‫חברתיות‬ ‫רשתות‬‫עסקי‬ ‫מידע‬ ‫כמקור‬‫חיים‬ ‫שרית‬‫יוני‬2013
‫מבוא‬
‫החדש‬ ‫העולם‬‫תקשורת‬ ‫כאמצעי‬ ‫חברתית‬ ‫ברשת‬ ‫משתמשים‬ ‫אנשים‬ ‫יותר‬‫אימיילים‬ ‫שליחת‬ ‫מאשר‬.‫ה‬ ‫התוכן‬"‫חם‬"‫ויזו...
‫מספרים‬....4 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645350‫מהתמכרות‬ ‫סובלים‬ ...
5‫בעולם‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫השפעת‬‫חברתיות‬ ‫מהפכות‬‫פוליטיות‬ ‫מהפכות‬‫לארגונים‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫גיוס‬ www.mataninfo.co....
6 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
7 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
‫העסקי‬ ‫ההיבט‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬8 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645‫ח...
 www.mataninfo.co.il  sarit.haim@gmail.com  054-8035645 9‫תמהיל‬‫השיווק‬‫מקור‬
10‫האינטרנט‬ ‫באמצעות‬ ‫שיווק‬‫יותר‬ ‫זול‬(‫ב‬ ‫אפילו‬ ‫לעתים‬-0‫תקציב‬)‫יותר‬ ‫ממוקד‬‫ספציפי‬ ‫יעד‬ ‫לקהל‬ ‫פונה‬‫ויר...
‫המידענים‬ ‫לשירות‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬11 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-803...
12 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645‫יותר‬ ‫מחפשים‬ ‫אינם‬ ‫משתמשים‬"‫ח...
‫דוגמאות‬13 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
News Feed‫אישית‬ ‫התאמה‬
‫סיווג‬‫רשימות‬ ‫ובניית‬ ‫חברים‬‫קרובים‬ ‫חברים‬Close Friends‫מכרים‬Acquaintances‫מוגבלת‬ ‫גישה‬Restricted‫חכמות‬ ‫רשי...
‫ה‬ ‫את‬ ‫נכון‬ ‫לבנות‬ ‫כיצד‬-NewsFeed‫ב‬ ‫יופיעו‬ ‫סטאטוסים‬ ‫אילו‬ ‫לבחור‬ ‫גם‬ ‫מאפשרת‬ ‫רשימות‬ ‫בניית‬News Feed ww...
‫עניין‬ ‫תחומי‬ ‫בניית‬
‫עסקי‬ ‫למודיעין‬ ‫ככלי‬ ‫פייסבוק‬‫חדש‬!‫אחר‬ ‫לעקוב‬ ‫ניתן‬‫ואנשים‬ ‫ארגונים‬‫באמצעות‬Interests‫עשיתם‬ ‫אם‬ ‫גם‬"‫לייק‬...
19‫הדפים‬ ‫את‬ ‫בחרו‬,‫רשימת‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫עניין‬ ‫תחום‬ ‫מאותו‬ ‫והמנויים‬ ‫האנשים‬Interest123‫עסקי‬ ‫למודיעין‬ ‫ככלי‬...
20123‫לנושא‬ ‫שם‬ ‫בחרו‬‫אחרים‬ ‫לשתף‬ ‫אם‬ ‫החליטו‬‫עסקי‬ ‫למודיעין‬ ‫ככלי‬ ‫פייסבוק‬ www.mataninfo.co.il www.facebook...
2112‫עסקי‬ ‫למודיעין‬ ‫ככלי‬ ‫פייסבוק‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
‫עסקיים‬ ‫עמודים‬
‫ליין‬ ‫טיים‬–‫עסקי‬ ‫עמוד‬‫החברה‬ ‫על‬ ‫היסטורי‬ ‫מידע‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gma...
‫לכולם‬ ‫גלויה‬ ‫העסקי‬ ‫העמוד‬ ‫של‬ ‫האנליזה‬ ‫לראשונה‬‫ה‬ ‫על‬ ‫לחצו‬–likes‫העמוד‬ ‫אוהדי‬ ‫על‬ ‫למידע‬ ‫להיחשף‬ ‫כדי‬...
25‫העמוד‬ ‫אוהדי‬ ‫על‬ ‫דמוגרפי‬ ‫מידע‬‫הארגון‬ ‫בחיי‬ ‫חשובים‬ ‫אירועים‬‫ליין‬ ‫טיים‬–‫עסקי‬ ‫עמוד‬ www.mataninfo.co.i...
