 1. 1. JENIS-JENIS UJIAN OBJEKTIF<br />
 2. 2.
 3. 3. Panduanmenulissoalanobjektif ( Black, 1944 )<br />Soalanhendaklahberasaskanobjektif yang terang<br />danjelas.<br />Ikutjadualspesifikasi ( Penentuan )<br />Elakkankekeliruan.<br />Ciptasoalankhususuntukkumpulansasaran.<br />Pastikankejelasanperkataan.<br />Pastikansetiapsoalanbebasdarisoalan lain.<br />Satusoalanhanyauntuksatujawapan.<br />Elakkansoalan yang negatif. <br />Dapatkanorang lain membacasoalananda.<br />
 4. 4. Jawapanpendek<br />Ialah soalan yang boleh dijawab dengan satu perkataan atau satu ayat atau dalam bentu nombor.<br />Kadangkala memelukan pelajar menjawab menggunakan lebih dari satu perkataan. <br />Contoh:<br />BilakahNabi Muhammad diputerakan ? _________________________<br />
 5. 5. PRINSIP MEMBINA ITEM JAWAPAN PENDEK<br />
 6. 6. 2. ITEM MELENGKAPKAN ( mengisikantempatkosong )<br />Ialah bentuk satu ayat dengan perkataan, atau ragkaian kata tertentu ditinggalkan dan digantikan dengan tempat kosong untuk diisikan oleh pelajar.<br />Ayat ini boleh mengandungi satu,atau lebih tempat kosong.<br />Contoh: <br />Menunaikanibadathajitermasukdalamrukun____________<br />
 7. 7. PRINSIP MEMBINA ITEM MELENGKAPKAN<br />
 8. 8. PRINSIP MEMBINA ITEM MELENGKAPKAN<br />
 9. 9. 3. ITEM PERKAITAN<br />Ialah satu senarai perkataan atau peristiwa diberi dan murid dikehendaki memberi jawapan yang berkaitan dengan perkataan di sebelahnya.<br />Contoh:<br />Arahan: <br />Tuliskannama-namakitab yang diturunkankepadanabi-nabiberikut:<br />Nabi Muhammad : ___________________<br />Nabi Musa : _____________________<br />Nabi Isa : _____________________<br />NabiDaud : ___________________<br />Peraturan atau prinsip membina item ini kurang lebih sama dengan item jawapan pendek dan melengkapkan.<br />
 10. 10. ITEM BETUL SALAH<br />Satu pernyataan diberi dan calon dikehendaki membuat pilihannya, iaitu sama ada dia bersetuju atau tidak dengan pernyataan itu.<br />Contoh:<br />Percayakepada Allah adalahtermasukdalamRukunIman. <br /> ( Betul / Salah )<br />ATAU<br />Pernyataanbetuljugabolehditandakandengan ( √ ) dan ( X ) bagipernyataan yang salah.<br />
 11. 11. PRINSIP –PRINSIP MEMBINA ITEM BETUL / SALAH<br />
 12. 12. b. ITEM PADANAN<br />Item ini memerlukan calon memilih perkara diruang kanan untuk dipadankan dengan perkataan di sebelah kiri.<br />Contoh:<br />Baqa<br />Kekal<br />Qudrah<br />Berkuasa<br />Wujud<br />Ada<br />
 13. 13. PRINSIP MEMBINA ITEM PADANAN<br />
 14. 14. c. ITEM PENGELASAN<br />Item ini hampir sama dengan jenis item “ memadankan”.<br />Item ini mengandungi dua kumpulan objek atau perkara yang berkaitan.<br />Calon dikehendaki memilih jawapan yang berkaitan dengan menulis huruf atau angka yang sesuai di sebelah objek/ perkara dalam tempat yang disediakan. Contoh: <br />Contoh:<br />RukunIman<br />Rukun Islam<br />Pilihnamarukun yang betulbagisetiappernyataanberikut:<br />Mengucapduakalimahshadat ( )<br />Percayakepada Allah ( )<br />PercayakepadaMalaikat ( )<br />Menunaikansembahyang ( )<br />
 15. 15. d. ITEM ANEKA PILIHAN<br />Item inimengandungisatuaspaeksoalandanbeberapapilihan<br />Pilihanjawapan yang salahdinamakan ‘Pengganggu’<br />PRINSIP MEMBINA ITEM ANEKA PILIHAN<br />
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19. ITEM ANEKA PILIHAN BENTUK SOALAN<br />RukunImanadaberapa?<br />Lima<br />Enam<br />Tujuh<br />D. Lapan<br />ii. POKOK SOALAN BERBENTUK AYAT TIDAK LENGKAP<br />Hukummenunaikansembahyang<br />fardhu lima waktuadalah______<br />Sunat<br />Wajib<br />Harus<br />Makruh<br />iii. ITEM CANTUMAN<br />Di antarajenis-jenis air berikut, yang manakahtermasukdalambahagian air mutlak.<br />Air kopi<br />Air hujan<br />Air sungai<br />Air oren<br />I sahaja<br />I dan II sahaja<br />I dan III sahaja<br />II dan III sahaja<br />
 20. 20. iv. NEGATIF<br /><ul><li>Kesemuapilihanadalahbetul</li></ul>kecualisatu yang salah. <br /><ul><li>Yang salahitulahjawapan yang</li></ul>dikehendaki.<br /><ul><li>Pokoksoalanbiasanya</li></ul>mengandungiperkataanseperti :<br />KECUALI, TIDAK , BUKAN.<br />Contoh:<br />Sifat-sifat yang dinyatakanberikut<br />adalahsifat yang wajibbagirasul,<br />kecuali:<br />Benar<br />Menyampaikan<br />Amanah<br />Dusta<br />V. INTERPRETIF<br /><ul><li>Soalanadalahberdasarkanrangsangan yang mungkinberupapeta, rajah, jadual, grafataupetikankarangan.</li></li></ul><li>SINTESIS & PENILAIAN<br />Memperkembangkan idea baru.<br />Memberipendapat, penilaianreaksi & kritikterhadap idea itu.<br />Bolehkah?<br />Pada pendapat kamu?<br />Apakah reaksi?<br />ANALISIS<br />Menyelesaimasalahmenggunakankriteriaatauhukum yang ditentukan<br />Apakah motif?<br />Andaian?<br />Implikasi?<br />KEFAHAMAN & APLIKASI<br />Membuatinterpretasiringkasan, membericontohdsb<br />Bagaimana? Kenapakah?<br />Berapakah?<br />PENGETAHUAN<br />Mengingatsemulanamaorang, tempat, haribulan, kejadian, prinsipdsb.<br />Apakah? Siapakah? Bilakah? Di manakah?<br />Rajah: Aras Soalan Dalam Taksonomi Bloom<br />

×