Ekologija opšti pojmovi

12,783 views
12,266 views

Published on

2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Seminarski rad

  Tema:Sukcesije,degradacija,progradacija i klimaks.... Hitno mi treba :S
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Nema nista o Horizontalnoj spratonosti, a bas to meni treba. :'(
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
12,783
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
128
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ekologija opšti pojmovi

 1. 1. Dobrodošli načas Ekologije
 2. 2. Ekologija-definicija, predmet pročavanja i značaj Ekologija je nauka koja proučava životnu sredinu, odnose između živih bića i nežive prirode kao i načine na koje su se živa bića prilagodila uslovima spoljašnje sredine. Naziv ekologija potiče iz grčke riječi “oikos”(dom) i “logos”(nauka).
 3. 3.  Vouz i Foks su živa bića razvrstali u tri domena: Bacteria Archea Eucaryota Termin ekologija u nauku je uveo Njemački zoolog Ernst Hekel 1866 godine. Utemeljivačem ekologije kao nauke smatra se Čarls Darvin koji je 1859 god. objavio svoje djelo “Porijeklo vrsta”.
 4. 4. Životna forma Životna forma predstavlja skup morfoloških, anatomskih i fizioloških osobina kojima je vrsta prilagođena svom staništu. Ovakav skup osobina je adaptivan i nastao je kao odgovor na različite uticaje ekoloških faktora. Prema tome životna forma predstavlja skup adaptivnih odluka jedne vrste usaglašenih sa uslovima sredine u kojoj žive.
 5. 5. Ekološka niša Ekološka niša predstavlja dio prostora i dio resursa koji neki organizam koristi u životnoj zajednici. Pojam ekološke niše u nauku je uveo Engleski ekolog Grinel (1917) definišući je kao mjesto koje neka vrsta zauzima na datom staništu.
 6. 6.  1927 god. Elton je proširio pojam ekološke niše označavajući je kao funkcionalnu ili trofičku nišu. Hačinson je 1957 god. uveo novi pojam ekološke niše kao dimenzionalnog prostora u kome su prisutni svi faktori sredine koji djeluju na datu vrstu i određuju njen opstanak .
 7. 7. Životno stanište-biotop Životno stanište ili biotop je prostor sa različitim oblicima nežive materije i odgovarajućim klimatskim osobinama u kome živa bića žive. Riječ biotop nosi naziv od dvije grčke riječi “bios” što znači život i “topos” što znači mjesto.
 8. 8.  Svako životno stanište naseljeno je određenom kombinacijom biljnih i životinjskih vrsta pa biotop i životna zajednica ne mogu postojati odvojeno već su povezani u jednu cjelinu.
 9. 9. Populacija i njene osnovne odlike Populacija je skup jedinki jedne vrste koje istovremeno žive na istom staništu. Prema tome populacija predstavlja prostorno i vremenski integrisanu grupu jedinki povezane prije svega odnosima reprodukcije ili razmnožavanja. Osnovne karakteristike ili osobine populacije su: natalitet, mortalitet, brojnost, gustina, prostorni raspored...
 10. 10. Životna zajednica-biocenoza• Organizovane grupe živih bića koje istovremeno žive na istom staništu u istim uslovima spoljašnje sredine nazivaju se životne zajednice ili biocenoze.• Oblast ekologije koja proučava životne zajednice naziva se BIOCENOLOGIJA.
 11. 11.  Svaka bioceoza ima svoju prostornu i vremensku organizaciju. Prostorna organizacija obuhvata njenuu strukturu i izgled. Razlikujemo: Horizontalni raspored organizama Vertikalni raspored organizama Vertikalna stratifikacija ili spratovnost Vremenska organizacija- različiti članovi biocenoze svoje životne aktivnosti obavljaju u različito vrijeme.
 12. 12. Fotosinteza i odnosi ishrane Fotosinteza je proces stvaranja organskih materija i kiseonika od neorganskih (voda, mineralne materije, CO2- ugljen dioksid) u hloroplastima uz pomoć sunčeve energije. Ćelijsko disanje je proces u kome organizmi iz hrane dobijaju energiju. Osnovni proizvodjači hrane su zelene biljke procesom fotosinteze.
 13. 13.  Svi članovi biocenoze su prema načinu ishrane grupisani u: Proizvođače Potrošače Razlagače Prema tipu ishrane razlikujemo tri grupe: Biljojedi (fitofage) Mesojedi (zoofage) Saprofage
 14. 14.  Lanac ishrane predstavlja niz živih bića u kome jedno živo biće predstavlja hranu drugom. Razlikujemo lanac grabljivica, parazitski lanac i saprofitski lanac ishrane.
 15. 15. Ekosistem-kruženje materije i proticanje ergije Sistem koji predstavlja strukturno i funkcionalno jedinstvo nežive i žive prirode odnosno biotopa i biocenoze naziva se ekosistem. Razlikujemo prirodne ekosisteme (šume, jezera) i vještačke ekosisteme (livade, voćnjaci, ribnjaci) U ekosistemu vladaju tri vrste odnosa i to: akcije, reakcije i koakcije.
 16. 16. Kruženje materije Kruženje materije označava se kao metabolizam ekosistema i obuhvata nekoliko faza: Vezivanje sunčeve energije u procesu fotosinteze i stvaranje organskih materija od strane proizvođača Potrošnja ovih materija zajedno sa vezanom energijom od strane potrošača Razlaganje od strane razlagača Ponovno korišćenje materije od strane proizvođača.
 17. 17. Proticanje energije Energija u ekosistem ulazi u obliku sunčevog zračenja, kroz proces fotosinteze, vezuju je autotrofi a koriste potrošači za svoje životne potrebe i izgradnju svoga tijela. Energiju sačuvanu i hrani sva živa bića oslobađaju u procesu ćelijskog disanja i ona ekosistem napušta u vidu toplote koja odlazi u atmosferu.
 18. 18. Biom i biosfera Ekosistemi sa sličnim sastavom i osobinama u okviru jedne klimatske oblasti i određenom životnom formom nazivaju se biomi. Razlikujemo dva osnovna tipa bioma: Vodeni Kopneni
 19. 19.  Biomi se udružuju u najsloženiji sistem biosferu koja obuhvata donje djelove atmosfere, hidrosferu i gornje djelove litosfere.
 20. 20. • Biosfera predstavlja vrhunsko jedinstvo žive i nežive prirode i obuhvata ukupan prostor na zemlji naseljen svim živim bićima i njihovim životnim aktivnostima.
 21. 21. Hvala na pažnji

×