BAB 1   Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan LuarFalsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar1....
BAB 1   Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan LuarPETA MINDA              Falsafah, Konsep, Ma...
BAB 1   Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar    warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, be...
BAB 1   Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar   Berkerjasama antara ahli kumpulan   Bersyukur deng...
BAB 1   Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar   Falsafah seharusnya memberi panduan yang tepatDalam...
BAB 1   Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar       “Lead your child out into nature, teach hi...
BAB 1    Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan LuarPengetahuan dalam aktiviti pendidikan luar dapat menja...
BAB 1    Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan LuarPendidikan luar menekankan nilai yang baik seperti meno...
BAB 1   Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar  Pendidikan melalui alam sekitar       Pendidika...
BAB 1   Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan LuarBerdasarkan aktivitiMenurut Neill 2003, pendidikan luar b...
BAB 1   Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar  education, conservation education, adventure education...
BAB 1   Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar   5. Pelajar dapat membina ketahanan, disiplin dan ke...
BAB 1  Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar   kemanusiaan (pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai murn...
BAB 1   Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar1.1.5. Tujuan Pendidikan LuarTujuan pendidikan luar berga...
BAB 1   Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar    pencipta. Pendidikan luar ini biasanya dianjurkan...
BAB 1   Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan LuarPada tahun 1907 Lord Baden Powell yang merupakan pengasa...
BAB 1    Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan LuarLatihan 1.2Cirikan sejarah pendidikan luar di era mode...
BAB 1   Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar   abseiling   treking dan   Perkhemahan sol...
BAB 1    Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar  3. Secara am Matlamat pendidikan luar boleh dibahagi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tajuk 1 falsafah, konsep, matlamat, objektif pl

6,941 views

Published on

Published in: Education
2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Terima kasih daun keladi kalu ada bahan baik nak nak lagi
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • maklumat ini sangat baik dan berguna
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
6,941
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
472
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tajuk 1 falsafah, konsep, matlamat, objektif pl

 1. 1. BAB 1 Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan LuarFalsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar1.0. PengenalanPendidikan Luar ialah pendidikan yang menggunakan sumber-sumber di luar bilik darjahuntuk mencapai Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Alam luar digunakan bagi meningkatdan menyempurnakan pengajaran dan pembelajaran kurikulum dan kokurikulum yangsedia ada untuk mengembangkan domain psikomotor, kognitif dan afektif. Pendidikanluar juga bertujuan untuk memahami alam luar dari segi pertalian ekologi. Memupuk,menyedarkan dan menghargai tanggungjawab manusia terhadap kualiti alam sekitar.Pendidikan luar juga merangsang peserta kursus menggunakan masa lapang denganbijak dan berfaedah melalui penglibatan kegiatan fizikal seperti berkayak, pengendaliandinghi, tali temali, bantu mula, keyakinan di air, survival, snorkeling, pengurusanperkhemahan, wall climbing, orienteering dan sebagainyaDengan kata lain pendidikan luar ialah satu saluran pembelajaran yang berasaskangerak kerja yang tersusun dan terancang dan aktivitinya dilakukan sebahagian besar diluar bilik darjah. Dengan adanya pelbagai aktiviti yang dirancang dan dilaksanakanpendidikan luar dilihat akan mampu meningkatkan kualiti individu pelajar dalammelibatkan diri dengan rakan, ahli masyarakat serta dapat meningkatkan tahap disiplindiri. Pendidikan luar berupaya memberikan sumbangan yang besar dalam melahirkanproduk yang benar-benar berkualiti serta mampu memberi sumbangan kepadamasyarakat dan negara. Pendidikan luar menguji semangat kerja sama secaraberpasukan dalam mencapai matlamat pendidikan luar menerusi pelbagai aktivitidijalankan.ObjektifDi akhir penggunaan modul ini peserta kursus akan dapat: 1. Menyatakan dan menghuraikan falsafah, konsep, definasi,matalamat dan tujuan pendidikan luar 2. Menghuraikan dan perkembangan Sejarah Pendidikan Luar dari zaman purba hingga era Moden. 3. Menyatakan jenis-jenis aktiviti pendidikan luar
