Contoh penulisan rujukan (APA)

73,585 views
72,824 views

Published on

Disediakan oleh Prof Madya Dr Nuraini Yusoff

Published in: Education, Technology
8 Comments
47 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
73,585
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
450
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
8
Likes
47
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Contoh penulisan rujukan (APA)

  1. 1. Kursus: SBLM1053 Bahasa Melayu PengurusanPensyarah: Prof. Madya Dr Nuraini YusoffKumpulan: (B) Semester Februari 2011-2012 (A112)Tarikh: 1 April 2012 (Ahad) RujukanA. Aziz Deraman. (2000). Bahasa asas pembinaan tamadun bangsa. Dlm. Darwis Harahap, & Abdul Jalil Hj. Anuar (Ed.), Kumpulan kertas kerja: Kolokium bahasa pemikiran Melayu dan Indonesia (hlm. 1-25). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Abdullah Hassan. (1980). Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Fajar Bakti.Amran Halim. (1980). Politik bahasa Nasional 1. Jakarta: Balai Pustaka.Asmah Haji Omar. (1999). Bahasa Melayu merentas alaf: Unjuran ke alaf baru. Jurnal Dewan Bahasa, 43(11), 962-979.Asmah Haji Omar. (2010). Kajian dan perkembangan bahasa Melayu (ed. ke-2). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Awang Sariyan. (2006). Bahasa kacukan: Antara realiti sosiolinguistik dengan idealism perancangan bahasa. Jurnal Bahasa, 6(1), 541 – 560.Bahasa Jiwa Bangsa. (t.t.). Diakses daripada http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=jiwa &d=10Balai Bahasa Yogyakarta (2009). Profil Balai Bahasa. Diakses daripada http://www.balaibahasa. org/sejarah.phpBaker, C. (1992). Attitude and language. Clevedon, Avon: Multilingual Matters Ltd.Braudel, F. (1993). A history of civilizations (Penterjemah R. Mayne). New York: Penguin Books. (Buku asal diterbitkan pada tahun 1962)Crystal, D. (2002). Mengapakah bahasa mati? (Azizah Md. Hussin, Penterjemah). Jurnal bahasa, 2(3), 309-333.Dewan Bahasa dan Pustaka. (2009). Lamanweb rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka. Diakses daripada http://www.dbp.gov.my/lamandbo/main.php?Content=vertsections&Sub VertSectionID=251&VertSectionID=7&CurLocation=8&IID=&Page=1Harshita Aini Haroon. (2004). Globalisasi bahasa: Antara realiti dan imaginasi. Dlm. Mohd Azizuddin Mohd Sani, Mas Juliana Mukhtaruddin, & Mohd Baharudin Othman (Ed.), Globalisasi dalam perspektif: Isu dan cabaran (hlm. 161-174). Petaling Jaya: IBS Buku.Huntington, S. P. (1996). The clash of civilizations?: The debate. Foreign Affairs, 72(3), 22- 49.I. B. Putera Manuaba. (2009). Pergeseran peran bahasa Indonesia dalam konteks lokal dan global. Dlm. Sunu Catur Budiyono, M. Oktavia Vidiyanti, Agung Pramujiono, & Luluk Isani Kulup (Ed.), Prosiding relasi lokalitas-globalitas menuju modernitas bahasa dan sastra Indonesia (hlm. 59-67). Surabaya: Universitas PGRI Adi Buana.I. Gustu Ngurah Rai Oka. (1999). Problematik bahasa dan pengajaran bahasa Indonesia. Surabaya: Usaha Nasional.M. Abdul Khak. (2009). Peran bahasa dalam menjayakan bangsa: Kasus bahasa Indonesia pada media mssa internet. Dlm. Sunu Catur Budiyono, M. Oktavia Vidiyanti, Agung Pramujiono, & Luluk Isani Kulup (Ed.), Prosiding relasi lokalitas-globalitas menuju modernitas bahasa dan sastra Indonesia (hlm. 53-58). Surabaya: Universitas PGRI Adi Buana.Nota:Contoh senarai rujukan berdasarkan American Psychological Association (APA, 2010). Walau bagaimanapunpengubahsuaian dibuat berdasarkan budaya kita, iaitu nama A. Aziz Deraman tidak ditukar menjadiDeraman A. A. Nama pengarang Barat seperti David Crytal ditulis sebagai Crystal. D.
