&.snsn
^|6iirr

3/20, C.P.W.D. Qtrs.

Indira Nagar, Adyar,
Chennai - 20
:

4411091
Copyright with publisher
First Edition

1999

Pages XVIII + 200 = 275
Price:

This book

is

published with the Financial ...
ig? ^ftOTLjrrir <{($flrf*

two

,TfiA6Tf sir

us
L_rr

3^20,C.RW.D.Qtrs.
Indira Nagar, Adyar,
Chennai - 20

K.V.

(u$uunff loit)
J

6)urr,^(la(f;F)af>0>(jOfr5>

fib

Qs>n6h$iu "g&uunsinsu

Qsui>n&0>
tlO)JUL-.
a>(ffi,LD >

(SJSSJ?

K.
Dr.

KA

MA,

(B.O.L Vidwan Siromani Dip.

in

Ph.O.

Rest.

:

21,

Southmada

Hindu ReUgkm}

Triplicane

Chennai
D.G. Va...
UGO

a>ssi6inuHusiwiu

a?$(fp(b
(lplb,

stffn
Qsv9>it)&r><xi8>}to

#fl)iJqa)L.$$/

AI^Q/LO <u(T^6buiTfb
AUforr*

a^^

I^AD...
45?-

QuHnu ^lunr
USTffll)
urr&io

b

$

(5)

Lf

U

/1

63D

unrA^fU(pib

6H

u^f & (5 si^ SMI co

rr dF rr ft

iif

nr ft

si

661/<03T(5M)

j^(b

...
giLrnw&nrrf

T6(iJ5T

qif aj5if 6)<jy>$D. ffi{tp&>$p&>
&6M5rf5ir/i)gj/5;766n6ff7.

^ (g) 5i%f 55?nr LO
^^jlb

^ 55) 6V Lf q

6F

53D

TT

I

J

rr

^F nr ff

(oUfl^f

6if

iu5Uf...
1.

2.

3-

Qu(TF)GinLD

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

L|COJIT<tS!T
^

$

is

u n 6tr> 6is u$ &

u$#>

^y $ &> ID

(i

(ff>

UU

(1 5ff>

6K 5?D 10 6 OJ

(ip

^ $ UJ

6si

30

<

_^i9_iJi_i9...
697

si 6~rf (jw ID

FU n

531

^L&

UiD

^? ii| str

sn &&

.

O6DfI

j^QJGff OJSl^Sb
0> 63165) 10

0>flr>Tr0

Lj,

3> 63? (U 6M

QfftUtUU

6?U/pflQ/

510014.

ft

51/

fT

J fT ff (U ff di 6lf 5JT
iia>sun*a, aan

_

&aA
(Influence);

(Sjo&rr

!

SaF^26H)a 6oa crE>ni(g<s&
:

:

2/5!

2

M$

6J611

giriiygl

jfil^iuib

...
ib

-

2

30
urjL.f4.6i3T

ru ua>^6?naj(t/a)

LJiijQ&fr&fr

(jfTiDDrsgi/ib Lfff f&gj

^

Q&nrsb?
srt&fl&r." - (jD677

L-

...
(0>(T6nraf U

S?D 5)J

5MT 5H O
f

^>

<4>

Jj ail

STI^^aj
QUID,

&7

g

@

fjj 5)/

f

D H 5UT

5)1 5If 61) 6^D

&

1/fl...
tlU 6)18)69)

$) Q

5lf (o

5) J

Qf IT

tf

SL<p 10

fl

J, j,

ff*jpnr*

18

A UJ fW J> 6?D 5H

^nrtb

ii
U

^
(o

5U ^

(T

fW

3>

5ff)

fW

ID

*

53T>

J> iftD SIT

S7T

U

fj

ID

/1

5WTLO fl ft/

^

5TT

U(^^d^5roTft5)J^J...
fJtftO

d>t[F)6i3*699TfI^)

^SlfgjttfJfhJ&Sr

r>t>D

^531^0.1)1

^ fhJ

Q&tuiu

sir f

b us&ueti

67 ib o?

U (5 10

IT <f...
oil)

12

unj.)

RT-IJJ
1.1.7.)

6unr&1)
^fg

6)1

rr rf

J

a> sir

(12)

)

u n u 62D *

/

f

nr ft ,

L^^^^nfft',

Lf6&r6Zrfff)51/ff.

j&sri

2.

"

5T53Tno/fb...
I fi? iJP/j 7 r ill/), iifai

<:

^.}

A ^14 6^) d>

ri

i r r >i

<f (7^j'S)i*i>i lib
-

i)

Q&nsxn

3

$

^bb
IF, sir si/

b
b?

U^

oi>^ f/) 6fl^

fO

97

(5 6)3* b,

Lf <KD L-

fU

U^f (o

<ils

fT

6

^

...
12

ut^iqib,

U^f

12

^

5WT

L

HT

6TI
Uff>6UR61QJ&(g)

)

u&j>

pjiys
11

G&nreb

Q<Kfr(i{i>&6<& Guirsto w/rsb

6>/nriu

tgf unr&SHg)

#>6ff>0>

(Sijr>fFuirtroi...
(od>fHJ *S9TS9f<>9M>rf>sir 6lf)fI69Tlf

IJ(()U|ff),

6iJF)lj;Ord)f/>

Sldll'lfy

tf)iJJ>

<

<M

57597/0/10
51 597/0;

$$$...
I

l/'lf

UA6>ifi6ir

..i

gT

&j>iff/S)J

A 651 65f 6(5) * IJJ A $6)1

U

C <*)j6ii65)u

o) Lf flT

ft

#> dil

fl

5MT

...
6T53T02J

LJf}T<$62S

6JIOU,

io

1.

d^r

iflsuff

3.

^iT5i|dF)6b
5)/nrii^<55Tnf6b

(oiry?)

(qsi^Lfd)
unrig.

16

^T^JT...
5T537

^5tTlD63Tob

(^cf>((b ^53)tfil?557

fj 61/1)571) 11

/f/)

57537

575W75337i.

5T55T

5755153)531

5T53T53)53T
5T53...
U6D

d& 63) 5V)

t

i^.

S>

rr)ji?

^? LI rp (o 5i/ 5g3) j

Q ID 5ir no

rr 5

jo

b
UJ ID

(1 ff>

$

(ff>

U

(1

^(ff>...
stcirsu

uirGuuGajir
-

(

Lgf A (ffjrip sim #

rjr

10 srti G so IT j (b )

r Guf
b

3

^ib

"Cuflrj&itfl"

Qunsufisu

U*...
(061)

-

4

ut^iunr*

&rriD,

JT^, utussi?

23
$ri)67)$furriu-a/ff$3>rni.

eMir <Kuirj&ani>GM(f"

un&>sva>

g dr 6W

24

ft

J

U LI 52D 0) IO fib 6
uftLi_ir

iSlprirOT

18)

Qoffoj^rsr^ Glo<flioiry>asiril erOT^iii)

Queuir

ffT5(5

IJDUD

aT

25

(4)

ff,(bDnn[g6iiflrrf...
G)ussKfrssass9r

Q&uugj ^^flsuifiu

i>L_gfa/f

gtfGw"

srsJ

6ru)iDir$^ii

Q&irear

jib

tfmuf& ^s^s^

3>ssi

"

e OT D OT...
$ 6$) ffsty IV (1

$fl)5i>/Ji(0)b

ff>
Lj&ff

6J6&IU

28
ioirCiuirub

16 <si/i0</ u/ynriu^^sb
ffinnuj

(Lrrr(o<ro/T(5

s^D^^tu flro^^fjr^nrsb 187

)

^irio

U(tg^^6)/6mrfr52nr5*nj...
OJ6)

-

5

c3F[EJ<9kcJi

ufrnrj^r

6T53T53)/lb

6W LD 6TU 0>

<

$

^

fT57T.

ULLff

&^W

30

6W Q $ UJ V tU
Gunrsb

(tpff>$)

u nil 14. 6 a) 6 10

AirswrdUfTU).

1

(SlS

(ip

(5<JT

5ffT

61/ ff

ID

17

31

* (0, 05

"j&nrjririu...
a&CflDnra^jBrfr

srtnrjii)

^LOfTOJ

30

32
?U(ff)ji)651? fl&fTtff&fT
1.

jgtonp

2.

^.jtfrr

3.

g<j>df

rg&iDSi)
jg6ff)6

Q$$

<L/A5Wfi<saD<53Tu

^.Ufnoib
4.

5.

surngtftfflDtfBT

$><snig6...
i))

(6 -15)

/UlL
uj (6-15)

ft

&S&
"

Lj^frii

<l<ai)ii)L$&r<Kira&t"

(ojnr<o6

UD IW ai STT fT 6TD

^ IT S7) (^ O)

US...
(16-22)

#(rib

L U (1 1LJ

ff,

GT> &> tlf

W

ty>6u>

w^ffratb) (23 - 27)

)

36

rgiu
(28

ID

52fzn

t^

J>

-

^Lu

b

(ofDil(pfD52Rn-

uoTJSTr^,^^ fg|ruqionr6urT(odD

ID 6SI 6&f 8> 8tf

6J

(T)

fQ/ j>

(>...
b

-

6

Qutun.

if /our

40
Lgf ^SMTLlTdT
JTfQ/

6?ouofjLfi)nr^di

4

Q&nsmL-.&rf. jj^tbg* 3

rjswrrfi&sir

*nrjT535Tib

6FsvlljLljb

6T5(5TiTy

b)

d...
(T 63)61)

'

i)

&-63&r/ir/r

ffoffl

(tp&&&/ar I jBfb
if fJ^TT

S-^gsl/fl

Jr(S6i/g)6)JfJfT61Jl)

.jffi.QuDir.

1 4.

2i...
sroi

wfrtSlsSr (tpg/Gwartfl

a
3fb

6ii)nra<^ii)6flijoaisir

si tinny

/t.

"

(9)
"
ii*'

(10)

ijA

dBstrsffldB

^520^6...
Q&vefra&aDib,

p>riy)6X|a&rfr

13lb

 "<ffliu

U

II

ll

9>

Q&UUW,

"^ttir&r

r
QuiflttJiniJ*

"
",

U)aru>artU69f'

erm...
"

"
(8)

(pu

"

(20) ST^

ieir j

9

"
(28)

i$fa)GSI<&@jii)

)"

^&rj&&r(Sarr@ &Lj&6j

(29) srsir

j[b

Q&nsmft) (oSuib...
*(55aDtDfi/rrdi

U

LffT

^/^/T

b?Uff)fD

55T

^^

46

IT

5ZD 61^

0^ (b

1

<^f^/

^HTIU

?

fT

J^

ILT (T

(^ tb

.
iyr

(o^nrsif 15^531

750
*(o^
Lr^ufDjpafj.

^?aFnr6<Jr(S3T5i/5fff<)aT

0>

(S&LJL.

Djff-'

<

UIU53T

)

Iff

Lf(olDfT,
...
..

/ry^ib,

$ fa U U

fT

69) Sll

q^di^rrrf

^0014.

^A

rr

5ZRnr

L

nr

iq.

iu

u

iij.

6

ru

(ipj

b"

10.35

2.4...
9.14

.

576(57

dJL^iDn&n
r.

ig63:>6>)?Uj7)/D

ifi&n&QjL-ffii

:

(5i?63i63TnrttF5zr>0 (of0rr(5

^Lf

Guir

ujfub

unrif...
teiruunrGsifr

I

.If) (T 551

(&j(fj)

s^

934

GluswrdtlsirGnrnriu

Q&tutu

(o5)/5^tfib 676^1 ^jDrr/t. ^ib.^nrilLi.sb &-...
IDUD wnriunr
"

UD/nu/r

7.14

Quiuti Q#)iu6M&&d>

(T,

"
1

f /

j> J>

ft

#> ^tr

Lf f ft)
f

$

(ff)

0>

^T6l)T

o})
...
6 ffsty 3> tj 8> $

(

usu&n6tntnw

rr

^nrsyf*^*^

")/r(??

ID

uxtiufku}* 7.17

utflGiLtr&aRg^
(brr^T

5vr

i/?*

&juftl...
a>

rf

10 rw

A m sii ii| tb

jt &irpririL/

6iD5b

U5D

LT5D

GULJ

.

