USPJEŠNI PRIMJERI TURISTIČKOG
MARKETINGA U DIGITALNOM OKRUŽENJU
kako to rade u ...
Saša Stanković
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
1. Trendovi u digitalnom svijetu
2. Primjeri dobre prakse - turističke zajedn...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Trendovi u digitalnom svijetu
Globalno, udio ulaganja u internet oglašavanje ...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Trendovi u digitalnom svijetu
Vrijednost internet oglašavanja u Europi tokom ...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Izvor: iab
Trendovi u digitalnom svijetu
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
10,3%
19,0%
25,6%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
2006 2009 2012
Udio...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Izvor: iab
Rast ulaganja u
internet oglašavanje
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Trendovi u digitalnom svijetu
Oglašavanje se može prilagoditi korisniku!
Poru...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
76 % of online campaigns geared towards reaching
consumer aged 18-49 successf...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Izvor: comScore
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Trendovi u digitalnom svijetu
društvene mreže/internet pretraživači
Korisnici...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Izvor: comScore
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Izvor: comScore
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Izvor: comScore
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Trendovi u digitalnom svijetu
društvene mreže/internet pretraživači
Potrebno ...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Izvor: comScore
18%
8%
26%
13%
33%
29%
14%
13%
13%
17%
14%
17%13%
13%
12%
15%
15%
13%
4%
4%
4%
5%
4%
3%
4%
7%
3%
4%
2%
1%
46%
54%
42%
46%
...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Trendovi u digitalnom svijetu
mobilne platforme
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Broj korisnika pametnih telefona raste, a time i korištenje
društvenih mreža,...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Izvor: comScore
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Izvor: comScore
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Broj korisnika pametnih telefona u Europi porastao je za 42% u
odnosu na 2010...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Zadnje dvije, tri godine pojavio se trend korištenja više uređaja!
(jedan kor...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Taj broj je u Europi oko 138,6 milijuna ljudi (~1/5 korisnika)!
S obzirom na ...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Više od 2/3 korisnika interneta u Velikoj Britaniji koristi
nekoliko uređaja!...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Izvor: Google
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Jedino prava poruka u pravo vrijeme pobuđuje interes kod
korisnika
Trendovi u...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Izvor: Google
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Ako pogledamo dnevnu raspodjelu to onda izgleda ovako:
49% korisnika online s...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Čak 84% korisnika više uređaja koriste razne uređaje za vrijeme
gledanja TV p...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Rapodjela korisnika po upotrebi pametnih telefona
Trendovi u digitalnom svije...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Rapodjela korisnika po upotrebi pametnih telefona
Trendovi u digitalnom svije...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Trendovi u digitalnom svijetu
Zbog „zagušenosti” oglasnog prostora samo 3 od ...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
proces kupnje na internetu
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
proces kupnje na internetu
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
proces kupnje na internetu
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Trendovi u digitalnom svijetu
web analitika
Svaki korak u procesu kupnje je v...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
proces kupnje na internetu
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
proces kupnje na internetu
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
proces kupnje na internetu
I hear and I forget.
I see and I remember.
I do an...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Primjeri dobre prakse – turističke zajednice
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Primjeri dobre prakse – turističke zajednice
Hrvatska
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Primjeri dobre prakse – turističke zajednice
Nizozemska
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Izvor: Visit Holland (bit.ly/video-dutch)
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
you call it organic...
we call it food
you call it exercise...
we call it way...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Primjeri dobre prakse – turističke zajednice
Grčka
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Primjeri dobre prakse – turističke zajednice
Velika Britanija
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Primjeri dobre prakse – turističke zajednice
Grčka
Zašto je Grčka toliko uspj...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Primjeri dobre prakse – turističke zajednice
Hrvatska
Koliko HTZ ulaže u onli...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
online offline
+109%
+71% novo novo+213% +2.150%
-52%
-76%
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Primjeri dobre prakse – turističke zajednice
Hrvatska
Koliko HTZ ulaže u druš...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Primjeri dobre prakse – turističke zajednice
Hrvatska
Koliko HTZ ulaže u druš...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Primjeri dobre prakse – turističke zajednice
Hrvatska
Što bi moglo biti bolje?
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Primjeri dobre prakse – turističke zajednice
Hrvatska
Što bi moglo biti bolje...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Gdje hoteli vide mogućnost ulaska
konkurencije?
Najveće konkurente hotelskoj ...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Koji servisi mogu pomoći u izgradnji
„modernog” imidža hotela?
