Seachtain naGaeilge 2013Tráth na gCeist    © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 1   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 1Ceist 1 Cén dath atá ar an ngrian?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 1Ceist 2 Cad a itheann Bugs Bunny?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 1Ceist 3 Cén t-ainm a bhí ar an ubh a thit as an mballa sa rann do pháistí?     © Seomra Ranga 2013 www.seom...
Babhta 1Ceist 4Cé mhéad lá atá  i mí Meán  Fómhair?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 1Ceist 5 Cad é an sliabh  is airde ar  domhan?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 1Ceist 6 Fíor nó bréagach:  Is é Micheál Ó   hUiginn an   Taoiseach?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga....
Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 2   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 2Ceist 1 Cén dath atá  ar féar sa  ghairdín?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 2Ceist 2 Fíor nó bréagach:  Tá Páirc an Chrócaigh i mBaile  Átha Cliath?     © Seomra Ranga 2013 www.seomr...
Babhta 2Ceist 3 Cad is ainm do  pháiste an  changarú?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 2Ceist 4     Cé hí seo?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 2Ceist 5  Cé atá níos óige: leanbh nó  seanbhean?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 2Ceist 6 Cad is ainm dom:bhuaigh mé bonn óir  ag dornálaíochtd’Éire sna hOilimpicí i  Londain i 2012?   © Seo...
Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 1Freagraí   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 1 FreagraíCeist 1 Cén dath atá ar an ngrian?  Buí/Oráiste   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 1 FreagraíCeist 2 Cad a itheann Bugs Bunny?  Cairéid   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 1 FreagraíCeist 3 Cén t-ainm a bhí ar an ubh a thit as an mballa sa rann do    pháistí? Humptí Dumptí     ...
Babhta 1 FreagraíCeist 4 Cé mhéad lá atá i   mí Meán  Fómhair?    30   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 1 FreagraíCeist 5Cad é an sliabh isairde ar domhan? Sliabh Everest   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 1 FreagraíCeist 6Fíor nó bréagach: Is éMicheál Ó hUiginn an   Taoiseach?     Bréagach   © Seomra Ranga 2...
Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 3   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 3Ceist 1  Cén spórt a imríonn Rory  Mc Ilroy?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 3Ceist 2Cén sráid ina bhfuilErnie, Bert, Kermitagus Miss Piggy ina   chónaí?   © Seomra Ranga 2013 www.seomra...
Babhta 3Ceist 3 Cad é an focal as  áit: banana, borróga, bínse,   burgar?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 3Ceist 4  Deireann tú « Arrivederci » in  Iodáilis, cad a  deireann tú as   Gaeilge?     © Seomra Ranga ...
Babhta 3Ceist 5 Cuir na focail seo in ord aibítre: naoi, sé, cúig, deich, ceathair?   © Seomra Ranga 2013 www.seomrar...
Babhta 3Ceist 6 Sa bhíobla, cé hé deartháir   Abel?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 2Freagraí   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 2 FreagraíCeist 1 Cén dath atá ar féar sa ghairdín?          Glas   © Seomra Ranga 2013 www.seomrarang...
Babhta 2 FreagraíCeist 2 Fíor nó bréagach: Tá Páirc an Chrócaigh i mBaile Átha Cliath?            Fíor   ...
Babhta 2 FreagraíCeist 3  Cad is ainm do pháiste an changarú?         Joey   © Seomra Ranga 2013 www.seomrar...
Babhta 2 FreagraíCeist 4       Cé hí seo?  Emeli Sandé   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 2 FreagraíCeist 5  Cé atá níos óige:   leanbh nó   seanbhean?      Leanbh   © Seomra Ranga 2013 www.s...
Babhta 2 FreagraíCeist 6 Cad is ainm dom: bhuaighmé bonn óir ag dornálaíocht  d’Éire sna hOilimpicí i   Londain i 2012...
Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 4   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 4Ceist 1  Cén mí a thagann tar éis Meitheamh?     © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 4Ceist 2  Cé mhéad Teletubby atá   ann?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 4Ceist 3Cad is ainm do dheartháir Peppa Pig?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 4Ceist 4  Cén féasta a bhíonn ar siúl ar 17ú Márta gach   bliain?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 4Ceist 5Cé a thiomáineann   tarracóir:múinteoir, fear an   phoist nó  feirmeoir?     © Seomra Ranga 2013...