 2. 2. BAB 1 Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan LuarPETA MINDA Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar Aktviti-aktiviti pendidikan luar Sejarah pendidikan luar Falsafah dan Konsep Pendidikan Luar1.1. Falsafah dan Konsep Pendidikan LuarDewasa ini program–program pendidikan luar telah mendapat perhatian bukan sahaja di peringkat sekolah malahan kepada keseluruhan masyarakat. Badan-badan kerajaan, kelab–kelab serta persatuan semakin aktif menganjurkan program pendidikan luar (PPL). Belanjawan yang besar di peruntukan oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk kelab dab badan di bawah naunganya untuk melaksanakan aktiviti–aktiviti rekreasi seperti mendaki gunung, berkayak, berakit, kembara alam dan sebagainya, bagi membentuk jati diri di kalangan ahlinya.Selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan ”Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
 3. 3. BAB 1 Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.” (Falsafah Pendidikan Kebangsaan)Pendidikan luar dilihat sebagai alat yang penting dalam melaksanakan hasrat sertatujuan murni falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam aktiviti pendidikan luar selain darimemberi cabaran fizikal dan mental aktiviti pendidikan luar mempunyai pendidikan yangtersirat. Dalam erti kata lain pendidikan luar merupakan satu kaedah menyalurkanpendidikan secara langsung dan tidak langsung.Semasa aktiviti kembara peserta terpaksa merentasi bukit bukau, danau dan sungai.Keadaan ini akan melatih perserta supaya percaya kepada diri sendiri beranimenghadapi cabaran dan rintangan. Latihan –latihan ini akan membentuk mereka untukmenjadi kuat dari segi emosi, jasmani dan fizikal. Selain daripada aktiviti-aktiviti fizikalyang terdapat dalam program pendidikan luar, peserta kursus juga berpeluang untukmengenali serta mengamati jenis-jenis flora dan fauna yang terdapat dialam semula jadi.Melalui aktiviti membaca peta dan kompas peserta dapat menanalisis dan mengkajisecara langsung corak struktur muka bumi sesuatu kawasan. Bagi jurulatih yangmempunyai pengetahuan dalam bidang geologi unsur-unsur batuan seperti jenis batuansetempat, mineral yang terdapat di sesuatu kawasan akan dapat diterangkan kepadapeserta pendidikan luar. Dalam aktiviti kembara aplikasi pendidikan matematik sepertimengira menggunakan kos, sin, tangen boleh digunakan dalam aktiviti mengukur ataumenagak ketinggian. Banyak lagi displin ilmu yang boleh di aplikasikan dalam satuprogram pendidikan luar.Kembara juga boleh membentuk pemikiran pelajar secara kreatif dan kritis. Apabilapeserta dapat berinteraksi dengan alam semulajadi pemikiran mereka akan terangsanguntuk menjadi lebih kreatif. Sepanjang pengembaraan pelajar boleh di minta untukmembuat penulisan kreatif dalam membuat catatan perjalanan, sajak ataupun pantun.Pelajar yang berfikiran kritis pula akan sentiasa akan merasa tercabar denganpenemuan-penemuan baru yang dilihat dan di perhatikan di sepanjang aktiviti.Penganjur juga boleh menyediakan masalah yang akhirnya membolehkan pesertakursus mengamalkan kemahiran berfikir.Aktiviti kembara juga dapat menyemaikan nilai murni disepanjang perjalanan aktivitinya.Antara nilai murni yang boleh diserapkan ialah:
 4. 4. BAB 1 Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar  Berkerjasama antara ahli kumpulan  Bersyukur dengan kebesaran ilahi  Memelihara alam sekitar  Berdispilin  Berdikari  Bekerjasama  Menepati masa  Sabar  Cintakan Negara  Bersikap positifAtas semua alasan ini, pendidikan luar dilihat merupakan salah satu jalan bagimelahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan,berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diriserta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara yang bersesuaian dengan kehendak falsafah pendidikankebangsaan.1.1.1. Falsafah pendidikan luarFalsafah merupakan susunan ayat yang digunakan secara jelas tentang sesuatupegangan. Falsafah akan mempengaruhi secara keseluruhan terhadap prinsip, teori dancara kerja dalam sesuatu aktiviti. Ciri-ciri falsafah yang baik:  Falsafah mempunyai susunan ayat yang jelas  Falsafah bukan menekankan kepada teori tetapi lebih kepada aktiviti  Falsafah menekankan kepada prinsip menjelaskan  Falsafah yang baik tidak bergantung kepada jumlah ayat tetapi kepada kupayaan memberi penerangan
