TEKS UCAPANMohonperhatianbagimemastikanmajliskitaberjalandenganlancar,hadirindimintauntukmematikanteleponbimbitataumemasti...
Buatbingkisansalamperkenalan.Assalamualaikum W.b.tSalam sejahteraSalam 1 malaysiadanSalam suluhbudiman…Yang berbahagia :……...
KasihMahligaiImpian” dengansegalahormatnyamajlismempersilakan.                (UCAPAN)Terimakasihdiucapkank...
sedangberbualbersama rakan2nya…            BABAK 2 : DI RUMAHSampai di rumah, Amadmenyatakanhasratnyainginmenga...
Hanyaterkenangpada yang satu,Mulaberkenalankemudianbertunang,Akaddilaksanasamabersatu.Menyingkapbibit-bibitperkenalanpasan...
Demikianlahtadimajlisakadnikah yang telahmenyatukanAmad&Atiq.    ANUGERAH PUTERA BERGAYA DAN PUTERI ANGGUNHadirin…Semen...
Diiringipaluankompang,berjalankearahpentas,pasangan yang segaklagibergaya,yang cantiklagimenawan,pasangan raja sehari…Amad...
naikkepentasuntukmenepungtawarkepadapasanganmempelai…Dipersilakan…             BABAK 6 : BERENDOISelepas 2 tah...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TEKS UCAPAN MALAM KEBUDAYAAN

3,119 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,119
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TEKS UCAPAN MALAM KEBUDAYAAN