Babhta 4Ceist 6Cé hé an moltóiras Sligeach atá ar « The Voice of  Ireland »?     © Seomra Ranga 2013 www.seomrarang...
Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 3Freagraí   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 3 FreagraíCeist 1  Cén spórt a imríonn Rory Mc    Ilroy?         Gailf   © Seomra Ranga 2013 www....
Babhta 3 FreagraíCeist 2  Cén sráid ina bhfuil Ernie, Bert, Kermit agus Miss Piggy ina chónaí? Sráid Sesame   © Seomr...
Babhta 3 FreagraíCeist 3  Cad é an focal as áit: banana, borróga, bínse,     burgar?            Bínse  ...
Babhta 3 FreagraíCeist 4    Deireann tú « Arrivederci » in Iodáilis,  cad a deireann tú as     Gaeilge? Slán/S...
Babhta 3 FreagraíCeist 5 Cuir na focail seo in ord  aibítre: naoi, sé, cúig,   deich, ceathair?  ceathair, cúig,  d...
Babhta 3 FreagraíCeist 6 Sa bhíobla, cé hé  deartháir Abel?         Cain   © Seomra Ranga 2013 www.seomraran...
Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 5   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 5Ceist 1     Cén sórt     ainmhí í     Minnie?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 5Ceist 2In eitleán, cén dath atá ar an mbosca dubh: (a) dubh (b) oráiste (c) corcra?   © Seomra Ranga 2013 www.s...
Babhta 5Ceist 3 Cad is ainm don   pháirc ina   n-imríonn Liverpool a cluichí    baile?   © Seomra Ranga 2013 ww...
Babhta 5Ceist 4 Scríobh an t-amseo in uimhreacha: fiche cúig chun a   haon déag     © Seomra Ranga 2013 www.seomra...
Babhta 5Ceist 5   Cé hé fear   céile Olive     Oil?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 5Ceist 6  Cé a bhuaigh an Oscar i mbliana lehaghaidh an amhránis fearr: (a) Rihanna (b) Adele (c) Pink     ©...
Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 4Freagraí   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 4 FreagraíCeist 1 Cén mí a thaganntar éis Meitheamh?             Iúil     © Seomra Ranga 2013 www....
Babhta 4 FreagraíCeist 2   Cé mhéad Teletubby atá ann?  Ceathrar (4)   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 4 FreagraíCeist 3  Cad is ainm do dheartháir Peppa    Pig?      George   © Seomra Ranga 2013 www.seom...
Babhta 4 FreagraíCeist 4   Cén féasta a  bhíonn ar siúl ar  17ú Márta gach    bliain? Lá Fhéile Pádraig   © Seom...
Babhta 4 FreagraíCeist 5  Cé a thiomáineann tarracóir: múinteoir, fear an phoist nó feirmeoir?   Feirmeoir   © Se...
Babhta 4 FreagraíCeist 6 Cé hé an moltóir as Sligeach atá ar « The Voice of Ireland »?   Kian Egan   © Seomra Rang...
Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 6   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 6Ceist 1 Cén dath atá ar sneachta?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 6Ceist 2 Cé mhéad lá atá i gcoicís?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 6Ceist 3 Cé hé fear céile   Amy  Huberman? (nod: rugbaí)     © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 6Ceist 4     Cén sórt     ainmhí é     Garfield?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 6Ceist 5  Cén mí ina  bhfuil Lá Fhéile Bríde?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 6Ceist 6 Cad is ainm dom: Is í Michelle mo bhean céile, is iad Malia   agus Sasha  m’iníonacha?   © Seomra...
Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 5Freagraí   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 5 FreagraíCeist 1 Cén sórt ainmhí í   Minnie?         Luch   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 5 FreagraíCeist 2 In eitleán, cén dath atá ar an mbosca dubh: (a) dubh  (b) oráiste (c) corcra?      Oráiste ...
Babhta 5 FreagraíCeist 3 Cad is ainm don pháirc ina n-imríonn Liverpool   a cluichí baile?      Anfield   © S...
Babhta 5 FreagraíCeist 4 Scríobh an t-am seo in uimhreacha: fiche  cúig chun a haon     déag          10:3...
