ประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ . ศ . 2468 ด้วยความเห็นชอบของ หลวงภักดีดำรงฤทธิ์ นายอำเภอเมื...
คือที่ดินที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน เมื่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ได้ย้ายที่เรียนมาที่ใหม่ เมื่อวันที...
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายของโรงเรียน
  นตํถิ  วิชชาสม  มิตตํ “ ไม่มีมิตรใดจะเสมอด้วยความรู้ ” ปรัชญา
วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านน้ำกระจายมีความมุ่งมั่นจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลั...
จุดมุ่งหมายของโรงเรียน นักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการสร้างงานและการสืบค้น ข้อมูล นักเรียนมีคุณภาพตามมา...
นักเรียนมีทักษะแลความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเส...
บริบท / ลักษณะของชุมชนหรือท้องถิ่นที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียน
เป็นชุมชนกึ่งสังคมเมือง เด็กที่มาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่จะมีครอบครัวที่มีฐานะที่ขาดแขลนเพราะเป็นชุมชนที่อยู่ไม่ไกลตัวเมือง ผู้...
มีส่วนสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรอย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองไม่ค่อยมีบทบาท ส่วนใหญ่แล้วทางโรงเรียนจะ นำเสนอให้กับผู้ปกคร...
การพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลางแกนกลาง  51  สู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอะไร อย่างไร แต่ละกร...
ก่อนที่เราจะใช้หลักสูตร เริ่มใช้หลักสูตรในปีแรกต้องมีการศึกษาและ ติดตามสำนักเขตมาเป็นที่ปรึกษาก่อนที่โรงเรียนนำมาใช้หลักสู...
เนื่องจากหลักสูตรเป็นหลักสูตรใหม่ ทำให้อาจารย์ที่ โรงเรียนไม่รู้จะว่าจะต้อง ปรึกษาใคร ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ จึงจำเป็นที่จะต้อ...
ในแต่ละชั้นปี มีรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอะไรบ้างที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียน และจุดเน้นของสถานศึกษาที่จัดรา...
จุดเด่นของทางโรงเรียนคือ เป็นโรงเรียนในฝัน นักเรียนต้องมี ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
นอกจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้านและสมรรถนะสำคัญทั้ง 5 ด้านแล้ว หลักสูตรสถานศึกษาได้เพิ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ...
ทางโรงเรียนจะมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการจักรสาน วิชาการและการงานอาชีพ ไม่มีการเพิ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์นอกเหนือจากคุ...
โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆอะไรบ้าง ที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
โครงการตามแผนที่โรงเรียนให้มาแบ่งออกเป็น 4 งาน คือ วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารทั่วไป ซึ่งในแต่ละ 4 งาน ที่โรงเร...
โรงเรียนมีนโยบายอย่างไรในการนำหลักสูตรไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน
รูปแบบของหลักสูตรเป็นอย่างไรก็ต้องสอนอย่างนั้น แต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกในการใช้หลักสูตรเนื่องจากโรงเรียนบ้านน้ำกระจายมีครูไม่เ...
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่านมีกระบวนการประเมินผลหลักสูตรอย่างไร
ยึดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน และสมรรถนะสำคัญทั้ง  5 ด้าน เวลาเรียน 80%  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้นักเรียน...
ข้อคิดสำหรับนักศึกษาครูเกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่คนใช้ ถ้าใช้อย่างจริงจังตามหลักสูตรวางไว้ ก็น่าจะได้ผล แต่ถ้าหลักสูตรอยู่ต่างหากผู้สอนอยู่ต่าง...
 
 
 
 
 
 
 
สมาชิกในกลุ่ม <ul><li>1. นางสาวนิตยา โต๊ะหลี รหัสนักศึกษา 52E102010 </li></ul><ul><li>2. นางสาวบัสเราะห์ เจะเละ รหัสน...
Thank you
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สัมภาษณ์โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย

501 views
448 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
501
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สัมภาษณ์โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย

