Ngbb.org.tr

1,387 views

Published on

ngbb.org.tr

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,387
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ngbb.org.tr

 1. 1. “DOĞAL HAYAT”
 2. 2. Neredeyiz?
 3. 3. Sizce bahçemizin büyüklüğü?
 4. 4. HikayemizKuruluĢ çalıĢmaları 1995 yılında baĢladı.2002 yılında hatıra parkı olarak ziyareteaçıldı.Park 2003 yılında Botanik Bahçesi’nedönüĢtürüldü.
 5. 5. Botanik Bahçesi?Botanik Bahçesi, bir botanik araĢtırmaenstitüsüdür:• Bitkiler hakkında araĢtırma yapar.• Dünyanın farklı bölgelerinden canlı bitki koleksiyonları oluĢturarak güzel bahçeler meydana getirir.• Bilgileri derler ve çeĢitli eğitim faaliyetleriyle halkla paylaşır.
 6. 6. Ana görevimiz: Dünya bitkileriniaraĢtırmak, tanıtmak ve korumaktır.
 7. 7. FaaliyetlerimizBilimsel Faaliyetler (Herbaryum, çalıĢtaylar,kütüphane, koruma projeleri)Bahçe FaaliyetleriEğitim Faaliyetleri Kurslar (Bitki ressamlığı, bahçıvanlık, fitoterapi, etnobotanik…) Seminerler ve söyleĢiler Çocuk eğitimleri (Bahçıvan çocuklar, günlük okul eğitimleri, çeĢitli atölyeler…) Öğretmen eğitimleriDiğer etkinlikler (TÜBĠTAK Bilim ġenliği,Sakura ġenliği…)
 8. 8. ProjelerimizKoruma Projeleri (Dağgülü, TülüĢah, Piyan,Yanardöner…)Resimli Türkiye Florası ProjesiTürkçe Bitki Adları ProjesiSoğanlı Bitkiler Koleksiyonu ProjesiYenilebilen Bitkiler ProjesiBahçıvan Çocuklar ProjesiÇocuklar Ġçin Faydalı Bitkiler Projesi
 9. 9. Merkez AdaKaya, Kaya Çatlağı Bahçeleri ve Saklı Bahçe
 10. 10. Merkez AdaKurak ve Çorak Bahçe, Kameriye, Soğanlı Bitkiler Koleksiyonu
 11. 11. Merkez AdaBahçıvan Çocuklar Alanı
 12. 12. Mesire AdasıKeĢif Bahçesi
 13. 13. Ertuğrul AdasıKaradeniz Bahçesi, Faydalı Bitkiler Bahçesi (Itri ve Tıbbi, Yenilebilir, Boya) ve Amfi
 14. 14. Ġstanbul AdasıKonak Bahçesi ve Ġstanbul Boğazı
 15. 15. Odunlu Bitkiler Koleksiyonu Arboretum Adası
 16. 16. HerbaryumKütüphane 3000+ herbaryum örneği 2500+ kitap ve dergi
 17. 17. YayınlarımızBitkileri TanıyalımBağbahçe DergisiOdak Noktası: Bitki Biyolojik ÇeĢitliliğiBroĢürler ve kılavuzlar
 18. 18. Neden Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’de Gönüllü Olmak?
 19. 19. Gönüllülük Basamaklarımız• BaĢvuru• Bahçe tanıtım toplantısı• Gönüllülerin çalıĢacakları konu ve zamanları belirlemeleri• Mini eğitim ve seminerler, iĢ baĢı eğitimleri • Gönüllü bahçıvan • Gönüllü rehber • Bilim gönüllüsü • Gönüllü eğitmen• Gönüllü çalıĢmalar• Gönüllü motivasyonu (Motivasyon toplantıları, kutlamalar, gönüllü kartı, eğitimler, sertifika, rozet vs)
 20. 20. Gönüllü Olarak Neler Yapabilirsiniz? Gönüllü BahçıvanMevsimlik çiçek dikimi, makine ile çim biçme,doğalalanlarda arsız ot temizliği ve bitki bakımı, makaslakenar çimlerini biçme, toprak eleme, tohum toplamave temizleme, toprak iĢleme, yaz aylarında sulama,yaprak temizliği, arsız ot temizliği, bitki bakımı (ÖlübaĢ temizliği, budama), saksı değiĢtirme, ĢaĢırtma,saksı yıkama, yollarda ot temizliği, depolardadüzenleme yapma, bahçe gözlemi (Kırık etiket, geneldüzen, kırık dallar vs), ağaçların sürgünlerinintemizliği, bitki envanterlerinin çıkartılması
 21. 21. Gönüllü Olarak Neler Yapabilirsiniz? İletişim ve Kaynak GönüllüsüOrganizasyon ve etkinliklere destek, yeni gönüllüler için oryantasyon programıdüzenlemek, fuar ve okullarda stand çalıĢması, bahçe yayınlarının tanıtılması,medyada çıkan NGBB ve botanik konusu ile ilgili haberlerin taranması,arĢivlenmesi, fotoğraf çekilmesi ve fotoğraf arĢivinin düzenlenmesi, bilgilendirmelevhalarının tasarımı, ayni ve nakdi destek için birey ve kurumlarla bağlantıkurulması, e-bülten hazırlama ve gönderimi, sosyal ağ hesaplarının günceltutulması Gönüllü RehberZiyaretçiler (Çocuk ve yetiĢkinlere yönelik ayrı ayrı) için bahçe turları yapılması,çeĢitli kurumların aranarak bahçe turunun tanıtılması, randevuların alınması Ofis GönüllüsüOfis iĢlerine destek vermek, çeviri yapmak, aboneler için dergi gönderiminiorganize etmek, gönderim yapmak Kütüphane GönüllüsüSınıflama sistemine göre kitapları düzenlemek, kütüphanenin düzeninden vetemizliğinden sorumlu olmak, okuyucuların kitapları kurallara uygun olarakokumasını sağlamak
 22. 22. Gönüllü Olarak Neler Yapabilirsiniz? Bilim GönüllüsüBahçedeki bitkilerin eksik olan herbaryum örneklerininalınması, herbaryumda bitki örneklerinin yapıĢtırılması,barkodlanması, fotoğraflanması ve dijital ortamaaktarılması, herbaryum örneklerinin böcek kontrolü,bahçedeki bitkiler üzerine Bağ Bahçe Dergisine yazıyazılması, bitkiler için kimlik etiketleri yazılması, herbaryumpreslerinin değiĢtirilmesi, bitkiler, genel botanik, diğerbotanik bahçeleri vs. hakkında araĢtırma yapılması veraporlaması, stajyerlere eğitim verilmesi, üniversiteöğrencilerine yönelik bilimsel bahçe turu yapılması, yararlıbitkiler hakkındaki kaynakları ve metinlerin kontroledilmesi, bilgilendirme ve kavanoz etiketlerininhazırlanması, drog (Kök, yaprak, tohum) hasat edilmesi
 23. 23. TeĢekkürler www.ngbb.org.tr 1**

×