Jubileumstidende
          Fra Nøterø Sogns Sparebank
                 til
          S...
150 års Jubileum

             Fra Nøtterø Sparebank
             – til SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsb...
Wilh. Wilhelmsen:

Globalt rederi med sterke røtter
i Nøtterøy-Tønsberg
- Jeg skal vokte meg vel for å gi den lokale spare...
150 års Jubileum
             Bank i bygd og by

             – et utsnitt av bankens historie
 ...
Sogneprest Georg Prahl Harbitz,    Omstilling og utvikling
                              ...
150 års Jubileum
            Fornøyd totalkundefamilie Hagen på Nøtterøy:

            Personlig ser...
Nøtterøy Golf:

Komplett golfanlegg i
nasjonal toppklasse
                                ...
150 års Jubileum
            Tønsberg-regionen i sterk vekst:

            - Viktig at lokalbanken s...
May Britt Mortensen
                                                   ...
150 års Jubileum
             Nøtterøy-mannen Kjell Martin Studsrød:

             – Banken har st...
Teknologieventyr startet i garasje:

Innovatør med sans for bankens
møteplasser
                     ...
150 års Jubileum

            Banken og
            lokalsamfunnet
            Nøtterø Sp...
1857
                150
                år
                        ...
150 års Jubileum

SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg
med i sterk allianse
              norske sparebanker inngår ...
Banken før og nå
Banken og bankverden har forandret seg opp gjennom årene,
til å begynne med sakte, de siste årene raskere...
150 års Jubileum
Hilde Thygesen Sørjordet
Kundesekretær
Mona Eriksen
Kantinemedarbeider

             ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jubileumstidende

1,938 views

Published on

Jubileumsavis ved 150 års jubileumet

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,938
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jubileumstidende

