บะหมี่เสริมเส้นใยอาหาร จากแป้งข้าวกล้อง HS201 Information and Communication for Home Economics
วัตถุประสงค์
 
ที่มาและความสำคัญ <ul><li>การดำรงชีวิตที่แข่งขันกับเวลา ทำให้ผู้คนใส่ใจเรื่องสุขภาพและการบริโภคอาหารน้อยลง รูปแบบของอาหารใ...
 
 โครงเรื่อง 1. วัตถุประสงค์หรือความสำคัญของปัญหา 2. ข้าวกล้องและเส้นใยอาหารในข้าวกล้อง 2.1 ความหมายของข้าวกล้อง 2.2 คว...
3. บะหมี่สูตรมาตรฐานและบะหมี่สูตรเสริมแป้งข้าวกล้อง 3.1 ความหมายของบะหมี่ 3.2 ส่วนประกอบของบะหมี่ 3.3 วัตถุดิบและอุปกร...
4. คุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่สูตรมาตรฐานและบะหมี่สูตรเสริมแป้งข้าวกล้อง 4.1 ปริมาณเส้นใยอาหาร 4.2 คุณค่าทางโภชนาการอื่นๆ...
<ul><li>บรรณานุกรม </li></ul><ul><li>นวพรรณ ศรีสะอาด . (2540). แป้งเกี้ยวเสริมใยอาหารจากแป้งข้าวกล้อง . พิมพ์ครั้งที่ ...
 
ภาพแสดงการทำงานร่วมกัน
เรียบเรียงและจัดลำดับโครงเรื่อง
สมาชิก กลุ่มที่ 13
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บะหมี่เสริมเส้นใยอาหารจากแป้งข้าวกล้อง

1,420 views
1,377 views

Published on

กลุ่มที่13 วิชาHS201
น.ส.ลลิตา ยาระมัย รหัส 52102010809
น.ส. หทยา วิจิตรสมบัติ รหัส52102010822
น.ส. อณุธิดา ยาระมัย รหัส 52102010824

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,420
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บะหมี่เสริมเส้นใยอาหารจากแป้งข้าวกล้อง

 1. 1. บะหมี่เสริมเส้นใยอาหาร จากแป้งข้าวกล้อง HS201 Information and Communication for Home Economics
 2. 2. วัตถุประสงค์
 3. 4. ที่มาและความสำคัญ <ul><li>การดำรงชีวิตที่แข่งขันกับเวลา ทำให้ผู้คนใส่ใจเรื่องสุขภาพและการบริโภคอาหารน้อยลง รูปแบบของอาหารในยุคนี้ มักเป็นอาหารที่มีความสะดวก อย่างเช่น บะหมี่ แต่คุณค่าทางโภชนาการอาจไม่เพียงพอต่อร่างกายที่ได้รับในแต่ละมื้อ จึงเกิดแนวคิดที่จะศึกษาความแตกต่างระหว่างคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่สูตรธรรมดาและบะหมี่สูตรเสริมเส้นใยอาหารจากแป้งข้าวกล้อง รวมทั้งศึกษาปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้น </li></ul>
 4. 6. โครงเรื่อง 1. วัตถุประสงค์หรือความสำคัญของปัญหา 2. ข้าวกล้องและเส้นใยอาหารในข้าวกล้อง 2.1 ความหมายของข้าวกล้อง 2.2 ความหมายของเส้นใยอาหาร 2.2.1 ส่วนประกอบและแหล่งเส้นใยอาหาร 2.2.2 คุณประโยชน์ของใยอาหารและปริมาณเส้นใยอาหารที่ควรบริโภค 2.3 แป้งข้าวกล้อง 2.3.1 การทำแป้งข้าวกล้อง 2.3.2 แป้งในผลิตภัณฑ์อาหาร 2.4 ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้อง 2.4.1 วิตามินและแร่ธาตุที่พบ 2.4.2 ใยอาหารในข้าวกล้อง
 5. 7. 3. บะหมี่สูตรมาตรฐานและบะหมี่สูตรเสริมแป้งข้าวกล้อง 3.1 ความหมายของบะหมี่ 3.2 ส่วนประกอบของบะหมี่ 3.3 วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำบะหมี่ 3.4 บะหมี่สูตรมาตรฐาน 3.4.1 ส่วนประกอบบะหมี่สูตรมาตรฐาน 3.4.2 วิธีทำ 3.5 บะหมี่สูตรเสริมแป้งข้าวกล้อง 3.5.1 ส่วนประกอบบะหมี่สูตรเสริมแป้งข้าวกล้อง 3.5.2 สัดส่วนการใช้แป้งข้าวกล้องเสริมในแป้งสาลี 3.5.3 วิธีทำ
 6. 8. 4. คุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่สูตรมาตรฐานและบะหมี่สูตรเสริมแป้งข้าวกล้อง 4.1 ปริมาณเส้นใยอาหาร 4.2 คุณค่าทางโภชนาการอื่นๆ 4.2.1 ปริมาณสารอาหารในส่วนประกอบของบะหมี่ 4.2.2 คุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่ ( ตารางคุณค่าโภชนาการ ) 4.3 เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่สูตรมาตรฐานและบะหมี่ สูตรเสริมแป้งข้าวกล้อง 5. บทสรุป
 7. 9. <ul><li>บรรณานุกรม </li></ul><ul><li>นวพรรณ ศรีสะอาด . (2540). แป้งเกี้ยวเสริมใยอาหารจากแป้งข้าวกล้อง . พิมพ์ครั้งที่ 1. </li></ul><ul><li>กรุงเทพฯ : อัดสำเนา . </li></ul><ul><li>ศรอุษา ศรีพุฒตาล . (2542). บะหมี่เสริมผักโขม . กรุงเทพฯ : ถ่ายเอกสาร . </li></ul><ul><li>อรอนงค์ นับวิกุล . (2547). ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ </li></ul><ul><li>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . </li></ul><ul><li>Moongngarm, A.; Saetung, N . ( 2010, 1 October ). Comparison of chemical compositions </li></ul><ul><li>and bioactive compounds of germinated rough rice and brown rice . Food Chemistry . </li></ul><ul><li>( Online ). 122. form : </li></ul><ul><li>http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6R- </li></ul><ul><li>4YM7FPCF&_user=1750333&_coverDate=10%2F01%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000054432&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750333&md5=b647fa92f9d7c94c1cb383f97c79e0a9&searchtype=a. Retrieved 6 January 2011. </li></ul>
 8. 11. ภาพแสดงการทำงานร่วมกัน
 9. 12. เรียบเรียงและจัดลำดับโครงเรื่อง
 10. 13. สมาชิก กลุ่มที่ 13

×