תפקידי הוועד המנהל

1,194 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,194
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

תפקידי הוועד המנהל

 1. 1. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינברג‬ ‫תפקידי הוועד המנהל‬ ‫מרצה: רונית דרורי‬ ‫תוכנית פייזר 11.6.02‬
 2. 2. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫אסטרטגיות מרכזיות ליצירת השינוי‬ ‫פיתוח הפצה והנחלה של ידע ומומחיות‬ ‫‪‬‬ ‫רשת מנהיגים מתנדבים למען החברה בישראל‬ ‫‪‬‬‫פיתוח בורדים: ליווי תהליכי פיתוח ועד מנהל של עמותות‬ ‫‪‬‬ ‫קריירה חברתית: שילוב מנהלים מהמגזר העסקי‬ ‫‪‬‬ ‫בוועדים מנהלים‬ ‫מחקר והערכה: שימוש במתודולוגיות מחקר והערכה‬ ‫‪‬‬ ‫בעבודת המרכז פנימה והחוצה על מנת למקסם את‬ ‫ההשפעה והובלת השינוי‬
 3. 3. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫חוק העמותות‬‫סעיף 52: הועד ינהל את ענייני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות‬ ‫שלא נתייחדה בחוק זה או בתקנון לאסיפה הכללית או למוסד‬ ‫אחר ממוסדות העמותה.‬ ‫סעיף 72: על חברי הועד לפעול לטובת העמותה במסגרת‬ ‫מטרותיה ובהתאם לתקנון והחלטות האסיפה הכללית‬ ‫• בהעדר הוראות חוק מפורשות קובעת פסיקת בית המשפט דרך של תקדימים, את‬ ‫אחריותם של חברי וועד במילוי תפקידם‬
 4. 4. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫דרישות יסוד מחבר ועד:‬‫• להכיר את תקנון העמותה ואת חוק העמותות‬ ‫להכיר את הארגון ופעילותו‬ ‫•‬ ‫לפעול למען הארגון ללא ניגוד אינטרסים‬ ‫•‬ ‫לשמור על סודיות‬ ‫•‬ ‫להשתתף תדיר בישיבות הנהלה‬ ‫•‬
 5. 5. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫תפקיד הוועד המנהל בבקרה, ניהול פיננסי ושקיפות:‬‫‪ ‬הקצאת משאבים, אישור התקציב השנתי לפני תחילת שנת הפעילות‬ ‫‪ ‬בקרה על הדוחות הכספיים – אישור הדו"ח הכספי והצגה בפני‬ ‫האסיפה הכללית, עמידה בדרישות החוק בנוגע לחובות המעביד‬ ‫ותשלום המסים‬ ‫‪ ‬מינוי, הערכה ופיטורין של המנכ"ל והצוות הבכיר‬‫‪ ‬אישור תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית, מעקב אחר ההטמעה 6-8‬ ‫ישיבות בקרה באופן שוטף וקבלת דווח כל רבעון‬ ‫‪ ‬קבלת סקירות עומק ומידע אשר יסייעו לו להעמיק את הבנתו בנושא‬ ‫תוכניות דגל ו/או לקראת פרויקטים חדשים.‬
 6. 6. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫תפקידי משילות‬ ‫•הובלה ומנהיגות - קביעת החזון ומדיניות העמותה‬‫•ייצוג הארגון - מול קובעי מדיניות, גורמים מממנים,‬ ‫קהל היעד ואחרים‬ ‫•גיוס משאבים - לפעילות הארגון‬
 7. 7. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫תפקיד הוועד המנהל בעיצוב חזון ואסטרטגיה:‬ ‫1. ייזום תהליך חשיבה אינטראקטיבי לקביעת החזון והאסטרטגיה‬ ‫2. אישור תוכנית אופרטיבית למימוש האסטרטגיה, כולל הקצאת‬ ‫תקציב ושינוי סדרי עדיפויות ארגוניים‬ ‫3. בחינת בהירות ונגישות החזון הן בתוך הארגון והן מחוצה לו‬‫4. אישור תוכניות העבודה השנתיות המותאמות לחזון ולאסטרטגיה‬ ‫הארגונית, כולל מדדים להצלחה במסגרת תכניות העבודה,‬ ‫שיאפשרו לבחון את התקדמות הארגון במימוש האסטרטגיה‬ ‫5. אחת לשנה, ייזום תהליך של בחינה מחדש של האסטרטגיה‬‫6. הגדרת יעדי השפעה ארוכי טווח, כולל מה המדדים (‪)Indicators‬‬ ‫לשינוי וכיצד ימדד‬
