Tag

527 views
449 views

Published on

My master thesis (in Serbian) - tagger evaluation applied on Serbian texts

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
527
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tag

 1. 1. Евалуација програма за етикетирање текста на српском језику Поповић Зоран Математички факултет Универзитет у Београду
 2. 2. Обрада природног језика  (NLP) и етикетирање
 3. 3. Основни појмови ● Корпус (дужина, број лексема/токена и лема) ● Морфо-синтаксна обележја (етикете) и класе етикета (отворене, затворене) ● Етикетирање граматичких делова реченице (PoS, Part-of-Speech Tagging): • Vinston/Npmsn--y je/Va-p3s-an-y---p Vinston/Npmsn--y je/Va-p3s-an-y---p • • uveče/Rgp imao/Vmps-sman-n---p • uveče/Rgp imao/Vmps-sman-n---p • više/Rgp posla/Ncmsg--n nego/C-s • više/Rgp posla/Ncmsg--n nego/C-s • ikad/Rgp ./SENT • ikad/Rgp ./SENT
 4. 4. Основни појмови ● Лексикон (величина тј. број лексема), речник ● N-грами, правила доделе и трансформација етикета ● Језички модел: – ,,традиционалан”, формално описан, по угледу на формалне граматике Ноама Чомског (типови) – и статистички, Шенонов (Шенонове игре; Колмогоров, Чаитин, алгоритамска комплексност, статистичка теорија индукције Р. Соломонова, Голдова идентификација језика) – као и нека врста везе између ова два (нпр. стохастичке контекстно-слободне граматике) ● CES (http://www.cs.vassar.edu/CES), TEI (Text Encoding Initiative, www.tei-c.org)
 5. 5. TEI <TEI.2 id="Osr" lang="sr"> ...   <teiHeader creator="CK" status="update" ...            <w lemma="hladan" ana="Afpmsnn">hladan</w> id="Osr.teiHeader">           <w lemma="aprilski" ana="Aopmpn">aprilski</w>     <fileDesc>           <w lemma="dan" ana="Ncmsn­­n">dan</w>         <titleStmt>           <c>;</c> ...           <w lemma="na" ana="Spsa">na</w>     </fileDesc>           <w lemma="časovnik"     <encodingDesc>                ana="Ncmsa­­n">časovnicima</w>         <projectDesc>           <w lemma="jesam" ana="Va­p3s­an­y­­­p">je</w> ...           <w lemma="izbijati" ana="Vmps­snan­n­­­e">izbijalo</w>     </encodingDesc>           <w lemma="trinaest" ana="Mc­­­l">trinaest</w>     <revisionDesc>           <c>.</c> ...         </s>     </revisionDesc>         <s id="Osr.1.2.2.2"> </teiHeader>           <w lemma="Vinston" ana="Npmsn­­y">Vinston</w> <text lang="sr" id="Osr.">           <w lemma="Smit" ana="Npmsn­­y">Smit</w>   <body>           <c>,</c>     <div id="Osr.1" type="part" n="1"> ...     <div id="Osr.1.2" type="chapter" n="1"> <!­­ pb n=283 ­­>       <p id="Osr.1.2.2"> </p>         <s id="Osr.1.2.2.1"> </div>           <w lemma="biti" ana="Vmps­sman­n­­­p">Bio</w> </body>           <w lemma="jesam" ana="Va­p3s­an­y­­­p">je</w> </text>           <w lemma="vedar" ana="Afpmsnn">vedar</w> </TEI.2>           <w lemma="i" ana="C­s">i</w> ...
 6. 6. Примери корпуса ● Неколико познатих корпуса са особинама у поређењу са корпусима употребљеним у раду: Корпус BNC CLEF Wortschatz Корпус 1 Корпус 2 Корпус 3 Језик енглески холандски немачки српски српски српски Дужина 100М 70М 755М 7.5К 75К 105К Број етикета 344 418 511 79 129 908 Број лексема 25706 21863 74398 2.5К 11К 18К ● Класе етикета: Penn TreeBank (PTB) Tagset, ICE ● MSD (TEI): Ncfsg: Noun common feminine singular genitive
