Håvard Vederhus A-Magasinet

1,215 views

Published on

Artikkel i A-Magasinet til minne om Håvard Vederhus

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,215
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Håvard Vederhus A-Magasinet

  1. 1. iiiiiiiiffi if i.s FREDAC l+l ii:riiti 5 ATJCLJST 2OITJ L! t fO FUJo_ uit-t)L! I(ringsatt av fiender, I(rig er foralct for liv. I X lF L!z gå inn i din tid! Fred er å slcape. I tn--) o zo IØst dine lcrefter inn:F Under en blodig storm - L O zLL o vi deg til strid! døden slcal tape! r z m o {l IØnslcje du spØr i angst, Elslc - og berilc med drøm - o F o udelclcet, åpen: alt stort som var! I GA INN I DIN TID FINNES HER NøD OG SULT, hva slcal jeg lcjempe med, Gå mot det ulcjente, SKYLDES DET SVIK Na kalles de Utøya-generasjo- nen, de unge som har opplevd hva er mitt våpen? fravrist det svar På Af rikas horn terror i Norge. Hva vil det gjøre lar lørken liv. "F# @*,r** ffi;l* med dem? Her er ditt vern mot vold, tJby gde lcraftv erlcer, her er ditt sverd: ulcjente stjerner -U troen på livet vårt, slcap dem, med slcånet livs >< o-Ftf,LU menneslcets verd. dristige hjerner! z (JO (f,l FJo_ For all vår fremtids slcyld, Edelt er menneslcet, t o_ ooFLJ sØlcdet og dyrk det, jorden er rilc! F oLl- LT dø om du må - fft€ft: Finnes her nØd og sult, ølc det og styrlc det! slcyldes det svilc. TROEN PA LIVET VART Stilt går granatenes I(nus det! I livets navn UBYGDE KRAFTVERKER Det er imotgangstider et glidertde bånd. slcal urett falle. Håvard Vederhus hadde en ly- 03 samfunn viser hva det o;itr{+ ""- ,,,fti.ii Stans deres drift mot død Solslcinn og brød og and sende politisk fremtid Så falt er godt for, minner Jan Egeland oss om. iå; $t*"1 stans dem med ånd! eies av aIIe. skuddene på Utøya. **il- .*.,.{i Da synlcer våpnenet malctesløs ned!llj Slcap er vi menneslceverd,rfZL.LtoF slcaper vi fred.o2at $, gS;rruri*rå SSfi "Tflf fl,:.f.ff r,;{, Den som med høyre arm :.,ltril.-ii...:t.tsi iat.- J:n..-+ l.#ffi---) Sf.I:.(n å,ri . :..rTij:ir,*I: j1l111..1 r1;,l ...:: {iit:r,ti,i.l+r.:1 i..;iiiillii:r:i:..iiir :iliir,..:t;,liii+,tjJE.Fu)f bærer en byrde, ffitu+ffi j-å+igii H+siJI dyr og umistelig, Ican ilclce rryrde. I denne utgaven er alle reportasjene i nspi rert av Nordahl Griegs dikt Dette er løftet vårt ..Til ungdommen>>. fra bror til bror: vi vil bli gode mot menslcenes jord. Vi vil ta vare på $6 slcjønnheten, varmen som om vi bar et barn - varsomt på armen! cA Mor DEr uKJENTE ,ffi ffi Følg drømrnene dine **ffiW KJERSTI LøKEN STAVRUM er redaklør for A-magasinet å-&4AfiåS$FiilT 5 AUCUST 201.1
  2. 2. l;...:::, ":t. !; :t:: . i" iL :1. . ii .:i: :l ;i ai ,a:.