Babhta 5 FreagraíCeist 5 Cé hé fear céile   Olive Oil?      Popeye   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 5 FreagraíCeist 6 Cé a bhuaigh an Oscar i mbliana le haghaidh an  amhrán is fearr: (a) Rihanna (b) Adele (c)   ...
Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 7   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 7Ceist 1  Cad atá níos  mó: luch nó   eilifint?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 7Ceist 2 Cé a scríobh an leabhar « Charlieand the Chocolate  Factory »?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga...
Babhta 7Ceist 3   Cén tír ar  domhan ina  bhfuil an Taj   Mahal?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 7Ceist 4   Cén dath a   dhéantar le   dearg agus    gorm?     © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 7Ceist 5 Cad is ainm do  liathróid iománaíochta?     © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 7Ceist 6 Cé a chuaigh go Tír na nÓg le Niamh?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 6Freagraí   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 6 FreagraíCeist 1 Cén dath atá ar sneachta?    Bán   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 6 FreagraíCeist 2 Cé mhéad lá atá i gcoicís?    14   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 6 FreagraíCeist 3 Cé hé fear céile Amy Huberman?  (nod: rugbaí) Brian O’ Driscoll     © Seomra Ranga 2013 ww...
Babhta 6 FreagraíCeist 4 Cén sórt ainmhí é   Garfield?           Cat   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga....
Babhta 6 FreagraíCeist 5 Cén mí ina bhfuil Lá Fhéile Bríde?     Feabhra   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 6 FreagraíCeist 6  Cad is ainm dom: Is í Michelle mo bhean céile, is iad Malia agus Sasha    m’iníonacha?Bar...
Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 8   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 8Ceist 1    Cad é   gnáthainm    H O?     2   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 8Ceist 2 Cén dath atá ar  gheansaithe foireann Chorcaí:bán agus _______?     © Seomra Ranga 2013 www.seomra...
Babhta 8Ceist 3     Cé hé seo?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 8Ceist 4An mbíonn prátaí agus feoil agat don dinnéar nó  bricfeasta?     © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga....
Babhta 8Ceist 5Cé mhéad soicind  atá i gcúig  nóiméad?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 8Ceist 6  Tá Cheryl Cole agus Nadine Coyle  sa ghrúpa ceoil seo. Ainmnigh é.     © Seomra Ranga 2013 www.se...
Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 7Freagraí   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 7 FreagraíCeist 1 Cad atá níos mó: luch nó eilifint?       Eilifint   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga....
Babhta 7 FreagraíCeist 2 Cé a scríobh an leabhar « Charlie and the Chocolate  Factory »?   Roald Dahl   © Seomra R...
Babhta 7 FreagraíCeist 3 Cén tír ar domhan ina bhfuil an Taj    Mahal?         India   © Seomra Ranga 2013 ...
Babhta 7 FreagraíCeist 4  Cén dath adhéantar le dearg agus gorm?         Corcra     © Seomra Ranga 2013 www...
Babhta 7 FreagraíCeist 5   Cad is ainm do    liathróid   iománaíochta?         Sliotar     © Seomra R...
Babhta 7 FreagraíCeist 6 Cé a chuaigh go Tír na nÓg le Niamh?         Oisín   © Seomra Ranga 2013 www.seomraran...
Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 8Freagraí   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta 8 FreagraíCeist 1 Cad é gnáthainm    H O?    2        Uisce   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga...
Babhta 8 FreagraíCeist 2   Cén dath atá ar gheansaithe foireann  Chorcaí: bán agus    _______?          D...
Babhta 8 FreagraíCeist 3       Cé hé seo?      Daniel Craig     (James Bond)   © Seomra Ranga 2013 www...
Babhta 8 FreagraíCeist 4 An mbíonn prátaí agus feoil agat don dinnéar   nó bricfeasta?     Dinnéar   © Seomra Ra...
Babhta 8 FreagraíCeist 5Cé mhéad soicind  atá i gcúig  nóiméad?          300   © Seomra Ranga 2013 www.seom...
Babhta 8 FreagraíCeist 6 Tá Cheryl Cole agus  Nadine Coyle sa  ghrúpa ceoil seo.   Ainmnigh é.     Girls Aloud ...
Seachtain na Gaeilge 2013BabhtaRéitigh   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta RéitighCeist 1  Cé mhéad imreoir atá ar   foireann  cispheile?     © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga....
