óRavázlat magyar

3,775 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,775
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

óRavázlat magyar

  1. 1. Név: Veresné Bolcsó Bernadett Neptun Kód: NO0I37 Tanári mesterszak Kitöltendő óravázlat A) Óravázlat fejrésze I. ALAPADATOKIskola típusa: gimnáziumOsztály: 11.Óra helye a tantervben:Tantárgy: magyar irodalomTéma, témakör: Kosztolányi Dezső költészeteÓra típusa: vegyesElsajátítandó fogalmak jegyzéke: Kosztolányi verseskötetei, megjelenésének éve, szereplíra,impresszionista látásmód, szóképek (trópusok), metafora, hasonlat, színszimbolika II. FEJLESZTÉSI CÉLOKAz ismeretek, ismeretkörök tudása: Kosztolányi Dezső 1910-ben megjelenő A szegény kisgyermekpanaszai című versfüzérében megjelent két költeménynek szövegközpontú elemzése.A képességek, készségek: A tanulók felismerjék a trópusokat a versben, továbbá felismerjék aszövegben rejlő jelentéseket.Az attitűdök, viselkedésbeli jellemzők: a költészet iránti érdeklődés III. MÓDSZEREK ALKALMAZOTT MUNKAFORMÁKHagyományos osztálytermi módszerek: szövegfeldolgozás, tanári magyarázat, frontális munka,csoportos megbeszélés, vita, egyéni munka,A számítógéppel segített kooperatív tanulási módszerek: probléma- és felfedező alapú tanulás,Tervezett hálózatalapú konnektivista tanulási módszerekKözösségi terek használata (YouTube)A tanulók közösen létrehozott oldalai (Delicious, Googlegroups)Iskolai hálózat, számítógép használata IV. FORRÁSOK ESZKÖZÖKHagyományos források: tankönyv, szöveggyűjtemény, füzetDigitális források: saját weblap, egyéb weblap, a világhálóra feltöltött videókTantermi eszközök: tanári laptop, projektor, interaktív tábla (ha nem áll rendelkezésre, akkorhagyományos tábla), hangfalakKonkrét hálózati (közösségi média) eszköz: Wikipédia,http://hu.wikipedia.org/wiki/Kezd%C5%91lapYouTube http://www.youtube.com/?gl=HU&hl=huEPA http://epa.oszk.hu/Slideshare http://www.slideshare.net/Tanulói szemléltető eszközök: tankönyv, szöveggyűjtemény, interaktív tábla, hagyományos tábla, videóTanári szemléltetőeszközök: számítógép, projektor, weboldalak, videók, V. FELHASZNÁLT IRODALOMHagyományos, papíralapú: Mohácsy Károly: Színes irodalom 11. Mohácsy Károly: Irodalmiszöveggyűjtemény 11.Elektronikus (offline, online):  Kosztolányi Dezső: Mint aki a sínek közé esett
  2. 2.  Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom  Kosztolányi Dezső összegyűjtött verseihttp://www.youtube.com/watch?v=P7EnQEN8hlMhttp://www.youtube.com/watch?v=jaK0eBY6Quwhttp://mek.niif.hu/00700/00753/html/index.htm B) Az óra logikai felépítése (menete) és a tevékenységek (időarány, módszer eszközök, szemléltetés, számonkérés) különös tekinetetl a hálózatalapú módszerek alklamazásáaraIdő Tartalom Az órai tevékenység Módszerei, Adat, név, tevékenységei 0- Gondolatmenet, Eszközei fogalom, formái Szemléltetés 45 részfeladat http://www. jelenség (tantermi, offline, online) A mai órán Kosztolányi Dezső két költeményével ismerkedünk meg. A Mint aki sínek közé esett című versét Szacsvay László, a I. Motiváció Mostan színes Kosztolányi Tanári Szóbeli tintákról álmodom Tábla Dezső, líra magyarázat magyarázat című verset pedig Máté Gábor előadásában a kivetítőn nézzük meg. Majd mindkét vers szövegét kivetítem, és közösen feldolgozzuk. A tanulóknak Kosztolányi témájú oldalakat kellett II. Házi feladat Kosztolányi Számítógép, keresniük a weben és Delicious ellenőrzése Dezső internet feltölteni az erre létrehozott linkgyűjteménybe Egy tanuló feleltetése III. Szóbeli az előző órai kikérdezés anyagból IV. Korábbi ismeretek 2
