Dökmeci Gemiler Yükleme -Tahliye rehberi

9,988 views

Published on

Dökmeci Gemiler Yükleme -Tahliye rehberi

 1. 1. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.StiDÖKMEC GEM LERDÖKME YÜK YÜKLEME VE TAHLIYE ETMEREHBERI 1
 2. 2. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.Sti DOKMECI GEMILER DOKME YUK YUKLEME VE TAHLIYE ETME REHBERI‘’BU ULKENIN DEGERLERINE DEGER VERMIYENLER BU ULKEDE YASAMASIN’’Bu kitapçık yükleme ve tahliyelerde klas tarafından hesaplanan gemi yapısına binen yüklerianlamanız için bir referans kitap olarak hazırlanmıştır.Gemiye yüklen yükler klas tarafından belirlenen gemi yapısına nasıl etki yaptığını anlamamızısağlıyacaktır.Sahille iletişimin,yapılacak planlamanın ve yük operasyonun nasıl olacağı konusndaSize bilgi sağlayacaktır.Yük operasyonlarında ne gibi problemler ile karşılıldığı ile ilgili bilgiler içermektedir.Ve size yük operasyonu ,balast operasyonlarında nelere dikkat etmeniz gerektiği ile ilgilireferans olacaktır.Kolay Gelsin,Kpt.Yusuf ANGIN 2
 3. 3. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.StiICINDEKILER1-0 TANITIM1.1 HULL YAPISAL HATALARININ DAGILIM FAKTORLERI1.2 IACS TARAFINDAN ALINAN ONLEMLER1.3 KITACIGIN AMACI2.0 YUKLER VE GEMI YAPISI2.1 TIPIK DOKMECI GEMI YAPISAL GORUNUMU2.2 DIZAYN LIMITLERI2.3 GEMI BOYUNCA YUK DAGILIMI3.0 GEMI YUKLEME REHBERI4.0 YUK OPERASYONLARININ PLANLANMASI KONTROLU4.1 YUK OPERASYONLARINA HAZIRLIK4.2 YUK OPERASYONUNUN IZLENMESI VE KONTROLU5.0 POTANSIYEL PROBLEMLER5.1 ONAYLI LOADING MANUALDE VERILEN LIMITLERDEN SAPMA5.2 SIG DRAFT TA YUKLEME KONDISYONU5.3 YUKSEK LOADING RATE5.4 BIRBIRIYLE UYUMSUZ YUK VE BALAST DAGILIMI5.5 ETKILI OLMAYAN SHIP/SHORE ILETISIMI5.6 LOAD LINE MARKALARININ GECILMESI5.7 BALAST AMBARININ VEYA TANKLARININ TAM DOLDURULMAMASI5.8 YUKLEME SIRASINDA YUKUN YETERLI OLARAK HESAPLANAMAMASI5.9 YAPISAL HASARLAR6.0 DENIZDE BALAST DEGISIMI7.0 KAPTANDAN IKINCI KAPTANA TAVSIYELER 3
 4. 4. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.Sti1.0 INTRODUCTION1.1 HULL YAPISAL HATALARININ DAGILIM FAKTORLERI90 lı yılların ilk dönemlerinde kaza sonucu yaşam kaybı tek cidarlı dökmecilerde oldukçafazlaydı.En büyük hata faktörü yapısal hatalardı.IACS başarılı büyük bir araştırma yaparak hataları buldu ve yapısal kazaları minimumaindirmeyi başardı.Yapılan araştırmalar gösterdi ki en büyük kayıplar 15 yaşın üstündeki demir cevheri taşıyandökmecilerde oluşmaktadır.Bu araştırmaların sonucunda korozyon,ambar içindeki çatlaklardan oluşan kayıplarınlk sırayı aldığını buldular.Diğer faktörler ise yük ve balast operasyonlarında ki gemi yapısına binen aşırı streslerdendolayı oluşan kazalardır.1.2 IACS TARAFINDAN ALINAN ONLEMLER1991 yılından günümüze kadar IACS tarafından bir çok yayın yayınlanmıştır.BU yayınlarınamacı oluşan hataların neler olduğunu anlıyabilmemiz içindir.Mesela Bulk carriers:A-Guidance and Information to shipowners and operatorB-Enhanced Survey PlaningC-Guidelines for surveys,assessment and repair of hull structureD-Approved Loading ınstrument 150m lenght and greater Gibi.1.3 BU KITAPCIGIN AMACIIACS ,dökme yük taşımasına dahil olmuş diğer partileride, oluşan hasarlardan ve ağır yüktaşımalarında dökmeci gemilerin kazaya uğraması hakkında bilgilendirmek amacındadır.Burada ki önemli konu ve problem operasyonlar sırasında ortya çıkan yüksek yükleme rateleri ve sahil ile gemi arasında ki yapılan yükleme planı üzerinde yeterli iletişim olmayışıdır.Ayrıca gemi zabitlerinin yükleme programındaki (loading instrument) klas tarafındankonulan sınırları bilmemesidir.Bu kitap bu konulara dikkat çekmek ve sorunlara ışık tutmak için hazırlanmıştır. 4
 5. 5. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.Sti2.0-LOADS AND HULL STRUCTUREYUKLER VE GEMI YAPISI2.1- T P K DÖKMEC GEM YAPISAL GORUNUMUGenel olarak en yaygın dökmeci gemi yapısı tanımlarsak tek güverteli,double bottom, hopper tanks,tek cidar(single skin)boyuna yan postaları olan,top side tankları ve ambaragzından oluşan bir oluşumdur.Yapısal oluşum ile ilgili bilgi için ambar içinden bir enine kesit figure 1 de ve boyuna kesıt ise figure 2 ve 3 de gösterilmiştir.Bu yapı 30000 mt dan 80000 mt dwt arsında hemen hemen aynıdır. 5
 6. 6. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.StiGenel olarak,shell plating(borda sacı),bottom shell(gemi dip saçı),strenght deck(guvertesacı),transverse bulkhead(ambar arası perdesı),inner bottom(ambar alt saçı,)top side andhopper tank sloping platingleri kapsayan [hopper(double bottom tank) ların vetop sideların ambar içine bakan kımları] sac olusumlardan olumus yapısal bir şekildir.Figure 2 6
 7. 7. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.Sti 7
 8. 8. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.StiTransverse bulkhead(enine perde) yapısı,buna üst(upper) ve alt(lower) stools da eklenir (figure 3 de) cross deck(ambar aralarındaki bölüm) ve double bottom yapısınıda ana yapıolarak ekleyebiliriz.Bu kısımlar geminin enine Kuvvetini artırırlar ve gemi yapısınınbozulmasını engellerler.Bunun yanında ambara giren suyun diger kısımlara gecmesını engellemek Transversebulkheadın(ambar perdesi) görevidir.2.2 DIZAYN LIMITLERI2..2.1 GenelBütün gemiler için mutlaka operasyon kabiliyetlerine göre dizayn limitleri konmustur,bulimitleri koruduğundan emin olmalısınız.Bu nedenle limitleri geçmemeliyiz limitleri geçmek çok büyük hasarlar oluşturabilir.Her zaman gemilerde yük operasyonlarında onaylı yükleme programlarını kullanmalıyız.Loading bilgisayarının(programın)kullanılmasının amacı her an yükleme ve balastoperasyonlarında still water shering moment ve bending momentlerin hesaplanmasıgerekliliğindendir.Bir gemi yapısı yaşamı boyunca dinamik ve statik momentlere dayanmak üzere dizayn edilir.Gemi yapısında normal düz hava koşullarında, yüzer durumdayken su belli bir statik yükoluşturur.Bunları şu şekilde belirtebiliriz.