A pedagógiai értékelés

 • 3,184 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
3,184
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
11
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Dr. Forgó SándorElektronikus médiumok és tananyagokA pedagógiai értékelés Golnhofer Erzsébet
 • 2. Az értékelés funkciói• Visszacsatolás – hatékonyságnövelés  Az értékelés visszacsatolás.  Az oktatás eredményessége > hatékonyságnövelés.• A diagnosztikus, a formatív és a szummatív értékelés 1. Helyzetfeltárás >>> diagnosztikus értékelés 2. Fejlesztés-formálás >>> formatív értékelés 3. Minősítő >>> szummatív értékelés• Minősítés, szelektálás, társadalmi megmérettetés.• Az értékelés tájékoztatás.• Az értékelés szerepe a személyiségfejlődésben, fejlesztésben.  Befolyásolja a tanuló és a tanulócsoport tanulási motivációit.  Mintát ad.  Túlhangsúlyozása a nevelésben komoly károkat okozhat.
 • 3. Mihez viszonyítunk az értékelés során?• Kritériumra irányuló értékelés – Azt vizsgáljuk, a tanuló elérte-e a kitűzött célokat.• Normára irányuló értékelés – A tanuló valamilyen személyiségjegyét és/vagy tudását egy adott populáció jellemzőihez viszonyítjuk.• Személyre szabott értékelés – A tanulókat önmagukhoz viszonyítjuk.
 • 4. Az értékelés folyamata1. Az értékelési probléma megértése, az értékelés megtervezése.  A célok megfogalmazása.  Az információ- illetve adatgyűjtés módszereinek, eszközeinek kiválasztása, ha szükséges, akkor kifejlesztése.2. Információgyűjtés.3. Az információk elemzése, értelmezése.4. A megfelelő minősítések, illetve döntések megfogalmazása.
 • 5. Megítélés, becslés, mérés• megítélés: – A személyiségjegyek, a viselkedések, a teljesítmények, elfogadhatóak vagy elfogadhatatlanok.• becslés: – Egy skálán próbáljuk elhelyezni a meglévő személyiségjegyek, a viselkedés, a teljesítmény színvonalát.• mérés: – Tesztek, feladatlapok segítségével.
 • 6. Mérésmetodológiai követelmények• 3 követelmény : - objektivitás - érvényesség - megbízhatóság
 • 7. Külső és belső értékelésA. Az értékelők személye alapján  Belső = a programban részt vett személy végzi.  Külső = az értékelők nem vettek részt a program megvalósításában.B. Az értékelés célja szerint  Belső = az értékelés a rendszer saját céljai szerint történik.  Külső = „felsőbb rendszer elvárásai szerint történik
 • 8. Az értékelőkKik értékelhetnek? • Tanárok • Szülők • Tanulók • Iskolapszichológus • Szaktanácsadók • Felügyelők • Professzionális értékelők Az értékelő szerepe más és más hangsúlyt kap attól függően, hogy mi az adott értékelés funkciója és tárgya.
 • 9. Az iskolai oktatómunka tervezése Kotschy Beáta
 • 10. A tervezési tevékenység sajátosságaiKét önálló területe van: 1. Az oktatási rendszer fejlesztését és működtetését meghatározó oktatáspolitikai, oktatás-gazdaságtani tervezés. 2. Az oktatásnak mint pedagógiai folyamatnak a tervezése.
 • 11. A tervezés modelljei• A célok – eszközök racionális modellje.• A célok – eszközök integrált modellje.• A tartalomközpontú tervezési modell.
