Informasjonskompetanse Kildebruk

1,433 views
1,306 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,433
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
62
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informasjonskompetanse Kildebruk

 1. 1. Kildebruk<br />Informasjonskompetanse, <br />digital kompetanse, <br />informationlitteracy, kildekritikk<br />19.01.2010<br />Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />
 2. 2. Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />Digital kompetanse<br /><ul><li> ”Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet” (ITU)</li></ul>Omfatter:<br /><ul><li>DIGITALE FERDIGHETER =grl. ferdigheter, laste ned, søke, navigere, klassifisere, integrere, evaluere, kommunisere, samarbeide, skape/kreativitet
 3. 3. INFORMASJONSKOMPETANSE= kunnskap om digitale og fysiske informasjonskilder
 4. 4. DANNELSESBEGREPET
 5. 5. Lesekompetanse </li></ul>19.01.2010<br />
 6. 6. Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />Lesekompetanse<br />Er å forstå, bruke og reflektere over skrevne tekster, for å kunne nå sine mål, utvikle sine evner og delta i samfunnet. (OECD 2002)<br />Følgende aspekter ved lesing ble målt i PISA:<br />Finne informasjon<br />Tolke teksten<br />Reflektere over og vurdere tekstens innhold<br /> og tekstens form<br />19.01.2010<br />
 7. 7. Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />Informasjonskompetanse<br />Inkluderer alle former for informasjonskilder, trykte og digitale.<br />Er en trinnvis metode for å definere et informasjonsbehov, finne riktig informasjon, anvende kildekritikk og forstå den etiske dimensjonen i prosessen. <br />Informasjonskompetanse legger basisen for livslang læring. <br />19.01.2010<br />
 8. 8. Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />Hva sier Kunnskapsløftet?<br />Å kunne lese i samfunnsfag <br />å setje seg inn i, granske, tolke og reflektere over<br />faglegetekstarog skjønnlitteratur med stigande<br /> vanskegrad for å oppleve kontakt med andre tider, stader og <br /> menneske. <br /> behandle og bruke variert informasjon frå bilete, film, teikningar, grafar, tabellar, globus og kart. <br /> For å forstå og delta aktivt i samfunnet ein lever i, er det òg nødvendig å kunne lese og samle informasjon frå oppslagsverk, aviser og Internettogvurdere dette kritisk.<br />19.01.2010<br />
 9. 9. Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />Å kunne bruke digitale verktøy i samfunnsfag inneber å gjereberekningar,<br />søkje etter informasjon, <br />utforske nettstader, utøve kjeldekritikk og nettvett og velje ut relevant informasjon om faglege tema. <br />Digitale ferdigheiter vil òg seie å vere orientert om personvern og opphavsrett, og kunne bruke og følgje reglar og normer som gjeld for internettbasert kommunikasjon. <br />19.01.2010<br />
 10. 10. Oppdrag fra ”fylkeskommunen”<br />To bibliotekarer fikk i oppdrag å lage noen kurs. De skulle være enkele å bruke og å forstå.<br /> (Birgithe Schuman-Olsen og Siv Marit Ersdal)<br />Vi valgte å lage leksjoner i It’s Learning (Læringsplattformen som vgs i BFK bruker)<br />Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />19.01.2010<br />
 11. 11. IKT plan i BuskerudStrategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008-2011<br />Tiltak 1k:<br />Informasjonskompetanse<br />og digital dømmekraft<br />Utvikle og tilby opplæringspakke i informasjonskompetanse og digital dømmekraft til bruk på alle skoler fra høsten 2008.<br />Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />19.01.2010<br />
 12. 12. Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />19.01.2010<br />
 13. 13. IKT plan i BuskerudStrategiplan pedagogisk bruk av IKT 2009-2011<br />Tiltak 3c:<br />Informasjonskompetanse og samarbeid med lærer – skolebibliotekar<br />Alle skoler sørger for at alle elever og lærere har fått opplæring i informasjonskompetanse og digital dømmekraft og sikkerhet. Skolebiblioteket brukes som ressurs i planlegging av dette opplegget. (Jfr. Handlingsprogram for skolebibliotek i fylkeskommunal videregående opplæring i Buskerud 2009 – 2012.)<br />Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />19.01.2010<br />
