Comunicacio Enric Serra Irl

1,076 views
1,012 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,076
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Comunicacio Enric Serra Irl

 1. 1. Servei de Llengües Argumenta: comunicació universitària eficaç XXII Jornades Internacionals per a Professors de Català Institut Ramon Llull 22 de juliol de 2008 Enric Serra
 2. 2. Servei de Llengües  Què és Argumenta? (1)‏ <ul><li>Material virtual flexible per a l’optimització de les destreses lingüístiques </li></ul><ul><li>i comunicatives en l’àmbit universitari que posa l’èmfasi en la selecció dels continguts, el seu tractament pedagògic i l’adequació de l’aprenentatge a les característiques i els condicionants dels entorns virtuals de formació. </li></ul><ul><li>Els usuaris objectius són els estudiants universitaris, però també persones d’altres col·lectius de la universitat: professorat, personal de l’administració i fins i tot estudiants preuniversitaris. </li></ul><ul><li>S’ha concretat en dos productes finals: </li></ul><ul><li>1. Un material didàctic per a entorn virtual d’aprenentatge: </li></ul><ul><li>amb proposta formativa, </li></ul><ul><li>participació d’un formador, </li></ul><ul><li>eines de gestió de la informació i la comunicació, etc. </li></ul>2/28
 3. 3. Servei de Llengües  Què és Argumenta? (2)‏ <ul><ul><li>2. Un recurs a Internet (http://www.uab.cat/servei-llengues)‏ </li></ul></ul>3/28
 4. 4. Servei de Llengües 4/28  Context de creació i aplicació: les universitats catalanes (1)‏ <ul><li>Respon a les necessitats i les característiques dels serveis lingüístics universitaris. </li></ul><ul><li>Respon a la vocació d’internacionalització de les universitats. </li></ul>2.346 (2005-2006)‏ Estudiants estrangers (UAB)‏
 5. 5. Servei de Llengües 5/28  Context de creació i aplicació: les universitats catalanes (2)‏ <ul><li>Respon a l’orientació a la investigació de les universitats. </li></ul>1.900 (2006)‏ Articles científics publicats (UAB)‏ 372 Tesis llegides (UAB)‏
 6. 6. Servei de Llengües 6/28  Context de creació i aplicació: les universitats catalanes (3)‏ <ul><li>Respon a una necessitat sociolingüística. </li></ul>36,07 % 32,89 % Castellà Ús materials de suport Ús oral de llengües per fer la classe Llengua de la docència (2005-2006) (UAB)‏ 60,05 % 66,56 % Català 3,88 % 0,55 % Altres 81,2 % Redacció de treballs o exàmens Presa d’apunts Intervencions a classe Ús de llengües en activitats acadèmiques per part de l’alumnat (2002-2003) (UAB)‏ 77,6 % 79,4 % Català
 7. 7. Servei de Llengües 7/28  Context de creació i aplicació: les universitats catalanes (4)‏
 8. 8. Servei de Llengües 8/28  Context de creació i aplicació: les universitats catalanes (5)‏ “ La percepció entre el professorat que els estudiants tenen poc coneixement sobre els escrits que han de fer és molt estesa. Diuen que els textos que escriuen tenen una estructura incompleta i que no respecten prou les convencions pròpies dels gèneres. I, de fet, els textos analitzats així ho corroboren. Per exemple, alguns estudiants no distingeixen entre fer un resum o fer una recensió…” (Brunat et al . , 2006). <ul><li>Respon a la necessitat de la millora de la qualitat en l’ús de la llengua i en la realització d’actes de comunicació acadèmica universitària. </li></ul><ul><li>Respon, sobretot, a necessitats relacionades amb l’ingrés a l’EEES. </li></ul>
 9. 9. Servei de Llengües  Estratègia de creació: projecte interuniversitari (1)‏ <ul><li>Creació d’Argumenta: entre 2001 i 2006. </li></ul><ul><li>Acceptació com a projecte comú dels serveis lingüístics de 9 universitats catalanes: </li></ul><ul><li>Universitat Autònoma de Barcelona </li></ul><ul><li>Universitat Politècnica de Catalunya </li></ul><ul><li>Universitat de Barcelona </li></ul><ul><li>Universitat de Girona </li></ul><ul><li>Universitat de Lleida </li></ul><ul><li>Universitat Pompeu Fabra </li></ul><ul><li>Universitat Oberta de Catalunya </li></ul><ul><li>Universitat Rovira i Virgili </li></ul><ul><li>Universitat de Vic </li></ul>9/28
 10. 10. Servei de Llengües  Estratègia de creació: projecte interuniversitari (2)‏ 10/28 <ul><li>Línia fructífera de col·laboració interuniversitària amb antecedents com Intercat, portal de recursos per a estudiants de fora. </li></ul><ul><li>Direcció dels serveis lingüístics de la UAB i la UPC. </li></ul><ul><li>Participació d’un equip de treball ampli i interdisciplinari. </li></ul><ul><li>Suport econòmic de la Generalitat de Catalunya </li></ul>
