• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Samen Betere Bibliotheken : Over samenwerking tussen Oost-Vlaamse Openbare Bibliotheken
 

Samen Betere Bibliotheken : Over samenwerking tussen Oost-Vlaamse Openbare Bibliotheken

on

 • 851 views

 

Statistics

Views

Total Views
851
Views on SlideShare
845
Embed Views
6

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

2 Embeds 6

http://bwmarjanopdreef.blogspot.com 5
http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Samen Betere Bibliotheken : Over samenwerking tussen Oost-Vlaamse Openbare Bibliotheken Samen Betere Bibliotheken : Over samenwerking tussen Oost-Vlaamse Openbare Bibliotheken Presentation Transcript

  • Samen Betere Bibliotheken Over samenwerking tussen Oost-Vlaamse openbare bibliotheken 11 december 2009 CC Muze, Heusden - Zolder
  • Waarom Samenwerken ?
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Samenwerking in Oost-Vlaanderen
  • Streekgericht Bibliotheekbeleid In den beginne was er niets …. (1980 - …)
  • Streekgericht Bibliotheekbeleid
   • In den beginne was er niets …. (1980 - …)
    • De meeste bibs werkten min of meer geïsoleerd
    • COB Gent had goeddraaiende bovenlokale werking  contactvergaderingen voor bibliothecarissen
    • Geen regionale samenwerking
    • Uitzondering : het Meetjesland
     • meer dan 20 jaar samenwerking
     • sinds 1983 2-tal bijeenkomsten per jaar
     • op vrijwillige basis
     • zonder extra middelen of ondersteuning
   • En toen kwam Ovinob (1997 - ... )
    • start Ovinob-project ( www.ovinob.be )
    • bovenlokaal automatiseringsproject
    • MAAR : gemeenschappelijke belangen en voordelen
    • Organisatiestructuur
     • Stuurgroep
     • Werkgroepen
    • Er ontstond een WIJ-gevoel
    • Ovinob als katalysator voor bibliotheekvernieuwing en samenwerking
   Streekgericht Bibliotheekbeleid
   • Provinciaal bibliotheekbeleid in ontwikkeling (1998)
    • provinciaal bibliotheekconsulent
    • bevorderen van samenwerking en overleg
     • door goede contacten met werkveld
     • door mensen samen te brengen
     • financiële ondersteuning projecten
    • fundamenten
     • Ovinob
     • bovenlokale COB-werking
   Streekgericht Bibliotheekbeleid BASIS SBB OVL
  • Streekgericht Bibliotheekbeleid
   • Vriendenclubs (1999 – 2000)
    • In verschillende regio’s kwamen initiatieven om samen te werken
     • informeel
     • vaak karakter van vriendenclubje
     • uitwisselen van ervaringen stond centraal
     • geringe betrokkenheid van gemeentebestuur
     • geen extra middelen
     • vrijblijvend
     • bovenop gewone dagtaak
     • vaak promotionele activiteiten met gedeelde facturen
  • Streekgericht Bibliotheekbeleid
   • SBB in Oost-Vlaanderen (2001 - 2002)
    • Decreet lokaal cultuurbeleid maakt provincies verantwoordelijk voor SBB
    • 1 ste prioriteit OVL : oprichten en ondersteunen van regionale samenwerkingsverbanden
    • Afbakening van regionale samenwerkingsverbanden
     • in overleg met gemeenten en bibs
     • rekening houdend met bestaande
   8 regionale samenwerkings-verbanden
  • Streekgericht Bibliotheekbeleid 8 Regionale Samenwerkingsverbanden
  • Streekgericht Bibliotheekbeleid
   • bibliotheken Meetjesland
   • bibliotheken regio Dendermonde
   • BibArt (Bibliotheken van het Aalsters Regionale Team)
   • Route 42 (Regio Zottegem)
   • bibliotheken Vlaamse Ardennen
   • ZOVLA (Regio Zuid-Oost-Vlaanderen)
   • BiblioWaas (Regio Waasland)
   • bibliotheken Regio Gent
   8 Regionale Samenwerkingsverbanden
   • in sommige regio’s werd samenwerking gewoon verdergezet
   • in andere kwam ze moeizaam van de grond
   • men begon met concrete projecten m.b.t. promotie
    • meestal succesvol
    • toonden voordelen & beperkingen