*Gerçek geminin ağırlığı,donanımlar,ekipmanlar ve makine*Yüklen yük*Bunker ve diğer harcanabilen yükler*Hydro statik basınç(deniz suyu gemiyapısına belli bir basınç yapar.)Dinamik yüklerin bir kısmıda dalgaların etkisyle oluşan gemi hareketlerindenoluşur(slamming,accelaration forces and sloshing loads)Sloshing loads(genelde yarım alınan balastlardan dolayı suyun ıcerıde dolasmasıkuvveti)genelde iç yapılara hasar verir ve yük bindirir.Slamming te ise geminin baş alt tarafı etkilenir geminin ağır hava koşullarında başının suyundışına çıkarak suya kuvvetli bir şekilde çarpması demektir.Aşırı yük ise ambar iç elemanlarına oldukça fazla yük binmesine neden olur bu olay havaşartlarının ağırlığına göre değişim gösterebilir. 8
 9. 9. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.Stipitching 9
 10. 10. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.Sti Slamming2.2.2 Hull girder Shear Force and Bending MomentsBütün dökmeci gemiler genelde IACS üyesi klaslara üyedirler ve bunlar tarafındanbelirlenen müsade edilen Still water shear force(SWSF) ve still water bending moment(SWBM)limitleriyle sınırlandırılırlar.Genelde iki tip SWSF ve SWBM vardır bunlar aşağıda belirtilmişlerdir.*Segoing (at sea)SWSF ve SWBM limitleri(denizde)*Harbour (in port)SWSF ve SWBM limitleri(limanda)Bir liman kalkışı sonrasında denize çıkacak olan gemiler kendileri için belirlenenSWSF ve SWBM limitlerini asla geçmemelidirler.Limanda ise gemi sığınaklı alanda kabul edilir ve konu edilen dinamik kuvvetler etkisioldukça azalır bu azalma hull girderlerin müsade edilenden daha fazla yük kaldırmasınısağlar.Liman da liman için verilen SWSF ve SWBM limitleri geçilmemelidir.Durgun suda yüzmeye başlayan bir gemi,gemi boş ağırlığı( ship’s lightweight)bunker,balast,kumanya ve yük gibi (deadweight)ağırlıkların etkisiyleYüzdürme kuvvetinin yukarıya kaldırma yönünde gemi dış yüzeyine etki yapar.Gemi boyunca, bölgesel olarak bu kuvvetler vertical(yukarıya doğru)olarak değişir.Bu balansız(düzensiz) net yukarı kuvvetler hull girder üzerinde shering(kırma) ve bending(bükme)kuvvetleri oluşturur.Bu aşağıda figure 4,5 ve 6 da gösterilmiştir. 10
 11. 11. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.Sti 11
 12. 12. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.StiDenizde,gemiler değişen dalga koşulları nedeniyle dairesel(cyclical) shearing and bendingmomente maruz kalırlar.Bu dairesel shearing and bending hareketleri yükselen dinamiketki yaratır,dalgaların etkisi shear force ve bending momenti etkiler.Herhangi bir zamanda ,Hull Girder, still water ve dalga etkisyle oluşan shearing ve bendingkuvvet bileşkesine maruz kalır.Hull kısmındaki stress, bu shearing ve bending momentledir.Bunlar boyuna yapısalelemanlar tarafından taşınır.Bu yapısal elemanlar ana güverte,side shell(yan saçlar)ve bottom shell plating(dip saç),inner bottom plating(ambar alt saçı),double bottom girders Ve topside ve hopper tank slopping plating and longitudallar(boyuna elemalar)dır ki bu genelde hull girderlerdir.Shearing ve bending moment hesaplamlarına örnekleri figure 7 ve 8 de görebiliriz 12
 13. 13. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.Sti 13
 14. 14. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.Sti2.2.3 Transverse Bulkhead,Double Bottom and Cross Deck yapısının bölgesel kuvvetiEsnekliğin ve emniyetin gelişmesiyle,bazı dökmeci gemiler lokal yükleme kriterine uygun herambar için belirlenmiş maximum müsade edilen yük ağırlığına göre ve hatta yanyana ikiambar dolu (blok ambar yüklemesi)bir sonraki boş olarak değişik draftlarda Yüklemeyapmaya başladılar.Lokal yükleme kriteri diyagram veya tablo şeklinde bir form halindedir.Aşırı stress her bir ambara ait double bottom,transverse bulkhead,hatch coaming,hatch corners(ambar köşelerine),ana frame lere ve bunlara bağlı braketlere çok yük binmesini sağlar.figure 9 14
 15. 15. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.StiDouble bottom,cross deckve transverse bulkheadler değişik draft kondisyonlarındabelirlenmiş yüklere göre dizayn edilirler.Bu yapısal oluşum oldukça hassas bir şekildenet vertical load dağılımını sağlar.Net vertical load,yükün ve balastın aşağıya doğru(vertical) yaptığı etkiyle suyun o draft takiyukarı doğru kaldırma kuvveti arasındaki farktır.Ambarlara yapılan aşırı yükleme ve draftın yeterli olmaması ve suyun kaldırma kuvvetininazalması ambarlarda ve gemi yapısında büyük deformasyonlara neden olur.Figure 10 ve 11 15
 16. 16. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.StiFigure 12 de dökmeci gemilerde, bir ambar(kuvvetlendirilmiş ambar) ve birleşik ambar limitleri Tipik bir lokal loading diyagram ile belirtilmistir. 16
