สิ่งประดิษฐ์

9,425 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
9,425
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สิ่งประดิษฐ์

 1. 1. จะทำอย่างไร อะไรคือสิ่งประดิษฐ์ จะเริ่มต้นอย่างไร จะทำอะไร ทำแล้วได้อะไร คำถามที่ทำให้รู้สึก ว่ายากลำบาก คิดไม่ออก
 2. 2. การ บรรยาย เรื่องสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ( 21 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องเทพทาโร ) ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 หัวข้อการบรรยาย ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 5 ประเภท ประกอบไปด้วย
 3. 3. ตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ก่อน 1. สิ่งประดิษฐ์มีกี่ประเภทมีประเภทอะไรบ้าง จะเริ่มต้นอย่างไร
 4. 4. สิ่งประดิษฐ์ ประเภทเครื่องอำนวยความสะดวก สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1
 5. 5. กำหนดประเด็นของปัญหาหรือการพัฒนาที่สำคัญต่อการปฏิบัติงาน ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กำหนดวิธีการที่จะแก้ปัญหาหรือการพัฒนาในเรื่องนั้นๆ อย่างมีเหตุผล ( วางแผน ) ดำเนินการตามวิธีการขั้นตอนที่กำหนด รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้น นำข้อมูลมาวิเคราะห์ ( เชิงปริมาณ / คุณภาพ ) สรุปผลที่เกิดขึ้น ขั้นตอนสำคัญการ วิจัยในชั้นเรียน
 6. 6. สิ่งประดิษฐ์ ประเภทเครื่องอำนวยความสะดวก สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2
 7. 7. สิ่งประดิษฐ์ ประเภทเพื่อการประกอบอาชีพ จะทำอะไรได้บ้าง ? สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3
 8. 8. การเขียนรายงานการ วิจัยในชั้นเรียน <ul><li>กลุ่มเป้าหมาย </li></ul><ul><li>เครื่องมือในการวิจัย ( เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนา ) </li></ul><ul><li>การปฏิบัติตามแผนและการเก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul>ชื่อเรื่อง / ประเด็นที่ทำการวิจัย ที่มาของปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา วัตถุประสงค์และ เป้าหมายของการวิจัย วิธี ดำเนิน การ วิจัย
 9. 9. การเขียนรายงานการ วิจัย 5 บท บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน บทที่ 5 สรุปผล / อภิปราย / ข้อเสนอแนะ
 10. 10. ผู้เรียนได้รับ ความรู้และได้ปฏิบัติจริง มีโอกาสได้แสดงผลงานในที่สาธารณะชน คนจำนวนมาก ๆ ผู้เรียนได้มีทักษะในการทำงานเป็นทีม ผู้เรียนได้ประสบการณ์ การนำเสนอผลงาน รางวัล และความภาคภูมิใจของตัวนักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ประโยชน์การ ทำสิ่งประดิษฐ์
 11. 11. การวิจัยปฏิบัติการในสถาบัน ( IAR ) I nstitute A ction R esearch <ul><li>เป็นการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบัน / หน่วยงานของตนเอง ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นการสร้างฐานข้อมูล หรือ เพื่อการตัดสินใจ แก้ปัญหา และพัฒนาสถาบัน / หน่วยงานของตนเอง </li></ul>
 12. 12. อริยสัจสี่ <ul><li>ทุกข์ : ต้องรู้ทัน ศึกษาให้เข้าใจ เป็นอย่างไร พร้อมที่จะแก้ไข </li></ul><ul><li>สมุทัย : สาเหตุของทุกข์ ต้อง ปทานะ กำจัดแก้ไข </li></ul><ul><li>นิโรธ : จุดหมายที่บำราศทุกข์ เป็นสุขมากขึ้น </li></ul><ul><li>มรรค : ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ </li></ul>
 13. 13. สวัสดี

×