Studie over Langer werken (Securex)

269
-1

Published on

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
269
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Studie over Langer werken (Securex)

 1. 1. Hoe langer werken aantrekkelijk maken? Twee hefbomen - “ontwikkelen en ontzien” - voor een effectief beleid Dit onderzoek kwam tot stand dankzij een onderzoekssamenwerking tussen KU Leuven (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Onderzoeksgroep Personeel & Organisatie) en Securex HR Research & Measurement met als projectverantwoordelijken Prof. dr. Luc Sels (KU Leuven), Prof. dr. Anneleen Forrier (KU Leuven), Prof. dr. Rein De Cooman (KU Leuven), en dr. Hermina Van Coillie (Securex). Elise Marescaux (KU Leuven) heeft meegewerkt aan de dataverzameling. Dave Stynen (KU Leuven/Universiteit Maastricht) was als onderzoeker betrokken bij dit project en gebruikt deze data voor zijn doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven. Download gratis de white paper op www.securex.be/whitepapers
 2. 2. Securex HR Research • Specialist in HR research (absenteïsme, verloop, leeftijd, geluk, meer info op www.securex.be/whitepapers) • Specialist in meten van percepties: • Tevredenheid, leiderschap, motivatie, betrokkenheid, performance • Psychosociale Risico Inventarisatie (RIE) • Ability-Agility • Multidisciplinair team: Psychologen, statistici, Sociologen, … • Wetenschappelijk onderbouwd: • Eigen R&D + samenwerking academische wereld (KULeuven, Ugent, HUBrussel, …) 2
 3. 3. 3 Oudere werknemers, motivatie, leiderschap, het nieuwe werken, demotie, organisatieveranderingen Persoonlijkheidspsychologie Kwaadheidsgedragingen Hermina Van Coillie, HR Research Expert
 4. 4. 4 Bron: Trends
 5. 5. 5 Bron: HLN
 6. 6. 6 Bron: La Dernière Heure
 7. 7. 7
 8. 8. We werken met te weinig mensen niet lang genoeg 8
 9. 9. Vergrijzing bevolking op arbeidsleeftijd: Aantal 15-24-jarigen per 100 55-64-jarigen 9
 10. 10. Werkzaamheidgraad van 55-plussers in 2011 10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Slovenië Polen Italië België Griekenland Frankrijk Oostenrijk Spanje Portugal Nederland VK Denemarken Duitsland Zweden IJsland %
 11. 11. 11 Oudere werknemers: kosten meer Vraag is : “Compenseert hogere productiviteit deze kost? “
 12. 12. Werknemer verbetert met leeftijd? 12 •Fysieke gezondheid en bepaalde cognitieve capaciteiten gaan achteruit •Andere cognitieve capaciteiten kunnen beter worden •Meestal : productiviteit blijft constant of stijgt • Relatie ‘leeftijd – prestaties’ hangt af van vaardigheden • Prestatieverschillen ‘binnen’ leeftijdsgroepen > ‘tussen’ (vaak) •Ook andere aspecten, bv. motivatie, betrokkenheid, ondernemingszin, = of ↑ met leeftijd •Kennisverankering
 13. 13. Werknemer verbetert met de leeftijd 13 Dus: geen enkele reden om uw oudere werknemers overboord te gooien. Integendeel zelfs. Zijn cruciaal! Vraag: “Hoe ze aan boord houden?“
 14. 14. Hoe ze aan boord houden? 14
 15. 15. Welke vragen zullen we beantwoorden? 15 • Hoe lang wil de Belgische werknemer werken? Hoe lang denkt hij te moeten werken? • Hoe kijken leidinggevenden en werknemers naar het ontzie- en ontwikkelbeleid? • Wat is de impact van ontzie- en ontwikkelmaatregelen op oa. de betrokkenheid, motivatie, inzetbaarheid, werkbelasting, pensioenplanning, verloopintentie? Verschilt dit naar leeftijd en statuut? • Wat is het meest aangewezen: een ontzie- of een ontwikkelbeleid?