 1. 1. Jubileumstidende Fra Nøterø Sogns Sparebank til Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg 1857 150 år 2007
 2. 2. 150 års Jubileum Fra Nøtterø Sparebank – til SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg Få bedrifter opplever å bli 50 år. Økonomiens dy- SpareBank 1 Alliansen som nå består av 22 selvsten­ namikk tilsier at bedrifter kommer og går. Bedrifter dige banker. Sammen med virksomheten i det felles­ startes, noen går raskt inn, andre vokser, konsoli- eide selskapet SpareBank 1 Gruppen utgjør vi dermed deres, noen omstiller og vokser videre, mens andre et av Norges aller største komplette finanshus. Alle slutter seg sammen eller fases ut. Det finnes ikke én beslutninger som gjelder banken og kundene våre, utviklingslinje som er riktig for alle. treffer vi likevel helt og fullt selv. Dette er en viktig faktor bak den svært positive utviklingen vi har opplevd i senere år. Tekst: Bjørn R. Engaas Foto: Kirvil Håberg Allum Vilje til å tenke nytt på denne måten vil være Noen virksomheter opplever å få et riktig langt liv. avgjørende også fremover. Målet er å være sterk i Steinar Schjesvold Nøtterø Sparebank er en av disse. Banken er en av hele Tønsbergområdet, men samtidig beholde det Økonomisjef Vestfolds aller eldste nålevende bedrifter. Samtidig lokale preget – eller for å si det med en av våre sam­ har banken aldri vært så vital og dynamisk som nå. arbeidspartnere fra idretten – være ”dønn til stede”. Selv om det gjennom denne lange tiden har gått opp og ned også for banken, må det bety at mye har vært Økonomien er sterk i Norge, investeringene er store gjort riktig gjennom 150 år. og inntjeningen i næringslivet er meget god, det er fortsatt lav prisstigning, rentene er moderate, og det Bankens styre og ledelse vil takke både kunder, gir for folk flest en sterk kjøpekraftutvikling. Situa­ ansatte og andre som har tilknytning til banken for sjonen i Nøtterøy­ og Tønsberg­området speiler dette at det er skapt grunnlag for den positive utviklingen bildet. Vi bor og virker i et populært område som frem til nå. Banken er til for kundene – ikke for seg vokser kraftig. Banken skal være med og bidra til at Adm. Banksjef Bjørn R. Engaas selv. Vi må vise gjennom måte å være på og gjennom denne utviklingen fortsetter på en sunn måte – ikke ta handling at vi fortjener kundenes tillit. for mye risiko og ikke for lite. Forutsetningene for å klare det, er at vi hele tiden satser på produktutvikling Det skjer en rivende utvikling i bankverdenen. Da­ mot det kundene ønsker av banktjenester, at vi ligger Wenche Foyn gens bankdrift har lite til felles med utgangspunktet i fremste rekke når det gjelder teknologiutvikling Avd. leder Øk/regnskap slik det er beskrevet i historisk tilbakeblikk et annet og at vi har fokus på kompetanseutvikling i hele sted i denne jubileumsavisen. Men det som binder organisasjonen. Vi tror at dette er avgjørende for at historien og nåtiden sammen er bankens ”oppdrag” våre kunder fortsatt skal ha en sterk lokal bank i ryg­ som går ut på å bidra til økonomisk utvikling og vekst gen, som er akkurat passe stor til at alle kjenner seg for privatpersoner, andre virksomheter og lokalsam­ ”hjemme” i banken, og som er samarbeidspartner og funnet. støttespiller både når det går bra og dårlig. For å klare denne utfordringen fremover, er det Nøtterø Sparebank er 150 år selv om vi nå bruker nødvendig med kontinuerlig utvikling og omstilling. markedsnavnet SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg for For noen år siden bestemte banken seg for å bli med i den moderne banken. Siri Berg Økonomisekretær Nils Georg Samuelsen HR/Personalsjef Bankens styre i jubileumsåret. Foran, styrets leder Bjørn R. Hellevammen, bak fra venstre Reidun Sundal, Hilde P. Aarseth Krøgenes, Truls A. Skjerve, Inger Kristin Eide (ansattes rep.) og adm. banksjef Bjørn R. Engaas.
 3. 3. Wilh. Wilhelmsen: Globalt rederi med sterke røtter i Nøtterøy-Tønsberg - Jeg skal vokte meg vel for å gi den lokale spare- rederi som tar sitt samfunnsansvar på alvor. Selv om kundenes virksomhet som eksempelvis logistikk. banken råd om hvordan de skal drive fremover. Det vi flyttet til Oslo i 1917 og opererer fra Lysaker, har Dette gjør at det ikke er så enkelt for kundene å skifte klarer de utmerket godt selv, men jeg synes det er vi beholdt kontakten med Tønsberg­regionen og er leverandør. veldig hyggelig at det er en sterk lokal sparebank. altså en stor arbeidsgiver. Det er ingen som kjenner lokalmarkedet så godt – Som eksempel kan jeg nevne Nissan­konsernet som en lokal sparebank, og etter min mening bør Sterk bedriftskultur der vi har overtatt logistikken med bilbefraktning man være blant de beste på kredittvurderinger i sitt Wilh. Wilhelmsen bruker ikke store ord, men legger og faktisk nå er en delprodusent i bilproduksjonen. dekningsområde. Det sier den anerkjente skipsrede- ikke skjul på at rederiets sterke bedriftskultur er Dette har ført til at andre bilprodusenter har kommet ren Wilhelm Wilhelmsen i en samtale med et konkurransefortrinn som skiller bedriften ut fra til oss— siden vi oppfattes som en nøytral tredjepart. jubileumsavisen. konkurrenter. Vi er en kompetansebedrift og forsøker Nissan har nå ingen egen logistikkfunksjon, sier å la filosofien gjennomsyre hele virksomheten. I Wilh. Wilhelmsen. Lars Erik Andersen heleide bedrifter i konsernet er det ca 13000 ansatte. Avd. leder IKT/ Tekst: Jack Djupvik Foto: Kirvil Håberg Allum Med de deleide er tallet rundt 22000­23000. I Norge Ros til banken Marked/WEB og med uteseilende nordmenn er det ca 1000. Da SpareBank 1 Nøtterøy­Tønsberg markerer 150 år i ­ Det store norske rederiet med røtter i Tønsberg­ Unitor Ships Service ble kjøpt opp, var de ansatte der juni. Fire år senere fyller rederiet Nøtterøy­regionen har ikke kundeforhold til banken, i motsetning til ved mange andre oppkjøp, fornøyde samme høye alder. Wilh. Wilhelmsen benytter anled­ men skipsrederen følger godt med og har eget med oppkjøperen­ ikke minst fordi Wilh. Wilhelm­ ningen til å rose bankens samfunnsengasjement ikke landsted i regionen, og etter oppkjøpet av Unitor er sen­navnet har en god og sterk klang­ både nasjonalt minst utdelingene fra gavefondet. —Personlig vil jeg rederiet blitt en av Nøtterøys største private arbeids­ og globalt. også gi honnør til banken for det solide og kontinu­ givere med over 100 ansatte. Rederiet har også de erlige engasjement man har vist i utviklingen av populære eldreboligene på Vestskogen som drives av Verdensledende Nøtterøy Golfbane ­ en oppgave som ikke alltid har en stiftelse. De over 40 boligene er meget populære Rederier og rederivirksomhet endrer seg hele tiden, vært enkel. Innsatsen der står det respekt av, sier en blant rederiets pensjonister. men Wilh. Wilhelmsen har klart store omstillinger av Norges dyktigste bedriftsledere, skipsreder Wilh. på en solid måte. I dag har vi en sterk portefølje der Wilhelmsen. Bank og rederi har samfunnsoppgaver ro­ro­virksomheten er verdensledende og utgjør den Selv om dimensjonene og forretningsoppgavene klart tyngste virksomheten, forteller Wilhelmsen. Den er svært så forskjellige for Wilh.Wilhelmsen og maritime servicedelen av Wilh. Wilhelmsen er også Knut Telenius SpareBank 1 Nøtterøy­Tønsberg, har begge viktige verdensledende. Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen og Konsulent IKT samfunnsoppgaver å skjøtte. Idrettshall, nye lokaler Å drive rederivirksomhet er klart mer risikopreget adm. banksjef Bjørn Engaas fotografert i bankens for sjømannsforeningen i Tønsberg og de nevnte enn bankvirksomhet, men vi har etter hvert utviklet lokaler med en smule eldreboligene er alle med på å danne et bilde av et en spisskompetanse som fører også langt inn i maritimt preg. Steinar Hundstuen Markedssjef Finn–Petter Myhren WEB-ansvarlig
 4. 4. 150 års Jubileum Bank i bygd og by – et utsnitt av bankens historie fra 1857 og til moderne tid Bankens hovedkontor fram til 1976, da banken flyttet til dagens bygg på Teie, ble senere revet for å gi rom for utbygging/veiutvidelse på Borgheim. May Ruud Avd. leder Verdisikring Thor–Ole Kjønnerød Fagsjef Verdisikring ”Nøtterø har ikke alltid vært den velrenommerte, Skolesak og bank stod tydeligvis prestens hjerte nær. den mindre Husholderiske Anledning til efterhaanden velsituerte bygd som den nu er.” Slik begynner Han foreslo å reise skolehus over hele øya, et forslag at oplægge en liden Kapital til Nødens og Trangens det historiske jubileumsskriftet som ble utgitt ved som fikk stor tilslutning. Men sogneprest Harbitz Dage. Ligesaa er det dens Hensigt at tilveiebringe bankens 75-årsjubileum i 9. Det har vært ville også mer, og i desember 1856 skrev han brev og samle de Kapitaler, ved hvis Udlaan den borger- Morten Glenna skrinne kår i det som nå er et av landets mest etter- til Nøtterøy kommune der han foreslo at det burde lige Virksomhed og Næringsdrift kunde opmuntres Avdelingsbanksjef BM traktede områder. For et par hundre år siden rådet opprettes en sparebank enten for Nøtterøy og Tjøme i og understødtes, samt tilfældige Vanskeligheder og hungersnød blant øyas daværende .500 innbyg- fellesskap eller særskilt i hvert sogn. Formannskapet Forlægenheder afhjelpes.” gere. Folk måtte blande melet med bark, og ”…hele syntes dette var en god idé, saken ble fremmet videre flokker av utsultede mennesker drog til Vallø Salt- og i herredsstyremøte på Elgestad 14. januar 1857 ble Det ble besluttet at bankens åpningstid skulle være verk for å få brød.” det besluttet opprettet en sparebank for Nøtterøy sogn lørdag ettermiddag mellom kl. 15 og 17 for å ta imot alene. innskudd. Innskuddsrenten ble fastsatt til 4 % og utlånsrenten til 6 %, ganske snart økt til hhv. 5 % og Tekst: Bjørn R. Engaas Foto: Kirvil Håberg Allum Banken ble etablert ved at 147 aksjonærer tegnet 343 7 %. Ved åpningen forelå det 7 lånesøknader for til aksjer for til sammen 1715 speciedaler som startkapi­ sammen 510 speciedaler som alle sammen ble inn­ Etter de store krigene tidlig på 1800­tallet begynte tal. 6. juni skulle være den formelle start for ”Nøterø vilget. Normalt ble det ikke i lånesøknadene oppgitt en forsiktig økonomisk oppgang også her. Armod Sogns Sparebank” (for øvrig samme som for Tjøme noen grunn for lånet, og Direktionen spurte vanligvis ble sakte, men sikkert avløst av økonomisk vekst Sogns Sparebank). Av praktiske grunner ble åpningen heller ikke om det. drevet fram av skipsfart og fiske. I perioden fram mot utsatt til 20. juni på grunn av mangel på kontanter. Geir Vestre midten av århundret startet en prosess med etablering Den første ”direktionen” var sammensatt av 9 direk­ Banken ble drevet hjemmefra i vel førti år – og først Fagsjef BM av sparebanker en rekke steder i landet. Folketallet tører hvorav seks skipsredere, sognepresten, lensman­ i 1898 flyttet den inn i eget bygg på ”Bankvold” på hadde økt betydelig på Nøtterøy, og den økonomiske nen og kirkesanger Davidsen. Borgheim. De første årene skjedde lite, men etter oppgangen stimulerte trolig driftige mennesker til å noen års drift hadde innskuddene økt så mye at det tenke enda mer utvikling. Hvorfor ble det startet en sparebank? Ifølge bankpla­ var vanskelig ”å få anbrakt” pengene. Man startet nens § 1 heter det: med avdragsfrie lån, Direktionen bestemte at man Prest og gründer ”Indretningens Formaal er at oprette et Pengeinstitut, skulle søke etter lånekunder utenom Nøtterøy – og Det var i dette klimaet Nøtterøy fikk ny sogneprest der giver Anledning til en sikker og frugtbringende det kom en del ”ansøgere” fra bl.a. Stokke kom­ gjennom Georg Prahl Harbitz som femti år gammel Anvendelse af den i smaat erhvervede og fra de mune. Situasjonen med pengerikelighet snudde fort, kom til bygda i 1852. Da hadde han allerede i atten år daglige Fornødenheter overskydende Fortjeneste, ved og plutselig var det for lite penger i 1865 på grunn vært Stortingsrepresentant. (Han kom også til å være at modtage den i smaa Summer, gjøre disse Summer av store uttrekk i forbindelse med kontraktering av Stortingspresident i over 20 år fra 1848 – på den tiden var frugtbringende for Eierne ved at tillægge dem Renter, skip. Banken måtte derfor selv låne inn penger fra riktignok Stortinget bare samlet en periode hvert 3. år). og paa denne Maade give den Sparsomme saavel som Tønsbergs Sparebank.