 5. 5. BAB 1 Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar  Falsafah seharusnya memberi panduan yang tepatDalam modul ini kita akan membincangkan falsafah yang dikemukakan oleh tiga ahliakedemik iaitu:  John Amos Comenius (1592-1670) ringkasan falsafah beliau  Falsafah beliau lebih ke arah prinsip sensory learning  Pelajar perlu diberi pengalaman sebenar untuk belajar dengan lebih bermakna  Pelajar perlu menggunakan pancarindera untuk berinteraksi dengan alam sekitar bagi membentuk pembelajaran yang sempurna  Dalam membentuk kesediaan belajar yang baik pelajar perlu berinteraksi dengan objek terlebih dahulu.  Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) menyatakan “Our first teachers are our feet, our hands and our eyes. To substitute books for all these...is but to teach us to use the reasons of others.” Huraian falsafah Rousseau  Pendidikan luar merupakan pendidikan yang penting dan perlu selari dengan konsep pendidikan  Pendidikan luar merupakan alat yang penting untuk mencapai kehendak pendidikan  Pendidik yang baik, perlu lebih berdasarkan pengalaman secara langsung  Johann Henrick Pestalozzi (1746-1827) menyatakan
 6. 6. BAB 1 Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar “Lead your child out into nature, teach him on the hilltops and in the valleys. There he will listen better, and the sense of freedom will given him more strength to overcome difficulties. But in these hours of freedom let him be taught by nature rather than by you. Let him fully realize that she is the real teacher and that you, with your art, do nothing more than walk quietly at her side” Huraian falsafah Pestalozzi (ptg)  Pendidikan perlu memberikan pengalaman secara langsung dan interaksi dengan bahan sebenar  Terdapat displin pendidikan yang memerlukan pratikal berbanding pembelajaran di dalam kelas contohnya latih mengajar, menanam pokok dan lain-lain lagi  Pengalaman berinteraksi dengan alam sekitar merupakan komponen penting dalam membuat kesimpulan dan genderalisasi.Falsafah pendidikan luar adalah aktiviti pendidikan yang digunakan untuk belajarberdasarkan kepada pengalaman dan sekitaran sebenar. Pendidikan luar dapatmerangsang kognitif, psikomotor dan afektif pelajar.1.1.2. Konsep Pendidikan luarModul konsep pendidikan luar yang dikemukan oleh MCRAE (1990) menyatakanpendidikan luar adalah pembelajaran berlaku di luar bilik darjah keadaan ini berlainandaripada bentuk tradisi. Pendidikan luar menggunakan alam sekitar sebagai laluan atautujuan mendidik. Pendidikan luar perlu dirancang dengan teliti antara aspek perludifikirkan oleh perancang kurikulum pendidikan luar ialah:Aspek KognitifPembangunan kognitif melibatkan pengumpulan pengetahuan dan keupayaan berfikirserta menginterpretasi. Dengan kata lain pembangunan kognatif melibatkan perangsangpemikiran yang terdiri daripada element penyelidikan, kreativiti, perkaitan, kebolehan,pengamatan dan pengukuhan.
 7. 7. BAB 1 Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan LuarPengetahuan dalam aktiviti pendidikan luar dapat menjadikan pendidikan luar dapatdilaksanakan dengan berkesan. Contohnya sebelum mengikuti pendidikan luar pelajarperlu mempelajari cara melaksanakan sesuatu aktiviti yang hendak dilakukan dari segiteknik dan disiplin. Kefahaman dan penghayatan cara atau teknik melaksanakan aktivitipendidikan luar membawa kepada pelaksanaan aktiviti pendidikan luar yang lebih cekapdan berkesan. Pengetahuan tentang disiplin pendidikan luar juga penting bagimenjadikan aktiviti yang diceburi itu menarik, berfaedah dan bermakna. Programpendidikan luar yng baik bukan saja memberi kekuatan fizikal tetapi seharusnya dapatmemberi kekuatan kognitif. Dengan kata lain pendidikan luar bukan sahaja memberilatihan fizikal tetapi unsur kemahiran berfikir seperti penyelesaian masalah,pemahaman, penilaian dan kreativiti seharusnya diserapkan dalam aktiviti pendidikanluar.Aspek kemahiran psikomotorAspek motor memberi tumpuan kepada perihal kuantiti pergerakkan yang mampudipamerkan. Motor ini juga melibatkan beberapa prinsip asas seperti kekuatan,kelenturan, daya tahan kardiovaskular dan otot, ketangkasan, kepantasan dan kelajuan.Antara aspek kemahiran psikomotor yang perlu difokus dalam pendidikan luar ialah:  Imej tubuh  Kawalan objek  Orientasi spatial (ruang)  Kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor  Perkembangan kemahiran  KecergasanAspek afektifMatlamat utama yang diingini, dalam hampir kesemua program pendidikan luar padaumumnya tertumpu kepada perkembangan individu dan kemahiran bersosial.Perkembangan individu melibatkan sikap, emosi, asperasi dan nilai serta pembentukansahsiah. Kemahiran bersosial pula melibatkan interaksi dan corak komunikasi denganorang lain. Pendidikan luar memberi sumbangan terhadap perkembangan sikap dankonsep kendiri kerana hubungan yang akrab akan berlaku ketika menjalankan aktivitipendidikan luar.