 11. 11. Servei de Llengües <ul><li>1. Satisfer la necessitat de consolidar les competències bàsiques dels estudiants universitaris, en el marc de l’EEES: instrumentals: comunicació oral i escrita en la llengua pròpia , interpersonals, sistèmiques. </li></ul><ul><li>En el context d’aprovació dels plans d’estudi de les universitats, la Generalitat de Catalunya ha establert que les propostes de cada universitat s’han d’ajustar als descriptors de Dublín (2004), que defineixen les competències generals que els estudiants han d’haver assolit en acabar-se els cicles. Argumenta sintonitza plenament amb els descriptors de Dublín: </li></ul> Motivació del producte (1)‏ 11/28 Doctorats Segon cicle Primer cicle … amb els seus col·legues, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general sobre les seves àrees de coneixement. … les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats. … informació, idees, problemes, solucions. Capacitat de comunicar…
 12. 12. Servei de Llengües Amb unitats d’Argumenta com: argumentació, evitació del plagi i totes les que ajuden a verbalitzar el coneixement científic. 12/28  Motivació del producte (2)‏ Doctorats Segon cicle Primer cicle … [per mitjà de] la capacitat de concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d’investigació amb seriositat acadèmica. … [per mitjà de] capacitats de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins contextos més amplis (o multidisciplinars). … [per mitjà de] l’elaboració i la defensa d’arguments. Aplicació de coneixements i comprensió…
 13. 13. Servei de Llengües Amb unitats d’Argumenta com: formulació d’hipòtesis, elaboració de síntesis, lectura ràpida, etc. 13/28  Motivació del producte (3)‏ 2. Posar a disposició de la comunitat universitària un material integrat i coherent, un paquet de recursos amb una filosofia global de producte i una unitat d’estil, un lloc de referència a la xarxa per a l’estudiant Doctorats Segon cicle Primer cicle … [per mitjà de] l’anàlisi crítica, l’avaluació i la síntesi d’idees noves i complexes. La capacitat tant d’integrar coneixements com d’enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació incompleta. … [per mitjà de] reunir i interpretar dades rellevants. Capacitat d’emetre judicis…
 14. 14. Servei de Llengües  Objectius generals (1)‏ <ul><li>Produir tota mena de textos orals i escrits formals propis de l’àmbit universitari i tenir èxit en qualsevol situació comunicativa. </li></ul><ul><li>2. Reflexionar sobre la realització de les produccions verbals universitàries: processos, fases, tipologies, registres, característiques pròpies del discurs científic, del llenguatge d’especialitat, etc. </li></ul><ul><li>3. Conèixer els recursos lingüístics que poden ajudar a millorar la qualitat dels textos universitaris, i saber fer-ne ús. </li></ul><ul><li>4. Resoldre els dubtes derivats de l’ús universitari de la llengua en les situacions quotidianes de la vida acadèmica. 5. Interpel·lar-se sobre la situació sociolingüística de les universitats catalanes i prendre actituds conseqüents en un marco d’atenció i respecte a la diversitat lingüística i de valoració de la llengua pròpia. </li></ul><ul><li>6. Valorar la qualitat lingüística i comunicativa dels textos com a element de dignitat personal i base per a l’èxit acadèmic, professional i personal. </li></ul><ul><li>7. Adonar-se que el rigor lingüístic és una de les característiques i de les condicions sense les quals no hi ha discurs universitari formal possible. </li></ul>14/28
 15. 15. Servei de Llengües  Continguts (1)‏ <ul><li>Són necessaris: </li></ul><ul><li>Afavoreixen l’èxit a la universitat; ajuden l’estudiant a aprendre, a pensar, a potenciar el seu esperit crític i a construir i vehicular el coneixement; </li></ul><ul><li>Afavoreixen l’aprenentatge al llarg de la vida; </li></ul><ul><li>Afavoreixen l’èxit i la inserció laboral. </li></ul><ul><li>Presenten les característiques següents: </li></ul><ul><li>Es presenten en unitats independents, desiguals en extensió, ajustades a les necessitats concretes dels universitaris. </li></ul><ul><li>Se centren en la millora de processos i competències, més que en l’adquisició de coneixements. </li></ul><ul><li>Potencien l’autonomia en l’aprenentatge. </li></ul>15/28
