นิวแลนด์

306 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
306
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นิวแลนด์

  1. 1. นิวแลนด์...แดนที่ราบสูง "10 สุดยอด" ติดปีกเศรษฐกิจอีสานดินแดนที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ที่เคยแห ้งแล ้งกันดาร ยากจน มีรายได ้ประชากรรั้งท ้ายของประเทศ วันนี้ภาคอีสานได ้เปลี่ยนโฉมหน้าไปแล ้ว กลายเป็นที่หมายปองของนักลงทุนทั้งไทยและเทศในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ภาคอีสานได ้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด ้านถนนหนทาง สะพานข ้ามแม่น้าโขงทั้ง 3 แห่ง (หนองคาย มุกดาหาร นครพนม) ทาให ้การสัญจรและขนส่งสินค ้าสะดวกรวดเร็วมากขึ้นทั้งในประเทศและเชื่อมสู่ ประเทศเพื่อนบ ้านขณะเดียวกันก็มีการลงทุนใหม่ ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะด ้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ภาคค ้าปลีก การค ้าชายแดน รวมถึงด ้านพลังงานทางเลือก ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และเอทานอลภาค อีสานพลิกโฉมครั้งใหญ่ในยุครัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เจ ้าของนโยบายแปรสนามรบเป็นสนามการค ้า และนาพาประเทศสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ในยุคนั้น ราคาที่ดินทั่วประเทศพุ่งขึ้นหลายเท่าตัวรับกระแสเศรษฐกิจบูม อานิสงส์ที่ส่งตรงถึงภาคอีสานก็คือ การขยายถนนมิตรภาพเป็นถนนสี่เลนหลายคนกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข ้ามคืนจากการขายที่ดินใน ยุคนั้น คนหนุ่มสาวในภาคอีสานเกือบ 80% ละทิ้งหมู่บ ้าน หนีความแห ้งแล ้งกันดารออกมาแสวงโชคหางานทาในเมืองหลวง มุ่งหน้ามาเป็นสาวโรงงาน มาขับแท็กซี่ หรือมาเป็นกรรมกรก่อสร ้างพวกเขาคือปัจจัยการผลิตต ้นทุนต่าให ้กับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมใหม่ใน ยุคนี้ พวกเขาเหล่านั้นเริ่มทยอยกลับถิ่นฐานบ ้านเกิด มีทั้งกลับไปเป็นแรงงานในหัวเมืองใหญ่ บางส่วนกลับไปสร ้างเนื้อสร ้างตัวเป็นเถ ้าแก่ในกิจการร ้านค ้าต่าง ๆ หรือเป็นผู้รับเหมาบางส่วนกลับไปปลูกยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจดาวรุ่งของภาคอีสานในยุคนี้ อีสานได ้เปลี่ยนไปแล ้ว ต่อไปนี้คือ 10 สุดยอดที่อีสานมี แต่ที่อื่นไม่มี1) ภาคอีสาน...มีเนื้อที่มากที่สุดของประเทศไทย 168,854 ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่ร้อยละ33.17 เทียบได ้กับหนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทย และยังเป็นประตูการค ้าเชื่อมโยงสู่กลุ่มอาเซียนปัจจุบัน ภาคอีสานมีทั้งสิ้น 20 จังหวัด ได ้แก่ 1.กาฬสินธุ์ 2.ขอนแก่น 3.ชัยภูมิ 4.นครพนม 5.นครราชสีมา 6.บึงกาฬ 7.บุรีรัมย์ 8.มหาสารคาม 9.มุกดาหาร 10.ยโสธร 11.ร้อยเอ็ด 12.เลย13.สกลนคร 14.สุรินทร์ 15.ศรีสะเกษ 16.หนองคาย 17.หนองบัวลาภู 18.อุดรธานี 19.
  2. 2. อุบลราชธานี 20.อานาจเจริญ2) ภาคอีสาน...มีจานวนประชากรมากที่สุดของประเทศ ข ้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานจานวนประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2556 ว่า ภาคอีสานมีจานวนประชากรมากที่สุด 19,093,000 คน รองลงมาคือ ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)17,511,000 คน ภาคเหนือ 11,588,000 คน ภาคใต ้ 8,640,000 คน และกรุงเทพฯ 7,791,000คน3) ภาคอีสาน...เป็นแหล่งปลูกข ้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นดีที่สุดของประเทศและของโลก4) ภาคอีสาน...เป็นแหล่งปลูกมันสาปะหลังส่งออกมากที่สุดของประเทศ และยังเป็นแหล่งปลูกอ ้อยป้อนอุตสาหกรรมน้าตาล และผลิตเอทานอล5) ภาคอีสาน...เป็นแหล่งปลูกยางพารา ปัจจุบันสามารถเปิดกรีดน้ายางได ้แล ้ว กลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ช่วยเพิ่มกาลังซื้อให ้กับคนอีสานในเวลานี้6) ภาคอีสาน...เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ยุคอารยธรรมขอม เป็นจุดเด่นที่สาคัญของการท่องเที่ยวอีสาน7) ภาคอีสาน...เป็นภาคที่มีกาลังแรงงานมากที่สุดทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม8) ภาคอีสาน...มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มากที่สุด เป็นฐานเสียงที่เป็นตัวชี้ขาดในการจัดตั้งรัฐบาล9) ภาคอีสาน...เป็นภาคที่มีเขยฝรั่งมากที่สุดของประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกาลังซื้อสูง จึงเป็นกลุ่มลูกค ้าที่ห ้างสรรพสินค ้าในหัวเมืองใหญ่ทั้งโคราช ขอนแก่น อุดรธานี ให ้ความสาคัญอย่างยิ่ง10) ภาคอีสาน...เป็นบ ้านหลังที่สองของบรรดาเศรษฐีกรุงเทพฯ ที่หนีภัยน้าท่วมและสะสมทรัพย์สิน แห่ไปซื้อที่ดินสร ้างบ ้าน หรือทารีสอร์ตอย่างเนืองแน่น โดยเฉพาะในโซนของอาเภอปากช่อง เขาใหญ่ วังน้าเขียว สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาล่าสุดรัฐบาลนางสาวยิ่ง ลักษณ์เร่งแจ ้งเกิดโครงการรถไฟความเร็วสูง หรือไฮสปีดเทรนเส ้นทางกรุงเทพฯ-โคราช-หนองคาย ก็ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให ้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคอีสานคู่ขนานไปกับกระแสการ เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้นี่คือความได ้เปรียบที่ทาให ้เศรษฐกิจอีสานโตก ้าวกระโดดที่มา นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

×