 17. 17. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.StiBurada draftın azaldığında ambar taşıma kapasitelerininde azaldığını görebiliriz.Aşırı yükleme ambar yapılarına oldukça büyük bir stress bindidirir.ki çeşit lokal yükleme kriteri vardır bunlar individual hold loading(alternate)Diğeri ise two adjanent hold loading(block loading )dir.Her bir ambar veya kombine ambar yükünün (bitişik iki ambar)hesaplanmasıGenelde boş ambar lardaki balast tankı,wing balast tankı ile direk ilişkilidir.Double bottom larda veya wing tanklarda balast taşınırken ambarda taşınacak yükambarda taşınacak toplam yükten, balast miktarı düşülerek hesaplanır.Maximum yük miktarı(lokal yüklemelerde)direk olarak geminin draftı ile ilişkilidir.Tek ambar yüklemelerinde gemi darftı kullanılan ambarın yarı boyundaki draft olarakkabul edilirken,bitişik ambar yüklemelerinde kullanılan ambarların her ikisinin deortalarındaki draftaların ortalaması olarak alınan draft kabul edilir.2.3 GEMI BOYUNCA YÜK DAĞILIMI2.3.1 GenelDökmeci gemiler çeşitli yükleri taşımak üzere dizayn edilmişlerdir.Yükün gemi boyuncadağılımı direk olarak global bending ve shearing moment hull girderi ve gemi dış yapısıüzerinde stress yapar.Genel olarak Kullanılan yük dağılımı*Homejen ambar yüklemeleri*Alternate ambar yüklemesi*Blok yükleme*Kısmi ambar yüklemesi2.3.2 Homejen ambar yüklemesi(Tam kapasite yükleme)Figure 13 de göreceğiniz gibi homojen yüklemede yük bütün amabralara dağıtılır.Bu yükleme çeşiti genelde densitesi az olan yüklemelerde yapılır ve yük bütün ambarlaradağıtılır mesela buğday,kömür gibi.High density yükler için de zaman zaman yapılabilir.mesela iron ore gibi. 17
 18. 18. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.Sti2.3.3 Alternate Yükleme (Tam Kapasite Yükleme)Figure 14 te görüldüğü gibi ağır densiteli yüklerde mesela ron Ore gibi alternate yüklemekullanılır.Burada belli ambarlara yük konur ve diğerlerine yük konmaz mesela tek numaralıambarlara yük konur, çift numaralar boş bırakılır.Bu tip yüklemeler ağırlık merkezinin yukarı cıkmasına neden olur ve geminin sallanmasınındaha yavaş olmasını sağlar.Ne zaman alternate yükleme yapılırsa her ambar homojen yükleyeceği yükün iki katı yükütaşır.Ağır yük taşıyacak ambarlar yapısal olarak kuvvetlendirilmiş ambarlardir.Önemli olan bu yüklemelerde boş kalan ambarların durmudur ve bu ambarlarda özelbir güçlendirme bulunmaz.Bu yükleme biçimi mutlaka klas tarafından belirtilmiş olmalıdır.Yoksa yapılmaz. 18
 19. 19. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.Sti2.3.4 Blok Yükleme ve Kısmi YüklemeBir blok yükleme de yan yana iki veya fazla ambar yüklenip yanındaki boş bırakılır figure 15 de olduğu gibi.bu tür yüklemeler genelde gemi kısmı olarak yükleme yapılacağı(Eksik Yükle kalkacağı)zaman yapılır.Bu yukleme biçimi özel durumlar haricinde pek loading manualde belirtilmez.Kısmi yüklemelerde gemi yapısına oldukça aşırı yük biner. stenen yük draftında bu şekilde yük taşınabilmesi için oldukça dikkat gösterilmelidir.Ne zaman gemi kısmi yükleme yapsa mutlaka taşıyacağı yük kapasitesinin altınde taşımalıdırve taşıma draftı maximum draftan az olmalıdır.Yükün ağırlığı her ambarda suyun yukarıya doğru olan kaldırma kuvveti tarfından yeterincebottom shell(gemi dip saçı)üzerinde desteklenmelidir.Gemi darftının az olması gemi yükünün karşı kuvvetinin daha fazla olmasını sağlayacaktır.Bu nedenle gemi kısmi yüklemelerinde draftın az olması nedeniyle yükün miktarıda az olacaktır.Kısmi yükleme yapılabilmesi için cross deck ve double bottom yapısının özel bir dizaynda vekuvvetlendirilmiş olması gereklidir.Blok loading sonucunda lokal olarak ,cross deck,double bottom ve transverse bulk heads lergibi yapılara oldukça aşırı yük binecektir.Yükün ağırlığı nedeniyle, seyir yapılacak draft ta gemi yapısının durumuna çok önemverilmelidir.Genel olarak eğer gemi blok yükleme yapacaksa her ambarın taşayabileceğimaximum yük kapasitesinden daha az yükleme yapmalıdır.Kısmi yüklemelerde ve blok yükleme yapılacaksa aşağıdaki durumlar göz önüne alınmalıdır.*Yük dağılımı loading manualde belirtilmiş olmalıdır.Ve gemi yapısının bu tür taşımalar içinugun olduğu onaylanmış olmalıdır.Bu tür taşıma yapılacaksa , uygunluğu içinonaylı loading manuale uyulmalıdır.*Gemide bir set taşıyabileceği yükle ilgili onaylı lokal kriterya bulunmalıdır ve bundaMaximum draftın ve her ambar için yükün ne olacağı belirtilmelidir.Yük miktarına karşılık gelen SWSF ve SBM lerde belirtilmiş olmalıdır. 19
 20. 20. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.Sti3.0 GEMI YUKLEME REHBERI3.1-Loading ManualBu Uluslararası Yükleme sınır konvansiyonu(load line) tarafından zorunlu bir istek olup,Gemi Kaptanına Geminin Loading ve Balasting ve gemi yapısında oluşacakKaçınılması gerekli sterslerin neler olduğu ve sakınılması gerekli şeylerin ne olduğu konusunda referans sağlar.Eğer kaptan loading manual de yeterli bilgi olmadığı konusunda bir kanıya kapılırsaYeterli bilgi için bu limitleri koyan klas kuruluşuna baş vurularak tavsiye alınabilir.Her hangi bir yükleme operasyonu öncesinde Onaylı Loading Manual gemide olmalı vemanualde şunlar bulunmalı.*Bending moment ve Shearing momentlerin limitle rini gösteren gemi dizaynlarına bağlıYükleme kondisyonları*Her loading kondisyonuna göre SWSF ve SWBM hesaplamaları*Musade edilebilen yapıya binen yükler*Operasyonal limitlerGemi loading manual özel bir dökümandır ve içindeki onaylı bilgiler sadece onaylanmış gemiiçin geçerlidir.3.2-Loading InstrumentLoading Instrument Yük zabitine yük hesaplarında yardımcı olur özellikle*Yük ve Balast operasyonlarını planlama ve kontrol etme*SWSF ve SWSB için her an çabuk ve hızlı kontrol*Belirlenmiş yapısal stressleri geçmemekŞunu bilmeliyiz ki yükleme cihazı hiç bir zaman loading manulin yerini alamaz.Bu nedenle yük zabiti referans olarak loading manuali almalıdır.Bir loading instrument veya loading computer analog veya dijital sistem olabilir.Her ne olursa olsun modern loading instrumentler veya software program onaylı olmalıdır.Bu tür onaylı cihazlarda kullanılan programlar sadece o gemi için geçerlidir.Operasyon manual, loading instrumentin ana kısımlarından bırıdır ve gemide mutlakabulunmalıdır.Klaslar belli aralıklarla loading instrument den çıktılar alarak bunların doğruluğunukontrol ederler.Son yukleme her zaman Loading instrument/loading computer üzerinde hazır olmalıdır. 20
