2007 Aarsrapport Mod
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

2007 Aarsrapport Mod

on

 • 1,561 views

Årsrapport 2007

Årsrapport 2007

Statistics

Views

Total Views
1,561
Views on SlideShare
1,561
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

2007 Aarsrapport Mod 2007 Aarsrapport Mod Document Transcript

 • 1857 150 år 2007 Årsrapport 2007 1 Årsrapport08.indd 1 28-03-08 08:57:58
 • VISJON OG FORRETNINGSIDÉ ”Sparebank 1 Nøtterøy – Tønsberg skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning.” Banken skal: - være en fullservice bank med alle bankprodukter samt forsikring og eiendomsmegling. - ha hovedinnretning mot privatmarkedet. - være førstevalg som næringsbank på Nøtterøy og Tjøme, og et relevant alternativ for små og mellomstore bedrifter i Tønsberg. SpareBank 1 - alliansen SpareBank 1 Alliansen er et samarbeid mellom selvstendige banker. SpareBank 1 Alliansen skal bidra til å produsere og levere konkurransedyktige finansielle tjenester med høy kvalitet slik at privatpersoner og bedrifter opplever lokal forankring, dyktighet og en enklere hverdag. SpareBank 1-bankene samarbeider om utvikling av produktselskaper gjennom det felles eide hold- ingselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. Gruppen eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring AS, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo AS, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Medlems- kort AS og SpareBank 1 Utvikling DA. Selskapet har også eierandeler i SpareBank 1 Bilplan AS (19,9 %) og First Securities ASA (24,5 %). SpareBank 1 Gruppen har det administrative ansvaret for banksamarbeidsprosessene i SpareBank 1 Alliansen der teknologi, merkevare, kompetanse, felles prosesser/utnyttelse av beste praksis og innkjøp står sentralt. Alliansen driver også utviklingsarbeid gjennom tre kompetansesentre innenfor læring (Tromsø), betaling (Trondheim) og kreditt (Stavanger). Resultatene i SpareBank 1 Gruppen viser en meget tilfredsstillende utvikling med avkastning over de mål som er fastsatt av eierne. 2 Årsrapport08.indd 2 28-03-08 08:58:00
 • SpareBank 1 Adm. banksjef Bjørn R. Engaas Nøtterøy – Tønsberg på børs Få bedrifter opplever å bli 150 år. Økonomiens dynamikk er en viktig faktor bak den svært positive utviklingen vi tilsier at bedrifter kommer og går. Bedrifter startes, noen går har opplevd i senere år. Ambisjonen om å styrke stillingen raskt inn, andre vokser og konsolideres. Noen omstiller seg som lokal finansaktør, var også bakgrunnen for at banken og vokser videre, mens andre slutter seg sammen eller fases bestemte seg for å gå på børs høsten 2007. Det har gitt oss en ut. Det finnes ikke én utviklingslinje som er riktig for alle. enda mer solid egenkapitalsituasjon, det har gitt mulighet til eierskap i banken som svært mange har satt pris på – og Noen virksomheter opplever å få et riktig langt liv. det stiller enda større krav til oss som profesjonell bank. SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg er en av disse. Banken er en av Vestfolds aller eldste nålevende bedrifter. Samtidig Vilje til å tenke nytt vil være avgjørende også fremover. har banken aldri vært så vital og dynamisk som nå. Vi skal fortsatt være i utvikling for å bli bedre. Målet er å være sterk i hele Tønsberg-området og samtidig beholde det Det skjer en rivende utvikling i bankverdenen. Dagens lokale preget – eller som en av våre samarbeidspartnere fra bankdrift har lite til felles med utgangspunktet. Men det idretten så fint sier det: ”være dønn til stede”. som binder historien og nåtiden sammen, er bankens ”oppdrag” som går ut på å bidra til økonomisk utvikling Vi bor og virker i et populært område som vokser kraftig. og vekst for privatpersoner, næringsliv og lokalsamfunnet. Banken skal være med og bidra til at denne utviklingen I tillegg skal banken sørge for at eierne får fornuftig fortsetter på en sunn måte – ikke ta for mye risiko og avkastning på sin investering. ikke for lite. Forutsetningene for å klare det, er at vi hele tiden satser på produktutvikling mot det kundene For å møte disse utfordringene fremover, er det nødvendig ønsker av banktjenester, at vi ligger i fremste rekke med kontinuerlig utvikling og omstilling. For noen år siden når det gjelder teknologiutvikling og at vi har fokus på bestemte banken seg for å bli med i SpareBank 1 Alliansen kompetanseutvikling i hele organisasjonen. Vi tror at dette som nå består av 22 selvstendige banker. Sammen med er avgjørende for at våre kunder fortsatt skal ha en sterk virksomheten i det felleseide selskapet SpareBank 1 lokal bank i ryggen. En bank som er akkurat passe stor slik Gruppen utgjør vi dermed et av Norges aller største at alle kjenner seg ”hjemme”, og en samarbeidspartner og komplette finanshus. Alle beslutninger som gjelder banken støttespiller både når det går bra og dårlig. og kundene våre, treffer vi likevel helt og fullt selv. Dette INNHOLD Revisjonsberetning for 2007 16 Hovedtall 4 Årsberetning fra kontrollkomiteen for 2007 16 Styrets beretning 5– 12 Noter 17 – 30 Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse 13 Bank i bygd og by 31 Resultatregnskap 14 Banken på børs...hvorfor? 32 Balanse 15 MARIS fikk nyskapingspris 33 Kontantstrømanalyse 16 Banken er klimanøytral 34 BANKSJEFENS HJØRNE 3 Årsrapport08.indd 3 28-03-08 08:58:02
 • Hovedtall Resultatsammendrag 2007 % 2006 % 2005 % Netto rente- og provisjonsinntekter 78.143 1,85 71.867 2,00 63.390 2,04 Sum andre inntekter 28.031 0,66 24.528 0,68 22.565 0,72 Sum inntekter 106.173 2,51 96.395 2,68 85.955 2,76 Sum driftskostnader 64.253 1,52 57.769 1,61 57.093 1,84 Resultat før tap 41.921 0,99 38.626 1,07 28.862 0,92 Tap på utlån, garantier mv 1.880 0,04 3.359 0,09 2.944 0,09 Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på vp. 4.487 0,11 (3.021) 0,08 (5.819) 0,19 Resultat etter tap 35.553 0,84 38.288 1,06 31.737 1,02 Skattekostnad 10.381 0,25 10.105 0,28 8.989 0,29 Resultat 25.172 0,60 28.183 0,78 22.747 0,73 Lønnsomhet 2007 2006 2005 Egenkapitalavkastning 1) 8,08 % 11,50 % 9,93 % Kostnadsprosent 2) 60,52 % 59,93 % 60,08 % Balansetall Brutto utlån til kunder 4.051.972 3.522.600 2.983.389 Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 4.225.609 3.522.600 2.983.389 Innskudd fra kunder 2.446.823 2.128.914 1.985.304 Innskuddsdekning 60,39 % 60,44 % 66,55 % Utlånsvekst (brutto) siste 12 mnd. 15,03 % 17,96 % 11,40 % Utlånsvekst inkl.SpareBank 1 Boligkreditt 19,96 % 17,96 % 11,40 % Innskuddsvekst siste 12 mnd. 14,93 % 7,20 % 11,50 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital 4.235.269 3.596.902 3.109.104 Forvaltningskapital 4.656.699 3.947.175 3.297.985 Tap og mislighold Tapsprosent utlån 3) 0,05 % 0,10 % 0,11 % Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,57 % 0,83 % 1,03 % Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,06 % 0,21 % 0,40 % Soliditet Kapitaldekningsprosent 14,85 % 12,21 % 13,55 % Kjernekapitalprosent 14,85 % 12,43 % 13,55 % Kjernekapital 433.149 303.858 271.661 Netto ansvarlig kapital 433.149 296.705 271.661 Beregningsgrunnlag 2.917.377 2.443.403 2.004.769 Kontor og bemanning Antall kontor 3 3 2 Antall årsverk 56,6 54,6 51 1) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 2) Sum driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter 3) Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån 4 H O V E D TA L L Årsrapport08.indd 4 28-03-08 08:58:06
 • Styrets årsberetning Norsk økonomi opplevde sterkt vekst gjennom seg til verdipapirmarkedet fordi en stor del 2007. De tre første kvartalene av året viste av de dårlige lånene har vært finansiert ved en volumøkning i bruttonasjonalprodukt for utstedelse av verdipapirer med sikkerhet i fastlands-Norge på over 5 prosent sammenlignet boliglånsporteføljer. Hvor store de samlede med samme periode året før. Det har vært en tapene i dette markedet blir, er fortsatt uklart. historisk lang og høy vekst de siste fire årene. Denne usikkerheten har gjort bankene mer Samtidig innevarslet andre halvår 2007 noe nytt. tilbakeholdne med å låne penger til hverandre Vi opplevde en økende internasjonal finansuro som igjen har redusert tilgjengelig likviditet og med utspring i det amerikanske boligmarkedet sendt pengemarkedsrentene kraftig oppover. der misligholdte lån fra kunder med dårlig betalingsevne begynte å skape problemer for Ringvirkningene fra det amerikanske flere banker. boligmarkedet gir økt kredittpåslag på foretaksobligasjoner generelt, og Selv om norsk økonomi fortsatt er meget dette gir regnskapsmessig kurstap på solid, og selv om norske banker ikke obligasjonsporteføljen i bankene. På denne er direkte eksponert mot det oppblåste måten rammer boliglånskrisen også norske amerikanske boligmarkedet, får det som skjer banker som må betale høyere rente for å låne i USA også konsekvenser i et globalisert inn penger i markedet og regnskapsføre tap på finansielt system. Fortsatt har vi ikke sett obligasjonsporteføljen.Ved inngangen til 2008 er enden på den amerikanske boliglånskrisen. det derfor større usikkerhet enn vanlig rundt den Misligholdet av slike boliglån forplanter økonomiske utviklingen. STYRETS ÅRSBERETNING 5 Årsrapport08.indd 5 28-03-08 08:58:09
 • Børskurser og boligpriser har steget kraftig siden VIRKSOMHETEN I 2007 høsten 2003 som følge av god lønnsomhet i SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg gjennomlevde bedriftene og sterk reallønnsvekst for folk flest. et av sine mest aktive år i 2007. Banken Børsen har steget med nesten 400 prosent før feiret 150-årsjubileum og besluttet samtidig de dramatiske fallene ved inngangen til 2008. å gå på børs med noterte grunnfondsbevis. Boligmarkedet har flatet ut og til dels falt etter en Jubileumsaktivitetene strakk seg gjennom EGENKAPITAL lang periode med sterk prisvekst. Inntjeningen store deler av våren og ble også fulgt av Millioner kr. i næringslivet er imidlertid stadig god, og det store gavetildelinger til almennyttige formål er grunn til å forvente fortsatt meget sterk gjennom hele året. For å fremstå som en enda 400 400 reallønnsutvikling. Dette omtales vanligvis som mer profesjonell bankaktør, og for å styrke at ”Norge går så det suser”. kapitalgrunnlaget for ytterligere sunn vekst, 350 besluttet banken emisjon og notering av Etter et historisk lavt rentenivå på 1,75 grunnfondsbevis på Oslo Børs med notering fra 300 273 prosent i mars 2004, har Norges Bank økt sin 29. oktober. Jubiléet markerte kontinuiteten og 250 246 styringsrente hele fjorten ganger til nåværende den sterke tilhørigheten til lokalsamfunnet. Den 216 5,25 prosent. Ifølge sin egen rentebane er svært vellykkede emisjonen åpnet for eierskap 200 Norges Bank nå nær toppen. Fortsatt er det til banken fra kunder, ansatte og investorer både slik at de fleste husholdninger godt klarer å i nærmarkedet, nasjonalt og internasjonalt. 150 bære sine rentekostnader. I en undersøkelse fra Sparebankforeningen sier ni av ti at de har fått Driften i SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg 100 det bedre i 2007 sammenlignet med 2006, og det utviklet seg meget positivt i 2007. Resultatet store flertallet sier at de kan bære en renteøkning av den ordinære bankdriften ligger vesentlig 50 på to prosentpoeng eller en uventet ekstrautgift over budsjett. I kroner var resultatet 35,6 0 på 20.000 kroner. millioner før skatt. Skattekostnaden er beregnet til 10,38 millioner kroner. Styret er tilfreds med Konkurransen i bankmarkedet har blitt markant resultatutviklingen. 2004 2005 2006 2007 skjerpet i senere år. Spesielt har inntoget av utenlandske banker i Norge bidratt til det. Bankens forvaltningskapital økte med 18 Marginene faller – til kundenes fornøyelse – og prosent i 2007. Brutto utlån økte med 15 prosent bankene presses til høyere kostnadseffektivitet. i bankens balanse. I tillegg overførte banken Utlånsveksten i sparebankene ved utgangen av nesten 200 millioner kroner til vårt deleide tredje kvartal 2007 var 13,5 prosent på årsbasis, selskap Sparebank 1 Boligkreditt AS. Når mens innskuddsveksten lå på 14,6 prosent. dette tas med, var den reelle veksten i utlån Særlig har innskudd fra bedriftene vist stor 20 prosent. Innskuddene i banken økte med vekst. 14,9 prosent. Rentenettoen i kroner økte med 6,3 millioner kroner og endte på 1,85 prosent i Styret i SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg, som forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er markedsnavnet banken benytter, forventer hvilket er bedre enn forventet. en fortsatt god utvikling for banken på tross av den økte usikkerhet i makrobildet som er Siden utlån vokser mer enn innskudd, er beskrevet ovenfor. Markedet i sentrale Vestfold banken i økende grad avhengig av innlån er fortsatt i god utvikling både innenfor i pengemarkedet. Bankens strategi på personområdet og bedriftsområdet. Tilflyttingen likviditetsområdet er å ha mest mulig langsiktige er høy og næringslivet går godt. Banken øker obligasjonslån og andre lån i pengemarkedet sin markedsandel og har tilfredsstillende med en diversifisert forfallsstruktur. Den kraftige risikosituasjon og lønnsomhet. økningen av priser i fundingmarkedet gjennom høsten har virket negativt med betydelig renteøkning for de fornyelser av eksterne lån som forfalt i løpet av andre halvår 2007. 6 STYRETS ÅRSBERETNING Årsrapport08.indd 6 28-03-08 08:58:10
