บทที่ 4

417 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
417
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 4

  1. 1. บทที ่ 4 ผลการดำ า เนิ น งานโครงงาน การจัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก(WebBlog) ด้วย Bloggerไมโครโปรเซสเซอร์ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บบล็อก(WebBlog) ด้วย Blogger และค้นคว้าเรื่องที่สนใจ เรื ่ อ ง ไมโครโปรเซสเซอร์ ผู้จดทำาโครงงานสามารถนำามาประยุกต์ใช้ให้ ัเข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีผลการดำาเนินงานโครงงาน ดังนี้4.1 ผลการพั ฒ นาเว็ บ บล็ อ ก การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Blogger ไมโครโปรเซสเซอร์ นี้ ผู้จดทำาได้เริ่มดำาเนินงานตามขั้นตอนการ ัดำาเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล้ว แล้วได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บบล็อกที่ชื่อ http://www.Blogger.com จากนั้นได้นำาเสนอเผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยได้นำาเผยแพร่ที่เว็บบล็อกชื่อ http://malineeprasertsithper.blogspot.com/ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสื่อสังคมในรูปแบบของ Social Media ประเภทเว็บไซต์ google ของผู้จัดทำาที่ชื่อhttp://malineeprasertsithper.blogspot.com/ทั้งนี้เว็บบล็อกดังกล่าว สามารถจัดการและเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ได้เป็นอย่างดีโดยทั้งครูที่ปรึกษา เพื่อนๆในห้องเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรูปแบบของการนำาเสนออย่างหลากหลาย ซึ่งทำาให้เกิดการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์อย่างหลากหลายและรวดเร็ว
  2. 2. 4.2 ตั ว อย่ า งการนำ า เสนอหน้ า เว็ บ บล็ อ ก

×