Seminarski rad:      „Bilans stanja i uspeha"        Predmet: Menadžment          računovodstvaPro...
Beograd, 2009.SADRŽAJ1. UVOD.................................................................................................
1. UVOD    U savremenom privrednom životu bilansi se koriste kad god treba izraziti stanje i rezultatneke privredne ak...
LITERATURA STANJA  2. BILANS     1.    D. Stojanović, Instrumenti finansijsko-računovodstvenih izveštavanja,  ...
www.maturskiradovi.netKONTAKT NA:maturskiradovi.net@gmail.comprilikom kontaktiranja posaljite i link doovog dokumenta radi...
www.maturskiradovi.netKONTAKT NA:maturskiradovi.net@gmail.comprilikom kontaktiranja posaljite i link doovog dokumenta radi...
www.maturskiradovi.netKONTAKT NA:maturskiradovi.net@gmail.comprilikom kontaktiranja posaljite i link doovog dokumenta radi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bilans stanja-i-uspeha

2,654 views
2,357 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,654
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bilans stanja-i-uspeha

 1. 1. Seminarski rad: „Bilans stanja i uspeha" Predmet: Menadžment računovodstvaProfesor: http://www.besplatniseminarskiradovi.com
 2. 2. Beograd, 2009.SADRŽAJ1. UVOD........................................................................................................................................ 33. AKTIVA.................................................................................................................................... 74. PASIVA..................................................................................................................................... 95. BILANS USPEHA.................................................................................................................... 96. ZAKLJUČAK.......................................................................................................................... 13LITERATURA............................................................................................................................ 14
 3. 3. 1. UVOD U savremenom privrednom životu bilansi se koriste kad god treba izraziti stanje i rezultatneke privredne aktivnosti. U računovodstvu bilans se koristi kada se iskazuje stanje i rezultatpreduzeća tako što se poslovni događaji, stanja i rezultati preduzeća iskazuju preko novčanihjedinica kao opšteg svodnog merila. Opšta svrha bilansiranja jeste upoznavanje uspeha i strukture imovine i kapitala. Zbogprimene različitih formalnih i materijalnih pravila bilansiranja nastaju različite vrste bilansa kojese razlikuju prema formi i sadržini. Najvažniji kriterijumi prema kojima se razvrstavaju bilansisu: a) veza sa knjigovodstvenim računima i b) pravne norme koje čine osnovu bilansiranja. Bilans preduzeća je u čvrstoj sistemskoj vezi sa knjigovodstvom tako da nastaje kaozaključak knjigovodstvenih računa. Polazeći od veze sa knjigovodstvenim računima -razlikuju sedva računa: 1) račun izravnanja (bilans stanja) i 2) račun dobitka i gubitka (bilans uspeha). Polazeći od pravnih normi koje čine osnovu bilansiranja, razlikuju se: 1) poslovni (izveštajni) i 2) poreski bilans. U izveštajne bilanse spadaju: bilans stanja i bilans uspeha kojima se iskazuje imovinskostanje i poslovni uspeh ili neuspeh. Izveštajni bilansi sastavljaju se, ne samo kao godišnji bilansi,već i kao bilansi u kraćim vremenskim razdobljima u toku godine kao povremeni bilansi. Bilans stanja i bilans uspeha su instrumenti sistematizovanja i uopštavanja informacijakoje mere imovinsko stanje na određeni dan i uspeh poslovanja u određenom periodu nekogpreduzeća, odnosno preduzetnika. Bilans stanja je finansijski izveštaj o stanju imovine, kapitala i obaveza na dansastavljanja obračuna, odnosno na dan bilansiranja. Za razliku od bilansa stanja, bilans uspeha se sastavlja za određeni izveštajni period ukome su iskazani svi prihodi i rashodi i na osnovu njih utvrđen dobitak ili gubitak.p