 • Tap på utlån er bokført med 1,9 millioner kroner Gjennom samarbeidet kan vi ligge i front mot 3,4 millioner kroner i 2006. På grunn med teknologiutvikling, kompetanseheving, av nedskrivninger i verdipapirporteføljen, produktutvikling og merkevarebygging. hovedsakelig som følge av den internasjonale kredittkrisen, er samlede tap bokført med 4,5 DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT millioner kroner. Tilsvarende ble det i 2006 Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: bokført 3 millioner kroner i gevinst. Avsetning til utbytte på grunnfondsbevis ......................... kr. 1.236.365 Effekten av dette er at det bokførte resultatet Overført til bankens fond ........... kr. 17.950.494 er lavere enn i 2006 selv om resultatet av selve Avsetning til gaver for bankdriften er ca. 4,5 millioner bedre enn almennyttige formål ................... kr. 5.985.000 foregående år. Sum disponert ............................ kr. 25.171.859 Bankens soliditet er styrket betydelig gjennom Styret mener årsberetningen gir et rettvisende året som følge av grunnfondsbevisemisjonen. bilde av virksomheten for 2007. Emisjonen og overføring av nær 200 millioner av godt sikrede boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt UTBYTTE TIL AS har bidratt til å dempe behovet for ekstern GRUNNFONDSBEVISEIERNE funding. SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg Disponeringen av overskuddet følger styrets har befestet sin sterke stilling i Tønsberg- forslag til utbyttepolitikk: regionen gjennom 2007. Vekst og inntjening har SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg har som mål utviklet seg positivt både i privatmarkedet og å oppnå en inntjening som gir eierne god og bedriftsmarkedet. Det første hele året med ny sikker avkastning på investert kapital. Utbyttet bank på Olsrød i Tønsberg kommune har svart til avhenger av det resultat banken oppnår hvert år. forventningene. Banken er nå godt posisjonert for Avsetninger til eller trekk på et utjevningsfond videre vekst i hele det primære markedsområdet. vil bli vurdert i forhold til resultatet av driften hvert år og grunnfondsbeviseiernes langsiktige Styret legger stor vekt på at banken skal fremstå interesser. med et fullverdig spekter av finansielle tjenester – tradisjonelle bankprodukter som stadig Det er ønskelig at utbyttet over tid avspeiler utvikles i tråd med kundenes forventninger (for grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen. eksempel flexilån/rammelån og markedskonto for innskudd som automatisk følger pengemarkedet), Som hovedregel skal grunnfondsbeviseierne gis nye spare- og investeringsformer i samarbeid fortrinnsrett ved emisjoner. med våre deleide selskaper ODIN Forvaltning og First Securities, teknologisk avanserte og SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg ønsker sikkerhetsbaserte betalingsformer (kreditt- og at ansatte og tillitsvalgte skal være eiere av debetkort, oppdatert nettbank og lignende). grunnfondsbevis. I tillegg tilbyr vi eiendomsmegling gjennom Eiendomsmegler 1 Vestfold AS og Georg Solberg RESULTATUTVIKLINGEN (FJORÅRETS AS både for boligmarkedet og det attraktive TALL I PARENTES) fritidshusmarkedet i sentrale Vestfold. Netto rente- og provisjonsinntekter Netto rente- og provisjonsinntekter utgjorde SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg bygger på 78,14 millioner kroner (71,87) som er en økning nøkternhet og tradisjonelle sparebankverdier med 8,7 prosent sammenlignet med året før. I som nærhet til kunden, god rådgivning, stor prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital fleksibilitet, korte beslutningsveier og moderat falt rentenettoen med 14 punkter gjennom året til risiko i bankarbeidet. Samarbeidet i SpareBank 1 1,85 prosent ved utgangen av 2007. Alliansen er meget positivt for banken. Rentemarginen (kundemarginen) som er STYRETS ÅRSBERETNING 7 Årsrapport08.indd 7 28-03-08 08:58:10
 • forskjellen mellom gjennomsnittlig veide utlåns- privat- og bedriftsmarkedet med konkret vurdering og innskuddsrenter, endte på 2,35 prosent som av tapsutsatte engasjementer med etterfølgende er 5 punkter lavere enn ved inngangen til året. innstilling overfor styret når det gjelder tapsføring og nedskrivninger. Netto andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter, dvs. Låneporteføljene risikoklassifiseres i henhold DRIFTSRESULTAT- provisjonsinntekter fra betalingsformidling, til risikoklasser og godhetsklasser som viser FØR SKATT salg av fond, forsikring m.v. samt utbytte, tæringsevne. Prinsippene for behandling av Millioner kr. endte på 28 millioner kroner (24,5) som er 3,5 misligholdte lån og tilhørende nedskrivninger millioner mer enn året før og over forventet fremgår av note 2. Det er etter styrets oppfatning nivå. God utvikling i salg av ODIN-produkter, etablert tilfredsstillende interne kontrollrutiner. 50 skade- og livsforsikringer samt utbytte fra våre deleide selskaper Eiendomsmegler 1 Vestfold Banken hadde i 2007 netto tap på utlån 40 38,3 AS og Georg Solberg AS har bidratt til det gode og garantier på 1,9 millioner kroner (3,4). 35,6 resultatet. Styret har vurdert at det ikke er behov for 31,7 ytterligere nedskrivninger på nåværende 30 28 Driftskostnader tidspunkt gitt den utlånsportefølje banken har. Samlede driftskostnader i 2007 var 64,3 Gruppenedskrivninger utgjør 9,1 millioner kroner millioner (57,8). Det er 11,25 prosent høyere (8,6) som er 0,22 prosent av brutto utlån (0,24). 20 enn året før, men i tråd med budsjettet. Hovedgrunnen til kostnadsøkningen er full Individuelle nedskrivninger var ved utgangen 10 årseffekt av etableringen av nytt bankkontor av 2007 på 1,6 millioner kroner (2,0). Samlede i Tønsberg og økte kostnader til samarbeidet nedskrivninger utgjør dermed 10,7 millioner i SpareBank 1 Alliansen. Driftskostnadene kroner. Styret kjenner for øvrig ikke til at banken 0 utgjorde 1,52 prosent (1,61) av gjennomsnittlig har utsatte engasjementer som det er sannsynlig forvaltningskapital. Driftskostnader i prosent av vil påføre banken store tap de nærmeste år. Det inntekter var 60,5 prosent (59,9). vises for øvrig til note 2. 2004 2005 2006 2007 Lønn og generelle administrasjonskostnader Egenkapitalavkastning økte med 5,8 millioner kroner. På grunn Egenkapitalavkastingen endte på 8,1 prosent av økningen i rentenivået har banken lagt (11,5). Årets egenkapitalavkastning må vurderes til grunn en viss økning i avkastningen på på bakgrunn av økningen i egenkapital som følge oppsparte pensjonsmidler og tilsvarende av grunnfondsbevisemisjonen. diskonteringsrente for å beregne nåverdi av fremtidige pensjonsforpliktelser i den BALANSEN ytelsesbaserte delen av pensjonsordningen. Forvaltningskapital Bankens forvaltningskapital ved utgangen av Generelle administrasjonskostnader økte med ca. 2007 var 4.656,7 millioner kroner (3.947,2). Det 1,5 millioner kroner, mens lønnskostnader økte er en økning på 709,5 millioner kroner eller 18 med ca. 2,2 millioner kroner. prosent. Økningen skyldes både utlånsvekst og innskuddsvekst. Tap og nedskrivninger Styret legger vekt på at SpareBank 1 Nøtterøy Innskudd – Tønsberg skal ha en moderat risikoprofil. Ved årets slutt utgjorde innskudd fra kunder 2.446,8 millioner kroner (2.129). Det er 318 Låne- og garantiporteføljen er gjennomgått og millioner kroner mer enn ved utgangen av 2006 vurdert i samsvar med retningslinjer fra Kredit- som tilsvarer en økning på 14,9 prosent. tilsynet. Bankens administrasjon gjennomgår fire ganger årlig låneporteføljene innen henholdsvis Innskyterne er i 2007 godskrevet renter med 74,1 8 STYRETS ÅRSBERETNING Årsrapport08.indd 8 28-03-08 08:58:10
 • millioner kroner (38,9). Banken har ved årsskiftet Ved utløpet av 2007 hadde banken fastrentelån ikke fastrenteinnskudd. Restløpetid på innskudd for 95,5 millioner kroner (107,7) i egne bøker. er vist i note 8. Fastrentelån er sikret gjennom rentebytteavtaler. Utlån og garantier fordelt på sektorer er beskrevet Øvrige innlån i note 2.4. Bankens eksterne finansiering skjer hovedsakelig gjennom direkte opptak av lån i andre banker Verdipapirer og opptak av sertifikat- og obligasjonslån i Bankens plasseringer i verdipapirer var ved markedet. Den eksterne finansieringen utgjorde utgangen av 2007 på 442,6 millioner kroner ved slutten av året 1.742,5 millioner kroner (296). Av dette var 72 millioner kroner plassert i (1.487,5) – inkl. fondsobligasjoner. aksjer og andeler, 228 i bank-/finanspapirer, 94 i industriobligasjoner og 28 i ansvarlige lån. Av fremmedfinansieringen er 1.050 millioner kroner obligasjonsgjeld med varierende Markedsverdien av bankens beholdning av løpetid og forfallstidspunkter (1.101). 203 obligasjoner og ansvarlige lån var 94 tusen millioner kroner er direkte lån i andre banker kroner lavere enn bokført verdi. og kredittinstitusjoner, mens sertifikatlån utgjør 450 millioner kroner med under ett års løpetid. For nærmere beskrivelse av sammensetningen av Fondsobligasjoner utgjør 39,5 millioner kroner. finansporteføljen, henvises til note 3 og 4. Veksten i ekstern finansiering er i 2007 på 255 Soliditet – kapitaldekning millioner kroner (461). Ved utgangen av 2007 hadde banken en For øvrig henvises til note 8 som beskriver netto ansvarlig kapital på 433 millioner nærmere fremmedfinansieringen med kroner (296,7). Den store økningen skyldes forfallsstruktur. grunnfondsbevisemisjonen som har tilført 100 millioner kroner til den ansvarlige kapitalen. Utlån Kjernekapitalen utgjorde 433 millioner kroner. Brutto utlån økte i 2007 med 529,4 millioner kroner i bankens balanse eller 15 prosent. Risikovektet beregningsgrunnlag har i løpet av Den reelle veksten er imidlertid større. Nesten 2007 steget med 468 millioner kroner (437) eller 200 millioner kroner av godt sikrede boliglån 19,1 prosent. er overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Hensyntatt dette er veksten i 2007 nesten 730 Bankens kapitaldekning ved årsskiftet var millioner kroner eller 20 prosent. I kroner er 14,85 prosent (12,11). Overdekning i forhold til veksten vesentlig større enn året før, mens den lovbestemt krav på 8 prosent var dermed 205,6 i prosent er noe mindre. Den største relative millioner kroner. veksten har kommet i bedriftskundemarkedet, men også privatkundemarkedet har hatt meget I henhold til regnskapslovens § 3-3 er forutsetningen positiv utvikling gjennom året. Veksttakten i om fortsatt drift til stede, og årsregnskapet for 2007 bedriftskundemarkedet er bevisst redusert noe i er satt opp under denne forutsetning. 2007 sammenlignet med året før. RISIKOFORHOLD Av samlede utlån på 4.052 millioner kroner Risikoprofil (3.522), utgjorde lån til privatkundemarkedet Styret har vedtatt prinsipper for risikostyring 3.097 millioner kroner (2.855) eller 76,4 prosent som er nedfelt i bankens instruksverk, policy for (81,1). Utlån til bedriftskundemarkedet utgjorde internkontroll med etablerte nøkkelkontroller 945 millioner kroner eller 23,3 prosent (18,2). på sentrale risikoområder samt overordnet Andre sektorer utgjør 9,6 millioner kroner (26). policy beskrevet i bankens strategiplan. Internkontrollen løper gjennom hele året og med STYRETS ÅRSBERETNING 9 Årsrapport08.indd 9 28-03-08 08:58:11
 • halvårlig rapportering til styret. gjennom året. Styret anser at likviditetsrisikoen er Det er styrets overordnede policy at banken skal uendret sammenlignet med året før. Markedet for ha en lav til moderat risikoprofil. fremmedfinansiering er generelt godt. Banken har p.t. størstedelen av sin fremmed- FINANSIELL RISIKO finansiering som langsiktige obligasjonslån. Banken har definert finansiell risiko som FORVALTNINGS- sammensatt av kredittrisiko, likviditetsrisiko, Renterisiko og valutarisiko KAPITAL renterisiko, valutarisiko og legalrisiko. Norges Bank endret styringsrenten 7 ganger Millioner kr. med til sammen 1,5 prosentpoeng i 2007. 4656 Kredittrisiko Tilpasningen til renteøkningene fra Norges 4500 Kredittrisikoen er knyttet til utlån, garantier og Bank har gjort at rentemarginen har holdt 4000 3947 verdipapirer ekskl. statsgaranterte papirer. seg relativt stabil gjennom året. Den kraftige Størstedelen av utlånsøkningen er fortsatt økningen av pengemarkedsrenten som har gjort 3500 3298 innenfor godt sikrede boliglån. I løpet av fundingen vesentlig dyrere, har imidlertid gjort at 2976 2007 har banken fortsatt økt aktiviteten mot rentenettoen i prosent har falt vesentlig mer enn 3000 bedriftsmarkedet, men den relative veksten er rentemarginen. Fastrentelån i egne bøker er i sin 2500 lavere enn foregående år. Policyen er fortsatt helhet sikret gjennom rentebytteavtaler. Styret anser å konsentrere satsingen på bedriftsmarkedet ikke at renterisikoen har økt ytterligere i 2007. 2000 til bankens primære markedsområde 1500 som er Nøtterøy, Tønsberg og Tjøme. Banken har liten beholdning av fremmed Utlånsporteføljen er ved årsskiftet fordelt valuta og ikke egne valutalån. Styret anser 1000 med 76,4 prosent til personmarkedet og 23,3 valutarisikoen som minimal. prosent til bedriftsmarkedet samt 0,3 prosent 500 på øvrige sektorer. 83,1 prosent av den samlede Legalrisiko 0 porteføljen er knyttet til lån i bankens primære Banken har solid margin i forhold til det markedsområde, og det er bare enkeltstående, lovbestemte kravet om kapitaldekning (8 %). næringslån utenfor dette området. Det tidligere kravet om en daglig overholdt 2004 2005 2006 2007 likviditetsreserve (6 % av bankens skyldnader) P.t. er 94,7 prosent av personmarkedsporteføljen falt bort i 2006. Banken styrer nå etter en klassifisert som middels til svært lav risiko. For forsvarlighetsnorm for likviditet og vil utvikle bedriftsmarkedslån, er 92,1 prosent klassifisert måling og oppfølging av denne videre. Andre som middels til svært lav risiko. krav knyttet til regnskapslov, sparebanklov, finansavtalelov, personopplysningslov m.v. samt Styret vurderer kredittrisikoen til å være lav for retningslinjer fra Kredittilsynet følges løpende. verdipapirer. Styret anser legalrisikoen i banken som lav. Med bakgrunn i Kredittilsynets forskrifter og STRATEGISK RISIKO interne retningslinjer gjennomgår banken hvert Strategisk risiko utgjøres blant annet kvartal utlånsporteføljen med henblikk på å av markedsrisiko, organisasjonsrisiko, identifisere mulige tapsutsatte engasjementer. kompetanserisiko. Samlede nedskrivninger utgjør til sammen Konkurransen i bankmarkedet i Tønsbergområdet 10,7 millioner kroner. Det er foretatt er fortsatt meget sterk. Styret anser likevel ikke gruppenedskrivninger i 2007 med 0,5 millioner at bankens konkurranseposisjon er svekket kroner hvorav 99 tusen kroner er knyttet til gjennom året. Det har vært arbeidet kontinuerlig reverseringer i bedriftsmarkedsporteføljen. med organisasjonsjusteringer for å oppnå en mest mullig effektiv drift. Sammen med den økte Likviditetsrisiko satsingen på kompetanseutvikling står banken Likviditetssituasjonen har vært komfortabel dermed godt rustet i forhold til konkurransen 10 STYRETS ÅRSBERETNING Årsrapport08.indd 10 28-03-08 08:58:11