 5. 5. Sogneprest Georg Prahl Harbitz, Omstilling og utvikling initiativtaker til opprettelsen av – normalt og nødvendig Nøterø Sogns Sparebank. Omstilling og endring er ikke et nytt fenomen i bank. Nye tider krever alltid evne til tilpasning og utvikling. Bankbygget på Borgheim fra 1898 måtte utvides både i 1929 og i 1952, og det ble relativt tidlig klart at banken måtte være til stede der det var flest men­ nesker bosatt. Allerede i 1931 ble det etablert filial på Teie, eller i Havebyen som området ble kalt den gangen, først i leide lokaler og i eget bygg fra 1940. Christian Myhre I 1961 ekspanderte banken ut av kommunen og Kunderådgiver BM startet filial i Tønsberg sentrum, og denne er både modernisert og endret flere ganger fram til i dag. I 1976 bestemte banken oppstart av filial i Vestskogen på Nøtterøy. Den største endringen skjedde samti­ dig med flytting av hovedkontoret fra Borgheim til Teie, en radikal og fremsynt beslutning i bankens og lokalsamfunnets historie. Det siste leddet langs denne utviklingsaksen er etableringen av enda en bankfilial på Olsrød i Tønsberg kommune for å betjene et vok­ sende befolkningsområde med moderne nærbank. Ingunn Nordby Kunderådgiver BM Bankens første pengekiste fra 1857, står i dag i bankens hovedkontor på Teie. De senere nedleggelsene av filialene i Vestskogen og Bankens utvikling henger sammen Det var uenighet om rentefastsettelsen i etterkrigs­ senest på Borgheim var lite populære da det skjedde, med samfunnet rundt tiden. Bjarne Hoff skriver i sin jubileumsberetning at styret ”…behandlet i september 1946 den illojale men begge var resultat av endret kundeatferd og Det gikk opp og ned for banken – i tråd med konjunk­ rentekonkurranse fra Tønsberg­bankenes side, idet teknologisk utvikling. Det er neppe å ta for hardt i å turene. I 1870­årene var det nedgangstider i landet, og Tore Markholm disse i stor utstrekning ytet lån til lavere rentesatser hevde at utviklingen i bank har vært større de siste 10 banken opplevde noen tunge år. I 1880­årene startet Kunderådgiver enn hva man var blitt enige om. Det virket hemmende – 20 år enn i de foregående 130 – 140 år. Teknologisk banken med gavetildelinger til kulturelle og sosiale Forsikring BM og en henvendelse om saken ga ikke noe resultat.” startet en ”revolusjon” fra slutten av 1970­tallet med formål, bl.a. ble det gitt 900 kroner til nytt orgel i I et fellesmøte med bankene i Tønsberg og Sems og den spede begynnelse til dataalderen. Oppmykningen kirken og senere 8.000 kroner til kirkens restaurering. Ramnes Sparebank ble man imidlertid enige om 3 ½ av de stive reguleringene i finansbransjen fra andre prosent for lån opptil 35 000 kroner. Ved større lån halvdel av 1980­årene, endring av skattesystemet, Rentesatsene ble ofte endret, men rettet seg hele tiden står bankene fritt. strukturendringer i næringslivet, den meget alvorlige etter rentene i Tønsbergs Sparebank. Fra lav rente i bankkrisen (som ikke rammet Nøtterø Sparebank på 1873 med 3,5 % på innskudd og 4,5 % på utlån, steg Det er ikke bare finanser banken har måttet ta stilling samme måte som mange andre banker), betydelige den raskt til henholdsvis 5,5 og 7 prosent. Bare i 1875 til. I 1948 sendte Noregs Mållag et rundskriv til alle produktutviklinger og en ytterligere kraftig omdrein­ ble renten endret 5 ganger. Senere gikk det like raskt landets banker der laget ba om mer bruk av nynorsk ing på den teknologiske utviklingsskruen i de senere nedover. i bankvirksomheten. Her var ikke bankens styre år – alt dette har lagt grunnlaget for dagens moderne umiddelbart med på notene. Styret svarte på følgende finanshus der økonomisk rådgivning dominerer på en Ved 50­årsjubileet i 1907 var bankens forvaltnings­ måte: ”Noregs Mållags rundskrivelse til sparebanken, helt annen måte enn tidligere tiders pengehåndtering. kapital 573.000 kroner og inntektene var respektable datert 1. mai d.å. er behandlet av styret i Nøtterø Bror Traalum 5.300 kroner. Ved 75­årsjubileet i 1932 var forvalt­ Sparebank. Det ble enstemmig besluttet å tilskrive I dag framstår Nøtterø Sparebank som en av de rask­ Kunderådgiver BM ningskapitalen økt til 8 millioner. Pengerikelighet Noregs Mållag således: Efter det grundige kjennskap est voksende sparebanker i landet, som forvalter om i 1920­årene, dyrtid og arbeidsløshet i 1930­årene, banken har til befolkningens sprogbruk innen kom­ lag 4,2 milliarder kroner, en aktiv deltaker i Spare­ krigsutbrudd i 1939 – alt påvirket bankens drift som munens samtlige skolekretser og nærmere distrikter, Bank 1 Alliansen, med selvstendig forankring i lokal­ likevel var tilfredsstillende gjennom hele perioden. kan styret i overensstemmelse med en temmelig nær samfunnet og tilpasset nye tider under markedsnavnet Gjenreisningen etter 2. verdenskrig var en god tid enstemmig befolkning i sprogspørsmålet uttale at SpareBank 1 Nøtterøy og SpareBank 1 Tønsberg. for banken som fram til hundreårsjubileet i 1957 for­ doblet forvaltningskapitalen til 26 millioner. Kravene nynorsk så vel i tale som skrift virker fremmed, er økte imidlertid i denne perioden. For eksempel ble det helt upraktisk i bruk og derfor i høy grad en upopulær nå krevd full sikkerhet for låneopptak i motsetning til sprogform.” i perioden etter 1. verdenskrig ”..da folk praktisk talt fikk låne det man ønsket, endog med svak garanti.” 5
 6. 6. 150 års Jubileum Fornøyd totalkundefamilie Hagen på Nøtterøy: Personlig service og nærhet viktig for oss - Vi er veldig fornøyde med lokalbanken vår og synes at den personlige service og nærhet vi opp- Godt fornøyde totalkunder i lever er så positiv at hele familien er totalkunde. Det jubilerende lokalbank sier Cathrine og John Hagen som sammen med søn- nene Stian (0) og Mads ( 7 ½) har et samlet kunde- forhold til banken som er representativt for mange personkunder til SpareBank Nøtterøy-Tønsberg. Tekst: Jack Djupvik Foto: Kirvil Håberg Allum Det som skiller litt er at Cathrine også er personlig Marit T. Andersen næringsdrivende i det hun driver en familiebarnehage. Kundesekretær BM Rådgiver Dag Arild Nilsen får mange lovord som kundekontakt. ­ Jeg gjør jo bare jobben min, kvitterer han beskjedent. Cathrine er født og oppvokst på Nøtterøy og er så å si født inn i banken, og barna er naturlig nok blitt Labb og Line­kunder. John jobber som avdelingsleder i firmaet Fosstech. De har alle engasjementene sine samlet i banken. Veldig tilfreds ­ Vi møter ikke en telefonsvarer når vi tar kontakt, og jeg synes det er grunn til å legge vekt på hvor viktig det er å ha med folk du kjenner å gjøre. Jeg synes fak­ Per Arne Kjeldsen tisk det er greit å betale litt ekstra for god service, sier Fagsjef Sparing/ John. Den gode servicen gjelder ikke bare rådgiveren Plassering vår, men er over alt i bankhuset. Andre ting du vil trekke frem? Intet negativt Jeg synes at nettsidene er gode og lette å finne frem i. - Er det intet negativt å si om banken, da? bankvalg egentlig aldri har vært noe tema. Husker du ikke navn eller telefonnummer på den skal Nei, vil føler ikke at vi har noe negativt å si. Banken Vi synes at Nøtterøy­banken vår fortjener honnør. du ha tak i, er det bare å klikke på sidene og få direkte stiller opp når vi trenger det, og har vist ryddig, grei Sa familien Hagen. kontakt. og profesjonell serviceinnstilling som gjør at vårt Cathrine og John Hagen sammen med sønnene Stian og Mads Harald Hautakoski Teamleder Sparing/ Plassering Tom Stenberg Teamleder Forsikring