Internet servi...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Koje tehnologije mogu pomoći u izgradnji
„modernog” imidža hotela?
Svakako te...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Primjeri dobre prakse – hoteli
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Primjeri dobre prakse – hoteli
Sun Gardens Dubrovnik
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Pratili smo svjetske trendova razvoja digitalnog poslovanja
(prvenstveno u tu...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
Sve se mjeri i analazira. KPI-jevi su: broj online bookinga,
vrijednost onlin...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
... KPI-jevi su: broj online bookinga, vrijednost online bookinga,
broj booki...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
I za kraj...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
I za kraj...
odabrati kanal komunikacije koji smatrate najvažnijim
zašto?
zbo...
Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
I za kraj...
odabrati kanal komunikacije koji smatrate najvažnijim
mjeriti i ...
Hvala!
sasa@interactive.ag
interactive-agency.si
facebook.com/interactive.agency.slovenija
facebook.com/interactive.agency...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Uspješni primjeri turističkog_marketinga_u_digitalnom_okruženju_-_hr

567 views

Published on

Prezentacija sa konferencije "Dani slovenskog turizma" održane u Termama Olimia, 08.10.2013.
Prezentacija je na hrvatskom jeziku.

3 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
567
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
3
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uspješni primjeri turističkog_marketinga_u_digitalnom_okruženju_-_hr

 1. 1. USPJEŠNI PRIMJERI TURISTIČKOG MARKETINGA U DIGITALNOM OKRUŽENJU kako to rade u ... Saša Stanković
 2. 2. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 1. Trendovi u digitalnom svijetu 2. Primjeri dobre prakse - turističke zajednice 3. Primjeri dobre prakse - hoteli Dnevni red:
 3. 3. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Trendovi u digitalnom svijetu Globalno, udio ulaganja u internet oglašavanje raste iz godine u godinu
 4. 4. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Trendovi u digitalnom svijetu Vrijednost internet oglašavanja u Europi tokom 2012. godine iznosila je 24,3 milijarde €
 5. 5. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Izvor: iab Trendovi u digitalnom svijetu
 6. 6. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 10,3% 19,0% 25,6% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 2006 2009 2012 Udio internet oglašavanja u marketinškom budžetu Izvor: iab Trendovi u digitalnom svijetu
 7. 7. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Izvor: iab Rast ulaganja u internet oglašavanje
 8. 8. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Trendovi u digitalnom svijetu Oglašavanje se može prilagoditi korisniku! Poruka dolazi do korisnika u trenutku i na mjestu kada je najrelevantnija (behavioural advertising)
 9. 9. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 76 % of online campaigns geared towards reaching consumer aged 18-49 successfully reached that intended audience Izvor: Nielsen (bit.ly/clickz-nielsen) Trendovi u digitalnom svijetu mladi Sve je više mladih na internetu (ciljna skupina koju je teško „uloviti” klasičnim medijima)
 10. 10. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Izvor: comScore
 11. 11. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Trendovi u digitalnom svijetu društvene mreže/internet pretraživači Korisnici sve više vremena provode na društvenim mrežama ili pretražuju internet koristeći pretraživače (Google, Yahoo,...)