 8. 8. BAB 1 Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan LuarPendidikan luar menekankan nilai yang baik seperti menolong orang lain, mengiktirafsumbangan, kepentingan menjaga kesihatan, penggunaan masa lapang yang berguna,memiliki sikap positif terhadap kecergasan, menghormati orang lain dan pemimpin sertabekerjasama secara berkumpulan bagi menjayakan aktiviti fizikal. Emosi adalah suatuelemen yang penting di dalam perkembangan individu melalui penglibatan di dalampendidikan luar. Aktiviti pendidikan luar akan membentuk emosi yang stabil di kalanganpesertanya. Contohnya dengan aktiviti pendidikan luar peserta akan membentukpersefahaman serta berperanan secara luaran dan dalaman diri.Pendidikan luar adalah suatu medium yang dapat membantu di dalam pembangunansosial. Pendidikan luar akan menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan danahli masyarakat. Melalui kepimpinan yang sempurna dan teratur akan menjadipendidikan luar sebagai jambatan utama untuk mencapai matlamat sosial.Penglibatan pelajar di dalam aktiviti fizikal dapat memupuk integrasi antara kaum.Melalui aktiviti-aktiviti fizikal adalah diharapkan negara dapat melahirkan rakyat yangsihat serta menggalakkan integrasi kaum dan mengelakkan daripada berlakuperselisihan faham. Penyertaan pelajar dalam aktiviti fizikal membolehkan merekaberinteraksi dengan rakan sebaya dan mewujudkan perpaduan sesama mereka.Aspek SosialDettmer (1997) mencadangkan satu domain khusus untuk hubungan/tingkah laku sosial,iaitu Domain Sosial. Domain ini terdiri daripada lapan peringkat objektif, iaitu:Berhubung, Berkomunikasi, Melibatkan Diri, Berunding, Bekerjasama, Menghakim,Memulakan dan Menukar. Pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan luar • KOGNITIF • PSIKOMOTOR • AFEKTIF • SOSIAL
 9. 9. BAB 1 Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar Pendidikan melalui alam sekitar Pendidikan untuk alam sekitarRajah 1.1. Konsep pendidikan luar MCRAE (1990)Dalam proses pembelajaran melalui pendidikan luar, manusia mempelajari tentang alam semula jadi dan menghormati serta menyesuaikan diri demi mendapat kebaikan daripada aspek pembelajaran dan pengalaman. Pendidikan luar perlu berpaksikan ketuhananan (terdiri daripada kepercayaan, pegangan agama dan nilai sejagat), kemanusiaan (kemahiran, pengetahuan, nilai-nilai murni dan sahsiah) dan kenegaraan (mengenali negara, semangat cintakan negara).Dalam pendidikan luar pembentukan individu merupakan perkara penting dan tidak boleh ditinggalkan. Adalah diharapkan individu yang terbentuk dari pendidikan luar akan lebih mantap dari aspek mental, fizikal, emosi, kemahiran dan sosial. Pembentukan individu yang mantap adalah merupakan asas kepada pembentukan masyarakat dan negara.Antara aspek yang perlu diserapkan dalam aktiviti pendidikan luar bagi membina konsep keseluruhan pendidikan luar ialah:  Kekuatan, ketahanan, ketekalan mental, fizikal dan emosi  Membentuk kemahiran dalam bidang pendidikan luar  Penyampaian ilmu yang tersirat dan tersurat  Penyerapan nilai dan sahsiah1.1.3. Definisi pendidikan luarSecara keseluruhan dalam mendefinisi pendidikan luar terdapat dua pendapat yangberlainan. Kedua golongan tersebut ialah:  Berdasarkan aktiviti  Berdasarkan psikologi
 10. 10. BAB 1 Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan LuarBerdasarkan aktivitiMenurut Neill 2003, pendidikan luar berlaku apabila segolongan peserta menyertaiaktiviti lasak dalam keadaan alam semula jadi yang sebenar. Mereka menggunakansekitaran untuk menyelesaikan masalah. Menurut Kethies 1990, pendidikan luar adalahkeadaan di mana golongan peserta keluar ke alam semulajadi serta menyelesaikanmasalah di sekitaran. Priest 1990 mengambarkan pendidikan luar merupakan prosesujikaji dengan menggunakan pancaindera sebagai alatan dan alam semulajadi sebagaimakmal. Simon Priest, 1986, Menyatakan pendidikan luar adalah pendidikan yangberkaitan dengan hubungan simbiosis yang wujud dalam alam semulajadi. Hubunganyang wujud ini bukan sahaja antara alam sekitar dengan