 1. 2. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 2. 3. โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ . ศ . 2468 ด้วยความเห็นชอบของ หลวงภักดีดำรงฤทธิ์ นายอำเภอเมืองสงขลา โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดน้ำกระจายเป็นที่เรียน ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลพะวง 1 ( วัดน้ำกระจาย ) ต่อมา พ . ศ . 2483 ทางราชการได้งบประมาณซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ ที่ดิน 1 แปลง ตั้งอยู่ริมถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 3. 4. คือที่ดินที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน เมื่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ได้ย้ายที่เรียนมาที่ใหม่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ . ศ . 2484 และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย ปัจจุบัน โรงเรียนมีที่ดิน 9 ไร่ 3 งาน เปิดเรียน 2 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีนักเรียน 630 คน ข้าราชการครู 33 คน บุคลากรทางการศึกษา 1 คน จ้างครู 1 คน นักการภารโรง 2 คน
 4. 5. ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายของโรงเรียน
 5. 6.   นตํถิ  วิชชาสม  มิตตํ “ ไม่มีมิตรใดจะเสมอด้วยความรู้ ” ปรัชญา
 6. 7. วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านน้ำกระจายมีความมุ่งมั่นจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ความสำคัญด้านคุณธรรม จริยธรรม ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ มีสุขภาพอนามัยดี ห่างไกลยาเสพติด มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นชุมชนที่อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขี
 7. 8. จุดมุ่งหมายของโรงเรียน นักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการสร้างงานและการสืบค้น ข้อมูล นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนมีทักษะและความสามารถด้านกีฬา นักเรียนมีทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 8. 9. นักเรียนมีทักษะแลความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติด นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนสามารเชื่อมโยงความรู้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จุดมุ่งหมายของโรงเรียน ( ต่อ )
 9. 10. บริบท / ลักษณะของชุมชนหรือท้องถิ่นที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียน
 10. 11. เป็นชุมชนกึ่งสังคมเมือง เด็กที่มาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่จะมีครอบครัวที่มีฐานะที่ขาดแขลนเพราะเป็นชุมชนที่อยู่ไม่ไกลตัวเมือง ผู้ปกครองส่วนหนึ่งจะพาลูกไปเรียนในเมืองเพราะคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีกว่าตามความคิดตามความเชื้อของผู้ปกครอง ในส่วนนี้ก็จะมีผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่ย้ายมาทำงานที่โรงงาน อาชีพผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับจ้าง ทำให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้กับเด็ก
 11. 12. มีส่วนสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรอย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองไม่ค่อยมีบทบาท ส่วนใหญ่แล้วทางโรงเรียนจะ นำเสนอให้กับผู้ปกครอง ทำให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมแต่ไม่มากนัก เนื่องจากไม่มีความพร้อมทางด้านเวลา เศรษฐกิจและองค์ประกอบอีกหลายอย่าง แต่ผู้ปกครอง ก็จะมาช่วยเป็นวิทยากรให้ในบางเรื่อง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการงานอาชีพ เพราะมันเป็นเรื่องการดึงชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้อง
 12. 13. การพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลางแกนกลาง 51 สู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอะไร อย่างไร แต่ละกระบวนการมีอุปสรรค / ปัญหา อะไร และแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร
 13. 14. ก่อนที่เราจะใช้หลักสูตร เริ่มใช้หลักสูตรในปีแรกต้องมีการศึกษาและ ติดตามสำนักเขตมาเป็นที่ปรึกษาก่อนที่โรงเรียนนำมาใช้หลักสูตรแกนกลาง โรงเรียนจะมีการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรก่อน ซึ่งมีการเปรียบเทียบหลักสูตร ใหม่กับหลักสูตรเก่าจะมีวิทยากรจากสำนักงานเขตของเขตพื้นที่การศึกษามา ให้ความรู้
 14. 15. เนื่องจากหลักสูตรเป็นหลักสูตรใหม่ ทำให้อาจารย์ที่ โรงเรียนไม่รู้จะว่าจะต้อง ปรึกษาใคร ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ จึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีในการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ เช่น ค้นหาทางอินเตอร์เน็ต
 15. 16. ในแต่ละชั้นปี มีรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอะไรบ้างที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียน และจุดเน้นของสถานศึกษาที่จัดราวิชาเพิ่มเติมคืออะไร
 16. 17. จุดเด่นของทางโรงเรียนคือ เป็นโรงเรียนในฝัน นักเรียนต้องมี ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
 17. 18. นอกจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้านและสมรรถนะสำคัญทั้ง 5 ด้านแล้ว หลักสูตรสถานศึกษาได้เพิ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีการเพิ่มเติมพิจารณาจากเกณฑ์หรือสิ่งใด
 18. 19. ทางโรงเรียนจะมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการจักรสาน วิชาการและการงานอาชีพ ไม่มีการเพิ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์นอกเหนือจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน เพราะทางโรงเรียนถือว่าคุณลักษณะอันพึงประสงทั้ง 8 ด้านสมบูรณ์แล้ว
 19. 20. โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆอะไรบ้าง ที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
 20. 21. โครงการตามแผนที่โรงเรียนให้มาแบ่งออกเป็น 4 งาน คือ วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารทั่วไป ซึ่งในแต่ละ 4 งาน ที่โรงเรียน จะต้องทำและจะต้องมีโครงการในแต่ละ 4 งานนี้ด้วย
 21. 22. โรงเรียนมีนโยบายอย่างไรในการนำหลักสูตรไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน
 22. 23. รูปแบบของหลักสูตรเป็นอย่างไรก็ต้องสอนอย่างนั้น แต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกในการใช้หลักสูตรเนื่องจากโรงเรียนบ้านน้ำกระจายมีครูไม่เพียงพอใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ก็ต้องเอาครูที่ไม่ได้สอนในรายวิชานั้นๆไปสอนวิชาอื่นด้วย
 23. 24. หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่านมีกระบวนการประเมินผลหลักสูตรอย่างไร
 24. 25. ยึดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน และสมรรถนะสำคัญทั้ง 5 ด้าน เวลาเรียน 80% กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้นักเรียนจะต้อง ผ่านกิจกรรมที่ขึ้นอยู่ตามรายวิชา
 25. 26. ข้อคิดสำหรับนักศึกษาครูเกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตร
 26. 27. หลักสูตรจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่คนใช้ ถ้าใช้อย่างจริงจังตามหลักสูตรวางไว้ ก็น่าจะได้ผล แต่ถ้าหลักสูตรอยู่ต่างหากผู้สอนอยู่ต่างหากก็ไม่เกิด ประโยชน์อะไรมาก
 27. 35. สมาชิกในกลุ่ม <ul><li>1. นางสาวนิตยา โต๊ะหลี รหัสนักศึกษา 52E102010 </li></ul><ul><li>2. นางสาวบัสเราะห์ เจะเละ รหัสนักศึกษา 52E102013 </li></ul><ul><li>3. นางสาวฟาตีมะห์ หะยีเจ๊ะยี รหัสนักศึกษา 52E102015 </li></ul><ul><li>4. นางสาวฮานีซะห์ สาและ รหัสนักศึกษา 52E102036 </li></ul>
 28. 36. Thank you

×