 7. 7. Корпуси коришћени у раду <Annotation type="morpho"> <body> <div> <head> <mw id="mw__1 " lex="ZAKLJUCAK" lemma="ZAKLJUCAK" tag="?"/> </head> <p> <seg id="n1"> <mw id="mw_1_1 " lex="Na" lemma="na" tag="PREP+p4"/> <mw id="mw_1_2 " lex="meunarodnom" lemma="meunarodni" tag="A"/> <mw id="mw_1_3 " lex="planu" lemma="plan" tag="N"/> <mw id="mw_1_4 " lex="poslednjih" lemma="poslednji" tag="A"/> <mw id="mw_1_5 " lex="decenija" lemma="decenija" tag="N"/> <mw id="mw_1_6 " lex="preduzeti" lemma="preduzeti" tag="V+Perf+Tr"/> <mw id="mw_1_7 " lex="su" lemma="jesam" tag="V+Imperf+It+Iref"/> <mw id="mw_1_8 " lex="znacajni" lemma="znacajan" tag="A"/> ... </seg> <seg id="n2"> ... ● корпус 1 је настао од датотека које представљају део документа ,,Хелсиншке свеске бр. 15, националне мањине и право” (ISBN 86-7208-065-3 http://www.helsinki.org.yu/serbian/doc/sveske15.zip) ● корпус 2 је настао конкатенацијом датотека претходног корпуса и датотека које садрже српски Закон о радиодифузији и материјале са УНДП радионице (http://www.anem.org.yu/download/ZAKON-O-RADIODIFUZIJI.pdf)
 8. 8. Корпуси коришћени у раду ● Корпус 3 (,,1984”): <TEI.2 id="Osr" lang="sr"> <teiHeader creator="CK" status="update" ... id="Osr.teiHeader"> <fileDesc> <titleStmt> ... </teiHeader> <text lang="sr" id="Osr."> <body> <div id="Osr.1" type="part" n="1"> <div id="Osr.1.2" type="chapter" n="1"> <p id="Osr.1.2.2"> <s id="Osr.1.2.2.1"> <w lemma="biti" ana="Vmps-sman-n---p">Bio</w> <w lemma="jesam" ana="Va-p3s-an-y---p">je</w> <w lemma="vedar" ana="Afpmsnn">vedar</w> <w lemma="i" ana="C-s">i</w> <w lemma="hladan" ana="Afpmsnn">hladan</w> <w lemma="aprilski" ana="Aopmpn">aprilski</w> <w lemma="dan" ana="Ncmsn--n">dan</w> <c>;</c> ... ● У складу са TEI нормом, другачија MSD структура, знатно већи лексикон и већи број етикета (Orwell http://nl.ijs.si/ME/bib/mte-nlprs01.pdf)
 9. 9. Неке примене у областима обраде природног језика ● Сегментација (речи и реченица) ● Лематизација (stemming) ● Word Sense Disambiguation ● Прикључење израза с предлогом (Prepositional Phraze Attachment) ● Синтаксна и семантичка анализа (парсирање) ... colourless green ideas furiously sleep. ● Аутоматско превођење (добар пример тежине ове класе проблема: ,,Out of sight, out of mind”) ● Претраживање информација (Information Retrieval) ● Препознавање и синтеза говора
 10. 10. Различтити програми за етикетирање  и методе машинског учења
 11. 11. Перформансе програма за етикетирање ● Грешка етикетирања: број погрешно етикетираних речи у односу на укупан број речи тест корпуса (као дати низ реченица и речи) ● Десетострука унакрсна валидација (10-fold cross-validation) као тест: 9/10 + 1/10 (корпуси за обучавање + тест) ● Тестирање се ради аутоматизовано
 12. 12. Машинско учење ● Методе машинског учења: – надгледане (скупу обучавања одговара етикетирани корпус) – ненадгледане (примери интегрисаних система где семантика етикета није битна, аутоматска лематизација и учење) ● Проблем презасићења (overfitting) учења и способности генерализације, Окамова оштрица
 13. 13. Примери програма за етикетирање SVM-based, t agg er G iménez and SVMTool g enerat o r Márquez (200 4 ) 97.16% learning wit h cyclic T o ut anova et al. Stanford Tagger dependency net wo rk (200 3) 97.24 % bidirect ional percept ron Shen et al. POS tagger learning (200 7) 97.33% ● State-of-the-Art (WSJ 0-18/22-24): ● CLAWS, R. Garside, G. Leech, G.Sampson (1987), HMM ● MBT (Memory Based Tagger), TiMBL, Daelemans (1999), kNN + CBR ● MXPOST, Adwait Ratnaparkhi (1998), MEP ● Rule Based Tagger, Eric Brill (1992/93): 97.2% WSJ ● TnT – Thorsten Brants (2000), HMM: 96.7% PTB ● Tree Tagger, Helmut Schmid (1994), Decision Tree: 96.36% PTB
 14. 14. Методе машинског учења ● Бајесове мреже ● статистички модели: – MLE (Maximum Likelihood Estimation), – MAP (Maximum a posteriori), – MEP (Maximum Enthropy Principle) ● HMM (скривени ланци Маркова као уопштење регуларних граматика; Баум-Велч, Витерби) ● методе класификације: SVM (Support Vector Machine), наивни Бајесов / Гибсов класификатор ● Учење инстанцама: kNN, RBF, CBR ● Учење дрветом одлуке (ID3, C4.5) ● Неуронске мреже
 15. 15. Одабрана решења и програми
