119

243 views
211 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
243
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

119

  1. 1. NANO-TEKNOLOJ DEVRMOrtaça karanl, insan beyninin yaratc ve sorgulayc özelliklerini bask altnda tutan bir dönem olarakbilinmektedir.Asrlar süren inanç yllarndan akl ve mantk yllarna geçi Avrupa’nn sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomikyapsn batan sona deitirmitir. Galileo, Leonardo Vinci, Newton, Copernicus, Kepler gibi yaad dönemiinanlmaz derecede etkileyen dahilerle balayan aydnlanma devri,150 yl içinde, endüstriyel devrime yerinibrakmtr. Toprak sahipleri yerlerini fabrikatörlere brakrken, geçimlerini tarmdan elde eden köylüler yenidüzenin içi snfn meydana getirmektedirler. Fütüristler XXI. inci asrn, endüstri devrimden daha geni kapsamldönüümlerin yaanaca bir dönem olacan ileri sürmektedirler.Dünya bilgi üretebilenler, bilgiyi depolayabilenler, bilgiyi databilenler, bilgiye ulaabilenler bilgiyikullanabilenler ve bunlar yapamayanlar olarak ikiye ayrlacaktr.Sanayi devrimi içiler yerlerini bilgi üreten beyaz yakal aratrclara, fabrikalar büyük irketlerin ve devletlerinkurduu aratrma merkezlerine brakacaktr. Küreselleme bu deiimlerin uluslararas ilikilere yansmasndan bakabir ey deildir. Bu yazmzda önümüzdeki 20 sene içinde toplumu ok etmesi beklenen deiimlerin bazlaraktarlacaktr.Maddenin makroskopik davranlarn, yani çplak gözle veya optik mikroskopla veya benzeri ölçü aletleri ilegözlenen dinamiklerini ve özelliklerini, klasik fizik (mekanik, optik, elektrodinamik, termodinamik) atomikboyutlardaki dinamiklerini ve özelliklerini kuantum fizik kanunlar belirler.Metrenin milyarda biri kadar küçük molekülerin, genel anlamda, atomik ve nükleer boyutlarda maddenin,dinamiini belirleyen kuantum fizii, endüstriyel devrimi douran klasik fizik gibi,21’inci yüzyln siyasal,sosyal, ekonomik yapsn deitirecek NANOTEKNOLOJ devrimini ekillendirmektedirBilgi her türlü gelimenin, sosyal ve siyasal etkinliklerin temel parametresi haline gelmitir. imdiden ekonomiliteratürüne Bilgi Kaynakl Üretim Ekonomisi(Knowledge Base Economy) terimi yerlemitir. Ülkemizin buönemli deiimi alglayan bilim teknoloji sistemi ile bu geliimi programlarna yanstabilen bir siyaset kültürünesahip deildir.nsanlk, çevresi ile bilinçli ilikiler kurduu ilk günden itibaren, evreni oluturan maddenin en küçük yaptalar ileuzayn sonsuz derinliklerine gömülen gizemleri anlamaya çalmtr. Mikroskobik boyutlarda üretim, molekülerseviyede balar. stenilen özelliklere sahip malzemeyi atomik boyutlardan balayarak elde etmek anlamnagelir. Nano teknoloji 21 inci yüzylda ülkelerin performanslarn etkileyecek stratejik bir üretim sistemiolmaya namzettir. Nano bir fiziksel büyüklüün milyarda biri anlamna gelir. Örnein, bir nanometre birmetrenin milyarda biri kadar bir uzunluu bir nanosaniye bir saniyenin milyarda biri kadar bir zaman araln
  2. 2. ifade eder. Bir nanometre insan saçnn milyonda biri kadardr ve bu uzunlua ancak 3 veya 4 tane atomyerletirilebilir. Atomlar çplak gözle veya optik mikroskoplarla görülemeyecek kadar küçük yaplardr. Eeryerküreyi bir futbol topu kadar küçültmek, atomu ayn oranda büyütmek mümkün olsa, atom ancak bir kirazbüyüklüünde olabilir. Çevremizde gördüümüz her nesne, çok sayda atomun bir araya gelmesi ile oluur.Örnein küçük bir fincan su içinde 100 milyar çarp bir katrilyon tane atom bulunur. Nano boyut, maddeninmilyarlarca atomdan oluan youn haldeki özellikleri ile kuantum fiziinin etkin olduu tek tek atom veyamolekülden oluan yapnn snr olarak tanmlanr.Tusanami okyanusun ortasnda kendisini fazla fark ettirmez; ancak kylara vurduunda bir felaket olur, ortalkasp kavurur. Dünya, henüz fark edemedii teknolojik bir tusanami, olayna gebedir. Nano teknoloji üretimpazarna bir tusanami dalgasnn kyaya vurmas gibi girecektir; önümüzdeki 15-20 sene içinde sosyolojik,politik, ekonomik kavramlar alt üst edecektir. Nano teknoloji, birbirini takip eden önemli bilimsel bulularnoluturduu yeni bir bilgi paradigmas yaratacaktr. Biyologlar ilk canl hücrenin 3,5 milyar yl önce olutuunutahmin etmektedirler. Hücre nano