manusia tetapi antara manusiadengan manusia.Golongan ini mendefinisi pendidikan luar sebagai satu aktiviti fizikal tanpa melihatpendidikan luar sebagai alat untuk membangun ciri-ciri pendidikan yang tersirat. Denganlain perkataan golongan ini melihat pendidikan luar sebagai aktiviti yang tertumpukepada psikomotor (elemen tersurat) tanpa menyatakan aspek lain seperti aspek sosial,kognatif dan afektif (elemen tersirat)Berdasarkan psikologiMenurut the outdoor institute pendidikan luar didefinisikan sebagai pendidikan yangbertujuan memberikan pengalaman dalam aktiviti-aktiviti di luar kelas dan membanguninsan secara keseluruhan. Menurut C. A. Lewis, 1975, dalam pendidikan luar pelajarakan menggunakan keseluruhan pancaindera untuk memerhati dan membuat persepsi.Sementara Phyllis Ford, 1981 mendefinisikan pendidikan luar adalah pendidikan yangmempunyai tiga domain utama iaitu pengetahuan, kemahiran dan sikap yangdigabungkan untuk membentuk pendidikan insan yang seimbang.D. R. Hammerman, W. M. Hammerman, & E. L. Hammerman, menyatakan pendidikanluar adalah gabungan berbagai displin dalam pendidikan untuk mencapai matlamat danobjektif dalam kurikulum. Menurut Maznah Hassan, Program Pendidikan Luar (PPL)adalah satu program yang akan mengintegrasikan pelbagai komponen akademik danikhtisas serta memantapkan lagi kurikulum Pendidikan Jasmani. Menurut EdwardLappin, 2000 “Outdoor education is...a means of curriculum enrichment, whereby the process of learning takes place out of doors. Outdoor education broadly includes environmental
 11. 11. BAB 1 Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar education, conservation education, adventure education, school camping, wilderness therapy, and some aspects of outdoor recreation”Rumusan Definisi Pendidikan LuarPendidikan luar adalah aktiviti fizikal yang berlaku di luar kelas serta mempunyaikurikulum yang terancang dengan rapi serta mengambil kira aspek keselamatan danpendidikan (Psikomotor, kognitif dan afektif) sebagai komponen utama. Untuk mencapaiobjektif yang tersurat dan tersirat pengajaran dan pembelajaran pendidikan luarmenggunakan sumber luar bilik darjah.Alam semulajadi bertindak sebagai alat untuk memperkembangkan pengetahuan,kemahiran dan sikap individu. Pendidikan luar bertujuan meningkatkan kefahamanterhadap alam sekitar, pertalian dan ekologikal serta penghargaan dan tanggungjawabmanusia terhadap kualiti alam sekitar.Pendidikan luar juga bertujuan membentuk insan yang mempunyai nilai dan sahsiahyang teguh serta mengamalkan cara hidup yang sihat. Pendidikan luar juga akanmemupuk individu yang dapat menggunakan masa lapang yang bijak melaluipenglibatan dalam kegiatan rekreasi.1.1.4. Matlamat dan objektifProgram pendidikan luar perlu dirangka dengan teliti dan mempunyai matlamat yangjelas. Contoh matlamat dan objektif pendidikan luar bagi peserta Kursus PerguruanLepasan Ijazah (KPLI) dan Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM) yangmengambil matapelajaran pendidikan jasmani ialah: 1. Pelajar dapat merancang, mengurus dan mengelolakan aktiviti - aktiviti pendidikan luar 2. Pelajar dapat menguasai kemahiran–kemahiran asas kegiatan luar mengikut kemampuan diri 3. Pelajar dapat menunjukkan kepekaan dan keperihatinan terhadap keindahan dan kekayaan alam semulajadi termasuk isu alam sekitar 4. Pelajar dapat meningkatkan pembelajaran menerusi pengalaman–pengalaman yang menyeronokkan dan selamat dalam persekitaran yang berbeza–beza