 12. 12. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Izvor: comScore
 13. 13. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Izvor: comScore
 14. 14. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Izvor: comScore
 15. 15. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Trendovi u digitalnom svijetu društvene mreže/internet pretraživači Potrebno je prilagoditi korištenje društvenih mreža i internet pretraživača pojedinom tržištu Društvene mreže: Facebook; VK (VKontakte) Internet pretraživači: Google; Yahoo; Bing; Yandex
 16. 16. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Izvor: comScore
 17. 17. 18% 8% 26% 13% 33% 29% 14% 13% 13% 17% 14% 17%13% 13% 12% 15% 15% 13% 4% 4% 4% 5% 4% 3% 4% 7% 3% 4% 2% 1% 46% 54% 42% 46% 32% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Globalno Azija - Pacifik Europa Sjeverna Amerika Južna Amerika Bliski Istok - Afrika Ostalo Maloprodaja Novosti/Informacije Zabava Usluge Društvene mreže Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 korelacija između mlade populacije i korištenja društvenih mreža 26% 28% 21% 21% 32% 26% 30% 24% 18% 28% 21% 23% 21% 18% 20% 14% 11% 17% 18% 12% 13% 8% 16% 26% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Globalno Azija - Pacifik Europa Sjeverna Amerika Južna Amerika 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55+
 18. 18. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Trendovi u digitalnom svijetu mobilne platforme
 19. 19. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Broj korisnika pametnih telefona raste, a time i korištenje društvenih mreža, ali i pretraživanje na mobilnim platformama Trendovi u digitalnom svijetu mobilne platforme
 20. 20. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Izvor: comScore
 21. 21. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Izvor: comScore
 22. 22. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Broj korisnika pametnih telefona u Europi porastao je za 42% u odnosu na 2010. Trendovi u digitalnom svijetu mobilne platforme Izvor: iab
 23. 23. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Zadnje dvije, tri godine pojavio se trend korištenja više uređaja! (jedan korisnik na više ekrana) Trendovi u digitalnom svijetu mobilne platforme
 24. 24. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Taj broj je u Europi oko 138,6 milijuna ljudi (~1/5 korisnika)! S obzirom na rast, ta brojka će ubrzo biti ~1/3 Trendovi u digitalnom svijetu mobilne platforme Izvor: comScore
 25. 25. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Više od 2/3 korisnika interneta u Velikoj Britaniji koristi nekoliko uređaja! Potrebno je ulagati u razne kanale komunikacije kako bi dosegli što više korisnika na što više platformi Trendovi u digitalnom svijetu mobilne platforme I Google nam od nedavno nudi alat za optimizaciju AdWords oglašavanja kroz razne uređaje
 26. 26. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Izvor: Google
 27. 27. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Jedino prava poruka u pravo vrijeme pobuđuje interes kod korisnika Trendovi u digitalnom svijetu mobilne platforme
 28. 28. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Izvor: Google
 29. 29. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Ako pogledamo dnevnu raspodjelu to onda izgleda ovako: 49% korisnika online su ujutro (6h – 10h) 89% tokom dana (10h – 17:30h) 90% navečer (17:30h – 21h) 61% tokom noći (21h – 6h) Trendovi u digitalnom svijetu mobilne platforme Izvor: iab
 30. 30. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Čak 84% korisnika više uređaja koriste razne uređaje za vrijeme gledanja TV programa! Trendovi u digitalnom svijetu mobilne platforme Izvor: iab
 31. 31. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Rapodjela korisnika po upotrebi pametnih telefona Trendovi u digitalnom svijetu mobilne platforme Izvor: Google
 32. 32. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Rapodjela korisnika po upotrebi pametnih telefona Trendovi u digitalnom svijetu mobilne platforme Izvor: Google
 33. 33. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Trendovi u digitalnom svijetu Zbog „zagušenosti” oglasnog prostora samo 3 od 10 oglasa dođe do ciljanog korisnika! Upravo iz ovog razloga, oglašivači moraju optimizirati svaki kanal komunikacije prema krajnjeg korisniku! Za analizu i optimizaciju možemo koristiti razne alate, a najrašireniji i potpuno besplatan je Google Analytics (GA)
 34. 34. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 proces kupnje na internetu
 35. 35. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 proces kupnje na internetu
 36. 36. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 proces kupnje na internetu
 37. 37. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Trendovi u digitalnom svijetu web analitika Svaki korak u procesu kupnje je važan! Svaki korak analiziramo i optimiziramo! (multi-channel funnel) Integracija sa CRM sustavima! (nužna za kvalitetnije optimizacije)
 38. 38. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 proces kupnje na internetu
 39. 39. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 proces kupnje na internetu
 40. 40. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 proces kupnje na internetu I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. Confucius
 41. 41. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Primjeri dobre prakse – turističke zajednice
 42. 42. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Primjeri dobre prakse – turističke zajednice Hrvatska
 43. 43. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 44. 44. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 45. 45. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 46. 46. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 47. 47. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 48. 48. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 49. 49. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 50. 50. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 51. 51. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 52. 52. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Primjeri dobre prakse – turističke zajednice Nizozemska
 53. 53. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Izvor: Visit Holland (bit.ly/video-dutch)
 54. 54. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 you call it organic... we call it food you call it exercise... we call it way of life did you notice I speak English... we all do you call it green energy... we call it tradition
 55. 55. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 56. 56. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 57. 57. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 58. 58. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 59. 59. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 60. 60. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 61. 61. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 62. 62. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Primjeri dobre prakse – turističke zajednice Grčka
 63. 63. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 64. 64. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 65. 65. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 66. 66. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 67. 67. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 68. 68. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 69. 69. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 70. 70. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 71. 71. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 72. 72. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Primjeri dobre prakse – turističke zajednice Velika Britanija
 73. 73. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 74. 74. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 75. 75. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 76. 76. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013
 77. 77. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Primjeri dobre prakse – turističke zajednice Grčka Zašto je Grčka toliko uspješnija od ostalih? Kvalitetan sadržaj! Na društvenim mrežama najvažniji je sadržaj.