  3. 3. Szóbeli Kosztolányi magyarázat, Áttekintjükaktivizálása Dezső életének Tanári Slideshare-re vázlatosan az előző fontosabb magyarázat feltöltött vázlatos órán tanultakat. állomásai PowerPoint kivetítése Melyik volt Kosztolányi Dezső Tanári kérdések, első verseskötete? előző órai anyagrészellenőrzés, Mely verseskötete Tanári kérdések tantermi vázlatos hozta meg számára PowerPointja az igazi elismerést? (Slideshare) Milyen további köteteit ismerünk? Négy fal között (1907); A szegény kisgyermekvisszacsatolás / panaszai Frontális A tanulók válaszolnakmegerősítés (1910); Őszi osztálymunka, tantermi a feltett kérdésekre koncert; egyéni válaszok Kártya; Mágia; Mák; A bús férfi panaszai (1924)V. Új ismeretekfeldolgozása Az óra végére a tanulók próbálják megérteni a jelentését a két Tanáricélkitűzés, megismert versnek. magyarázat,problémafelvetés Az irodalmi fogalak tanári kérdések, tantermi helyes használata. csoportos Milyen hatással lehet megbeszélés, vita a mi korunkra? Hogyan értelmezheti ezt a 21. századi ember? Először a Mint aki Impresszionista Számítógép, sínek közé esett című látásmód, a Tanári projektor, verset hallgatjuk halál, a magyarázat, internet,Új ismeretek meg, melyet kivetítek rettegés csoportos YouTube, EPA tantermifeldolgozása 1. a gyerekeknek. Majd érzésének megbeszélés, http://www.you a szöveget vetítem ki. megjelenése a egyéni válaszok, tube.com/watch Közösen próbáljuk versben, vita ?v=P7EnQEN meg lépésről-lépésre trópusok, pl. 8hlM 3
  4. 4. szövegközpontúan metafora, http://mek.niif. elemezni. hasonlat stb. hu/00700/007 Meghallgatom a 53/html/index tanulók véleményét, .htm majd kiegészítem a saját gondolataimmal. Ők a füzetbe jegyzetelnek. Számítógép, projektor, Meghallgatjuk, a internet, Mostan színes YouTube, EPA Tanári tintákról álmodom Szinesztézia, magyarázat, http://www.yout költeményt, ennekÚj ismeretek színszimbolika, csoportos ube.com/watch szövegét is kivetítem, tantermifeldolgozása 2. hasonlat, megbeszélés, ?v=jaK0eBY és ezt is hasonló metafora, rím egyéni válaszok, 6Quw módon elemezzük. A vita http://mek.niif. tanulók itt is jegyzetelnek. hu/00700/00753 /html/index.htm Az első versnél melyek azok a fogalmak, amelyek az „örök” szóhoz fűződnek? A „szegény kisgyermek” mitől fél? A 2. versnél emeljük ki az egyesellenőrzés, színekhez Tanári kérdés, Interaktív táblán avisszacsatolás kapcsolódó csoportos és tantermi válaszok szinesztéziás egyéni válaszok megjelölhetők metaforákat! Ki álmodozik a versben? Próbáljunk meg összevetni Rimbaud A magánhangzók szonettjének színvilágát a megismert vers színeivel! A két vers lényegiVI. Összefoglalás Tanári kérdéseinek a magyarázat felsorolása Gyűjtsünk a Számítógép,VII. Feladat egyéni világhálón a projektor, 4
  5. 5. színszimbolikával PowerPoint, kapcsolatos világháló információkat! Készíthetnek PowerPointosbemutatót a tanulók. Az órán megismert két vers elemzése kívülről. Valamint a Mostan színes tintákról álmodom című vers memorizálása, melyre egy hetet kapnak a tanulók. 5

×