L/oO
tu U&DJP'

6i6$iny

Q&tud>n)nti

ugf^sznnri

rrsir.

u5U5r

(^

30

urrilffjA

55

uu

nr <ftf )

ar

,
3tb

2.

3.

^lOfTUJWTIOT L^LO

I^^^
II^/B^

4.

56
5.

U

676)J^ff)L/

6. 65K#ii>:

"cgf&sLt&jis:

(F>rT5OTf.b

ifjD.IT)^

I^fDf^

^nUDifiDfr

IT

Lf fhJ 9> 6TI

^^dDO^di)

...
^f
6?

*

tf>

nr

(tf)

6ZT) fT) 6ZT)

6$vi

L

.

rr

(5

IU

$JD

nr ft

ff>

#>

$

~

(U

6TD

fF

o)/ fLf

SXf

fl

...
&rr

u^iorr^nrftiufr

^TdJrsaQjib

;

^p sir rp mx) n of jjrb

^^rr^^^/ oiigrw^
2 u&dH&tfi ^siisnffif. (jp^5)/Tii

l

r

f...
g3,i#iTo>/#j

LWJrfnb

30

fy fy

ff>

6A

of 6i)

67537 L/if.

AoDUID/TflJ

o?LfifiLf

30

^ fh.

UL_L_
fU

^

fl .7

4 *...
ULJ_/T

61
J

iy.JjfIL.lCJ.

A

*^

o?<5iT5W(?)> c^|5i/ft ftjLg

{S&uunonsu

<9F)

ftffltyj

Zluiun

f

f

^UffJ^UT)

Q

/i)
lv

(p

...
MJ

jr^^tf^^j/i) Q^ni'.i jwa-uiPuju

tf

6)/rrfflnrijDrnoti6U

J

Q # $ $ 3>J
(I

.

L/fl

UJIT

y,uj

.

3)J ^TRTI J>

rf...
$B(fIjlJlJ(r68*6*J

Q&mu&w

A^a)

i&8>(>mm&tu

urn*.

j

(?UfT(ff)5TT)

61wQU(ft)lDnS$)j8>(8)

IDUJLOITOT

U

U^f fjOffjff...
Quarafl
rr

/Spirt

u

iri

LO$)/$s>/D/

Qunr^effrf (3u/r^/uS?C5(g),

ijTrrrisgr </K&mesafl

urrGrrrrrr

LJ&J^U ui4,/5(3^G...
-HJ

^(ff, rbtf,

6b

^fb^>

F"

"3&ilbflfDnrird)

5Mi6ir
5)/i)^rT6b

6T6il]Q/

3*1...

b

6$

.fg6)63761|

^Yft^jpfffr)

...
U (o tf

f

fl 5fr>

unr(Sjrrrft

>

H? 551

q^^igib
5>j IT

upruiu

^

nw

ui^ojfij,

6,5 n 531 L/

<* str

-

U5f IjO

f...
&9))Ljii.jE>3M

M

jBsSrpfii"

^_rfr<sfGij"L)

si

D^Slu

68

LJJDIX>
2.

Guir&iu

womb

j

ujd/jflu

6*

UfTUlb
a6fru>Csunra&ii)

M

tvn&LD

fturisu

sifusw

ftp

sin

ny
055111557,

^16)1530551
>

^ ID $
#)

.^J

Lf 61) 6^D 591 II] li)

69T

,

^ 55T S5)j

ff?

lb

D L IU

(J[p

620 L.

5H O...
<oU(TL.l_.

i)"

Q&thuj

$ jDJ iff

7^

ff (o (f, rr
^F>(

^ ip

nrflnr nr

tb

.

t unfit

73,
fg

6zodf>a>fj(S5)J6i))-"e_fiirg>ifioi_iu

Quifliu

(0

U6(o62friqib

^nr^rfsb

(ip&>

LffJUfT6If(b

U J, 6>J

fT

53f 551...
u/rq,

76

i
c<9j I J J

tf>

0> 631

b5)
)

G

9f>

fl

if IU

ft

db ^f P

i

_

fi)

*2* *x* *A* *X* *X*

6ML_

urruib

f

77

Ji6ir...
starry

I&lb

U

UlfUfWArfr
unna>ff)i

(?)

j>

g8>sv

6 0>
G

fT

[4.

M

(J (o LI

stiff

ff

fa

W

.

iiiuiSsu an sv

...
& (5

<san ssffi

cq

j

L 63T

^fjjtffi

^tp

ft

^ ^ to n o
i

6 <&

inr

id

1

oi)

& o if 6i)

tf&tu&j

LffTUfhi&STT
...
Q&rrstor

(Lp&tfeurf
srip

Qp
81
ULJ

L_

ir <g&

rr

63T

u a> 6ir

(i

65) 63T a>

6)f 6TT d>

82

A U U l($ 6TT 6TI dy

.

i.
si

?
7TfT(5

ob

iSlsfrsmrnrio

9^i^

(ifijibiD

$ LO

unrairruj

l

L. &>

$ 6$J LO

,

-

IflSSf <fl/ff &(6TF,Lb,

<Su]...
QuesanSlctTetrmLJ

r&rrrrrr ujessr6sr(tprr$$i

fTiu ig)jD<3a;<36u/T GlrrtltunreurTuj.

.

84
fib

^JD riff.

feungj

&fiio(Tf)6xr^

&.&) iUa>$ti)(d)

UfTdb,

LlfT&6Xf0>
oo5Tfpnr
tfff cLfuonrsznr

..

Lf

urrsyiriu

...
peurrGsrLb QfiuerrQsrrwr

Q/D(5nu)

86
ys)

si

sm mi 8)8)11^ tin

Q#iu6M8>i<&)iD

(j)J>(

10014. (o^nrsarji)

(a6i/5MT(5ib,

^T5b(o6)rr^(b

(5.12)

^J 6?T) 55T ...
urrif. ....... sriofTfiWiriu
fittJlb

(o

^#>iD(#>

U 7 (o 6D (I/

fl

^mti JIM,
^Ll(oU(Tj

o?

U

Hf)

U(D U(T6)/#>j

!

...
If)

(g 63)

tr,

6D 1^ 5^ SIT 5116)1 fF

^(Sjtg eiP

^,sti6Tr5ysiT

"ipswsrfleb

STSIJTJTQJ

uonrui

UDiriDOTsfl

(O

"

...
rr$aj

90
11

10nrtDfI(Lr6OT-^)L|STF61?L^5)jnr5MT6MTfT^
i) IT
SIT 6(51

^

;

$)j6)6vu6tn;

unnjnr6g>

^6ir6i?L

io:

^
(o

^

fl

5...
92
STf 6J1 S)J 6S1

f

$537

&

 63)j

U 6$ * J> OT1D 6W

^DI pr nu at G AI nr

6T631JQJ(b,

simy&itottu

Gun(o6D

>^

^

(JT...
HJ61J7
IT

ID

(&)

fw

J>

^75

t

rib

j>

fi>

U #>

ff

6MT 637

&J (&(//, 5)Je&)

^>_6J755

Q a>

*6biiJfT55OT (^SMTf...
11

safari fly

(b

urr&jfb

((b 9(5

<Dj>fTt5>?r>&

tl

L

fhl

)nf/i)

b

^?

A S'h

J6D

^L65>L..ltl

g)^

(o J>

C9{6)...
jrssrfb

r&b

J^SWSBT

pii)

a>niDdj$ti)(3 &
)

e

sjjrifu

^57,

qg$(Sfufi(1fJ

Q&i
sro

$ f tu n tin 6)i sn

^? dF

nj

...
$&ff$iun-<A)

98

Grir
fw**?,

*>

587

uirr

/|)nUI[f" fq.ob

A

(OF)

rjQrnr*6tr,

(ourr

-

5iJi

5MT

fl

59)J LT 6)/

j^a/flnsn

^ .5516)? L...
Gu(Oj(&)U>

^/rtrij

Q

us

isir si

-

5T53TUfT.

unrarjTib

ijsfrsrfl^ir ajnriu

<^

iguun el 19. 6 5V)

UjJU)
5Tr

5T(
...
101
j <fl&ri_nrDanr

@L.n&ia&rfr

ijipa

^b^ufrib

102

(

Lp

&>

& tu ID n Mi

537
103
ir

Quniis ^tfn&

jg ^T/

ir^TJi

tj

ufit_

$

affF)6^fib,

,

U <A)

(

104

rg

5i/rF,

Q&OJUJU
&&rrri&(0)ib

utq,

^rf sTD^^^axSZOsrr

$ $$

tt

IU ,

"

Q SF

^(J^rftf
IT

OT or QJI C j

*****
6TDGsiD!

106

D

!

g|...
<2jji_/r

i

LDiriu&sru i_i/rOi_0o/r Gltriuburrsunruj.

106

'

(15)
u

Guir(?Jii>

i Q.SFUJ^I

JTjpnrrfr.

6p)oD...Q<3&nrrfr

Qa^ioao Gaje

Q 3&

^
fT

6?n

* to

OTJD 6M

3>

<3&

685

nr

...
...... u_|6&

n_|>j,

ID FT IU SB> 65T

J

fJ

6S5J 8)

&J 1$ & (d)

W

U 3> 8)

ft

5>

^

5> (#>

^^

^

^S

5)j

/g 52D...
16
)

5
by

6(jp^6b

15

unrdrfjfib

u

<sir

u0)#ijiJunLi@8>ff>nn6,

aT

unr<F) ^rnjurrsSr.

u

Lj

109

(tp

OT <OT C UD
dwui} g)(jp#of_fus)jfi Jx^o^rr

ib

urrarinb

d>riiofhJ0>rP<$ir

^npu^U; ^UDUif CiD-^jswf <Rnrssf6fjr

-

;

5T55TJ71/

* ...
Grii>Qu(njL>rrssr prjtgG&rr unreuiT

y

(yD/z?/5/C5K;

^^f enburreunriu.

112
^5U&ix>snrba;

>

5i(55fflr55T

& (55^535153)551

,

(F)fflb

^T53T65T ^51fnQJ

>)53)6D?

&(ff>

6^f

Qfftuta&nib?

5% 553...
r

unrur

esr&rre

urrt_

114
u

ff,

O if

<J3T

6?D 55T

t? p

^

U3f A ^51^5351537
(uffji^/ ^unrff*

U

QMUUMSTJ)

(1

flbl

A (gTJ A

(

(butfsv

10...
if rjrrL.%6?Diu

Ufjnrrf^^^^

^j&^o)^

M6mQto6tiu$n><>tr>$u,

18,19,20

116
urrjrfjib

b,

$ 1J tf 63765)6370

67697$]

U

6I&IUUJUUL..L.

&>$Liq.G$6$

.

<9FJ(

U/f U06TT

iDirrruir!

sOTT6Mr6?f)63...
QurrLlL_nruJrrtfOTr*

rrj^tib

118
f*0r61ffr6fr)(>3T

a* il

if_

S)

G ID

D

(fT^fgLrL/,

^fW^fb

U) (QJ

-

* ^ ID ^ a> * 51? 51) 65> 6U

a,OTT53?frrr!

$...
Q&uu

(

Lb eSiweorr

120
$ (5

(a

10

rf*

flO

O lt| lb

JU 615^

;

$ui$m6$ym6v>uja

121

U

ttj

'ID
02 ^^uJii&str,

11

&8>$9n&sh, 8 swarA&sir (^si^LsiiJr^&fflr)
33

U3>61M6$H#>

(

)

j&<iu

^ <^

J>

*

^F,

A

<3i

sir
...
i

Q&iuudb

j

n ao

^j && onr 6W (5 ii

Lldf>51(fr53T

d ji
1

nr

tl 14 6J) iu

ftsf
(ip sir

d (5

u^>5iffrt>iO63Tu

^
...
aj<3#nrii

124

urreurrtu.

(21)
21

5W OT

K),

uai5ifi7|aKL6<JT

IT

olO

OTQJfr

125

<?>

ILf

(T

(o

A
rg

A6MT,

^(WASt

U ^> 66?

126

671) 61f

^

Lf 8> 6?D

dF>

J>
22

Of

U6D

^159103/0),

127
6urrujffiQ&iLi$

r/5/?rC3tjO/D fffruLJb

pm&esirru

^uC

@Hflr&Q$Qevrr QrrLburreurriLJ.

H28

(22)
UfiU

urr

rff&HLtLonr<53r<s&)6Li.

<sr

6ur rgj LD

UU

fT

gtf

.