boyutta bir biyolojik makineye benzer. Enerji girii sürdükçe genetikmalzeme üretir. Nano teknoloji doann bu olaanüstü düzenini örnek alarak üretim yapmay tasarlamaktadr.Bilimsel ve teknolojik alanda elde edilen bu gelimeler hükümetleri ve irketleri nano teknoloji alannda yatrmyapmaya aratrma laboratuarlar kurmaya yöneltmitir. Nano teknolojinin dayand mantk sade ve basittir. Nasldoa, atom ve molekülleri kendi fabrikalarnda üreterek canl yaam meydana getiriyorsa, nano teknoloji doannbu olaanüstü ileyiini örnek alarak gelitirecei teknikler ile atom ve moleküllerden balayarak ürünlerinimeydana getirmeyi amaçlar.Bilimsel ve endüstriyel devrimi yaamayan Türk toplumu bedelini bir dünya devleti olan Osmanlimparatorluunu kaybederek ödemitir. Nano-teknoloji, hem fikir hem de yöntem aray olarak üniversitelerdedomutur ve hzla gelimektedir. Cumhuriyet Türkiye’si, ayet bu devrimi skalarsa, kanmca durum onugösteriyor, gelecekte siyasi bütünlüümüz dahi tartma konusu olur. Üniversiteleri bilimsel kalite ile deil,sadece rektör seçimi ile fark eden ve deerlendiren toplum ve siyasetin ülkemizin geleceine bir katk yapmasmümkün deildir.Nano-teknolojinin önümüzdeki 20 sene içersinde yaantmzda meydana getirecei olas deiimler veya nano-teknoloji rüyasndan beklenen gelimeler bilimsel mantk snrlar içinde kalnarak aada özetlenmitir1-Endüstriyel devrimin neden olduu su, hava, toprak, deniz kirlilii, küresel snma gibiGezegeni felaketlere sürükleyecek etkinlikler kontrol altna alnacak ve bazlar tamamen önlenecektir.2-Ormanlarn tüketim amacyla yok olmasnn önüne geçilecektir.3-Kanserden, bakteriyel kökenli ve vürüslerin sebep olduu hastalklara kadar tedavisi mümkün olmayan pekçok hastaln tedavisi mümkün hale gelecektir.
  3. 3. 3-Beyin, kalp, böbrek gibi kritik organlarn zaman içinde kayp olan dokularn yeniden üretebilecek nano-robotlar devreye girecektir.4-nsanlk tarihinden beri en büyük hayal olan salkl yalanma ve uzun yaam imkânlarna kavuacaktr.5-laçlar sadece sorunlu bölgelere tayabilen nano-robotlar kullanr hale gelecektir.6-nsülün gibi yaam için gerekli hormonlar üretme kabiliyetini kaybetmi organlar, nano-robotlar yardmylatekrar hormon üretebilme kabiliyetine kavuacaklardr. Dünya üzerindeki eker hastalarnn says göz önünealnrsa böyle bir teknolojinin önemi anlalr.7-Çelik kadar dayankl ve insan kemii üreten nano-robotlar yaplacaktr. Kemiklerdeki metal kökenlitranplantosyonlar sona erecektir. nsan yalanmasna ramen kemiklerinde yük tama kayb olmayacaktr.8-.Cerrahi müdahaleleri minimuma inecek özel bir hücre cerrahisi uzmanlk alan doacaktr.9-Uzay yolculuklar aile bütçeleri ile karlanabilecek kadar ucuzlayacak, uzayda özel mülkiyet söz konusuolacaktr.10-Günümüzdeki imalat sanayinin en önemli girdisi olan içilerin yerini, kendi kendine üretim ve tasarmyapabilen akll nano-robotlar alacaktr.11-Tüketim çeitlenecek, ucuzlayacak, akll tüketim mallar piyasa sürülecek, kullann süreleri uzayacak,imalat sanayi kabuk deitirecektir.12-Global yaam ile birlikte bireysel davran normlar deiime urayacaktr13-Eitim felsefesi bilgi edinmek yerine yaratc kabiliyetler edinmek eklinde deiecek ve eitim ömür boyusürdürülecek bir etkinlik haline dönüecektir.14-Dünya üzerindeki enerji kaynaklarnn paylamndan ortaya çkan gerginlikler yeni enerji teknolojilerinindevreye girmesi ile geveyecektir.15- Bütün bu deiimlere nano-teknoloji ve onun türevleri neden olacaktr.16-Moleküler boyutta üretilen tranzistörler tüm elektronik ve iletiim teknolojisine hz ve inanlmaz boyutlardabilgi depolama olana sunacaktr.Mühendislik, tp ve askeri alanlardaki uygulamalar, nano-teknolojiyi devlet ve özel sektörün ilgi oda halinegetirmitir. Nano-teknoloji yukarda belirtildii gibi kuantum fizii kanunlarnn, fizikçiler, mühendisler,kimyaclar tarafndan istenilen özelliklerde ürün gelitirmek amacyla yaptklar uygulamalar sonucu
  4. 4. oluturduklar bir teknolojidirTürkiye’nin Koç, Sabanc, zorlu, Eczacba gibi büyük i adamlar kuracaklar nano-teknoloji aratrmalaboratuvarlar ile bu yarta bulunmazlarsa yirmi yl sonra büyük bakkallara halinde kalacaklardr.Prof. Dr.Cengiz Yalçnyabanci dizi izleyabanci dizi izle

×