SEPA a SEPA Slovensko: Prečo SEPA?

2,626 views
2,450 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,626
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
722
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SEPA a SEPA Slovensko: Prečo SEPA?

 1. 1. SEPA a SEPA Slovensko: Prečo SEPA? SEPA Fórum December 2009
 2. 2. Obsah <ul><li>Úvod............................................. </li></ul><ul><li>Čo je SEPA, koho sa týka............ </li></ul><ul><li>O čo v SEPA ide - </li></ul><ul><ul><li>domáce a zahraničné platby............ </li></ul></ul><ul><li>SEPA – Implementácia (EU)........ </li></ul><ul><li>SEPA – Implementácia (SK)........ </li></ul><ul><li>Zmeny: koho sa týka, kedy, ako............................................... </li></ul><ul><li>Výhody......................................... </li></ul>Čo je SEPA Implementácia EU Koniec Týka sa úvod O čo ide Implementácia SK Výhody
 3. 3. Ciele stretnutia <ul><li>V rámci prezentácie poskytnúť základnú informáciu </li></ul><ul><li>Čo je to SEPA </li></ul><ul><ul><li>v rámci Európy </li></ul></ul><ul><ul><li>v rámci Slovenska </li></ul></ul><ul><li>Ako prebieha implementácia </li></ul><ul><li>Aké konkrétne zmeny prináša </li></ul><ul><li>Koho sa týka, ako a kedy, aké výhody prináša </li></ul><ul><li>Diskusia </li></ul>Obsah
 4. 4. Čo je SEPA <ul><li>Jednotná Euro platobná oblasť (Single Euro Payments Area – SEPA) bude oblasťou, kde občania, firmy a ostatní účastníci ekonomického života platia a dostávajú platby v Eurách ... </li></ul><ul><ul><li>bez ohľadu na národné hranice (1) </li></ul></ul><ul><ul><li>za rovnakých základných podmienok, práv a povinností (2). </li></ul></ul><ul><li>V dlhodobom horizonte sa očakáva, že jednotné SEPA platobné nástroje a systémy nahradia národné platobné systémy, ktoré sú dnes v Európe prevádzkované (3). To znamená :► </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Body (1) a (2) predošlého naznačujú, že európsky trh vlastne nepredstavuje skutočne jednotný trh - nie sú na ňom jednotné platobné podmienky - je deformovaný. Problém: ako dosiahnuť „koncový stav“ zodpovedajúci bodom (1), (2) a (3) z predošlého slide? </li></ul><ul><li>Náčrt riešenia: program SEPA nutne pozostáva z: </li></ul><ul><ul><li>Zásad pre jednotnú realizáciu platieb – platobné nástroje, a prostredie pre vznik platobných služieb </li></ul></ul><ul><ul><li>Legislatívy ktorá umožní zásady realizovať </li></ul></ul><ul><ul><li>Technicky a funkčne jednotného prostredia </li></ul></ul><ul><ul><li>Jednotnej, resp. technicky a funkčne kompatibilnej realizácie v zúčastnených krajinách </li></ul></ul>Čo rieši SEPA, resp. ako na to?