 14. 14. De enkelte skolene har sine planer:Virksomhetsplanen for Drammen VGS<br />Et av tiltakene:<br /><ul><li>Styrke bibliotekets rolle i arbeidet med å utvikle elevenes informasjonskompetanse og integrere biblioteket enda mer i skolens pedagogiske virksomhet. </li></ul>Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />19.01.2010<br />
 15. 15. Representanter fra fylkeskommunen har oppfølgingsmøter med skolens ledelse<br />Og da spørres det etter om opplæringspakken er tatt i bruk!<br />Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />19.01.2010<br />
 16. 16. Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />Google-generasjonen!<br />”Google-generasjonen”: navn på dem født etter 1993, og knyttet til forestilling om at de er fødte som web-litterater<br />Mange unge mangler et mentalt kart over informasjonslandskapet<br />De har lave ferdigheter i informasjonssøking<br />Liten evne til kildekritikk<br />De er rastløse på nettet, leser lite av det de finner og bruker google som sin første – og ofte eneste – vei til informasjon<br />Å finne og evaluere kilder er noe de trenger opplæring i!<br />19.01.2010<br />
 17. 17. Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br /> 7 trinn i informasjonsstigen<br />Erkjennelsen av at man har et informasjonsbehov!<br /> 1: ”Hvor skal jeg begynne?” Om å forstå og definere et <br /> informasjonsbehov<br /> 2: ”Hvor kan jeg søke hva?” Om å søke informasjon<br /> 3: ”Hjelp, jeg finner ingen ting” eller ”Hjelp, jeg finner for mye” <br /> Om å bruke riktige søketermer og forstå hvilke nettsider <br /> man finner<br />19.01.2010<br />
 18. 18. Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />4: ”Hva kan jeg stole på”? Om å utøve kildekritikk<br /> 5: ”Hvordan finner jeg igjen gode søk?” Om å lagre favoritter i<br /> for eksempel del.icio.us<br /> 6: ”Hvordan bruker jeg det jeg finner?” Om å bruke <br /> informasjonen bevisst for å nå et bestemt mål<br /> 7: ”Hvor har jeg dette fra?” Om å tilegne seg forståelse av <br /> informasjonsinnhentingens etikk, og anvende denne <br /> etikken: skrive kildeliste, ”klipp og lim”, nettvett og å kjenne<br /> til opphavsrett<br />19.01.2010<br />
 19. 19. Valgte ut fire deler <br />Å søke<br />Å vurdere - kildekritikk<br />Å bruke – kildelister<br />Nettsamfunn - nettvett<br />Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />19.01.2010<br />
 20. 20. Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />19.01.2010<br />
 21. 21. Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />19.01.2010<br />
 22. 22. Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />19.01.2010<br />
 23. 23. Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />19.01.2010<br />
 24. 24. Hvordan brukes pakken?<br />Kurs<br />Lærere bruker den i egne klasser<br />Elever bruker dem på egenhånd<br />De revideres og vi skriver nå for NDLA, faget Digital kompetanse<br />Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />19.01.2010<br />
 25. 25. Hva gjør vi på Drammen<br />Wiki<br />Blogg<br />Prosjekt InnsIKt på Drammen vgs<br />Kursrekke for lærerne om sosial web<br />19.01.2010<br />Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />
 26. 26. 19.01.2010<br />Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />
 27. 27. http://www.flickr.com/photos/papertrix/<br />
 28. 28. Kildebruk, Foredrag på Hamer - Siv Marit Ersdal, Drammen VGS<br />Kildeliste <br />Digital hverdag : om helhetlig utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen (2005). Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning. URL: http://www.itu.no/digital_kompetanse/index_html<br />Informasjonskompetanse (2006). Biblioteket, Høgskolen i Bergen URL: http://www.hib.no/biblioteket/informasjonskompetanse.asp<br />Søk og du skal finne : om systematisk informasjonssøking. – utgitt av Biblioteksentralen 2007<br />Rankin, Ian (2007). Information behavior of the researcher of the future. University College London. URL: http://www.bl.uk/news/2008/pressrelease20080116.html<br />VIKO : veien til informasjonskonpetanse/kildekritikk. Ingar Lpmheim (red.) URL: http://www.ntnu.no/viko/mod6/index.php<br />19.01.2010<br />

×