 21. 21. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.Sti4.0 YÜK OPERASYONLARININ PLANLANMASI VE KONTROLU4.1-Yük Operasyonuna Hazırlık4.1.1-Yük ve Liman BilgileriYükleme, loading ve unloading sequnce(sıralama)yaparken aşağıdaki bilgilerin alınmasıgereklidir.*Yükün özellikleri,stowage faktorü,angel of repose,miktarı ve özel bir özelliği varmı.*Yükün varlığı veya sequencelerde (sırlamada) özel bir istek varmı*Yükleme ve boşaltma aletlerinin karekteristik özellikleri,adetleri,uzanma mesafeleri,Terminalin minimum ve maximum rate(kapasite)leri.*Yanaşılan yerdeki Minimum derinlik ve kanal varsa kanaldaki minimum derinlik.*Rıhtımdaki su densitesi*Rıhtımdaki Air Draft sınırlaması*Liman otoritesi tarafından verilen maximum seyir draftı ve emniyetli manevra için verilendraft limiti varmı.*Stop işaretinden sonra Konveyor de kalan yük miktarı gemiye mi yükleniyor yoksaKonveyorde mı kalıyor.*Gemi shiftingi için rıhtım veya liman prosedürü varmı ? nedir?*Lokal liman kısıtlamaları vamı,mesela bunkering,sewage veya balast istekleri gibiYük trimmingi bazı yükler için zorunludur özellikle kayıcı yükler için.IACS göre ambardakiyükler için kaymayı minimuma indirmek için trimming edilmelidir.Gemi kaptanı ,korozyon etkisi yapan ve yüksek ısı yayan yüklere taşıma sırasındabüyük önem vermelidir.Gemi kaptanı, yük zabiti kiracı ve stevedor IMO Code ve SOLASkonvansiyonun tehlikeli yükle ilgili bölümlerini bilmelidir.4.1.2-Bir Yük Planı HazırlamakTaşımaya yüklemeye niyet edilen yük miktarı ve kalacak olan balast miktarını bilmeliyiz.Yük zabiti referans olarak her zaman loading manuale baş vurmalı ve buna göre bir yükdağılımı yapmaya gayret etmelidir bu gemi yapısı çin konulmuş stress limitlerindekalmamızı sağlar.Emniyetli bir plan yapabilmemiz için iki önemli adım vardır.Adım 1 – Niyetlenmiş sefer için verilmiş yük miktarı/balast miktarını, verilmiş yapısal veoperasyonel kısıtlamalarda göz önüne alarak emniyetli bir şekilde limandan ayrılmak içinstowage planda olduğu gibi belirtmek / hesaplamak.Adım 2- Kalkış durumu bilinen ve stowage planı hazırlanan yüklemenin ,Verilmiş olan varışkondisyonu, yapısal ve operasyonal sınırlar içindemi bakılacak.Eğer yapacağınız yük operasyonu loading manual içindekilere uymuyorsa mutlakaDeplasman ve stress hesapları yapmalısınız ve bunu yolculuğun belirli aşamaları içinkontrol etmelisiniz. 21
 22. 22. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.Sti*SWSF ve SWBM gemi boyunca müsade edilen seagoing limitlerin içindemi.*Blok yükleme yapılmış ise her ambar için yük dağılımı uygun drafta taseagoing limitler içinde mi,Ve her ambar için uygun dağıtılmış mı.Bu ağırlığahopper tanklarda ki ve Double bottomlarda kalan balast eklenmiş mi.*Tank top üzerine binen yük limiti uygun limitler içinde olmalı ve lokal yükü aşmamalı.Sefer boyunca harcanan yakıtı stress ve deplasman hesabına katmayı unutmayın.Yük zabiti Yük operasyonu planı hazırlarken balast operasyonunuda dikkate almalıdır.*Yük operasyonu ile balast operasyonu sinkronize olmalıdır.*Debalasting/Balasting rate yükleme rate ne karşıdır ve gemi için verilmiş yapısal veoperasyonal limitleri geçmemeliyiz.*Balating/debalasting yaparaken aynı tankları(port and starboard) birlikte simetrik olarakkullanmalıyız.Bir yükleme planı hazırlarken stress ve deplasman hesabı yapılmalı ve stepler hazırlanırkenorantılı olarak artarak devam edilmeli ve operasyondan şu şekilde emin olunmalı;*SWSF ve SWBM gemi boyunca müsade edilen Harbour Limitleri içindemi*Eğer uygulaması varsa,blok yükleme yapılmış ise her iki bitişik ambara dağıtılan yükMüsade edilen drafta karşılık geliyormu ve müsade edilen Harbour limitleri içindemi.Bu yüke double bottom ve hopper lerde taşınan balast dahil mi.*Tank topa binen yük veya diğer bildirilen limitler uygun mu,eğer uygulanabiliyorsaLokal binen yük limitleri aşılmamış olmalı.*Final departure kondisyon SWSF ve SWBM gemi boyunca müsade edilen Seagoing limitleriçindemi.Bir Yük planı ve loading/unloading plan hazırlarken mutlaka hull stress in verilen limitlerdendaha az olmasına dikkat edin.Loading/Unloading plan hazırlarken aşağıdakileri kapsadığına dikkat edin;*Yük miktarı ve Loading / Unloading de buna karşılık gelecek ambar numarası*Balast Miktarı ve Discharged/Loaded olacak olan ve buna karşılık gelecek tank ve ambarnumarası*Her step Yük operasyonu tamamlandıkça buna karşılık gelen trim ve gemi darftı*Her step tamamlandıkça karşılık gelecek SWSF ve SWBM değerleri*Her step için yaklaşık tamamlanma süresi*Loading ve Unloading aletlerinin kabul edilen rate leri.*Kabul edilen Balast Rate’iLoading/Unloading planda müsaade edilen yük durdurmalarını( yükleme rate balast rate inden fazla olursa yük durdurulabilir.)gemi shifting ve bunkering,draft çek lerive yük trimminglerini belirtmeliyiz. 22
 23. 23. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.Sti4.1.3-Yük Operasyonu Başlamadan Önce Ship/Shore letişimiYük Terminali(cargo terminal) ile gemi arsında (yük zabiti arsında) etkili bir yük operasyonu için aşağıdakileri de içeren iletişim kurulmalı;*Yük operasyonunu durdurmak için bir STOP prosedürü yapılmalı*Terminal Yük operasyon sorumlusu kim bilinmeli* kinci kaptan yük planı ve loading/unloading plandan sorumludur. güvertede yük operasyonundan kim sorumlu bildirilecek.*Önceden Alınan liman ve yükle ilgili bilgilerin doğruluğu hakkında bilgi alınacak*Yüklenecek toplam yük miktarı hakkında hem fikir olunacak, her konulan miktarüzerinde ve aralıklar hakkında prosedür yapılacak.