26‫ניוז‬‫פיד‬‫עסקיים‬ ‫עמודים‬ ‫של‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645‫...
‫לקוחות‬ ‫שירות‬
28‫לקוחות‬ ‫שירות‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645‫הארגון‬ ‫על‬ ‫חוש...
‫קבוצות‬
‫קבוצות‬‫מסוים‬ ‫בתחום‬ ‫עוסקים‬ ‫על‬ ‫רשימה‬‫מידענים‬‫דיאטנים‬‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫מנהלי‬ www.mataninfo.co.il www.facebo...
‫בפייסבוק‬ ‫חיפוש‬
‫חיפוש‬‫אנשים‬‫מסוימת‬ ‫בחברה‬ ‫שעובדים‬ ‫אנשים‬ ‫חיפוש‬32 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@g...
‫חיפוש‬‫אנשים‬‫לפי‬ ‫הגבלה‬◦‫מיקום‬◦‫השכלה‬◦‫עבודה‬ ‫מקום‬33 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim...
‫אנשים‬ ‫חיפוש‬‫על‬ ‫בפייסבוק‬ ‫אנשים‬ ‫חיפוש‬‫שונים‬ ‫חתכים‬ ‫פי‬34 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sa...
‫לינקדאין‬
36‫מבוא‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645‫חברתית‬ ‫רשת‬‫עסקית‬‫בשנת‬ ...
 www.mataninfo.co.il  sarit.haim@gmail.com  054-8035645‫חיפוש‬ ‫אפשרויות‬‫אנשים‬ ‫חיפוש‬‫חיפוש‬‫חברות‬‫תפקידים‬‫קבו...
 www.mataninfo.co.il  sarit.haim@gmail.com  054-8035645‫אנשים‬ ‫חיפוש‬‫שם‬ ‫פי‬ ‫על‬‫חברה‬‫השכלה‬‫תפקיד‬
 www.mataninfo.co.il  sarit.haim@gmail.com  054-8035645‫חברות‬ ‫חיפוש‬‫מיקום‬‫גודל‬‫תעשייה‬
 www.mataninfo.co.il  sarit.haim@gmail.com  054-8035645‫קבוצות‬ ‫חיפוש‬‫קבוצה‬ ‫באותה‬ ‫חברות‬ ‫באמצעות‬ ‫אנשים‬ ‫עם‬ ...
41‫השכלה‬ ‫על‬ ‫סטטיסטי‬ ‫מידע‬,‫נעלם‬ ‫ועוד‬ ‫תפקיד‬....‫חברות‬ ‫על‬ ‫סטטיסטי‬ ‫מידע‬ www.mataninfo.co.il www.facebook....
42‫מתחרות‬ ‫חברות‬‫חדשים‬ ‫עובדים‬‫שפרשו‬ ‫עובדים‬‫סטטיסטי‬ ‫מידע‬‫חדש‬‫חברות‬ ‫על‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.c...
‫חברות‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬
‫חברות‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬
‫פרטיות‬‫מחפשים‬ ‫כשאתם‬ ‫עליכם‬ ‫יודעים‬ ‫מה‬ ‫הגדירו‬45 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gm...
‫עליי‬ ‫מידע‬ ‫חיפש‬ ‫מי‬46 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
‫אנשים‬ ‫בין‬ ‫קישור‬‫מהחיים‬ ‫דוגמא‬
48‫דוגמא‬
49‫דוגמא‬
51‫מומחים‬ ‫איתור‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
Lists Using lists to find more experts52 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-803...
53‫המשך‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
54‫שליליים‬ ‫אזכורים‬/‫חיוביים‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645home-h...
Social Mention• Real time social media searchThe ratio ofmentions betweenpositive andnegativeNumber of uniqueauthorsHow mu...