 12. 12. BAB 1 Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar 5. Pelajar dapat membina ketahanan, disiplin dan keyakinan diri dalam menghadapi cabaran-cabaran semasa 6. Pelajar dapat menunjukkan sikap positif, semangat kewarganegaraan, kesedaran sivik yang tinggi dan memupuk semangat petriotisme 7. Pelajar dapat mengembangkan sifat–sifat kreatif dan inovatif serta membuat keputusan yang bijak terutama dalam keadaan segera atau cemas.Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia, (1993 )Matlamat dan objektif program Bina Insan Guru yang dianjur oleh Bahagian PendidikanGuru1. Pelajar dapat menghayati ciri insan berakhlak mulia.2. Pelajar dapat mengamalkan semangat berpasukan dan hidup sepakat.3. Pelajar dapat membina ketahanan fizikal dan mental.4. Penguasaan kemahiran interpersonal dan intrapersonal5. Penguasaan kemahiran pengurusan diri dan kumpulan6. Menjadi pengamal refleksi ke arah pembangunan potensi insan guru mulia.Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia, (2000)Matlamat pendidikan luar secara am boleh dibahagikan kepada tiga komponen besariaitu:  ketuhananan (terdiri daripada kepercayaan, pegangan agama dan nilai sejagat)  Memahami dan menyaksikan kebesaran pencipta  Meningkatkan kepercayaan kepada agama  Menyakinkan kebesaran pencipta  Mensyukuri kurniaan pencipta kepada kita
 13. 13. BAB 1 Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar  kemanusiaan (pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai murni dan sahsiah)  Meningkatkan pengetahuan serta kemahiran dengan menjadikan alam sekitar sebagai perantara  Memberi kesedaran terhadap keperluan memilihara alam sekitar  Meningkatkan sensitiviti serta kesedaran terhadap alam sekitar  Menyerapkan nilai dan sahsiah kepada pelajar  Meningkatkan disiplin di kalangan pelajar  Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam aktiviti luar  Memberi ruang kepada pelajar belajar berinteraksi, bekerjasama dan mengeratkan perhubungan sesama mereka atau orang yang lebih dewasa  Menggalakkan pelajar menjalankan aktiviti riadah yang lebih berfaedah  Memberi ruang kepada pelajar muhasabah diri  Memberi peserta rasa keseronokan menyertai aktiviti pendidikan luar  Memberi pendidikan kepada pelajar untuk merancang, mengelola program pendidikan luar  kenegaraan ( semangat cintakan Negara)  Menanamkan sikap cinta dan sayangkan Negara  Membina kefahaman terhadap masyarakat majmuk  Meransang untuk mengurangkan polarisasi kaum
 14. 14. BAB 1 Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar1.1.5. Tujuan Pendidikan LuarTujuan pendidikan luar bergantung kepada kehendak penganjur. Tujuan pendidikan luarperlu menjawab persoalan: Apakah kehendak dan keperluan pendidikan luar dianjurkan?. Terdapat berapa kategori kenapa pendidikan luar di adakan antarakategorinya ialah  Pendidikan luar bertujuan membina ketahanan fizikal. Pendidikan luar ini di laksanakan bagi melihat keupayaan fizikal pesertanya. Dengan menyertai aktiviti ini peserta akan dapat membina kekuatan motor serta kemahiran dalam aktiviti fizikal. Program pendidikan luar ini biasanya dianjurkan oleh badan-badan atau persatuan-persatuan outdoors sama ada di peringkat daerah atau negeri.  Pendidikan luar yang bertujuan untuk memberi pendidikan tentang ilmu pengetahuan dan membentuk displin dalam badan beruniform. Dalam pendidikan bercorak ini peserta kursus akan didedahkan dengan ilmu perkhemahan, disiplin dan cara menghormati uniform. Pendidikan luar ini dianjurkan oleh badan-badan beruniform contohnya pengakap, putri islam, persatuan bulan sabit merah  Pendidikan luar bertujuan untuk mengubah corak pembelajaran tradisonal di kelas kepada corak pembelajaran di luar kelas supaya pelajar tidak menjadi bosan dan berkebolehan berinteraksi dengan alam sekitar sebenar. Pelajar akan dapat berinteraksi dengan bahan dan keadaan sebenar. Contohnya pendidikan luar bagi sujek geografi. Pendidikan luar ini lebih menumpu kepada aktiviti akademik  Pendidikan luar juga digunakan sebagai medium yang penting untuk membentuk perpaduan di kalangan pesertanya. Pendidikan luar yang bermatlamat untuk membentuk perpaduan di kalangan ahlinya tanpa mengira kaum lebih memberi tumpuan kepada aktiviti kerjasama dan berkumpulan. Pendidikan luar ini selalu dianjurkan oleh badan-badan belia dan perpaduan  Pendidikan luar yang bertujuan untuk melihat dan mengasah kepimpinan pelajar. Dalam setiap aktiviti pendidikan luar pelajar akan dipimpin atau terpimpin. Oleh sebab itu aktiviti pendidikan luar akan dapat memupuk dan merangsang sifat kepimpinan dan mempelajari cara kepimpinan. Aktiviti pendidikan luar adalah tempat terbaik bagi pelajar mengasah bakat kepimpinanan mereka.  Pendidikan luar juga boleh meneguhkan lagi kepercayaan tentang wujudnya pencipta alam. Melalui permerhatian tentang keindahan serta sifat alam semula jadi ini akan meneguhkan lagi kepercayaan serta rasa kesyukuran terhadap