 4. 4. LITERATURA STANJA 2. BILANS 1. D. Stojanović, Instrumenti finansijsko-računovodstvenih izveštavanja, Finansijsko računovodstvo II, Beograd, 1998 Bilans stanja je finansijski izveštaj o stanju imovine, kapitala i obaveza na dan 2. Cvetković N, , 2004, Analiza poslovanja preduzeća, Megatrend univerzitet,sastavljanja obračuna. Drugim rečima, bilans stanja predstavlja prikaz stanja sredstava i njihovih Beogradizvora na određeni dan, izražen u novcu. On je dvostrani prikaz sredstava preduzeća sa dva 3. Dr Bogdan Mrdović, Menadžment računovodstva, Čačak 2006,aspekta. Sredstva po funkciji ili nameni u procesu reprodukcije obrazuju aktivu, a izvori 4. Zakon o računovodstvu i revizijisredstava ( vlasništvo, pripadnost, poreklo ) obrazuju pasivu. 1 5. www.tehnooprema.com/downloads/finizv2005.xls Na levoj strani, u aktivi, iskazuju se konkretna sredstva, sredstva po sastavu i funkciji, a 6. www.belex.co.yu/data/2006/07/00002415.pdfna desnoj strani, u pasivi, iskazuju se izvori, tj. način pribavljanja ovih sredstava. Glavne 7. http://sr.wikipedia.org/sr-el/AKTHBakategorije sredstava koje se svrstavaju u aktivu su: stalna imovina (nematerijalna ulaganja,osnovna sredstva, dugoročni finansijski plasmani), zalihe, kratkoročna potraživanja i kratkoročnifinansijski plasmani. Glavne grupacije izvora sredstava su: kapital (osnovni kapital, rezerve ineraspoređeni višak prihoda - dobitak), dugoročna rezervisanja i obaveze (dugoročne ikratkoročne). Bilansne pozicije iskazuju u bilansu izdvojeno vrednost svake kategorije sredstava iizvora sredstava. Pošto svako sredstvo ima svoj izvor, osnovna formalna karakteristika bilansastanja je bilansna ravnoteža. Ona se ogleda u tome što je vrednost svih pozicija na levoj straniiskazanih u aktivi jednaka vrednosti svih pozicija iskazanih na desnoj strani bilansa u pasivi,odnosno osnovna bilansna jednačina može se prikazati odnosom: aktiva = pasiva, što izražava kvantitativnu ravnotežu leve i desne strane bilansa. Ako bilans stanja nije u ravnoteži, bilans praktično i ne postoji. Ukoliko finansijskirezultat nije raspodeljen, on se iskazuje u bilansu stanja, čime se uspostavlja ravnoteža izmeđuaktive i pasive. Pozitivan finansijski rezultat, koji predstavlja višak aktive nad pasivom, iskazujese u pasivi, dok se negativan finansijski rezultat iskazuje u aktivi, jer predstavlja manjak aktiveprema pasivi. U formalnom smislu bilans može biti prikaz u vidu dvostranog računa, pri čemu se levoprikazuje aktiva a desno pasiva, ili u vidu jednostranog računa, pri čemu se prvo prikazuje aktivaa ispod nje pasiva kao što je prikazano na primeru Bilansa stanja trgovinskog preduzeća„Tehnooprema". Bilansne pozicije u aktivi bilansa stanja za1 http://sr.wikipedia.org/sr-el/AKTHBaOSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RADMOŽETE PREUZETI NA SAJTU 4
 5. 5. www.maturskiradovi.netKONTAKT NA:maturskiradovi.net@gmail.comprilikom kontaktiranja posaljite i link doovog dokumenta radi brze komunikacije 5
 6. 6. www.maturskiradovi.netKONTAKT NA:maturskiradovi.net@gmail.comprilikom kontaktiranja posaljite i link doovog dokumenta radi brze komunikacije 5
 7. 7. www.maturskiradovi.netKONTAKT NA:maturskiradovi.net@gmail.comprilikom kontaktiranja posaljite i link doovog dokumenta radi brze komunikacije 5

×