‫חיים‬ ‫שרית‬sarit.haim@gmail.com www.mataninfo.co.ilwww.facebook.com/mataninfo08-8573171, 054-8035645
רשתות חברתיות כמקור מידע עסקי
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

רשתות חברתיות כמקור מידע עסקי

224
-1

Published on

הרצאה בקורס סביבות חדישות באינטרנט
אוניברסיטת בר אילן

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
224
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

רשתות חברתיות כמקור מידע עסקי

 1. 1. ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬‫עסקי‬ ‫מידע‬ ‫כמקור‬‫חיים‬ ‫שרית‬‫יוני‬2013
 2. 2. ‫מבוא‬
 3. 3. ‫החדש‬ ‫העולם‬‫תקשורת‬ ‫כאמצעי‬ ‫חברתית‬ ‫ברשת‬ ‫משתמשים‬ ‫אנשים‬ ‫יותר‬‫אימיילים‬ ‫שליחת‬ ‫מאשר‬.‫ה‬ ‫התוכן‬"‫חם‬"‫ויזואלי‬ ‫הוא‬ ‫ביותר‬(‫ע‬"‫ע‬Instagram)‫מחשבים‬ ‫לעומת‬ ‫חכמים‬ ‫בטלפונים‬ ‫מאד‬ ‫נרחב‬ ‫שימוש‬‫יותר‬ ‫מחפשים‬ ‫אינם‬ ‫משתמשים‬"‫חדש‬ ‫מה‬",‫ה‬ ‫אלא‬"‫חדש‬ ‫מה‬"‫אותם‬ ‫מוצא‬3 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 4. 4. ‫מספרים‬....4 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645350‫מהתמכרות‬ ‫סובלים‬ ‫בפייסבוק‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליון‬‫יש‬ ‫ממוצע‬ ‫למשתמש‬130‫חברים‬750‫שנייה‬ ‫כל‬ ‫ציוצים‬161‫ב‬ ‫בלינקדאין‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליון‬–200‫מדינות‬2‫שנייה‬ ‫כל‬ ‫חדשים‬ ‫חברים‬‫בלינקדאין‬ ‫קבוצות‬ ‫מיליון‬‫מתווספים‬ ‫חודש‬ ‫כל‬3‫לרשת‬ ‫חדשים‬ ‫בלוגים‬ ‫מיליון‬5‫כל‬ ‫באינסטגרם‬ ‫תמונות‬ ‫מליון‬‫יום‬48%‫בני‬18-34‫בבוקר‬ ‫מתעוררים‬ ‫כשהם‬ ‫ראשון‬ ‫דבר‬ ‫שלהם‬ ‫הפייסבוק‬ ‫את‬ ‫בודקים‬48%‫חדש‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬ ‫כדי‬ ‫מהפייסבוק‬ ‫ניזונים‬ ‫שהם‬ ‫מדווחים‬‫ובעוד‬5‫דקות‬,‫נכונים‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫האלו‬ ‫המספרים‬...‫מקור‬
 5. 5. 5‫בעולם‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫השפעת‬‫חברתיות‬ ‫מהפכות‬‫פוליטיות‬ ‫מהפכות‬‫לארגונים‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫גיוס‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 6. 6. 6 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 7. 7. 7 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 8. 8. ‫העסקי‬ ‫ההיבט‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬8 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645‫חברות‬/‫בחודש‬ ‫לידים‬ ‫יותר‬ ‫מייצרים‬ ‫פעיל‬ ‫בלוג‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫ארגונים‬‫להם‬ ‫שאין‬ ‫חברות‬ ‫מאשר‬69%‫שלהם‬ ‫השיווקי‬ ‫התקציב‬ ‫את‬ ‫מעבירים‬ ‫השיווק‬ ‫מאנשי‬‫החברתי‬ ‫לעולם‬41%‫הפייסבוק‬ ‫דרך‬ ‫לקוחות‬ ‫מגייסות‬ ‫מהחברות‬
 9. 9.  www.mataninfo.co.il  sarit.haim@gmail.com  054-8035645 9‫תמהיל‬‫השיווק‬‫מקור‬
 10. 10. 10‫האינטרנט‬ ‫באמצעות‬ ‫שיווק‬‫יותר‬ ‫זול‬(‫ב‬ ‫אפילו‬ ‫לעתים‬-0‫תקציב‬)‫יותר‬ ‫ממוקד‬‫ספציפי‬ ‫יעד‬ ‫לקהל‬ ‫פונה‬‫ויראלי‬ ‫שיווק‬‫שם‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫אם‬,‫קיים‬ ‫לא‬ ‫אתה‬‫טרנד‬.... www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 11. 11. ‫המידענים‬ ‫לשירות‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬11 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645‫חברות‬ ‫על‬ ‫ומעמיק‬ ‫חדש‬ ‫מידע‬‫בכירים‬ ‫על‬ ‫ייחודי‬ ‫מידע‬‫ביניים‬ ‫והנהלת‬‫בארגונים‬‫עסקי‬ ‫מודיעין‬!‫שיווקי‬ ‫כלי‬
 12. 12. 12 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645‫יותר‬ ‫מחפשים‬ ‫אינם‬ ‫משתמשים‬"‫חדש‬ ‫מה‬"‫ה‬ ‫אלא‬"‫חדש‬ ‫מה‬"‫אותם‬ ‫מוצא‬.
