OpeningOpening : IntroductionIn this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…: Bu tezde/kağıtta/ d...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of… ...ıdeneysel olarak tetkik ederek umuyor...
What we mean is that…Demek istediğimiz şu ki ...Several explanations have been offered.Birçok farklı açıklama sunuldu.We c...
Main Body : AgreeingBroadly speaking, I agree with… because… Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...One is very much incl...
One of the main similarities/differences between… and… is that… ... ve ... arasındaki enönemli benzerliklerden/farklardan ...
On the one hand… Bir açıdan baktığımızda ...On the other hand… Diğer açıdan baktığımızda ...In spite of… ... olmasına rağm...
The number of… has risen/fallen in correlation to… ... ile alakalı olarak ... rakamları artış/azalış gösterdi.Between… and...
Graphs, Pictures and DiagramsGraphs, Pictures and Diagrams : DescriptionThe graph shows that…started climbing steadily, pe...
Diagram…depicting… ... diyagramı ...ı resmediyor.ClosingClosing : SummarizingWe opened this paper by noting… Bu çalışmayı ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that… Tezimiz ile ilgili olarak birkaçfaktör var ki ...Clearly, som...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Academic Writing Structures (Compiled)

469 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
469
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Academic Writing Structures (Compiled)

 1. 1. OpeningOpening : IntroductionIn this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…: Bu tezde/kağıtta/ denemede ...ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/analiz edeceğim.To answer this question, we begin by taking a closer look at... Bu soruyu cevabına ...konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.The question, whether…has been preoccupying the experts for some time. ... olup olmamasıkonusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.It is a well-known fact that… Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...A great deal is being written and said about… ... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.It is generally agreed today that… Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.We then review the factors… Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruzWe build on this analysis to identify… Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmakiçin kuruyoruz.A persistent theme in...is… ... konusundaki kalıcı bir tema ...As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly. Deneysel bir fenomenolarak, ... tekrar tekrar gözlendi.Against this background, the central question that motivates this paper is: ... Bu genelbilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...This research explores the causes of… Bu araştırma ...ın nedenlerini açığa çıkartıyor.The authors of more recent studies have proposed that… Bu konu hakkında yapılan sonçalışmalar şunu söyledi: ...Our purpose is to… Amacımız ...
 2. 2. By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of… ...ıdeneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünüüretebilmişizdir.Opening : DefinitionBy definition… means…... tanımı ile ... denmek isteniyor.For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.It is important to be clear about the definition of…... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.The term… refers to…... terimi ...a gönderme yapıyor.The standard model suggests that… can be defined as…... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...u öngörüyor.According to..., …is defined as…...a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...u açıkladığını savunuyorlar.…is commonly understood to mean…...ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.What we usually have in mind when we talk about… is…... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...Two brief examples might clarify this concept.İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.It is important to emphasize…Şunu vurgulamak önemlidir ki ...Our focus is on…Bizim odaklandığımız nokta ...Finally, we should clarify our definition of…Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
 3. 3. What we mean is that…Demek istediğimiz şu ki ...Several explanations have been offered.Birçok farklı açıklama sunuldu.We can characterize these explanations as being rooted in…Bu açıklamaların temelinin ...den geldiğini düşünebiliriz.These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.Following..., scholars have argued that …Takip eden ... konusunda uzmanlar ...ı tartıştılar.Opening : HypothesisThe central question then becomes: how might… affect…?Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...u nasıl etkileyebilirdi?Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seemswarranted.... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicatinghow… affects...Bu araştırma, ...in ...ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...yı hedef alarakyapılmaktadır.Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor....found a significant correlation between… and…... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
 4. 4. Main Body : AgreeingBroadly speaking, I agree with… because… Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...One is very much inclined to agree with… because… Biri ... konusuna katılmaya meyillidirçünkü ...I can see his/her point. Demek istediğini anlıyorum.I entirely agree that… ...a tamamen katılıyorum.I endorse wholeheartedly the opinion that… ... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimlekatılıyorum.Main Body : DisagreeingBroadly speaking, I disagree with… because… Genel olarak ...ne katılmıyorum çünkü ...One is very much inclined to disagree with… because… Kişi ...a katılmamaya daha çokmeyillidir çünkü ...I can see his point, but disagree with it entirely. Onun demek istediğini anlıyorum ancak ogörüşe kesinlikle katılmıyorum.I strongly disagree that… ... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.I ** firmly opposed to the idea that… ... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.Main Body : Comparisons…and…are similar/different as regards to… ... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...In contrast to…, …shows… ...a karşılık ... gösterir ki ...…by contrast with… is/are… ...a karşın ...daki ...…is similar to… in respect of… ... bakımından ..., ...a benzerlik gösterir.…and… differ in terms of... ... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.The first…, by contrast, the second… Birinci ..., ikinci ...dan farklı olarak ...