 16. 16. Twee onafhankelijke steekproeven Steekproef 1: de benchmarksteekproef 16 • bedrijfsonafhankelijk • representatief voor de Belgische arbeidsmarkt in loonverband: geslacht, leeftijd, statuut en regio • 1.525 respondenten • verzameld in januari 2012
 17. 17. Steekproef 2: de organisatiesteekproef 17 • 9 organisaties • > 1.500 werknemers • actief in de privésector (twee in de metaalsector, één in de hout- en papierindustrie, twee in het bank- en kredietwezen, één in de transport-, logistiek- en distributiesector, één in diensten op vlak van personeelsbeleid en één in de gezondheidszorg • 790 deelnemers → 636 werknemers en 85 leidinggevenden. • verzameld tussen oktober 2011 en januari 2012.
 18. 18. Hoe lang wil de Belgische werknemer werken? 18 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Gewenste pensioenleeftijd Effectieve pensioenleeftijd Verwachte pensioenleeftijd Wettelijke pensioenleeftijd Pensioenleeftijden 45+, man, hoger opgeleid, voltijds, manager, kader Willen Denken
 19. 19. 19
 20. 20. Ontwikkelen Jobverrijking/-mobiliteit (α=.74) 1. Interne mobiliteit In mijn team of afdeling wordt men aangemoedigd om regelmatig intern van job te veranderen. 2. Taakuitbreiding In mijn team of afdeling wordt de uitbreiding van bestaande functies met nieuwe taken gestimuleerd. 3. Nieuwe dingen uitproberen In mijn team of afdeling zijn er mogelijkheden om nieuwe dingen uit te proberen. Opleiding (α=.89) 1. Nieuwe vaardigheden In mijn team of afdeling zijn er mogelijkheden om nieuwe vaardigheden aan te leren/om vaardigheden uit te breiden. 2. Opleiding en ontwikkeling In mijn team of afdeling zijn er mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling. 3. Bijscholing In mijn team of afdeling kan men zich op regelmatige basis bijscholen. Loopbaanontwikkeling (α=.92) 1. Aandacht voor loopbaanontwikkeling In mijn team of afdeling kan men op regelmatige tijdstippen praten over de ontwikkeling van de loopbaan. 2. Loopbaanplanning In mijn team of afdeling wordt op voorhand goed nagedacht over de planning van de loopbaanmogelijkheden. 3. Steun bij loopbaanontwikkeling In mijn team of afdeling is er actieve ondersteuning bij de ontwikkeling van de loopbaan. 20
 21. 21. Ontzien Tijdmaatregelen (α=.57) 1. Aanpassing werktijden In mijn team of afdeling worden arbeidstijden aangepast indien werknemers daar behoefte aan hebben (bv. een ingekorte werkweek, flexibele uren). 2. Periodes stoppen met werken In mijn team of afdeling is het mogelijk om gedurende bepaalde periodes te stoppen met werken (bv. door extra verlof of een loopbaanonderbreking op te nemen). 3. Thuiswerken In mijn team of afdeling is thuiswerken mogelijk. Fysieke ontziemaatregelen (α=.67) 1. Hulpmiddelen In mijn team of afdeling zijn hulpmiddelen om fysieke problemen te voorkomen/verhelpen mogelijk (bv. aangepaste bureaustoelen, tilhulpen). 2. Vrijstelling van fysiek zwaar werk en werk op ongewone uren In mijn team of afdeling is een vrijstelling van fysiek zware arbeid, nachtwerk of overwerk mogelijk. 3. Veilige werkomgeving In mijn team of afdeling wordt veel belang gehecht aan een veilige werkomgeving. Demotie/taakaanpassing (α=.68) 1. Inhoudelijke aanpassing van taken In mijn team of afdeling worden de taken inhoudelijk aangepast wanneer omstandigheden (bv. gezondheid) een goede jobprestatie zouden verhinderen. 2. Functieverlaging In mijn team of afdeling is het verkrijgen van een functieverlaging mogelijk. 3. Vroegere functie In mijn team of afdeling is een terugkeer naar een vroegere functie mogelijk. 21