CSu/rsi)

w^

u nr ft 520 5)>

10

129

j fi &b
2.

3.

4.

$6tr>6yiuj

5.

6.

7.

8.

9.

^.uiriLf

q^^uf sb

ugtGsu ##>($& $ss)6vu)(i$ gL.ua(2uj(i (Sututb

10.

L/di5U...
MMiifliPil^^^

*LD/r/fl

#/f
Gcurfi

131
LCTffl

tb

j GurroD,

Ufru(ipi)

sgy*^

"JSITOT

fi_(i<36
TT,

"jfi

l

^L

........

tr

GurrGD

qrf(u(o5>/55?yr(5(b

CT...
^6<S76ffTlb.

#fT6Ti)$fj

susuib

^u

U6b6)rr6iranr(5

((SutFfi)!^)

133

i Jfi
Qurresrff)<p

sr

C5dF6v<3to

134
i);

ID (T)^?jP 17(5 51/537

a&jrti Guirj&jifP ^siJT/o/ ^dFfT6b5)fiij06) "<K|}))

U6b 51) 175337 (jfj.

135
136
5ZD J>

ib.

jS

fhl J>

U ^ 5?D ^

ff f

^rrwdjigj^

67 551^5) ff ft J6TT.

i,

Qutfiu

ifyebtitu, ^5TU5TT(^uofrrfojnr^<9...
apAapirifl<3&rfr,

if^

$T55T53T,

euaSiaaflL-ub

^JD(0)

dVrjnjto if fj)ff>j

^6^

1

ro6^{T(i<D^id L.{b

5T55I

a.fTob&l...
61

<g& rr

&r (1}

SL. s5r

uirif.,

i)

D <anr C MJ

off ID

jCiu

^51(^11)151^

^j

C u anrif. HJ 51

*

^Q

ufirCiU(i~...
snudsfflr

frreau

(Surrtuuurr Qe&L

QuQwuGmpGuj

nrsu eSlerr&Gai

Q^ms^Qiu

ueowrressr u

eSl&rrearGw*

14.0
.

laird)

unrr^,/
<3&fTifl

SO

<

(ip<5(5T0Tib

&

c^l^u/f Jr^ionrio,

^.(OT

$(50>iflr>0>if6b

141

6$$is$!Hffif
"

Guflu

r

>jr(o5i/$532;(b.

fg^
7T,

UflULO

Q&iutu

?

Ufj5rrttia,nra)^^6>)

142

575370};
27

c^"*

unrar/rib

aaJLirsDj Qsusbg^ii #it
1

*

i/5 (ff,

$ <% srf sb

STSOTHQ;

,

(Suiftfiruib

i>,

iDDfflil

JBTU>
...
Q/J54L/

QUIU

144
145
*b (f) ff 6(57 ID

fT

MJ

(jp (^)

5^

~

5)/

IT

637

^j ^ *

(f

/T

<3>

j

dFfjrioar(o6ndf>ib

UD

fisrfl

sw

em ss...
cro

ya>677

stf i_

1

nr

ni

syr

oj ^o rr ID 5b

28

^ iw j

,

^^

j,

(o5U6wrii).io

(

5T6MnQtrib

Uif 10.

sr

^7
...
<K<r<i><?Lf/rp

js

/* st_&ripa(r&sru

148
(oUfTfUU

jgf

fi^
.

^IJIJfCJJJUill

...

tj(fOTT5WjffJLr^S?D^Lf

Uj

i)

i QaFnrOTGswirii"
3&<ar I_(TILJ

149

Q<9Piajiu...
Qu u


ft

u & ar ^
(i

20 ^jib

u/rili^6) ?

(but^sJ

150

a> sfr

ft

&> sir

jgi

sxr

ft

* ^55 1_ sir
in

2.

or OFT j> (3)

Guifi-iu

G)UJD
b,

(sjfl^bu in

i

di>fi

smb,

grj

nr

*

11

s>j ib

3.

4.

fb

ND

A (^ (ip r...
itesL

^>-^>

V

./

'*

r/^ji

x

y5

V s^^^fefl^^v^

y

*v

>

<l^ *=/A

vV v>
bjDU>.....lS)jDjiiJ

.(g

<3&&TL_nriLi

sr

-ib

6AL.AiDrril6L.rTfb.

lg6fU

6urr6b

61

10

# IUIU
rr

59T

/ A 10 A 6 sw...
691

A6A

^/D*
GdF^59T 620591^

(fy

8>

CT65T/D

6J d>

fT

fj^^6 61)

afflJurswriDnriu ^..rirwr^/.

$ U U SStf

A fTSff ...
ULL.fi

Q#iuiuuQuii)(Qj.

/^D fT

(uf/(/)<j7/j.

ufr(q)

3) 611

^uGufT^

SSF (01

6TO

&asiif>in

fT

LO

^ ^ ILJ 3) 5ZD
...
--

TWQLL

^)(/5oy(5fifrQij*f) jzflsirc^pa;

156

Qjtburr&jmu.

(30)
G) SW> SIT

D

U IU U> Q 6H3 SIT <#

D

IU it 9

&M (T

-

^

SSfD

D

HJ 1> ,

sftj

&U

IT BjB

$&

6

16

w^fTijfhij>st...
g> 17557

& 5557 6557 69)6ffT&
o? tf

fl

6)

5# IT) I7y

.

(ULLf7l?Jjrfr55

6157.

iJLfflHJ

.551

i

g

.

IT

1

J

I
...
rofrrf6w^ii)

C^B"

30

rf)ff

j<f tun yuan

y

^fbfb

Q

df> rr

5wr

f

q.

(ff)

j>

r<^

//)

6)/

ft

A 1615 J>

r

/...
160
^

ri

*

*
161

*
GlutS

]

iunjj}sun

!i
)

(

L.6si

(oa>il(ounrib srs

(108

^537

163
(if

ssi

LOouriiJ

ub&sLj

UD&JJ

6

Q&tutu

$i~tJ)$J

ft (T

d

&*

6fftg3)#) (T6Ti.

un&pi.
"sunjmw

164

^ (S ^

fT

(...
#>n<A)ib

n.

IT

off sm

&nr#)6i)

fl)6OT(b

rjb^ti<3&

<<

(5,

&JD

<&

OT

GlutFiu

fjfhia>(b

fl

^ ff 6$

if> df>

,...
di>fiJ>A<oL_

THE HOROSCOPE OF SRI ANDAL IN TAMIL
AS FOUND IN THE MANUSCRIPT

b

35529,

17

17,

If 5 planets

person, a
...
Meaning :- If one planet is in the Zenith, the native will be village
headman; If two planets were in the Zenith, then he ...
HOT ,_g)|su[f)4

LfT

l

(fF>

O/ tq. 65) fU
utLt

J

6TD6)jrrd?.

icsaafl

O? (ROOT 61? ^$|

sn

169

6 to
.in

f

* r".

i.

q sal

i

r

537.

d>rn'.6d)i..

6r^r<^ j

fyinji3>&6$in6m.

4j^5337frAftd)5Tr c <9J63)f
5i?6)59fuffob ...
B.H.L

r6

6i?jjja>fhja>srr

5 fhi.^

.

667U6ZD5)/

of.
feTa>nrouuu6tti/(b

6T(j.gji)^^6rf

^^d^/BiulA&ir.
n

171

1000
ST^TJQJ

uonr^ib

8

UU

ft ff

.

WrQJJ)[J6TJ

&ITULJ

(27)
jiriruDnr

(arju
if .nrsrfijSi

6)jrrj[^|>

2.

finfj)

6 u n a/

fi rf

.

b
//

tfpirii

Qf/ IJD / jnr &/// i/J

si 6^7 ...
lf

fl8iLi_flnr

^^i

670014.
utlufift
3.

uaDQ&nrebs8Qiu&r !
ff&nr
'

Qfrfrfb

flHjrrufjjuucq..

i)

j^tBaS'&ib&j ^^uuir^...
jnruxruLJ

Q & 53T ^
JT)

5*1(2)0)

178

IT

J
&LDLJ

/r/t.

5)/nrfi//5^5(D6)/.

<K*>uu&/ru>

6761JTfQ/

179
D<3Beunr^) -

5XffF555f A^jDflff

^SMTLirSTT.

4.

5j^^

-

24

2.

L0fi6i/nru iftTrrb$rr$9)6OT

3.

qrfrafm

5UfTo

(Dfib...
i(&lb

-

23.

2.
-

3*

2O
fa'

&nriLt?.eb war

;

-

28;
-7

<K/r<Ku>

4*

-3
-

BO

- 19.

- 29.

-

13
-

1-5

unitfrj...
"

(2)

Gu>8Dti)iutrfr

Q&ausuerr&sh"

26.

27.

G&nru$s8&
'-

"

6.

*

7;

- 14.

6.

(ojb(Tji)nD

tcir!

182
$UD ft

*

01 If. ii-| II)

19

L6)<A>flib

^rwAffh

^fpibiDrrrf

Quiu&J

2.

183

.....

fSfl
(30)T

1.

3+0=3

3

- 143

dj^iofiiy?

jj>nr^iunrrr

(4)

1+4+3 = 8

(1)

$ji)

<d51l^ tf!T]J^Sy)^

IF)ff^T(

(3)

(8)

2...
-

2)

10

&>$$)<&

^53T(ipib

1

)

$$0(1613

fiaiic^

5lf (o ^F<5>^ LO fT 67JTT) 5U.

^/ 5)f il ($

^j
185

$ ^ to

ir r...
irsh

/gjjrrn'i

rt)jfrrfdb

ID ff t

10

ffjfTtljirf

srnw^tb

b

3.

JTt>T7.

186

ji

.

7

flF
u & 55) #, ju n & sij w
b? tf

fl

6<5T

S3T 63D 5)1

(g)(fi)<Kfcjr jfei

2)

5T6

2)

3j<5injj

^utrsn

1952

^(i
ih

an
...
iT$>$(flf)&$7jfnf /
&(0>
cb

30

$(!TF)

M

U0(J 69)6)169) (0

j?ff&(fcj

UfJUlf 597(1.17.

yrjnruD
!W&JTff

SU) 5H IT M? ...
ii

&rr5i^icj&&rf[Tdf>

U6)

U6
unrig.,

Jn.flL

fb

i6Tf5b

4

.

^jp(B

(T>db5)

tofio)u^fb

AdiftLrrroOT

u^f <*^ swr L...
)

10

[f>flll&6b

U6D

c <flJlWdF>s<mj04tf>.J

df>6<5)ol)

1)

(Surrgj

Q&IUILJ

^)

^-9F6)J5WfTfU

tDsirsanrnrif

iDntf6...
C

|S||

10 6*51 SOT (If IflL

63feJ

SLUUJ

2.

5T (b ^?

U

(fF>

ID (T 53^ i

u?*5i/ib

3.

4.

5.

CJUULq.

(0)(2r

L-...
3.

4.

