• Save
Ngbb.org.tr
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,435
On Slideshare
1,435
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. “DOĞAL HAYAT”
 • 2. Neredeyiz?
 • 3. Sizce bahçemizin büyüklüğü?
 • 4. HikayemizKuruluĢ çalıĢmaları 1995 yılında baĢladı.2002 yılında hatıra parkı olarak ziyareteaçıldı.Park 2003 yılında Botanik Bahçesi’nedönüĢtürüldü.
 • 5. Botanik Bahçesi?Botanik Bahçesi, bir botanik araĢtırmaenstitüsüdür:• Bitkiler hakkında araĢtırma yapar.• Dünyanın farklı bölgelerinden canlı bitki koleksiyonları oluĢturarak güzel bahçeler meydana getirir.• Bilgileri derler ve çeĢitli eğitim faaliyetleriyle halkla paylaşır.
 • 6. Ana görevimiz: Dünya bitkileriniaraĢtırmak, tanıtmak ve korumaktır.
 • 7. FaaliyetlerimizBilimsel Faaliyetler (Herbaryum, çalıĢtaylar,kütüphane, koruma projeleri)Bahçe FaaliyetleriEğitim Faaliyetleri Kurslar (Bitki ressamlığı, bahçıvanlık, fitoterapi, etnobotanik…) Seminerler ve söyleĢiler Çocuk eğitimleri (Bahçıvan çocuklar, günlük okul eğitimleri, çeĢitli atölyeler…) Öğretmen eğitimleriDiğer etkinlikler (TÜBĠTAK Bilim ġenliği,Sakura ġenliği…)
 • 8. ProjelerimizKoruma Projeleri (Dağgülü, TülüĢah, Piyan,Yanardöner…)Resimli Türkiye Florası ProjesiTürkçe Bitki Adları ProjesiSoğanlı Bitkiler Koleksiyonu ProjesiYenilebilen Bitkiler ProjesiBahçıvan Çocuklar ProjesiÇocuklar Ġçin Faydalı Bitkiler Projesi
 • 9. Merkez AdaKaya, Kaya Çatlağı Bahçeleri ve Saklı Bahçe
 • 10. Merkez AdaKurak ve Çorak Bahçe, Kameriye, Soğanlı Bitkiler Koleksiyonu
 • 11. Merkez AdaBahçıvan Çocuklar Alanı
 • 12. Mesire AdasıKeĢif Bahçesi
 • 13. Ertuğrul AdasıKaradeniz Bahçesi, Faydalı Bitkiler Bahçesi (Itri ve Tıbbi, Yenilebilir, Boya) ve Amfi
 • 14. Ġstanbul AdasıKonak Bahçesi ve Ġstanbul Boğazı
 • 15. Odunlu Bitkiler Koleksiyonu Arboretum Adası
 • 16. HerbaryumKütüphane 3000+ herbaryum örneği 2500+ kitap ve dergi
 • 17. YayınlarımızBitkileri TanıyalımBağbahçe DergisiOdak Noktası: Bitki Biyolojik ÇeĢitliliğiBroĢürler ve kılavuzlar
 • 18. Neden Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’de Gönüllü Olmak?
 • 19. Gönüllülük Basamaklarımız• BaĢvuru• Bahçe tanıtım toplantısı• Gönüllülerin çalıĢacakları konu ve zamanları belirlemeleri• Mini eğitim ve seminerler, iĢ baĢı eğitimleri • Gönüllü bahçıvan • Gönüllü rehber • Bilim gönüllüsü • Gönüllü eğitmen• Gönüllü çalıĢmalar• Gönüllü motivasyonu (Motivasyon toplantıları, kutlamalar, gönüllü kartı, eğitimler, sertifika, rozet vs)
 • 20. Gönüllü Olarak Neler Yapabilirsiniz? Gönüllü BahçıvanMevsimlik çiçek dikimi, makine ile çim biçme,doğalalanlarda arsız ot temizliği ve bitki bakımı, makaslakenar çimlerini biçme, toprak eleme, tohum toplamave temizleme, toprak iĢleme, yaz aylarında sulama,yaprak temizliği, arsız ot temizliği, bitki bakımı (ÖlübaĢ temizliği, budama), saksı değiĢtirme, ĢaĢırtma,saksı yıkama, yollarda ot temizliği, depolardadüzenleme yapma, bahçe gözlemi (Kırık etiket, geneldüzen, kırık dallar vs), ağaçların sürgünlerinintemizliği, bitki envanterlerinin çıkartılması
 • 21. Gönüllü Olarak Neler Yapabilirsiniz? İletişim ve Kaynak GönüllüsüOrganizasyon ve etkinliklere destek, yeni gönüllüler için oryantasyon programıdüzenlemek, fuar ve okullarda stand çalıĢması, bahçe yayınlarının tanıtılması,medyada çıkan NGBB ve botanik konusu ile ilgili haberlerin taranması,arĢivlenmesi, fotoğraf çekilmesi ve fotoğraf arĢivinin düzenlenmesi, bilgilendirmelevhalarının tasarımı, ayni ve nakdi destek için birey ve kurumlarla bağlantıkurulması, e-bülten hazırlama ve gönderimi, sosyal ağ hesaplarının günceltutulması Gönüllü RehberZiyaretçiler (Çocuk ve yetiĢkinlere yönelik ayrı ayrı) için bahçe turları yapılması,çeĢitli kurumların aranarak bahçe turunun tanıtılması, randevuların alınması Ofis GönüllüsüOfis iĢlerine destek vermek, çeviri yapmak, aboneler için dergi gönderiminiorganize etmek, gönderim yapmak Kütüphane GönüllüsüSınıflama sistemine göre kitapları düzenlemek, kütüphanenin düzeninden vetemizliğinden sorumlu olmak, okuyucuların kitapları kurallara uygun olarakokumasını sağlamak
 • 22. Gönüllü Olarak Neler Yapabilirsiniz? Bilim GönüllüsüBahçedeki bitkilerin eksik olan herbaryum örneklerininalınması, herbaryumda bitki örneklerinin yapıĢtırılması,barkodlanması, fotoğraflanması ve dijital ortamaaktarılması, herbaryum örneklerinin böcek kontrolü,bahçedeki bitkiler üzerine Bağ Bahçe Dergisine yazıyazılması, bitkiler için kimlik etiketleri yazılması, herbaryumpreslerinin değiĢtirilmesi, bitkiler, genel botanik, diğerbotanik bahçeleri vs. hakkında araĢtırma yapılması veraporlaması, stajyerlere eğitim verilmesi, üniversiteöğrencilerine yönelik bilimsel bahçe turu yapılması, yararlıbitkiler hakkındaki kaynakları ve metinlerin kontroledilmesi, bilgilendirme ve kavanoz etiketlerininhazırlanması, drog (Kök, yaprak, tohum) hasat edilmesi
 • 23. TeĢekkürler www.ngbb.org.tr 1**