*Draft çek prosedürü hakkında anlaşılacak*Yük operasyonu sırasında gemiye gelen hasarlar nasıl rapor edilecekYük operasyonundan sorumlu Gemi zabiti, loading/unloading planı bir an evvel sunacak.Bu eğer bir yanlışlık veya aksaklık varsa planı değiştirebilmek için yeterli zamanı sağlayacaktır.Ve gemi zabiti IMO SHIP/SHORE SAFETY CHECK LIST kullanmasını çok iyi bilmelidir.01 temmuz 1998 solas Konvansiyonu ile aşağıdaki iki madde zorunlu olmuştur.*Yük planı ve düzeltmeleri PSC isteyince gösterilecek*Gemi kaptanı ve terminal temsilcisi hazırlanan yük planı üzerinde anlaşmış olacaklardır.4.1.4 Yük Operasyonu Başlamadan ÖnceYük terminali, gemi kaptanı tarafından kendilerine loading/unloading plan sunulamazsa ,üzerinde anlaşma sağlanmadığı uygun prosedeürler tamamlanmazsa ve Certificate of Readiness maritime authority tarafından yayınlanmazsa yük operasyonunabaşlamazlar.Yük operasyonu başlamadan önce öncelik olarak;*yapısal bir hasar olmamalı,e er bir hasar varsa hemen klasa rapor edilmeli ve yükoperasyonuna başlanmamalı*Sintine(bilge)ve Balast sistemi etkili şekilde çalışıyor olmalı 23
 24. 24. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.Sti4.2 YÜK OPERASYONUN ZLENMES VE KONTROLÜ4.2.1 Stevedor Operasyonlarının TakibiSorumlu zabit stevedor operasyonlarını takip edecek ve şunlardan emin olacaktır,*Üzerinde anlaşma sağlanmış Loading/Unloading sırası takip edildiğinden*Rapor edilecek herhangi bir hasar oluşmadığından*Yük yüklenmiş ise her ambara simetrik olarak yüklenip yüklenmediğinden ve gerektiğindetrimmed(yükün kaymaması için düzeltilmesi iyice sıkıştırılması)yapıldığından*Terminal ile iyi bir iletişimin sağlandığından ve devam ettiğinden* Her Yükleme tamamlandığında sahil aletlerinin üzerinde anlaşma sağlanmış olan planauygun şekilde hareket ettirildiğinden*Loading rate in üzerinde anlaşma sağlanmış loading rate den fazla olmadığındanEğer loding/unloading planda veya sıralamada yada rate lerde terminal bir değişiklik yapmakisterse bunu sorumlu zabite hemen bildirecek ve bu değişiklikler üzerinde uygun anlaşmasağlanmadığı sürece yük operasyonuna başlanmayacak.Her zaman karşılıklı anlaşmasağlanmış olunmalıdır.Eğer loading/unloading plan dan bir sapma olduğu sorumlu zabit tarafından gözlenirsesorumlu zabit terminale haber verecek ve en kısa süre içinde terminalden düzeltici faaliyetalmasını isteyecektir.Bu düzeltici faaliyet yapılmazsa veya bir gecikme olursa yük ve balastoperasyonu durdurulacaktır.4.2.2 Geminin Yükleme Kondisyonunun GözlenmesiSorumlu zabit yükleme sırasında geminin yüklemesini yakından takip etmelidir, eğer yükleme sırasında anlaşma sağlanmış plandan sapma olduğunu fark ederseyük ve balast operasyonunu hemen durdurmalıdır.Sorumlu zabit şunlardan emin olmalıdır.*yük operasyonu ile balast operasyonu sikronize olarak devam ediyor mu*Belirli steplerde draft survey yapmalıdır ve geminin yüklemesinin plana uygun şekilde doğrudevam ettiğinden emin olmalıdır.*Balast tankları kontrol edilmeli ve içinde kalan miktarın ne kadar olduğu bilinmeliBalast rate ile kalan miktar karşılaştırılmalı.Her açtığınız balast tankının basılmaya başlandığından emin olun.*Terminalden üzerinde anlaşma yapılmış yükleme figürünü alın*SWSF ,SWBM ve ara surveylerle gemide olan yükü tespit edin ambar dağılımlarınıterminalden alın,Bu sonuçları bir yere kayıt edin yüklemenin neresinde olduğunuzdan böylece emin olun. 24
 25. 25. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.StiYük planında bir sapma olduğunda Aşağıdaki düzeltici faaliyelerit alın,*Gemi orjınal planında belirtilen Loading/unloading steplere geri dönün veya*Loading/unloading planının kalan kısmı için yeniden bir plan hazırlayın ve stresslerin arasteplerde uygun olduğunu kontrol edin.Düzeltilmiş plan üzerinde yük sorumlusu ve terminal temsilcisi arsında mutlaka birmutabakat sağlanmış olmalıdır.Eğer sorumlu zabit açık ve net olarak yük operasyonuna hazır olduğunu belirtmezse yüklemebaşlamaz.4.2.3 Yük Operasyonlarında Tekne HasarlarıBütün hasarlar gemi kaptanına rapor edilmeli.Bu hasarlar belkide geminin su geçirmezliğinive denize elverişli olmasını engelleyecektir.Gemi sahibi ve klas bu hasarlardan haberdaredilmelidir.Ambarlar ,ambar kapakları ve güverte genel olarak kontrol edilmeli herhangi bir fizikselhasar olup olmadığına bakılmalı.Eğer yapısal herhangi bir hasar varsa gemi klasına haber verilmeli ve yük operasyonunaklastan olumlu haber alınana kadar başlanmamalı.5.0-POTANSIYEL PROBLEMLER5.1-Onaylı Loading Manualde Verilen Limitlerden SapmalarLoading manualde belirtilen yük limitleri aşmak belkide onarılması mümkün olmayanhasarların oluşmasına sebep olacaktır.Bu nedenle bu limitler geçilmemelidir.Ne zaman loading manualde ki bu limitler geçilse hemen yapısal global ve lokal limitlerikontrol etmeliyiz bu limitlerin geçilmemesi gereklidir.En önemli şey lokal yapılara hull girderlere binen SWSF ve SWBM stress lerinLimitler içinde olmasıdır.Herhangi bir ambarda Eğer müsaade edilen yük sınırı geçilirse lokal olarak yapılardaaşırı bir stress oluşturacaktır.Lokal yapısal Aşırı stress şu şekilde oluşur;*Full draft ta ambarlara müsaade edilenden daha fazla yük yüklenmesi*Yan yana iki ambara full drafta veya azaltılmış drafta yükün ağırlığı müsaadeedilen maximum kombine ağrılığı geçerseYapısal Aşırı stress belki her ambara konan yükün ağırlığından, suyun kaldırma kaldırmakuvvetinin boş ambarlardaki etkisinden, ambarların yetersiz takviye edilmesinden dolayıoluşacaktır.Mesela sığ draftt kondisyonunda (kısmı yüklemelerde bazı ambarların dolu bazıambarların boş olmasından oluşacaktır.) 25