 16. 16. Tree Tagger ● Учење дрветом одлуке ● Релативно једноставан за употребу, једини подразумева лематизацију међу одабраним програмима, али нема алат за генерисање лексикона ● Корпус се задаје у вертикалном формату (једна лексема по линији, раздвојена белим размаком од етикете – и опционо, леме) ● Синтакса команде за етикетирање: tree-tagger {-options-} <parameter file> {<input file> {<output file>}}
 17. 17. TnT - Trigrams'n'Tags ● Учење: СЛМ (HMM, Витерби и варијанте) ● Веома једноставан за употребу, најбрже учење и етикетирање међу свим одабраним програмима, ● Корпус се задаје такође у вертикалном формату ● Синтакса команди за учење и етикетирање: tnt-para [opcije] korpus.tt tnt [opcije] model korpus.tt > korpus.tts
 18. 18. Brill - Rule Based Tagger ● Учење правила трансформације вођено минимализацијом грешке (лексичка правила за почетно одређивање етикете, контекстна правила трансформације етикета ради повећања тачности) ● Прилично сложен и доста спор постпупак учења са припремним међукорацима ● Корпус се задаје хоризонталном формату (традицоиналан PTB формат: реченица по линији, лексема и етикета раздвојене са ,,/”)
 19. 19. SVMTool ● Учење: SVM класификација ● Изузетно спор постпупак учења, али зато најбогатији опцијама и могућностима прилагођавања алгоритма учења од свих одабраних програма ● Корпус се задаје вертикалном формату ● Синтакса команди за учење и етикетирање: SVMTlearn [opcije] bin/config.short.svmt SVMTagger [opcije] model
 20. 20. MXPOST ● Учење: принцип максимума ентропије, алат још увек користи пробни поступак (фиксно 100 итерaција) ● Донекле спор постпупак учења ● Корпус се задаје хоризонталном формату (реченица по линији, лексема и етикета раздвојене са ,,_”) ● Синтакса команди за учење и етикетирање: trainmxpost projectdir traindata mxpost projectdir < wordfile
 21. 21. Резултати и закључак
 22. 22.  познате  непознате Резултати ИСПРАВНО 9/10 1/10 НЕИСПРАВНО Корпус: Корпус 1 Корпус 2 Корпус 3 Дужина: 7.5K 75K 105K Број лексема: 2.5K 11K 18K Број лема: 1.6K 5K 7.6K непоз.* Број етикета: 79 129 908 Трајање теста: 22 мин. 9 ч. : 50 мин. 5 дана, 1 ч., 29 мин. min/max/avg ∗ 2290 / 2335 / 2378 9766 / 10368 / 10952 16550 / 16919 / 17372 min/max/avg ∗∗ 73 / 77 / 79 120 / 126 / 129 840 / 884 / 897 TT – avg/непоз. *: 85.44% / 64.93% 94.39% / 33.30% 79.65% / 35.05% девијација: 3.90% / 3.87% 1.86% / 20.25% 1.92% / 1.85% SVM – avg/непоз. *: 84.93% / 64.70% 94.27% / 38.02% 85.24% / 34.67% девијација: 3.60% / 5.51% 1.72% / 22.61% 1.87% / 2.27% TNT – avg/непоз. *: 86.18% / 67.65% 94.11% / 37.42% 85.47% / 32.26% девијација: 3.60% / 4.33% 1.65% / 21.85% 1.75% / 2.19% MX – avg/непоз. *: 82.69% / 54.01% 92.78% / 29.43% 82.07% / 28.62% девијација: 3.84% / 2.49% 1.79% / 16.93% 1.69% / 2.25% RBT – avg/непоз. *: 84.96% / 82.15% 93.14% / 47.24% 85.20% / 37.96% девијација: 4.34% / 4.32% 3.21% / 26.29% 1.95% / 1.97% * - број лексема у корпусу за обучавање ** - број етикета у корпусу за обучавање
 23. 23.  познате  непознате Резултати – ИСПРАВНО 9/10 1/10 наставак НЕИСПРАВНО неп.** Програм Корпус 1: поз/неп.** Корпус 2: поз/неп.** Корпус 3: поз/неп.** TT 98.37% / 56.71% 97.53% / 71.49% 91.78% / 36.79% SVM 98.29% / 55.18% 97.69% / 67.17% 93.98% / 54.60% TnT 98.54% / 57.50% 97.57% / 67.17% 93.86% / 58.36% MX 97.43% / 57.01% 96.48% / 69.09% 92.06% / 54.26% RBT 99.10% / 43.96% 97.97% / 48.17% 94.24% / 50.33% Успешност препознавања познатих и непознатих речи у тест корпусу (веома слични резултати за TnT су добијени и у MULTEXT­East пројекту)
 24. 24. Закључци ● Tree Tagger се понаша нешто боље од других с мањим бројем етикета (корпус 2), али са већим бројем етикета (корпус 3) TnТ је очигледно успешнији. Такође, TnТ је и најбржи (учење, етикетирање) и најједноставнији за употребу ● Корпус веће дужине може дати само незнатно боље резултате ● Крајњи домети ових програма нису испитани - SVMTool је близак у резултатима, и нуди много веће могућности додатног прилагођавања програма у односу на остале
 25. 25. Питања ?

×