 7. 7. Nøtterøy Golf: Komplett golfanlegg i nasjonal toppklasse tiden trodd på oss. ­ For oss som jobber i det daglige, har det vært trygt å vite at banken har stått bak oss, og når betingelsene er konkurransedyktige, har det ført til en enklere arbeidshverdag for meg, understreker daglig leder Kari Augerud. Jeg vil gjerne også berømme banken for at de er flinke til å bruke oss. Et komplett golfanlegg På en vakker vårdag var det vanskelig å forlate Nøt­ Bente Espeli Aftret terøy Golfbane som ikke bare er en høykvalitetsbane Kunderådgiver tilpasset alle golfere – uansett alder og nivå, men som Forsikring etter artikkelforfatterens mening serverer den beste caffelatten i Vestfold! Vi kommer igjen. Daglig leder Kari Augerud og styreleder Roar Jonstang er med rette stolt over den praktfulle golfbanen med det nye klubbhuset (stod ferdig våren 2006) i bakgrunnen. Dag–Rune Nygaard Kunderådgiver Forsikring - Vi er meget godt fornøyd med banken og det har for hvert hull. SpareBank 1 Nøtterøy­Tønsberg er lettet vårt arbeid med å være totalkunde. Vi har alt et aktivt bedriftsmedlem, og vi bruker golfbanen fra forsikringer, pensjonsordninger (OTP) og lån aktivt og bevisst i vår kunderelasjonspleie, sier i banken som alltid er flinke til å komme med løs- BM­sjef Morten Glenna. ninger på ulike spørsmål vi måtte ha. Daglig leder i Nøtterøy Golfbane as, Kari Augerud og styreleder Strid og utfordringer Roar Jonstang er helt klare i positive bedømmelse Det har stått strid om Nøtterøy Golfbane. Den striden av lokalbankens innsats. skal vi la ligge, men som styrelederen sier; banken har fulgt golfbanen og klubben i en periode med store utfordringer og betydelige investeringer. – Det har Tekst: Jack Djupvik Foto: Kirvil Håberg Allum vært fall i interessen for golf midt i utbyggingsperi­ Daglig leder Kari Augerud har sjelden tid til oden. Da gjelder det å ha is i magen og tro på prosjek­ å spille golf selv, men tar gjerne et slag til ære for Investert ca. 65 mill kroner tet. Banken har tenkt langsiktig og målrettet og hele jubileumsavisen. Bjørg Marit Sollie I det praktfulle golfanlegget på Borgheim er det in­ Kunderådgiver vestert rundt 65 millioner kroner, og bankens engasje­ Forsikring ment er nå på om lag 32 millioner kroner. Nøtterøy Golfbane er en liten bedrift med opptil 11­12 ansatte sommerstid. Tar vi med restaurantdrift og proshop som er egne forretningsmessige virksomheter er det bortimot 25 mennesker som er sysselsatt i og rundt Nøtterøy Golfbane. Det er to ansatte i administras­ jonen. En av landets beste baner Nøtterøy Golfbane er regnet som en av landets toppbaner med en 18 hulls park­ og skogsbane og en korthullsbane med 6 hull. Klubbhuset er et kapittel for seg, og må være noe av det ypperste som finnes i Norge. Storstilt dugnadsinnsats til rundt en million Erik Normann Flaaten kroner er de to med rette meget stolt av. Klubbhusin­ Kunderådgiver vesteringen har alene kostet ca. 12 millioner kroner. Forsikring Lett tilgjengelig ­ Banken er lett tilgjengelig og folkene der kjenner oss som bedrift så godt at vi slipper å gå tidkrev­ ende runder når vi har en sak, sier styreleder Roar Jonstang. Klubben og virksomheten er tuftet på en nøktern kostnadsbevissthet, og vi jobber ut fra det vi har og ikke det vi måtte håpe vi kunne ha, sier styrelederen. Alle tillitsverv er for øvrig ulønnet. Rundt 1000 aksjonærer danner bærebjelken i virk­ somheten og i tillegg kommer ca. 200 juniorer. Det er også bedriftsmedlemskap og vi har en sponsor 7
 8. 8. 150 års Jubileum Tønsberg-regionen i sterk vekst: - Viktig at lokalbanken satser offensivt på næringslivet er en viktig aktør når det gjelder gavefond og utdel­ ing fra dette. Det er en rolle som er blitt mer og mer synlig i løpet av de siste årene. Bjørn Kåre Sevik: Jeg tror at lojaliteten og nærheten til bank er mindre i dag enn tidligere. Mange­ særlig unge­ shopper rundt og har ikke den tilhørigheten til bank som før. Ellers er jeg enig med Per Arne i det meste han sier. Bjørn Engaas: Jeg er ikke enig i at lojaliteten er blitt Martin Mello vesentlig mindre. Det er fortsatt en sterk lojalitet hos Seksjonsleder PM bankkundene, og folk legger vekt på at det finnes en aktiv lokalbank som tar beslutningene på stedet. Det er viktig å ha relasjon til en bank der beslutningene treffes lokalt­ en bank som er fysisk tilstede og tar en samfunnsrolle. Men la meg også understreke at lønnsomhet må ligge i bunn. Å ta samfunnsansvar betyr ikke at en tar på seg direkte ulønnsomme og dårlige prosjekter, selv om det å drive bank alltid innebærer en viss grad av risiko. Bjørn Kåre Sevik: Når det gjelder lojalitet, tenkte jeg at den er mindre for de under 50 år og som kanskje er født andre steder. De unge har ikke samme til­ hørigheten etter min mening. Mette Ellefsen Kunderådgiver Per Arne Olsen: Jeg tror dere har rett begge to, men Adm. banksjef Bjørn R. Engaas, ordførerne Per Arne Olsen og Bjørn Kåre Sevik (f.v.) til min kollega er det viktig å peke på at særlig i i samtale om regionens framtidsmuligheter etableringsfasen er det godt å ha en kjent og lokal bankforbindelse, som vet hvem du er og hva du står De to viktigste kommunene i Sparebank Nøtterøy- Nå er banken etablert i et vekstområde­ på Olsrød­ for. Tønsbergs markedsområde, Nøtterøy og Tønsberg hvilket jeg synes er interessant. Det skal bli spen­ har begge ordførere fra Fremskrittspartiet, nende å følge utviklingen. Vi må også huske på at for Bjørn Kåre Sevik: En annen ting som jeg har merket Nøtterøys Bjørn Kåre Sevik og Tønsbergs Per Arne 50­60 år siden var Tønsberg en liten by, og jeg synes med interesse er den sterke satsingen på næringslivs­ Olsen har samme ideologiske plattform, men er det er viktig at lokalbanken har fulgt utviklingen og markedet i banken i løpet av de siste par årene. Det er nokså ulike i politikerstil og fremføring. Jubileums- vil være en del av et nødvendig konkurransebilde. hyggelig at Nøtterøy­banken er på offensiven her. avisen møtte de to sammen med administrerende Sparebanken er viktig også for Tønsberg. banksjef Bjørn Engaas til en samtale om forholdet til bank, oppgaver og hvilke fremtidsmuligheter de Bjørn Engaas: Jeg er glad for ordførernes klare og ser for den ekspansive Tønsberg-regionen. Nøtterøy positive grunnholdning. Nedleggelsen på Borgheim kommune har banken som hovedbankforbindelse, var upopulær, men nødvendig. Banken har en sam­ Inger Kristin Eide mens Tønsberg har fordelt sine