Presentasjonsmappe[2].Ppt HåV

1,254 views
1,177 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,254
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentasjonsmappe[2].Ppt HåV

 1. 1. Presentasjonsmappe Pedagogikk 60 Desember 2008 Sara Ester Guadron Cisco
 2. 2. Presentasjonen om muntlig eksamen <ul><li>Refleksjon og faglig analyse av egne mappearbeider. </li></ul><ul><li>Refleksjon og analyse av mappens kommunikasjonsdesign. </li></ul><ul><li>Refleksjon av gjennomgått pensum </li></ul><ul><li>Refleksjon over læringsprosess </li></ul><ul><li>Vurdering av medstudents mappeoppgave </li></ul>
 3. 3. Presentasjon av mappeoppgave 3 <ul><li>Primærsosialisering </li></ul><ul><li>Den første pedagogiske arena som et barn møter er foreldre </li></ul><ul><li>Oppdagelse av ”jeg”, gjennom å være forlatt </li></ul><ul><li>Sosialisering hjemme, ved samspill av foreldre og søsken </li></ul><ul><li>Betydning av de første årene, om den ubevisste dannelse (underbevissthet) og innflytelse senere i livet </li></ul><ul><li>Foreldrenes rolle om sosialiseringsprosess </li></ul><ul><li>Læring av det mest grunnlegende som verdier, normer,språk </li></ul>
 4. 4. Institusjonalisering av oppdragelse <ul><li>Omsorg 2008 er ikke lenger en familieoppgave men blir betraktet som samfunnsansvar </li></ul><ul><li>Hvordan barnehage/skole skal møte barnet sett fra et samfunnsperspektiv, det utvikles nye pedagogiske metoder/prinsipper som skal brukes i barnetoppdragelse </li></ul><ul><li>Hovedtanke er at barn skal utvikle sunt selvverd, positiv identitet. Derfor er det viktig at pedagogen har tilstrekkelig pedagogisk innsikt </li></ul><ul><li>Utfordringen er at foreldre ikke skal føle seg utilstrekkelig som foreldre og at de blir avhengige av fagkunnskaper fra institusjonspersonalet </li></ul>
 5. 5. Den sekundær sosialisering <ul><li>Barnet begynner på barnehage eller skole </li></ul><ul><li>Betydning av språket til å kommunisere med andre mennesker, identiteten dannes i samhandling med andre </li></ul><ul><li>Utfordringen fra skolens side er hvordan barnet blir møtt av skolen, syn av pedagoger har av individer, hvilken kunnskapen som skal gis og på hvilken måte </li></ul><ul><li>Påvirkning fra andre ungdommer og utvikling av holdninger </li></ul>
 6. 6. Foreldrenes første rett på oppdragelse <ul><li>Grunnleggende tanke i vestlige samfunn er at barna tilhører foreldre og ikke staten </li></ul><ul><li>Familie har en stor kulturell posisjon gjennom videreføring av familietradisjoner som f. eks; jul, 17 mai, påske </li></ul><ul><li>Derfor er det viktig å bevisstgjøre foreldrenes rolle </li></ul><ul><li>Lov om barn og foreldre (1995 § 30) fastslår at foreldre har hovedansvaret for oppdragelsen, og at det omfatter både omsorgsplikt og bestemmelsesrett </li></ul>
 7. 7. Ulike teorier på læring <ul><li>Ingen barn er like, derfor er det viktig å bli kjent med hvert enkelt barn og vite dets kunnskapsnivå </li></ul><ul><li>Hvordan kan undervisning tilrettelegges for barn som har konsentrasjonsproblemer eller er urolig </li></ul><ul><li>Samfunnet er avhengige av menneske innsats for å fungere dermed må det skapes skole der hvor barnet føler tilhørighet, og tilegner seg kunnskaper som skal anvendes for vårt felles framtid </li></ul>
