The human age 4 megatrends april mai 2014-cx_o_ifma

162 views
104 views

Published on

‘Let your talent facilitate your colleagues to live the new way of work’. Met deze tweet
won de ‘Henri Ford’ tafel de Smart Idea Award tijdens het CxO Leadership Forum.
Het IFMA-slot werd ingevuld door een inleidend woordje van Mieke Loncke, voorzitter IFMA België, en een boeiend verhaal over The Human Age door Luc Engels, director ManpowerGroup Solutions.

Published in: Leadership & Management
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
162
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The human age 4 megatrends april mai 2014-cx_o_ifma

  1. 1. 16 BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION WWW.CXONET.BE APR/MAY 2014 THE HUMAN AGE: 4 MEGATRENDS‘Let your talent facilitate your colleagues to live the new way of work’. Met deze tweet won de ‘Henri Ford’ tafel de Smart Idea Award tijdens het CxO Leadership Forum. Het IFMA-slot werd ingevuld door een inleidend woordje van Mieke Loncke, voorzitter IFMA België, en een boeiend verhaal over The Human Age door Luc Engels, director ManpowerGroup Solutions. Mieke Loncke is voorzitter van de beroepsfederatie IFMA, In- ternational Facility Manage- ment Association, die in 85 lan- den vertegenwoordigd is. IFMA telt wereldwijd 23.000 leden, waarvan 650 in België. “Het be- lang van Facility Management in bedrijven is sterk groeiend,” vertelt Mieke Loncke. “Facility Management behelst alle dien- sten die ondersteunend zijn aan de corebusiness van een bedrijf. Dat gaat zeer breed. Bij de zo- genaamde ‘hard services’ vin- den we diensten die een relatie hebben met de infrastructuur van een onderneming, zoals gebouwbeheer en energiebe- heer. Bij de ‘soft’ services horen de mens-gerelateerde diensten zoals catering, cleaning en re- ceptie. Een van de taken van beroepsfederatie IFMA is ken- nis en kunde verschaffen aan de facility manager zodat hij de juiste beslissingen kan nemen. Daartoe organiseren we regel- matig informatieve activiteiten waar de leden met elkaar kun- nen netwerken.” THE HUMAN AGE Luc Engels is director van Man- powerGroup Solutions, partner van IFMA. Hij leidde de toe- hoorders in The Human Age in. “Van de voorgaande sprekers op dit congres onthoud ik dat we in tijden leven aar de onze- kerheid heerst,” aldus Luc. “In deze wereld van ‘one size doe- sn’t fits it all’ voert complexiteit de boventoon. Dat geldt ook in het domein van HR en tewerk- stelling. Vele HR-managers vra- gen zich af wat de toekomst ons zal brengen. Daarom hebben wij deze era benoemd als ‘The Human Age’. In deze complexe wereld waarin alles beweegt, is het de kracht van het mense- lijke potentieel dat bedrijven en communities voorwaarts zal drijven. In The Human Age zul- len we op een andere manier moeten omgaan met talenten en tendensen. Ik onderscheid 4 grote bewegingen: 1. De technologische revolutie: snelheid boven alles. Typmachines zijn verleden tijd, internet en de sociale media zijn aan de orde. On- der invloed van de snelle media ontstaan nieuwe ma- nieren werken: cosourcing, cloudsourcing, teleworking, inhuren van tijdelijke com- petenties, coworking, out- soursing. Elk model kan je op elk moment in de organisatie toepassen. Vraag is welk mo- del je inzet om de organisatie het beste te bieden. 2. De individuele keuze. Iedereen heeft toegang tot data en informatie. Het ta- lent kan kiezen en bedrijven moeten zich als een aantrek- kelijk bedrijf voorstellen. Daarnaast zijn er vier ver- schillende generaties werk- zaam in de arbeidsmarkt. Deze moeten alle vier goed Mieke Loncke, voorzitter IFMA België: “Een van de taken van beroepsfederatie IFMA is kennis en kunde verschaffen aan de facility manager zodat hij de juiste beslissingen kan nemen.” CxO Redactie