 6. 6. SEPA Európa – vízia, ciele, implementácia: Vízia <ul><li>SEPA zahrnuje 27 členských štátov EU plus Island, Liechtenstein, Monako, Nórsko a Švajčiarsko. </li></ul><ul><li>SEPA je integračná iniciatíva v oblasti platieb , riadená politicky na úrovni a v šírke EU, navrhnutá s cieľom zavŕšenia internej jednotnej trhovej a peňažnej únie . </li></ul><ul><li>Integrácia množstva národných platobných systémov ktoré dnes existujú je prirodzeným krokom, ktorý urobí Euro skutočne jedinou a plne funkčnou menou v príslušnom priestore. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Celkové ciele boli definované vládami v Lisabonskej stratégii. Podľa Lisabonskej agendy integrácia Euro platobných trhov predstavuje významný predpoklad pre realizáciu tejto stratégie. </li></ul><ul><li>Európska centrálna banka vníma SEPA ako podmienku pre finalizáciu peňažnej únie . Po zavedení SEPA bude Euro mena systémovo posilnená harmonizovaným systémom Euro platobných nástrojov . </li></ul>SEPA Európa – vízia, ciele, implementácia: Ciele Obsah
 8. 8. O čo v SEPA ide: zmena – domáce a zahraničné platby <ul><li>V oblasti SEPA: </li></ul><ul><li>všetky prevádzkované platobné systémy budú pan-európske - realizujú platby v celej zóne SEPA, takým spôsobom, ako doteraz realizovali platby vnútroštátneho platobného styku . To povedie k </li></ul><ul><li>významnému zjednodušeniu a zlacneniu platobných služieb . Tým sa realizuje </li></ul><ul><li>vízia finálneho stavu menovej únie a jednotného platobného trhu . </li></ul>
 9. 9. O čo v SEPA ide: súčasné domáce a zahraničné platby Rakúsko Banka R1 Banka R2 Banka R3 Platobný a clearing systém Rakúsko Slovensko Banka S1 Banka S2 Banka S3 Platobný a clearing systém Slovensko Cezhraničná platba Cezhraničná platba Cezhraničná platba Cezhraničné platby sa vykonávajú zložitejšie (napríklad cez korešpondenčné banky), alebo iné spôsoby zúčtovania. Domáce systémy sú ale špecifické pre každú konkrétnu krajinu Nemecko Banka N1 Banka N2 Banka N3 Platobný a clearing systém Nemecko
 10. 10. O čo v SEPA ide: budúce domáce a zahraničné platby (1) <ul><li>V rámci SEPA budú všetky lokálne platobné systémy postavené na rovnakej technickej báze – XML štruktúre podľa ISO 20022. </li></ul><ul><li>Z toho vyplýva, že v dlhodobej perspektíve bude možné tieto systémy nejakým spôsobom navzájom prepojiť . </li></ul>
 11. 11. O čo v SEPA ide: budúce domáce a zahraničné platby (2) Rakúsko Banka R1 Banka R2 Banka R3 Platobný systém Rakúsko ISO 20022 Slovensko Banka S1 Banka S2 Banka S3 Platobný systém Slovensko ISO 20022 Nemecko Banka N1 Banka N2 Banka N3 Platobný systém Nemecko ISO 20022 V dlhodobej perspektíve sa teda predpokladá možnosť používania domácich (SEPA) platobných systémov na posielanie všetkých platieb.
 12. 12. Iný pohľad na „čo je SEPA“ <ul><li>V súčasnosti sa domáce platby realizujú podľa „skupinovej dohody“ o domácom platobnom systéme. Zahraničné platby sa realizujú na základe individuálnych dohôd medzi bankami, resp. na základe reťazí takýchto dohôd. </li></ul><ul><li>SEPA predstavuje proces vytvorenia pravidiel, ktoré dajú možnosť pre vznik prostredia, v ktorom bude možné realizovať „skupinovú dohodu“ pan-európskeho záberu , a následne realizácie tohto prostredia. </li></ul><ul><li>Ďalej ukazujeme postup v tomto procese </li></ul>Obsah