 1. 1. TEKS UCAPANMohonperhatianbagimemastikanmajliskitaberjalandenganlancar,hadirindimintauntukmematikanteleponbimbitataumemastikanyadalampengaturcaraansenyap.Apabiladiumumkanketibaan dif2x jemputanhadirindimintaberdiri.SElamatmalamdansalamsejahterakepadasemuahadirin yangsudihadirkemalampementasanteater “ Malam IstanaKasihMahligaiWarisan”Baiklah…Kami pihakpenganjuringinmenguar-uarkankepadaanda…Padamalamini kami akanmenobatkanseorangpenontonlelakisebagai“PuteraBergaya” manakalaseorangpenontonwanitaakandinobatkansebagai“PuteriAnggun”Olehitu, janganmalujanganseganuntukmemperagakanpakaiananda yanganggunlagibergayaitu.Antaraaspek yang akandinilaiialah:1) Pakaian yang kreatifdanmemakaipakaiantradisionalMengumumkanketibaandif-difjemputanmasukkedalamdewan.Sirihberlipatsirihpinang,Sirihdaripulaumutiara,Pemanis kata selamatdatang,Awalbismillahpembukabicara.Dari johorhendakkepecah,Singgah di lipismembeliharuan,Semanissenyuman kami hamparkan, 1
 2. 2. Buatbingkisansalamperkenalan.Assalamualaikum W.b.tSalam sejahteraSalam 1 malaysiadanSalam suluhbudiman…Yang berbahagia :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..………………………………………………………..……………………………………………………….Sebelumitu,kamimengucapkanribuanterimakasihkepadasemuahadirin yangsudikemajlis yang penuhdenganpengisianadatistiadatmelayuini.Tetakbuluhpanjangnya 7,Buatmenjoloksarangpenyengat,Angkattanganjarisepuluh,Doadipohonsupayaberkat.Bagimemaklumkanpementasankitapadamalamini,majlismenjemput…………………………….Untukmemimpinkitadalambacaandoa. (DOA)Amin2x yarabbalalamin….Dayung sampan dulu-duluan,Singgahberlabuh di tanjungjatiUcapansebagaialu-aluan,Mari tuansamaamati.Majlisdengansukacitanyamenjemput En. Ghazalib.Dinselakupenasihatbagiprogram inidalamkursusKeseniandanKebudayaan Semester 1 Sesi2012/2013, bagimemberiucapandanseterusnyamerasmikan “Malam Istana 2
 3. 3. KasihMahligaiImpian” dengansegalahormatnyamajlismempersilakan. (UCAPAN)Terimakasihdiucapkankepada En. Ghazali b. Dinatasucapanperasmianitutadi.Sebagaipersembahanpembukaan, marisama-samakitasaksikanpersembahantariandaripada “JalinanAnak Sarawak”Majlismempersilakan….Demikianlahtadipersembahandari “jalinananak Sarawak”Majlismengucapkanribuanterimakasih.Dan kini….Tibalahmasa yang ditunggu-tunggu…Dari sabahsampaikeperak,Sasteramelayukitaangkatkan,Semester 1 jadipenggerak,Budayamelayu kami pentaskan.Sayangibangsalindungibudaya,Warisanbangsa kami himpunkan,kami bersatumengangkatbudaya,Peradapanmelayu kami persembahkan.Inilahdiapementasanteater “Malam Istana KasihMahligaiWarisan” (PEMENTASAN BERMULA) BABAK 1 : PERKENALANAmatdan rakan2nya dalamperjalananpulangkerumahnya…Dalamkeasyikkandiaberbualdengan rakan2nya…Diaterpandangakanseoranggadisjelita di halamanrumah yang 3
 4. 4. sedangberbualbersama rakan2nya… BABAK 2 : DI RUMAHSampai di rumah, Amadmenyatakanhasratnyainginmengahwinigadis yangdi temuinyapadapetangtadikepada orang tuanya… BABAK 3 : MERISIKBeberapaminggukemudian, keduaIbubapaAmad punmengambilkeputusanuntukdatangmerisikgadis yangdimaksudkanolehAmaddahulu…LalukeduaIbuBapaAmaddatangmerisikkerumahgadistersebut.Selepaspulangkerumah Pak AbudanMakKiahterusmemberitahuAmadbahawagadistersebutmasihbelumberpunya. BABAK 4 : BERTUNANGBeberapabulankemudian,pihakgadistersebuttidakmemulangkancincinmerisik…Makaitutandanyapihakgadistersebutbersetujudenganlamarandaripadapihaklelaki…# Rombonganmeminangsampaikerumahpihakperempuan.SelesaisudahmajlispertunangandiantaraAmad&Atiq. ~SALINGAN~Orang jauhdikenang-kenang, 4
 5. 5. Hanyaterkenangpada yang satu,Mulaberkenalankemudianbertunang,Akaddilaksanasamabersatu.Menyingkapbibit-bibitperkenalanpasanganini,Mulaberkenalandihalamanrumahsigadis yang cantik,Perkenalan yang tidakdisangkaituakhirnyamemutik rasacintadalamhatikeduapasanganini.Setelahmendapatrestukeluarga, makakeluargasilelaki pun datangmerisik.Setelahitu,keduaPihaksijejakadanjugasigadisakhirnyabersetujudenganperhubunganmereka.Lalumereka pun mengikattalipertunangan yangpenuhdenganadatistiadatmelayu.Pantunsebagaipemanisbicara,Cincinsebagaitandaupacara.Hantaransebagaimemenuhibudayabangsaitulahindahnyaadat orangmelayu.Adatberkasihcintacemburu,Sayang2x benci2x,Sepasangkekasihkinibersatu,Untukmembinamahligaikasih.Risiksudahtunang pun sudah,Nikahberlangsungmengikatkasih,Adatnikahtibalahsudah,Untuksatukanpasangankekasih.Dan kini…TibalahmasamajlisakadnikahantaraAmad&Atiq. BABAK 5 : AKAD NIKAHSelangbeberapabulankemudian, Majlisakadnikah pun dilangsungkan disebuah masjid. 5
 6. 6. Demikianlahtadimajlisakadnikah yang telahmenyatukanAmad&Atiq. ANUGERAH PUTERA BERGAYA DAN PUTERI ANGGUNHadirin…Sementaramenantimajlispersandingan,Kami akanmengumumkansiapakah yang layakbergelar “puterabergaya”dan “puterianggun”…Seperti yang telahjanjikan,ditangansayasekaranginiterdapat 2 nama yangakandinobatkansebagaipemenangbagi “puterabergaya” dan “puterianggun”.Bagiputerabergayapemenangnyaialah………..Bagiputerianggun pula pemenangnyaialah……..Dijemput ……………………………………….naikkepentasbagimenyempurnakanpenyampaianhadiahkitapadamalamini. CABUTAN BERTUAHSekarangkitateruskanlagidengan 1 kejutankepadahadirinsekalian.Kami telahmeletakkansekepingkertasberwarnaputih di bawahkerusianda.Bagisesiapa yang bertuah…Andadimintanaikkepentasuntukmenerimahadiahanda.Sebelumitu…Dijemput ……………………………………….naikkepentasbagimenyempurnakanpenyampaianhadiahkitapadamalamini. BABAK 6 : PERSANDINGANMajlismenyambutketibaanpasangan rajasehariAmaddanAtiqmasukkedalamdewan. 6
 7. 7. Diiringipaluankompang,berjalankearahpentas,pasangan yang segaklagibergaya,yang cantiklagimenawan,pasangan raja sehari…Amadsyafiq bin Abu bersamagadispilihannyaAtiqbinti Saddam.Samacantiksamapadan,Samatampansamajelita,Samamudasamabergaya,Ibaratpinangdibelah 2…Bagai Adam denganHawa,BagaiUdadenganDara,Bagai Rama denganSita,BagaiLailadenganMajnunnya,Bagai raja denganpermaisurinya,Ibaratmerpati 2 sejoli.Kalautidakkeranabulan,Tidakbintangterbitpagi,Kalautidakkeranaperempuan,Masakanlelakihendakberbini. PERSEMBAHAN SILAT & TARIANSeterusnyamajlisditeruskanlagidenganupacaramenepungtawarkepadapasanganpengantin..Dijemputibubapapihakpengantinlelakiuntukmenepungtawar.Dijemputibubapapihakpengantinperempuanuntukmenepungtawar.Seterusnyadijemput 7
 8. 8. naikkepentasuntukmenepungtawarkepadapasanganmempelai…Dipersilakan… BABAK 6 : BERENDOISelepas 2 tahunkemudian,pasanganAmad&Atiqtelahdikurniakanseorangcahayamata.Adatmelayuditeruskanlagidengansalahsatuadat yang kinijarangdiadakan.Adattersebutialahadatberendoidancukurrambut yangdiadakanbertujuanuntukmenyambutkelahiranbayi yang barudilahirkan.Denganberakhirnyaucapanitutadi,makaberakhirlahsudahmajliskitapadamalamini…Kalauadawajah yang tersalahpandang,Kalauadanama yang tersalahsebut,Kalauadagelar yang tersalahucap,Kalauadaduduk yang tersalahtempat,kalauadahidang yang tersalahbekas,kalauada air mawar yang tersalahrenjis,Kalauadagelas yang tersalahletak,Kalauadanasi yang tersalahtambah…Maka kami ulitperkaraitudenganungkapan :Bungasakurasibungajepun,Ditanamnyonyaberpohon-pohon,Tersilaptersalahharapdiampun,Terkasarbahasamaafdipohon.Sekiansajadari kami pelajar semester 1 sayaLerry DaviddansayaShafiqaNurFatinmenutupmajlisinidengan.. wabillah… dan selamatmalam. 8

×