A pedagógiai értékelés

4,190 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,190
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A pedagógiai értékelés

 1. 1. Dr. Forgó SándorElektronikus médiumok és tananyagokA pedagógiai értékelés Golnhofer Erzsébet
 2. 2. Az értékelés funkciói• Visszacsatolás – hatékonyságnövelés  Az értékelés visszacsatolás.  Az oktatás eredményessége > hatékonyságnövelés.• A diagnosztikus, a formatív és a szummatív értékelés 1. Helyzetfeltárás >>> diagnosztikus értékelés 2. Fejlesztés-formálás >>> formatív értékelés 3. Minősítő >>> szummatív értékelés• Minősítés, szelektálás, társadalmi megmérettetés.• Az értékelés tájékoztatás.• Az értékelés szerepe a személyiségfejlődésben, fejlesztésben.  Befolyásolja a tanuló és a tanulócsoport tanulási motivációit.  Mintát ad.  Túlhangsúlyozása a nevelésben komoly károkat okozhat.
 3. 3. Mihez viszonyítunk az értékelés során?• Kritériumra irányuló értékelés – Azt vizsgáljuk, a tanuló elérte-e a kitűzött célokat.• Normára irányuló értékelés – A tanuló valamilyen személyiségjegyét és/vagy tudását egy adott populáció jellemzőihez viszonyítjuk.• Személyre szabott értékelés – A tanulókat önmagukhoz viszonyítjuk.
 4. 4. Az értékelés folyamata1. Az értékelési probléma megértése, az értékelés megtervezése.  A célok megfogalmazása.  Az információ- illetve adatgyűjtés módszereinek, eszközeinek kiválasztása, ha szükséges, akkor kifejlesztése.2. Információgyűjtés.3. Az információk elemzése, értelmezése.4. A megfelelő minősítések, illetve döntések megfogalmazása.
 5. 5. Megítélés, becslés, mérés• megítélés: – A személyiségjegyek, a viselkedések, a teljesítmények, elfogadhatóak vagy elfogadhatatlanok.• becslés: – Egy skálán próbáljuk elhelyezni a meglévő személyiségjegyek, a viselkedés, a teljesítmény színvonalát.• mérés: – Tesztek, feladatlapok segítségével.
 6. 6. Mérésmetodológiai követelmények• 3 követelmény : - objektivitás - érvényesség - megbízhatóság
 7. 7. Külső és belső értékelésA. Az értékelők személye alapján  Belső = a programban részt vett személy végzi.  Külső = az értékelők nem vettek részt a program megvalósításában.B. Az értékelés célja szerint  Belső = az értékelés a rendszer saját céljai szerint történik.  Külső = „felsőbb rendszer elvárásai szerint történik
 8. 8. Az értékelőkKik értékelhetnek? • Tanárok • Szülők • Tanulók • Iskolapszichológus • Szaktanácsadók • Felügyelők • Professzionális értékelők Az értékelő szerepe más és más hangsúlyt kap attól függően, hogy mi az adott értékelés funkciója és tárgya.
 9. 9. Az iskolai oktatómunka tervezése Kotschy Beáta
 10. 10. A tervezési tevékenység sajátosságaiKét önálló területe van: 1. Az oktatási rendszer fejlesztését és működtetését meghatározó oktatáspolitikai, oktatás-gazdaságtani tervezés. 2. Az oktatásnak mint pedagógiai folyamatnak a tervezése.
 11. 11. A tervezés modelljei• A célok – eszközök racionális modellje.• A célok – eszközök integrált modellje.• A tartalomközpontú tervezési modell.
 12. 12. Az oktatásszervezés szintjei• A tanterv funkciói, típusai  A tanterv pedagógiai dokumentum, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola között.  Oktatáspolitikai eszköz, mely az adott társadalom elvárásait tükrözi.• A tantervek fajtái Ballér Endre felosztásában – Deklarált tanterv – Értelmezett tanterv – Megvalósított tanterv – Rejtett tanterv
