Opdracht 20: Longlist Serious Ambtenaar sessies

221 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Opdracht 20: Longlist Serious Ambtenaar sessies

  1. 1. Longlist Serious Ambtenaar sessies. De longlist is het resultaat van de eerste brainstormsessie van de Serious Ambtenaar-werkgroep. De vraagstelling van deSVB is: Hoe kan de SVB gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van de WMO? Met deze vraagstelling en informatie over de huidge rol van de SVB is er vrij gedacht over welke mogelijkheden er zijn t.a.v. dienstverlening door de SVB. De werkgroep heeft zich bewust niet laten remmen door wettelijke beperkingen of andere restricties bij het uitdenken van mogelijke scenario’s. Deze longlist bestaat uit een aantal ideeën die beperkt zijn toegelicht. SVB als werkgever. De SVB gaat niet alleen de administratie van de PGB-klanten voeren, maar ontzorgt de burger en gemeente helemaal t.a.v. administratieve lasten. De budgethouder blijft de keuzevrijheid voor de zorgverlener houden. DeSVB neemt het werkgeverschap en alle verplichtingen daaromtrent op zich. De gemeente krijgt een gespecificeerde rekening, maar hoeft slechts 1-malig een bedrag (som van de budgetten) aan deSVB over te maken. Éen WMO-loket voor gemeenten Door het berekenen en innen van de eigen bijdrage door deSVB te laten verzorgen heeft de gemeente met een partij (CAK) minder te maken als het gaat om gegevensuitwisseling. Ook wordt het aantal partijen waarmee de burger geconfronteerd wordt gereduceerd. Controle en handhaving. Bestandsvergelijkingen uitvoeren op de diverse bestanden t.b.v. handhaving versus fysieke controles. Wordt het juiste loon uitbetaald aan de zorgverlener ? Ook controle van de zorgverleners die de diensten leveren en een indicatie of er fraude-signalen zijn.Voor gemeenten is het prettig als dit een centrale partij zou zijn. Extra gegevens voor het keukentafelgesprek. Een combinatie van AWBZ- en WMO-gegevens kan interessante informatie opleveren . Deze informatie kan het keukentafelgesprek faciliteren. Als de SVB kan afspreken met de zorgkantoren dat klant-informatie over de AWBZ aangeleverd wordt kan de SVB deze gegevens in relatie brengen tot WMO-gegevens. De WMO-WIKI voor gemeenten De SVB faciliteert een WMO-Wiki waarop specifieke (uitzonderlijke) cases worden beschreven. Met name de WMO-consulent zal hier de doelgroep voor zijn. Mogelijk een kennisboom om beslissingen te ondersteunen, maar ook de hele specifieke gevallen. Inhoudelijk kan er gekozen worden voor enerzijds de wettelijke mogelijkheden en anderszijds de statistieken m.b.t. de beschikkingenmet bijbehorende grondslagen en toegekende voorzieningen. Leveren van management-informatie op macro-niveau. Incidentele informatie die ter ondersteuning van de transities kan worden ingezet. (Bijvoorbeeld Informatie over de huidige populatie AWBZ die naar de gemeente toegaat.
  2. 2. Structurele informatie m.b.t. het combineren van WMO-gegevens met de huidige gegevensbank van de SVB , wie is binnen een gemeente bekend als mantelzorger, in welke wijk wonen relatief veel ouderen. Statistische informatie over de WMO-vraag t.o.v. diverse doelgroepen. Rapportage ter verantwoording naar Den Haag is altijd nodig. Het communicatie/informatie vraagstuk rondom de transitie AWBZ/WMO. Kan de SVB een rol spelen bij het identificeren van de huidige AWBZ-klanten die na de transitie onder het nieuwe WMO-regime vallen. Kan deSVB dan ook een rol spelen bij informeren van gemeenten m.b.t. deze informatie of zelfs bij het informeren van de klanten die het betreft. Het leveren van consultancy bij procesinrichting en communicatie. Dekracht van de SVB is dat het enerzijds massale processen kan managen waarbij veel klanten bediend worden. Uit toetsing blijkt dat de SVB dat goed kan. Anderzijds weet de SVB deze producten voor de klant individueel goed inzichtelijk te maken middels duidelijke en klantgerichte communicatie en dienstverlening. Gemeenten zouden de ervaring van de SVB kunnen gebruiken bij het inrichten van hun eigen dienstverlening. Een voorbeeld is dat een partij burgers moet informeren over de transitie naar gemeenten en de gevolgen van bezuinigingen voor burgers. Vervoersadministratie centraliseren. Alle gemeenten gaan straks een vervoersadministratie voor patientenvervoer opzetten. De SVB zou hiervoor een centrale voorziening aan de gemeenten kunnen aanbieden. Daarop door redenerend zou de SVB ook het invullen van de vervoersvoorzingen kunnen centraliseren. Aanbieders van vervoer werken vaak regionaal of landelijk. Gegevens aan het CBS aanleveren namens gemeenten De SVB zou gegevens over doelgroepen en uitnutting in het gemeentelijke sociale domein aan kunnen leveren aan het CBS. CPB-achtige functie voor zorgtaken De SVB zou een rol kunnen vervullen als een kenniscentrum voor zorgdienstverleners. Mijnzorg.nl variant inrichten voor speciale doelgroepen Met name voor speciale doelgroepen die ook een gecombineerde zorgvraag of een heel specifieke zorgvraag hebben (meerder zorgverleners)

×