 13. 13. SEPA Európa – vízia, ciele, implementácia: Implementácia (EU) <ul><li>Európsky bankový sektor, reprezentovaný EPC (European Payments Council – európska platobná rada) –vytvoril všeobecne použiteľné SEPA platobné schémy a štandardy – stavebné kamene pre realizáciu SEPA. </li></ul><ul><li>Legislatívne pozadie pre jednotné procesy a pravidlá v celej zóne SEPA: bola vydaná tzv. Payment Services Directive (PSD - direktíva o platobných službách), ktorá mala byť transponovaná do národných zákonov štátov zóny SEPA k 1.11.2009 (v SR Zákon o platobných službách, od 1.12.2009). </li></ul>
 14. 14. SEPA Európa – vízia, ciele, implementácia: Implementácia (EU) <ul><li>V januári 2008 viac ako 4300 bánk z 31 krajín, čo reprezentuje približne 95% objemu platieb v Európe, vykonalo historický krok k odštartovaniu SEPA spustením SEPA Credit Transfer Scheme (SCT – schéma pre SEPA hladké platby) pre Euro platby. SCT je prvým základným SEPA výstupom EPC. </li></ul><ul><li>Všeobecný dátum pre štart schém SEPA Direct Debit (SEPA inkaso) je rok 2009, revízia nariadenia č. 2560/2001 o cezhraničnom platobnom styku - Regulation (EC) No 924/2009 of the European Parliament and of the Council) - je pre nás posunutý na november 2010. </li></ul><ul><li>Integrácia v oblasti platobných kariet ( SEPA Cards Framework – SEPA rámec pre karty) postupuje úspešne. </li></ul>Obsah
 15. 15. <ul><li>Projekt SEPA je riadený Výborom pre SEPA pri SBA. Výbor zoskupuje ako poskytovateľov, tak aj používateľov platobných služieb. Tvoria ho zástupcovia týchto inštitúcií: </li></ul><ul><ul><ul><li>SBA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ministerstvo Financií SR </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Národná banka Slovenska </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Štátna pokladnica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RÚZ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Slovenská pošta, a.s. </li></ul></ul></ul>SEPA Slovensko: organizácia projektu (1)
 16. 16. SEPA Slovensko: organizácia projektu (2) <ul><ul><li>V záujme efektívnosti riadenia projektu a dobrých skúseností s použitím tohto riešenia v projekte zavádzania Euro, bolo v rámci Výboru pre SEPA iniciované dňa 5.3.2009 založenie Pracovného podvýboru pre SEPA zo zástupcov </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Slovenskej bankovej asociácie, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Národnej banky Slovenska, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Ministerstva financií, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Štátnej pokladnice, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>slovenských bánk </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Rokovací poriadok Pracovného podvýboru bol schválený Výborom na zasadnutí 4.6.2009 </li></ul></ul>
 17. 17. SEPA Slovensko: plán implementácie – prehľad hlavných úloh roku 2009 <ul><li>Rozhodnutie o transformácii EURO-SIPS na systém v súlade s podmienkami SEPA a spracovanie špecifikácie všeobecných používateľských zmien systému. </li></ul><ul><li>Spracovanie rozdielovej analýzy pre SEPA produkty SEPA Credit Transfer a SEPA Direct Debit. </li></ul><ul><li>Transpozícia Smernice o platobných službách (PSD) do národnej legislatívy </li></ul><ul><li>Spôsob zachovania v súčasnosti používaných platobných symbolov – VS, KS, SS – v prostredí (produktoch) SEPA, príprava obsahovo jednotných formulárov. </li></ul><ul><li>Definovanie štruktúry jedinečného identifikátora príjemcu inkasa pre SR (CID – Creditor Identifier) </li></ul>