 • i markedet. Det strategiske risikobildet anses i EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE hovedsak å være stabilt. Eierstyring og selskapsledelse omfatter de mål og prinsipper som virksomheten styres etter og OPERASJONELL RISIKO skal sikre grunnfondsbeviseieres, innskyteres og Dette er knyttet til interne arbeidsoperasjoner, andre gruppers interesser. Bankens prinsipper kundetransaksjoner og bruken av tekniske for eierstyring og selskapsledelse er forankret transaksjoner i produksjonen. Etter styrets i lover, forskrifter og norsk anbefaling for UTLÅN oppfatninger er den operasjonelle risikoen under eierstyring og selskapsledelse. Hensikten er at god kontroll og i liten grad endret i 2007. virksomhetsstyringen skal sikre en forsvarlig Bedriftsmarkedet 23,3% formuesforvaltning og drift gjennom åpenhet, Andre sektorer 0,3% ORGANISASJON, LIKESTILLING OG forutsigbarhet og gjennomsiktighet. ARBEIDSMILJØ Ved utgangen av 2007 hadde Sparebank 1 Oslo Børs krever at selskaper notert på børsen i Nøtterøy-Tønsberg 59 ansatte i bankvirksomheten. årsrapporten skal gi en samlet redegjørelse for Disse personene utfører 56,6 årsverk. 54 prosent eierstyring og selskapsledelse og at eventuelle av de ansatte ved årsskiftet var kvinner. avvik fra norsk anbefaling skal forklares. Banken legger vekt på å behandle kvinner SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg følger norsk og menn likt. Det er ingen mekanismer i anbefaling for eierstyring og selskapsledelse med lønnssystemet som bevisst skal favorisere ett av de tilpasninger som er naturlige for sparebanker. kjønnene. Bankens operative ledergruppe på seks En nærmere beskrivelse av bankens policy Personmarkedet 76,4% personer består av fem menn og én kvinne. for eierstyring og selskapsledelse finnes i eget kapittel i årsrapporten. I henhold til bankens vedtekter, er styret sammensatt av fem valgte medlemmer. I tråd GRUNNFONDSBEVIS med endringer i Sparebankloven, trådte adm. Ved utgangen av 2007 var det registrert 1.423 banskjef ut av styret pr. 30. juni 2007. 60 prosent eiere av grunnfondsbevis mot 1.233 ved av de valgte styremedlemmene er kvinner. emisjonen i oktober samme år. Antall eiere med Av øvrige tiltak for å fremme likestilling, har adresse i Vestfold utgjorde ved årsskiftet 353 banken utpekt kvinnelig varamedlem for eller 24,81 prosent. Disse eide 37 prosent av adm. banksjef til styret i bankens to deleide antall utstedte grunnfondsbevis. eiendomsmeglerselskaper. Ved utgangen av 2007 kontrollerte de 20 største Det totale sykefraværet i 2007 var 2 prosent eierne 41,3 prosent av grunnfondsbeviskapitalen. (1,4). På grunnlag av interne klimamålinger blant de ansatte, er det grunnlag for å si at det Kursen på bankens grunnfondsbevis var 112 fysiske og sosiale arbeidsmiljøet er godt. Det er kroner. Emisjonskursen var 110 kroner. avholdt 2 ordinære møter i arbeidsmiljøutvalget som annethvert år ledes av henholdsvis Inntjeningen pr grunnfondsbevis ble 6,2 representant for bankens ledelse og ansatte. For kroner, og det foreslås et utbytte på 1,15 2007 ble utvalget ledet av representant for de kroner pr grunnfondsbevis for 2007. I henhold ansatte. Flere tiltak er satt i verk for å styrke det til Kredittilsynets retningslinjer tillates det forebyggende helsearbeidet. bare utbetalt utbytte for tidsperioden fra emisjonstidspunkt og ut året. Banken har i 2007 ikke hatt noen personskader som følge av virksomheten. Så langt styret FREMTIDSUTSIKTER kjenner til, har bankens virksomhet ikke I den senere tid har vi opplevd tiltakende forurenset det ytre miljø. finansiell uro som konsekvens av internasjonale forhold. Norsk økonomi er imidlertid fortsatt STYRETS ÅRSBERETNING 11 Årsrapport08.indd 11 28-03-08 08:58:12
 • sterk, men internasjonal økonomisk utvikling vil være moderate også fremover. Bankens påvirker norske forhold gjennom et globalisert soliditet er økt ytterligere gjennom emisjonen av finansielt system. Det er grunn til å tro at grunnfondsbevis i 2007. Banken har gjennomført vi også her vil se en mer moderat pris- og beregning av nødvendig kapital etter de nye omsetningsvekst i boligmarkedet. Sentrale BASEL II-reglene som alle banker må tilpasse Vestfold er et svært attraktivt område, og det seg i løpet av 1. kvartal 2008. Resultatet av forventes derfor ikke en vesentlig svekkelse av beregningen viser at banken har en betydelig bolig- og arbeidsmarkedet i denne regionen på buffer av overskuddskapital. kort og mellomlang sikt. Også næringslivet i vårt område forventes å ha en fortsatt positiv Som ledd i arbeidet med å profesjonalisere banken utvikling. Det er likevel grunn til å anta at den når det gjelder spare- og investeringsområdet, sterke kredittveksten banken har opplevd vil er det søkt Kredittilsynet om konsesjon som avta noe. verdipapirforetak i henhold til de nye MiFID- reglene som regulerer rådgivning på området. Det Banken forventer at det vil bli økt fokus på forventes svar fra tilsynet innen 1. mai 2008. spare- og investeringsalternativer, og banken vil Banken har nylig gjennomført et prosjekt for posisjonere seg for å bli en sterkere aktør på dette å klimanøytralisere virksomheten gjennom området. beregning av CO2-utslipp. Som oppfølging av dette, vil det kjøpes inn FN-godkjente Kredittspreaden økte kraftig i annet halvår klimakvoter tilsvarende egne utslipp. Ved siden 2007, og dette har gitt høyere fundingkostnader av å være et positivt miljøbidrag, forventes det at for banken. Det er grunn til å anta at prisen dette vil gi en god ømdømmeeffekt for banken. på fremmedfinansiering vil holde seg høyere gjennom 2008 enn det som har vært situasjonen Det vil bli lagt betydelig vekt på i senere år. Banken har ikke opplevd problemer merkevarebygging og profilering som med refinansiering av lån i markedet og forventer sparebankalternativet i Tønsbergområdet heller ikke det fremover. gjennom 2008. Resultatene av bankdriften er gode. Effekten av Styret ønsker å takke bankens ansatte for innsatsen nytt bankkontor i Tønsberg er som forutsatt, og i 2007. Styret vil også rette en takk til kunder, styret forventer en fortsatt god resultatutvikling tillitsvalgte og andre forbindelser som har bidratt for hele banken. Banken har hatt svært lave til at banken har en sterk posisjon i markedet. tap på bankdriften og forventer at tapene Nøtterøy, 12. februar 2008 Styret for Nøtterø Sparebank BJØRN R. HELLEVAMMEN TRULS A. SKJERVE REIDUN SUNDAL (Styreleder) HILDE P. AARSETH KRØGENES INGER KRISTIN EIDE BJØRN R. ENGAAS (ADM. BANKSJEF) Fra administrasjonen 12 STYRETS ÅRSBERETNING Årsrapport08.indd 12 28-03-08 08:58:12
 • 6. Generalforsamling Redegjørelse om Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling tilpasset grunnfondsbevis i sparebanker og med de eierstyring og frister for innkalling av representantskap som følger av Sparebankloven. selskapsledelse 7. Valgkomité Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling og kravene i Sparebankloven. Styret i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i ”Norsk anbefaling: 8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og Eierstyring og selskapsledelse” av 4. desember 2007 så uavhengighet langt disse er tilpasset forholdene i en mindre sparebank. Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling så langt disse samsvarer med reglene i Sparebankloven. Bankens verdigrunnlag bygger på tradisjonelle sparebankverdier og uttrykkes gjennom NÆRHET 9. Styrets arbeid og DYKTIGHET. Banken har utformet egne etiske Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling. Det retningslinjer. har ikke vært opprettet styreutvalg, revisjons- eller kompensasjonsutvalg. 2. Virksomhet Vedtektene spesifiserer formålet som sparebank og er 10. Risikostyring og intern kontroll utformet i tråd med lovverket og godkjent av Kredittilsynet. Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling. Bankens visjon og forretningsidé fremgår av årsrapporten. Bankens vedtekter er utlagt på bankens hjemmeside. 11. Godtgjørelse til styret Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling. Ett av 3. Selskapskapital og utbytte styrets medlemmer har utført sporadisk juridisk rådgivning Banken har tilstrekkelig ansvarlig kapital iht lovens for banken knyttet til enkeltsspørsmål og etter konkret krav. Bankens ansvarlige kapital anses tilstrekkelig i bestilling fra bankens administrasjon. forhold til mål, strategi og risikoprofil. Styret har vedtatt en utbyttepolitikk som bygger på at banken skal ha 12. Godtgjørelse til ledende ansatte en inntjening som gir god og stabil avkastning på den Styret har ikke fastsatt retningslinjer for godtgjørelse til samlede egenkapitalen og derigjennom skape verdier ledende ansatte eller en fast lederlønnspolitikk. Bonus til for grunnfondsbeviseierne i form av konkurransedyktig ledende ansatte er identisk med bonus til andre ansatte i utbytte og verdistigning på grunnfondsbevisene. Bankens banken og basert på felles utarbeidede måleparametre for årsoverskudd vil bli fordelt mellom grunnfondsbeviseierne oppnådde resultater. og bankens fond i samsvar med deres andel av bankens egenkapital. I den forholdsmessige fordelingen mellom 13. Informasjon og kommunikasjon kontantutbytte og utjevningsfond, vil variasjoner kunne Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling med fremkomme når hensynet til bankens egenkapitalutvikling unntak av at det ikke er fastsatt retningslinjer for må vektlegges. Utbyttet utdeles normalt én gang pr. bankens kontakt med grunnfondsbeviseierne utenfor år etter at representantskapet har godkjent regnskapet representantskapsmøter og grunnfondsbeviseiermøter. for foregående regnskapsår. Det gjelder ikke særskilte restriksjoner eller prosedyrer for utlendingers rett til 14. Selskapsovertakelse utbytte. Som hovedregel skal grunnfondsbeviseierne gis Banken har ikke egne retningslinjer for slike tilfeller da det fortrinnsrett ved emisjoner. Banken ønsker at ansatte og reguleres av Sparebankloven og Kredittilsynets tolkninger tillitsvalgte skal være eiere av grunnfondsbevis. Styret har av loven. p.t. ikke fullmakt til å foreta ytterligere kapitalforhøyelser eller fullmakt til å kjøpe egne grunnfondsbevis på vegne av 15. Revisor banken. Revisor legger frem årlig plan for sitt revisjonsarbeid. Revisor deltar i styremøte som behandler årsregnskap og 4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med årlig internkontroll. Styret og revisor har ikke egne møter nærstående uten at daglig leder eller andre fra administrasjonen er til Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling tilpasset stede. Styret har ikke fastsatt retningslinjer for den daglige grunnfondsbevis i sparebanker. ledelsens adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon. Styret vil orientere representantskapet om 5. Fri omsettelighet revisors godtgjørelse ved representantskapets behandling Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling tilpasset av årsregnskap. grunnfondsbevis i sparebanker. REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SLESKAPSLEDELSE 13 Årsrapport08.indd 13 28-03-08 08:58:12
 • Resultatregnskap (Hele tusen kroner) Noter 2007 2006 2005 Renteinntekter og lignende inntekter Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 797 1 241 968 Renter o.l. av utlån til og fordringer på kunder 8 214 619 144 973 113 854 Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre 15 759 7 973 5 383 rentebærende verdipapirer 8 551 241 726 8 926 163 113 3 309 123 514 Andre renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 23 810 15 167 10 771 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 74 092 38 897 27 441 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 63 062 35 254 20 277 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 9 2 619 1 925 1 600 Andre rentekostnader og lignende kostnader - 163 583 3 91 246 35 60 124 Netto rente- og provisjonsinntekter 78 143 71 867 63 390 Utbytte og andre innt.av vp. med variabel avkastn. Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 2 734 2 734 1 373 1 373 1 185 1 185 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon 721 681 634 Andre gebyrer og provisjonsinntekter 8 24 869 25 589 23 278 23 959 21 836 22 470 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader 3 090 3 090 2 951 2 951 3 066 3 066 Netto verdiendring og gevinst/tap valuta og andre renteb. vp Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer - 2 45 64 Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 257 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta 1 285 1 540 1 028 1 074 898 961 Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer 13 42 76 Andre driftsinntekter 1 244 1 257 1 031 1 073 938 1 014 Sum andre inntekter 28 031 24 528 22 565 Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn 10.2 23 605 21 434 20 280 Pensjoner 10.4 3 950 3 706 4 685 Sosiale kostnader 7 161 5 344 5 334 Administrasjonskostnader 19 065 53 782 17 544 48 028 14 324 44 623 Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler Ordinære avskrivninger 7 2 923 2 923 2 316 2 316 2 584 2 584 Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer 1 543 1 603 1 608 Andre driftskostnader 10.3 6 005 7 549 5 822 7 425 8 278 9 887 Sum driftskostnader 64 253 57 769 57 093 Resultat før tap 41 921 38 626 28 862 Tap på utlån, garantier mv 2.2 Tap på utlån 2 195 3 044 2 944 Tap på garantier mv - 315 1 880 315 3 359 2 944 Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på vp. Nedskrivning / reversering av nedskrivning 4 690 334 - 4 553 Gevinst - 203 4 487 - 3 355 - 3 021 - 1 265 - 5 819 Resultat etter tap 35 553 38 288 31 737 Skatt på ordinært resultat 11 10 381 10 381 10 105 10 105 8 989 8 989 Resultat av ordinær drift etter skatt 25 172 28 183 22 747 Resultat for regnskapsåret 25 172 28 183 22 747 Overføringer og disponeringer 5 Forelått utbytte på grunnfondsbevis 1 236 Overført til Sparebankens fond 17 950 25 933 21 947 Overført til gavefond og/eller gaver 5 985 25 172 2 250 28 183 800 22 747 Nøtterøy 12. februar 2008 BJØRN R. HELLEVAMMEN TRULS A. SKJERVE REIDUN SUNDAL (Styreleder) HILDE P. AARSETH KRØGENES INGER KRISTIN EIDE BJØRN R. ENGAAS (ADM. BANKSJEF) Fra administrasjonen 14 R E S U LTAT R E G N S K A P Årsrapport08.indd 14 28-03-08 08:58:13