 5. 5. One of the main similarities/differences between… and… is that… ... ve ... arasındaki enönemli benzerliklerden/farklardan biri de ...One difference between… and… is that…, whereas… ... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...Main Body : OpinionsI would say that… Demek istediğim ...It seems to me that… Bana öyle görünüyor ki ...In my opinion… Bence ...From my point of view… Benim bakış açıma göre ...I ** of the opinion that… ... görüşündeyim.I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly… Birçok sebep olduğunainanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...It is my belief that… because… İnancıma göre ... çünkü ...Main Body : Connecting ElementsLet us now analyze/turn to/examine… Biraz da ...u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.It is now clear that… . Let us turn our attention to… ... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi...a verelim biraz.Moreover, one argument against this cannot be ignored: … Daha fazlası, şu argümanı kimsehafife alamaz ki: ...Admittedly…, but… Kabul etmeliyim ki ..., ama ...It is true that…, yet the fact remains that… ... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.Granted, …, nevertheless… ...u kabul etmeliyim, yine de ...On the contrary, … Ancak buna karşıt olarak ...
 6. 6. On the one hand… Bir açıdan baktığımızda ...On the other hand… Diğer açıdan baktığımızda ...In spite of… ... olmasına rağmenDespite the fact that… ... gibi bir gerçeğe rağmenScientifically/Historically speaking… Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak...Incidentally… Antiparantez ...Furthermore… Buna ilaveten ...StatisticsStatistics : Empirical DataIt can be seen from… that… ...den görülebileceği üzere ...As can be seen from…, … ...dan anlayabileceğiniz üzere ...The data would seem to suggest that… Görülen veri ...ı işaret ediyor olabilir.The figures reveal that… Sayılar gösteriyor ki ...From the figures it is apparent that… Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...Several noteworthy results were… ... kayda değer birkaç sonuçtu.The results of the present study demonstrate that… Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyorki ...Statistics : PresentingThe number of… has increased/decreased/stayed the same. ... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.The numbers show a steady increase/decrease from… to… Rakamlar gösteriyor ki ...da ...yabelirgin kalıcı bir artış/azalma var.
 7. 7. The number of… has risen/fallen in correlation to… ... ile alakalı olarak ... rakamları artış/azalış gösterdi.Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayedthe same. ... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş....was positively correlated with… ..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.As predicted, … Tahmin edildiği üzere ...This finding is consistent with Xs contention that… Bu buluş Xin tarif ettiği içerikle tutarlılıkgösterir ki ...This finding reinforces Xs assertion that… Xin de beni destekler nitelikte belirttiği ...Consistent with Xs findings, ...is positively related to… Xin bulduğu şeylerle uyumlu olarak..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.Statistics : ConcludingThe statistics show that… İstatistikler gösteriyor ki ...According to the statistics… İstatistiklere göre ...When one looks at the statistics, one can see that… İstatistiklere baktığımızda kolaycagörebiliriz ki ...Statistically speaking… İstatistiksel olarak konuşursak ...Taking into account the statistical data, we can surmise that… İstatistiksel verileri de gözönüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...The implications of this research are manifold. First, … is critical because… Buaraştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and iseasily understood by strategists. Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var.Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir birsonuç.
 8. 8. Graphs, Pictures and DiagramsGraphs, Pictures and Diagrams : DescriptionThe graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a levelof… Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasındasabitleşmeye başlıyor.According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plungingback down to its original level. Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrinedönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.The graphs show a plateau at the level of… Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaretediyorlar.Within the picture is contained… Resmin içinde ... de dahil durumda.The diagram depicts that there were more…than…between…and… Diyagrama bakarsak ...ve ... arasında ...dan daha çok ... bulunmakta.Graphs, Pictures and Diagrams : InterpretationThis diagram represents…and therefore shows that… ...ı sunan bu diyagram sonuç olarakgösterir ki ...The shape of the graph demonstrates that… Grafiğin sahip olduğu bu şekil...i gösteriyor.There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that… Grafikiçin açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...The graph can thus be used to predict… Bu grafik ...in tahmininde kullanılabilir.One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows… Bu grafik birçok yollaaçıklanabilir. Birinci olarak grafik ...i gösteriyor.Graphs, Pictures and Diagrams : LegendsFigure…representing… ... figürü ...yi temsil ediyor.Figure…showing… ... figürü ...i gösteriyor.Diagram…examining… ... diyagramı ...ı inceliyor.
 9. 9. Diagram…depicting… ... diyagramı ...ı resmediyor.ClosingClosing : SummarizingWe opened this paper by noting… Bu çalışmayı ...u not ederek açtık.The foregoing discussion has attempted to… Süregelen tartışma ...a yönelikti.The hypotheses were tested with data covering… Hipotezler ...ı kapsayan veriler ile testedildi.To sum up… Özetlemek gerekirse ...In summary, … Kısacası ...Closing : ConcludingWe feel that our study enhances academic understanding of the factors… Bizce çalışmamız... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.All in all… Sonuç olarak ...By and large… Genel olarak ...…leads us to the conclusion that… ... bizi ... sonucuna götürür.The arguments given above prove that… Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...We can see then, that… Daha sonra görebiliriz ki ...All of this points to the fact that… Tüm bunların işaret ettiği üzere ...Understanding...can help reveal… ...ı anlamak ...u açığa çıkarabilir.On balance… Tarafsız olarak düşünürsek ...A number of restrictions of our study and areas for future research should bementioned… Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmekgerekir ki ...
 10. 10. Thus, our thesis is that there are a number of factors that… Tezimiz ile ilgili olarak birkaçfaktör var ki ...Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique… Açıkçasıönermelerimizden bazıları çok özgün değil ...However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas… Çalışmamızınüç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...Our study serves as a window to an understanding of the process… Çalışmamız ... sürecininanlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.

×