4.0 Pengurusan Murid

12,893 views
12,221 views

Published on

4 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
12,893
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
620
Comments
4
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4.0 Pengurusan Murid

 1. 1. 4.0 PENGURUSAN MURID 4.1 Mengurus Rekod Murid 4.2(a) Kesedian Murid Belajar 4.2(b) Memotivasikan Murid
 2. 2. 4.1 Mengurus Rekod Murid
 3. 3. <ul><li>Tujuan : </li></ul><ul><li>Menyediakan maklumat lengkap mengenai kemajuan pelajar dalam segala aspek perkembangan potensi (intelek, rohani, jasmani & sosial) </li></ul><ul><li>Sebagai panduan kepada ibubapa dalam memahami kemajuan dan kebolehan anak mereka </li></ul><ul><li>Sebagai panduan kepada pelajar itu sendiri untuk mengetahui potensi diri masing-masing </li></ul>
 4. 4. Rekod Kutipan Yuran Kad Himpunan 001 & 002 Buku Kemajuan Murid Rekod Profil Rekod Prestasi Jadual Kedatangan Rekod Pendaftaran Jenis-jenis Rekod Murid
 5. 5. 4.2(a) Kesediaan Murid Belajar <ul><li>Definisi : </li></ul><ul><li>Keadaan dalam individu yang bersedia dan berupaya untuk mempelajari sesuatu dengan tujuan memperolehi pengalaman pembelajaran yang baru; </li></ul><ul><li>Apa jua perkara yang dapat disampaikan secara berkesan kepada kanak-kanak pada bila-bila peringkat perkembangannya (Brunner, 1966) </li></ul><ul><li>Piaget (1966) mengaitkan kesediaan belajar dengan peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak. </li></ul>
 6. 6. Berkaitan dengan peringkat perkembangan intelek seperti berfikir, menaakul, menganalisis, mensintesis dan menilai. Merujuk kepada sikap, keinginan, semangat, ketekunan, perasaan dan minat dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran. Merujuk kepada potensi atau kematangan fizikal dan kesediaan untuk melakukan proses pembelajaran yang baru. Kesediaan Psikomotor Kesediaan Afektif Kesediaan Kognitif Jenis Kesediaan Belajar
 7. 7. Aspek Perkembangan Psikomotor Aspek Perkembangan Mental Aspek Perkembangan Sosio-Emosi Kemahiran Asas & Pengalaman Motivasi Dalaman Minat & Sikap Kematangan Pengaruh Kesediaan Belajar
 8. 8. Perbezaan jantina, rupa, saiz badan & kemahiran jasmani Perbezaan keupayaan berfikir, belajar, mengingat, menaakul, menganalisis & keupayaan bakat Setiap individu menunjukkan emosi berbeza walau dalam situasi yang sama Perbezaan yang dapat dihayati melalui pergaulan, interaksi & aktiviti sosial Cara kehidupan yang berbeza di antara satu individu dengan individu yang lain Falsafah hidup dan keagamaan yang berbeza antara individu Aspek Rohani Aspek Sosial Tingkahlaku Aspek Emosi Aspek Kognitif Aspek Fizikal Masalah Perbezaan Kesediaan Belajar
 9. 9. Strategi Implementasi Kesediaan Belajar <ul><li>Gunakan set induksi yang menarik </li></ul><ul><li>Rancang aktiviti pengajaran & pembelajaran berdasarkan kebolehan dan pengetahuan sedia ada </li></ul><ul><li>Peringkatkan isi pelajaran mengikut tahap kesediaan belajar murid (mudah ke kompleks) </li></ul><ul><li>Gunakan pelbagai stimulus dalam mengekalkan minat murid </li></ul><ul><li>Bangkitkan rasa ingin tahu murid </li></ul><ul><li>Gunakan strategi pengajaran kumpulan dan pengajaran individu </li></ul><ul><li>Rancang aktiviti yang dapat memberikan kepuasan murid </li></ul><ul><li>Gunakan teknik peneguhan </li></ul><ul><li>Gunakan aktiviti kemahiran asas yang cukup sebagai aktiviti pengukuhan </li></ul><ul><li>Wujudkan suasana pembelajatran yang kondusif </li></ul><ul><li>Sediakan alat bantu mengajar yang dapat menarik perhatian murid </li></ul>
 10. 10. 4.2(b) Memotivasikan Murid <ul><li>Motivasi merupakan rangsangan yang membangkitkan minat seseorang individu ke arah mencapai sesuatu matlamat tertentu. </li></ul><ul><li>Motivasi merujuk kepada stu kuasa dalaman yang membangkit, mengarah dan mengawal minat serta tingkahlaku manusia (Wolfolk, 1990). </li></ul>
 11. 11. Tingkahlaku yang berpusatkan pada sesuatu perkara, dan mampu menghasilkan kepuasan secara berulang-ulang. Naluri ingin tahu mencetuskan tingkahlaku seperti ingin mencuba, menjelajah, mencipta & merekabentuk. Desakan: tindakan disebabkan oleh keperluan fisiologi Keperluan: keinginan memenuhi kekurangan fisiologi & psikologi. Sikap: dibentuk daripada kefahaman , perasaan & tindakan; Harapan: ramalan subjektif selaras dengan kognitif; Aspirasi: penilaian yang subjektif terhadap tugas yang dilaksanakan. Sikap, Harapan & Aspirasi Desakan & Keperluan Naluri & Inkuiri Minat Faktor Motivasi
 12. 12. Teori Pembelajaran Pendekatan Behavoris Pendekatan Kognitif Pendekatan Humanis Hukum Thorndike Operasi Pelaziman Skinner Teori Pengajaran Brunner Teori Keperluan Pencapaian McClelland Teori Motivasi Pencapaian Atkinson Hierarki Keperluan Maslow
 13. 13. Strategi Implementasi Konsep Keperluan Dalam Bilik Darjah <ul><li>Pastikan keperluan asas pelajar dipenuhi </li></ul><ul><li>Jadikan suasana bilik darjah kondusif </li></ul><ul><li>Bersifat penyayang bagi memenuhi keperluan kasihsayang </li></ul><ul><li>Pupuk nilai penghargaan kendiri di kalangan pelajar </li></ul><ul><li>Rancang aktiviti pengajaran mengikut kebolehan pelajar </li></ul><ul><li>Bimbing pelajar dalam memahami diri, menerima diri dan melibatkan diri dalam aktiviti </li></ul>
 14. 14. RUJUKAN <ul><li>Mok Soon Sang(2000) Ilmu Pendidikan KPLI Semester 1 & 2 </li></ul><ul><li>Mok Soon Sang (2001 ) Psikologi Pendidikan Semester 1 </li></ul><ul><li>Syarifah Alwiah Alsagof(1987) Psikologi Pendidikan 2 </li></ul><ul><li>Woolfolk,A.E(1993) Educational Psychology </li></ul><ul><li>Ames C(1992) Classroom:Goals,Structures & Student Motivation ,Journal of Educational Psychology 84(3), 261-271 </li></ul>
 15. 15. Sambungan <ul><li>Bruner,J.S(1960) The Process of Education .New York:Vintage Books </li></ul><ul><li>Gagne,R.& Kingsley,H.L.(1970) The Nature & Condition of Learning (3 rd ed.) </li></ul><ul><li>Maslow,A.H.(1970) Motivation & Personality .New York </li></ul><ul><li>Piaget,J.(1952) The Origin of Intelligence (New York) </li></ul><ul><li>Thorndike,E.L(1913) Psychology of Learning:Educational psychology .Vol 2,New York </li></ul>

×