Babhta RéitighCeist 2  Cén luach atá  ar an uimhir  Rómhánach    LXV?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta RéitighCeist 3Cé mhéad liathróida bhíonn ar bhord snúcar ag tús an  chluiche?     © Seomra Ranga 2013 www.se...
Babhta RéitighCeist 4   Cad é príomhchathair na Spáinne?   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta RéitighCeist 5 Cé atá ina chónaí   i 10 Sráid  Downing i Londain anois?     © Seomra Ranga 2013 www.seomr...
Babhta RéitighCeist 6 Cé a scríobh an leabhar « Under the Hawthorn   Tree »?     © Seomra Ranga 2013 www.seomrar...
Seachtain na Gaeilge 2013 Babhta  Réitigh Freagraí   © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
Babhta Réitigh FreagraíCeist 1 Cé mhéad imreoir  atá ar foireann   cispheile?        Cúig (5)     © Seomr...
Babhta Réitigh FreagraíCeist 2 Cén luach atá ar  an uimhir Rómhánach LXV?            65   © Seomra Ranga 2...
Babhta Réitigh FreagraíCeist 3 Cé mhéad liathróid a bhíonn ar bhord snúcar  ag tús an chluiche?            22...
Babhta Réitigh FreagraíCeist 4    Cad é príomhchathair na   Spáinne?      Madrid   © Seomra Ranga 2013 www.se...
Babhta Réitigh FreagraíCeist 5 Cé atá ina chónaí i 10 Sráid Downing i  Londain anois? David Cameron   © Seomra Ranga 2...
Babhta Réitigh FreagraíCeist 6 Cé a scríobh an leabhar « Under the Hawthorn     Tree »? Marita Conlon  Mc Kenna  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tráth na gCeist_2013

10,048 views
10,467 views

Published on

Tráth na gCeist le haghaidh Seachtain na Gaeilge 2013

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
10,048
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8,702
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tráth na gCeist_2013

 1. 1. Seachtain naGaeilge 2013Tráth na gCeist © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 2. 2. Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 1 © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 3. 3. Babhta 1Ceist 1 Cén dath atá ar an ngrian? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 4. 4. Babhta 1Ceist 2 Cad a itheann Bugs Bunny? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 5. 5. Babhta 1Ceist 3 Cén t-ainm a bhí ar an ubh a thit as an mballa sa rann do pháistí? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 6. 6. Babhta 1Ceist 4Cé mhéad lá atá i mí Meán Fómhair? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 7. 7. Babhta 1Ceist 5 Cad é an sliabh is airde ar domhan? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 8. 8. Babhta 1Ceist 6 Fíor nó bréagach: Is é Micheál Ó hUiginn an Taoiseach? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 9. 9. Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 2 © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 10. 10. Babhta 2Ceist 1 Cén dath atá ar féar sa ghairdín? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 11. 11. Babhta 2Ceist 2 Fíor nó bréagach: Tá Páirc an Chrócaigh i mBaile Átha Cliath? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 12. 12. Babhta 2Ceist 3 Cad is ainm do pháiste an changarú? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 13. 13. Babhta 2Ceist 4 Cé hí seo? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 14. 14. Babhta 2Ceist 5 Cé atá níos óige: leanbh nó seanbhean? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 15. 15. Babhta 2Ceist 6 Cad is ainm dom:bhuaigh mé bonn óir ag dornálaíochtd’Éire sna hOilimpicí i Londain i 2012? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 16. 16. Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 1Freagraí © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 17. 17. Babhta 1 FreagraíCeist 1 Cén dath atá ar an ngrian? Buí/Oráiste © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 18. 18. Babhta 1 FreagraíCeist 2 Cad a itheann Bugs Bunny? Cairéid © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 19. 19. Babhta 1 FreagraíCeist 3 Cén t-ainm a bhí ar an ubh a thit as an mballa sa rann do pháistí? Humptí Dumptí © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 20. 20. Babhta 1 FreagraíCeist 4 Cé mhéad lá atá i mí Meán Fómhair? 30 © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 21. 21. Babhta 1 FreagraíCeist 5Cad é an sliabh isairde ar domhan? Sliabh Everest © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 22. 22. Babhta 1 FreagraíCeist 6Fíor nó bréagach: Is éMicheál Ó hUiginn an Taoiseach? Bréagach © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 23. 23. Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 3 © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 24. 24. Babhta 3Ceist 1 Cén spórt a imríonn Rory Mc Ilroy? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 25. 25. Babhta 3Ceist 2Cén sráid ina bhfuilErnie, Bert, Kermitagus Miss Piggy ina chónaí? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 26. 26. Babhta 3Ceist 3 Cad é an focal as áit: banana, borróga, bínse, burgar? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 27. 27. Babhta 3Ceist 4 Deireann tú « Arrivederci » in Iodáilis, cad a deireann tú as Gaeilge? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 28. 28. Babhta 3Ceist 5 Cuir na focail seo in ord aibítre: naoi, sé, cúig, deich, ceathair? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 29. 29. Babhta 3Ceist 6 Sa bhíobla, cé hé deartháir Abel? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 30. 30. Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 2Freagraí © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 31. 31. Babhta 2 FreagraíCeist 1 Cén dath atá ar féar sa ghairdín? Glas © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 32. 32. Babhta 2 FreagraíCeist 2 Fíor nó bréagach: Tá Páirc an Chrócaigh i mBaile Átha Cliath? Fíor © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 33. 33. Babhta 2 FreagraíCeist 3 Cad is ainm do pháiste an changarú? Joey © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 34. 34. Babhta 2 FreagraíCeist 4 Cé hí seo? Emeli Sandé © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 35. 35. Babhta 2 FreagraíCeist 5 Cé atá níos óige: leanbh nó seanbhean? Leanbh © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 36. 36. Babhta 2 FreagraíCeist 6 Cad is ainm dom: bhuaighmé bonn óir ag dornálaíocht d’Éire sna hOilimpicí i Londain i 2012? Katie Taylor © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 37. 37. Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 4 © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 38. 38. Babhta 4Ceist 1 Cén mí a thagann tar éis Meitheamh? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 39. 39. Babhta 4Ceist 2 Cé mhéad Teletubby atá ann? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 40. 40. Babhta 4Ceist 3Cad is ainm do dheartháir Peppa Pig? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 41. 41. Babhta 4Ceist 4 Cén féasta a bhíonn ar siúl ar 17ú Márta gach bliain? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 42. 42. Babhta 4Ceist 5Cé a thiomáineann tarracóir:múinteoir, fear an phoist nó feirmeoir? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 43. 43. Babhta 4Ceist 6Cé hé an moltóiras Sligeach atá ar « The Voice of Ireland »? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 44. 44. Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 3Freagraí © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 45. 45. Babhta 3 FreagraíCeist 1 Cén spórt a imríonn Rory Mc Ilroy? Gailf © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 46. 46. Babhta 3 FreagraíCeist 2 Cén sráid ina bhfuil Ernie, Bert, Kermit agus Miss Piggy ina chónaí? Sráid Sesame © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 47. 47. Babhta 3 FreagraíCeist 3 Cad é an focal as áit: banana, borróga, bínse, burgar? Bínse (ní féidir é a ithe) © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 48. 48. Babhta 3 FreagraíCeist 4 Deireann tú « Arrivederci » in Iodáilis, cad a deireann tú as Gaeilge? Slán/Slán Leat © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 49. 49. Babhta 3 FreagraíCeist 5 Cuir na focail seo in ord aibítre: naoi, sé, cúig, deich, ceathair? ceathair, cúig, deich, naoi, sé © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 50. 50. Babhta 3 FreagraíCeist 6 Sa bhíobla, cé hé deartháir Abel? Cain © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 51. 51. Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 5 © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 52. 52. Babhta 5Ceist 1 Cén sórt ainmhí í Minnie? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 53. 53. Babhta 5Ceist 2In eitleán, cén dath atá ar an mbosca dubh: (a) dubh (b) oráiste (c) corcra? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 54. 54. Babhta 5Ceist 3 Cad is ainm don pháirc ina n-imríonn Liverpool a cluichí baile? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 55. 55. Babhta 5Ceist 4 Scríobh an t-amseo in uimhreacha: fiche cúig chun a haon déag © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 56. 56. Babhta 5Ceist 5 Cé hé fear céile Olive Oil? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 57. 57. Babhta 5Ceist 6 Cé a bhuaigh an Oscar i mbliana lehaghaidh an amhránis fearr: (a) Rihanna (b) Adele (c) Pink © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 58. 58. Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 4Freagraí © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 59. 