 13. 13. A nemzeti alaptanterv1. A NAT funkciói: a. Meghatározza a minden tanulóra érvényes kötelező alapműveltséget, biztosítja a 6 – 16. életévig tartó oktatás viszonylagos egységét b. A kötelező oktatás időszakát lezáró alapvizsga alapját biztosítja c. Az intézményi és egyéni tervezés kiindulópontja. d. Az alaptantervre épülve készülnek a tankönyvek és taneszközök.
 14. 14. A NAT cél-és követelményrendszereA. Tartalmazza a közmegegyezésre számító célkitűzéseket (demokrácia, nemzeti azonosságtudat, európaiság, humanizmus).B. Második rétege a 10 műveltségi területet átható közös követelményrendszer, melynek 7 eleme van: • hon-és népismeret • Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz • Környezeti nevelés • Kommunikációs kultúra • Testi és lelki egészség • Tanulás • PályaorientációC. Az egyes műveltségi területek követelményrendszere 2 szinten fogalmazódik meg:- 6. és 10. év végére elérendő általános fejlesztési követelmény - 4., 6., 8., 10. évi konkrét követelményrendszer.
 15. 15. A NAT műveltségtartalma• Központi szerepet kapnak az emberre vonatkozó ismeretek.• Új tudományterületek és új műveltségi területek jelennek meg benne, biztosítva ezzel az ismeretek korszerűsítést.• Célja: az általános műveltséget tükröző közismereti tárgyak elsajátíttatása s az ezáltal kibontakozó személyiségfejlődés elősegítése.
 16. 16. A NAT struktúrája• A kötelező oktatás tízéves folyamatára készült:>>>>2 pedagógiai ciklusra oszlik: - 1-6. (alapvető elemi készségek, képességek) - 7-10. („kisközépiskola”)A közoktatás 12 évfolyamát 6+4+2 éves szakaszokra bontva tervezi meg.
 17. 17. A tervezés intézményi szintje• Pedagógiai program: azok a nevelésfilozófiai elvek és értékrend, melyek meghatározzák az intézmény pedagógiai célrendszerét.• Tartalmazza a helyi tantervet.Miért fontos az egyéni pedagógiai program készítése? Figyelembe veszi az iskola feltételrendszerét Igazodik a nevelőtestület értékrendjéhez. Figyel a kliensek szükségleteire A pedagógust saját pedagógiai elveinek tisztázására készteti. Kiszámíthatóvá teszi az intézmény munkáját. Egyedi arculatot ad az iskolának. A helyi tanterv pedagógiai bázisát képezi.
 18. 18. A tanmenetA tanmenet adott tantárgy oktatásának adott évfolyam/osztály számára készült éves terve.A tanmenetkészítés feladatai:1. A pedagógus meghatározza és elosztja az éves tananyagot a rendelkezésre álló időkeretnek megfelelően.2. A szükséges és lehetséges tantárgyi koncentráció feltárása és megnevezése.3. Az alapvető oktatási eszközök meghatározása.
 19. 19. A tematikus terv4-8 óra anyagát foglalja egységbe.A tematikus tervezés feladatai: A tananyag elemzése különböző szempontok szerint:1. Fogalmi és logikai elemzés2. Pszichológiai elemzés3. Nevelési szempontú elemzés4. Didaktikai
 20. 20. Az óravázlatTartalmazza az adott tanítási óra konkrét, személyre szóló feladatait, tevékenységformáit, felhasználandó eszközeit, pontos időbeosztását.Előnyei: Segíti a gondolatok tisztázását és pontosítását. A későbbiek során is használható. Ha „vizuális” típus a tanár, szüksége van a gondolatok írásbeli rögzítésére. Segít a kezdő pedagógusnak a szorongás ellenére átlátni az összefüggeseket.
 21. 21. Készítette: Sütőné Seres Adrienn Mozgókép MA Neptun kód: G5W8GW

×