     •  meer mogelijk door schaalvergroting
     •  efficiëntieverhogend
     •  moeilijk om extra budgetten vrij te maken
     •  verrekening van kosten is niet eenvoudig
   Streekgericht Bibliotheekbeleid Met vallen en opstaan
  • Streekgericht Bibliotheekbeleid
   • Provincie wou samenwerking impuls geven door
    • samenwerking te formaliseren
    • hen financiële armslag te geven
    • samenwerking structureel onderdeel van bibwerk
   • Keuze structuur : decreet intergemeentelijke samenwerking
    • interlokale vereniging
    • projectvereniging
    • dienstverlenende vereniging
    • opdrachtgevende vereniging
   En toen werd het ernst … (2003)
  • Streekgericht Bibliotheekbeleid En toen werd het ernst … (2003) 4 mogelijke juridische vormen : Vennoot-schap + GR, PR, RvB  akte + Gemeenten, provincies Opdracht-houdende ver. Vennoot-schap - GR, PR  akte + Gemeenten, provincies Dienst-verlenende ver. Vennoot-schap - GR, PR  akte + Gemeenten, provincies Projectver. Kasboek-houding - GR  overeenkomst - Gemeenten Interlokale ver. Boek-houding BO Toetreding RP Deelname
   • Subsidie voor ondersteuning samenwerkingsverbanden
    • subsidie voor samenwerkingsverband : 0,3 EUR/inw.
     • rechtstreeks op rekening van samenwerkingsverband
    • voorwaarde : juridische structuur conform decreet IGS
    • MAAR : geen enkele OVL bib voldeed !!
    • Overgangsregeling tot eind 2007
     • samenwerkingsverbanden zonder juridische structuur
     • 2/3 van de subsidie per inwoner
     • rechtstreeks aan gemeente
   Streekgericht Bibliotheekbeleid En toen werd het ernst … (2003)
  • Streekgericht Bibliotheekbeleid
   • Subsidie voor ondersteuning samenwerkingsverbanden
    • inhoudelijke voorwaarden :
     • collectieafspraken
     • gemeenschappelijke promotie
     • streven naar gemeenschappelijk reglement of tarieven
     • opleiding personeel
     • uitwisselen van ervaring
     • leesbevordering
     • initiatieven met andere culturele actoren
     • jaarlijks één project organiseren
     • bibliotheekconsulenten wonen vergaderingen bij
   En toen werd het ernst … (2003)
  • Streekgericht Bibliotheekbeleid
   • Projectsubsidies voor regionale samenwerking (aanpassing reglement projectsubsidies 1999)
    • voor projecten van gemeentelijke openbare bibliotheken of samenwerkingsverbanden van openbare bibliotheken
    • subsidie bedraagt maximum 75 % van de voor subsidiëring aanvaarde uitgaven
    • mogelijkheid om een voorschot te ontvangen (op aanvraag)
   En toen werd het ernst … (2003)
  • Streekgericht Bibliotheekbeleid Structuur in de chaos … (2004)
   • Proces van formalisering samenwerking
    • Oprichting van
     • 1 project vereniging
     • 4 interlokale verenigingen
    • begeleiding door bibliotheekconsulenten voor opstellen statuten
  • Streekgericht Bibliotheekbeleid Structuur in de chaos … (2004 - 2005)
   • Voordelen van formalisering
    • sterkere betrokkenheid politiek
    • niet langer juridisch vacuüm
    • grote pot werkingsmiddelen via prov. subsidie
    • makkelijkere besteding middelen
    • mogelijkheid om personeel aan te werven
    • grotere regionale uitstraling en erkenning
   • 8 Samenwerkingsverbanden in Oost-Vlaanderen
    • projectvereniging COMEET (CultuurOverleg Meetjesland) : werkgroep bibliotheken Meetjesland
    • interlokale vereniging BibArt (Bibliotheken van het Aalsters Regionale Team)
   Streekgericht Bibliotheekbeleid Het huis staat er … (2006 - 2007)
   • 8 Samenwerkingsverbanden in Oost-Vlaanderen
    • interlokale vereniging De Leesdijk (regio Dendermonde)
    • interlokale vereniging Route 42 (regio Zottegem)
   Streekgericht Bibliotheekbeleid Het huis staat er … (2006 - 2007)
   • 8 Samenwerkingsverbanden in Oost-Vlaanderen
    • interlokale vereniging ZOVLA (regio Zuid-Oost-Vlaanderen)