  3. 3. X o- z (_) lf) ___l O I z Lr_i C( o o F o LL 20 han i møte med statsrninister Jens Stoltenberg på hans 21. NOVEMBER 200g: Da Håvard Vederhus var leder i Elevorganisasjonen, var kontor sammen med sin nestleder Mikal Kvamsdal (t.h.). Inlina:r Is:4rt"" gjøre for Håvard nå, er å,føre videre senere for hele den landsomfattend igjemmer oss og lever. Det de sakene han brant for, sier nestle- organisasjonen, hadde han oPParbe er den siste meldingen fra Håvard Håvard Vederhus På hans der i Oslo AUR Prableen I(aur. det seg enormt mYe kunnskap or hadde så Hun jobbet tett sammen med Hå- skolepolitikk. åpne Facebook-side 22. iuli mange vard Vederhus og forteller at han med - Det som kjennetegnet Håvard, va klokken 1B.OB. Deretter strØmmet det visjoner sitt enorme engasjement markerte at han visste hva han snakket om. Ha inn meldinger fra hans mange ven- om rett- politisk på en rekke områder, men satte seg grundig inn i sakene, og de ner med oppfordringer om å gi lYd ferdighet seg i bunn lå alltid hans grunnleggende for hadde han så gode argumente fra seg. Utover kvelden og natten rettferdighetssans. sier Prableen. snudde engstelsen til fortvilelse over Prableen Kaur, - Håvard hadde så mange tanker og Hun mener det var en av grunner at de ikke hørte noe. nestleder i visjoner om rettferdighet. Han jobbet til at Oslo AUF sto så samlet og fikk s En av de tallrike meldingenelød: Oslo AUF for en samlet by med like rettigheter bra gjennomslag i Oslo Arbeiderpar <Håvard, du må komme hjem nå! og muligheter for alle, sier Prableen, på vårens årsmØte, blant annet me Hvem skal ellers bli statsminister?> som forteller at han var veldig opptatt et stort kapittel i partiprogramm( Senere er det kommet frem at Hå- av at godene var skjevt fordelt i Oslo, om den vanskelige lærlingesituasjr vard Vederhus bar Ragnhild IGski i og mente det ikke skulle være sånn nen. sikkerhet etter at hun hadde bruk- at ungdom fra enkelte deler av bYen - Håvard hadde enormt mange vel ket ankelen i flukten fra morderen. hele tiden måtte forsvare området de og fleipet med at han måtte begYnne Ragnhild overlevde, det gjorde ikke kom fra. kvitte seg med to verv hver gang hz Håvard. Gjennom sine mange år som leder, fikk et nytt, men det tror jeg ikke hz TE KST: først i Elevorganisasjonen i Oslo og gjorde. Jeg sa det ble fint å ha På C FøRE ARVEN VIDERE. - Det jeg kan LARS KLUGE 5 AUCUST 201.1
  4. 4. 2t1.OKTOBER2OO8: Daværende kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell fikk et halvt legohus av lederen iElevorganisasjonen da han satteav milliarder til å pusse opp skolene. - Den andre halvdelen får du når jobben er gjort, forklarte Håvard Vederhus.en, men han bare lo og sa at det gikk regj eringsoppnevnt utvalg. med å være aktiv i både AUF og i stu-nok ikke, for den skulle jo bare være Vi er stolte Og han var tidenes yngste leder av dentpolitikken. AUF ga ham mulighetpå en side. over alt Elevorganisasjonen. Da han ble drept til å få det politiske overblikket, mens - En annen ting jeg vil huske Håvard han gjorde påUtøya, var han leder i Oslo AUR et studentpolitikken ga ham mulighetfor, er at han var den første som støt og fikl( til verv mange som har nådd langt, har seg ned i de kompliserte til å gravetet meg i kampen for retten til å bruke hatt før ham. sakene, sier Per Anders.religiøse hodeplagg i domstolene, sier Håvard hadde stor glede av å Det var typisk for Håvard at hanPrableen, som selv er sikh og bruker bruke kreftene sine på mange felt. Vi behersket og likte begge deler. Perturban - Vi fikk ikke gjennomslag i er stolte over alt han gjorde og fikk Anders kunne derfor like gjerne ha Håvardspartiet på landsmøtet, men vi fikk til. For oss var han først og fremst en sett ham for seg som departements- foreldremarkert oss, sier hun. kjær og omsorgsfull sønn og bror, sier råd, altså Øverste administrative le- I et intervju i 2OO9 sa Håvard hans foreldre ICrsten Vesterhus og Alf der i et departement, som politikerVederhus at det var en hemmelig- Vederhus til A-magasinet. og statsråd.het hva som var drømmejobben. - Jeg er ikke i tvil om at Håvard villeMen hans venner visste det: Håvard ALLSIDIG. Ettermiddagen 22. juli nådd til topps uansett hva han haddeville bli statsminister, og allerede som holdt Per Anders Torvik Langerød gått inn i, og at han hadde kunnet bli21-åring lå han godt an: Da han ble et innlegg på lJtøya om hvordan stu- statsminister. At han hadde ambisjo-utpekt til å sitte i utvalget som skulle dentarbeidet skulle organiseres i AUF. ner om det, tviler jeg i hvert fall ikkegjennomgå opplæringstilbudet for Han hadde samarbeidet med Håvard i på. Hans arbeidskapasitet var enorm,minoritetsspråklige, var han den studentpolitikken i mange år. Håvard og hans evne til å grave seg ned i en-yngste som noen gang fikk plass i et tok ordet og sa at han trivdes så godt keltsaker unik, sier Per Anders om Å*f*{.s,ils-q$EfqflT 5. AU C U ST 20 1, 1