$ ^ 10

-

IU 6M IT 6VT T & (Snj & (&} <K

,

(jo<j3ffr<$tftoa)

ID (j)

fT

$tf

<J2D

JO

I

U
LBiWJD

Slrfl

2 (u@uL|<of]r)

24

3

27

7

10

7

11

^JSIIT

Delete

14

3

u^^o^LJTstr

14

4

<ns*p

14

6

re&p

14
...
ojfl

itoip

78

25

82

14

85

28

87

22

95

3

97

29

<^jULinr&

102

M

urrio>]

108

25

108

29

109

11

111

9
...
LD

arfl

159

127

176

28

179

tifesip

11

179

14

179

23

180

14

180

21

180

32

181

26

T8T

(WJXJJgJIUD

34
...
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Sangat tamil Malai thiruppavai
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Sangat tamil Malai thiruppavai

2,095

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,095
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sangat tamil Malai thiruppavai

 1. 1. &.snsn ^|6iirr 3/20, C.P.W.D. Qtrs. Indira Nagar, Adyar, Chennai - 20 : 4411091
 2. 2. Copyright with publisher First Edition 1999 Pages XVIII + 200 = 275 Price: This book is published with the Financial Assistance from the "iyiD. under their schf me 'Aid to Pubtisfi Religious Printed by: Kopparam Printers, Wpliupe, Books 1 Chennai-b. r-none: 8571725
 3. 3. ig? ^ftOTLjrrir <{($flrf* two ,TfiA6Tf sir us
 4. 4. L_rr 3^20,C.RW.D.Qtrs. Indira Nagar, Adyar, Chennai - 20 K.V. (u$uunff loit)
 5. 5. J 6)urr,^(la(f;F)af>0>(jOfr5> fib Qs>n6h$iu "g&uunsinsu Qsui>n&0> tlO)JUL-. a>(ffi,LD > (SJSSJ? K.
 6. 6. Dr. KA MA, (B.O.L Vidwan Siromani Dip. in Ph.O. Rest. : 21, Southmada Hindu ReUgkm} Triplicane Chennai D.G. Vaishnav College, Cherra Director : - sir., - 600 005. 600 106. Sri Ramasiiija Siddfiantha Centre, Triplicane,Madras-5 Quiun ysftondi , &5ror(SM(S(jfi tfif^a/dsv ^ aji^A(r.'.ii).fU(rAA LOTOT ..5u. /F A7 LT if JJT fF 5IT (I $ OS
 7. 7. UGO a>ssi6inuHusiwiu a?$(fp(b (lplb, stffn Qsv9>it)&r><xi8>}to #fl)iJqa)L.$$/ AI^Q/LO <u(T^6buiTfb AUforr* a^^ I^ADA) jS<9>n>A| O^fu^fsiroriri. K.A. (oio^/ib
 8. 8. 45?- QuHnu ^lunr
 9. 9. USTffll)
 10. 10. urr&io b $ (5) Lf U /1 63D unrA^fU(pib 6H u^f & (5 si^ SMI co rr dF rr ft iif nr ft si 661/<03T(5M) j^(b afi^TjO/ ) stfsupw ^ tf fl fTIO(t*5TT <4$!J!)ff) Qfytfiunff) sittus^. uil, (Birth Place) iftDJb> <*Mai6ioiT JBILJTMLI . K.
 11. 11. giLrnw&nrrf T6(iJ5T qif aj5if 6)<jy>$D. ffi{tp&>$p&>
 12. 12. &6M5rf5ir/i)gj/5;766n6ff7. ^ (g) 5i%f 55?nr LO ^^jlb ^ 55) 6V Lf q 6F 53D TT I J rr ^F nr ff (oUfl^f 6if iu5UfT[i!?a>(^ib> ^tg.A^lf}, U(#)8)&d8> M.S. jo nr if ^^H^^/ Slf (oSXffW&L-.fTdFfnriOff 5^( fO IW A 59) sfD fOfT 3/20,CP.W.D.Qtrs. Indira Nagar, Adyar, Chennai - 20. SELILIUJ arrpjiis" LjoeoureurrsiT 6i^ U5f5ZD6X(6i%f(J53T5Xf Glairerior TT u fw i tf tb 5> 5<n ^nr &> U ^ ^> fT OJ
 13. 13. 1. 2. 3- Qu(TF)GinLD 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. L|COJIT<tS!T
 14. 14. ^ $ is u n 6tr> 6is u$ & u$#> ^y $ &> ID (i (ff> UU (1 5ff> 6K 5?D 10 6 OJ (ip ^ $ UJ 6si 30 < _^i9_iJi_i9}L--&ir : tffh/^^^ti^jfgiDrrszDdD ^fi^uus^L, (tp^53T(^ii)ajnr*5ijib, 5lf 6TTfhl(^^53TjT)^rr. Lgf tUn&tpthJ&Grfffir uuiq., ^ <SWT L, fl 5?D 6TT ^tLQun&tfnsn U UjOpjiy 30 ^^>nf ((p ^ (SO ID fIf (T J> L. L <4H u$ tin su sty &m&r#)n& onto ol( Slf Il5^
 15. 15. 697 si 6~rf (jw ID FU n 531 ^L& UiD ^? ii| str sn && . O6DfI j^QJGff OJSl^Sb
 16. 16. 0> 63165) 10 0>flr>Tr0 Lj, 3> 63? (U 6M QfftUtUU 6?U/pflQ/ 510014. ft 51/ fT J fT ff (U ff di 6lf 5JT
 17. 17. iia>sun*a, aan _ &aA (Influence); (Sjo&rr ! SaF^26H)a 6oa crE>ni(g<s& : : 2/5! 2 M$ 6J611 giriiygl jfil^iuib 3 uorrufil &(&thi(8& urriBiTLb usfldb oj^ijrrgg u^rru 4 fi
 18. 18. ib - 2 30 urjL.f4.6i3T ru ua>^6?naj(t/a) LJiijQ&fr&fr (jfTiDDrsgi/ib Lfff f&gj ^ Q&nrsb? srt&fl&r." - (jD677 L- ^ (a g> 6^637 3)i&(QsV 6)J(7ff 2 6V (gfW^ttf (J^^lb 6)^617 (30)
 19. 19. (0>(T6nraf U S?D 5)J 5MT 5H O f ^> <4> Jj ail STI^^aj QUID, &7 g @ fjj 5)/ f D H 5UT 5)1 5If 61) 6^D & 1/flf (J 8s$ 8) 8rf 6J1 5TT flT ft . J^si^^ifj Lib q6)6)/rfft(5i^ib u ^> ff) ff df> ^ f}> (j bD^ib ,(5J>^537;D5^lt. $ fb *ff> 10 u.j ib c ^}5gifU5i?^(ibLrf!3. ^u^ib &? ^ nr 5ror i ...
 20. 20. tlU 6)18)69) $) Q 5lf (o 5) J Qf IT tf SL<p 10 fl J, j, ff*jpnr* 18 A UJ fW J> 6?D 5H ^nrtb ii
 21. 21. U ^ (o 5U ^ (T fW 3> 5ff) fW ID * 53T> J> iftD SIT S7T U fj ID /1 5WTLO fl ft/ ^ 5TT U(^^d^5roTft5)J^JD A(Ti3f>51j ib L U jg 51^f ^ 3^ 8> d O| ib ., 17 off) 5)J (o 51f 6^) 6TTI1| ib ^M U , , <3> fl 5ZD 6TT (6J tf W^ 0) 7 fj ff ^ (J o? tffj 5515516^) o)Jd> 6(5)6 ff 67 (5 <|>dy 61160537 ft. u 57537 ut" i. uuQio. utfpnwnftjcbtip&tSsu ^ffu)^59)^ .7)1 .^
 22. 22. fJtftO d>t[F)6i3*699TfI^) ^SlfgjttfJfhJ&Sr r>t>D ^531^0.1)1 ^ fhJ Q&tuiu sir f b us&ueti 67 ib o? U (5 10 IT <ffiT ^597 $ (ft) S1J S7T 6TT g> $ 61) tf (ff) 5(J) 553T df> 6*) L? rf; f!J
 23. 23. oil) 12 unj.) RT-IJJ
 24. 24. 1.1.7.) 6unr&1)
 25. 25. ^fg 6)1 rr rf J a> sir (12) ) u n u 62D * / f nr ft , L^^^^nfft', Lf6&r6Zrfff)51/ff. j&sri 2. " 5T53Tno/fb; nig 3-9-10 > &tij&>3>&>tffLgn)(3 ^stn&mujn&nffij 3 " F* Qusm 6TV ufitonr.jaD5 ^ <^ <g <?> ^ff d(5T o? U ^ 620 (/) it/ ib sis
 26. 26. I fi? iJP/j 7 r ill/), iifai <: ^.} A ^14 6^) d> ri i r r >i <f (7^j'S)i*i>i lib
 27. 27. - i) Q&nsxn 3 $ ^bb IF, sir si/ b b? U^ oi>^ f/) 6fl^ fO 97 (5 6)3* b, Lf <KD L- fU U^f (o <ils fT 6 ^ T 531 513)J fi) { ($ $ fl usssfl (6) ^r^Tjpnrrr (Sunroi) 6IT 6> 61) (J (0 ^ 61f 5M ) q (o U.IJU) 11 1 (J IT ^/J? ^> (J IT 63J o? tf o) 51f iT> (i) if id 5i)7
 28. 28. 12 ut^iqib, U^f 12 ^ 5WT L HT 6TI
 29. 29. Uff>6UR61QJ&(g) ) u&j> pjiys 11 G&nreb Q<Kfr(i{i>&6<& Guirsto w/rsb 6>/nriu tgf unr&SHg) #>6ff>0> (Sijr>fFuirtroiTtfatr f 13 U ff) <5> ru fl 6D7 Jjj
 30. 30. (od>fHJ *S9TS9f<>9M>rf>sir 6lf)fI69Tlf IJ(()U|ff), 6iJF)lj;Ord)f/> Sldll'lfy tf)iJJ> < <M 57597/0/10 51 597/0; $$$> ^7 ID CT^rpnrfffr. ^^^oS ^ iu th 6in r o LT ft 1 ^|oi/6ii 4.11) ^^f u^5)/(T(ad9T Tdb S7637fTjj 6^ .7537 if (oiTjiiff)* 6f (oi'blTOTq (fp_(i)iJL.i .fioTF ! 5T59T55T u ( ^ ^/ rp rhi ($u 6)/59)59T 6 .(f)^ 14 6.T,IT 69 r
 31. 31. I l/'lf UA6>ifi6ir ..i gT &j>iff/S)J A 651 65f 6(5) * IJJ A $6)1 U C <*)j6ii65)u o) Lf flT ft #> dil fl 5MT 6<3) 65T lf 61) ^iri^>5)iff ASTI. II? ILf 557 IJf JQ/ J (jp 69) 5M A A 615') (J 6T5a'i/Q/ if?A5i/ih * (b u g> a, ^ 65) ^> 6 A^S 6(5) 67JT I V r J J ff t* . f (J. ^ <fi 6 IU ff 55) 15 IJ ^IJ) (S III ff ei5) flD 1 o ^ A tflf65T UA 10 fl A J iJ 1 67 ^fg I tf 651 q
 32. 32. 6T53T02J LJf}T<$62S 6JIOU, io 1. d^r iflsuff 3. ^iT5i|dF)6b 5)/nrii^<55Tnf6b (oiry?) (qsi^Lfd) unrig. 16 ^T^JTJQ/ 3 ^uorruL^^^sb) 2.
 33. 33. 5T537 ^5tTlD63Tob (^cf>((b ^53)tfil?557 fj 61/1)571) 11 /f/) 57537 575W75337i. 5T55T 5755153)531 5T53T53)53T 5T53Tj7)frff. 6T53T53T 51/537 J 19 tDf755)firf/Jf7537
 34. 34. U6D d& 63) 5V) t i^. S> rr)ji? ^? LI rp (o 5i/ 5g3) j Q ID 5ir no rr 5 jo b UJ ID (1 ff> $ (ff> U (1 ^(ff>UUfT55>5WMf 5b Mfsu 570 1 SlLf II5 61) LIA5)/^ uiUtf SS/ri $ U U 6$ #> & 691 (WJ> 5lf 5b ^| 6W ^ I? $ tt) j. fl IJ qr&& - ( supr&i |/af or i uo a j to r si> UD&D Q 5x> fi J> th )