  2. 2. Kursus: SBLM1053 Bahasa Melayu PengurusanPensyarah: Prof. Madya Dr Nuraini YusoffKumpulan: (B) Semester Februari 2011-2012 (A112)Tarikh: 1 April 2012 (Ahad)Marlyna Maros. (1999). Bahasa Melayu dalam pembentukan negara-bangsa: Antara hasrat dan hakikat. Dalam Paitoon M. Chaiyanara (Ed.), Prosiding ancangan pembingkas berdaya cipta dalam pengajian Melayu/Indonesia (hlm.146-163). Thailand & Singapura: Universiti Prince of Songkla, Pattani, Thailand, & Kesatuan Guru-guru Melayu, Singapura.Myers-Scotton, C. (1993). Duelling languages: Grammatical structure in code switching. Oxford: Oxford Press.Myers-Scotton, C. (1995). Social motivations for codeswitching: Evidence from Africa. Oxford: Oxford Press.Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Haji Musa, & Abdul Hamid Mahmood. (2008). Tatabahasa Dewan (ed. ke-3). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Nunung Nurjati. (2009). Globalitas mendorong kerusakan bahasa Indonesia. Dalam Sunu Catur Budiyono, M. Oktavia Vidiyanti, Agung Pramujiono, & Luluk Isani Kulup (Ed.), Prosiding relasi lokalitas-globalitas menuju modernitas bahasa dan sastra Indonesia (hlm. 297-301). Surabaya: Universitas PGRI Adi Buana.Nuraini Yusoff, Marzalina Mansor, Nasihah Hashim, Faizah Ahmad, & Ainal Akmar Ahmad. (2006). Pencemaran bahasa di televisyen: Pengacaraan rancangan hiburan. Laporan Penyelidikan yang tidak dterbitkan, Universiti Utara Malaysia.Nuraini Yusoff. (2008, Disember). Kecelaruan bahasa dalam ranah formal: Merampak Kedaulatan bahasa Melayu? Seminar Antarabangsa Bahasa Melayu dalam Komunikasi Era Globalisasi, Universiti Malaysia Terengganu, Terengganu.Rosida Tiurma Manurung. (2009). Interferensi bahasa asing sebagai bentuk ancaman kepunahan bahasa Indonesia: Studi kasus di bidang layanan publik dan busines. Dlm. Sunu Catur Budiyono, M. Oktavia Vidiyanti, Agung Pramujiono, & Luluk Isani Kulup (Ed.), Prosiding relasi lokalitas-globalitas menuju modernitas bahasa dan sastra Indonesia (hlm. 53-58). Surabaya: Universitas PGRI Adi Buana.Shuki Osman, Hashim Osman, & Mohd. Daud Hamzah. (2005). Pembentukan jati diri Melayu berada di persimpangan. Digest Pendidik, 5(1), 81-86.T. A. Ridwan. (2004). Peranan budaya dan bahasa Melayu dalam pembinaan sumber daya manusia berkualiti. Dlm. Darwis Harahap, & Abdul Jalil Hj. Anuar (Ed.), Kumpulan kertas kerja: Kolokium bahasa pemikiran Melayu dan Indonesia (hlm. 26-43). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Teo Kok Seong. (2006). Kerancuan dalam bahasa Melayu. Jurnal Bahasa, 6(1), 697 – 712.Nota:Contoh senarai rujukan berdasarkan American Psychological Association (APA, 2010). Walau bagaimanapunpengubahsuaian dibuat berdasarkan budaya kita, iaitu nama A. Aziz Deraman tidak ditukar menjadiDeraman A. A. Nama pengarang Barat seperti David Crytal ditulis sebagai Crystal. D.