 • Balanse (Hele tusen kroner) Noter 2007 2006 EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker 9 15 198 15 198 14 801 14 801 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 9 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 88 156 73 514 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 2 340 90 496 660 74 174 Utlån til og fordringer på kunder 2, 9, 10 Kasse-/drifts- og brukskreditter 265 930 142 464 Byggelån 37 522 29 533 Nedbetalingslån 3 748 520 3 350 602 Sum utlån før nedskrivinger 4 051 972 3 522 600 - Individuelle nedskrivninger - 1 631 - 1 971 - Nedskrivninger på grupper av utlån - 9 076 - 10 708 - 8 617 - 10 588 Netto utlån til kunder 4 041 264 3 512 012 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 3, 9 Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige 48 351 Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre 370 602 370 602 187 611 235 962 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 4, 9 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 71 192 58 762 Andeler i ansv. selskaper, K/S mv. 798 71 989 798 59 560 Immatrielle eiendeler 11 Utsatt skattefordel 4 276 4 276 2 683 2 683 Varige driftsmidler 7, 9 Maskiner, inventar og transportmidler 9 846 5 659 Bygninger og andre faste eiendommer 13 806 23 653 13 707 19 366 Andre eiendeler 9 8 039 8 039 4 200 4 200 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter 24 361 17 752 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader: Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 10.4 3 795 4 625 Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 3 026 31 182 2 039 24 417 Sum eiendeler 4 656 699 3 947 175 GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner 9.3 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 203 000 203 000 147 000 147 000 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 1 721 773 1 545 827 Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 725 050 2 446 823 583 087 2 128 914 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 9.3 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak 450 000 200 000 Obligasjonsgjeld 1 050 000 1 101 171 Egne ikke-amortiserte obligasjoner - 1 500 000 - 93 1 301 078 Annen gjeld 9 30 756 30 756 30 503 30 503 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 25 813 25 813 19 863 19 863 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser 10.4 8 126 6 978 Utsatt skatt 11 1 989 2 652 Individuelle nedskrivninger på garantiansvar 2 - 315 Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 35 10 150 - 9 945 Ansvarlig lånekapital 9.3 Evigvarende ansvarlige lån 39 510 39 510 39 440 39 440 Sum gjeld 4 256 051 3 676 744 Innskutt egenkapital 5, 6 Grunnfondsbeviskapital 107 510 - Overkursfond 4 756 112 266 - - Opptjent egenkapital 5 Sparebankens fond 288 382 288 382 270 431 270 431 Sum egenkapital 400 647 270 431 Sum gjeld og egenkapital 4 656 699 3 947 175 POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede forpliktelser Garantier 2 51 469 51 469 46 701 46 701 BALANSE 15 Årsrapport08.indd 15 28-03-08 08:58:14
 • Kontantstrømanalyse Revisjonsberetning Bankens kontantstrømoppstilling bygger på den direkte metoden fordelt etter bankens virksomhetsområder. Likviditetsbeholdningen består av kontanter, som for 2007 er bankens kassebeholdninger og minibankbeholdninger i norsk og utenlandsk valuta, samt bankens innskudd i Norges Bank og innskudd uten løpetid i andre Til representantskapet i Nøtterø Sparebank. finansinstitusjoner. Ledelsens ansvar og revisors oppgave (Hele tusen) 2007 2006 Vi har revidert årsregnskapet for Nøtterø Sparebank Årets avdrag på nedbetalingslån mv til kunder 1 506 618 1 457 286 for regnskapsåret 2007, som viser et overskudd på kr Nydiskonteringer på nedbetalingslån til kunder (2 076 172) (1 913 424) 25 172 000. Vi har revidert opplysningene i årsberetningen Endring i saldo på kreditter ( 131 454) ( 78 232) om årsregnskapet, forutsetningene om fortsatt drift og Rente- og provisjonsinnbetalinger på utlån 209 581 141 634 forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet Overført til kredittforetak 194 055 består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, Tilbakeført fra kredittforetak ( 23 663) og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god Inngått på tidligere års konstaterte tap 327 208 regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelse av Kontantstrøm fra utlånsvirksomheten (A) ( 320 709) ( 392 529) regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av sparebankens styre og adm. banksjef. Vår oppgave er å Endring i saldo på innskudd fra kunder uten avtalt løpetid 175 946 115 636 uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til Endring i saldo på innskudd fra kunder med avtalt løpetid 141 963 27 384 revisorlovens krav. Renteutbetalinger til kunder ( 73 991) ( 38 877) Kontantstrøm fra innskuddsvirksomheten (B) 243 918 104 142 Grunnlag for våre uttalelser Vi har utfør revisjon i samsvar med lov, forskrift og god Endring i fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 1 680 660 revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt Renteinnbetalinger på innskudd fra kredittinstitusjoner 2 797 1 241 av den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene Kontantstrøm fra innskudd i kredittistitusjoner (C) 4 477 1 901 krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke Andre inntekter 27 942 25 395 inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter Betalbare driftskostnader ( 64 420) ( 58 401) kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger Betaling av skatter ( 11 344) ( 8 941) informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede Utbetaling av gaver ( 2 356) ( 399) regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt Endring i andre eiendeler ( 5 901) ( 4 510) vurdering av innholdet i presentasjonen av årsregnskapet. I Endring i annen gjeld ( 6 108) 5 402 den grad det følge av god revisjonsskikk, omfatter revisjon Kontantstrøm fra løpende drift (A + B + C + D = E) ( 133 964) ( 327 608) også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår Innbetaling vedr. nye lån fra kredittinstitusjoner 56 000 27 000 revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Utbetalinger ved innfrielse av lån fra kredittinstitusjoner ( 35 279) Innbetaling ved utstedelse av verdipapirlån 550 000 820 470 Uttalelse Utbetalinger ved innfrielse av verdipapirlån ( 351 078) ( 351 078) Vi mener at Renteutbetalinger på finansiering ( 75 587) ( 39 691) • årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter Kontantstrøm fra finansiering (F) 179 335 421 422 og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling 31.desember 2007 og av resultatet og kontant- Innbetalinger vedr. salg av verdipapirer 120 069 185 908 strømmene i regnskapsåret overensstemmelse med Utbetalinger vedr. kjøp av verdipapirer ( 272 297) ( 219 126) regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge Kursgevinster/tap på verdipapirer klassifisert som anleggsmidler 458 3 400 • ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for Renteinnbetalinger på obligasjoner og sertifikater 15 787 7 963 ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon Mottatt utbytte på verdipapirer 2 734 1 373 av regnskapsopplysninger Investert i varige driftsmidler ( 7 279) ( 3 332) • opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, Salg av driiftsmidler til salgspris 260 35 forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til Kontantstrøm fra investeringer (G) ( 140 267) ( 23 779) anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Innbetalinger vedr. emisjon av grunnfondsbevis 118 261 Kostnader ved emisjon av grunnfondsbevis ( 8 327) Tønsberg, 12.februar 2008 Kontantstrøm fra egenkapitalen (H) 109 934 KPMG AS Endring i likviditetsbeholdningen (E + F + G + H) 15 038 70 035 Arne H. Sæther Siv Karlsen Moa + Likviditetsbeholdning 01.01 88 315 18 280 Statsautorisert revisor Statsautorisert revisor = Likviditetsbeholdning 31.12 103 353 88 315 som består av: Kontanter og fordringer på sentralbanker 15 198 14 801 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 88 156 73 514 103 353 88 315 Årsberetning fra kontrollkomiteen for 2007 Kontrollkomitéen har ført tilsyn med at bankens virksomhet er drevet Kontrollkomitéen har gjennomgått styrets årsberetning, resultatregnskap i samsvar med Sparebanklovens bestemmelser, bankens vedtekter, og balansen, uten at dette gir foranledning til noen bemerkninger. representantskapets vedtak og andre bestemmelser som banken har plikt Kontrollkomitéen vil anbefale at resultatregnskapet og balansen fastsettes til å rette seg etter. som bankens regnskap for 2007. Komitéen har gjennomgått styrets protokoller og for øvrig foretatt de under- NØTTERØY 18.FEBRUAR 2008 søkelser som Sparebankloven og kontrollkomitéens instruks bestemmer. BJØR N BYDAL, KONTROLLKOMITEENS LEDER ROLF K APSTAD / AR ILD STEN HANSEN 16 K O N TA N T S T R Ø M S A N A LY S E Årsrapport08.indd 16 28-03-08 08:58:14
 • Noter INNHOLD 1. Regnskapsprinsipper ...................................................................................................................... 18 2. Utlån til kunder................................................................................................................................ 20 2.1 Tap på utlån og garantier ......................................................................................................... 20 2.2 Misligholdte og øvrige tapsutsatte engasjementer .................................................................. 20 2.3 Risikoklassifisering av utlån, kreditter og garantier. ............................................................... 21 2.4 Brutto utlån og garantier fordelt på sektor og viktige næringer ............................................. 23 2.5 Fordeling av bankens garantiansvar ........................................................................................ 23 2.6 Geografisk fordeling av utlån og garantier:.............................................................................. 23 3. Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer .................................................. 23 3.1 Obligasjoner .............................................................................................................................. 23 3.2 Sertifikater ................................................................................................................................ 23 3.3 Ansvarlig lånekapital i andre selskaper .................................................................................... 24 4. Aksjer/grunnfondsbevis/aksjefond/DA ........................................................................................... 24 5. Ansvarlig kapital ............................................................................................................................. 24 5.1 Egenkapital ............................................................................................................................... 24 5.2 Kapitaldekning ......................................................................................................................... 25 6. Grunnfondsbevis .............................................................................................................................. 25 7. Varige driftsmidler ........................................................................................................................... 26 8. Gebyrer og provisjoner .................................................................................................................... 26 9. Likviditetsforhold og finansiering ................................................................................................... 27 9.1 Likviditetsrisiko ....................................................................................................................... 27 9.2 Renterisiko ................................................................................................................................ 27 9.3 Gjeld .......................................................................................................................................... 28 9.4 Finansielle derivater ................................................................................................................ 28 10. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn ........................................................................... 28 10.1 Antall ansatte............................................................................................................................ 28 10.2 Lønninger, honorarer etc. ......................................................................................................... 29 10.3 Revisjonskostnader................................................................................................................... 29 10.4 Pensjonsforpliktelser ovenfor tjeneste og tillitsmenn............................................................. 29 11. Skatter............................................................................................................................................... 30 11.1 Beregning av skattekostnad for 2007: ...................................................................................... 30 11.2 Utsatt skatt ................................................................................................................................ 30 12. Kostnader knyttet til Bankenes sikringsfond ................................................................................. 30 NOTER 17 Årsrapport08.indd 17 28-03-08 08:58:15
