InformáCióS éS KommunikáCióS TechnikáK Az OktatáSban 2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

InformáCióS éS KommunikáCióS TechnikáK Az OktatáSban 2

on

 • 2,544 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,544
Views on SlideShare
2,539
Embed Views
5

Actions

Likes
0
Downloads
13
Comments
0

1 Embed 5

http://www.slideshare.net 5

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

InformáCióS éS KommunikáCióS TechnikáK Az OktatáSban 2 InformáCióS éS KommunikáCióS TechnikáK Az OktatáSban 2 Presentation Transcript

 • Információs és kommunikációs eszközök alkalmazása az oktatásban Elektronikus médiumok és tananyagok LMP_PD110G2 Készítette: Suba Marianna Pedagógiatanár MA 2010. 02.26.
 • Az információs technika fejlődésének hatása
  • Az információs és telekommunikációs technikák fejlődése világszerte új ipari forradalmat hoz létre.
  • az információs és kommunikációs eszközök gyors, robbanás szerű fejlődése és elterjedése új gazdasági és társadalmi formáció kialakulásához vezet.
  • Az információs társadalom:
  • közelebb hozza egymáshoz a városi és a falusi közösségeket,
  • soha nem látott mértékű tudásmegosztást eredményez,
  • hatalmas lehetőséget ad arra, hogy mindenki hozzáférhessen a számára szükséges információhoz, s ezáltal gazdagodjon az élete.
  • A folyamatban lévő átalakulások az élet minden területét, így az oktatást is érintik.
 • Felnövekszik a net-generáció...
  • Az Internet világméretűvé válásával egyidejű jelenség az új nemzedék, a „net-generáció” megjelenése.
  • Azokról a fiatalokról van szó, akik már gyerekkoruktól kezdve hozzáférnek a számítógéphez, és ugyanúgy használják az Internet lehetőségeit, mint a televíziót vagy a videót.
  • Óriási kérdés, vajon milyen hatással lesz a jövőnkre az új generáció új világlátása?
 • Változó világ- változó tanulási környezet
  • Az Európai Unió ajánlása szerint az informatikai eszközök kezeléséhez szükséges alapvető kompetenciák elsajátítását mindenki számára egyformán lehetővé kell tenni , az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket az intézmények alsó szintjein is meg kell teremteni. A tárgyi feltételek biztosítása, az információs és kommunikációs technológia eszközeinek elterjedése egyúttal a pedagógiai módszertani kultúrát is gazdagítja.
  • Az EU ajánlásai szerint az informatikai eszközöket az esélyegyenlőség megteremtése érdekében mindenki számára egyformán elérhetővé kell tenni . Ezek az alapelvek a Nemzeti alaptantervben is prioritást kaptak.
  • Az Európai Unió számára ma ennek az átmenetnek a megszervezése és levezetése jelenti a legnagyobb gazdasági és társadalmi kihívást.
  • A tanulás 21. századi eszközrendszerében fontos szerephez jut a világháló, valamint az új médiumok, de ezek mellett még jó ideig meghatározó szerepe marad a hagyományos eszköztárnak is. Ezek hatékony integrálása, sokrétű kombinációja fejlesztendő, megoldandó, még akkor is, ha mindez kockázatokat rejt magában. Az iskola, a tanulási környezet – az ismert nehézségek ellenére – átalakulófélben van. A zárt, tradicionális iskolai
 • Az IKT fejlődésének hatása az oktatásra
  • Ennek lépcsőfokait a következőkben foglalja össze Tapscott:
  • Átmenet a lineáris oktatás és a hipermédia alapú oktatás között.
  • Az instrukciók és utasítások helyett konstrukció és felfedezés (felfedeztetés).
  • Tanárközpontú oktatás helyett tanulóközpontú oktatás.
  • A tananyag „bebiflázása” helyett azt kell elsajátítani, hogyan tanuljunk, hogyan navigáljunk és hogyan szelektáljunk.
  • Az iskolai tanulás helyett egész életen át tartó tanulás (life-long learning).
  • A mindenki számára tervezett „egyenoktatás” helyett egyéni, testre szabott képzés.
  • Az oktatás kínszenvedés helyett szórakozás legyen.
  • A tanár adó (információforrás) helyett segítő (facilitátor) legyen.
  • E tézisek valóra váltásának kulcsszereplője a TANÁR!
 • Az oktatási rendszer változása
  • Az oktatási rendszer tehát az oktatási tartalmak és az eddigi hagyományos módszertan megváltoztatását igényli. Az egyes tanulócsoportok részére különböző tartalmakat kell kidolgozni, a tartalmak feldolgozásához pedig elsősorban a szövegértés képességét kell fejleszteni új, korszerű pedagógiai módszerekkel.
 • Az IKT szerepe az oktatásban
  • Az oktatásban használt segédeszközök között egyre nagyobb teret kap a számítógép.
