<ul><li>สังคมและวัฒนธรรมประเทศลาว </li></ul>
<ul><li>ปัจจุบันประเทศลาวมีประชากรประมาณ 6,835,345 คน ( 2552 ) มีหลายเชื้อชาติ ภาษาลาวจะเรียกรวมกันว่า &quot; ประชาชน...
<ul><li>ลาวลุ่ม </li></ul><ul><li>หมายถึงชาวลาวที่อาศัย </li></ul><ul><li>อยู่ในเขตที่ราบ ได้แก่ </li></ul><ul><li>เชื้อช...
<ul><li>ลาวเทิง </li></ul><ul><li>อาศัยอยู่ในเขตที่ราบสูง เช่น ชาวบูน มะกองงวน ตะโอย ตาเลียง ละเม็ด ละเวน กะตัง ฯลฯ ส่...
<ul><li>ลาวสูง </li></ul><ul><li>เป็นชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขาสูง เช่น ชาวม้ง เย้า มูเซอ ลาฮู และชาวเขาเผ่าต่างๆ ส่วน...
<ul><li>นอกจากนี้ยังมีเชื้อสาย เวียดนาม  เชื้อสาย จีน รวมทั้งชาวต่างชาติอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 2 ของจำนวนประชากรทั้งหมดด...
<ul><li>เป็นสังคมชนบทเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากยังเป็นประเทศ ด้อยพัฒนา </li></ul>
<ul><li>ความยากจน คอรัปชั่น ยาเสพติด การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคพื้นฐาน การไม่รู้หนังสือ และสุขภาพอนามัย </li>...
<ul><li>พุทธศาสนาแบบเถรวาท นับเป็นแบบแผนหลักของวัฒนธรรมลาว ซึ่งปรากฏให้เห็นทั่วประเทศ ทั้งในด้านภาษา ศิลปะและวรรณคดีศิลปะก...
<ul><li>ชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธนิกายเถรวาท ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ และความเชื่อตามเผ่าต่างๆ </li></ul>
<ul><li>ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาทาง รัฐการ </li></ul>
<ul><li> ประชากรเพศ ชายรู้หนังสือร้อยละ 67 หญิงร้อยละ 43 </li></ul><ul><li>เมื่อคิดเฉลี่ยลาวมีอัตราประชากรที่รู้หนังส...
<ul><li>ลาวนั้นมี แคน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติ ส่วนวงดนตรีของลาวมีลักษณะคล้ายไทย </li></ul>
<ul><li> มีท่วงทำนองของการขับลำจะแตกต่างกันไป ตามท้องถิ่น ทางภาคเหนือเรียกว่า ขับ  ภาคใต้จาก บอลิคำไซลงไปเรียกว่า ลำ </l...
<ul><li>ลาวมีเอกลักษณ์เต้นรำคือ บัดสลบ และรำวง </li></ul>
<ul><li>ที่เป็นเอกลักษณ์ อย่างหนึ่งของลาวคือ ผู้หญิงจะนุ่ง ผ้าซิ่น  ( ผ้าถุง ) ผู้ชายนุ่ง โสร่ง เฉียงสไบ </li></ul>
<ul><li>อาหารของชาวลาวจะทาน ข้าวเหนียว เป็นหลักที่เป็นเอกลักษณ์คือ ลาบ แจ่วบอง ไคแผ่น ข้าวจี่ ส้มตำ </li></ul>
<ul><li>ไหหิน ที่แขวงเชียงขวาง และ ปราสาทวัดพู ที่แขวงจำปาสัก </li></ul>
<ul><li>พระธาตุหลวง หอพระแก้ว วัดสะเกด ประตูชัย </li></ul>
 
<ul><li>เป็น พหุวัฒนธรรม หลายรูปแบบ เนื่องจากมีหลายเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ยึดมั่นในประเพณีและดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย </li></ul>
<ul><li>- วัฒนธรรม ไทย มีอิทธิพลต่อสังคมลาวมากเนื่องกระแสสื่อไทยและจากความใกล้ชิดทางวัฒนธรรม ที่มีอยู่เดิม </li></ul><ul><...
<ul><li>ข้อดีข้อด้อยของสังคมวัฒนธรรมลาว </li></ul><ul><li>จุดแข็ง มีหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ แต่อยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติส...
 
<ul><li>ลักษณะวัฒนธรรมลาวกับไทย ใกล้เคียงกันมากที่สุด ในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ </li></ul><ul><li>โดยเฉพาะ ภาคตะวัน...
<ul><li>http:// th.wikipedia.org /wiki </li></ul><ul><li>th.wikipedia.org/wiki/ ประเทศ ลาว </li></ul><ul><li>www.oceansmil...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สังคมวัฒนธรรมลาว

33,020 views
32,838 views

Published on

จัดทำโดย อ.บุญธนภัทร นามนุษย์ศรี

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
33,020
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,052
Actions
Shares
0
Downloads
111
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สังคมวัฒนธรรมลาว