 • 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Misligholdte og tapsutsatte lån Et lån anses for misligholdt når kunden ikke Generelt har innbetalt forfalt termin innen 90 dager Bankens årsoppgjør utarbeides i etter terminforfall, eller når en konto eller en overensstemmelse med regnskapsloven og rammekreditt har stått i overtrekk 90 dager forskrift om årsregnskap for banker samt sammenhengende. Lån som ikke er misligholdt, gjeldende norske regnskapsstandarder og god men hvor kundens økonomiske situasjon tilsier regnskapsskikk. en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt, vurderes Utlån til kunder som tapsutsatt. Utlån til kunder vurderes etter utlånsforskriften av 21. desember 2004. Det vil si til amortisert Varige driftsmidler kost som er lånets pålydende med fradrag av Varige driftsmidler er oppført i balansen til mottatte avdrag, periodiserte etableringsgebyr og anskaffelseskost etter fradrag for ordinære nedskrivninger for forventede tap. bedriftsøkonomiske av- og nedskrivninger. Avskrivningene foretas lineært over Nedskrivninger for tap driftsmidlenes antatte økonomiske levetid. Individuell nedskrivning for tap på et Innredning av lokalene på vårt kontor på Olsrød engasjement finner sted når det foreligger og i Tønsberg avskrives over leiekontraktens objektiv informasjon om at en tapshendelse løpetid. Bedriftsøkonomiske avskrivninger har inntruffet og at denne hendelsen reduserer kostnadsføres over resultatregnskapet. fremtidige kontantstrømmer på et utlån. Differansen mellom skattemessige og Objektiv informasjon kan være vesentlige bedriftsøkonomiske avskrivninger utgjør finansielle problemer hos låntaker som har ført midlertidige forskjeller og danner grunnlag for til redusert betalingsevne, betalingsmislighold beregning av utsatt skatt. eller andre vesentlige kontraktsbrudd. Nedskrivningen beregnes som forskjellen Finansielle derivater mellom lånets balanseførte verdi og nåverdien Banken har inngått renteswapavtaler for av de fremtidige kontantstrømmer neddiskontert å redusere bankens eksponering overfor med lånets effektive rente ved tidspunktet for svingninger i rente/avkastning på poster innefor nedskrivningen. balansen. Avtalene er rene sikringsforretninger. Renteswapavtaler medfører en avtale om bytte av Nedskrivning på gruppenivå foretas hvor rentebetingelser for et avtalt beløp over en avtalt tapshendelser ikke kan identifiseres på periode. De verdsettes etter samme prinsipper enkeltengasjementer. Tapserfaring og som den sikrede post. Det fremkommer således analyseverktøy benyttes som grunnlag for ikke noen isolerte gevinster eller tap på disse. beregningene av gruppevise nedskrivninger. Brutto resultat av rentebytteavtalene er ført med Gruppenedskrivninger spesifiseres for rentekostnader og renteinntekter. personmarked og bedriftsmarked, men er ikke tilordnet de enkelte næringer. Verdipapirer Beholdningen av obligasjoner er klassifisert Alle bankens engasjementer gjennomgås hvert som varig eie/anlegg og vurderes til laveste kvartal med hensyn til om det er nødvendig å verdi av anskaffelseskost og markedsverdi foreta individuell nedskrivning. på balansedagen. Eventuell underverdi på denne beholdningen nedskrives og belastes Banken klassifiserer et tap som konstatert når det det ordinære resultatet. Eventuell underkurs er på det rene at de tiltak som er satt i verk for å inntektsføres planmessig over obligasjonens inndrive utestående beløp ikke har ført fram. løpetid. Inntekten resultatføres som en justering av renteinntekter obligasjoner. Sertifikater 18 NOTER Årsrapport08.indd 18 28-03-08 08:58:15
 • klassifiseres som omløpsmidler. For verdiansettelse av pensjonsmidler og beregning av påløpte pensjonsforpliktelser Bankens aksjer er som hovedregel klassifisert benyttes estimerte verdier. Beregningene foretas som anleggsaksjer. Dette er i tråd med bankens av aktuar basert på opplysninger fra banken. policy på området. Den skal være lite eksponert i aksjemarkedet. Vår beholdning anses å være Kostnads- og inntektsføring, periodisering av strategisk karakter. Aksjene vurderes til Renter og provisjoner tas inn i regnskapet etter laveste verdis prinsipp. For det meste er våre hvert som disse opptjenes som inntekter eller aksjer unoterte og kurser settes kun årlig/ved påløper som kostnader. Inntektsføring av renter behov. Dersom virkelig/estimert verdi er lavere stoppes ved nedskrivning av et engasjement en bokført verdi, nedskrives aksjen til virkelig/ dersom det ikke er ventet innbetaling av renter estimert verdi. i den forventede kontantstrømmen. Beregnede renter føres i disse tilfellene som opptjente ikke Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader mottatte inntekter i balansen og inntektsføres når Bankens ansatte har fram til 01.07.06 vært de betales. tilknyttet en ytelsesbasert pensjonsavtale. De som har blitt ansatt på et senere tidspunkt har blitt Etableringsgebyr på utlån inntektsføres over tilknyttet en innskuddsbasert pensjonsavtale. lånets forventede løpetid. I en periode var det også mulig å bytte fra Utbytte på verdipapirer inntektsføres når det ytelsesbasert til innskuddsbasert ordning, på mottas eller vedtas i generalforsamling. frivillig basis. Pensjonsytelsene er i hovedsak Opptjente ikke mottatte inntekter ved avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå. årsskiftet tas til inntekt og føres som fordring Banken har en ordning som tilfredsstiller kravene i balansen. Påløpte ikke betalte kostnader og til obligatorisk tjenestepensjon (OTP). forskuddsbetalte inntekter periodiseres og føres som gjeld i balansen Bankens pensjonsordning er dekket gjennom avtaler med to ulike livsforsikringsselskap. Valuta Forpliktelsene omfatter 61 ansatte og 22 Bankens beholdning av reisevaluta for videresalg pensjonister pr. 31.12.06. Adm. banksjef er til kunder vurderes til kursen ved årsskiftet. innvilget en individuell pensjonsavtale om fratreden ved fylte 65 år. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet består av Beregningene som er utført er knyttet til periodens endring i utsatt skatt og betalbar skatt. bankens ytelsesbaserte ordning. Periodens Utsatt skatt beregnes med 28 % av årets endring netto pensjonskostnader består av summen av i midlertidige forskjeller mellom skattemessige periodens pensjonsopptjening rentekostnad og bedriftsøkonomiske verdier. Skatteeffekten på den beregnede forpliktelse og forventet av midlertidige forskjeller som kan utlignes avkastning av pensjonsmidlene. Forskuddsbetalt innenfor samme periode nettoføre pensjon er differanse mellom virkelig verdi av pensjonsmidlene og nåverdien av de beregnede Alle tall er oppgitt i hele 1.000 kr så sant ikke pensjonsforpliktelsene. Forskuddsbetalt pensjon annet er oppgitt. føres som eiendel i balansen. Tilsvarende fremkommer en langsiktig gjeld i regnskapet når pensjonsforpliktelsen er større enn pensjonsmidlene. Det skilles mellom sikret og usikret ordning. Den usikrede ordningen vil alltid bli ført som gjeld, da denne ordningen ikke omfatter pensjonsmidlene. NOTER 19 Årsrapport08.indd 19 28-03-08 08:58:15
 • 2. UTLÅN TIL KUNDER 2.1 Tap på utlån og garantier Utlån Garantier Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier 2007 311206 010106 2007 311206 010106 Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier 01.01. 2 005 2 266 4 997 315 - - - Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning 797 854 1 730 - - - + Økte individuelle nedskrivninger i perioden 217 0 0 - - - + Nye individuelle nedskrivninger i perioden 766 663 1 399 - 315 - - Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden 560 70 697 315 - - = Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån - og garantier 31.12: 1 631 2 005 3 968 - 315 - Korreksjon som følge av ny utlånsforskrift pr. 01.01.06 1 702 = Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier 01.01: 2 266 Utlån Garantier Nedskrivning på grupper av utlån og garantier 2007 311206 010106 2007 311206 010106 Nedskrivning på grupper av utlån til dekning av tap 01.01. 8 617 6 546 17 416 - - - + Periodens nedskrivning på grupper av utlån 459 2 071 - - = Nedskrivning på grupper av utlån 31.12: 9 076 8 617 17 416 - - - - Korreksjon som følge av ny utlånsforskrift pr. 01.01.06 10 870 = Nedskrivning på grupper av utlån 01.01: 6 546 Utlån Garantier Totale tapskostnader på utlån og garantier 2007 311206 010106 2007 311206 010106 Periodens endring i individuelle nedskrivninger: (374) (261) (1 028) (315) 315 - + Periodens endring i nedskrivninger på gruppenivå: 459 2 071 - - - - + Konstaterte tap på engasjementer hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning: 1 677 854 1 841 - - - + Konstaterte tap på engasjementer uten tidligere individuell nedskrivning: 760 626 2 255 - - - - Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap: 327 246 124 - - - = Tap på utlån og garantier i resultatregnskapet 2 195 3 045 2 944 (315) 315 - 2.2 Misligholdte og øvrige tapsutsatte engasjementer Sammenligningstallene for årene 2003-2005 er ikke omarbeidet som følge av ny vurdering ved overgang til utlånsforskrift i 2006. Misligholdte engasjement 2007 2006 2005 2004 2003 Brutto misligholdte engasjement 23 185 29 374 30 588 29 475 27 678 - Individuelle nedskrivninger på misligholdte engasjement: 1 486 632 952 3 198 2 487 Netto misligholdte engasjement: 21 699 28 742 29 636 26 277 25 191 Øvrige engasjement med individuelle nedskrivninger 2007 2006 2005 2004 2003 Brutto øvrige tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement 2 381 7 489 12 007 4 928 3 106 - Individuelle nedskrivninger på ikke misligholdte engasjement: 145 1 372 3 016 1 799 1 982 Netto øvrige tapsutsatte engasjementer: 2 236 6 117 8 991 3 129 1 124 Ikke inntektsførte renter 2007 2006 2005 2004 2003 Engasjem. hvor inntektsføringen av renter er stoppet: 4 040 8 125 1 206 727 1 343 Ikke inntektsførte renter: 365 111 3 23 37 Misligholdte og tapsutsatte engasjement, individuelle og gruppevise nedskrivninger fordelt på sektor og næringer Misligholdte Øvrig tapsutsatte Individuelle engasjement engasjement nedskrivninger 2007 2006 2007 2006 2007 2006 Personkunder 17 622 18 225 2 381 5 480 524 773 Primærnæringer - - - - - - Industri - 380 - - - - Bygge- og anleggsvirksomhet 1 117 634 - - 100 143 Varehandel, hotell- og restaurantdrift 83 32 - - 20 - Transport og kommunikasjon 1 119 - - - 120 Forretningsm./finans. tjenesteyting, eiendomsdrift 4 356 9 402 - 3 175 987 450 Tjenester ellers 2 582 - 1 194 - 519 Andre sektorer 4 - - - - - Sum 23 185 29 374 2 381 9 849 1 631 2 005 Gruppevise nedskrivninger 2007 2006 Nedskrivning på gruppenivå er Personkunder 4 825 4 266 ikke tilordnet de enkelte næringer Bedriftsmarked 4 251 4 351 9 076 8 617 20 NOTER Årsrapport08.indd 20 28-03-08 08:58:16
 • 2.3 Risikoklassifisering av utlån, kreditter og de to dårligste risikogruppene utgjorde 5,6 % pr garantier. 31.12.2006. Risikoklassifiseringen av kunder med Det har vært en tilsvarende positiv engasjement deles inn i to markedssegmenter: risikoutvikling på PM området. Pr 31.12.2005 Bedriftsmarked (BM) som består av samtlige utgjorde andelen av PM-engasjement i næringsengasjement dvs. aksjeselskaper, risikogruppene svært høy, misligholdt og selvstendige næringsdrivende (DA, ANS, og nedskrevne engasjement et volum tilsvarende enkeltmannsforetak) samt offentlig sektor 2,55 % av samlede utlån. Pr 31.12.2007 har og Privatmarked (PM) som gjelder rene andelen sunket til 2,48 %. I samme periode har privatengasjement (lønnsmottakere). Banken forventet tap på PM porteføljen blitt redusert benytter et risikoklassifiseringssystem for fra 4,1 mill kr til 2,8 mill kr. Tilsvarende tall pr overvåking av kredittrisiko. Systemet er utviklet 31.12.2006 viser en andel av PM engasjementene i felleskap i SpareBank 1 Alliansen og kalles i disse risikogruppene på 2,31 % og forventet Datatorg Kreditrisiko (DTKR) / Porto. Alle konti tap på 1,9 mill kr. Samlet vekst i PM porteføljen som representerer en kredittrisiko for banken i perioden desember 2005 til desember 2007 har inngår i systemet dvs. alle utlån, kreditter, vært på om lag 44 %. Til tross for en betydelig garantier og overtrekk. kredittvekst på PM området har mao forventet tap i kroner blitt redusert med over 30 %. Utvikling i risiko gjennom året Basert på de resultatene som modellen gir har Bankens system for måling og oppfølging av det vært en gunstig utvikling i den prosentvise kredittrisiko er et godt verktøy for risikostyring, fordelingen av andelen av BM engasjement som risikoovervåkning og risikorapportering. ligger i risikoklassene svært høy og misligholdte Systemet gir oss muligheter til å produsere og nedskrevne engasjement. tidsserier for utviklingen i risikoeksponering innenfor det enkelte markedssegment, (PM Ved utgangen av året 2005 var det 30,4 mill kr – BM) samt også i forhold til enkeltbransjer i engasjement klassifisert i risikogruppen svært innenfor BM-området. Benchmarking mot andre høy risiko og 17,5 mill kr i gruppen misligholdte sammenliknbare banker i Sparebank 1 Alliansen og nedskrevne engasjement. Til sammen utgjorde er også tilgjengelig. Ved hjelp av et eget verktøy disse engasjementene 47,9 mill kr tilsvarende 8,5 lar det seg gjøre å få frem oversikter over hvilke % av samlede BM engasjement. Forventet tap selskaper som ligger i de respektive feltene i på hele BM porteføljen utgjorde i 2005 1,9 mill risikomatrisen. Dette gjør det mulig å overvåke kroner. risikoutviklingen måned for måned ned på enkeltengasjementsnivå. Denne informasjonen I løpet av de siste to år fram til desember anvendes bl.a. til å produsere en kvartalsrapport 2007 har kredittvolumet på BM (målt etter til styret og kontrollkomiteen i banken. I maksimaleksponering på kassakreditter, garantier rapporten gis det en oversikt over utviklingen etc.) økt med om lag 78 %. I samme periode i porteføljerisiko, samt at alle engasjement i de har volumet på engasjement i de to dårligste to dårligste risikogruppene gis en egen omtale risikogruppene vært tilnærmet uforandret målt basert på en fastsatt rapportmal. Inndelingen i kroner. Nivået pr 31.12.2007 er 41,6 mill kr i risikoklasser er i prinsippet lik for de to risikogruppen svært høy og 5,6 mill kr i gruppen områdene (BM og PM), men metodene som misligholdt og nedskrevne. Til sammen utgjør anvendes for å score kundene er betydelig mer dette 47,2 mill kroner tilsvarende 4,7 % av den komplekse på BM området enn på PM områdene. samlede BM porteføljen. Forventet tap på hele BM porteføljen utgjorde pr 31.12.2007 totalt 2,5 Godhetsklasse mill kroner. Pr 31.12.2006 utgjorde forventet tap Godhetsklassen går fra A til K, der A er 3,2 mill kroner på et utlånsvolum på 795,9 mill best. Fire egenskaper hos kunden blir målt: kroner. Prosentvis andel av BM engasjement i inntjening, tærings, atferd og alder. Metoden NOTER 21 Årsrapport08.indd 21 28-03-08 08:58:16