  5. 5. Nyhet Iil INGEN SKOLE FOR LATSABBER Håper på eksamensdød il+ n*H,is++, +{*} +i Fi ffiftFP[l Kunnskapsminister Bård vegard soietl lnrnne manda€|, *$E rr+it* *r +r**a[tnft, +i HevtingeL f:ortelle at det" nå blir -Jiirklå:,*+a+4AFæ geii llll$a*S foran 50X! elevrepresentante,r l1$ ;tti g.11g forsøitsordninger åed mappevurdering som alternativ i1i,* r$f;*tå til;k"å*en. - Dette er en-enorm seier for elevene. Eksarnensord- Åti*a.r *i*#:*.*6;xg!r.,ie it!&trrb-4,i&., :iii{,i,jFils{: €aF $ffiåffi ningen er en gammeldags og utdatert vurderingsform hvor langt .si !i!ri*i* iJ*diinl :i:r*+ +.+t ;t{i{* rff:rit F,rå*w. fra åh etevei1farer å Siøre iitt beste, sier leder i Elevorganisafio- t !,^il#:P4H tlrifni;1 i+E [fi::& :r*:ilii$,ii:.Pi i.:r.iF tg,rad tle&rrlrus {Uildet). tæd rnappevurdering skal arbeidet22 "*t en rekke utspill i medienerAd (E MARKERTESEG: Som leder i Elevorganisasjonen hadde Håvard Vederhus var åtte, spurte mamma ham om en ser gikk med til å forberede prøvene vennen som aldri rygget tilbake for å tjeneste. Da svarte broren min: <I(an og sortere ut de svakeste elevene på ta på seg de tyngste jobbene. Og han Han ryg- du ikke heller spØrre Håvard, han li- skolen så de ikke skulle dra resultatet gjorde hjemmeleksen sin og lærte seg get aldri ker jo å jobbe.> ned. sakene til bunns. tilbake for I flere intervjuer understreket Hå- Som leder i Elevorganisasjonen - Før vi andre hadde funnet ut hva å ta på seg vard at han ville ha en jobb der han sloss Håvard også for mappevur- vi skulle mene, kom han tilbake med de tyngste kunne påvirke mest mulig og kjemPe dering fremfor eksamen, som han et ferdig notat. Og svært ofte ble det iobbene for forandringer. Sånne jobber hadde mente var en gammeldags og utdatert omtrent sånn som han foreslo i no- han allerede , og han var ikke redd for vurderingsform. Han hadde spesiell tatet, sier Per AnderS, og legger til: Per Anders å ta kraftige virkemidler i bruk. Som omsorg for dem som var så nervØse - Det var rett og slett imponerende. Torvik leder i Elevorganisasjonen i Oslo fikk for eksamen at de ikke greide å vise Jeg har jobbet med mange politikere, LangerØd,AUF han mange medlemmer med På en hva de egentlig kunne. men aldri sett noe tilsvarende. boikott av OsloprØven. Årsaken var Håvard sto alltid På de svakestes at byrådet i Oslo offentliggjorde re- side, som da tanken om egne skoler NYTTARSTALENT. FOr tO åT SidCN VAT sultatene. Det ville føre til at noen for evneveike igjen dukket oPP: Håvard Vederhus et av VGs utvalgte skoler fikk et B-stempel, deretter ville - Dette er kunnskaPsløst og feigt nyttårstalenter, og han ble spurt om de tape i kamPen om elevene, få re- - og vitner om et grunnleggende galt når han forsto at han var så dYktig. dusert budsjettene og dermed enda menneskesyn, så Håvard, som altså - Jeg vet ikke, svarte Håvard, men dårligere resultater, mente Håvard. ikke la fingrene imellom - selv om jeg har atltid vært glad i å jobbe. Da Han påpekte også at mYe ressur- forslaget denne gangen kom fra en jeg var fire år gammel, og broren min ft -,Frtrii.i"iå:iiiidut ri 5. AUCUST 20 1 1