 35. 35. stcirsu uirGuuGajir - ( Lgf A (ffjrip sim # rjr 10 srti G so IT j (b ) r Guf b 3 ^ib "Cuflrj&itfl" Qunsufisu U*51/(T(J3T u ^^55)551 jnS ff*^^ q/fiqib 30 ^ tf 22 asirna/ ^?^nr5b505i|b 6 5If ^, IT 1J lb
 36. 36. (061) - 4 ut^iunr* &rriD, JT^, utussi? 23
 37. 37. $ri)67)$furriu-a/ff$3>rni. eMir <Kuirj&ani>GM(f" un&>sva> g dr 6W 24 ft J U LI 52D 0) IO fib 6
 38. 38. uftLi_ir iSlprirOT 18) Qoffoj^rsr^ Glo<flioiry>asiril erOT^iii) Queuir ffT5(5 IJDUD aT 25 (4) ff,(bDnn[g6iiflrrf (5)
 39. 39. G)ussKfrssass9r Q&uugj ^^flsuifiu i>L_gfa/f gtfGw" srsJ 6ru)iDir$^ii Q&irear jib tfmuf& ^s^s^ 3>ssi " e OT D OT ll_| fi^ U) IJ) iSI fiD MJ IL| li u>anu& erssrssruussr =&j$jB < psfr uifGtunrjgsvrib Gufrj&jfiiu 26 ui& it/to,
 40. 40. $ 6$) ffsty IV (1 $fl)5i>/Ji(0)b ff>
 41. 41. Lj&ff 6J6&IU 28
 42. 42. ioirCiuirub 16 <si/i0</ u/ynriu^^sb ffinnuj (Lrrr(o<ro/T(5 s^D^^tu flro^^fjr^nrsb 187 ) ^irio U(tg^^6)/6mrfr52nr5*njfr(o6) STf U U fj flFj dF, (b (^(lTF)UUrr(J5>5>/) 5T/Wfhl(o5OT ^? 29 W fJ (ip 52Tf * ^TI fj6KI)6TDOJ dha ]0 5 ftf 5<JT UiCJ. ^ U 10 ^ 6F> ^, fi| (b ,
 43. 43. OJ6) - 5 c3F[EJ<9kcJi ufrnrj^r 6T53T53)/lb 6W LD 6TU 0> < $ ^ fT57T. ULLff &^W 30 6W Q $ UJ V tU
 44. 44. Gunrsb (tpff>$) u nil 14. 6 a) 6 10 AirswrdUfTU). 1 (SlS (ip (5<JT 5ffT 61/ ff ID 17 31 * (0, 05 "j&nrjririu&9rGfffr"
 45. 45. a&CflDnra^jBrfr srtnrjii) ^LOfTOJ 30 32
 46. 46. ?U(ff)ji)651? fl&fTtff&fT
 47. 47. 1. jgtonp 2. ^.jtfrr 3. g<j>df rg&iDSi) jg6ff)6 Q$$ <L/A5Wfi<saD<53Tu ^.Ufnoib 4. 5. surngtftfflDtfBT $><snig6$6$)6$i 1-5 (uiiLorr^tosfudw^ua)) (ufiu^juuLL ^sijnr$iD6T06>j^u>) 6-15 ?unaj6Wfl[)&fr<>ffr *jjs5ffm0>$) 16-22 usvw Om*gyu<ft?&(0)tb ut>su0> <^&fw&fnuib)' (ucvstftssiuQuv) 23-27 (tpt^tunriDsb 28-30 0tlL,/t U5U )) (1-5) U A 5H ib 33 *nril(5^npnrit. ff fljf <S3I
 48. 48. i)) (6 -15) /UlL uj (6-15) ft &S& " Lj^frii <l<ai)ii)L$&r<Kira&t" (ojnr<o6 UD IW ai STT fT 6TD ^ IT S7) (^ O) USD 15ib 35 U
 49. 49. (16-22) #(rib L U (1 1LJ ff, GT> &> tlf W ty>6u> w^ffratb) (23 - 27) ) 36 rgiu
 50. 50. (28 ID 52fzn t^ J> - ^Lu b (ofDil(pfD52Rn- uoTJSTr^,^^ fg|ruqionr6urT(odD ID 6SI 6&f 8> 8tf 6J (T) fQ/ j> (>? A fT 6T1 sJJuiuii) Gunrj&giiii" qreu ujru&hr&fraruJ* 37 - . .
 51. 51. b - 6 Qutun. if /our 40
 52. 52. Lgf ^SMTLlTdT JTfQ/ 6?ouofjLfi)nr^di 4 Q&nsmL-.&rf. jj^tbg* 3 rjswrrfi&sir *nrjT535Tib 6FsvlljLljb 6T5(5TiTy b) df> (T (6J ^(4. 10 nit* sir o? U ^ (jtp fl (ff) ^ 69) jj UU ft . ^ nr 6b u rr 6 ^ (J Lf (^ 53)J tb LO usb susbsd ff? $ (^ Lf 1J L/(TffuSUfT(b. a* n){iti sr^iry ifsfrftosrrGsDnr&ib sir 41 ( * nr 6 ^ 6b IT sb
 53. 53. (T 63)61) ' i) &-63&r/ir/r ffoffl (tp&&&/ar I jBfb if fJ^TT S-^gsl/fl Jr(S6i/g)6)JfJfT61Jl) .jffi.QuDir. 1 4. 2ib ^ if 61? A $ |J If) 53T @ IT ULJ m ff 599T UJ U) o? # fU <9j (TF) lf 6OT 42 JJ Lj. OJ ff 6b sruffsxr fl ff . ^ 5T fW ( tf> (JD
 54. 54. sroi wfrtSlsSr (tpg/Gwartfl a 3fb 6ii)nra<^ii)6flijoaisir si tinny /t. " (9) " ii*' (10) ijA dBstrsffldB ^520^610 jiJLJ68 >Mi<&6n(15) 43 srss 31 (29)
 55. 55. Q&vefra&aDib, p>riy)6X|a&rfr 13lb "<ffliu U II ll 9> Q&UUW, "^ttir&r r QuiflttJiniJ* " ", U)aru>artU69f' ermpj 21^ ib 44 5,9,16 5TP 5J^/ (b U A 6X/ fT 5fff 53T
 56. 56. " " (8) (pu " (20) ST^ ieir j 9 " (28) i$fa)GSI<&@jii) )" ^&rj&&r(Sarr@ &Lj&6j (29) srsir j[b Q&nsmft) (oSuibM&sn ^151/520551 ij Ufjrtb "jBwr sueCsuuSlsir jBffl&itfik qrsusb >76)5X)(Tl) " 4-10) ' G&i<(y><&6M(r" j " jff&frj0ir/i-. 45 (11.6 IM.$. (10.2
 57. 57. *(55aDtDfi/rrdi U LffT ^/^/T b?Uff)fD 55T ^^ 46 IT 5ZD 61^ 0^ (b 1 <^f^/ ^HTIU ? fT J^ ILT (T (^ tb .
 58. 58. iyr (o^nrsif 15^531 750 *(o^ Lr^ufDjpafj. ^?aFnr6<Jr(S3T5i/5fff<)aT 0> (S&LJL. Djff-' < UIU53T ) Iff Lf(olDfT, ^UUt^J ib ^^nTdbbDUUtlL^). Lftyt 48
 59. 59. .. /ry^ib, $ fa U U fT 69) Sll q^di^rrrf ^0014. ^A rr 5ZRnr L nr iq. iu u iij. 6 ru (ipj b" 10.35 2.40 " . Q&tuiLjti dfi .Dfi) . <38r/l&9<sp<Kffir*..*ujriX)&riiL ^(TSMT/^^^^W) s-fsai.oj 49 2^r uif^i/oi) 1 .^fi ^ u r
 60. 60. 9.14 . 576(57 dJL^iDn&n r. ig63:>6>)?Uj7)/D ifi&n&QjL-ffii : (5i?63i63TnrttF5zr>0 (of0rr(5 ^Lf Guir ujfub unrifL, usCub G&tnuvb Giuar Ljajjkuub 57637 53)537 u<fc$?tfi0jib Gw u&gjiuar u n - u>&&rnril utriu&ir&iEStfr. OLD flsuiuib gr&/ib GUJIT $!iD(aj< &/TUD & 9.26 L/arr/f IU (T Q fj IT (f)j 6)J 5iJT $ fp 5lf 55) U T63T ^5i/fUlOfT53T 1 ^^nrsu^/a, r^jDrfuiLrrb) ft w ID 14 j ILj nr W 51531 .fT67T LD/riuffoofr LD&T&U &jL_wgjDtr suiruSlsttrtrfb <K GUITIU iJSooipiL/u) <uLSerfi& g/r fii'^ik X 10 flfU 537(1(1657, Lf^^^ 11 SrS j> (ft) 6ty 6337 53) 637 SJSNtBg) if if. .Tjlllb ID537<^,j & CL*) ^)i ru .If 67f . "ffit/ iu^ir worii .... 50 Sb Uif Jr H? J> , as dF, J
 61. 61. teiruunrGsifr I .If) (T 551 (&j(fj) s^ 934 GluswrdtlsirGnrnriu Q&tutu (o5)/5^tfib 676^1 ^jDrr/t. ^ib.^nrilLi.sb &-.8)ff,iou $ ^ FT ID Qumi&vn u&ib 5>? fT.69) ft/ ufflGiu^^aSi ^syrsvfi (^nrir^iurfyB UD&vei) SWAP ti ^fh/^str .. L/ofruii) .. 51 UMD urftu? upiu&nr&iQGifr? 9.26 7.1 7
 62. 62. IDUD wnriunr " UD/nu/r 7.14 Quiuti Q#)iu6M&&d> (T, " 1 f / j> J> ft #> ^tr Lf f ft) f $ (ff) 0> ^T6l)T o}) $ , [ta> f ) * < $ U ^ ^^ J>lb fT ^^j (5 (5) 5":53T (o tf ri (J >T ftl) 51^ t^ <9F> ^( ( f) ^^ " 3.9 u A 6)/ 53 u 6^(51 to . f|) fF (f arrw^^i ( 52 * 6(T> 6TT ib L/(fJ^^IfjnijOoi) (i fJW 0.9 fr <f> . .air
 63. 63. 6 ffsty 3> tj 8> $ ( usu&n6tntnw rr ^nrsyf*^*^ ")/r(?? ID uxtiufku}* 7.17 utflGiLtr&aRg^ (brr^T 5vr i/?* &juftl$ iSftutii, ^n^sf (qib ^u 6Tsard> ( iD&stflsus&rsimrtT,,*.. 59) 5)/ to dFfTf ID A (15997 LF IJU 'T6"37
 64. 64. a> rf 10 rw A m sii ii| tb jt &irpririL/ 6iD5b U5D LT5D GULJ . L/oO
 65. 65. tu U&DJP' 6i6$iny Q&tud>n)nti ugf^sznnri rrsir. u5U5r (^ 30 urrilffjA 55 uu nr <ftf ) ar ,
 66. 66. 3tb 2. 3. ^lOfTUJWTIOT L^LO I^^^ II^/B^ 4. 56
 67. 67. 5. U 676)J^ff)L/ 6. 65K#ii>: "cgf&sLt&jis: (F>rT5OTf.b ifjD.IT)^ I^fDf^ ^nUDifiDfr IT Lf fhJ 9> 6TI ^^dDO^di) fgff uGf/r<XStiwgj^^ 7. usfrsrfl auLtfjt&Gtp ^(maui(f^uunrir 8. 57 Guard)
 68. 68. ^f 6? * tf> nr (tf) 6ZT) fT) 6ZT) 6$vi L . rr (5 IU $JD nr ft ff> #> $ ~ (U 6TD fF o)/ fLf SXf fl U df> ^ 6M ^ 5?D ^F, Qj (.0 . 9. 10. ff) Oaf ^ fff) LD 6TD 3) SMTL.fT 5TT. {i, 58 3> flT (fl 53T fT 6TJT 6TI) ft (o 5lf 671) 5)J IJ 55)/ A (
 69. 69. &rr u^iorr^nrftiufr ^TdJrsaQjib ; ^p sir rp mx) n of jjrb ^^rr^^^/ oiigrw^ 2 u&dH&tfi ^siisnffif. (jp^5)/Tii l r f) (b, QufTiu 30 * ^1 (^ 59 143 uu D D nr OTT GO i_
 70. 70. g3,i#iTo>/#j LWJrfnb 30 fy fy ff> 6A of 6i) 67537 L/if. AoDUID/TflJ o?LfifiLf 30 ^ fh. UL_L_ fU ^ fl .7 4 * i) if Ml o? 6>/ & ff IT 3) 0) (hJ d> (o f f> AIJL.LIJ 60 lb , U &lf (o tf 5 ol^ if If rf> ^> H T 'OT )
 71. 71. ULJ_/T 61