  3. 3. Kursus: SBLM1053 Bahasa Melayu PengurusanPensyarah: Prof. Madya Dr Nuraini YusoffKumpulan: (B) Semester Februari 2011-2012 (A112)Tarikh: 1 April 2012 (Ahad) RujukanBab dalam Buku/Buku yang diedit (Kertas kerja seminar yang diterbitkan atau dikenalijuga sebagai prosiding yang diterbitkan)A. Aziz Deraman. (2000). Bahasa asas pembinaan tamadun bangsa. Dlm. Darwis Harahap, & Abdul Jalil Hj. Anuar (Ed.), Kumpulan kertas kerja: Kolokium bahasa pemikiran Melayu dan Indonesia (hlm. 1-25). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.BukuAbdullah Hassan. (1980). Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Fajar Bakti.BukuAmran Halim. (1980). Politik bahasa Nasional 1. Jakarta: Balai Pustaka.Artikel JurnalAsmah Haji Omar. (1999). Bahasa Melayu merentas alaf: Unjuran ke alaf baru. Jurnal Dewan Bahasa, 43(11), 962-979.Buku edisi ke-2Asmah Haji Omar. (2010). Kajian dan perkembangan bahasa Melayu (ed. ke-2). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Artikel JurnalAwang Sariyan. (2006). Bahasa kacukan: Antara realiti sosiolinguistik dengan idealism perancangan bahasa. Jurnal Bahasa, 6(1), 541 – 560.Artikel atas talian tanpa pengarang. Judul artikel Bahasa Jiwa BangsaBahasa Jiwa Bangsa. (t.t.). Diakses daripada http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=jiwa &d=10Artikel daripada laman web rasmi organisasi – Balai Bahasa – B huruf besarBalai Bahasa Yogyakarta (2009). Profil Balai Bahasa. Diakses daripada http://www.balaibahasa. org/sejarah.phpBukuBaker, C. (1992). Attitude and language. Clevedon, Avon: Multilingual Matters Ltd.Buku Braudel diterjemahkan ke bahasa Inggeris oleh Mayne. Buku asal yang ditulis olehBraudel diterbitkan pada tahun 1962.Braudel, F. (1993). A history of civilizations (Penterjemah R. Mayne). New York: Penguin Books. (Buku asal diterbitkan pada tahun 1962)Nota:Contoh senarai rujukan berdasarkan American Psychological Association (APA, 2010). Walau bagaimanapunpengubahsuaian dibuat berdasarkan budaya kita, iaitu nama A. Aziz Deraman tidak ditukar menjadiDeraman A. A. Nama pengarang Barat seperti David Crytal ditulis sebagai Crystal. D.
  4. 4. Kursus: SBLM1053 Bahasa Melayu PengurusanPensyarah: Prof. Madya Dr Nuraini YusoffKumpulan: (B) Semester Februari 2011-2012 (A112)Tarikh: 1 April 2012 (Ahad)Artikel Crystal diterjemahkan oelh Azizah dan diterbitkan dalam Jurnal Bahasa.Crystal, D. (2002). Mengapakah bahasa mati? (Azizah Md. Hussin, Penterjemah). Jurnal bahasa, 2(3), 309-333.Artikel daripada laman web rasmi organisasiDewan Bahasa dan Pustaka. (2009). Lamanweb rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka. Diakses daripada http://www.dbp.gov.my/lamandbo/main.php?Content=vertsections&Sub VertSectionID=251&VertSectionID=7&CurLocation=8&IID=&Page=1Bab dalam Buku/Buku yang diedit (Bukan prosiding atau koleksi kertas kerja seminaryang diterbitkan)Harshita Aini Haroon. (2004). Globalisasi bahasa: Antara realiti dan imaginasi. Dlm. Mohd Azizuddin Mohd Sani, Mas Juliana Mukhtaruddin, & Mohd Baharudin Othman (Ed.), Globalisasi dalam perspektif: Isu dan cabaran (hlm. 161-174). Petaling Jaya: IBS Buku.Artikel JurnalHuntington, S. P. (1996). The clash of civilizations?: The debate. Foreign Affairs, 72(3), 22- 49.Bab dalam Buku/Buku yang diedit (Kertas kerja seminar yang diterbitkan atau dikenalijuga sebagai prosiding yang diterbitkan)I. B. Putera Manuaba. (2009). Pergeseran peran bahasa Indonesia dalam konteks lokal dan global. Dlm. Sunu Catur Budiyono, M. Oktavia