 8. 8. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫תפקיד הוועד המנהל בייצוג העמותה‬ ‫מיתוג הארגון, חשיפתו לתקשורת ושיווקו כלפי הקהל הרחב וכלפי‬ ‫1.‬ ‫גורמי חוץ‬ ‫ייצוג העולם החיצוני כלפי הארגון: דרישות מממנים, סטנדרטים‬ ‫2.‬ ‫ניהוליים ומקצועיים ועוד‬ ‫לוודא שקיים תמהיל מייצג נכון בוועד המנהל לקהל הצרכנים וקהל‬ ‫3.‬‫היעד של העמותה ולפונקציות מקצועיות נדרשות לתפקוד אפקטיבי‬ ‫של הוועד המנהל‬‫להפוך את היצוגיות לשיקול משמעותי בתהליך איתור ובחירת חברי‬ ‫4.‬ ‫ועד חדשים‬
 9. 9. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫תמהיל הועד המנהל‬‫• ייצוג אוכלוסיית היעד, מתנדבים, בעלי עניין‬ ‫• הומגניות / הטרוגניות‬ ‫• אנשי מקצוע / אנשי עסקים / ידוענים‬
 10. 10. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫תפקיד הוועד המנהל בגיוס משאבים‬ ‫גיוס כספים נתפש כאחריות של הוועד כולו‬ ‫1.‬ ‫קיימת הבחנה בין גיוס הכספים לבין הבקרה על התקציב כשתי‬ ‫2.‬ ‫פעולות נפרדות: ועדת פיתוח משאבים אינו הופך לחלק מאחריות‬ ‫ועדת התקציב‬‫קיימת תכנית שנתית לגיוס משאבים המפותחת בהנחיית הוועד ו/או‬ ‫3.‬ ‫באישורו וכוללת יעדים ותחומי אחריות מוגדרים של הוועד המנהל‬ ‫והצוות השכיר‬ ‫חברי הוועד עוברים הכשרה קבועה באספקטים שונים של פיתוח‬ ‫4.‬ ‫משאבים‬ ‫כל אחד מחברי הוועד בפני עצמו נוטל חלק פעיל בגיוס כספים ו/או‬ ‫5.‬ ‫אף תורם תרומה אישית לארגון מדי שנה‬
 11. 11. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫שלושה מודלים בסיסיים:‬ ‫‪ ‬ועד מנהל מעשי‬ ‫‪ ‬ועד מנהל קובע מדיניות‬ ‫‪ ‬ועד מנהל מגייס כספים‬‫בכל ועד מנהל מתקיים שילוב ייחודי של‬ ‫שלושת המודלים‬
 12. 12. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫ועד מנהל מעשי - מאפייני הפעולה‬ ‫‪‬מעורב באופן עמוק ואקטיבי בעבודת הארגון.‬ ‫‪‬עוסק בעיצוב תכנית הפעולה, בהערכתה ומייעץ בתכנון הפעילות‬ ‫‪‬החברים בו מתנדבים פעילים בנוסף להיותם חברי ועד‬‫‪‬נדרשת חוות דעתו של הוועד המנהל על כיוונים מעשיים ועל קבלת‬ ‫החלטות, הרבה מעבר לאישור תחומי פעילות חדשים.‬ ‫‪‬ממלא תפקיד של ניהול שוטף‬
 13. 13. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫ועד מנהל קובע מדיניות - מאפייני הפעולה‬ ‫‪‬התמקדות בתחומי אחריות משילותיים:‬ ‫‪‬קביעת חזון, מדיניות, תכנון אסטרטגי, אישור מטרות ויעדים‬ ‫‪‬אישור התוכניות, ביצוע בקרה על מימוש התוכנית והתוצאות‬ ‫‪‬פיקוח ארגוני ותקציבי‬‫‪‬מעורבות בדיונים והחלטה האם להמשיך או לשנות את התכנית‬ ‫הקיימת והאם נדרשת תכנית חדשה.‬ ‫‪‬מעורבות באופן אקטיבי באישור משרות הקשורות במדיניות‬‫‪‬חברי הועד מצופים להתנדב גם כנותני ייעוץ ו/או כפותחי דלתות‬ ‫‪‬חברי הוועד לא מעורבים במתרחש באופן יומיומי‬
 14. 14. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫ועד מנהל מגייס - מאפייני הפעולה‬ ‫‪ ‬גיוס כספים נתפש כאחריות של הוועד כולו ולא של כמה מן החברים בו‬ ‫‪ ‬כל אחד מחברי הוועד בפני עצמו נוטל חלק פעיל בגיוס כספים‬ ‫‪ ‬כל חברי הוועד תורמים תרומה אישית לארגון מדי שנה‬‫‪ ‬חברי הוועד עוברים הכשרה קבועה באספקטים שונים של פיתוח משאבים‬‫‪ ‬התכנית השנתית לגיוס משאבים מפותחת בהנחיית הוועד ובאישורו כוללת‬ ‫יעדים ותחומי אחריות מוגדרים‬ ‫‪ ‬קיימת הבחנה בין גיוס הכספים לבין הבקרה על התקציב כשתי פעולות‬ ‫נפרדות: ועדת פיתוח משאבים אינו הופך לחלק מאחריות ועדת התקצי‬
 15. 15. ‫האם מנהיגות מתנדבת = ועד מנהל ?‬ ‫כן! אבל....‬

×