59. Babhta 4 FreagraíCeist 1 Cén mí a thaganntar éis Meitheamh? Iúil © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 60. 60. Babhta 4 FreagraíCeist 2 Cé mhéad Teletubby atá ann? Ceathrar (4) © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 61. 61. Babhta 4 FreagraíCeist 3 Cad is ainm do dheartháir Peppa Pig? George © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 62. 62. Babhta 4 FreagraíCeist 4 Cén féasta a bhíonn ar siúl ar 17ú Márta gach bliain? Lá Fhéile Pádraig © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 63. 63. Babhta 4 FreagraíCeist 5 Cé a thiomáineann tarracóir: múinteoir, fear an phoist nó feirmeoir? Feirmeoir © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 64. 64. Babhta 4 FreagraíCeist 6 Cé hé an moltóir as Sligeach atá ar « The Voice of Ireland »? Kian Egan © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 65. 65. Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 6 © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 66. 66. Babhta 6Ceist 1 Cén dath atá ar sneachta? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 67. 67. Babhta 6Ceist 2 Cé mhéad lá atá i gcoicís? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 68. 68. Babhta 6Ceist 3 Cé hé fear céile Amy Huberman? (nod: rugbaí) © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 69. 69. Babhta 6Ceist 4 Cén sórt ainmhí é Garfield? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 70. 70. Babhta 6Ceist 5 Cén mí ina bhfuil Lá Fhéile Bríde? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 71. 71. Babhta 6Ceist 6 Cad is ainm dom: Is í Michelle mo bhean céile, is iad Malia agus Sasha m’iníonacha? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 72. 72. Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 5Freagraí © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 73. 73. Babhta 5 FreagraíCeist 1 Cén sórt ainmhí í Minnie? Luch © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 74. 74. Babhta 5 FreagraíCeist 2 In eitleán, cén dath atá ar an mbosca dubh: (a) dubh (b) oráiste (c) corcra? Oráiste © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 75. 75. Babhta 5 FreagraíCeist 3 Cad is ainm don pháirc ina n-imríonn Liverpool a cluichí baile? Anfield © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 76. 76. Babhta 5 FreagraíCeist 4 Scríobh an t-am seo in uimhreacha: fiche cúig chun a haon déag 10:35 © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 77. 77. Babhta 5 FreagraíCeist 5 Cé hé fear céile Olive Oil? Popeye © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 78. 78. Babhta 5 FreagraíCeist 6 Cé a bhuaigh an Oscar i mbliana le haghaidh an amhrán is fearr: (a) Rihanna (b) Adele (c) Pink Adele © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 79. 79. Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 7 © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 80. 80. Babhta 7Ceist 1 Cad atá níos mó: luch nó eilifint? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 81. 81. Babhta 7Ceist 2 Cé a scríobh an leabhar « Charlieand the Chocolate Factory »? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 82. 82. Babhta 7Ceist 3 Cén tír ar domhan ina bhfuil an Taj Mahal? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 83. 83. Babhta 7Ceist 4 Cén dath a dhéantar le dearg agus gorm? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 84. 84. Babhta 7Ceist 5 Cad is ainm do liathróid iománaíochta? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 85. 85. Babhta 7Ceist 6 Cé a chuaigh go Tír na nÓg le Niamh? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 86. 86. Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 6Freagraí © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 87. 87. Babhta 6 FreagraíCeist 1 Cén dath atá ar sneachta? Bán © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 88. 88. Babhta 6 FreagraíCeist 2 Cé mhéad lá atá i gcoicís? 14 © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 89. 89. Babhta 6 FreagraíCeist 3 Cé hé fear céile Amy Huberman? (nod: rugbaí) Brian O’ Driscoll © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 90. 90. Babhta 6 FreagraíCeist 4 Cén sórt ainmhí é Garfield? Cat © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 91. 91. Babhta 6 FreagraíCeist 5 Cén mí ina bhfuil Lá Fhéile Bríde? Feabhra © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 92. 92. Babhta 6 FreagraíCeist 6 Cad is ainm dom: Is í Michelle mo bhean céile, is iad Malia agus Sasha m’iníonacha?Barack Obama © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 93. 93. Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 8 © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 94. 