Vidiyanti, Agung Pramujiono, & Luluk Isani Kulup (Ed.), Prosiding relasi lokalitas-globalitas menuju modernitas bahasa dan sastra Indonesia (hlm. 59-67). Surabaya: Universitas PGRI Adi Buana.BukuI. Gustu Ngurah Rai Oka. (1999). Problematik bahasa dan pengajaran bahasa Indonesia. Surabaya: Usaha Nasional.Bab dalam Buku/Buku yang diedit (Kertas kerja seminar yang diterbitkan atau dikenalijuga sebagai prosiding yang diterbitkan)M. Abdul Khak. (2009). Peran bahasa dalam menjayakan bangsa: Kasus bahasa Indonesia pada media mssa internet. Dlm. Sunu Catur Budiyono, M. Oktavia Vidiyanti, Agung Pramujiono, & Luluk Isani Kulup (Ed.), Prosiding relasi lokalitas-globalitas menuju modernitas bahasa dan sastra Indonesia (hlm. 53-58). Surabaya: Universitas PGRI Adi Buana.Nota:Contoh senarai rujukan berdasarkan American Psychological Association (APA, 2010). Walau bagaimanapunpengubahsuaian dibuat berdasarkan budaya kita, iaitu nama A. Aziz Deraman tidak ditukar menjadiDeraman A. A. Nama pengarang Barat seperti David Crytal ditulis sebagai Crystal. D.
  5. 5. Kursus: SBLM1053 Bahasa Melayu PengurusanPensyarah: Prof. Madya Dr Nuraini YusoffKumpulan: (B) Semester Februari 2011-2012 (A112)Tarikh: 1 April 2012 (Ahad)Bab dalam Buku/Buku yang diedit (Kertas kerja seminar yang diterbitkan atau dikenalijuga sebagai prosiding yang diterbitkan)Marlyna Maros. (1999). Bahasa Melayu dalam pembentukan negara-bangsa: Antara hasrat dan hakikat. Dalam Paitoon M. Chaiyanara (Ed.), Prosiding ancangan pembingkas berdaya cipta dalam pengajian Melayu/Indonesia (hlm.146-163). Thailand & Singapura: Universiti Prince of Songkla, Pattani, Thailand, & Kesatuan Guru-guru Melayu, Singapura.BukuMyers-Scotton, C. (1993). Duelling languages: Grammatical structure in code switching. Oxford: Oxford Press.BukuMyers-Scotton, C. (1995). Social motivations for codeswitching: Evidence from Africa. Oxford: Oxford Press.Buku edisi ke-3Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Haji Musa, & Abdul Hamid Mahmood. (2008). Tatabahasa Dewan (ed. ke-3). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Bab dalam Buku/Buku yang diedit (Kertas kerja seminar yang diterbitkan atau dikenalijuga sebagai prosiding yang diterbitkan)Nunung Nurjati. (2009). Globalitas mendorong kerusakan bahasa Indonesia. Dalam Sunu Catur Budiyono, M. Oktavia Vidiyanti, Agung Pramujiono, & Luluk Isani Kulup (Ed.), Prosiding relasi lokalitas-globalitas menuju modernitas bahasa dan sastra Indonesia (hlm. 297-301). Surabaya: Universitas PGRI Adi Buana.Laporan penyelidikan yang tidak diterbitkanNuraini Yusoff, Marzalina Mansor, Nasihah Hashim, Faizah Ahmad, & Ainal Akmar Ahmad. (2006). Pencemaran bahasa di televisyen: Pengacaraan rancangan hiburan. Laporan Penyelidikan yang tidak dterbitkan, Universiti Utara Malaysia.Kertas kerja yang dibentangkan di seminar/kolokium/konvensyen (tidak diterbitkan).Pihak Universiti Malaysia Terengganu telah menganjurkan Seminar AntarabangsaBahasa Melayu dalam Komunikasi Era Globalisasi.Nuraini Yusoff. (2008, Disember). Kecelaruan bahasa dalam ranah formal: Merampak Kedaulatan bahasa Melayu? Seminar Antarabangsa Bahasa Melayu dalam Komunikasi Era Globalisasi, Universiti Malaysia Terengganu, Terengganu.Nota:Contoh senarai rujukan berdasarkan American Psychological Association (APA, 2010). Walau bagaimanapunpengubahsuaian dibuat berdasarkan budaya kita, iaitu nama A. Aziz Deraman tidak ditukar menjadiDeraman A. A. Nama pengarang Barat seperti David Crytal ditulis sebagai Crystal. D.