 72. 72. J iy.JjfIL.lCJ. A *^ o?<5iT5W(?)> c^|5i/ft ftjLg {S&uunonsu <9F) ftffltyj Zluiun f f ^UffJ^UT) Q /i) lv (p fi) JO (o<A)rrft^g>rr(f6iST A^& 67jf oil 6F> fT 10 6?D o7af>fT5TT^7)fTiT, if </> IJ n , "GjSlTOTLJ GjBIT]&(DD bT^T^Jjd) Tr^oi)) 62 ol^flioDiIoi), ;-9f>wf.o bdyshandbj
 73. 73. MJ jr^^tf^^j/i) Q^ni'.i jwa-uiPuju tf 6)/rrfflnrijDrnoti6U J Q # $ $ 3>J (I . L/fl UJIT y,uj . 3)J ^TRTI J> rf > f ;7 57)1 #>/ c ru
 74. 74. $B(fIjlJlJ(r68*6*J Q&mu&w A^a) i&8>(>mm&tu urn*. j (?UfT(ff)5TT) 61wQU(ft)lDnS$)j8>(8) IDUJLOITOT U U^f fjOffjffjfT fJflfUSiKJT 637(7 fbtoa> ( & UJ 65T &?ujf)ri)(o^)! 6 0) 1 6SI LJjflU LJ & fa
 75. 75. Quarafl rr /Spirt u iri LO$)/$s>/D/ Qunr^effrf (3u/r^/uS?C5(g), ijTrrrisgr </K&mesafl urrGrrrrrr LJ&J^U ui4,/5(3^Gconr GlrriAurreumu. 65
 76. 76. -HJ ^(ff, rbtf, 6b ^fb^> F" "3&ilbflfDnrird) 5Mi6ir 5)/i)^rT6b 6T6il]Q/ 3*1... b 6$ .fg6)63761| ^Yft^jpfffr) 66 frS Q^iLi uniusustjj (Sunrsb ^6*9) A IJ Jfb
 77. 77. U (o tf f fl 5fr> unr(Sjrrrft > H? 551 q^^igib 5>j IT upruiu ^ nw ui^ojfij, 6,5 n 531 L/ <* str - U5f IjO fT> IT, IT j? (a iT) (T ^ ^ (o HJ uynutu, ^5370^ / j np u u(1) ^ no n tf d^ 6T7 . (afbrrib6V) 3.00 (0>nf6?D6> - ui/rrsij 67 5.12; ^nQj AIT 59)61) - 4.00;
 78. 78. &9))Ljii.jE>3M M jBsSrpfii" ^_rfr<sfGij"L) si D^Slu 68 LJJDIX>
 79. 79. 2. Guir&iu womb j ujd/jflu 6* UfTUlb a6fru>Csunra&ii) M tvn&LD fturisu sifusw ftp sin ny
 80. 80. 055111557, ^16)1530551 > ^ ID $ #) .^J Lf 61) 6^D 591 II] li) 69T , ^ 55T S5)j ff? lb D L IU (J[p 620 L. 5H OF U f 8> 6TX) 61) /b^ fU ^ tff) ^^ ^ ^ lj W) D li) f fl , 557 (10 LJ6) ^(T)oi&55)STT^ ^UtfJj^^^fD^j, ^LfUttf^^ fgff 61ffTfiJ> ( lh SWOT IT $5513)551. &?ii)6b 6IffT(f U5D 55)657 il|t / IJjfTfb tub
 81. 81. <oU(TL.l_. i)" Q&thuj $ jDJ iff 7^ ff (o (f, rr ^F>( ^ ip nrflnr nr tb . t unfit 73,
 82. 82. fg 6zodf>a>fj(S5)J6i))-"e_fiirg>ifioi_iu Quifliu (0 U6(o62friqib ^nr^rfsb (ip&> LffJUfT6If(b U J, 6>J fT 53f 551 5,5575^551^ ^17551 57537(0; 17)53765)1055)10^ ^557 74
 83. 83. u/rq, 76 i
 84. 84. c<9j I J J tf> 0> 631 b5) ) G 9f> fl if IU ft db ^f P i _ fi) *2* *x* *A* *X* *X* 6ML_ urruib f 77 Ji6ir. dF,615T5(D(J5T
 85. 85. starry I&lb U UlfUfWArfr unna>ff)i (?) j> g8>sv 6 0> G fT [4. M (J (o LI stiff ff fa W . iiiuiSsu an sv ujjr, . 6)i5jj Q$tftUUU(7l &>&)]&?[)(! it. S 5)/f .. U&6M0) ULLU) ^AIT^^^^A^jDrrfi). unrajfraLj 78 UJ(lp 530 5OT 0^551 *
 86. 86. & (5 <san ssffi cq j L 63T ^fjjtffi ^tp ft ^ ^ to n o i 6 <& inr id 1 oi) & o if 6i) tf&tu&j LffTUfhi&STT ^| 5K * ^J5 6ff) L OJ ft o? u (ff) sa^) LO 65) 10 Lf Lrn^rnril(56W6<D^u (ou/rsv, ? tf 5 6W ^5 Lf U&6M&) n^nrib unuu* <off)/fi5) ( oafjrnr to nr 1O5MT ib ) . ***** ijb, 10 80
 87. 87. Q&rrstor (Lp&tfeurf srip Qp 81
 88. 88. ULJ L_ ir <g& rr 63T u a> 6ir (i 65) 63T a> 6)f 6TT d> 82 A U U l($ 6TT 6TI dy . i.
 89. 89. si ? 7TfT(5 ob iSlsfrsmrnrio 9^i^ (ifijibiD $ LO unrairruj l L. &> $ 6$J LO , - IflSSf <fl/ff &(6TF,Lb, <Su]j]T6irtD(TfjLf fl& fi to 6TO i& ^ ^ ^ SOT (b Q&iu&j ft urjp ^nrrf fgiu^i Qffiusii8)(!)(3 > u/prp 3.00) 83 ( 6 ir ^ ib
 90. 90. QuesanSlctTetrmLJ r&rrrrrr ujessr6sr(tprr$$i fTiu ig)jD<3a;<36u/T GlrrtltunreurTuj. . 84
 91. 91. fib ^JD riff. feungj &fiio(Tf)6xr^ &.&) iUa>$ti)(d) UfTdb, LlfT&6Xf0> oo5Tfpnr tfff cLfuonrsznr .. Lf urrsyiriu - LJ 5T59TJP 5T 597 .(D (T ft . 85
 92. 92. peurrGsrLb QfiuerrQsrrwr Q/D(5nu) 86
 93. 93. ys) si sm mi 8)8)11^ tin Q#iu6M8>i<&)iD (j)J>( 10014. (o^nrsarji) (a6i/5MT(5ib, ^T5b(o6)rr^(b (5.12) ^J 6?T) 55T 6IT (J) ib 61? L. il> HT QSFILJMJ 87 fhl * 6TT
 94. 94. urrif. ....... sriofTfiWiriu fittJlb (o ^#>iD(#> U 7 (o 6D (I/ fl ^mti JIM, ^Ll(oU(Tj o? U Hf) U(D U(T6)/#>j ! UD<s&nr ( 6wr nw & <$ff) sir , unr' $ 6?o tg a> & np fi fi * rfr . - unrrr^fyjifn/ib ^, u;pu>, IOfrL.Lj.IU 88
 95. 95. If) (g 63) tr, 6D 1^ 5^ SIT 5116)1 fF ^(Sjtg eiP ^,sti6Tr5ysiT "ipswsrfleb STSIJTJTQJ uonrui UDiriDOTsfl (O " IT L. U> ^^js^i'.t jr <OT $JT ID tiffff) 1C " SJ SSJ (QJ Uf4.fi/rrai6iiib7 ^JTU(jpib, 6Tlb^fJ(^IDfT69^6^(oiLf ^LUfFfOiOfl^UIJfp/lJ ^ ^u to rni j 1 UtiJ, 6TI6R .631 89 dT>6))atf> ^?I ...^^597/0 Tfh/&&ir 6)lflfffr. ^63)01).
 96. 96. rr$aj 90
 97. 97. 11 10nrtDfI(Lr6OT-^)L|STF61?L^5)jnr5MT6MTfT^ i) IT SIT 6(51 ^ ; $)j6)6vu6tn; unnjnr6g> ^6ir6i?L io: ^ (o ^ fl 5i^? lij. ub ID tt| ir J, (5 s^ SQSF ^j L 531 (Surra)) 91 ^r sr (&i a& (55 L rfr
 98. 98. 92
 99. 99. STf 6J1 S)J 6S1 f $537 & 63)j U 6$ * J> OT1D 6W ^DI pr nu at G AI nr 6T631JQJ(b, simy&itottu Gun(o6D >^ ^ (JT iin&rrw , " if 0) ( ST eS ^fb tfrfiuib ff 5)? ? IU (T * 61] O> , 6|bnrjbg)]^- a> 65JJT LUq.rU 5jff?u(5iJb 6MT 53JJ * (^ fT6OT G /b 1 .'f) fbfflJ(rffU6557(o657 93 .^D * nf i /> 6 tfw (^ u f
 100. 100. HJ61J7 IT ID (&) fw J> ^75 t rib j> fi> U #> ff 6MT 637 &J (&(//, 5)Je&) ^>_6J755 Q a> *6biiJfT55OT (^SMTfij^sd^srr ^riiifA^i ...sar ^>oib^>J a1 pr r nr 94 <a& ^) ^ &TJ> sir o? ufiiij. ru &i) 6 rr tb ( .ID
 101. 101. 11 safari fly (b urr&jfb ((b 9(5 <Dj>fTt5>?r>& tl L fhl )nf/i) b ^? A S'h J6D ^L65>L..ltl g)^ (o J> C9{6)/53T ^^6)^6551 LrfT59)t>D&A]Dj|)^J; J f fJ (J 5)1 5JT ^7 U .Odf j> (ff) 5)"^ 5MT 5f 5OT IJ ^U (JV) fT 6)1 J (t !fc (5TT) 5MT WJ fl> 6?D L _ 5, fT f 6b Qun) U IF ol) 6(57 ^>5M . ^ U c fF> 6D) (/) . (J,6D T> tU
 102. 102. jrssrfb r&b J^SWSBT pii) a>niDdj$ti)(3 & ) e sjjrifu ^57, qg$(Sfufi(1fJ Q&i sro $ f tu n tin 6)i sn ^? dF nj u 5>/ (sgy (b Q # n $ #> n sj , rfl) Lift) 6U > ft H) ^ (Kf) J> tDjl)^^/ * ^ 51%f OTT Uflft) SM n vu oboi)^/ 97 firm. j> <& ib .
 103. 103. $&ff$iun-<A) 98 Grir
 104. 104. fw**?, *> 587 uirr /|)nUI[f" fq.ob A (OF) rjQrnr*6tr, (ourr - 5iJi 5MT fl 59)J LT 6)/ j^a/flnsn ^ .5516)? L'.fiJ mflu jib 99 fb U 5m 53]Jlf ^ ffQ^ ^/fi^^ab frrrro ib ,T) 5)/ 6^0 671
 105. 105. Gu(Oj(&)U> ^/rtrij Q us isir si - 5T53TUfT. unrarjTib ijsfrsrfl^ir ajnriu <^ iguun el 19. 6 5V) UjJU) 5Tr 5T( <3&frir rrnrtO; ii (5 5i^/ swr nr ^* rf if u u L 14. 5b rr 5<JT , LffTI.' 5155712) 100
 106. 106. 101
 107. 107. j <fl&ri_nrDanr @L.n&ia&rfr ijipa ^b^ufrib 102 ( Lp &> & tu ID n Mi 537
 108. 108. 103
 109. 109. ir Quniis ^tfn& jg ^T/ ir^TJi tj ufit_ $ affF)6^fib, , U <A) ( 104 rg 5i/rF, Q&OJUJU
 110. 110. &&rrri&(0)ib utq, ^rf sTD^^^axSZOsrr $ $$ tt IU , " Q SF ^(J^rftf IT OT or QJI C j ***** 6TDGsiD! 106 D ! g| it ?<9F(iiqib
 111. 111. <2jji_/r i LDiriu&sru i_i/rOi_0o/r Gltriuburrsunruj. 106 ' (15)
 112. 112. u Guir(?Jii> i Q.SFUJ^I JTjpnrrfr. 6p)oD...Q<3&nrrfr Qa^ioao Gaje Q 3& ^ fT 6?n * to OTJD 6M 3> <3& 685 nr 5b , OT , UD>OIO jfi or w <s& D SIT l_| 6T5(}TIJ(T c 107 |p U
 113. 113. ...... u_|6& n_|>j, ID FT IU SB> 65T J fJ 6S5J 8) &J 1$ & (d) W U 3> 8) ft 5> ^ 5> (#> ^^ ^ ^S 5)j /g 52D 55T 108 U U 611 fl <gfxKD CTT (OF) 5b ( (o 6) ID 6^f nr <OT ) ^ fl 52^ fJ ,
 114. 114. 16 ) 5 by 6(jp^6b 15 unrdrfjfib u <sir u0)#ijiJunLi@8>ff>nn6, aT unr<F) ^rnjurrsSr. u Lj 109 (tp OT <OT C UD
