студентки групи УМ 3Коваль Тетяни Михайлівної  Науковий керівник: Ковтун Ірина Миколаївна
Актуальність:   Одним із пріоритетних завдань, визначенихНаціональною доктриною розвитку освіти вУкраїні, є створення п...
   Обєкт дослідження – є навчальний процес учнів п’ятогокласу на уроках української мови з російськоюмовою навчання. ...
Для досягнення мети роботи необхідновиконати такі завдання:опрацювати наукову літературу з проблемидослідження;проаналіз...
Розкрито :  Поняття «орфоепія» виникло у процесі осмисленнязвукової організації національної мови.  Орфоепія визначає ...
Встановлено:•   Орфоепічні вправи складаються з двох груп:слухових та артикуляційних .•   Формування орфоепічних навич...
З’ясовано:  Формування орфоепічних навичок українськоголітературного мовлення має відбуватися в загальнійпослідовності, я...
Визначено:   Аналіз робіт методистів ( Успенський М.Б., Вознюк Л.В., ПентелюкМ.І., Коваль А.П., Луценко І.О., Пашківськ...
У розділі «Фонетика. Орфоепія. Графіка,Орфографія.» намибули проаналізовані і виділені основні завдання, котрі стосуютьсяф...
Доведено:   Аналіз змісту чинних програм та підручників шкіл зросійською мовою викладання, методичної літератури,наукови...
Висновки:• розроблена нами система вправ на формуванняорфоепічних навичок у п’ятому класі з російськоюмовою навчання, спря...
Основні інформаційні джерела :1. Бойко В.І. Проблема орфоепії української літературної мови //Мовознавство. – 1987. - № 11...
Дякуемо за увагу !
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

коваль ум 3

2,787 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,787
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,152
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