  6. 6. Kursus: SBLM1053 Bahasa Melayu PengurusanPensyarah: Prof. Madya Dr Nuraini YusoffKumpulan: (B) Semester Februari 2011-2012 (A112)Tarikh: 1 April 2012 (Ahad)Bab dalam Buku/Buku yang diedit (Kertas kerja seminar yang diterbitkan atau dikenalijuga sebagai prosiding yang diterbitkan)Rosida Tiurma Manurung. (2009). Interferensi bahasa asing sebagai bentuk ancaman kepunahan bahasa Indonesia: Studi kasus di bidang layanan publik dan busines. Dlm. Sunu Catur Budiyono, M. Oktavia Vidiyanti, Agung Pramujiono, & Luluk Isani Kulup (Ed.), Prosiding relasi lokalitas-globalitas menuju modernitas bahasa dan sastra Indonesia (hlm. 53-58). Surabaya: Universitas PGRI Adi Buana.Artikel JurnalShuki Osman, Hashim Osman, & Mohd. Daud Hamzah. (2005). Pembentukan jati diri Melayu berada di persimpangan. Digest Pendidik, 5(1), 81-86.Bab dalam Buku/Buku yang diedit (Kertas kerja seminar/ kolokium yang diterbitkan ataudikenali juga sebagai prosiding yang diterbitkan)T. A. Ridwan. (2004). Peranan budaya dan bahasa Melayu dalam pembinaan sumber daya manusia berkualiti. Dlm. Darwis Harahap, & Abdul Jalil Hj. Anuar (Ed.), Kumpulan kertas kerja: Kolokium bahasa pemikiran Melayu dan Indonesia (hlm. 26-43). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Artikel JurnalTeo Kok Seong. (2006). Kerancuan dalam bahasa Melayu. Jurnal Bahasa, 6(1), 697 – 712.Nota:Contoh senarai rujukan berdasarkan American Psychological Association (APA, 2010). Walau bagaimanapunpengubahsuaian dibuat berdasarkan budaya kita, iaitu nama A. Aziz Deraman tidak ditukar menjadiDeraman A. A. Nama pengarang Barat seperti David Crytal ditulis sebagai Crystal. D.