 15. 15. BAB 1 Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar pencipta. Pendidikan luar ini biasanya dianjurkan oleh persatuan-persatuan agama.  Dewasa ini pendidikan luar juga dilihat sebagai jalan terbaik untuk berekreasi. Peserta yang menyertai pendidikan luar dapat mengurangkan rasa tertekan dengan menyertai aktiviti fizikal yang mencabar. Bagi pelajar pula aktiviti pendidikan luar ini dapat mengubah suasana bilik darjah dan rumah kepada suasana lapang dan bebas.  Pendidikan luar juga dapat merangsang pembentukan sahsiah yang baik di kalangan pelajar. Dalam setiap aktiviti pendidikan luar, pelajar akan ditanam dengan sifat-sifat serta nilai-nilai terpuji. Oleh itu pendidikan luar boleh bertujuan untuk menanam sifat-sifat terpuji serta membentuk sahsiah yang cemerlang.Latihan1.1Huraikan Konsep Pendidikan luar yang dikemukan oleh MCRAE (1990)1.2. Sejarah pendidikan luarDalam melihat sejarah pendidikan luar pengkji perlu melihat dua iaitu pendidikan luar dizaman purba dan zaman moden.1.2.1. Pendidikan Luar Di Zaman PurbaTidak dapat dipastikan bilakah pendidikan luar bermula. Namun menurut Shivers (1989)Pendidikan Luar telah pun dijalankan sejak zaman kuno lagi, yang banyak melibatkanaktiviti alam semula jadi. Penglibatan manusia dengan alam semula untuk mendapatmakanan amat penting sejak zaman awal kewujudan manusia.Manusia dizaman purba perlu memburu haiwan untuk mendapat bahan makanan.Mereka juga tinggal di gua dan kemudian menggunakan sumber daripada alam semulajadi untuk membina habitat. Kanak-kanak zaman purba perlu dilatih untuk membinakehidupan mengikut zaman itu. Corak latihan zaman purba dalam bentuk caramemburu, membina tempat tinggal, menjaga keselamatan dan memasak dilihatmerupakan permulaan pendidikan luar.1.2.2. Pendidikan Luar Era Moden
 16. 16. BAB 1 Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan LuarPada tahun 1907 Lord Baden Powell yang merupakan pengasas pegerakanpengangkap dunia telah membawa 12 orang remaja ke Pulau Brownsea. Selepas itubeliau telah mengajurkan banyak program pendidikan luar. Di peringkat awal programpendidikan luar lebih tertumpu kepada kekuatan fizikal, kemahiran perkhemahan dandisplin dalam persatuan serta sebagai ahli persatuan. Di peringkat awal juga programpendidikan luar di anjurkan oleh badan-badan beruniform contohnya pengakap danpandu puteri.Bermula daripada 1980an terdapat perubahan dalam aktiviti pendidikan luar. Displinpendidikan tidak tertumpu kepada aktiviti berteraskan fizikal saja tetapi telah di lusakankepada elemen kognatif dan afektif. Unsur-unsur nilai-nilai murni serta pembangunansahsiah mula diserapkan dengan lebih jelas kedalam aktiviti pendidikan luar. Pengajurpendidikan luar bukan lagi terdiri daripada persatuan berunifom malah persatuan-persatuan akedemik seperti persatuan matematik, persatuan sains, persatuan agamaislam dan lain-lain lagi.Bermula tahun 1990an program pendidikan luar mula di komesialkan secara meluas.Kewujudkan konsep adventure travel dan eco pelancungan telah merancakkan lagiindustri pendidikan luar. Dalam bidang pendidikan program pendidikan luar masa cutiatau kem motivasi diperkenalkan oleh syarikat swasta. Atas kepercayaan alam sekitaryang segar boleh membantu menyembuhkan penyakit dewasa ini pendidikan luardigunakan dalam industri kesihatan.Di Institut perguruan pada tahun 1993 semua Guru Pelatih Kursus Perguruan Asas (KPA ) dan Guru Pelatih Lepasan Ijazah ( KPLI ) diwajibkan mengikuti ProgramPendidikan Luar (PPL). Setiap maktab perguruan perlu mewujudkan JawatankuasaPendidikan Luar khusus untuk menyediakan perancangan dan penyelarasan.Program Pendidikan Luar.Program tersebut telah dihentikan pada tahun 1996. Gurupelatih yang mengambil pengkhususan