 8. 8. Refleksjon og faglig analyse av egne mappearbeid <ul><li>Mappene kan være en veiviser på hva en oppgave skal inneholde av faglig litteratur både personlig vurdering og presentasjon </li></ul><ul><li>Man kan gi sitt personlig preg på hovedsiden med navn og bilde og på baksiden alt arbeide man har jobbet i løpet av semesteret </li></ul><ul><li>Mapper tydeliggjør vårt arbeid i løpet av semesteret </li></ul><ul><li>At de er tilgjengelig på nettet gjør at man kan lære av hverandre </li></ul><ul><li>Ser forkjellige synspunkter om hvordan vi tolker oppgavene </li></ul>
 9. 9. Refleksjon og analyse av mappens kommunikasjondesign <ul><li>Nytt verktøy, veldig nyttig </li></ul><ul><li>Grundig innføring/ kjennskap om data </li></ul><ul><li>Det trengs nøye forberedelser til å kunne presentere temaene. </li></ul><ul><li>Får direkte øye kontakt med medelever og dermed står man fri til å kunne gjøre bruk av kroppspråket. </li></ul>
 10. 10. Refleksjon av gjennomgått pensum <ul><li>Kunnskaper om individ, samfunnet og institusjoner, makten </li></ul><ul><li>Studiet har vært innholdsrik, berikende </li></ul><ul><li>Formål med barnehage, skole </li></ul><ul><li>Grundig innføring om teoriene om læring </li></ul>
 11. 11. Refleksjon over læringsprosess <ul><li>Har fått bedre forståelse på hvordan vi tilegner oss kunnskaper </li></ul><ul><li>Å kunne formidle våre tanker og ideer til andre og ikke minst betydning av språket som kommunikasjonsverktøy </li></ul><ul><li>Vi lærer i samspill med andre </li></ul><ul><li>Gjennom studiet har jeg blitt kjent med de forkjellige trinnene et menneske gjennomgår fra fødsel til døden </li></ul><ul><li>Mennesker skaper og blir skapt av samfunnet gjennom institusjoner </li></ul>
 12. 12. Vurdering av Margret`s arbeid <ul><li>Hun har jobbet veldig konsekvent og målbevisst i løpet av semesteret </li></ul><ul><li>I den første oppgave gir hun en tydelig begrunnelse på hvorfor hun har valgt å studere pedagogikk </li></ul><ul><li>I oppgave tre om sosialisering og identitetsutvikling, drøfter hun tanker om å etablere seg i et fremmed land, utfordringene som barn møter når de ikke kan norsk. </li></ul><ul><li>Hun legger stor vekt på språket siden dette er det viktigste element for å kunne kommunisere med andre </li></ul><ul><li>Liker måten hun anvender ”flerkulturell” fremfor minoritetsbakgrunn, er enig med henne at ordet flerkulturell gir mangfold til utrykket </li></ul>
 13. 13. Vurdering av Margret´s arbeid <ul><li>Hun fordyper seg grundig med å forklare begrepene identitet og sosialisering </li></ul><ul><li>Hvordan dette kan påvirke individet på et senere tidspunkt, både positivt og negativ </li></ul><ul><li>Formålet med barnehage og viktigheten at mennesker tilpasser seg samfunnet </li></ul><ul><li>Veldig detaljert og velformulert sosialiseringsprosessene slik som primær-sekundær og tertialsosialisering </li></ul><ul><li>Samtidig som hun har studert pedagogikk har hun styrket hennes norske språk </li></ul>
 14. 14. Litteratur <ul><li>Saljo Roger. (2001, 6 opplag 2007) Læring i praksis ”Et sosiokulturelt perspektiv” J.W. Cappelens forlag </li></ul><ul><li>Berger, P.L. og Luckmann, T. (1966, 4. Opplag 2006) ”Den samfunnsskapte virkelighet”. Fagbokforlaget </li></ul><ul><li>Imse Gunn, (3. Opplag 2008)” Elevens verden”. Universitetsforlaget </li></ul><ul><li>Sannheten om pedagogisk myter, hvem har den? Knut Ivar Morsdal; Utdanning 21/ 07 </li></ul><ul><li>(Holthe Glaser Vibeke ( 2,utgave 2003 ) Profesjonalisering av barneoppdragelse) </li></ul>

×