เทคโนโลยีสารสนเทศ

569 views
503 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
569
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. 2. บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>- ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวก </li></ul><ul><li>- เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกัน ทำให้ประชากรได้รับข่าวสารตลอดเวลา </li></ul><ul><li>- เมื่อประมาณ 500 ถึง 800 ปีที่แล้วเทคโนโลยีเริ่มเข้ามาช่วยในการพิมพ์ ทำให้กี่สื่อสารด้วยข้อความและภาษาเพิ่มมากขึ้น </li></ul>
 3. 3. <ul><li>- เมื่อสังคมอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ การสื่อสารโทรคมนาคมกระจายไปทั่วถึง </li></ul><ul><li>- การพัฒนาทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา </li></ul>
 4. 4. นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>- เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้คิดให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆ </li></ul><ul><li>- สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต </li></ul><ul><li>ตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทมีดังนี้ </li></ul><ul><li>- การเก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>- การประมวลผล </li></ul><ul><li>- การแสดงผลลัพธ์ </li></ul><ul><li>- การทำสำเนา </li></ul><ul><li>- การสื่อสารโทรคมนาคม </li></ul>
 5. 5. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>ลักษณะเด่นที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้ </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในการประกอบการทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรม จำเป็นต้องหาวิธีในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเข้ามาช่วยทำให้เกิดระบบอัตโนมัติ ทำให้การบริการโดยรวมมีประสิทธิภาพ </li></ul>
 6. 6. <ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เมื่อมีการพัฒนาระบบข้อมูล และการใช้ข้อมูลได้ดี การบริการต่าง ๆ จึงเน้นรูปแบบการบริการแบบกระจาย </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ ปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในองค์การประเทศไทยมีระบบทะเบียนราษฎร์ที่จัดทำด้วยระบบ </li></ul>
 7. 7. <ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดังจะเห็นได้จาก การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้ตารางคำนวณ และใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมแบบต่าง ๆ เป็นต้น </li></ul>
 8. 8. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการพัฒนาใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึ้น มีการประยุกต์มาใช้กับเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน เช่น ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น </li></ul>
 9. 9. <ul><li>เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการกระจายไปทั่วทุกหนแห่ง แม้แต่ถิ่นทุรกันดาร ทำให้มีการกระจายโอการการเรียนรู้ มีการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรู้ไปยังถิ่นห่างไกล นอกจากนี้ในปัจจุบันมีความพยายามที่ใช้ระบบการรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร </li></ul>
 10. 10. <ul><li>สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียน </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างจำเป็นต้องใช้สารสนเทศ จำเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจำลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไข </li></ul>
 11. 11. <ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ กิจการทางด้านการทหารมีการใช้เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม </li></ul><ul><li>การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม การแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจำเป็นต้องหาวิธีการในการผลิตให้ได้มาก มีการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการ </li></ul>
 12. 12. ส่วนประกอบต่างๆภายในคอมพิวเตอร์
 13. 14. <ul><li>- Processor – CPU + Heat sink </li></ul><ul><li>- การทำงานของ CPU เป็น Microprocessor </li></ul><ul><li>- เปรียบเทียบได้กับสมองของมนุษย์ </li></ul><ul><li>- Power Supply </li></ul><ul><li>- เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าของระบบ </li></ul><ul><li>- อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องได้รับไฟฟ้าหล่อเลี้ยงจาก power supply </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Fan </li></ul><ul><li>- พัดลมระบายความร้อน </li></ul><ul><li>- ช่วยลดอาการเครื่องแฮงก์ </li></ul><ul><li>Graphic Card </li></ul><ul><li>- ช่วยให้จอภาพแสดงภาพต่างๆได้อย่างเต็มที่ </li></ul><ul><li>- รองรับคุณภาพในระดับ 2 มิติ และ 3 มิติ </li></ul><ul><li>- เหมาะสำหรับนักเล่นเกมส์ และผู้ใช้งานในระดับ Graphic Design </li></ul>
 15. 16. <ul><li>Sound Card </li></ul><ul><li>- เป็นตัวกลางในการควบคุมการทำงานด้านเสียง </li></ul><ul><li>- ทำงานเกี่ยวกับการบันทึกเสียง การเล่นไฟล์เสียงต่างๆ </li></ul><ul><li>Fax-Modem </li></ul><ul><ul><li>- ใช้สำหรับเล่นอินเทอร์เน็ต </li></ul></ul><ul><ul><li>- โมเด็มที่ดีเมื่อใช้รับส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตคือ สัญญาณจะไม่หลุดง่าย </li></ul></ul>
 16. 17. <ul><li>Expansion Slot </li></ul><ul><li>- ทำหน้าที่สำหรับต่อกับการ์ดต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>- ประกอบด้วยระบบบัส และ pORT </li></ul><ul><li>RAM </li></ul><ul><li>- เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูล </li></ul><ul><li>- ทำงานควบคู่ไปกับ CPU </li></ul><ul><li>- ประเภทของหน่วยความจำ คือ Ram ROM BIOS Caching </li></ul>
 17. 18. <ul><li>CD – ROM Drive </li></ul><ul><li>- เป็นอุปกรณ์ประเภทมัลติมีเดีย </li></ul><ul><li>- ทำหน้าที่อ่านข้อมูลต่างๆในซีดี </li></ul><ul><li>- สามารถเขียนข้อมูลลงแผ่นซีดีได้ด้วย </li></ul><ul><li>Floppy Drive </li></ul><ul><li>- ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล </li></ul><ul><li>- มีความจำเป็นน้อยมาก </li></ul><ul><li>- มีขนาด 3.5 นิ้ว </li></ul>
 18. 19. <ul><li>Hard Disk </li></ul><ul><li>- คลังเก็บข้อมูลของระบบ </li></ul><ul><li>- คอมพิวเตอร์ขาด Hard disk ไม่ได้ </li></ul><ul><li>- การทำงานเปรียบเสมือน ตู้ลิ้นชัก </li></ul><ul><li>Chipset </li></ul><ul><li>- เป็นส่วนเชื่อมโยงและควบคุมการทำงาน การส่งข้อมูล </li></ul><ul><li>- มีส่วนช่วยในการประมวลผลตั้งแต่ CPU หน่วยความจำ IDE Drive Graffic card </li></ul>
 19. 20. <ul><li>Main Board </li></ul><ul><li>- อุปกรณ์ชิ้นใหญ่สุดภายในเครื่อง </li></ul><ul><li>- เป็นแผ่น circuit board รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า </li></ul><ul><li>- ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>- ตัวเมนบอร์ดเปรียบเสมือน เป็นพื้นบ้าน สำหรับติดตั้งอึปกรณ์ต่างๆ </li></ul>
 20. 21. <ul><li>TKANK YOU </li></ul>

×