 26. 26. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.Sti5.2-Sığ(shallow water)Draft ta Yükleme KondisyonuLokal yapılara binen yükün azaltılması gerekmektedir.Her bilinçsizce dökülen dökme yük,kısa sürede yapılarda aşırı stress oluşmasını sağlayacaktır.Eğer yüzdürme kuvvetinin yukarıdoğru etkisi tarafından yeterince desteklenmeyen,sığ draft ta yüklenen yük,doublebottomlarda,cross decklerde,transverse bulkhead lerde aşırı bir stresse neden olacaktır.Eğer uygulanabiliyorsa her ambar için veya bitişik iki ambar için belirtilmiş yük limitleriasla geçilmemelidir.5.3 Yüksek Loading RatesYüksek yükleme rate kısa zaman içinde aşırı bir stress oluşturabilir.Sorumlu zabit hemenyüklemeyi durdurmak için tedbir almalı eğer üzerinde anlaşılan plandan sapma varsa yükoperasyonunu hemen durdurmalıdır.Yüksek rate ile ilşkili olarak 3 ana konu gemi yapısını etkiler,*Global hull girder SWSF ve SWBM nin duyarlılığı(figure 1)*Lokal yapılara aşırı yük binmesi*Balast operasyonunun sikronizasyonuTable 1 de örnek verilen 900 MT Yükleme Yapılacak her bir ambar için 1 ve 7 için yükleme5.4 dakika süre alacak eğer her iki loader da kullanılırsa.Yeniden dağılım sonrasında ise SWSF ve SWBM müsaade edilen limitleri % 17 ve 33Geçiyor. 1- Yükleme rate saatte 10 000MT olarak kabul edildiğinde ki yükleme zamanı 2- SWSF ve SWBM için müsaade edilen limitler 26
 27. 27. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.StiYüksek yükleme rate, balast operasyonunda büyük sorun yaratabilir.Bu durumda balastoperasyonu ile yük operasyonu sinkronize(Uyumlu) olarak birbirini takip ediyor mu kontroletmemiz gerekir.Loading rate ile balast basma rate leri sinkronize bir şekilde olmalı bu şekilde devam etmeli.5.4 B RB R YLE UYUMSUZ YÜK VE BALAST DAĞILIMIAğır densiteli yüklerin ambarlara eşit(Uniform)şekilde dağıtılması ve yükün ağır havalardakaymaması ve gemi yapısına hasar vermemesi çin yükün yüksekliğine göre gereklitrimming in yapılması Tavsiye edilen yükleme şeklidir.Yükün ambarlara dağılımı ve balastın tanklara dağılımı gemi yapısında oluşan stress için çok önemlidir.Double bottom ve Cross deck structure(yapısı)dizaynı, yükün simetrik olarak gemiambarlarına dağıtılmasına göre hesaplanır..Gemi loading manualinde ve loading instrument de hesaplanmış SWSF ve SWBM aksibelirtilmemişse yükün gemi ambarlarına eşit dağılımına göre yapılmıştır.SWSF ve SWBM Loading Instrument için hesaplanırken hull girderdeki burulma kuvvetleriyükün ve balastın düzensiz dağılımına göre yapılmamıştır.Dökme yük ambarlara dökülmeye başlandığında ve ambarın bir tarafına doğru fazlaYüklenmeye başlandığında ve bir tarafa doğru toplanmaya başlandığında transverse 27
 28. 28. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.Sti bulk head binen yük oldukça artacaktır buda cross decklerde ki stressin artmasına nedenolacaktır.(figure 16) ki ambar yükleme şeklini göz önüne alırsak ve bitişik iki ambarın aynı tarafına yüklersekbu arada oluşacak iç kuvvetler bulk head tarafından yok edilmeye çelışılacak fakat dikineoluşacak kuvvetler bulkhead altındaki double bottom yapılarına binecek buda bükme vekırma kuvveti olarak bulk head yoluyla Cross decke transfer edileceğinden cross deckçökecektir.Her zaman yükü ambarlarda boyuna simetrik olarak ve mümkün olduğunca trim ederekyüklemeliyiz.(Figure 17) 28
 29. 29. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.StiYükün gemi orta hattına asimetrik olarak yüklenmesi bükme kuvvetlerini artıracak ve gemiyapısındaki hull girderlerin bükülmesini sağlayacaktır.(Figure 18) 29
 30. 30. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.StiHull girder konu edilen bükme yükü ile karşı karşıya geldiğinde tabiki gemi gövdesidebu yükü alacaktır ve cross deck te shearing ve bending kuvvetin artmasına neden olacaktır.Balast tanklarındaki balastın, doldurulduğunda mutlaka simetrik tanklarda tutulmalıyız.Balasttanklarının ve ambarların final seviyelerine ulaştıklarındaLoading manula uygun olmaları gerekmektedir bu dolaşan suyun gemi iç yapılarına zararvermesini önler.Sancak iskele tanklarının balasting ve debalasting de simetrik olarakaynı zamanda işlem görmesi gerekir.Balast tanklarındaki suyun asimetrik 30
 31. 31. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.Stiolarak dağılması hull girderlerin bükülmesine neden olur ki buda ambar ağızlarındaçatlamalara ve ambar kapakları ile bunların fittinglerinin(kancaların karşılamaması/baskısıgıllerının yuvalarının karşılamaması gibi) ayarları bozulur.Figure 19 ve 20. 31
 32. 32. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.Sti5.5- Etkili Olmayan Ship /Shore letişimiEtkili olmayan bir Ship/Shore iletişimi gemi yapısına elde olmayan nedenlerden dolayı aşırı yükbinmesini sağlayacaktır.en önemli üzerinde anlaşmaya varılması gerekli şey Yük operasyonunudurdurma (STOP) prosedürüdür.Yük operasyonu sırasında gemi ile sahil arasında etkili biriletişim sağlanmalıdır.5.6- Load line Markalarının GeçilmesiHer gemi Load Line Kurallarına göre bir load line (yükleme sınır) markasınaSahip olmalıdır.Bir gemi seyre çıkmadan önce kontrol edilecek şey Load Line markasınınsuyun içine batmamış olmasıdır.Sadece suyun densitesinden dolayı,liman suyunun densite ile deniz suyunun densitefarkından dolayı belli bir miktar load line markası geçilebilir.