 • baserer seg på analyse av offisielle regnskapstall, sikkerhetsdekning hvor antatt realisasjonsverdi ligningsinntekter, formue, eksterne og utgjør mer en 120 % av lånebeløpet. I interne betalingsanmerkninger, lengde på sikkerhetsklasse 7 skal antatt realisasjonsverdi kundeforholdet, bosted og skatteklasse. Det er på sikkerhetene utgjøre fra 0 til 20 % av ulike data som legges til grunn for personkunder, engasjementets størrelse. Reglene for fastsetting næringsdrivende og aksjeselskaper. Felles for av realisasjonsverdier er gjennomgått og er kundegruppene er at kundehistorikk benyttes innarbeidet i bankens innstruksverk. til å bygge en scoringsmodell som predikerer kundens fremtidige sannsynlighet for mislighold. Sammenholdt gir risikoklassifiseringen en Modellen kan også estimere forventet tap på matrise på 77 rubrikker som går fra A1 som porteføljen. beste klassifisering til K7 som den dårligste. Banken bruker risikoklassifiseringen aktivt i De to laveste risikoklassene J og K er forbehold arbeidet med å finne frem til en riktig prising av hhv engasjement med registrert mislighold over engasjementene. På BM området er den enkelte 90 dager på måletidspunktet og nedskrevne rådgivers bevilgningsfullmakt avhengig av engasjement. hvor kunden plasserer seg i risikomatrisen dvs at rådgiver har høyere bevilgningsfullmakter Sikkerhetsdekning på kunder med høy godhetsklasse og god Sikkerhetsdekningen skal gi uttrykk for sikkerhetsdekning alt annet likt. tapsrisikoen i porteføljen og på engasjementsnivå dersom avvikling blir reelt. Sikkerhetsklassene Sammendrag av risikomatrisen er vist nedenfor går fra 1 til 7 der 1 angir beste sikkerhet. For med status pr 31.12. for markedssegmentene BM å oppnå sikkerhetsklasse 1 skal man ha en og PM og banken totalt. PM BM Risikogruppe 2007 2006 2005 2007 2006 2005 Svært lav 2 180 314 1 936 509 1 625 895 349.760 304 374 197 670 Lav 488.675 438 244 408 460 194.619 90 730 71 622 Middels 594.893 405 882 363 337 382.459 288 705 200 888 Høy 97.441 76 930 68 865 32.721 67 455 46 557 Svært høy 82.389 54 129 44 764 41.649 28 457 30 401 Misligholdt og nedskrevne 3.126 13 632 20 774 5.580 16 159 17 478 * Sum 3 446 838 2 925 326 2 532 094 1 006 788 795 880 564 616 Banken totalt: Risikogruppe 2007 2006 2005 Svært lav 2 530 073 2 240 883 1 823 564 Lav 683.295 528 974 480 082 Middels 977.351 683 336 564 226 Høy 130.162 144 385 115 423 Svært høy 124.039 82 586 75 164 Misligholdt og nedskrevne 8.706 29 791 38 251 * Sum 4 453 626 3 709 956 3 096 710 * Differansen mellom sum engasjementer i risikomatrisen og note 2.4 skyldes bl.a. overførte lån til Boligkreditt. Disse inngår fremdeles i risikomatrisen. 22 NOTER Årsrapport08.indd 22 28-03-08 08:58:17
 • 2.4 Brutto utlån og garantier fordelt på sektor og viktige næringer Brutto utlån Garantier Ubenyttet kreditt Sum engasjement 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 Personkunder 3 097 411 2 854 653 7 335 9 019 71 653 52 784 3 176 399 2 916 456 Primærnæringer 37 981 32 749 902 402 4 900 5 603 43 783 38 754 Industri 33 436 27 366 279 311 5 969 5 675 39 684 33 352 Bygge- og anleggsvirksomhet 47 685 43 465 9 416 7 713 16 182 9 902 73 283 61 080 Varehandel, hotell- og restaurantdrift 92 115 77 727 9 010 7 483 24 200 23 144 125 325 108 354 Transport og kommunikasjon 43 956 32 744 3 906 3 530 2 460 11 933 50 322 48 207 Forretningsm./finans. tjenesteyting, eiendomsdrift 591 841 354 644 16 718 16 811 32 970 29 073 641 529 400 528 Tjenester ellers 97 910 71 689 3 718 1 290 8 869 12 922 110 497 85 901 Andre sektorer 9 637 25 779 185 142 889 7 947 10 711 33 868 Sum 4 051 972 3 520 816 51 469 46 701 168 092 158 983 4 271 533 3 726 500 2.5 Fordeling av bankens garantiansvar 2.6 Geografisk fordeling av utlån og garantier 2007 2006 %-vis fordeling Utlån Garantier Betalingsgarantier 14 325 17 441 2007 2006 2007 2006 Kontraktsgarantier 10 826 7 647 Nøtterøy, Tjøme, Tønsberg 83,12 % 82,65 % 91,73 % 94,57 % Lånegarantier 20 786 16 240 Vestfold ellers 7,72 % 8,20 % 4,24 % 4,13 % Andre garantier 5 532 5 373 Oslo 5,14 % 4,30 % 2,01 % 0,12 % Totalt Garantiansvar 51 469 46 701 Landet ellers 3,81 % 4,20 % 2,02 % 1,18 % Utlandet 0,22 % 0,65 % - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 3. OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER 3.1 Obligasjoner Beholdningsendring obligasjoner: Pålydende Anskaff- Bokført Markeds- Inngående balanse 163.144 elseskost verdi verdi Kjøp 249.316 Salg 67.438 Nedskrivninger/reverseringer 2.533 Stat 0 Utgående beholdning 342.489 Kredittforetak 20 000 20 000 19 976 19 976 Kommuner/fylke 0 0 0 0 Bank/finans 230 055 230 041 228 132 228 144 Industri 95 000 95 347 94 381 94 394 345 055 345 388 342 489 342 514 Effektiv gjennomsnittlig rente på obligasjonsbeholdningen var i 2007: 5,14 %. Beregningsmåte: renteinntekter/gjennomsnittlig obligasjonsbeholdning. 81,1 % av bankens obligasjonsportefølje er i børsnoterte obligasjoner. 3.3 Ansvarlig lånekapital 3.2 Sertifikater i andre selskaper Risikovekt Pålydende Bokført Markeds- Tilgang Avgang Klassifi- 2007 2006 verdi verdi 2007 2007 sering Bokført som obligasjoner 23 748 20 101 Bokført som utlån 4 367 4 367 Stat - - - - - 49 888 Omløp 28 115 24 468 Herav i andre finans- institusjoner 23 748 20 101 Ansvarlig lånekapital bokført som obligasjoner er nedskrevet med 1 353 i 2007. NOTER 23 Årsrapport08.indd 23 28-03-08 08:58:18
 • 4. AKSJER/GRUNNFONDSBEVIS/AKSJEFOND/DA Selskap Antall aksjer /andeler Virkelig Bokført Eieran- Klassifi- verdi verdi del sering Odin Europa (aksjefond) 3 769,0068 427 427 Omløp Odin Offshore (aksjefond) 1 767,9546 544 475 Omløp Odin Europa SMB (aksjefond) 1 667,7334 291 291 Omløp Odin Finland (aksjefond) 67,3888 309 309 Omløp Odin Sverige (aksjefond) 231,2105 292 292 Omløp Odin Eiendom (aksjefond) 2 554,1747 829 829 Omløp SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 38 500 4 755 3 850 Omløp Samarbeidende Sparebanker 30 186 30 861 5,55 % Anlegg SpareBank 1 Boligkreditt 93 062 12 219 1,19 % Anlegg Eiendomsmegleren Vestfold AS 480 1 125 20 % Anlegg Georg Solberg AS 4 2 814 20 % Anlegg Nøtterøy Golfbane AS 6 267 0,6 % Anlegg AS Jubileumskipet Kysten 2 10 Anlegg Eiendomskreditt 25 500 2 578 1,61 % Anlegg Kredittforeningen for Sparebanker, grunnfondsbevis 920 948 1,84 % Anlegg Eksportfinans ASA 100 1 843 0,06 % Anlegg SpareBank 1 SR-Bank, grunnfondsbevis 31 794 2 102 2 102 Anlegg SpareBank 1 Midt-Norge, Grunnfondsbevis 20 000 1 449 1 449 Anlegg Rygge-Vaaler Sparebank, grunnfondsbevis 10 000 1 389 1 389 Anlegg DnB NOR ASA 378 31 6 Anlegg BBS/Bank-Axept Holding 9 409 235 Anlegg Teller AS 35 968 Anlegg Sparebankmateriell 250 25 0,79 % Anlegg Norgesinvestor PRO II AS 30 000 4 000 3 000 Anlegg Eiendomsinvest Tyskland AS 27 692 2 880 Anlegg Sum aksjer 71 192 Anskaffelseskost på omløpsaksjene er lik bokført verdi. 6,9 % av aksjene er i børsnoterte selskaper. Beholdningsendring anleggsaksjer: Selskapskapital DA: Inngående balanse 58 762 Samarbeidende Sparebanker Utvikling D 798 Kjøp 17 984 Salg 4 750 Nedskrivning/reversering 804 Utgående balanse 71 192 5. ANSVARLIG KAPITAL 5.1 Egenkapital Endring i egenkapitalen 2007 2007 2006 2005 Spare- Grunn- Overkurs- Utbytte Grunnfondsbeviskapital 107 510 - - bankens fondsbevis- fond Overkursfond 4 756 - - fond kapital Sparebankens fond 288 381 270 431 237 523 Egenkapital 01.01.2007 270 431 - - - Sum egenkapital 400 648 270 431 237 523 Emisjon grunnfondsbevis 29.10.2007 107 510 4 756 Disponert av årets resultat 17 950 Grunnfondsbeviseieres andel av resultat 1 236 Avsatt til utbytte (1 236) Egenkapital 31.12.2007 288 381 107 510 4 756 24 NOTER Årsrapport08.indd 24 28-03-08 08:58:19
 • 6. GRUNNFONDSBEVIS 5.2 Kapitaldekning De 20 største grunnfondsbeviseiere pr 31.12.2007: Ansvarlig kapital 2007 2006 2005 1. Terra utbytte VPF 51 700 4,81 % Kjernekapital: 2. Sparebanken Hedmark 50 500 4,70 % Sparebankens fond 288 381 270 431 237 523 3. INAK 2 AS 50 000 4,65 % Grunnfondsbeviskapital 107 510 - - 4. Goldman Sachs int. 39 300 3,66 % Overkursfond 4 756 - - 5. Warrenwicklund utbytte VPF 36 100 3,36 % Fondsobligasjoner 39 510 39 440 39 370 6. Ringerikes Sparebank 33 700 3,13 % Gavefond - - 1 507 7. Haugaland Kraft 33 700 3,13 % Fradrag for overfinansiering av pensjonsmidler 8. Sparebankstiftelsen 26 900 2,50 % (72 %) (2 732) (3 330) (5 003) 9. HUI AS 14 000 1,30 % Fradrag for immaterielle aktiva (4 276) (2 683) (1 736) 10. Skagen Vekst 13 500 1,26 % Sum kjernekapital 433 149 303 858 271 661 11. Stiftelsen Universitetsforskning 11 900 1,11 % Fradrag for ansvarlig kapital i andre 12. Pål Harald Karstensen 11 000 1,02 % finansinstitusjoner (7 153) 13. Olav Stangeland 10 100 0,94 % Sum tellende ansvarlig kapital – ikke konsolidert 433 149 296 705 271 661 14. Trygve Stangeland 10 000 0,93 % Pålegg om kapitaldekningsreserve ( 33 422) (33 227) (36 201) 15. Sparebanken Midt-Norge 10 000 0,93 % Sum tellende ansvarlig kapital - konsolidert 399 727 263 478 235 460 16. Warrenwicklund Norge VPF 9 400 0,87 % 17. Eikeland Investering 8 983 0,84 % Beregningsgrunnlag –ikke konsolidert 2007 2006 2005 18. Bjørnar Olsen 8 900 0,83 % Sum eiendeler – vektet beløp 2 894 663 2 435 438 2 019 483 19. Alvo Industri AS 8 200 0,76 % Sum poster utenom balansen – vektet beløp 33 422 27 528 6 670 20. Bjørg Tengesdal 6 217 0,58 % Tapsavsetninger som ikke medregnes i ansvarlig kapital (10 708) (10 937) (21 384) Sum 20 største eiere 444 100 41,31 % Fradrag for ansvarlig kapital i andre Øvrige grunnfondsbeviseiere 631 000 58,69 % finansinstitusjoner (7 153) Totalt antall grunnfondsbevis Beregningsgrunnlag for kapitaldekning, (pålydende kr 100) 1 075 100 100,00 % ikke konsolidert 2 917 377 2 444 876 2 004 769 Kapitaldekning, ikke konsolidert 14,85 % 12,21 % 13,55 % Geografisk fordeling grunnfondsbeviseiere: Beregningsgrunnlag - konsolidert 2007 2006 2005 Antall % Antall % eiere grunnfonds- Sum eiendeler – vektet beløp 2 894 663 2 435 438 2 019 483 bevis Sum poster utenom balansen – vektet beløp 33 422 27 528 6 670 1.Troms 497 34,93 58 666 5,46 Tapsavsetninger som ikke medregnes i 2.Vestfold 353 24,81 397 774 37,00 ansvarlig kapital (10 708) (10 937) (21 384) 3.Rogaland 129 9,07 130 257 12,12 Fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - (7 153) - 4.Oslo 109 7,66 205 300 19,10 Eiendeler der det er gitt pålegg om 5.Buskerud 85 5,97 53 243 4,95 kapitaldekningsreserve ( 33 228) (33 228) (36 201) 6.Akershus 61 4,29 32 426 3,02 Beregningsgrunnlag for kapitaldekning, 7.Oppland 36 2,53 7 500 0,70 konsolidert 2 884 149 2 411 648 1 968 568 8.Vest-Agder 33 2,32 7 800 0,73 Kapitaldekning, konsolidert 13,87 % 10,93 % 11,96 % 9.Sør-Trøndelag 26 1,83 26 200 2,44 Fordeling etter antall: 10. Hordaland 21 1,48 26 400 2,46 11. Østfold 17 1,19 12 500 1,16 Antall % Antall % eiere grunnfonds- 12. Nordland 11 0,77 1 524 0,14 bevis 13. Møre og Romsdal 9 0,63 14 900 1,39 1 - 100 882 61,98 63 348 5,89 14. Hedmark 8 0,56 52 400 4,87 101 - 500 241 16,94 64 623 6,01 15. Telemark 8 0,56 3 000 0,28 501 - 1 000 111 7,80 88 778 8,26 16. Utlandet 7 0,49 40 886 3,80 1 001 - 2 500 117 8,22 210 528 19,58 17. Aust-Agder 5 0,35 2 700 0,25 2 501 - 5 000 46 3,23 170 323 15,84 18. Finnmark 4 0,28 254 0,02 5 001 - 10 000 13 0,91 95 100 8,85 19. Nord-Trøndelag 2 0,14 1 100 0,10 10 001 - 50 000 11 0,77 280 200 26,06 20. Svalbard 1 0,07 170 0,02 50 001 - 100 000 2 0,14 102 200 9,51 21. Sogn og Fjordane 1 0,07 100 0,01 Totalt 1 423 100,00 1075 100 100,00 Totalt 1 423 100,00 1 075 100 100,00 NOTER 25 Årsrapport08.indd 25 28-03-08 08:58:19
 • Grunnfondsbevis eiet av styre- og representantskaps- Styre: medlemmer og ledende ansatte Bjørn Ragnar Hellevammen ...............................................................4 000 Reidun Sundal ....................................................................................2 000 Even Sundal...........................................................................................700 Personlig nærstående til styremedlemmer/ledende ansatte er skrevet i Inger Kristin Eide ...............................................................................2 000 kursiv. Truls Arne Skjerve .................................................................................700 Hilde Petra Aarseth Krøgenes ...............................................................200 Representantskap: Arthur Wennersberg (Alvo Industrier AS) ........................................8 200 Ledende ansatte: Turid Tuft ............................................................................................4 400 Bjørn Reidar Engaas, Adm. banksjef..................................................2 000 Torunn Sjølshagen ..............................................................................4 000 Marit Kvarme Engaas ............................................................................700 Jacob Ellefsen (Nøtterøy Vekst AS) ....................................................3 500 Morten Glenna, Avd. banksjef bedriftsmarked..................................2 000 Lise Merete Maier ...............................................................................3 300 Caroline Birgitte Glenna........................................................................100 Petter Mølmen ....................................................................................3 300 Magnus Stanley Glenna ........................................................................100 Sven Rich. Åsvang..............................................................................2 000 Pernille Celine Glenna ..........................................................................100 Roar Jonstang ......................................................................................2 000 Martin Mello, Seksjonsleder personmarked .....................................2 000 Trond Tjomstøl ...................................................................................2 000 Nils Georg Samuelsen, HR/personalsjef ............................................2 000 Torbjørn Fevang ..................................................................................2 000 Tonje Stormoen, Lokalbanksjef Tønsberg ..........................................1 600 Arve Sundby .......................................................................................1 500 Steinar Schjesvold, Økonomisjef .......................................................1 000 Anita Ekeberg Gibbons .......................................................................1 100 Gry Jeanette Schjesvold.........................................................................100 Geir Arne Vestre ....................................................................................500 7. VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner, inventar Faste eiendommer Bankens bygninger og transportmidler Torvet 5 Nøtterøy Forretningsbygg 3.000 m2 Anskaffelseskost 1/1 36 575 31 570 Bokført verdi 13.806 + Tilgang 2007 6 294 985 Banken benytter hele bygget selv. - Avgang 2007 69 0 = Anskaffelseskost 31/12 42 800 32 555 Banken leier tre driftsmidler (kopi/skriver). - Akk. Av- og nedskrivninger 1/1 30 916 17 863 Kostnaden for dette har i 2007 utgjort kr 113.000,-. + Årets avskrivning 2 038 886 Regnskapsmessig gevinst ved salg av firmabil utgjorde kr 190.000,-. = Akk. Av- og nedskrivninger 31/12 32 954 18 749 Bokført verdi 31/12 9 846 13 806 Antatt økonomisk levetid 3-15 år 33 år Benyttede satser for ordinær avskrivning 7-30 % 3% Investering i, og avhendelse av driftsmidler siste 5 år Maskiner, inventar Faste eiendommer og transportmidler Investert Avhendet Investert Avhendet 2003 1 440 0 961 0 2004 892 242 570 0 2005 1 247 30 44 0 2006 2 748 35 584 0 2007 5 831 260 985 0 8. GEBYRER OG PROVISJONER Gebyrer og provisjonsinntekter som inngår i renter o.l. av utlån til og fordringer på kunder Andre gebyrer og provisjoner: 2007 2006 2005 2007 2006 2005 Inntektsførte Gebyrer ved forvaltning 231 90 73 etableringsomkostninger 2 586 2 732 2 301 Provisjonsinntekter ved Øvrige provisjonsinntekter 3 808 3 468 3 196 forsikring 5 963 5 984 6 346 Provisjonsinntekter ved Sum 6 394 6 200 5 497 verdipapirer 2 002 1 886 1 702 Gebyrer ved betalingsformidling 9 427 9 334 8 929 Andre gebyrer og provisjoner 7 245 5 984 4 786 Sum 24 868 23 278 21 836 26 NOTER Årsrapport08.indd 26 28-03-08 08:58:19