Pendidikan Jasmani sahaja diwajibkanmengikuti Program Pendidikan Luar.Bagi pelatih (KDPM) Kursus Diploma PerguruanMalaysia dan KPLI ( Kursus Perguruan Lepasan Ijazah) major atau minor PendidikanJasmani (PJ), Program Pendidikan Luar merupakan sebahagian daripada kurikulummata pelajaran Pendidikan Jasmani (PJ). Semua guru pelatih Major dan minor PJdikehendaki menjalani Program Pendidikan Luar. Program tersebut mengintegrasikanpelbagai komponen akademik dan ikhtisas bagi memantapkan lagi kurikulum PendidikanJasmani guru pelatih KDPM-PJ.Namun pada tahun 2001 program bina insan guru telah mula di perkenalkan di Intitusiperguruan. Program ini merupakn program yang wajib disertai oleh Guru PelatihKursus Diploma Perguruan ( KDPM ) dan Guru Pelatih Lepasan Ijazah ( KPLI )
 17. 17. BAB 1 Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan LuarLatihan 1.2Cirikan sejarah pendidikan luar di era moden?1.3. Aktviti-aktiviti pendidikan luarAspek utama yang perlu di perhatikan dengan serius dalam aktivit pendidikan luar adalah aspek keselamatan. Aktiviti pendidikan luar perlu di rancang dan dilaksanakan mengikut kesesuaian masa, persekitaran serta kemampuan dari aspek kemudahan, peralatan dan kepakaran. Secara keseluruhan aktivit pendidikan luar perlu dirancang dan di laksanakan berdasarkan objektif, tujuan dan konsep pendidikan luar.Secara amnya terdapat dua aktivit pendidikan luar yang dilakukan merangkumi aktivitiair dan aktiviti di daratAktiviti AirMerangkumi segala aspek yang berkaitan dengan aktiviti air yang di lakukan sama ada disungai, tasik dan laut seperti: Berkayak Snorkeling Berakit Keselamatan airAktiviti DaratDilaksanakan di kawasan darat sama ada di tepi pantai, di kaki gunung dan di atasgunung. Antara aktivit air ialah: Perkemahan kajian alam sekitar
 18. 18. BAB 1 Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar abseiling treking dan Perkhemahan solo Membina istana pasir Aktivit berjalan berhalangan orientering.Latihan 1.3.Senaraikan aktiviti air dan aktiviti di darat yang dilaksanakan dalam pendidikanluar?Ujian 1 1. Falsafah akan mempengaruhi secara keseluruhan terhadap prinsip, teori dan cara kerja dalam sesuatu aktiviti. Ciri-ciri falsafah yang baik ialah? 2. Huraikan definisi pendidikan luar berdasarkan psikologi 3. Matlamat dan objektif pendidikan luar bagi peserta Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) dan Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM) yang mengambil matapelajaran pendidikan jasmani ialah…. 4. Terdapat berapa kategori kenapa pendidikan luar di adakan, Nyatakan dan huraikan kategorinyaUjian 2 1. Secara keseluruhan dalam mendefinasi pendidikan luar terdapat dua pendapat yang berlainan. Nyatakan kedua golongan tersebut? 2. Berikan rumusan definasi pendidikan luar mengikut modul ini?
 19. 19. BAB 1 Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar 3. Secara am Matlamat pendidikan luar boleh dibahagikan kepada tiga komopnen besar, huraikan?GlosariAktiviti kognatif: Merupakan aktiviti merangsang pemikiran yang terdiri daripada elemen penyelidikan, kreativiti, perkaitan, kebolehan, pengamatan dan pengukuhan.Aspek afektif : Berkaitan dengan perasaan dan emosi pada diri individu aktiviti ini bukan berkaitan dengan fikiran dan daya berfikir.BibiliografiAbdul Alim Abdul Rahim, 1992, Panduan Perkhemahan, Simpulan dan Pioneering,Kuala Lumpur: Fajar BaktiModul Bina Insan Guru, 2000, Bahagian Pendidikan Guru Kementerian PendidikanMalaysia,Modul Pendidikan Luar (1993 ), Bahagian Pendidikan Guru Kementerian PendidikanMalaysia,Phyllis Ford, 1981, Principles and Practices of Outdoor / Environmental Education. NewYork: WileyC. A. Lewis, 1975, The Administration of Outdoor Education Programs. Dubuque, IA:Kendall-HuntD. R. Hammerman, W. M. Hammerman, & E. L. Hammerman, 1985, Teaching in theOutdoors, Danville, IL: Interstate)Simon Priest, 1986, Redefining Outdoor Education, Journal of Environmental Education,17(3), 13)Maznah Hassan,Persepsi Guru Pelatih KDPM Terhadap Perlaksanaan ProgramPendidikan Luar

×