engasjementer på funnsoppgave, men den kan ikke gjennomføres uten Teamleder rådgivning tre finansielle aktører- ingen av disse er Nøtterøy- at vi også er konkurransedyktig og har tilstrekkelig banken. inntjening. Derfor må vi både vokse og sørge for best mulig kostnadskontroll. Ved å samle ressursene på Nøtterøy om Teie­kontoret, kan vi satse mer på kom­ Tekst: Jack Djupvik Foto: Kirvil Håberg Allum petanse og og utvikling av gode tjenester til kundene. Avstandene er også veldig små her. For øvrig håper En viktig samfunnsaktør jeg vi kan bli en viktig samarbeidspartner også for Hvordan vurderer dere lokalbankens rolle i Tønsberg kommune i fremtiden. lokalsamfunnet? Bjørn Kåre Sevik: Sparebanken er en bærebjelke i Per Arne Olsen: I dag er valg av bankforbindelse en lokalsamfunnet og har vært det helt siden grunnlegger administrativ sak. Når det gjelder driftsdelen som Harbitz`dager. Det er naturlig at hans byste kran­ jevnlig settes ut på anbud, ville det glede meg stort, selegges hver 17.mai. Han var en samfunnsbygger og hvis dere vant frem. Men det viktigste er pris, og når en gründer. Det gode samarbeidet mellom bank og jeg nå forstår at dere er konkurransedyktige andre kommune har fortsatt gjennom ulike perioder, og jeg steder, så får vi se hva som skjer i Tønsberg. Dag Arild Nilsen vil si at det alltid har vært nært. Personlig er jeg glad Kunderådgiver for at den lokale sparebanken har vunnet anbuds­ Bør banken spille en mer aktiv og annerledes rolle konkurransene som er omtrent hvert fjerde år. fremover? Skal jeg trekke frem noe negativt, må det være Per Arne Olsen: Tønsberg er den raskest voksende nedleggelsen på Borgheim som ikke var populær da byen i Norge utenom Oslo. Tønsberg­distriktet, og det skjedde. da tar jeg med Nøtterøy og Tjøme, nyter godt av vi har velfungerende banker som både sørger for god Per Arne Olsen: Jeg konstaterer at banken har vært et konkurranse, men også har vilje og evne til å satse på verdifullt innslag i bybildet siden 1960/61. Personlig fortsatt vekst. Jeg synes bankene bidrar godt til den er jeg vokst opp med banken og har til og med hatt veksten vi opplever i dag. sommerjobb i banken på øya. Jeg har til og med vært Kundene er enkeltpersoner og bedrifter som velger med på å fakke en banksvindler­ om det var ungdom­ bank ut fra egne prioriteringer, der nærhet spiller en Ordfører Per Arne Olsen kan virke noe betenkt over melig overmot og en kjeft som gikk hele tiden vet jeg sentral rolle. Du kommer aldri bort fra lokalbanken. situasjonen. ikke, men jeg bidro iallefall til at han ble tatt. Det andre poenget mitt er at den lokale sparebanken
 9. 9. May Britt Mortensen Kunderådgiver Jon Vidar Simensen Kunderådgiver Adm. banksjef Bjørn R. Engaas er meget tilfreds med ordførernes positive holdning til banken og dens videre utvikling. Er kanskje en ny kommuneavtale på gang? Bjørn Engaas: Det er et resultat av bevisste strate­ giske veivalg. Vi synes det er viktig å være med i næringsmessig utbygging når det gjelder små og mellomstore bedrifter. Når det gjelder større engas­ jementer, har vi et utmerket samarbeid i SpareBank 1­alliansen som gjør til at vi kan påta oss større enkeltengasjementer enn om vi stod alene. Fremtidsutsikter for Tønsberg-regionen? Per Arne Olsen: Vi er et sterkt vekstområde. Det er riktig å bruke begrepet Tønsberg­regionen fordi Anita Ekeberg Gibbons arbeids­og næringsliv glir inn i hverandre. Vi har Kunderådgiver det motsatte ”problemet” av mange andre kom­ muner; da vi må takle vekstutfordringene. Flere og flere ønsker å etablere seg hos oss­ ikke så rart med den praktfulle beliggenheten og klimaet vi har i Vestfold. Det er sterk vekst på alle områder­ ikke minst boligmarkedet. Bjørn Kåre Sevik: En viktig faktor til det siste er at det bor færre mennesker i hver bolig. Per Arne Olsen: Men selv om det er vekst, ønsker vi også å vinne den regionale kampen og vokse som regionalt senter, og da må vi tilrettelegge for vekst på en annen måte enn tidligere der det totale tilbudet spiller klart inn. Etter min mening trenger Roy Antonsen vi også aktører som Ikea og SmartClub. Det er og Fagsjef Kreditt vil bli en utfordring å takle vekstsmertene fremov­ er. De sentrale myndigheter har alltid for lite fokus på vekstkommunenes problemer. Bjørn Kåre Sevik: Enig, og jeg tror at vi må tenke på at vi har felles arbeids­og boligmarked i området vårt, og da er jeg raus nok til å inkludere ”tettstedet” utenfor Nøtterøy. Ordfører Bjørn Kåre Sevik lytter til sin kollegas utredninger om Tønsberg-regionens vekstutfordringer. 9
 10. 10. 150 års Jubileum Nøtterøy-mannen Kjell Martin Studsrød: – Banken har stilt opp gjennom ulike livsfaser og vært en solid rådgiver - Jeg har vært kunde i banken i hele mitt liv - og det Kjell Martin Studsrød har hatt flere ledende still­ Har samlet alt i banken har vært og er et meget godt forhold som jeg er til- inger innen først National Industri, så Elektro Union Kjell M. Studsrød har ikke bare et totalkundeforhold freds med. Tidligere direktør og nå pensjonist Kjell og senere i ABB­systemet. Studsrød fikk også den i banken. Han har også påtatt seg verv, og har blant Martin Studsrød (født i 9) minnes med glede den vanskelige jobben med å legge ned en transformator­ annet sittet som medlem av forstanderskapet i to peri­ første sparebøssen. Nå er det sparing og plassering fabrikk i Sarpsborg som 60­åring. Det var en tid med oder. —Utbytterikt og givende lyder hans beskrivelse på andre måter som står i fokus, men selv om linjen mediestorm fra lokalpressen, men også en tid som av denne tiden. fra barndommens sparebøsse til dagens aksjeplas- lærte meg mye. Både om mennesker og media. Med sin brede og solide industribakgrunn var han seringer kan synes lang, har veien vært tuftet på også et selvsagt valg i arbeidsgruppen som skulle samme solide sparebankprinsipper. vurdere å velge ut årets industribedrift. Får velkvalifiserte råd Tekst: Jack Djupvik Foto: Kirvil Håberg Allum Nå nyter den spreke pensjonisten sitt otium på Nøt­ Jo, sparebanken har vært med meg hele livet, sier Gunn Isaksen terøy, og selv om golf aldri har fristet, tar han seg Kjell Martin Studsrød før han og rådgiver Per Arne Kunderådgiver Banken har stilt opp gjennom ulike gjerne en tur rundt den vakre golfbanen. ­ Det er Kjeldsen fordyper seg i siste utgave av ODIN For­ livsfaser virkelig blitt fint der, valtnings informasjonsskriv ”Hugin og Munin”. Nøtterøy­banken har hele tiden stilt opp, og den var Kunderådgiver Per Arne Kjeldsen er Studsrøds – Det gjelder å holde seg orientert om trender