коваль ум 3

 1. 1. студентки групи УМ 3Коваль Тетяни Михайлівної Науковий керівник: Ковтун Ірина Миколаївна
 2. 2. Актуальність: Одним із пріоритетних завдань, визначенихНаціональною доктриною розвитку освіти вУкраїні, є створення передумов для вихованнякомпетентної особистості, яка є носієм мови,має ґрунтові лінгвістичні знання та високий рівенькомунікативних умінь і навичок, дбає про красу ірозвиток власного мовлення. Вихованню такої особистості сприяє засвоєнняорфоепічних норм.
 3. 3.  Обєкт дослідження – є навчальний процес учнів п’ятогокласу на уроках української мови з російськоюмовою навчання. Предмет дослідження: формування орфоепічних навичокукраїнського мовлення п’ятикласників в школах з російськоюмовою навчання. Мета курсової роботи – розробити систему вправ і завдань, якісприяють формуванню орфоепічних навичок учнів п’ятого класу науроках української мови у школах з російською мовою навчання.
 4. 4. Для досягнення мети роботи необхідновиконати такі завдання:опрацювати наукову літературу з проблемидослідження;проаналізувати зміст підручника і вимогишкільної програми до вивчення орфоепії у 5класах в школах з російською мовою навчання;розробити систему вправ для формуванняорфоепічних навичок у 5 класі.
 5. 5. Розкрито : Поняття «орфоепія» виникло у процесі осмисленнязвукової організації національної мови. Орфоепія визначає вимову звуків у певнихзвукосполученнях, а також в окремих граматичних формах,словах і групах слів. Вона охоплює звукове оформленняокремих слів або груп слів (сердечний і сердешний, чесний ібаластний), закріплення місця наголосу за певними групамислів (легкий, кілометр, одинадцять) і граматичних форм(пишу, пишемо). Отже, поняття «орфоепія» ширше, ніжпоняття «фонетична система». Предметом орфоепії є правильна вимова звуків, їхсполучень, окремих слів і їх граматичних форм, впливнаголосу, складу та інтонації на літературну вимову.
 6. 6. Встановлено:• Орфоепічні вправи складаються з двох груп:слухових та артикуляційних .• Формування орфоепічних навичок українськоголітературного мовлення має відбуватися в загальнійпослідовності, яка передбачає два підходи доопрацювання матеріалу: 1) від окремого звука; 2) відречення чи цілого тексту.
 7. 7. З’ясовано: Формування орфоепічних навичок українськоголітературного мовлення має відбуватися в загальнійпослідовності, яка передбачає два підходи доопрацювання матеріалу: 1) від окремого звука; 2) відречення чи цілого тексту. Добираючи вправи, слід ураховувати не тількизміст матеріалу, що вивчається, але і характер таформу виконання завдань ( усна, письмова),сполучення вправ, послідовність за ступенемтрудності( від простих до складних).
 8. 8. Визначено: Аналіз робіт методистів ( Успенський М.Б., Вознюк Л.В., ПентелюкМ.І., Коваль А.П., Луценко І.О., Пашківська Н.А., Богомолова А.М.,Савченко М.А., Вашуленко М.С., Хорошковська О.Н.) дозволив визначитипринципи, методи роботи над формуванням орфоепічних навичок учнів ушколах з російською мовою навчання. Серед низки методів ми виділили метод імітації, тобтонаслідування,методи запам’ятовування, заучування, спостереження,методи вправ, як найефективніші у роботі над формуванням орфоепічнихнавичок учнів. Кожному методу відповідають ті чи інші прийоми, котрі, в свою чергу,поділяються на дві групи: дидактично - методичні та предметні. Середприйомів дидактично – методичних, вчені виокремлюють зіставлення,зазнаючи, що воно є універсальним в умовах вивченняблизькоспоріднених мов.
 9. 9. У розділі «Фонетика. Орфоепія. Графіка,Орфографія.» намибули проаналізовані і виділені основні завдання, котрі стосуютьсяформуванню орфоепічних умінь і навичок,для забезпеченнязнання і вміння учнів:- розрізняти звуки і букви,види звуків;- вільно користуватися алфавітом; - правильно вимовляти звуки, наголошувати слова;- користуватися орфоепічними словниками;- вимовляти слова відповідно до норм української літературноїмови, правильно використовувати друкований ( написаний) текстпід час читання;- правильно вимовляти слова з апострофом;- правильно вимовляти, читає і записує з голосу слова збуквосполученнями йо, ьо (в межах вивченого матеріалу);- вибирати правильний варіант уживання прийменників у–в, з–зі–із,сполучників і–й;- правильно вимовляти, відтворює під час читання і пишезапозичені слова відповідно до вивчених правил.
 10. 10. Доведено: Аналіз змісту чинних програм та підручників шкіл зросійською мовою викладання, методичної літератури,наукових праць довели, що у сучасній практиці шкіл зросійською мовою викладання проблемі формуванняорфоепічних навичок приділяється не достатньо уваги черезневелику кількість методичної літератури, відсутність системівправ, що забезпечували б комплексну роботу надформуванням літературної вимови. Досягти цього можна завдяки удосконаленню уроку -єдності форм і змісту, з цією метою ми розробили системурізноманітних вправ.
 11. 11. Висновки:• розроблена нами система вправ на формуванняорфоепічних навичок у п’ятому класі з російськоюмовою навчання, спрямовані на усуненнядіалектичних рис у мовленні учнів і прищеплення їмнавичок правильної літературної вимови.•Наше дослідження показало, що процесформування орфоепічних навичок у учнів п’ятогокласу підвищиться, якщо робота буде вестисяпланомірно й систематично, а результативність такоїроботи залежить від обраних принципів, методів таприйомів.
 12. 12. Основні інформаційні джерела :1. Бойко В.І. Проблема орфоепії української літературної мови //Мовознавство. – 1987. - № 11. – С. 12-14. Доступний з <http://www.twirpx.com/file/166489/ >2. Варемус К. І. Пізнавальні завдання орфоепічного змісту для учнівпочаткових класів. // Початкова школа. – 1991.- № 2. – С. – 28 – 31.3. Варзацька Л.О. Активізація мовленнєвої діяльності учнів // Початковашкола. – 1991. – №2. – С. 28-31.4. Вашуленко М. С. Державний освітній стандарт з української мови(початкова ланка) // Початкова школа. — 1997. - № 2. - С.2-5.5. Винницький В. М. Наголос у сучасній українській мові / ВасильМихайлович Винницький. – К.: Рад. шк.., 1984.- 162с. Доступний з < http://ua-mova.livejournal.com/1189007.html >6. Горецькій П. Й. Про правовимову або орфоепію літературної мови //Червоний шлях, 1929.– №5—6. –С.197—200 с. Доступний з <http://movahistory.org.ua/wiki/ >7. Державний стандарт базової і повної середньоі освіти//Диво слово. – 2004- №3 – С. 76-80.8. Дорошенко С.І. та ін. Методика викладання української мови: навч. пос. /Сергій Іванович Дорошенко. – К.: Вища школа, 1992. – 380 с.
 13. 13. Дякуемо за увагу !

×