  2. 2. 17 BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION WWW.CXONET.BEAPR/MAY kunnen samenwerken. De manier waarop bedrijven ta- lent aantrekken, inzetten en behouden, verandert. 3. De opkomst van de ‘customer sophistication’. De zware ‘telefoonbak’ in de auto is vervangen door een minuskuul telefoontoestel. Ook in de arbeidswereld is er sprake van ‘sophistication’ en vernieuwende arbeids- contracten. Werkgevers zijn meer gesofisticeerd gewor- den in het rekruteren van hun werkkrachten en kijken naar specifieke skills waar- mee hun organisatie ‘meer met minder’ kan, om aan specifieke klantenbehoeften te voldoen. 4. Talent mismatch. Er heerst enerzijds werkloos- heid, voornamelijk bij de laaggeschoolden. Toch krij- gen we een aantal functies niet ingevuld. Anderzijds is er door een gebrek aan ge- specialiseerde profielen een arbeidsdruk bij de hoog- geschoolden. Neem Noor- wegen als voorbeeld: alle aanwezige competenties zijn daar nagenoeg tewerkgesteld, met als gevolg een economi- sche immigratie: veel Noorse energiebedrijven rekruteren bijvoorbeeld ingenieurs uit Spanje. “Met andere woor- den, we zitten zowel bij de laag- als de hooggeschoolden met een ‘gap’ tussen vraag en aanbod. Advies daarom aan bedrijven: werk aan een workforce strategy, die in lijn is met de business strategy, om zo de juiste talenten op het juiste moment aan boord te ha- len. OVERTUIG KAN- DIDATENMETEEN TWEET Aansluitend op deze laatste be- merking, stelde Luc Engels vol- gende opdracht aan de zaal voor: Kies uit de aanwezige bedrijven rond je tafel 1 bedrijf. U kruipt in de rol van de facility manager. Uw be- drijf moet nieuwe medewerkers aantrekken voor uw facility af- deling. Het management vraagt om in 1 tweet (140 karakters) kandidaten te overtuigen om voor dit bedrijf te komen wer- ken. Speel op een creatieve manier in op 1 van de 4 me- gatrends. Met andere woorden: hoe toon ik als facility mana- ger dat mijn bedrijf inspeelt op de megatrends? Doe dit in een tweet van 140 karakters. DE FACILITY TWEETS • “Join the fastest growing fa- cility services in the World and sharpen your skils to be- come the FM Manager of the year 2020” • “Kom bij ons bouwen aan uw job en de organisatie. Plan uw way of working en kies uw devices. Go!” • “Make us Drive innovation, cocreate through a positive mindset in a stable environ- ment at Mazda.” • “Let your talent facilitate your colleagues to live the new way of work” • “Breng jouw unieke #passie in ons winning team#” • “We are driven by skilled individuals that makes our human capital and facilitates your next step in your perso- nal development. #Join us” • “Always dreamt of building an empire? How about run- ning facilities of Imperial Meat Products? 5 plants, 800 people.” Luc Engels, director ManpowerGroup Solutions: “In The Human Age zullen we op een andere manier moeten omgaan met talenten.” HENK VINCENT VAN AZ ALMA IS FACILITY MANAGER 2014 De prijs ‘Facility Manager van het Jaar’, geor- ganiseerd door IFMA, wordt toegekend aan die man of vrouw die door zijn of haar manier van denken, visie, engagement en inspanningen bij- gedragen heeft tot het succes van de onderneming of organisatie waarvoor hij of zij werkt. Deze verkiezing vindt om de twee jaar plaats. Dit jaar gaat de eer naar Henk Vincent, directeur Facili- taire Diensten van AZ Alma in Sijsele-Damme.

×