 13. 13. ‫דוגמאות‬13 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 14. 14. News Feed‫אישית‬ ‫התאמה‬
 15. 15. ‫סיווג‬‫רשימות‬ ‫ובניית‬ ‫חברים‬‫קרובים‬ ‫חברים‬Close Friends‫מכרים‬Acquaintances‫מוגבלת‬ ‫גישה‬Restricted‫חכמות‬ ‫רשימות‬Smart Lists15 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 16. 16. ‫ה‬ ‫את‬ ‫נכון‬ ‫לבנות‬ ‫כיצד‬-NewsFeed‫ב‬ ‫יופיעו‬ ‫סטאטוסים‬ ‫אילו‬ ‫לבחור‬ ‫גם‬ ‫מאפשרת‬ ‫רשימות‬ ‫בניית‬News Feed www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 17. 17. ‫עניין‬ ‫תחומי‬ ‫בניית‬
 18. 18. ‫עסקי‬ ‫למודיעין‬ ‫ככלי‬ ‫פייסבוק‬‫חדש‬!‫אחר‬ ‫לעקוב‬ ‫ניתן‬‫ואנשים‬ ‫ארגונים‬‫באמצעות‬Interests‫עשיתם‬ ‫אם‬ ‫גם‬"‫לייק‬"‫לארגון‬‫עדכונים‬ ‫תקבלו‬ ‫שלא‬ ‫סיכוי‬ ‫יש‬‫ב‬–News Feed www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645Link
 19. 19. 19‫הדפים‬ ‫את‬ ‫בחרו‬,‫רשימת‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫עניין‬ ‫תחום‬ ‫מאותו‬ ‫והמנויים‬ ‫האנשים‬Interest123‫עסקי‬ ‫למודיעין‬ ‫ככלי‬ ‫פייסבוק‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 20. 20. 20123‫לנושא‬ ‫שם‬ ‫בחרו‬‫אחרים‬ ‫לשתף‬ ‫אם‬ ‫החליטו‬‫עסקי‬ ‫למודיעין‬ ‫ככלי‬ ‫פייסבוק‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 21. 21. 2112‫עסקי‬ ‫למודיעין‬ ‫ככלי‬ ‫פייסבוק‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 22. 22. ‫עסקיים‬ ‫עמודים‬
 23. 23. ‫ליין‬ ‫טיים‬–‫עסקי‬ ‫עמוד‬‫החברה‬ ‫על‬ ‫היסטורי‬ ‫מידע‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 24. 24. ‫לכולם‬ ‫גלויה‬ ‫העסקי‬ ‫העמוד‬ ‫של‬ ‫האנליזה‬ ‫לראשונה‬‫ה‬ ‫על‬ ‫לחצו‬–likes‫העמוד‬ ‫אוהדי‬ ‫על‬ ‫למידע‬ ‫להיחשף‬ ‫כדי‬‫ליין‬ ‫טיים‬–‫עסקי‬ ‫עמוד‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 25. 25. 25‫העמוד‬ ‫אוהדי‬ ‫על‬ ‫דמוגרפי‬ ‫מידע‬‫הארגון‬ ‫בחיי‬ ‫חשובים‬ ‫אירועים‬‫ליין‬ ‫טיים‬–‫עסקי‬ ‫עמוד‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 26. 26. 26‫ניוז‬‫פיד‬‫עסקיים‬ ‫עמודים‬ ‫של‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645‫על‬ ‫הקלקה‬Pages Feed‫כל‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫לכם‬ ‫יאפשר‬‫העסקיים‬ ‫העמודים‬ ‫של‬ ‫העדכונים‬
 27. 27. ‫לקוחות‬ ‫שירות‬
 28. 28. 28‫לקוחות‬ ‫שירות‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645‫הארגון‬ ‫על‬ ‫חושבים‬ ‫הלקוחות‬ ‫מה‬
 29. 29. ‫קבוצות‬
 30. 30. ‫קבוצות‬‫מסוים‬ ‫בתחום‬ ‫עוסקים‬ ‫על‬ ‫רשימה‬‫מידענים‬‫דיאטנים‬‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫מנהלי‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 31. 31. ‫בפייסבוק‬ ‫חיפוש‬
 32. 32. ‫חיפוש‬‫אנשים‬‫מסוימת‬ ‫בחברה‬ ‫שעובדים‬ ‫אנשים‬ ‫חיפוש‬32 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 33. 33. ‫חיפוש‬‫אנשים‬‫לפי‬ ‫הגבלה‬◦‫מיקום‬◦‫השכלה‬◦‫עבודה‬ ‫מקום‬33 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 34. 34. ‫אנשים‬ ‫חיפוש‬‫על‬ ‫בפייסבוק‬ ‫אנשים‬ ‫חיפוש‬‫שונים‬ ‫חתכים‬ ‫פי‬34 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 35. 35. ‫לינקדאין‬