 • 12. Az oktatásszervezés szintjei• A tanterv funkciói, típusai  A tanterv pedagógiai dokumentum, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola között.  Oktatáspolitikai eszköz, mely az adott társadalom elvárásait tükrözi.• A tantervek fajtái Ballér Endre felosztásában – Deklarált tanterv – Értelmezett tanterv – Megvalósított tanterv – Rejtett tanterv
 • 13. A nemzeti alaptanterv1. A NAT funkciói: a. Meghatározza a minden tanulóra érvényes kötelező alapműveltséget, biztosítja a 6 – 16. életévig tartó oktatás viszonylagos egységét b. A kötelező oktatás időszakát lezáró alapvizsga alapját biztosítja c. Az intézményi és egyéni tervezés kiindulópontja. d. Az alaptantervre épülve készülnek a tankönyvek és taneszközök.
 • 14. A NAT cél-és követelményrendszereA. Tartalmazza a közmegegyezésre számító célkitűzéseket (demokrácia, nemzeti azonosságtudat, európaiság, humanizmus).B. Második rétege a 10 műveltségi területet átható közös követelményrendszer, melynek 7 eleme van: • hon-és népismeret • Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz • Környezeti nevelés • Kommunikációs kultúra • Testi és lelki egészség • Tanulás • PályaorientációC. Az egyes műveltségi területek követelményrendszere 2 szinten fogalmazódik meg:- 6. és 10. év végére elérendő általános fejlesztési követelmény - 4., 6., 8., 10. évi konkrét követelményrendszer.
 • 15. A NAT műveltségtartalma• Központi szerepet kapnak az emberre vonatkozó ismeretek.• Új tudományterületek és új műveltségi területek jelennek meg benne, biztosítva ezzel az ismeretek korszerűsítést.• Célja: az általános műveltséget tükröző közismereti tárgyak elsajátíttatása s az ezáltal kibontakozó személyiségfejlődés elősegítése.
 • 16. A NAT struktúrája• A kötelező oktatás tízéves folyamatára készült:>>>>2 pedagógiai ciklusra oszlik: - 1-6. (alapvető elemi készségek, képességek) - 7-10. („kisközépiskola”)A közoktatás 12 évfolyamát 6+4+2 éves szakaszokra bontva tervezi meg.
 • 17. A tervezés intézményi szintje• Pedagógiai program: azok a nevelésfilozófiai elvek és értékrend, melyek meghatározzák az intézmény pedagógiai célrendszerét.• Tartalmazza a helyi tantervet.Miért fontos az egyéni pedagógiai program készítése? Figyelembe veszi az iskola feltételrendszerét Igazodik a nevelőtestület értékrendjéhez. Figyel a kliensek szükségleteire A pedagógust saját pedagógiai elveinek tisztázására készteti. Kiszámíthatóvá teszi az intézmény munkáját. Egyedi arculatot ad az iskolának. A helyi tanterv pedagógiai bázisát képezi.
 • 18. A tanmenetA tanmenet adott tantárgy oktatásának adott évfolyam/osztály számára készült éves terve.A tanmenetkészítés feladatai:1. A pedagógus meghatározza és elosztja az éves tananyagot a rendelkezésre álló időkeretnek megfelelően.2. A szükséges és lehetséges tantárgyi koncentráció feltárása és megnevezése.3. Az alapvető oktatási eszközök meghatározása.
 • 19. A tematikus terv4-8 óra anyagát foglalja egységbe.A tematikus tervezés feladatai: A tananyag elemzése különböző szempontok szerint:1. Fogalmi és logikai elemzés2. Pszichológiai elemzés3. Nevelési szempontú elemzés4. Didaktikai
 • 20. Az óravázlatTartalmazza az adott tanítási óra konkrét, személyre szóló feladatait, tevékenységformáit, felhasználandó eszközeit, pontos időbeosztását.Előnyei: Segíti a gondolatok tisztázását és pontosítását. A későbbiek során is használható. Ha „vizuális” típus a tanár, szüksége van a gondolatok írásbeli rögzítésére. Segít a kezdő pedagógusnak a szorongás ellenére átlátni az összefüggeseket.
 • 21. Készítette: Sütőné Seres Adrienn Mozgókép MA Neptun kód: G5W8GW