 115. 115. dwui} g)(jp#of_fus)jfi Jx^o^rr ib urrarinb d>riiofhJ0>rP<$ir ^npu^U; ^UDUif CiD-^jswf <Rnrssf6fjr - ; 5T55TJ71/ * <6TF> * * OT swr GW 5)J unrrrnrtoa); ^61/ff ft ( ^^^nif IT ro (unrA5ir^fta,rfT) ^S31/Uf)^lt|L5<5T f U (o tf fl ftTD g> (flD I U LI L..t, "jfi Qusm&m IDOTIJD 111
 116. 116. Grii>Qu(njL>rrssr prjtgG&rr unreuiT y (yD/z?/5/C5K; ^^f enburreunriu. 112
 117. 117. ^5U&ix>snrba; > 5i(55fflr55T & (55^535153)551 , (F)fflb ^T53T65T ^51fnQJ >)53)6D? &(ff> 6^f Qfftuta&nib? 5% 5531551 &633T555T53T SJ6SJ (I)ibS3)tO <^533T535T5aT tf55T(o55T l^jD^A, (Ip55T(o55T U ULLf ^ ( ^> (J fW * ID (T 53T (SIT ft A 55) 5TT ((p 55T Sfff tl ( U5D53T ^51/55)5510 U df> 5W (1 55T 0L_flT Js^A^np(o53TfI U3- < ^f5X/(o55T q 6351 I/ aF ff f 5^ .
 118. 118. r unrur esr&rre urrt_ 114
 119. 119. u ff, O if <J3T 6?D 55T t? p ^ U3f A ^51^5351537 (uffji^/ ^unrff* U QMUUMSTJ) (1 flbl A (gTJ A ( (butfsv 10/TU)53TfT/ (Surrurrrq. $53)17)10 115
 120. 120. if rjrrL.%6?Diu Ufjnrrf^^^^ ^j&^o)^ M6mQto6tiu$n><>tr>$u, 18,19,20 116
 121. 121. urrjrfjib b, $ 1J tf 63765)6370 67697$] U 6I&IUUJUUL..L. &>$Liq.G$6$ . <9FJ( U/f U06TT iDirrruir! sOTT6Mr6?f)63To rl 61/(TJ (TO II ffifil J1 fiSI 6fl3 IO 57637(72/b (o 5) flT J> 67697jT)J 117 ^^ jT) ^7 tO HT 637 <3> 6) 61) IT ib (^ [/ 10 a> 637 fT * j>
 122. 122. QurrLlL_nruJrrtfOTr* rrj^tib 118
 123. 123. f*0r61ffr6fr)(>3T a* il if_ S) G ID D (fT^fgLrL/, ^fW^fb U) (QJ - * ^ ID ^ a> * 51? 51) 65> 6U a,OTT53?frrr! $ ^^r srfjju^ b Qu&a* fg 119 f W (1 (j) ft) U)
 124. 124. Q&uu ( Lb eSiweorr 120
 125. 125. $ (5 (a 10 rf* flO O lt| lb JU 615^ ; $ui$m6$ym6v>uja 121 U ttj 'ID
 126. 126. 02 ^^uJii&str, 11 &8>$9n&sh, 8 swarA&sir (^si^LsiiJr^&fflr) 33 U3>61M6$H#> ( ) j&<iu ^ <^ J> * ^F, A <3i sir rr n[j/ 122 j 9 2
 127. 127. i Q&iuudb j n ao ^j && onr 6W (5 ii Lldf>51(fr53T d ji 1 nr tl 14 6J) iu ftsf (ip sir d (5 u^>5iffrt>iO63Tu ^ 123 5(f dS f U fl 6b
 128. 128. aj<3#nrii 124 urreurrtu. (21)
 129. 129. 21 5W OT K), uai5ifi7|aKL6<JT IT olO OTQJfr 125 <?> ILf (T (o A
 130. 130. rg A6MT, ^(WASt U ^> 66? 126 671) 61f ^ Lf 8> 6?D dF> J>
 131. 131. 22 Of U6D ^159103/0), 127
 132. 132. 6urrujffiQ&iLi$ r/5/?rC3tjO/D fffruLJb pm&esirru ^uC @Hflr&Q$Qevrr QrrLburreurriLJ. H28 (22)
 133. 133. UfiU urr rff&HLtLonr<53r<s&)6Li. <sr 6ur rgj LD UU fT gtf . CSu/rsi) w^ u nr ft 520 5)> 10 129 j fi &b
 134. 134. 2. 3. 4. $6tr>6yiuj 5. 6. 7. 8. 9. ^.uiriLf q^^uf sb ugtGsu ##>($& $ss)6vu)(i$ gL.ua(2uj(i (Sututb 10. L/di5UfT55f65T 6S1 ALfTdfs^lLb 5p5(5T(o/p 153105; 1,30 8t &> fty U ID ft UJf ID ,
 135. 135. MMiifliPil^^^ *LD/r/fl #/f Gcurfi 131
 136. 136. LCTffl tb j GurroD, Ufru(ipi) sgy*^ "JSITOT fi_(i<36 TT, "jfi l ^L ........ tr GurrGD qrf(u(o5>/55?yr(5(b CT 132
 137. 137. ^6<S76ffTlb. #fT6Ti)$fj susuib ^u U6b6)rr6iranr(5 ((SutFfi)!^) 133 i Jfi
 138. 138. Qurresrff)<p sr C5dF6v<3to 134
 139. 139. i); ID (T)^?jP 17(5 51/537 a&jrti Guirj&jifP ^siJT/o/ ^dFfT6b5)fiij06) "<K|})) U6b 51) 175337 (jfj. 135
 140. 140. 136
 141. 141. 5ZD J> ib. jS fhl J> U ^ 5?D ^ ff f ^rrwdjigj^ 67 551^5) ff ft J6TT. i, Qutfiu ifyebtitu, ^5TU5TT(^uofrrfojnr^<9f(S?n^nr &3>d>8>6tn6n ^(^jusiy^^ib (Sunr^/ u>(DJib&l ^ nw (5)/(fF) (o ID rr! STsa * stf STOTGW ?" 5T55TnQ; IF, iu <ip ib ,
 142. 142. apAapirifl<3&rfr, if^ $T55T53T, euaSiaaflL-ub ^JD(0) dVrjnjto if fj)ff>j ^6^ 1 ro6^{T(i<D^id L.{b 5T55I a.fTob&l(53)L. 1 jfi Q<spij<iCI]iiir. ^f^jfea&rrsD, u^O J^u ii|H(il<%dr 138 sruuip. (o&fri?fUffdf>5Tr, "fj ^/f gifr^i) rg
 143. 143. 61 <g& rr &r (1} SL. s5r uirif., i) D <anr C MJ off ID jCiu ^51(^11)151^ ^j C u anrif. HJ 51 * ^Q ufirCiU(i~|gOTiuDfi~<3&ij
 144. 144. snudsfflr frreau (Surrtuuurr Qe&L QuQwuGmpGuj nrsu eSlerr&Gai Q^ms^Qiu ueowrressr u eSl&rrearGw* 14.0
 145. 145. . laird) unrr^,/ <3&fTifl SO < (ip<5(5T0Tib & c^l^u/f Jr^ionrio, ^.(OT $(50>iflr>0>if6b 141 6$$is$!Hffif
 146. 146. " Guflu r >jr(o5i/$532;(b. fg^ 7T, UflULO Q&iutu ? Ufj5rrttia,nra)^^6>) 142 575370};
 147. 147. 27 c^"* unrar/rib aaJLirsDj Qsusbg^ii #it 1 * i/5 (ff, $ <% srf sb STSOTHQ; , (Suiftfiruib i>, iDDfflil JBTU> ]pnri <^ LI 143 JJ flWT flU 0> 6TT fl fi a> sm&nn nr. f
 148. 148. Q/J54L/ QUIU 144
 149. 149. 145
 150. 150. *b (f) ff 6(57 ID fT MJ (jp (^) 5^ ~ 5)/ IT 637 ^j ^ * (f /T <3> j dFfjrioar(o6ndf>ib UD fisrfl sw em sssi IT ^/nrfi^&tr. ^.pi^nr^innrsiyip ^uu uLjrr <3&<sF.sF 5)1 u^^sFic ^ifi uffuo t>Tf il) IT dbiT^TOft siDiirfoa&frprnr: (o^fin5j-ud>5)jfT6(JT; 6T65TU6)Jfi, U(_nf(odF)(T o?iT)fIJ (jp (g 14, 6> nr i unub fW 63) * 6)J j^ 6)/ 1 fl IJ 61) ob r jU (o fIJ If ^ o? $ a3T W) 63T fQJ IT f& f$ OS g> f J .7) * d)J J, r$ . f tf LO U $ rj, , 146 fp 5ff 6TT ^ ^ 5)/ ff JIJ IJ U flf f.q. flf ob
 151. 151. cro ya>677 stf i_ 1 nr ni syr oj ^o rr ID 5b 28 ^ iw j , ^^ j, (o5U6wrii).io ( 5T6MnQtrib Uif 10. sr ^7 J i/J f) (ffj m <?> fW * 6TT 67 6^7 ;p ffob UD nr flir l n 147 i ' rw ^> srf i.. ib
 152. 152. <K<r<i><?Lf/rp js /* st_&ripa(r&sru 148
 153. 153. (oUfTfUU jgf fi^ . ^IJIJfCJJJUill ... tj(fOTT5WjffJLr^S?D^Lf Uj i) i QaFnrOTGswirii" 3&<ar I_(TILJ 149 Q<9Piajiud& 6Ts9Tnr)fJrfj>6-rF. jbirjaRnrGafr jfi
 154. 154. Qu u ft u & ar ^ (i 20 ^jib u/rili^6) ? (but^sJ 150 a> sfr ft &> sir jgi sxr ft * ^55 1_ sir
 155. 155. in 2. or OFT j> (3) Guifi-iu G)UJD b, (sjfl^bu in i di>fi smb, grj nr * 11 s>j ib 3. 4. fb ND A (^ (ip rfi sii &_ swir jr G 5. 6. tgGui , rfiGiu uynuiu, jfi^so fiDa&nija&irujii) 151 Qujp&u^j
 156. 156. itesL ^>-^> V ./ '* r/^ji x y5 V s^^^fefl^^v^ y *v > <l^ *=/A vV v>
 157. 157. bjDU>.....lS)jDjiiJ .(g <3&&TL_nriLi sr -ib 6AL.AiDrril6L.rTfb. lg6fU 6urr6b 61 10 # IUIU rr 59T / A 10 A 6 sw rr nr (ijo6<0ifi, 5)/n A,AfifunwAsnrT-6b) 153
 158. 158. 691 A6A ^/D* GdF^59T 620591^ (fy 8> CT65T/D 6J d> fT fj^^6 61) afflJurswriDnriu ^..rirwr^/. $ U U SStf A fTSff 60 A Jsi l^. MJ iffii/ftA^rr fb^? U'4 15-4 tlP4.^PA(fin6U 30
 159. 159. ULL.fi Q#iuiuuQuii)(Qj. /^D fT (uf/(/)<j7/j. ufr(q) 3) 611 ^uGufT^ SSF (01 6TO &asiif>in fT LO ^ ^ ILJ 3) 5ZD siswrQj MMI&QJW 155 ft ^ 3^ cip 1^62011 JH
 160. 160. -- TWQLL ^)(/5oy(5fifrQij*f) jzflsirc^pa; 156 Qjtburr&jmu. (30)
 161. 161. G) SW> SIT D U IU U> Q 6H3 SIT <# D IU it 9 &M (T - ^ SSfD D HJ 1> , sftj &U IT BjB $& 6 16 w^fTijfhij>str Q&iuiuu Quti) M uL_i_.iriSl(f(rfiir LTUO).? & 6HT gp (ft) &> Guirti) h 157
 162. 162. g> 17557 & 5557 6557 69)6ffT& o? tf fl 6) 5# IT) I7y . (ULLf7l?Jjrfr55 6157. iJLfflHJ .551 i g . IT 1 J I ifl y> UD nr 00 &7T If 37fT,7) J ilJr (J (W ff> 6f f ol) &p tfirai)D)(?5);D^T(1Jlb lLJlAfyih ,7,17 637 :7}J 57537;7>J f/df,557fr 557 j. Jji ( ( 520 fT) fl/ (7 ^0^5351 Ilfl'.rtjj ob o? (ip r j Lf J fT &i) ^ ysftU'.uglUllSVt (@UUfrilli|.6oU *ibu.i$<55 ^ 158 U ^/ iT) 17 ff . " fT f jjft (7J (/) fRI (3)