Şunu bilmeliyiz ki asla Load Line Sertifikasında belirlenmiş limitler geçilmemelidir.Hull girder deki Hogging durumu trimmed end pozisyonunda geminin fazla yük almasınısağlar buna dikkat etmeliyiz çünkü gemi bünyesine aşırı yük binmesini sağlarız.Limitleri geçmemek için gerekli özeni göstermeliyiz.5.7 Balast Ambarının veya Tanklarının Tam DoldurulmamasıTam doldurulmamıs,kısmi doldurulmus balast tanklarıyla veya balast ambarıyla seyiryapmak yasaktır ve tehlikelidir.Balast tankları sadece Liman pozisyonunda air draftı azaltmakamacıyla kısmen doldurulur.Balast tanklarının veya ambarının kısmen doldurulması denizli havalardaSloshing etkisi yaratır(suyun hareketlenmesi sonucun tank içinde serbestçe dolaşması)vebu etki gemi tank veya ambar iç yapısına oldukça büyük bir zarar oluşmasına nedenolur.Bu etkiyi azaltmak için tankın durumuna bakılmalı ve tam olarak doldurulmalıveya tamamen basılmalıdır.Eğer gemi tankını veya ambarını kısmen doldurulmak için özel bir dizaynı yoksa Loading manuale bakılmalı ve tavsiyelerine uyulmalıdır.Limanda yuk operasyonalrı sırasında asla balastı tank topun uzerıne cıkarmayın.balast sızarakYuku ıslatabılırsınız.Bu nedenle ambar bosalana degın asla tankı tam doldurmayın ne zamanAmbar bosalır hemen balast tankınızı full olarak doldurun.5.8 Yükleme Sırasında Yükün Yeterli Olarak HesaplanamamasıYükleme sırasında en önemli şeylerden biri gemiye giren yükün ne kadar olduğu ve ambardağılımının ne olduğunun belirlenmesidir.Aşırı yük gemi yapısında stress e neden olacaktır.Çok yüksek yükleme rate ne sahip olanlimanlarda gerekirse yük zabiti yüklemeyi durduracak ve gemiye yüklenen yükün ne kadarolduğunu ve ambar başına düşen yük miktarının ne olduğunu hesaplayacaktır.Bu hesaplamasonucunda üzerinde anlaşma yapılan yük planına uyulup uyulmadığını saptayacaktır. 32
 33. 33. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.StiEn uygun şeylerden biri yükün ağırlığını ölçen aletlerin bulunması ve sürekli olarak Gemiyeyüklenen yükün takip edilmesidir.Bu gemiye aşırı yükün yüklenmesini engeller.Bu nedenle IACS yükleme terminallerinde gemiye yüklenen yükün ağırlığını ölçen aletlerinolmasını tavsiye etmektedir.Gemiye yüklenen yükün ağırlığı iki şekilde tespit edilir1- Draft Survey2- Sahildeki yük miktarını ölçen cihazların olması(kantar)Gemiye aşırı yük yüklenmesi şunlardan olur;*Terminal ağırlık ölçme cihazının yanlış olması*Draft surveyin yapılabilmesi için kısa bir zamanın olması*Bunker nedeniyle Ambara yüklenen yükün müsaade edilen limitleri geçmesiBazı terminallerde ağırlık ölçen cihazların yükleme yerine yakın olmayışıGemi yük zabitinin gemiye giren yükün miktarı ve ambar dağılımın ne olduğu konusundasorunla karşılaşmasını veya doğru bilgi alamamasını sağlar.5.9 Yapısal HasarlarYük operatörü yük operasyonlarında yükleme aletleriyle gemiye hasar vermemek içinelinden gelen gayreti göstermelidir.Balast tanklarında ki ve ambarlardaki coating in korunması önemli bir unsurdur.Her tahliye operasyonu sonrasında yük zabiti geminin tüm ambarlarını dolaşarak ambarlarda,ambar agızlarında hasar oluşup oluşmadığını,korozyon etkilerini ve coating hasarlarının olupolmadığını kontrol etmelidir.Eğer oluşmuş bir hasar varsa bunun gemin su geçirmezliğine ve geminin denize elverişliliğineetkisinin olup olmadığına bakılmalı ve gerekirse gemi klasına haber verilmelidir.nternal(iç)ambar yapısında , koruyucu coating de ve bitişik double bottom da tahliye sırasında grab(kepçe)nin çarpması sonucunda bir hasar oluşmuş olabilir.Bazen boş grabların ağırlığı 35 ton olabilmektedir.Diğer yük boşatma ekipmanı isehidrolik çekiç takılmış veya uzatma kolu takılmış traktörler,boldu zerler dir ve bunlardaambar iç yapılarına hasar verebilirler özellikle web frame lerin alt braketleri bunlardan hasar görür.Keskin uçlu raspa aletlerinin kullanılması ve Side framelerin alt braketlerindelokal bükülmeler kopmalar yan saçta hasar oluşmasına neden olur ve içeriye, ambara sugirebilir.Yüklenen yükün korozyon etkisi olabilir veya yüksek ısı oluşturma etkisi olabilir bu durumdaambarların hasar görmemesi için coating uygulaması yapılması gerekebilir.Coatinguygulaması yüklerin korozyon etkisinin azalmasını sağlar özellikle kömür gibi yüklerde.Korozyon gemi yapısının dayanıklılığını azaltacaktır ve su girmeme özelliğinietkileyecektir.Korozyon etkisindeki yapısal elemanlar zamanla kopacaklar ve su girmemeözelliğinin etkilenmesine neden olacaktır.Bunu engellemek için 33
 34. 34. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.StiSorumlu zabit close up(yakın )survey yaparak buraları tespit edecek,tamirini yaparak gemiyapısın çökmesini engelleyecektir.nner bottom plating ve hopper plating in hasar görmesi balast tanklarındaki coatingbozulmasına ve etkilenmesini sağlayacak , buralarda korozyon etkisi artacak yapısalbozukluklar oluşacaktır. 6.0 DENIZDE BALAST DEGISIMITavsiye edilen en önemli şey klas tarafından tavsiye edilen denizde balast prosedürününtakip edilmesidir.Denizde en büyük gemi yapısına etki eden şey tanklardaki ve ya balast ambarındakibalastın sloshing etkisidir.Balast değişim operasyonun en önemli faktörü deniz ve havadurumudur.Gemi kaptanı hangi değişim metodunun uygulanması gerekti ine karar verirkenGeminin yapısal kuvvetini ,stabilitesini , hava ve deniz koşullarını göz önüne alacaktır.IACS denizde balast değiştirilirken aşağıdakileri göz önüne almamızı tavsiye eder.*Gemi kaptanı her ara stepin hesaplandığından emin olmalıdır.*Müsaade edilen seagoing SWSF ve SWBM limitleri geçmemeliyiz*Her ambar için ve blok ambar yüklerinde toplam ambar yük ağırlığı ve balast tanklarındakibalast miktarı direk olarak ambarları etkileyeceğinden her bir ara stepte verilen seagoingdraft limitleri geçilmemelidir.*Mevcut hava ve deniz,swell koşulları sloshing etkisine direk olarak etki yaparak gemiyapısına zarar vereceği düşünülerek en uygun koşulların seçilmesi,*Her zaman klas tarafında tavsiye edilen değişim prosedürünü takip etmeliyiz*Balast değişimi risklerin azaltılabilmesi için sakin havalarda yapılmalı.Hava koşullarıtakip edilmeli havanın sakin olacağı aralığın neresi olacağını belirlemeliyiz ve bu aralıktabalast değişimini gerçekleştirmeliyiz.Eğer ani ve beklenmedik bir durum olursa balast basma işini durdurmalıyız.*Balasting ve deballasting yaparken her zaman simetrik şekilde tankları kullanmalıyıztankalardaki balast miktarı aynı olduğundan geminin hull girderininbükülmesini/burulmasını engelleriz.*Bir balasting / debalasting operasyonunda ondaki deniz ve hava durumu çok yakından takipedilmelidir.*En çok uygulanan balast değişim metodu aşağıdan yeni balastı tanka basarken eski balastsuyunun yukarıdan Hava firardan atılmasıdır..Burada en önemli şey aşırı basınç oluşmasını engellemektir.Eğer herhangi bir şeydenşüphelenirseniz aşırı basınç,verilen stress limitlerinin geçilmesi gibi asla balast değişiminedevam etmeyin. 34