  6. 6. *,*S, vs rd l#q**,f1h t åre* qp"$hryhff" SS#,.ffi åærd*f " #j ,,. å;# ,ir. - ,, , r". .: ,, ,", r"1: .; ,ilg+es,ri*#, r.ii{-ty}{is **+..sflsrÆi,**trÆ {#d"iti=fl5+i.* g-;1 l*** å,r.,qe$""r_e å*æ . f;ry* F.rtr;ssi-s;g m+#, ?."$ff #.*1W$! * * gfas ffi itg,*r d :-9;gl"r*t+#"i# oppriktige og engasjerte debattstil var Da han i seiltember 2OOB tiltrådteav ArbeiderP.artiets egne. som leder for Elevorganisasjonen, ble han aldri en enkel motstander Det For Håvard hadde integritet og sat- Du hører han intervjuet av den kristne avisen er ingen tvil om at AUF og Arbeider-te egne meninger foran partitaktiske hiemme Vårt Land, som til slutt sPurte: <Er partiet har mistet et stort talent somhensyn. Også da Arbeiderpartiets der Nor- det noe jeg ikke har sPurt offi, som er ville ha preget partiorganisasjonenegen byrådslederkandidat, Libe Rie- ges frem- viktig for totalbildet av deg?> i mange år fremover, sier Andreasber-Mohn, foreslo at alle nyankomne tid skal <Nei ... Jeg tror ikke det, svarte Hå- Strandskog til A-magasinetasylsøkere skulle undersØkes psykolo- skaPes vard og la til: Jeg er homofil, da Men Håvard bodde i flere år i Belgiagisk, slo han hardt tilbake, og da som jeg vet ikke om det er noe å trekke sammen med sine foreldre, snakketleder i Oslo AUF: Forslaget kom etter Face boo k- frem i Vårt Land fransk og var tross sin unge alder vel-de mange overfallsvoldtektene men meld ing da kjent i Paris, der Latinerkvarteret varHåvard mente dette var et typisk Frp- Håvard var TOLERANSE. Håvard Vederhus var favoritten. Familien var il<ke aktiveutspill, og noe Arbeiderpartiet ikke savnet ikke bare studentpolitiker, homopo- kirkegjengere, likevel ble Sjømanns-skulle drive med. litiker og kirkepolitiker. Han kastet kirken i Brussel det naturlige stedet - Dette er en form for gruPPetenk- seg også inn i de sentrale debattene, å møte andre nordmenn Og Håvard 23ning som skaPer fordommer sa han som forbud mot hijab og andre reli- engasjerte seg. Han var også en habil pianist, og hjemme igjen På l(elsås giøse hodePl agg, blant annet i dom- VAKRE ORD. Etter at Håvard ble stolene. Da han tok ordet om dette på ble han en fast sliter av orgelkrakken drept på,tJtøYa, er det sagt mYe fint Arbeiderpartiets landsmøte i våres, i Grefsen kirke. om ham. Men også før ttagedien var valgte han som alltid den tolerante Engasjementet i kirken føtte til det mange som hadde mye godt å si innfallsvinkelen: en plass i Ungdomsrådet i Oslo bis- om Oslo AUFs leder. - Når vi møter mennesker med pedømme. Den brukte Håvard til å Ap-kandidat l(hamshajiny Gunarat- diskriminerende holdninger, har ikke kjempe igjennom <Ung-katedral>, nam ba i juni om karakteristikker av vår løsning vært å slenge oss med; vår som førtetil at Majorstuen kirke ble ham til sin blogg, og det haglet med løsning har vært å si ifra, sa han og la utpekt til å være de unge voksnes ord solrl: slående vakker engasjert, til at hans drøm var at i fremtiden når kirke i februar 2OO9. Han mente det reflektert, tillitvekkende og lovende to nordmenn møttes, €il med og en var nØdvendig at Den norske kirke Han ble betegnet som tØff, dYktig og uten hijab, skulle den ene bære det laget et alternativ til Oslos tradisjo- lærevillig. En typisk lederfigur, som frivillig og den andre skulle ikke tenke nelle kristne fellesskap for unge som man ikke et sekund tvilte På hadde over det. Filadelfia, Misjonssalen og Storsalen kontroll, og som utviste en ro som Innlegget til Håvard er fortsatt å se - Det er stor forskjell på Oslo-ung- smittet over På andre. Han var syn- på YouTube- At det er en ung Politi- dom og ungdom sory kommer fra lig, men gjorde også andre sYnlige ker som trives på talerstolen og har resten av landet. Storsalen er preget Dessuten hadde han en enorm ar- retorisk kraft, er det ingen tvil om av innflyttere, og jeg tror mange unge beidskapasitet og trengte lite søvn Det visste også vennene Da navnet i Oslo oPPlever det som fremmed å Hans store talent og kapasitet gjor- hans dukket oPP På listen over sav- skulle gå i en frimenighet, sa Oslo- de at han satte seg i respekt langt inn nede, var det en av dem som skrev På gutten som vokste oPP På ltjelsås, i motstandernes rekker. Leder i Oslo Facebook-siden: <Håvard, du hører men var bosatt På St. Hanshaugen Unge HØYre,Andreas Strandskog, un- ikke til som savnet i landets aviser Du Sin posisjon i kirken brukte han derstreker at h4n ikke kjente Håvard hører hjemme blant gode venner, På også å slåss for de homofiles rett til personlig, men at mange i Oslo Unge talerstolen og der Norges fremtid skal til kirkebryllup. Til nettstedet Gaysir Høyrekjente ham godt og oPpfattet skaPes!)) El sa han i 2OO9 at han gradvis ble åPen ham som glad, entusiastisk og enga- Iar s .lcluge @ aft enP o st en -no om sin homofile legning i løpetav vi- sjert. deregående - og at det gikk vbldig fint - Han var kunnskaPsrik, og med sin iå ir.4isili$iii,l Fl*?," 5. AU CU ST 20 1 1

×