  7. 7. Kursus: SBLM1053 Bahasa Melayu PengurusanPensyarah: Prof. Madya Dr Nuraini YusoffKumpulan: (B) Semester Februari 2011-2012 (A112)Tarikh: 1 April 2012 (Ahad)Pelajar juga boleh menggunakan format berikut, iaitu menjarakkan satu bahan rujukandengan rujukan berikutnya. Sekiranya dibandingkan dengan contoh References (APA,2010) yang diedarkan dalam kuliah, tidak ada jarak yang sedemikian rupa. RujukanA. Aziz Deraman. (2000). Bahasa asas pembinaan tamadun bangsa. Dlm. Darwis Harahap, & Abdul Jalil Hj. Anuar (Ed.), Kumpulan kertas kerja: Kolokium bahasa pemikiran Melayu dan Indonesia (hlm. 1-25). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Abdullah Hassan. (1980). Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Fajar Bakti.Amran Halim. (1980). Politik bahasa Nasional 1. Jakarta: Balai Pustaka.Asmah Haji Omar. (1999). Bahasa Melayu merentas alaf: Unjuran ke alaf baru. Jurnal Dewan Bahasa, 43(11), 962-979.Asmah Haji Omar. (2010). Kajian dan perkembangan bahasa Melayu (ed. ke-2). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Awang Sariyan. (2006). Bahasa kacukan: Antara realiti sosiolinguistik dengan idealism perancangan bahasa. Jurnal Bahasa, 6(1), 541 – 560.Bahasa Jiwa Bangsa. (t.t.). Diakses daripada http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=jiwa &d=10Balai Bahasa Yogyakarta (2009). Profil Balai Bahasa. Diakses daripada http://www.balaibahasa. org/sejarah.phpBaker, C. (1992). Attitude and language. Clevedon, Avon: Multilingual Matters Ltd.Braudel, F. (1993). A history of civilizations (Penterjemah R. Mayne). New York: Penguin Books. (Buku asal diterbitkan pada tahun 1962)Crystal, D. (2002). Mengapakah bahasa mati? (Azizah Md. Hussin, Penterjemah). Jurnal bahasa, 2(3), 309-333.Dewan Bahasa dan Pustaka. (2009). Lamanweb rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka. Diakses daripada http://www.dbp.gov.my/lamandbo/main.php?Content=vertsections&Sub VertSectionID=251&VertSectionID=7&CurLocation=8&IID=&Page=1Nota:Contoh senarai rujukan berdasarkan American Psychological Association (APA, 2010). Walau bagaimanapunpengubahsuaian dibuat berdasarkan budaya kita, iaitu nama A. Aziz Deraman tidak ditukar menjadiDeraman A. A. Nama pengarang Barat seperti David Crytal ditulis sebagai Crystal. D.
  8. 8. Kursus: SBLM1053 Bahasa Melayu PengurusanPensyarah: Prof. Madya Dr Nuraini YusoffKumpulan: (B) Semester Februari 2011-2012 (A112)Tarikh: 1 April 2012 (Ahad)Harshita Aini Haroon. (2004). Globalisasi bahasa: Antara realiti dan imaginasi. Dlm. Mohd Azizuddin Mohd Sani, Mas Juliana Mukhtaruddin, & Mohd Baharudin Othman (Ed.), Globalisasi dalam perspektif: Isu dan cabaran (hlm. 161-174). Petaling Jaya: IBS Buku.Huntington, S. P. (1996). The clash of civilizations?: The debate. Foreign Affairs, 72(3), 22- 49.I. B. Putera Manuaba. (2009). Pergeseran peran bahasa Indonesia dalam konteks lokal dan global. Dlm. Sunu Catur Budiyono, M. Oktavia Vidiyanti, Agung Pramujiono, & Luluk Isani Kulup (Ed.), Prosiding relasi lokalitas-globalitas menuju modernitas bahasa dan sastra Indonesia (hlm. 59-67). Surabaya: Universitas PGRI Adi Buana.I. Gustu Ngurah Rai Oka. (1999). Problematik bahasa dan pengajaran bahasa Indonesia. Surabaya: Usaha Nasional.M. Abdul Khak. (2009). Peran bahasa dalam menjayakan bangsa: Kasus bahasa Indonesia pada media mssa internet. Dlm. Sunu