บ่อเกิดกฎหมายลาลักษณ์อักษรของไทย

1,027
-1

Published on

สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง บ่อเกิดกฎหมายลายลักษณ์ของไทย

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,027
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บ่อเกิดกฎหมายลาลักษณ์อักษรของไทย

 1. 1. บ่อเกิดกฎหมาย ลายลักษณ์อักษรของไทย ชาคริต สิทธิเวช
 2. 2. • บ่อเกิดกฎหมาย • บ่อเกิดกฎหมายไทย • บ่อเกิดกฎหมายลักษณ์อักษรของไทย
 3. 3. บ่อเกิดกฎหมาย
 4. 4. คําถาม?
 5. 5. บ่อเกิดกฎหมายไทย
 6. 6. • กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร • กฎหมายลายลักษณ์อักษร
 7. 7. กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร • จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น • หลักกฎหมายทั่วไป
 8. 8. กฎหมายลายลักษณ์อักษร • กฎหมายนิติบัญญัติ • กฎหมายบริหารบัญญัติ • กฎหมายองค์การบัญญัติ
 9. 9. กฎหมายนิติบัญญัติ • พระราชบัญญัติ
 10. 10. กฎหมายบริหารบัญญัติ • พระราชกําหนด • กฎหมายลําดับรอง • พระราชกฤษฎีกา • กฎกระทรวง • ประกาศกระทรวง • ข้อบังคับ • ระเบียบ • ประกาศ • กฎ
 11. 11. กฎหมายองค์การบัญญัติ • ข้อบัญญัติท้องถิ่น • • • • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติเมืองพัทยา ข้อบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ • ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตําบล • ข้อบังคับมหาวิทยาลัย • ข้อบังคับการรถไฟฟ้า มหานคร • ฯลฯ
 12. 12. คําถาม?
 13. 13. บ่อเกิดกฎหมาย ลายลักษณ์อักษรของไทย
 14. 14. • บ่อเกิดกฎหมายนิติบัญญัติ • บ่อเกิดกฎหมายบริหารบัญญัติ • บ่อเกิดกฎหมายองค์การบัญญัติ
 15. 15. บ่อเกิดกฎหมายนิติบัญญัติ • พระราชบัญญัติ (มาตรา ๙๐ มาตรา ๑๔๒ ถึงมาตรา ๑๕๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย)
 16. 16. บ่อเกิดกฎหมายบริหารบัญญัติ • พระราชกําหนด • กฎหมายลําดับรอง • พระราชกฤษฎีกา • กฎกระทรวง • ประกาศกระทรวง • ข้อบังคับ • ระเบียบ • ประกาศ • กฎ
 17. 17. บ่อเกิดพระราชกําหนด • มาตรา ๑๘๔ ถึงมาตรา ๑๘๖ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
 18. 18. บ่อเกิดพระราชกฤษฎีกา • มาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย • พระราชบัญญัติ • พระราชกําหนด
 19. 19. บ่อเกิดกฎกระทรวง ประกาศ กระทรวง ข้อบังคับ ประกาศหรือกฎ • พระราชบัญญัติ
 20. 20. บ่อเกิดกฎหมายองค์การบัญญัติ • ข้อบัญญัติท้องถิ่น • • • • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติเมืองพัทยา ข้อบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ • พระราชบัญญัติ • ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตําบล • ข้อบังคับมหาวิทยาลัย • ข้อบังคับการรถไฟฟ้า มหานคร • ฯลฯ
 21. 21. คําถาม?
 22. 22. โปรดดู สมยศ เชื้อไทย, ความรู้กฎหมาย ทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๕๖) หน้า ๗๕-๙๑.
 23. 23. คราวหน้า หมวดหมู่ของกฎหมาย
 24. 24. โปรดดู สมยศ เชื้อไทย, ความรู้กฎหมาย ทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๕๖) หน้า ๑๑๑-๑๒๑.
 25. 25. คําถาม?
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×