god å ha i ryggen når jeg skulle studere, den var god kontakt i banken ­ og en liten kapital har blitt brukt og utviklingstrekk, selv i min alder, sier Kjell M. å ha når hus skulle bygges og den var ikke minst en fornuftig til seriøse investeringer som har gitt god Studsrød sterk medspiller og samarbeidspartner da jeg jobbet avkastning. Det var statsobligasjoner i begynnelsen. i Tyskland i fire år fra 1988. Da var det fint å ta en Nå går det stort sett i aksjer. – Jeg får den orienter­ telefon og få ordnet det meste innen økonomiske ingen jeg ber om, og får også dra nytte av bankens gjøremål. Studsrød var salgsdirektør og plassans­ kontakter og forbindelser innen fond og aksjemeg­ varlig i en spennende brytningstid. – Jeg var jo faktisk ling. – Jeg synes det er morsomt å studere og følge med på å ansette tidligere Stasifolk og det var en med selv og foreta noen analyser på hva jeg skal satse interessant erfaring, sier Studsrød nøkternt. Stadig på på ­ dette gjerne i tett dialog med Per Arne Kjeldsen. reisefot og med uhyre mange oppgaver, var det trygt Hittil har det gått bra, konstaterer Kjell Martin Stud­ å ha en lokalbank i ryggen som kunne ta hånd om det srød nøkternt. – Han er en ”hai” på data, og kan mye Rådgiver Per Arne Kjeldsen og kunde Kjell Martin Tone Vasvik Johansen meste. ­ Det var en krevende tid, men jeg angrer ikke om aksjer, så jeg må stille godt forberedt når jeg skal Studsrød studerer de siste utviklingstrekkene i aksje- Kundesekretær et sekund på at jeg tok jobben. rådgi ham, sier Per Arne Kjeldsen. markedet. Anne–Mari Bekken Kundesekretær Arve Sundby Teamleder Kundeservice 0
 11. 11. Teknologieventyr startet i garasje: Innovatør med sans for bankens møteplasser det gjelder våre engasjementer, føler vi at banken stiller beredvillig og fleksibelt opp. Det verdsetter vi, sier Erik Lindahl og Nils Petter Berg, mens de roper inn en av de ansatte Jan Vidar Gundersen og ber ham fortelle hvordan det er å jobbe i innovasjonsbedriften Lindtel as. ­ Mellom flere telefoner beretter Jan Vidar entusiastisk om nye spennende utfordringer. – Det å jobbe med komplette IKT­løsninger er utfordrende og krevende. Travelt, ja, men også morsomt. Husk nå få navnene på de andre to medarbeiderne i bedriften; vi er en samlet gjeng, så det fortjener de, befaler Erik Line Bollæren Lindahl til slutt. Og de to siste heter Pål Fredriksen Kunderådgiver og Erik Schlytter­Henrichsen. Kundeservice To av partnerne i bedriften, gründeren Erik Lindahl og salgssjef Nils Petter Berg Helene Ruud Kundesekretær Det begynte så smått i Erik Lindahls garasje i og får en komplett infrastruktur gjennom Lindtel as. Veumåsen på Nøtterøy i 1999. Telenor-veteranen – Vi har også levert linjer til bankens ansatte, så vi hadde ”fått nok” av storkonsernet og ville prøve å har også en samarbeidsrelasjon her i tillegg til at vi er utvikle sin egen bedrift, tuftet på gode teknologiske kunde på låne­, innskudds­ og forsikringssiden. kunnskaper, et bredt nettverk og en stayervilje og evne til å forutse nye spennende prosjekter. Lindtel Pris på bankens møtearenaer as har blitt prisbelønnet og fått nyskapingspris og Som liten bedrift er det viktig å komme i kontakt mer til. - Vi har ikke tatt av på grunn av dette, men med andre likesinnede, og jeg setter stor pris på stått på videre i et hardt konkurransemarked, der de møtearenaer som banken gjennom sine treff og bredbånd utgjør en sentral del av omsetningen samlinger tilbyr, sier Erik Lindahl. Hele tiden med som totalleverandør av alle IKT-tjenester, sier Erik full tilslutning og innspill fra partner Nils Petter Berg. Lindahl. Berg er bedriftens salgssjef og en av partnerne. Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er kjøpt hos banken. Og har vi behov for raske beslutninger når Jan Vidar Gunnarsen i fullt arbeid. Tekst: Jack Djupvik Foto: Kirvil Håberg Allum Berit Buvoll Kundesekretær Fire partnere er det i den lille bedriften. Porteføljen til Lindtel har begynt å bli interessant for større selskaper, men Lindahl og hans kompanjonger har ingen planer om å selge nå. ­ Men det er store verdier som er utviklet, medgir gründeren. Med kvinnelig økonomisjef, Ingeborg Lien Strandhus, og nytt fakturasystem er også den delen under full faglig kontroll. Erik Lindahl er raus når det gjelder å omtale bedriftens medarbeidere; vi har Nøtterøys dyktigste medarbeidere. Alle er selgere Alle er dyktige innen tele og datateknologi, men alle skal også samtidig være selgere. Innovasjon og skred­ Margrete Løfqvist dersøm er to betegnelser som kjennetegner Lindtel Kundesekretær as. Selv om det er bedrifter og kommuner som utgjør grunnstammen i porteføljen på ca. 1200 kunder, har Lindtel også en god del privatkunder. – Det er kunder som kommer til oss fordi de har et spesielt problem som må løses. Det er ofte kunder som ikke spør om prisen, men heller løsningen og kvaliteten på det vi utfører. Mang en hytteboer har fått bredbånd tross na­ turen, takket være Lindtel as. Noe av hemmeligheten for vår suksess ligger i at vi er en totalleverandør for lokalmarkedet, og at vi yter service og tett oppfølging. Folkene våre er ute hele tiden og føler bokstavelig talt på nettet hva folk vil ha. Flere boligbyggelag anskaffer seg fremtidens telenett
 12. 12. 150 års Jubileum Banken og lokalsamfunnet Nøtterø Sparebank har i helt siden starten vært med Det vil føre for langt å ramse opp alle allmennyttige på å bygge det lokalsamfunnet vi har på Nøtterøy. formål i nærområdet som banken har gitt bidrag til i Innskuddsmidler har hele tiden blitt kanalisert årenes løp, vi nøyer oss derfor med noen av dem som tilbake til lokalsamfunnet som lån til de som har be- har blitt tilgodesett hittil i år: hov for å få finansiert sine prosjekter, det være seg privatpersoner, bedrifter eller Nøtterøy Kommune. Tilskudd til restaurering av orgel Denne virksomheten har også gitt banken et over- i Tønsberg Domkirke: kr 250.000,- skudd. Sparebankloven fastsetter at overskuddet fra Nye uniformer til Nøtterøy Musikkorps: kr 250.000,- driften skal legges til bankens fond som egenkapital, Ungdomsavdelingen i Nøtterøy Skytterlag: kr 100.000,- men at en andel av overskuddet også kan deles ut til Nye instrumenter Nøtterøy Skolekorps: kr 150.000,- allmennyttige formål i lokalsamfunnet. Lyssetting allé Stiftelsen Fagertun: kr 75.000,- Annette Eskedal Stiftelsen nytt Osebergskip: kr 50.000,- Kundesekretær Nøtterøy Kunstforum: kr 25.000,- Tekst: Steinar Hundstuen Totalt vil banken i jubileumsåret dele ut nærmere Foto: Per Gilding / Even Grinvoll 4,5 millioner