 36. 36. 36‫מבוא‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645‫חברתית‬ ‫רשת‬‫עסקית‬‫בשנת‬ ‫שהוקמה‬2003175‫חברים‬ ‫מליון‬‫מעל‬200‫מדינות‬‫בישראל‬400,000‫חברים‬7,500‫מדינות‬‫מידע‬‫ביוגרפי‬‫וקודמים‬ ‫נוכחיים‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬‫ה‬ ‫תיאורית‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬-Six Degrees of Seperation
 37. 37.  www.mataninfo.co.il  sarit.haim@gmail.com  054-8035645‫חיפוש‬ ‫אפשרויות‬‫אנשים‬ ‫חיפוש‬‫חיפוש‬‫חברות‬‫תפקידים‬‫קבוצות‬ ‫חיפוש‬
 38. 38.  www.mataninfo.co.il  sarit.haim@gmail.com  054-8035645‫אנשים‬ ‫חיפוש‬‫שם‬ ‫פי‬ ‫על‬‫חברה‬‫השכלה‬‫תפקיד‬
 39. 39.  www.mataninfo.co.il  sarit.haim@gmail.com  054-8035645‫חברות‬ ‫חיפוש‬‫מיקום‬‫גודל‬‫תעשייה‬
 40. 40.  www.mataninfo.co.il  sarit.haim@gmail.com  054-8035645‫קבוצות‬ ‫חיפוש‬‫קבוצה‬ ‫באותה‬ ‫חברות‬ ‫באמצעות‬ ‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫יצירת‬
 41. 41. 41‫השכלה‬ ‫על‬ ‫סטטיסטי‬ ‫מידע‬,‫נעלם‬ ‫ועוד‬ ‫תפקיד‬....‫חברות‬ ‫על‬ ‫סטטיסטי‬ ‫מידע‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 42. 42. 42‫מתחרות‬ ‫חברות‬‫חדשים‬ ‫עובדים‬‫שפרשו‬ ‫עובדים‬‫סטטיסטי‬ ‫מידע‬‫חדש‬‫חברות‬ ‫על‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 43. 43. ‫חברות‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬
 44. 44. ‫חברות‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬
 45. 45. ‫פרטיות‬‫מחפשים‬ ‫כשאתם‬ ‫עליכם‬ ‫יודעים‬ ‫מה‬ ‫הגדירו‬45 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 46. 46. ‫עליי‬ ‫מידע‬ ‫חיפש‬ ‫מי‬46 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 47. 47. ‫אנשים‬ ‫בין‬ ‫קישור‬‫מהחיים‬ ‫דוגמא‬
 48. 48. 48‫דוגמא‬
 49. 49. 49‫דוגמא‬
 50. 50. 51‫מומחים‬ ‫איתור‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 51. 51. Lists Using lists to find more experts52 www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 52. 52. 53‫המשך‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 53. 53. 54‫שליליים‬ ‫אזכורים‬/‫חיוביים‬ www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645home-https://twitter.com/#!/search
 54. 54. Social Mention• Real time social media searchThe ratio ofmentions betweenpositive andnegativeNumber of uniqueauthorsHow much thisbrand is mentionedon social mediaThe same usersare speaking highlyon the same brand www.mataninfo.co.il www.facebook.com/mataninfo  sarit.haim@gmail.com  054-8035645
 55. 55. ‫חיים‬ ‫שרית‬sarit.haim@gmail.com www.mataninfo.co.ilwww.facebook.com/mataninfo08-8573171, 054-8035645

×