 16. 16. Servei de Llengües  Continguts (2)‏ <ul><li>No s’orienten a explicar el codi lingüístic (la llengua catalana). </li></ul><ul><li>Es poden treballar des dels cursos de llengua general ajustats als programes de la Secretaria de Política Lingüística. </li></ul>16/28 Escriure textos argumentatius sobre temes generals o coneguts de l’aprenent i argumentacions inserides en textos diversos dels àmbits privat, social i laboral, amb l’adequació, la coherència i la cohesió exigides pel context comunicatiu i amb un domini suficient dels recursos lingüístics (nivell de suficiència)‏ Treball de l’article i el currículum. (nivell intermedi)‏ Prendre apunts. Fer resums. (nivell elemental)‏ Programes SPL Unitat 15 Unitats 24 i 21 Unitats 1 i 16 Argumenta
 17. 17. Servei de Llengües  Continguts (3)‏ 5. Exposen l’estudiant a una experiència de lectura multilingüe. “ Cada dia és més corrent llegir en diversos idiomes. Ja no és res elitista, culte o reservat als privilegiats. Per gaudir d’una cançó, per comprendre una carta, per planificar un viatge, per buscar dades a Internet, llegim en anglès, francès, italià o fins i tot en alemany, àrab o altres idiomes. Moltes circumstàncies ho afavoreixen: l’expansió de la telefonia, la televisió i Internet, la migració entre comunitats, l’aprenentatge d’idiomes estrangers, l’extensió de l’escolarització. Tot ha experimentat exponencialment la lectura plurilingüe. És una autèntica globalització lectora.” (Cassany, 2006) 17/28
 18. 18. Servei de Llengües  Continguts (4)‏ 6. Quins són? Unitat sobre argumentació. Unitats que s’enfoquen a saber produir diversos tipus de textos propis de l’àmbit universitari: exposicions orals, articles, ressenyes, webs, informes, etc. Unitats que tracten aspectes que afavoreixen l’èxit acadèmic: prendre apunts, llegir ràpid, fer servir diccionaris, saber fer servir la llengua en virtualitat, etc. Unitats que tracten aspectes relacionats amb la inserció laboral: currículum, entrevista de feina. Unitats que tracten aspectes relacionats amb la situació sociolingüística: acollida lingüística, tria de llengües. 18/28
 19. 19. Servei de Llengües 19/28
 20. 20. Servei de Llengües  Avaluació de l’ús (1)‏ <ul><li>Utilització gradual des del 2003 de la versió per a entorn virtual d’aprenentatge a mesura que s’anava implementant el producte. </li></ul><ul><li>Implicació dels serveis lingüístics universitaris en l’explotació: UAB, UPC, URV, UOC, UdG, UdL, etc. amb diverses fórmules d’utilització i sense una campanya específica de promoció. </li></ul><ul><li>Servei de Llengües de la UAB: explotació integral del producte. El curs </li></ul><ul><li>2006-2007, 250 estudiants segueixen un procés de formació amb Argumenta, ajustat a les seves necessitats, en unes 30 aules virtuals i obtenen crèdits de lliure elecció en superar la formació. </li></ul><ul><li>4. Versió en obert (des de juliol de 2007) visitada per milers de persones: interès dels usuaris per les 24 unitats del material. </li></ul><ul><li>5. Valoració positiva d’alumnes, formadors i tècnics de formació (entrevistes, enquestes, comentaris als formadors). L’índex d’abandonament de la formació és molt baix. </li></ul>20/28
 21. 21. Servei de Llengües  Avaluació de l’ús: opinions (2)‏ “ És un curs que complementa la formació acadèmica. Molt interessant en el meu cas concret, ja que el fet que la meva sigui una carrera tècnica fa que oblidis completament els aspectes que s’hi tracten.” “ He necessitat molt de temps per fer el curs. Sumant tot el que he llegit, reflexionat i escrit, gairebé he pencat més per treure'm aquests 4,5 crèdits que per treure'm dues assignatures de 6 crèdits de la Facultat. Ara bé, crec que tot el temps dedicat ha valgut la pena. He patit molt i he disfrutat molt.” (Alumnes UPC, 2006-2007) 21/28
 22. 22. Servei de Llengües  Avaluació de l’ús: opinions (3)‏ “ En el meu cas, he seguit el curs fent el meu projecte, i destacaria el fet de poder usar alguna cosa del que he fet. M'explico amb dos exemples: 1) vaig usar unes definicions d’una activitat per començar el glossari de termes del meu projecte; 2) vaig usar un parell de webs que vaig descobrir en alguna activitat per comprovar la correcció de termes, tambe per al projecte.” “ El curs ha superat en molt les meves expectatives. Necessitava 3 crèdits per acabar la carrera, les dates i la no presencialitat d’aquest mòdul van ser els principals motius que van fer que m’hi apuntés. Però ha estat una grata sorpresa. Destacaria la professionalitat de la tutora, que ha fet que el curs fos del tot profitós. Acabo el curs amb la no sempre habitual sensació d’haver aprofitat el temps.” (Alumnes UPC, 2006-2007)‏ 22/28
