Your SlideShare is downloading. ×
Klassiõpetajate ht pädevused
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Klassiõpetajate ht pädevused

609
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
609
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Mõnigaid noppeid:I kooliastmes taotletavad pädevused: oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis kasutatavaid tehnilisi seadmeid.Matemaatika; arvutiprogrammide kasutamine nõutavate arvutusoskuste harjutamiseks.Läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemine I kooliastmes; läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on keskmes õpilase igapäevane teabekeskkond. Õpetaja abil ja kaaslaste toel harjutakse kirjeldama oma tegevust teabekeskkonnas. Õpilane õpib mõistma temale suunatud teadete suhtluseesmärki ning eristama olulisi teateid ebaolulistest. Samuti harjub õpilane mõistma, millised seaduspärasused kehtivad privaatses ja millised avalikus ruumis, sealhulgas internetis.Läbiva teema rõhuasetused toetavad I kooliastmes inimeseõpetuse, emakeele ning teiste õppeainete kaudu toimuvat suhtlemisoskuste kujundamist.(ka internetis) Õpilase eakohast meediakasutust arvestades pööratakse rohkem tähelepanu visuaalsele meediale ning visuaalse teksti analüüsile.Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” käsitlemine I kooliastmes; läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes õpitakse tundma infotehnoloogia kasutamise põhivõtteid, vormistades arvutiga loovtöid. Soovitatav on kasutada eelkõige frontaalset õpetamismeetodit ning mängulisi arvutiprogramme. Tehnoloogia rakendamise võimalusi mitmekesistatakse foto või video tegemise ning mudelite ja makettide meisterdamise integreerimise kaudu õppetegevusse.
 • Väga pika töökogemusega õpetajad.
 • Transcript

  • 1. Klassiõpetajateharidustehnoloogilised pädevused Piret Seepa
  • 2. Miks uurisin?• Mis mind ajendas antud teemat käsitlema? Riiklik uus õppekava, mis näeb ette nii mõndagi…1. Arvutiprogrammide ja tehniliste seadmete kasutamine2. Olulise teabe eristamine ebaolulisest3. Suhtlemine internetis4. Loovtööd arvutil5. Foto, video töötlemine
  • 3. Küsimused• Kuidas klassiõpetajad nende teemade käsitlemisega toime tulevad?• Kas ollakse piisavalt pädevad viima läbi ainetunde arvutiklassis?• Kas klassiõpetajatel on piisavalt teadmisi e- ohutusest, autoriõigustest, tekstitöötlusest, fototöötlusest, videotöötlusest, erinevatest õpikeskkondadest, ühistöövahenditest jne…
  • 4. Kuidas ?• Küsitluse koostamisel võtsin aluseks IKT pädevuste hindamise eneseanalüüsi, mida kohandasin vastavalt oma uurimuse eesmärkidele.
  • 5. Küsitlus
  • 6. Küsitluse tulemused• Osales 10 klassiõpetajat vanuses 26-65
  • 7. Pedagoogiline staaź
  • 8. Iseseisvalt tullakse toime...• e-posti abil suhtlemine• arvutialane baas-sõnavara• internetist õppetööks vajalikku info leidmine• e- kool• Printimine ja paljundamine• suhtlemine läbi interneti (skype, facebook, jututuba, msn jne.)
  • 9. Sooritatakse tegevusi...• 9/10-st valmistab arvuti abil metoodilisi materjale (tööplaan,tunnikava)• 9/10-st valmistab arvuti abil töölehti• 8/10-st kasutab arvutit tihti ainetunnis• 7/10-st kasutab erinevaid e-õppekeskkondi õppetöös• 6/10-st viib ainetunde läbi arvutiklassis• 4/10-st koostab õpilastele iseseisva töö juhendeid arvutil töötamiseks
  • 10. Ollakse teadlik ja suunatakse õpilaste tähelepanu..
  • 11. Eneseanalüüs...OSKAN TAHAKSIN OSATA/TEADA• e-kool • õpilastele töölehtede valmistamise võimalusi• Üldiselt olen omandatud need oskused, mida tarvis on olnud. • e-õppe võimalusi• mul on väga hea arvutioskus • e- õppematerjalide koostamist• suhtlemine vanematega läbi e- kooli • foto- ja videotöötlust• töölehed • arvutiklassis tunni läbiviimise võimalustest• Miksike.ee • autoriõigustest• kõike, mida tööks vaja õppematerjalide koostamisel• e-post • projektor- ja selle kasutamine• materjalide leidmine • inglise keel
  • 12. Koolituse soovid...• tekstitöötluses- 4• esitluste tegemisel- 3• e-ohutuses- 1• autoriõigustes- 6• ainepõhiste veebilehekülgede leidmises- 3• erinevatest õpieskkondadest- 2• e-õppe võimalustest- 5• foto-video töötlusest- 4• kodulehe loomisest- 3• e-õppematerjalide loomisest- 5• e-kursuse loomisest- 5
  • 13. JäreldusedKlassiõpetajate koolitusvajadused:• Esitlused: koostamine, internetis disainimine, ( Word, PowerPoint jt.)• E-õppematerjalid: kogumikud, koostamine, nõuded, autoriõigused• Interaktiivsed õpikeskkonnad: oma materjalide kogum (koduleht/blogi), interaktiivne järjehoidja• Ainetund arvutiklassis: nipid, näited, soovitused-eduka ainetunni läbiviimiseks arvutiklassis ( Myudutu.com)• E- kursuse loomine: Kidblog.org, Moodle.com, Edmodo.com
  • 14. Tänan tähelepanu eest!