Il-Partiċelli 2

3,428
-1

Published on

Il-Partiċelli 2

 1. 1. Il-p artiċe lli
 2. 2. Il-p artiċe lli h u m a klie mżg ħar li ns ib u f’s e nte nzi
 3. 3. Tiftakru h om d awnil-p artiċe lli: bi fi sa ta’ m a’ lil g ħal ġo b ħal m inn xi
 4. 4. D an il-lap e s m h u x _ta’ Toni. __
 5. 5. Jie n s e m m u r il-Be lt _ _a’ ħij m _ a.
 6. 6. M is s ie ri xtaraingravata s ab iħa m_ill- _ __ b e lt.
 7. 7. Titke llim x b l-ike l _ġo_ _ ħalqe k.
 8. 8. It-tife l le m aħ ke wkb a kb ira _ fis _ s e m a. __-
 9. 9. D an il-ktie b _ _inn m __ tie g ħe k.
 10. 10. G ħid _lil ħu k jġi m alaj _ i r.
 11. 11. H u wa rab at ċoff ab j ad _m _ _ _ karozza. _ al-
 12. 12. b ħalD awk il-b olol _ _ _ _ d awn e żatt.
 13. 13. K e llim t _ liz- zij u ___ u _ lill- ku ġin. ___
 14. 14. Ġu żi ta d aqqa ‘l ħu h _g ħal xe j b ’xe j ___ n n.
 15. 15. H awn u kollp artiċe lli lih u m a twal.
 16. 16. E że m p j h u m a: i g ħalfe jn g ħalh e kk m inflok g ħalie x d alwaqt m ing ħand s ab ie x g ħalie x
 17. 17. Jos e f qal li _ _alwaqt d ______ ile s ti x-xog ħol.
 18. 18. R ita qab d e t u te lqe tm_ing_ħaj m a qale t lil_ __ ___ r ħad d .
 19. 19. In-nanna taf is s ajar u j_ _ _ _ _e kk nie ħd u gos tg ħalh _ _ _ nie klu g ħand h a.
 20. 20. Jie n xtraj s and li t_ _ _inflok _ żarb u n. m ____

×