 163. 163. rofrrf6w^ii) C^B" 30 rf)ff j<f tun yuan y ^fbfb Q df> rr 5wr f q. (ff) j> r<^ //) 6)/ ft A 1615 J> r /b , ? fb ^ 6"b Q& sm it (o ID 57 6 i.j. ^uu 5); ft a ^* ( fb ( 6tf6)jffA (ff) j, * 6b HJ sm IT ( ip ib , if /ij i j 159 r i ^$ i j q ib , ^ 6)/ ri mn if 631
 164. 164. 160
 165. 165. ^ ri * * 161 *
 166. 166. GlutS ] iunjj}sun !i ) ( L.6si (oa>il(ounrib srs (108 ^537 163
 167. 167. (if ssi LOouriiJ ub&sLj UD&JJ 6 Q&tutu $i~tJ)$J ft (T d &* 6fftg3)#) (T6Ti. un&pi. "sunjmw 164 ^ (S ^ fT (g
 168. 168. #>n<A)ib n. IT off sm &nr#)6i) fl)6OT(b rjb^ti<3& << (5, &JD <& OT GlutFiu fjfhia>(b fl ^ ff 6$ if> df> , QutPtu ib 165 620 j>fhijrnuLr]7(t &6tr ^J (SMI L_ fl ^ lb 5)/ L b? IJ (if) (hi
 169. 169. di>fiJ>A<oL_ THE HOROSCOPE OF SRI ANDAL IN TAMIL AS FOUND IN THE MANUSCRIPT b 35529, 17 17, If 5 planets person, a were be a super Tamil states about the to be in the Zenith, the native will "loka-nayaka", An astrology book in ultimate result that will accure from the planets being in the Zenith, ranging from one to five. The aphorism 167 in Tamil runs as follows:-
 170. 170. Meaning :- If one planet is in the Zenith, the native will be village headman; If two planets were in the Zenith, then he will be the headman of more than one village; if three planets were in the Zenith, he will be a petty planets were in the Zenith he will be a ruler of Kingdom; if five planets were in the Zenith he will be a ruler of the world. We can compare here the horoscope of Sri. Ramachandra. In Rama's horoscope also, one can find 5 planets in the Zenith, the Venus, Mars and Jupiter, Saturn, the Sun. 2 Thus, the conclusion erdite/ a is paragon of virtue and above (Sij Andal that Sri, all Garrgrr ffgiefuGfiurr^Lb Giurr is superhuman/ highly divinity personified. to^ms^ uijariifl gnrii 6ru^u<5gLb srn(oSjrr ujefuiurr: uujn': ST(i5)<5jLi<$Lurr firu^urrurrgrrgrfl^rF x : (1) urfhu^Lo: yijrrr^ u^eirCoUjetn' 6TDLD fT 6^6)51 a^ii ^ajLD65TUj eru^suujr erufr^fTorsOTrrr yr^rjenSl. (2) ii efuaiefuftniu uii6Tru^)6ffrn"ftuu6OTrLii ffii ^^ fl56srLumJb m| ^gsroSI jBeiiSujLjCij Sarr^rr (Lp^mjirii rfugju): uijiuirrr LDLLJ ^Irf i 168 rfugjin: (4) (3)
 171. 171. HOT ,_g)|su[f)4 LfT l (fF> O/ tq. 65) fU utLt J 6TD6)jrrd?. icsaafl O? (ROOT 61? ^$| sn 169 6 to
 172. 172. .in f * r". i. q sal i r 537. d>rn'.6d)i.. 6r^r<^ j fyinji3>&6$in6m. 4j^5337frAftd)5Tr c <9J63)f 5i?6)59fuffob f6(ff)ir9j>dr>uijf"j 61DI1J OLLiriSlfSTfrsir 5^51^5332/59)51/610 a st. ib. 192 JT6TT 6$(f(gLrunrffArfr. rf5u wi} (SU/I 170 (15
 173. 173. B.H.L r6 6i?jjja>fhja>srr 5 fhi.^ . 667U6ZD5)/ of. feTa>nrouuu6tti/(b 6T(j.gji)^^6rf ^^d^/BiulA&ir. n 171 1000
 174. 174. ST^TJQJ uonr^ib 8 UU ft ff . WrQJJ)[J6TJ &ITULJ (27)
 175. 175. jiriruDnr (arju if .nrsrfijSi 6)jrrj[^|> 2. finfj) 6 u n a/ fi rf . b // tfpirii Qf/ IJD / jnr &/// i/J si 6^7 63)j ib , 175 G u ^j ii 1 iT) ib if sii 6(5i ? u sroi
 176. 176. lf fl8iLi_flnr ^^i 670014. utlufift 3. uaDQ&nrebs8Qiu&r ! ff&nr ' Qfrfrfb flHjrrufjjuucq.. i) j^tBaS'&ib&j ^^uuir^sifafsar &(fty&tfriutr <KUDat)/r tSsutrj&ttJiru) jjrujkGgjF ^j <swr L. <nrf 6<sr IT mwau Qj&@iiGuargj 176 <Jjii)(ptb G&ir&trw
 177. 177. jnruxruLJ Q & 53T ^ JT) 5*1(2)0) 178 IT J
 178. 178. &LDLJ /r/t. 5)/nrfi//5^5(D6)/. <K*>uu&/ru> 6761JTfQ/ 179
 179. 179. D<3Beunr^) - 5XffF555f A^jDflff ^SMTLirSTT. 4. 5j^^ - 24 2. L0fi6i/nru iftTrrb$rr$9)6OT 3. qrfrafm 5UfTo (Dfibdu^jj iDnrili4iu (o^si/nr^ ^^L.fr6?D (f^69)ID 5. Uffti). g?ffe<fisD<anr 180 -13 (O^SI/ISOT. -8
 180. 180. i(&lb - 23. 2. - 3* 2O fa' &nriLt?.eb war ; - 28; -7 <K/r<Ku> 4* -3 - BO - 19. - 29. - 13 - 1-5 unitfrjib; 6-15 0g{afflDio6iniu, 181 su iff 8 tun
 181. 181. " (2) Gu>8Dti)iutrfr Q&ausuerr&sh" 26. 27. G&nru$s8& '- " 6. * 7; - 14. 6. (ojb(Tji)nD tcir! 182
 182. 182. $UD ft * 01 If. ii-| II) 19 L6)<A>flib ^rwAffh ^fpibiDrrrf Quiu&J 2. 183 ..... fSfl
 183. 183. (30)T 1. 3+0=3 3 - 143 dj^iofiiy? jj>nr^iunrrr (4) 1+4+3 = 8 (1) $ji) <d51l^ tf!T]J^Sy)^ IF)ff^T( (3) (8) 2. ^(jLrufiiKDiSi/ ibt^6b 5X5+5=30; u (5) 555ri_fr6b 3. 4. ^53irrL.iT67T - 18 ^Liif ftufiil 1+8=9 (5) - 15 5T5 ^affiunril 1+5=6 1863T ?#flr<j<iT<sffr ^,i/iq{b 6014. i^LfB^/Tin ^_i^ 5lf(otf51^lb: ^Jfrff ff (5) g>ibq$u3T&6ff)rT, tt/<Jjf L/f7fT695Tlb L^^db J 18; 51/p STV) MLS Q&6$tn)0ii -18 ff^m- 18 T 18. 1+8-( j$J , ib. 1+8 = 9 184 $f]T0r<S5WfT0iU) (8) (I ft ^^ LO - 18;
 184. 184. - 2) 10 &>$$)<& ^53T(ipib 1 ) $$0(1613 fiaiic^ 5lf (o ^F<5>^ LO fT 67JTT) 5U. ^/ 5)f il ($ ^j 185 $ ^ to ir rf q ionr^(b 30
 185. 185. irsh /gjjrrn'i rt)jfrrfdb ID ff t 10 ffjfTtljirf srnw^tb b 3. JTt>T7. 186 ji . 7 flF
 186. 186. u & 55) #, ju n & sij w b? tf fl 6<5T S3T 63D 5)1 (g)(fi)<Kfcjr jfei 2) 5T6 2) 3j<5injj ^utrsn 1952 ^(i ih an jJffT f /) fT 187 GQJ *%
 187. 187. iT$>$(flf)&$7jfnf / &(0> cb 30 $(!TF) M U0(J 69)6)169) (0 j?ff&(fcj UfJUlf 597(1.17. yrjnruD !W&JTff SU) 5H IT M? Iff 59T ^51 V. V. IJJJUtf f) IDITO0 (^00(169)51/59)10) 59)10 ^ 6OT L fF filf 69T 3) ; ^(ff, 00,759)5)1 (^591 l ^,7591691 511 ^fT ^^,59)^ 188 061) ()^69)$1{ lb, ^^ ^(f,fTy59)l0iqb (f 69) 6U llf 59T IDA* 6 if 69) I .6 10
 188. 188. ii &rr5i^icj&&rf[Tdf> U6) U6 unrig., Jn.flL fb i6Tf5b 4 . ^jp(B (T>db5) tofio)u^fb AdiftLrrroOT u^f <*^ swr L- nr srf Lib (517 j<f ronrrr 6) 1 189 #>n cm ($ ,
 189. 189. ) 10 [f>flll&6b U6D c <flJlWdF>s<mj04tf>.J df>6<5)ol) 1) (Surrgj Q&IUILJ ^) ^-9F6)J5WfTfU tDsirsanrnrif iDntf6)tfrHi;LjLb, (T)(b <f(J Lj, 61^5331 cgi^^^^ftb LOfT (II c^l^iRnTlj^l AU 190 ^LSTTSTT <^(I!)^ ^5WTL .fTSTT
 190. 190. C |S|| 10 6*51 SOT (If IflL 63feJ SLUUJ 2. 5T (b ^? U (fF> ID (T 53^ i u?*5i/ib 3. 4. 5. CJUULq. (0)(2r L-fT Lf^(bU6?DIJ52r)fO f ( ^? ^, ff 6B7 L^ ff (J> 5X) ^? ID 53T U df> (T <B 6) ) 2. 191 ^6DU IT ('. ^? u SMT flRnr ir f
 191. 191. 3. 4. $ ^ 10 - IU 6M IT 6VT T & (Snj & (&} <K , (jo<j3ffr<$tftoa) ID (j) fT $tf <J2D JO I U
 192. 192. LBiWJD Slrfl 2 (u@uL|<of]r) 24 3 27 7 10 7 11 ^JSIIT Delete 14 3 u^^o^LJTstr 14 4 <ns*p 14 6 re&p 14 27 Gtoroisi 15 23 25 Delete 17 27 Delete Delete B 32 Delete 3 32 8 38 25 40 28 42 15 41 17 42 23 42 26 45 25 45 27 Delete .gigl 46 19 50 30 50 32 51 32 59 14 62 22 63 28 67 27 78 4 ^l^s^npgj 78 21 j]i_ib9(ri) 78 24 ijorujiSWiTTOT UBTUJJOTKJST uijrrdwjuilJLJT ugnraqjuLJUT Qa&rfl(Sijj Delete iSl -^ 1 1
 193. 193. ojfl itoip 78 25 82 14 85 28 87 22 95 3 97 29 <^jULinr& 102 M urrio>] 108 25 108 29 109 11 111 9 113 1 113 19 117 5 117 4 urrsb Gunra^nw 6 119 Gunrajj ^ju 126 35 127 8 127 9 129 28 129 32 130 24 135 4 137 4 137 20 141 33 141 38 14Z 1 147 11 147 25 149 12 149 13 153 18 158 1 9LJUTL06U SlLJ^J&h) - ffllLfTLOfl)
 194. 194. LD arfl 159 127 176 28 179 tifesip 11 179 14 179 23 180 14 180 21 180 32 181 26 T8T (WJXJJgJIUD 34 182 8 185 14 185 27 185 28 186 38 186 41 187 2 187 4 187 6 187 8 188 3 190 31 20 i.i Delete ..m ^gqp^gj s^fiil 2jsua&6nib<& 177 b uSJluiSlsb

×