kroner i form av gaver og reklamestøtte. I 1865 startet banken med å gi en del av overskuddet til allmennyttige formål, bl.a. ble det gitt 900 kroner til nytt orgel i kirken og senere 8.000 kroner til kirkens restaurering. I perioden fram til 1932 ble det gitt vel 125.000 kroner til ”allmennyttige formål” fordelt på en rekke ulike søkere. Helt fram til begynnelsen av 1980­tallet ble det delt ut små beløp til mange søkere hvert år, i hovedsak Trompetistene Trond Bredstrup og Anders Chris- Leder i Nøtterøy Skytterlags ungdomsgruppe Nils Mette Marit Telenius til foreninger og lag. Siden har banken prioritert å tiansen tro til med en fanfare i anledning av at adm. Otto Mathisen og markedssjef Steinar Hundstuen fra Fagsjef Utl. bet. dele ut få, men betydelig større beløp til hver søker. banksjef Bjørn Engaas overrakte bankens jubileums- banken bivåner to av ungdomsskytterne, Remi André formidling Foreninger og lag har i stedet fått støtte i form av gave til Nøtterøy Musikkorps leder Erich K. Lønmo. Nilsen (foran) og Preben Kirkeberg som gjør seg at banken har kjøpt reklameplass i programblad, på Beløpet vil bli benyttet til innkjøp av nye uniformer. klare til dagens treningsøkt. Foto: Even Grinvoll drakter og idrettsarenaer. Foto: Per Gilding Mette Irgens Olstad Kundesekretær Hege S. Nilsen Kundesekretær
 13. 13. 1857 150 år 2007 Roger Sjøblom Kundesekretær Jubileumsaktiviteter uke 23 Bente Austad Kundesekretær Vi inviterer våre kunder til å feire jubiléet sammen med oss “hele uke 23 til ende” på Teie, i Storgaten 25, Tønsberg og på Olsrød Park. Det vil bli aktiviteter av forskjellige slag, fra servering av jubileumskake og informasjon/tilbud om tjenester, til spesialarrangement for ulike kundegrupper - noen små overraskelser vil det også bli. Mandag 4.juni: Kl. 09.00 ­ 15.00: * Servering av jubileumskake/kaffe. * Jubileumstilbud på Spareavtale i ODIN aksjefond. Kl. 18.00 : * Jubileumsseminar sparing/plassering. Wenche Solvang Tirsdag 5. juni: Kundesekretær Kl. 09.00 ­ 15.00: * Servering av jubileumskake/kaffe. * Jubileumstilbud på Spareavtale i ODIN aksjefond. Onsdag 6. juni: Kl. 09.00 ­ 15.00: * Servering av jubileumskake/kaffe. * Jubileumstilbud på Spareavtale i ODIN aksjefond. Torsdag 7. juni: Kl. 09.00 ­ 17.00: * Servering av jubileumskake/kaffe. * Jubileumstilbud på Spareavtale i ODIN aksjefond. * Du vil møte våre forsikringsrådgivere i “fri dressur” ute på by’n ­ snakk med dem ­ bli med i trekningen av 1 års fri bilforsikring. * Informasjonsstand i banken om ungdomsprogrammet Xtrm. Kl. 16.30 ­ 17.30 * Nøtterøy Skolekorps har generalprøve på sitt program til NM i marsjering på Teie Torv ­ møt opp og gi korpset sin fortjente hyllest! Tonje Stormoen Fredag 8. juni: Lokalbanksjef Tønsberg Kl. 09.00 ­ 15.00 * Servering av jubileumskake/kaffe. * Jubileumstilbud på Spareavtale i ODIN aksjefond. Kl. 11.00 ­ 15.00: * Nøtterøykonferansen på Nøtterøy Kulturhus.
 14. 14. 150 års Jubileum SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg med i sterk allianse norske sparebanker inngår i SpareBank -allian- sen - større regionsparebanker og sparebanker som inngår i Samarbeidende Sparebanker. Spare- Bank Nøtterøy-Tønsberg er en av disse. Disse sparebankene har valgt å samarbeide langsiktig for å sikre den enkelte banks selvstendighet og regio- nale forankring. Samarbeidet har gjennom 0 år gitt bankene økt konkurranseevne, lønnsomhet og soliditet. Målet er å oppnå stordrifts- og kompetans- efordeler på høyde med de beste konkurrentene. Liv Birgit Fjell Kunderådgiver Tekst: Jack Djupvik Foto: Terje Heiestad SpareBank 1­bankenes samarbeid koordineres gjen­ nom det felleseide selskapet SpareBank 1 Gruppen. Dette selskapet har to oppgaver på vegne av alliansen ­ eierskap til alle felles produktselskaper og å sam­ ordne alliansens felles prosess­ og prosjektarbeid. SpareBank 1, med bankene og produktenheten SpareBank 1 Gruppen, er en av de største tilbyderne av finansielle tjenester i Norge ­ og et fullverdig alternativ til tradisjonelle finanskonsern. SpareBank 1 utgjør samlet ett av Norges sterkeste Sturla Larsen distribusjonssystem, med blant annet 350 kontorer. Kunderådgiver Totalt har alliansen ca. 5300 ansatte, hvorav ca 1100 er tilknyttet det felleseide SpareBank 1 Gruppen og dets datterselskaper. SpareBank 1 Gruppen AS er i dag eiet av SpareBank 1 Nord­Norge (19,5 %), SpareBank 1 Midt­Norge (19,5 %), SpareBank 1 SR­Bank (19,5 %), Samar­ beidende Sparebanker AS (19,5 %), Sparebanken Hedmark (12,0 %) og LO/fagforbund tilknyttet LO (10 %). SpareBank 1 Gruppen, som morselskap i et finans­ konsern, eide ved årsskiftet 100 % av aksjene i Spare­ Bank 1 Livsforsikring AS, SpareBank 1 Skadefor­ sikring AS, Bank 1 Oslo AS, ODIN Forvaltning AS samt 24,5 % av FIRST Securities ASA. I SpareBank Hege Haakonsen Claussen 1­alliansen inngår også EiendomsMegler 1 som er Kunderådgiver Norges nest største eiendomsmegler. SpareBank 1­alliansens visjon: Kundene anbefaler SpareBank 1, og opplever lokal forankring, dyktighet og en enklere hverdag. SpareBank -alliansens verdier: Nær og dyktig. SpareBank 1 Nøtterøy­Tønsberg er som nevnt en av 18 samarbeidende sparebanker som opptrer sammen. Monica Solli Kundesekretær Det er vestfoldingen Eldar Mathisen (55) som fra midten av juni i år er ansatt som ny administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen. Han har i 10 år ledet Sandsvær Sparebank (SpareBank 1 Kongsberg og Drammen)
 15. 15. Banken før og nå Banken og bankverden har forandret seg opp gjennom årene, til å begynne med sakte, de siste årene raskere og raskere. Bente Hansen Filialleder Storgt. 25, Tønsberg Bankens grunnlegger, Bankens første “hvelv” fra 1857. Sokneprest Georg Prahl Harbitz. Hege Amundsen Kunderådgiver Bankens hovedkontor på Borgheim fram til 1976. Bankens hovedkontor Teie Torv i dag. Torstein Grytting Kunderådgiver Slik så ekspedisjonslokalet ut i 1932 ... og slik fortoner det seg i dag. Morten Rindal Kunderådgiver Faksimile av bankbok fra 1857 ! I dag finner du “bankboken” i Nettbanken. 5
 16. 16. 150 års Jubileum Hilde Thygesen Sørjordet Kundesekretær Mona Eriksen Kantinemedarbeider Hovedkontor: SpareBank 1 Nøtterøy, Torvet 5 Teie Lokalbanker: SpareBank 1 Tønsberg, Storgaten 25 SpareBank 1 Tønsberg, Olsrød Park Postadresse: Postboks 70 Teie, 3106 Nøtterøy Sentralbord: 02440 Erik Rønning Kontofon: 02440 Vaktmester Telefaks: 33 30 41 10 Telefaks forsikring: 33 30 41 98 Forsikring, melding om skade: 02300 Internett: www.nottero.sparebank .no 1 E-post: service@nsp1.no Thor Jacobsen Vaktmester God å ha i ryggen 16

×