 • 9. LIKVIDITETSFORHOLD OG FINANSIERING 9.1 Likviditetsrisiko Restløpetid for balansens hovedposter: Post i balansen Sum uten inntil 1 - 3 mnd 3 mnd 1 - 5 år over 5 år løpetid 1 mnd - 1 år Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker 15 198 14 151 1 047 Utlån til og fordr. på kredittinstitusjoner 90 496 90 496 Utlån til og fordringer på kunder 4 051 972 288 643 25 461 154 059 543 850 3 039 959 - Nedskrivninger -10 708 -10 708 Obligasjoner, sertif., andre renteb. verdipap. 370 602 4 366 60 302 609 63 567 Aksjer, andeler og andre v.pap. med var. avkastn. 71 989 71 989 Øvrige eiendeler med restløpetid 27 929 23 653 4 276 Eiendeler uten restløpetid 39 219 39 219 Sum Eiendeler 4 656 699 42 662 480 194 25 461 154 119 850 735 3 103 526 Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner 203.000 128 000 75 000 Innskudd fra og gjeld til kunder 2 446 823 2 421 292 11 020 14 509 Gjeld stiftet ved utst. av verdipapirer 1 500 000 450 000 100 000 950 000 Øvrig gjeld med restløpetid 42 329 2 455 19 404 10 320 10 150 Gjeld uten restløpetid 24 390 24 390 Ansvarlig lånekapital 39 510 39 510 .000,-. Egenkapital 400 647 400 647 Sum gjeld og egenkapital 4 656 699 63 900 2 423 747 469 404 121 340 1 102 659 475 647 Nettosum alle poster 0 -21 238 -1 943 553 -443 943 32 779 -251 924 2 627 879 *Kassekreditt er medtatt under intervall 3 mnd – 1 år. Det er etablert kommiterte trekklinjer (totalt 250.000– alt ubenyttet) for å utjevne de kortsiktige svingningene i likviditeten. Vi har ingen poster i utenlandsk valuta utover egen valutabeholdning på 2.008. Banken har deponert verdipapirer for 160.000 (pålydende verdi) i Norges Bank. Deponeringen gir grunnlag for en låneadgang stor 151.017 i Norges Bank. 9.2 Renterisiko Tidspunkt frem til avtalt/sannsynlig tidspunkt for endring av rentebetingelser: Post i balansen Sum uten inntil 1 - 3 mnd 3 mnd 1 - 5 år over 5 år renteeksp. 1 mnd - 1 år Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker 15 198 14 151 1 047 Utlån til og fordr. på kredittinstitusjoner 90 496 90 496 Utlån til og fordringer på kunder 4 051 972 3 956 464 24 491 58 256 12 758 - Nedskrivninger -10 708 -10 708 Obligasjoner, sertif., andre renteb. verdipap. 370 602 69 119 293 147 8 337 Aksjer, andeler og andre v.pap. med var. avkastn. 71 989 71 989 Ikke rentebærende eiendeler 67 150 67 150 Sum Eiendeler 4 656 699 70 593 4 188 068 294 194 32 828 58 256 12 758 Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner 203 000 203 000 Innskudd fra og gjeld til kunder 2 446 823 2 446 823 Gjeld stiftet ved utst. av verdipapirer 1 500 000 500.000 650 000 350 000 Ikke rentebærende gjeld 66 719 66 719 Ansvarlig lånekapital 39 510 39 510 Egenkapital 400 647 400 647 Sum gjeld og egenkapital 4 656 699 467 366 2 986 333 853 000 350 000 Netto renteeksponering på balansen 0 -396 773 1 201 735 -558 806 -317 172 58 256 12 758 Netto renteeksponering i % av forvaltningskapital pr. 31.12.07 -8,52% 25,81% -12,01% -6,82% 1,26% 0,28 % Rentefølsomhet pr. 31.12.07: Resultateffekt ved renteendring 1%: 4,988 NOTER 27 Årsrapport08.indd 27 28-03-08 08:58:19
 • 9.3 Gjeld Gjennomsnittlig rente er vektede rentekostnader beregnet/betalt gjennom året. Instrument Løpetid Volum Gj.sn. rente 2007 Beregningsmåte Lån kredittinst. 090905-090910 10 000 5,01 % 3 mnd. NIBOR Lån kredittinst. 300606-090311 12 000 4,95 % 3 mnd. NIBOR Lån kredittinst. 270206-270213 75 000 4,86 % 3 mnd. NIBOR Lån kredittinst. 051104-011109 50 000 4,95 % 3 mnd. NIBOR Lån kredittinst. 300307-280314 56 000 5,17 % 3 mnd. NIBOR Sum lån til kredittinst. 203 000 Sertifikatlån 161107-190208 100 000 5,78 % Fast * Det er inngått Sertifikatlån 021007-020408 200 000 5,90 % Fast rentebytteavtale på Sertifikatlån 131207-130608 150 000 6,45 % Fast dette lånet, slik at vi betaler en margin på 3 Obligasjonslån 150405-150908 100 000 4,91 % 3 mnd. NIBOR mnd. NIBOR. Obligasjonslån 260805-260209 250 000 3,40 % Fast * **Långiver har Obligasjonslån 250406-260410 300 000 4,77 % 3 mnd. NIBOR innløsningsrett etter 2 Obligasjonslån** 250406-260411 200 000 4,78 % 3 mnd. NIBOR år (25.04.08). Obligasjonslån 120307-120312 200 000 5,06 % 3 mnd. NIBOR ***Låntaker har Sum verdipapirgjeld 1 500 000 innløsningsrett etter 10 år (03.11.14). Fondsobligasjon Evigvarende *** 40 000 6,37 % 3 mnd. NIBOR - underkurs fondsobl. - 490 Kostnader vedr. Sum ansvarlig lånekapital 39 510 ansvarlig lånekapital: Rentekostnader: 2 619 9.4 Finansielle derivater Løpetider og volum: - 180604 - 180608 4 770 Banken har inngått renteswapavtaler for å redusere bankens eksponering - 141005 - 231208 6 400 overfor svingninger i rente/avkastning på poster innenfor balansen. - 100305 - 200309 6 164 Avtalene er rene sikringsforretninger. Renteswapavtaler medfører en - 260805 - 260209 250 000 avtale om bytte av rentebetingelser for et avtalt beløp over en avtalt - 160306 - 160309 3 698 periode. De verdsettes etter samme prinsipper som den sikrede post. - 221206 - 221209 3 544 Det fremkommer således ikke noen isolerte gevinster eller tap på disse. - 280607 – 280610 2 090 Brutto resultat av rentebytteavtalene er ført med rentekostnader og renteinntekter. Vi vurderer kredittrisikoen på finansielle derivater som svært liten. Nominelt beløp 31.12.07 Nominelt beløp 31.12.06 Virkelig verdi 31.12.07 Virkelig verdi 31.12.06 Swapavtaler Sikring av obligasjonslån 250 000 250 000 1 456 (1 932) Sikring Spar X Asia 4 770 4 770 870 871 Sikring Spar X Global Topp 20 6 400 6 400 125 592 Sikring Spar X Trend 6 164 6 164 680 325 Sikring Spar X Tyskland/Japan 3 698 3 698 (10) (90) Sikring Spar X Europa 3 544 3 544 (22) (135) Sikring Spar X Asia Pacific 2 090 - (99) - 10. OPPLYSNINGER VEDRØRENDE ANSATTE OG TILLITSMENN 10.1 Antall ansatte 2007 2006 2005 Antall årsverk pr. 31.12: 56,6 54,6 51,0 Gjennomsnittlig antall årsverk: 55,6 51,6 50,5 Antall ansatte pr. 31.12: 59 58 54 28 NOTER Årsrapport08.indd 28 28-03-08 08:58:20
 • 10.2 Lønninger, honorarer etc Lønn Annen Pensjons- Honorar Samlet Lån godtgj. kostnad godtgj. Bankens ledelse Adm. banksjef Bjørn R. Engaas 1 161 208 165 25 1 559 1 662 Lån til adm. banksjef Steinar Schjesvold 649 61 30 13 753 1 991 har en rentesats pr Morten Glenna 578 51 88 717 2 221 31.12.2007 på 4,10 % Martin Mello 573 60 142 775 1 759 som er normal sats for Tonje Stormoen 558 65 29 652 3 787 lån til tjenestemenn. Nils Georg Samuelsen 522 62 23 607 1 453 Lånemassen består av et flexilån og et Styret annuitetslån som Bjørn R. Hellevammen. Leder 12 2 70 84 bygger på 4 års Truls A. Skjerve 2 50 52 969 nedbetalingstid. Reidun Sundal 2 50 52 1 829 Adm. banksjef Hilde P. Aarseth Krøgenes 33 33 er innvilget Marianne Nystuen 2 17 19 en individuell Inger Kristin Eide 432 22 136 50 640 1 481 pensjonsavtale om fratreden ved fylte Kontrollkomite 65 år. Bjørn Bydal. Leder 28 28 Rolf Kapstad 23 23 735 Lån til ansattes Arild Sten Hansen 23 23 356 representant/ vararepresentanter til Representantskapet styret, inngår i totale Sven Rich. Åsvang. Leder 9 9 1 549 lån ytet til bankens Øvrige medlemmer 10 420 ansatte. 2007 2006 2005 10.3 Revisjonskostnader Sum lån ytet til bankens ansatte: 84 709 69 808 52 239 2007 2006 2005 Rentesubsidieringen for ansattes lån utgjør til sammen kr 556.568,-. Godtgjørelse til revisor: 230 270 252 Arbeidsgiveravgift av dette beløpet utgjør kr 78.476,- som inngår i bankens totale lønnskostnader. Godtgjørelse til revisor gjelder i sin helhet ordinær revisjon. Den subsidierte renten er ikke bokført som inntekt i regnskapet, og I tillegg er honorar for begrenset revisjon i f.m. børsnoteringen belastet reduserer dermed bankens renteinntekter. bankens overkursfond. Honoraret utgjorde kr. 99. 10.4 Pensjonsforpliktelser ovenfor tjeneste og tillitsmenn de beregnede pensjonsforpliktelsene. Forskuddsbetalt pensjon føres som eiendel i balansen. Tilsvarende fremkommer en langsiktig gjeld i Bankens ansatte har fram til 01.07.06 vært tilknyttet en ytelsesbasert regnskapet når pensjonsforpliktelsen er større enn pensjonsmidlene. Det pensjonsavtale. De som har blitt ansatt på et senere tidspunkt har blitt skilles mellom sikret og usikret ordning. Den usikrede ordningen vil alltid tilknyttet en innskuddsbasert pensjonsavtale. I en periode var det også bli ført som gjeld, da denne ordningen ikke omfatter pensjonsmidlene. mulig å bytte fra ytelsesbasert til innskuddsbasert ordning, på frivillig basis. Pensjonsytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår For verdiansettelse av pensjonsmidler og beregning av påløpte og lønnsnivå. Banken har en ordning som tilfredsstiller kravene til pensjonsforpliktelser benyttes estimerte verdier. Beregningene er foretatt obligatorisk tjenestepensjon (OTP). av aktuar basert på opplysninger fra banken og følgende er lagt til grunn: Bankens pensjonsordning er dekket gjennom avtaler med to ulike livsforsikringsselskap. Forpliktelsene omfatter 61 ansatte og 22 2007 2006 2005 pensjonister pr. 31.12.07. Adm. banksjef er innvilget en individuell Avkastning på pensjonsmidlene 5,75 % 5,75 % 6,0 % pensjonsavtale om fratreden ved fylte 65 år. Diskonteringsrente 5,50 % 4,75 % 5,0 % Beregningene som er utført er knyttet til bankens ytelsesbaserte ordning. Årlig G-regulering 4,25 % 4,25 % 3,3 % Periodens netto pensjonskostnader består av summen av periodens Årlig lønnsregulering 4,50 % 4,50 % 3,3 % pensjonsopptjening rentekostnad på den beregnede forpliktelse og Årlig regulering av pensjoner forventet avkastning av pensjonsmidlene. Forskuddsbetalt pensjon er under utbetaling 2,00 % 1,60 % 2,5 % differanse mellom virkelig verdi av pensjonsmidlene og nåverdien av Uttakstilbøyelighet AFP ved 62 år 50 % 50 % 50 % Årets pensjonskostnad: 2007 2006 2005 Årets pensjonsopptjening 1 938 1 778 2 082 Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene 2 184 2 100 2 274 Avkastning på pensjonsmidlene (1 504) (1 811) (1 870) Periodisert arbeidsgiveravgift 348 771 Resultatført individuell pensjonsavtale, netto 926 Resultatførte estimatendringer og avvik 419 665 885 Brutto pensjonskostnad 3 386 3 503 4 297 Premie innskuddsbasert ordning 370 149 Øvrige pensjonskostnader/egenandel AFP 194 54 388 Årets pensjonskostnad 3 950 3 706 4 685 NOTER 29 Årsrapport08.indd 29 28-03-08 08:58:20
 • Pensjonsforpliktelser/ pensjonsmidler Sikrede Usikrede 2007 2006 2005 2007 2006 2005 Beregnede pensjons- forpliktelser 32 293 38 379 35 916 7 886 8 193 6 916 Pensjonsmidler (til markedsverdi) (31 482) (29 658) (30 748) Ikke resultatført virkning av estimatavvik (4 720) (14 588) (12 845) (873) (2 370) (1 520) Arbeidsgiveravgift 114 1 242 729 1 112 1 155 975 Netto pensjonsforpliktelser 3 795 4 625 6 948 Avsetning premiefond 0 0 0 Pensjonsmidler 3 795 4 625 6 948 Beregnet usikrede ytelser 8 125 6 979 6 371 11. SKATTER 11.1 Beregning av skattekostnad for 2007: 2007 2006 2005 Permanente forskjeller Resultat før skattekostnad: 35 553 38 288 31 737 + Ikke fradragsberettigede kostnader 80 131 210 - Tilbakebetalt premiefondsmidler over 12 G (496) - Emisjonskostnader børsnotering (8 327) - Reversert nedskrivning aksjer (4 733) - Ikke skattepliktige inntekter (2 734) (1 373) (1 185) - Gevinst solgte aksjer (257) (11 734) (2 871) (4 113) (878) (1 853) 23 819 34 175 25 151 Midlertidige forskjeller knyttet til Avskrivninger (433) (189) 356 Nedskrivning obligasjoner/aksjer/fond 4 690 70 180 Pensjonsmidler 831 2 323 2 229 Pensjonsforpliktelser 1 148 607 1 789 Nedskrivninger 2 368 2 368 Etableringsgebyr (545) 8 059 (1 578) 3 601 4 554 Årets skattegrunnlag 31 878 37 776 29 705 Beregning av skatt 28 % skatt av årets skattegrunnlag 8 926 10 577 8 317 Formuesskatt 1 150 757 624 Betalbar skatt 10 076 11 334 8 941 Netto endring utsatt skatt/utsatt skattefordel (2 256) (1 008) (1 275) + Skatteeffekt emisjonskostnader ført mot EK 2 332 + For lite beregnet skatt i 2006 230 1 323 Skattekostnad i resultatregnskapet 10 382 10 326 8 989 Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt: Skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt 8 926 25,1 % Formuesskatt 1 150 3,2 % Effekt av korrigeringer tidligere år 230 0,6 % Effekt av permanente forskjeller 75 0,2 % Skattekostnad på ordinært resultat 10 381 29,2 % 11.2 Utsatt skatt Beregning av utsatt skatt p.g.a. midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat. 31.12.07 31.12.06 Endring Meravskrivning på driftsmidler (6 112) (6 545) (433) Nedskrivning obligasjoner (4 940) (250) 4 690 Netto pensjonsmidler 3 795 4 625 831 Usikrede pensjonsforpliktelser (8 126) (6 978) 1 148 Tilbakeførte tapsavsetninger 2006 7 103 9 471 2 368 Reversert inntektsført etabl.gebyr 2006 (prinsippendr.) (26) (572) (545) Netto grunnlag for utsatt skatt (8 307) (249) 8 058 Endring utsatt skattefordel (28 %) 2 256 12. KOSTNADER KNYTTET TIL BANKENES SIKRINGSFOND Det er ikke betalt avgift for 2007. Årsaken til dette er at en rekke sparebanker har fått fritak for å betale avgift til Bankenes Sikringsfond, som følge av fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR. 30 Årsrapport08.indd 30 28-03-08 08:58:20