 18. 18. SEPA Slovensko: súčasný stav <ul><li>Legislatíva. Transpozícia PSD do Zákona o platobných službách: platná od 1.12.2009 </li></ul><ul><li>SEPA Credit Transfer . V súčasnosti je 7 bánk v SR prihlásených do SEPA SCT adherence a teda realizujú zahraničné platby podľa SEPA SCT schémy . </li></ul><ul><li>SEPA Direct Debit . V súčasnosti sa rieši prechod od princípu inkasa s mandátom platiteľa (dlžníka) na princíp s mandátom príjemcu (veriteľa) . </li></ul><ul><li>Platobné karty . Konverzia na EMV technológiu : Percento kariet – debetné karty 39.37%, kreditné karty 10.32%, percento POS 97.58%, percento ATM 100%. Plná čipová kompatibilita: ku koncu roka 2011 . </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Budúci stav, resp. stav a smerovanie riešenia v SR bude uvedené v ďalšej dnešnej prezentácii </li></ul>SEPA Slovensko: budúci stav Obsah
 20. 20. Zmeny, ktoré prináša SEPA <ul><li>Zmena čísiel účtov na jednotnú formu IBAN/BIC v domácom aj zahraničnom platobnom styku. Toto číslo bude mať dĺžku 24 znakov (SR) a identifikuje štát, sektor, banku a účet. </li></ul><ul><li>Zjednotenie technológie pod platobnými/ systémami. Všetky budú používať XML štruktúru podľa normy ISO 20022 . </li></ul><ul><li>Zjednotenie komunikácie klient – banka , ktorá by tiež mala prejsť na štruktúru ISO 20022, viď ďalej. </li></ul><ul><li>Uvedené zmeny sa týkajú dvoch úrovní – 1) a 2) medzibankovej úrovne, 1) a 3) aj úrovne klient-banka ► </li></ul>
 21. 21. Zmeny, ktoré prináša SEPA –komunikácia C2B, B2C Slovensko Banka S1 Prechodne: konverzia čísel účtov Platobný a clearing systém Slovensko ISO 20022 Klient S1 Teraz: staré čísla účtov Potom: IBAN/BIC Zmena (1) ISO 20022, IBAN/BIC Teraz: „firemný banking“, podľa banky ; Zmena (2) Potom: ISO 20022 Časovanie zmien – viď nasledujúci slide ►
 22. 22. Postupnosť zmien – firmy <ul><li>Veľkí klienti – ERP systémy – SAP, Softip, Oracle a ďalšie, aj malé systémy – 1. fáza – príprava systémov na štruktúru čísla účtu IBAN/BIC SR. </li></ul><ul><li>V koordinácii klienta s bankou 2. fáza: </li></ul><ul><ul><li>Preklopenie systému a zároveň komunikácie cez „firemný banking“ na štandardný IBAN/BIC </li></ul></ul><ul><ul><li>Zmena „firemný banking“ a nastavenia systému na štruktúru ISO 20022 </li></ul></ul><ul><li>Úroveň banka-klient je plne v rukách zúčastnených strán ; môže prejsť na SEPA technológiu najskôr súčasne s medzibankovou úrovňou, ale aj kedykoľvek neskôr, pokým je banka ochotná konvertovať príkazy klienta zo starého formátu do nového. </li></ul>
 23. 23. Individuálni klienti <ul><li>Budú pracovať za podpory a postupného „školenia“ zamestnancov bánk . Banky budú v prechodnom období ponúkať konverziu, t.j. možnosť pracovať so starým číslom účtu (konštrukcia formulára pre platobný príkaz tak, aby klient vypĺňal pôvodné číslo účtu, ktoré je súčasťou IBAN/BIC), už dnes ponúkajú na svojich web portáloch nástroje na konverziu súčasných čísel účtov na IBAN/BIC. </li></ul><ul><li>Pripravujú sa jednotné formuláre pre platobné príkazy. </li></ul>Obsah
 24. 24. SEPA - prínosy <ul><li>Zrovnoprávnenie domácich a zahraničných platieb a inkás – všetky platby v tomto priestore prídu k príjemcovi v termíne „D+1“. </li></ul><ul><li>Firmy nemusia držať účty vo viacerých krajinách kvôli úspore za drahé medzinárodné transakcie, môžu všetky obsluhovať za „domácu“ cenu z jedného účtu v jednej krajine. </li></ul><ul><li>Po prechode na štandard ISO 20022 aj na úrovni komunikácie medzi bankou a klientom môže firma v prípade potreby oveľa jednoduchšie zmeniť banku , čo znamená ďalšie posilnenie trhových mechanizmov. </li></ul><ul><li>Platobné karty budú rovnako použiteľné </li></ul>Obsah
 25. 25. Ďakujem za pozornosť Obsah

×