 78. 78. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Primjeri dobre prakse – turističke zajednice Hrvatska Koliko HTZ ulaže u online?
 79. 79. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 online offline +109% +71% novo novo+213% +2.150% -52% -76%
 80. 80. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Primjeri dobre prakse – turističke zajednice Hrvatska Koliko HTZ ulaže u društvene mreže?
 81. 81. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Primjeri dobre prakse – turističke zajednice Hrvatska Koliko HTZ ulaže u društvene mreže? HTZ je za Facebook oglašavanje pripremio 1,5 mil. €
 82. 82. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Primjeri dobre prakse – turističke zajednice Hrvatska Što bi moglo biti bolje?
 83. 83. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Primjeri dobre prakse – turističke zajednice Hrvatska Što bi moglo biti bolje? HTZ svake godine raspisuje medijski natječaj u kojem udio internet oglašavanja raste, ali nema nikakvih posebnih natječaja ili zahtjeva za kreativnim rješenjima (oglasi se ponavljaju iz godine u godinu). Loš odabir ciljeva kampanje (npr. povećanje broja fanova kod Facebook oglašavanja)
 84. 84. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Gdje hoteli vide mogućnost ulaska konkurencije? Najveće konkurente hotelskoj industriji predstavljaju servisi poput airbnb
 85. 85. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Koji servisi mogu pomoći u izgradnji „modernog” imidža hotela? Internet servisi poput TripAdvisora i/ili Foursquare
 86. 86. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Koje tehnologije mogu pomoći u izgradnji „modernog” imidža hotela? Svakako tehnologije poput Augmented reality (proširena stvarnost)
 87. 87. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Primjeri dobre prakse – hoteli
 88. 88. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Primjeri dobre prakse – hoteli Sun Gardens Dubrovnik
 89. 89. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Pratili smo svjetske trendova razvoja digitalnog poslovanja (prvenstveno u turizmu) i odlučili smo većinu oglašivačkih sredstava uključiti upravo u digitalni marketing ~ 70% svog oglašavanja odlazi na online oglašavanje Koristi se SEM (Google, Yandex, Seznam, Bing, Yahoo) u najvećem postotku. Branding je također dosta zastupljeno, ali kako se prijašnjih godina radilo dosta na brandingu, sad je naglasak na samim online bookinzima. Uz to bih napomenuo razna partnerstva (partneri šalju newsletter u kojem nas promoviraju, partneri koji prodaju smještaj oglašavaju upravo nas, itd.). Uz to smo prisutni na svim društvenim mrežama, na kojima postoji aktivna komunikacija sa tržištem
 90. 90. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 Sve se mjeri i analazira. KPI-jevi su: broj online bookinga, vrijednost online bookinga, broj bookiranih soba (multi-room booking), download brošura, download cjenika, page views, unique visitors... Sve se kampanje optimiziraju na bazi KPI-eva Konstantan broj rezervacija smještaja, povećanje broja gostiju, povećanje sljedbenika na društvenim mrežama… u pravilu, svaka godina je rekordna :)
 91. 91. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 ... KPI-jevi su: broj online bookinga, vrijednost online bookinga, broj bookiranih soba (multi-room booking), download brošura, download cjenika, page views, unique visitors... U ovom slučaju jednostavno je podesiti alat za analitiku za mjerenje i mikro, ali i makro konverzija (ako je alat za analitiku spojen na CRM/booking sustav)
 92. 92. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 I za kraj...
 93. 93. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 I za kraj... odabrati kanal komunikacije koji smatrate najvažnijim zašto? zbog kompleksnosti digitalnog svijeta
 94. 94. Terme Olimia, Podčetrtek, 7.-9. oktober 2013 I za kraj... odabrati kanal komunikacije koji smatrate najvažnijim mjeriti i analizirati sve kanale komunikacije optimizirati komunikaciju i oglašavanje mjeriti i analizirati sve kanale komunikacije
 95. 95. Hvala! sasa@interactive.ag interactive-agency.si facebook.com/interactive.agency.slovenija facebook.com/interactive.agency.hrvatska twitter.com/InteractiveAg shift2online.com

×