 35. 35. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.Sti7.0 KAPTANDAN IKINCI KAPTANA TAVSIYELERYüklemelerde ve Tahliyelerde nelere dikkat edilmesi ile ilgili tavsiyelerbulacaksınız.Dikkatli okuyarak operasyonlarınızı buna göre planlamanız.P.Ordaz ve Boca Grande kombine yüklemelerde ilk limanda asla süzdürme işlemi düşünmeyiniz bunu ektede göreceksiniz.En önemli şey süzdürme pozisyonuna geldiğinizde geminizde kalacak balastmiktarını bilmenizdir.Yükü bu miktara göre bildirmeniz.Yani eğer süzdürme pozisyonunda 2000 ton kalıyorsa kısıtlıdrafta bu kadar eksik söyleyin ve dışarıda alacağınız yüküde bu kadar fazla bildirin.Dışarı çıktığınızda tamamlama operasyonunda draft sınırlaması olmadığı için daha rahat hareket eder,daha güzel geminize uygun trim verebilirisiniz.Ve süzdürmenizi tamamlarsınız.Balast operasyonları sırasında menhollerden sızan sular koferleri doldurabilir hiç umulmadık anlardakötü durumlarla karşılaşabilirisiniz.Bu yüzden her kapalı alanın boş olduğundan eminolun(koferdam/void space v.s)gerekirse iskandil tıkalıysa hava firar borularından buralaraulaşabilirisiniz.Yükleme ve tahliye öncesi Kaptan / 2.Kaptan ve B.Müh toplanarak neler yapılacağı ve hangi konulardaönlemler alınması konusunda konuşmalısınız.Şunu asla unutmayın.Her yük/balast operasyonu öncesi ne olursa olsun tüm valfleri önce kapatın ve emin olun.Açık/Kapalı olduğunu bildiğiniz valfleri bile mutlaka kontrol edin.Ve sonra yapacağınız işleme göre yeniden valflerinizi düzenleyin.Yükleme / tahliye operasyonları sırasında Asla bir valfi açmadan diğerini kapatmayın.Tecrübe, insanın başına gelen şey değildir, o insanın o başına gelenle ne yaptığıdır. Kolay gelsin 35
 36. 36. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.StiLoading1-Pratikte gemi 2.kaptanları bir planlama(loading/unloading sequence) yaparken mutlaka gemistrenghtini(Shearing/Bending moment) , stability requirements ,operasyonel ve ticariistekleri mümkün olduğunca göz önüne almalıdır.2-Debalasting opersyonları oldukça zor operasyonlardır.Bu operasyon mümkün olduğunca yüklemeyleuygun biçimde başlanmalı ve mümkün olduğunca erken bitirilmelidir.Bu en önemli ve avantaj sağlayanfaktördür.3-En kolay süzdürülebilen tanklar sona bırakılmalıdır.Her zaman draft,meyil,trim ve tankların karakteristik özelliklerini göz önüne alınız.Ve tercih olarak aşağıdaki sıralamayıtakip edin.a: Balast ambarı b: DoubleBottoms c: Topside Tanks d:Peaks Tanks4-Final striping(süzdürme)sırasında geminin kıça trimini maximumda tutmaya çalışın yük stepinibuna göre ayarlayın.5-Asla geminin başı(by the head) üzerine gitmesine müsaade etmeyin.Çünkü alıcılar buna göre dizayn edilmemiştir.6-Departure draft even keel pozisyonuna yakın olduğu için gemi tanklarının süzdürülmesi için uygun şartlar oluşmaz.Bu yüzden mümkün olduğunca even keel duruma geç gelmeye çalışın.7-Homojen yük yüklemelerinde yükün %85-95 yüklendikten sonra yük kesilmeli ve bir ara bir sörveyyapılmalıdır.Bunun amacı gerçek olarak gemiye ne kadar yük girdiğinin tespit edilmesi ve trimming için hangi ambarları (baş ve kıç olarak hangi ambarlara yükü ne kadar ton olarakböleceğini)kullanacağının,finalde hangi ambarlara gerçek olarak ne kadar yük paylaşılacağınınbilinmesidir.Ambarlara trimming için yapacağınız bu paylaşım tüm operasyonu etkileyeceğini bilmelisiniz.8-Draft surveyler genelde yüklemelerin başında ve sonunda olur normaldefakat bu draft surveyler yükleme steplerine dahil değildirler.Sadece eğer değişik grade yük yüklemegerekirse her grade için ne kadar yüklendiğini tespit için ara draft survey yapılabilir.Her grade için85-95%yüklendiğinde geminin tonajının tespiti içn ara draft survey yapılabilir.9-Eğer gemi balast ambarı/ambarları balast varsa loading sequence planlanırken mümkün olduğuncadebalasting için uzun zaman verin.Çünkü temizlemek,kurutmak,sintinelerin boşaltılması ve balast line nın kapatılması oldukça uzun zaman alacaktır. 36
 37. 37. Dizman DenizcilikVe Gemi Sanayi Dıs Ticaret Ltd.StiUnloading10- Kıça trim tahliyelerdede önemli bir unsurdur.Çünkü,makine yardımcıları ve dahili servis sağlayan pompaların (sintine vs)alıcıları buna göre dizayn edilmişlerdir.Her zaman Airdraft ve Gemi Strenghtini (kırılma ve bending MOMENTLER )göz önüne almalıyız veaşırı trimlerden kaçınmalıyız.11-Eğer balastımız air draft konusunda yeterli değilse balast ambarımızı önce bitirip bu ambaraçok dikkatli bir şekilde balast alarak Air darftı düşürmeliyiz.Şunu unutmamalıyız ambarı temizlemek/ sintineleri temizleyip kapatmak ve ballast line açmak zaman alır.Bütün bunları dikkate alarak steplerimizi hazırlamalıyız.12- Full Homojen kargo tahliyelerinde draft survey için tahliyeyi kesme gibi bir şey olamaz.Ancak Draft survey tahliye başlamadan ve bittikten sonra yapılır.13-Balast alımları genelde basımlardaki kadar önemli değildir ve trime o kadar etkisi olmazönemli unsur Air draftın ve Gemi Strenght(bending/shearing moment) takibidir.Balast alırken balast tanklarınıza sediment almamaya çalışın çünkü sedimentin atılması çokzordur.BOL ACIK FIRTINASIZ SEYIRLER 37

×