94. Babhta 8Ceist 1 Cad é gnáthainm H O? 2 © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 95. 95. Babhta 8Ceist 2 Cén dath atá ar gheansaithe foireann Chorcaí:bán agus _______? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 96. 96. Babhta 8Ceist 3 Cé hé seo? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 97. 97. Babhta 8Ceist 4An mbíonn prátaí agus feoil agat don dinnéar nó bricfeasta? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 98. 98. Babhta 8Ceist 5Cé mhéad soicind atá i gcúig nóiméad? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 99. 99. Babhta 8Ceist 6 Tá Cheryl Cole agus Nadine Coyle sa ghrúpa ceoil seo. Ainmnigh é. © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 100. 100. Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 7Freagraí © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 101. 101. Babhta 7 FreagraíCeist 1 Cad atá níos mó: luch nó eilifint? Eilifint © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 102. 102. Babhta 7 FreagraíCeist 2 Cé a scríobh an leabhar « Charlie and the Chocolate Factory »? Roald Dahl © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 103. 103. Babhta 7 FreagraíCeist 3 Cén tír ar domhan ina bhfuil an Taj Mahal? India © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 104. 104. Babhta 7 FreagraíCeist 4 Cén dath adhéantar le dearg agus gorm? Corcra © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 105. 105. Babhta 7 FreagraíCeist 5 Cad is ainm do liathróid iománaíochta? Sliotar © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 106. 106. Babhta 7 FreagraíCeist 6 Cé a chuaigh go Tír na nÓg le Niamh? Oisín © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 107. 107. Seachtain na Gaeilge 2013Babhta 8Freagraí © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 108. 108. Babhta 8 FreagraíCeist 1 Cad é gnáthainm H O? 2 Uisce © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 109. 109. Babhta 8 FreagraíCeist 2 Cén dath atá ar gheansaithe foireann Chorcaí: bán agus _______? Dearg © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 110. 110. Babhta 8 FreagraíCeist 3 Cé hé seo? Daniel Craig (James Bond) © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 111. 111. Babhta 8 FreagraíCeist 4 An mbíonn prátaí agus feoil agat don dinnéar nó bricfeasta? Dinnéar © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 112. 112. Babhta 8 FreagraíCeist 5Cé mhéad soicind atá i gcúig nóiméad? 300 © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 113. 113. Babhta 8 FreagraíCeist 6 Tá Cheryl Cole agus Nadine Coyle sa ghrúpa ceoil seo. Ainmnigh é. Girls Aloud © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 114. 114. Seachtain na Gaeilge 2013BabhtaRéitigh © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 115. 115. Babhta RéitighCeist 1 Cé mhéad imreoir atá ar foireann cispheile? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 116. 116. Babhta RéitighCeist 2 Cén luach atá ar an uimhir Rómhánach LXV? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 117. 117. Babhta RéitighCeist 3Cé mhéad liathróida bhíonn ar bhord snúcar ag tús an chluiche? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 118. 118. Babhta RéitighCeist 4 Cad é príomhchathair na Spáinne? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 119. 119. Babhta RéitighCeist 5 Cé atá ina chónaí i 10 Sráid Downing i Londain anois? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 120. 120. Babhta RéitighCeist 6 Cé a scríobh an leabhar « Under the Hawthorn Tree »? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 121. 121. Seachtain na Gaeilge 2013 Babhta Réitigh Freagraí © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 122. 122. Babhta Réitigh FreagraíCeist 1 Cé mhéad imreoir atá ar foireann cispheile? Cúig (5) © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 123. 123. Babhta Réitigh FreagraíCeist 2 Cén luach atá ar an uimhir Rómhánach LXV? 65 © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 124. 124. Babhta Réitigh FreagraíCeist 3 Cé mhéad liathróid a bhíonn ar bhord snúcar ag tús an chluiche? 22 © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 125. 125. Babhta Réitigh FreagraíCeist 4 Cad é príomhchathair na Spáinne? Madrid © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 126. 126. Babhta Réitigh FreagraíCeist 5 Cé atá ina chónaí i 10 Sráid Downing i Londain anois? David Cameron © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com
 127. 127. Babhta Réitigh FreagraíCeist 6 Cé a scríobh an leabhar « Under the Hawthorn Tree »? Marita Conlon Mc Kenna © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

×