 • Bank i bygd og by - et utsnitt av bankens historie fra 1857 og til moderne tid ”Nøtterø har ikke alltid vært den velrennomerte, Kravene økte imidlertid i denne perioden. For velsituerte bygd som den nu er.” Slik begynner eksempel ble det nå krevd full sikkerhet for det historiske jubileumsskriftet som ble utgitt låneopptak i motsetning til i perioden etter 1. ved bankens 75-årsjubileum i 1932. Det har vært verdenskrig ”..da folk praktisk talt fikk låne det skrinne kår i det som nå er et av landets mest man ønsket, endog med svak garanti.” ettertraktede områder. For et par hundre år siden rådet hungersnød blant øyas daværende 2.500 OMSTILLING OG UTVIKLING – NORMALT OG innbyggere. NØDVENDIG Omstilling og endring er ikke et nytt fenomen i Etter de store krigene tidlig på 1800-tallet begynte bank. Nye tider krever alltid evne til tilpasning og en forsiktig økonomisk oppgang også her. Armod utvikling. Bankbygget på Borgheim fra 1898 måtte ble sakte, men sikkert avløst av økonomisk vekst utvides både i 1929 og i 1952, og det ble relativt drevet frem av skipsfart og fiske. I perioden frem tidlig klart at banken måtte være til stede der mot midten av århundret startet en prosess med det var flest mennesker bosatt. Allerede i 1931 etablering av sparebanker en rekke steder i landet. ble det etablert filial på Teie, eller i Havebyen Folketallet hadde økt betydelig på Nøtterøy, og som området ble kalt den gangen, først i leide den økonomiske oppgangen stimulerte trolig lokaler og i eget bygg fra 1940. I 1961 ekspanderte driftige mennesker til å tenke enda mer utvikling. banken ut av kommunen og startet filial i Tønsberg sentrum, og denne er både modernisert PREST OG GRÜNDER og endret flere ganger frem til i dag. I 1976 Det var i dette klimaet Nøtterøy fikk ny bestemte banken oppstart av filial i Vestskogen på sogneprest gjennom Georg Prahl Harbitz som Nøtterøy. Den største endringen skjedde samtidig femti år gammel kom til bygda i 1852. Han foreslo med flytting av hovedkontoret fra Borgheim til å reise skolehus over hele øya, et forslag som fikk Teie, en radikal og fremsynt beslutning i bankens stor tilslutning. Men sogneprest Harbitz ville også og lokalsamfunnets historie. Det siste leddet langs mer, og i herredsstyremøte på Elgestad 14. januar denne utviklingsaksen er etableringen 1857 ble det etter hans forslag besluttet opprettet av enda en bankfilial på Olsrød i 150 en sparebank for Nøtterøy sogn. Tønsberg kommune for å betjene et voksende befolkningsområde med BANKENS UTVIKLING HENGER SAMMEN MED SAMFUNNET RUNDT moderne nærbank. 1857 2007 Det gikk opp og ned for banken – i tråd med konjunkturene. I 1870-årene var det nedgangstider i landet, og banken opplevde Det er neppe å ta for hardt i å hevde at utviklingen i bank har vært større de siste 10 – 20 år år noen tunge år. I 1880-årene startet banken med enn i de foregående 130 – 140 år. gavetildelinger til kulturelle og sosiale formål, Teknologisk startet en ”revolusjon” bl.a. ble det gitt 900 kroner til nytt orgel i kirken fra slutten av 1970-tallet med den og senere 8.000 kroner til kirkens restaurering. spede begynnelse til dataalderen. Oppmykningen av de stive reguleringene i Ved 50-årsjubileet i 1907 var bankens finansbransjen fra andre halvdel av 1980-årene, forvaltningskapital 573.000 kroner og endring av skattesystemet, strukturendringer i overskuddet var respektable 5.300 kroner. Ved næringslivet, den meget alvorlige bankkrisen, 75-årsjubileet i 1932 var forvaltningskapitalen betydelige produktutviklinger og en ytterligere økt til 8 millioner. Pengerikelighet i 1920-årene, kraftig omdreining på den teknologiske dyrtid og arbeidsløshet i 1930-årene, krigsutbrudd utviklingsskruen i de senere år – alt dette har i 1939 – alt påvirket bankens drift som likevel var lagt grunnlaget for dagens moderne finanshus tilfredsstillende gjennom hele perioden. der økonomisk rådgivning dominerer på en helt annen måte enn tidligere tiders pengehåndtering. Gjenreisningen etter 2. verdenskrig var en god tid SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg er i dag den for banken som frem til hundreårsjubileet i 1957 eneste uavhengige banken i dette området og som fordoblet forvaltningskapitalen til 26 millioner. fullt og helt styres lokalt. 150 ÅRSJUBILEUM 31 Årsrapport08.indd 31 28-03-08 08:58:21
 • Banken på børs….hvorfor? 29. oktober 2007 var en skjellsettende dag i bankens historie. Kl. 09:00 ble bankens grunnfondsbevis for første gang notert på Oslo Børs. Hvorfor gikk vi til dette skrittet? En åpenbar grunn var at vi ønsket å styrke Emisjonen var en eventyrlig suksess med nesten egenkapitalen for å være enda bedre rustet til ti ganger overtegning. Det viser at mange har sett fortsatt vekst. SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg potensialet i banken, noe vi er svært fornøyde har hatt sterk utvikling i flere år, og vi mener med. Banken er glad for å ha med både en grunnlaget er til stede for fortsatt vekst fremover lang rekke småsparere og store profesjonelle – i hele Tønsberg-regionen som er bankens investorer på eiersiden. De 20 største primære markedsområde. grunnfondsbeviseierne er listet opp på annet sted i årsrapporten. I tillegg ønsket vi å gi mulighet til direkte eierskap i banken både for kunder i nærområdet, PROSPEKTET: for interessenter ut over hele landet og for ansatte Emisjonen ble en og tillitsvalgte. På denne måten knytter vi bånd eventyrlig suksess til personer og bedrifter som er opptatt av banken med nesten 10 ganger og som ser muligheter på samme måte som overtegning banken selv. For det tredje betyr notering på børsen at vi må bli enda mer profesjonell som finansiell aktør. Det stilles større krav til børsselskaper enn til andre, og vi tror det sporer til profesjonalitet i alle ledd som igjen er en fordel for dem som er avhengig av banken. Gaver og Sponsormidler 2007 Sparebank 1 Nøtterøy- GAVER 2007 (UTDRAG) NØTTERØY MUSIKKORPS STIFTELSEN FULEHUK FYR Tønsberg har opp gjennom 2. NØTTERØY (nye uniformer) TEIE KIRKE (jazzmesse) årene bidratt med gaver SPEIDERGRUPPE NØTTERØY SKOLEKORPS TJØME UNGDOMSSKOLE og sponsormidler til ulike (speiderhus) (instrumenter) TØNSBERG DOMKIRKE lokale formål. Samlet beløp HUSØY & FOYNLAND IF NØTTERØY SKYTTERLAG (restaurering orgel) har økt fra år til år og er for (kunstgressbane) (nye våpen) TØNSBERG 2007 på i underkant av 3,6 KIRKENS SOS I VESTFOLD PÅRØRENDEGRUPPEN KYSTKULTURSENTER millioner kroner. MUNKEREKKEN VEL GIPØ TØNSBERG (nærmiljøanlegg Vestlivn.) SKJÆRGÅRDSKORET SEILFORENING NØTTERØY HISTORIELAG (konsert/noter) (oppgradering av - NJOTARØY STIFTELSEN BRØDRENE garderober) NØTTERØY IF HANSSENS AUTO UNICEF (TV-aksjon) (kunstgressbane) STIFTELSEN FAGERTUN NØTTERØY IF TENNIS (lysanlegg) Sponsor-/ reklamemidler NØTTERØY STIFTELSEN FLINT 2007 (utdrag) KUNSTFORUM IDRETTSHALL BERGAN VEL 32 Årsrapport08.indd 32 28-03-08 08:58:26
 • MARIS fikk nyskapingspris MARIS AS ved gründer Steinar Gundersen ble tirsdag 5. februar 2008 tildelt nyskapingsprisen for 2007. Prisen er et samarbeid mellom SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg og Næringsforum Nøtterøy. Nyskapingsprisen for 2007 ble tildelt Steinar Nøtterøy, Morten Glenna, Gundersen i forbindelse med Næringsforum avd.banksjef i SpareBank Nøtterøys næringslivsfrokost hos Volvat 1 Nøtterøy - Tønsberg og Medisinske Senter tirsdag 5. februar 2008. Jonathan Hall, næringssjef Tildelingen vakte stor begeistring blant de nesten i Nøtterøy kommune. 70 tilstedeværende. Juryen la spesielt vekt MARIS AS holder til på Danholmen på Nøtterøy. på at MARIS er en Bedriften selger egenutviklede produkter innen nyskapende bedrift som maritim elektronikk. De er, i følge Steinar har evnet å skape gode Gundersen, nr 5 i verden på salg av ”Black box” resultater over tid. Til (ferdskrivere) til skip. Losvesenet i både Norge tross for at de bruker 40 og Danmark bruker MARIS elektroniske sjøkart % av sin omsetning på og radarsystem. MARIS har flere nye produkter videre produktutvikling, har de klart å gå med PRISVINNER: under utvikling. overskudd i flere år. MARIS har også skaffet seg Steinar Gundersen solide og langsiktige eiere i Grieg-gruppen. med en keramisk Bedriften sysselsetter over 40 personer fra krukke av Elisabeth 10 forskjellige nasjoner. Gründeren Steinar Steinar Gundersen var på forhånd uvitende von Krogh, en sjekk Gundersen er født og oppvokst på Vestskogen. om pristildelingen og ble meget beveget under på kr 25.000,- og en Bygningen som MARIS holder til i, ligger i et tildelingen. Steinar Gundersen tok på strak blomsterbukett som område hvor Gundersen lekte som barn. arm beslutningen om at pengene skal gå til synlig bevis på at han Frivillighetssentralen på Nøtterøy. Avgjørelsen og MARIS er vinner. Juryen som utpekte MARIS og Steinar ble møtt med stor begeistring og spontan applaus Gundersen som vinnere av Nyskapingsprisen, fra tilhørerne. består av Per Eitrem, leder i Næringsforum DOMKIRKEFESTIVALEN NØTTERØY GUTTEKOR OTO -SKJÆRGÅRDSLØPET TT SKØYTEGRUPPE EIK IF UNIFIED NØTTERØY HAGELAG REFLEKSVESTER M.V. - TØMMERHOLT IL FØYNLAND VEL NØTTERØY HISTORIELAG skoler TØNSBERG HUSØY OG FØYNLAND IF NØTTERØY IF FOTBALL RUSSEN 2007 AMATØRTEATER IL FLINT TØNSBERG NØTTERØY IF HÅNDBALL SEM IF HÅNDBALL TØNSBERG HÅNDBALL NØTTERØY IF SKIGRUPPE SJØLYSTSENTERET FRIIDRETTSKLUBB LIONS CLUB NØTTERØY IF TENNIS SJØMANNSKIRKEN TØNSBERG ISHALL MARTES MINNEFOND NØTTERØY SK JÆRGÅRDSFESTIVALEN TØNSBERG ROKLUBB NORGES BLINDEFORBUND MENIGHETSBLAD SKJÆRGÅRDSKORET TØNSBERG NORWAY CUP - NØTTERØY MUSIKKORPS SLOTTSFJELLFESTIVALEN SEILFORENING ZIMBABWE NØTTERØY OG TJØME SØNDRE SLAGEN UNGT ENTREPENØRSKAP NØTTERØY & TJØME HØRSELLAG SKOLEKORPS VESTFOLD RYTTERSPORT NØTTERØY TEIE IF FOTBALL FOTBALLKRETS NØTTERØY SANITETSFORENING TEIE IF HÅNDBALL VESTFOLD HUSFLIDSLAG AMATØRTEATER NØTTERØY SKOLEKORPS TORØD KVINNE & VESTFOLD POLIOLAG NØTTERØY GOLF NØTTERØY Y’S-MEN CLUB FAMILIELAG 33 Årsrapport08.indd 33 28-03-08 08:58:28
 • Banken er klimanøytral SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg tar klimaspørsmålet på alvor. Banken har gjennomført en analyse av hvor store CO2-utslipp som følger av bankens drift. For dette kjøper vi FN-godkjente klimakvoter som bidrar til å redusere utslipp. Samtidig treffer vi tiltak for å redusere egne utslipp og går til innkjøp av kraft basert på fornybar energi. Analysen viser at banken står for utslipp av 88 tonn CO2. Klimakvotene brukes for å støtte et vindkraftprosjekt i delstaten Maharashtra i India der elektrisitetsproduksjonen hittil har vært basert på kull og gass. Vindkraftprosjektet, som er kontrollert av Det norske Veritas, bidrar til redusert behov for bruk av fossilt brennstoff. Ved å erstatte bruken av kull som energikilde, gir dette prosjektet en årlig reduksjon i de globale CO2-utslippene på 32.000 tonn CO2. I tillegg har banken inngått avtale om at all egen bruk av elektrisitet skal baseres på fornybar energi. Banken har i tillegg investert i teknologi som reduserer eget forbruk av elektrisk kraft med 25 prosent. KLIMASERTIFIKAT: SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg tar klimaspørsmålet på alvor. 34 BANKEN BLIR KLIMANØYTRAL Årsrapport08.indd 34 28-03-08 08:58:30
 • Tillitsvalgte i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg STYRET Bjørn R. Hellevammen (leder) Truls A. Skjerve Reidun Sundal Hilde P. Aarseth Krøgenes Kristin Eide KONTROLLKOMITÉ Bjørn Bydal (leder) Rolf Kapstad Arild Sten Hansen REPRESENTANTSKAP: Innskytervalgte SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg, Grunnfondsbevis Sven Rick Åsvang (leder) Trygve Egenes (hele tusen kroner) 2007 Børskurs (pr. grunnfondsbevis) 112 Siri Brynildsen Antall utstedte grunnfondsbevis (1000) 1 075 Anders Knutsen Grunnfondsbeviskapital 107 510 Else Fevang Utjevningsfond 0 Overkursfond 4 756 Roar Jonstang Grunnfondsbevisbrøk 28,52 Trond Tjomstøl Kontantutbytte pr. grunnfondsbevis (kroner) 1,15 Kontantutbytte pr. grunnfondsbevis i % av børskurs 31.121,03 Effektiv avkastning siden emisjon (%) 17,18 Grunnfondsbeviseiervalgte Kontantutbytte i % av grunnfondsbeviseiernes andel av årsoverskudd 17,22 Petter Mølmen (nestleder) Fortjeneste pr. grunnfondsbevis (kroner) 6,68 Lise Merete Maier Bokført egenkapital pr. grunnfondsbevis (kroner) (BV) 104,42 Kurs / fortjeneste (P/E) 16,77 Torunn Sjølshagen Kurs / bokført egenkapital (P/BV) 1,07 Turid Tuft Arthur Wennersberg Definisjoner: Grunnfondsbevisbrøk: Grunnfondsbeviskapital og overkursfond i prosent av Jacob Ellefsen bankens totale ansvarlige kapital fratrukket fondsobligasjoner Reidun Sundal Effektiv avkastning: Utbytte pr grunnfondsbevis pluss kursstigning 29/10 – 31/12 i % av emisjonskursen, annualisert. Kontantutbytte i % av Utbytte i % av grunnfondsbeviseiernes andel Fra Nøtterøy kommune gr.f.b.eiernes andel av av overskuddet. Regnet ut på grunnlag av Torbjørn Fevang årsoverskudd: grunnfondsbevisbrøken 31.12.2007 Torger O. Torgersen Fortjeneste pr. Grunnfondsbeviseiernes andel av overskudd dividert på grunnfondsbevis: antall grunnfondsbevis. Ragnar Skau Nilsen Bokført egenkapital pr. Grunnfondsbeviskapital og overkursfond dividert på antall Liv Haugen grunnfondsbevis: grunnfondsbevis Kurs / fortjeneste (P/E): Børskurs 31.12. dividert på fortjeneste pr. grunnfondsbevis Kurs / bokført Børskurs 31.12. dividert på bokført egenkapital pr. Ansattevalgte egenkapital (P/BV): grunnfondsbevis Arve Sundby Annette Eskedal Anita Gibbons Bror Traalum Bente Hansen Geir Vestre Årsrapport08.indd 35 28-03-08 08:58:30
 • Hovedkontor: Postboks 70 Teie www.nottero.sparebank1.no Sparebank 1, Nøtterøy 3106 Nøtterøy E-post: service@nsp1.no Torvet 5, Teie Sentralbord: 02440 Kontofon: 02440 Lokalbanker: Telefaks: 33 30 41 10 Sparebank 1 Tønsberg Storgaten 25 Telefaks forsikring: 33 30 41 98 Forsikring, melding om Sparebank 1 Tønsberg skade: 02300 Olsrød Park God å ha i ryggen 36 Årsrapport08.indd 36 28-03-08 08:58:31