 23. 23. Servei de Llengües  Futur d’Argumenta: reptes (1)‏ <ul><li>El repte fonamental d’Argumenta és que el material i la formació que s’hi associa puguin tenir un paper en la introducció de les competències com un element clau en el currículum dels estudiants universitaris en el context de l’EEES. Argumenta s’ha elaborat amb aquest objectiu. </li></ul><ul><li>Que els serveis lingüístics universitaris comparteixin experiències d’ús i de gestió del material. Cal recollir les bones pràctiques d’ús, intercanviar el saber fer dels formadors i els materials complementaris desenvolupats a cada universitat. Es prepara, en aquesta línia, una Jornada Interuniversitària Argumenta (octubre 2008). </li></ul><ul><li>Garantir la vigència del continguts. Malgrat que són, deliberadament, de baixa obsolescència, es recullen els suggeriments dels formadors i dels usuaris per assegurar-ne l’actualitat. </li></ul>23/28
 24. 24. Servei de Llengües <ul><li>4. L’ús per a entorn virtual d’aprenentatge ha de ser objecte de reflexió i investigació. </li></ul><ul><li>. </li></ul><ul><li>Obertura a la multiplicitat d’usos d’Argumenta. Cal: </li></ul><ul><ul><li>Fer-hi formació bimodal o blended learning . </li></ul></ul><ul><ul><li>Propiciar l’ús de determinades unitats, com a valor afegit, en cursos dels serveis lingüístics adreçats a altres objectius (de nivell superior, de correcció de textos, de llenguatge d’especialitat…). </li></ul></ul><ul><ul><li>Promoure’n l’ús en formació que no depèn dels serveis lingüístics (a les oficines d’inserció laboral de les universitats, per exemple). </li></ul></ul><ul><ul><li>Promoure’n l’ús com a eina per defecte a l’abast dels estudiants dins les plataformes de campus virtual de les universitats. </li></ul></ul>24/28  Futur d’Argumenta: reptes (2)‏
 25. 25. Servei de Llengües <ul><ul><li>Utilitzar Argumenta des de la formació en altres llengües que no siguin la catalana en serveis multilingües. </li></ul></ul><ul><ul><li>Buscar la complicitat amb els sectors de la universitat que tenen relació amb els continguts tractats pel producte: les àrees d’innovació docent, les àrees de suport psicopedagògic, els departaments relacionats amb les llengües o la comunicació, els centres d’acollida d’estudiants nouvinguts, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comptar amb el professorat universitari com a intermediari entre el servei lingüístic i l’estudiant i com a agent divulgador del material i, alhora, beneficiari directe de l’expansió de la seva utilització. Ja es realitzen tallers de divulgació entre el personal docent sobre Argumenta, per exemple, a la UAB. </li></ul></ul>25/28  Futur d’Argumenta: reptes (3)‏
 26. 26. Servei de Llengües <ul><li>Potenciar la versió lliure d’Argumenta, integrada en nous usos que trenquin la barrera entre els àmbits de la formació i l’assessorament als serveis lingüístics. </li></ul><ul><li>Reforçar la seva dimensió multilingüe (anglès, euskera, castellà…). </li></ul><ul><li>Obrir-se a l’especialització per reforçar la pertinença dels estudiants a la seva comunitat discursiva i a la seva comunitat de pràctica. </li></ul><ul><li>Potenciar l’Argumenta 2.0: cap al web social i la construcció del banc de textos Argumenta commons. </li></ul>26/28  Futur d’Argumenta: reptes (4)‏
 27. 27. Servei de Llengües  Futur d’Argumenta: reptes (5)‏ 27/28 Possibles exemples del banc de textos d’ Argumenta commons : Presentacions orals (unitat 9)‏ Mostra 1 [Etiquetes: exposició oral, català, magisteri, mètode científic] Mostra 2 [Etiquetes: exposició oral, català, magisteri, mamífers] Mostra 3 [Etiquetes:exposició oral, català, magisteri, fecundació] Mostra 4 [Etiquetes: exposició oral, català, magisteri, volcans] Pòsters (unitat 14)‏ Mostra 1 [Etiquetes: pòster, anglès, aprenentatge, autonomia] Mostra 2 [Etiquetes: pòster, català, multilingüisme, portfolio ]
 28. 28. Servei de Llengües Moltes gràcies [email_address] 28/28

×