 1. 1. <ul><li>สังคมและวัฒนธรรมประเทศลาว </li></ul>
 2. 2. <ul><li>ปัจจุบันประเทศลาวมีประชากรประมาณ 6,835,345 คน ( 2552 ) มีหลายเชื้อชาติ ภาษาลาวจะเรียกรวมกันว่า &quot; ประชาชนบรรดาเผ่า &quot; สามารถจำแนกได้เป็น 68 ชนเผ่าโดยประมาณ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ </li></ul>
 3. 3. <ul><li>ลาวลุ่ม </li></ul><ul><li>หมายถึงชาวลาวที่อาศัย </li></ul><ul><li>อยู่ในเขตที่ราบ ได้แก่ </li></ul><ul><li>เชื้อชาติ ลาว ภูไท ไทดำ </li></ul><ul><li>ไทลื้อ ฯลฯ ประชาชน </li></ul><ul><li>กลุ่มนี้มีอยู่ร้อยละ 68 </li></ul><ul><li>ของประเทศ </li></ul>
 4. 4. <ul><li>ลาวเทิง </li></ul><ul><li>อาศัยอยู่ในเขตที่ราบสูง เช่น ชาวบูน มะกองงวน ตะโอย ตาเลียง ละเม็ด ละเวน กะตัง ฯลฯ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ </li></ul>
 5. 5. <ul><li>ลาวสูง </li></ul><ul><li>เป็นชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขาสูง เช่น ชาวม้ง เย้า มูเซอ ลาฮู และชาวเขาเผ่าต่างๆ ส่วนมากอาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือของลาว </li></ul>
 6. 6. <ul><li>นอกจากนี้ยังมีเชื้อสาย เวียดนาม เชื้อสาย จีน รวมทั้งชาวต่างชาติอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 2 ของจำนวนประชากรทั้งหมดด้วย </li></ul>
 7. 7. <ul><li>เป็นสังคมชนบทเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากยังเป็นประเทศ ด้อยพัฒนา </li></ul>
 8. 8. <ul><li>ความยากจน คอรัปชั่น ยาเสพติด การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคพื้นฐาน การไม่รู้หนังสือ และสุขภาพอนามัย </li></ul>
 9. 9. <ul><li>พุทธศาสนาแบบเถรวาท นับเป็นแบบแผนหลักของวัฒนธรรมลาว ซึ่งปรากฏให้เห็นทั่วประเทศ ทั้งในด้านภาษา ศิลปะและวรรณคดีศิลปะการแสดง </li></ul>
 10. 10. <ul><li>ชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธนิกายเถรวาท ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ และความเชื่อตามเผ่าต่างๆ </li></ul>
 11. 11. <ul><li>ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาทาง รัฐการ </li></ul>
 12. 12. <ul><li> ประชากรเพศ ชายรู้หนังสือร้อยละ 67 หญิงร้อยละ 43 </li></ul><ul><li>เมื่อคิดเฉลี่ยลาวมีอัตราประชากรที่รู้หนังสือ ร้อยละ 56 </li></ul><ul><li>( 2552 ) </li></ul>
 13. 13. <ul><li>ลาวนั้นมี แคน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติ ส่วนวงดนตรีของลาวมีลักษณะคล้ายไทย </li></ul>
 14. 14. <ul><li> มีท่วงทำนองของการขับลำจะแตกต่างกันไป ตามท้องถิ่น ทางภาคเหนือเรียกว่า ขับ ภาคใต้จาก บอลิคำไซลงไปเรียกว่า ลำ </li></ul>
 15. 15. <ul><li>ลาวมีเอกลักษณ์เต้นรำคือ บัดสลบ และรำวง </li></ul>
 16. 16. <ul><li>ที่เป็นเอกลักษณ์ อย่างหนึ่งของลาวคือ ผู้หญิงจะนุ่ง ผ้าซิ่น ( ผ้าถุง ) ผู้ชายนุ่ง โสร่ง เฉียงสไบ </li></ul>
 17. 17. <ul><li>อาหารของชาวลาวจะทาน ข้าวเหนียว เป็นหลักที่เป็นเอกลักษณ์คือ ลาบ แจ่วบอง ไคแผ่น ข้าวจี่ ส้มตำ </li></ul>
 18. 18. <ul><li>ไหหิน ที่แขวงเชียงขวาง และ ปราสาทวัดพู ที่แขวงจำปาสัก </li></ul>
 19. 19. <ul><li>พระธาตุหลวง หอพระแก้ว วัดสะเกด ประตูชัย </li></ul>
 20. 21. <ul><li>เป็น พหุวัฒนธรรม หลายรูปแบบ เนื่องจากมีหลายเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ยึดมั่นในประเพณีและดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย </li></ul>
 21. 22. <ul><li>- วัฒนธรรม ไทย มีอิทธิพลต่อสังคมลาวมากเนื่องกระแสสื่อไทยและจากความใกล้ชิดทางวัฒนธรรม ที่มีอยู่เดิม </li></ul><ul><li>- วัฒนธรรมจาก จีน และ ชาติตะวันตก </li></ul>
 22. 23. <ul><li>ข้อดีข้อด้อยของสังคมวัฒนธรรมลาว </li></ul><ul><li>จุดแข็ง มีหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ แต่อยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติสุข มีอัตลักษณ์ตนเอง เช่น ภาษา การแต่งกาย ประเพณี เป็นต้น </li></ul><ul><li>จุดอ่อน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามเผ่าพันธุ์ ยังขาดเอกภาพทางวัฒนธรรม </li></ul>
 23. 25. <ul><li>ลักษณะวัฒนธรรมลาวกับไทย ใกล้เคียงกันมากที่สุด ในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ </li></ul><ul><li>โดยเฉพาะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย แต่ลาวมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับ เวียดนาม กัมพูชา และจีน มากกว่าไทย </li></ul><ul><li>นี่เป็นเพราะอะไร </li></ul><ul><li>เป็นเพราะไทยหรืออยู่ที่ลาว </li></ul>
 24. 26. <ul><li>http:// th.wikipedia.org /wiki </li></ul><ul><li>th.wikipedia.org/wiki/ ประเทศ ลาว </li></ul><ul><li>www.oceansmile.com/Lao/lao1.htm </li></ul><ul><li>กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ . (2543) . ประเทศเพื่อนบ้านของไทย . กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง . จำกัด ( มหาชน ) </li></ul>

×