 22. 22. 22 Top 5 van personeelspraktijken: perceptie van leidinggevende
 23. 23. Is het zinvol om werknemers na hun 60 jaar te laten doorwerken? 23 41,2% : wel wenselijk 34,1% : neutraal 24,7% : niet wenselijk
 24. 24. Maatregelen gericht op het verhogen van de werkzaamheid van 50-plussers moeten 24 • “rekening houden met de verminderde inzetbaarheid van 50-plussers. Dit kan best door het toekennen van leeftijdsspecifieke rechten (bv. recht op deeltijdpensioen) of een aangepaste arbeidsorganisatie (bv. alternatieven voor fysiek zwaar werk)” • “vooral streven naar het ontwikkelen van hun inzetbaarheid (bv. stimuleren van opleidingsdeelname, loopbaanontwikkeling, recht op persoonlijk ontwikkelingsplan)” 62%
 25. 25. Verdienen oudere werknemers zichzelf terug? 25 ‘Oudere werknemers verdienen zichzelf terug in onze organisatie’. • 64% : akkoord • 25% : neutraal • 12% : niet akkoord De automatische koppeling van loon en anciënniteit maakt inderdaad dat oudere werknemers vaak de duurste werknemers zijn.
 26. 26. Top 5 beschikbare maatregelen volgens werknemer 26
 27. 27. • Ontwikkeling: loopbaanontwikkeling (Jong > oud) • Regelmatig praten over loopbaanontwikkeling, • Organisatie denkt proactief na over loopbaanplanning • Organisatie ondersteunt actief loopbaanontwikkeling. • Ontzien: aanpassingen – tijd en inhoud (Jong > oud) • Arbeidstijden aanpassen (bv. een ingekorte werkweek, flexibele uren) • Taken inhoudelijk aanpassen Vergelijken we jong met oud 27
 28. 28. En als we arbeiders met bedienden vergelijken 28 8 van de 9 ontwikkelmaatregelen zijn meer toegankelijk voor bedienden dan voor arbeiders. = aanmoedigen om intern van job te veranderen. 7 van de 9 ontziemaatregelen zijn meer toegankelijk voor bedienden. = mogelijkheden tot lagere of vroegere functie.
 29. 29. 29 • Vandaag? Vooral ontzien • Deze studie: ontzien is nodig, maar niet voldoende. • Klemtoon meer verschuiven naar ontwikkeling • Deze studie : ‘Hoe’ u best ontziet en ontwikkelt. • Niet alle maatregelen zijn even effectief. • individuele behoeften en verwachtingen. ‘One fits all’-oplossingen
 30. 30. 30 Noden jong = noden oud Toch, sommigen werken beter voor oud of jong Belangrijk ! investeer in jong én oud. Zet uw maatregelen open voor alle leeftijden. Idem voor statuut Investeer in beide groepen!
 31. 31. Tabel 3: Welke maatregelen werken het best voor wie? 31
 32. 32. Agility-Ability • Maatregelen werken niet even goed voor iedereen • Rekening houden met uw werknemers in uw organisatie! • Ability-Agility inzetbaarheidsmodel: • Ability: fysieke en mentale gezondheid = hardware • Agility: vermogen om zich aan te passen en in te gaan op groeikansen = engagement, competenties, aanpassingsvermogen. • Basis voor gericht personeelsbeleid. Past binnen wettelijke verplichting • CAO nr. 104 : Gericht werkgelegenheidsplan • U kiest wat u doet. Ability-Agility model kan u helpen: Waar is ruimte voor verbetering? 32
 33. 33. Vragen? 33 Voor alle komende vragen contacteer Hermina.Van.Coillie@securex.be • Voor deze en andere white papers, zie www.securex.be/whitepaper

×