Catur Budiyono, M. Oktavia Vidiyanti, Agung Pramujiono, & Luluk Isani Kulup (Ed.), Prosiding relasi lokalitas-globalitas menuju modernitas bahasa dan sastra Indonesia (hlm. 53-58). Surabaya: Universitas PGRI Adi Buana.Marlyna Maros. (1999). Bahasa Melayu dalam pembentukan negara-bangsa: Antara hasrat dan hakikat. Dalam Paitoon M. Chaiyanara (Ed.), Prosiding ancangan pembingkas berdaya cipta dalam pengajian Melayu/Indonesia (hlm.146-163). Thailand & Singapura: Universiti Prince of Songkla, Pattani, Thailand, & Kesatuan Guru-guru Melayu, Singapura.Myers-Scotton, C. (1993). Dueling languages: Grammatical structure in code switching. Oxford: Oxford Press.Myers-Scotton, C. (1995). Social motivations for codeswitching: Evidence from Africa. Oxford: Oxford Press.Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Haji Musa, & Abdul Hamid Mahmood. (2008). Tatabahasa Dewan (ed. ke-3). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Nunung Nurjati. (2009). Globalitas mendorong kerusakan bahasa Indonesia. Dalam Sunu Catur Budiyono, M. Oktavia Vidiyanti, Agung Pramujiono, & Luluk Isani Kulup (Ed.), Prosiding relasi lokalitas-globalitas menuju modernitas bahasa dan sastra Indonesia (hlm. 297-301). Surabaya: Universitas PGRI Adi Buana.Nota:Contoh senarai rujukan berdasarkan American Psychological Association (APA, 2010). Walau bagaimanapunpengubahsuaian dibuat berdasarkan budaya kita, iaitu nama A. Aziz Deraman tidak ditukar menjadiDeraman A. A. Nama pengarang Barat seperti David Crytal ditulis sebagai Crystal. D.
  9. 9. Kursus: SBLM1053 Bahasa Melayu PengurusanPensyarah: Prof. Madya Dr Nuraini YusoffKumpulan: (B) Semester Februari 2011-2012 (A112)Tarikh: 1 April 2012 (Ahad)Nuraini Yusoff, Marzalina Mansor, Nasihah Hashim, Faizah Ahmad, & Ainal Akmar Ahmad. (2006). Pencemaran bahasa di televisyen: Pengacaraan rancangan hiburan. Laporan Penyelidikan yang tidak dterbitkan, Universiti Utara Malaysia.Nuraini Yusoff. (2008, Disember). Kecelaruan bahasa dalam ranah formal: Merampak Kedaulatan bahasa Melayu? Seminar Antarabangsa Bahasa Melayu dalam Komunikasi Era Globalisasi, Universiti Malaysia Terengganu, Terengganu.Rosida Tiurma Manurung. (2009). Interferensi bahasa asing sebagai bentuk ancaman kepunahan bahasa Indonesia: Studi kasus di bidang layanan publik dan busines. Dlm. Sunu Catur Budiyono, M. Oktavia Vidiyanti, Agung Pramujiono, & Luluk Isani Kulup (Ed.), Prosiding relasi lokalitas-globalitas menuju modernitas bahasa dan sastra Indonesia (hlm. 53-58). Surabaya: Universitas PGRI Adi Buana.Shuki Osman, Hashim Osman, & Mohd. Daud Hamzah. (2005). Pembentukan jati diri Melayu berada di persimpangan. Digest Pendidik, 5(1), 81-86.T. A. Ridwan. (2004). Peranan budaya dan bahasa Melayu dalam pembinaan sumber daya manusia berkualiti. Dlm. Darwis Harahap, & Abdul Jalil Hj. Anuar (Ed.), Kumpulan kertas kerja: Kolokium bahasa pemikiran Melayu dan Indonesia (hlm. 26-43). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Teo Kok Seong. (2006). Kerancuan dalam bahasa Melayu. Jurnal Bahasa, 6(1), 697 – 712.Nota:Contoh senarai rujukan berdasarkan American Psychological Association (APA, 2010). Walau bagaimanapunpengubahsuaian dibuat berdasarkan budaya kita, iaitu nama A. Aziz Deraman tidak ditukar menjadiDeraman A. A. Nama pengarang Barat seperti David Crytal ditulis sebagai Crystal. D.

×