    • interlokale vereniging Vlaamse Ardennen
   Streekgericht Bibliotheekbeleid Het huis staat er … (2006 - 2007)
   • 8 Samenwerkingsverbanden in Oost-Vlaanderen
    • dienstverlenende vereniging Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas (ICW) : werkgroep BiblioWaas
    • informeel samenwerkingsverband Groep ZES (regio Gent)
   Streekgericht Bibliotheekbeleid Het huis staat er … (2006 - 2007)
  • Streekgericht Bibliotheekbeleid Het huis staat er … (2006 – 2007)
   • Gevolgen van de formalisering
    • hechtere band met gemeentebesturen : beheerscomité
    • structurele financiële middelen
    • grotere en duurzame projecten worden mogelijk
     • Lang lezen de peuters (Born to read)
     • computerklassen
     • regionale lezingenreeksen : Vesalius voorbij
     • uitbouw gemeenschappelijke website
     • aanschaf wisselcollecties
  • Streekgericht Bibliotheekbeleid De eerste verbouwingen … (2008 - 2009)
   • Samenwerkingsverband Regio Gent
    • te groot verschil tussen klein en groot
    • spanning tussen grootstad - dorpen
    • geen “echte regio”
    • oprichting interlokale vereniging De Vijf
    • erkenning Filiaalwerking Gent als apart samenwerkingsverband
   9 regionale samenwerkings-verbanden
  • Streekgericht Bibliotheekbeleid De eerste verbouwingen … (2008 - 2009)
  • Hoe werkt het ?
  • Streekgericht Bibliotheekbeleid Hoe werkt het ?
   • Interlokale vereniging
    • Beheerscomité : politieke vertegenwoordiger van elke gemeente
    • Stuurgroep : de bibliothecarissen van elke gemeente
    • Werkgroepen
     • Werkgroep Jeugd (BibArt, BiblioWaas, Bibliotheken Meetjesland, De Leesdijk, De Vijf, Route 42)
     • Werkgroep ICT (BiblioWaas)
     • Werkgroep Beeld (BibArt)
  • Streekgericht Bibliotheekbeleid Hoe werkt het ?
   • 2003 – 2004 : informele samenwerking
    • Vooral rond promotie
    • projecten van bepaalde duur
    • Ervaringsuitwisseling heel belangrijk
    • Samenwerken als er tijd voor is …
  • Streekgericht Bibliotheekbeleid Hoe werkt het ?
   • 2005 – 2007 : Formele samenwerking
    • Promotie blijft belangrijk
    • Geleidelijk ook meer structurele projecten
     • Born to read-projecten
     • Computerklassen
     • … .
    • De projecten worden groter (en duurder)
    • Samenwerking maakt steeds meer deel uit van gewone bibliotheekwerking
    • Meer gezamenlijke vorming voor personeel
  • Streekgericht Bibliotheekbeleid Hoe werkt het ?
   • 2007 - 2009 : Formele samenwerking
    • Meer structurele samenwerking heeft ook beperkingen
    • Langlopende projecten nemen steeds groter deel van budget in
    • Sommige verbanden beginnen ook andere inkomsten te zoeken
     • gezamenlijke boekenverkoop
     • Andere subsidiekanalen
   • Aandachtspunten :
   • Samenwerking is zo sterk als zwakste schakel
   • Medewerking gemeentebesturen
   • Informele samenwerking botst op (administratieve) beperkingen
   • Problematiek verschilt tussen grote, middelgrote en kleinere bibliotheken
   Streekgericht Bibliotheekbeleid Aan de slag (2009 - …)
   • Kernwoorden :
    • Betrokkenheid
    • Beheersbaarheid
    • Bereikbaarheid
   Streekgericht Bibliotheekbeleid Samenwerken kan je leren Aan de slag … (2009 - …)
  • S amen B etere B ibliotheken Streekgericht Bibliotheekbeleid
  • S amen B etere B ibliotheken : over samenwerking tussen Oost-Vlaamse openbare bibliotheken door Joris Eeraerts & Patrick Van Damme In : Bibliotheek- & Archiefgids, n° 2, jg. 2006, p. 22 – 27. Streekgericht Bibliotheekbeleid
  • Streekgericht Bibliotheekbeleid Team SBB Oost-Vlaanderen Joris Eeraerts Patrick Van Damme Bibliotheekconsulent bibliotheekconsulent [email_address] [email_address]
  • Streekgericht Bibliotheekbeleid Zijn er nog vragen ?? www.slideshare.net/sbbovl