  • Természetesen meg kell különböztetni :
   • A számítógépes oktatást, amely nem más, mint a számítógép kezelésének, az azon futó alkalmazások használatának megtanítása. Ez természetesen elképzelhetetlen lenne számítógép nélkül, de az önálló tanulási forma esetén, a könyveken túl sokat segíthetnek az erre kifejlesztett különböző oktatóprogramok.
   • A számítógéppel támogatott oktatást , amely esetén nincs jelentősége annak, hogy az oktatott tantárgy számítástechnika-e, vagy valami más. A számítógép ugyanis sok más tantárgy oktatásába nyújthat segítséget egyrészt a tanulás, másrészt az ún. számonkérés fázisában.
 • Multimédia és interaktivitás
  • A multimédia alapjait képzõ fogalom, az interaktivitás .
  • A számítógép a felhasználó utasításai alapján cselekszik, tehát a felhasználó aktív részt vállal a program futása közben, vagyis a program nem halad tovább, ha õ nem cselekszik.
 • Az élethosszig tartó tanulás megalapozása az alábbi kulcskompetenciák fejlesztésére épít:
  • Tanulási technikák , többféle tanulási módszer megismerését kell lehetővé tenni
  • Intelligens tudás, az egyes problémák megértését és megoldását, az összefüggések megismerését
  • Alkalmazói tudás , amely a megszerzett tudás és a tapasztalatok között keres összefüggéseket, lehetővé teszi a megszerzett tudás alkalmazását a hétköznapi helyzetekben
  • Eszközjellegű tudás , az informatikai, médiahasználati, kommunikációs ismeretek rutinszerű alkalmazása
  • Szociális kompetencia , a társadalomba való beilleszkedés képessége
  • Értékorientáció, a társadalmi és az egyéni értékek közötti viszony, a társadalmilag elfogadott viselkedés
 • Az IKT használatát meghatározó tényezők
  • Milyen az otthoni és az iskolai informatikai felszereltség?
  • Mennyire nyitottak a tanárok az új technológia iránt?
  • Milyen gyakran nyílik lehetősége a nyelvtanárnak arra, hogy az iskolai számítógépes termet használja?
  • Milyen információs és kommunikációs eszközöket (programokat, internetszolgáltatásokat) ismernek és használnak a tanárok?
  • Mire használják ezeket az eszközöket?
  • Az IKT használat több komoly kérdést vet fel: - Ténylegesen növelik-e az oktatás hatékonyságát az információs piac szolgáltatásai?
  • Hatékonyabb lesz-e az oktatás csak azért, mert érdekesek a számítógépek?
 • A multimédiás programok oktató, vagy szórakoztató céllal jönnek létre
  • Az oktató célúak főbb típusai:
  • eleve oktatásra létrejött programok
   • például nyelvi oktatóprogramok, vagy valamilyen tantárggyal, szakterülettel foglalkozó programok,
  • lexikális jellegű programok
   • amelyekben elsõsorban az információ megkereshetõsége az elsõdleges szempont (például különbözõ értelmezõ szótárak, ismeretterjesztõ jellegû lexikonok (állatvilágról, technikáról, stb.
  • A szórakoztató jellegű :
  • A szórakoztató jellegű multimédia közé sorolhatjuk például a játékokat, hiszen gyakorlatilag minden jegyet magukon viselnek, amit egy multimédiás programnak kell, néha többet is azoknál.
  • Napjainkban az oktatóprogramok jó részében a játék fontos fejlesztő funkciót kap, különösen a fiatal generáció számára készült oktató programokban.
 • A tanárok IKT használata
  • a tanár mely célból használja azokat:
  • órai felkészülésnél,
  • az órán a diákokkal együtt,
  • a diákok kapnak olyan házi feladatot, amelyet számítógép segítségével készítenek el.
 • Az IKT használatának lehetőségei a mindennapi gyakorlatban
  • A tanulók eredményének nyilvántartására
  • Felkészülés során tanulmányozza az SDT-t
  • Kollégáknak szakmai ügyben e-mailt ír
  • Interneten kerestet házi feladatot
  • Tananyagot készít
  • Felkészülés során az interneten keresett anyagokat
  • Feladatlapok készítése és nyomtatása
  • Saját készítésű feladatlapjait oldatta meg számítógépen a diákokkal
  • Órai csoportmunkára használták az Internetet Órai csoportmunkára használtak CD-ket SDT-t használ magyarázat során Feladatokat / megoldásokat adott ki/szed be számítógép segítségével Órai egyéni munkára használták az Internetet Tananyagot készítenek a diákjai Számítógépes kiselőadást (prezentációt) tartanak tanulói A tanulók tesztelésére (mérés-értékelés) Internet használ a tanári magyarázat során
  • Digitális fényképezőgépet használt a tanítási folyamat segítésére Interneten kerestetett órán
  • Diákoknak e-mailt írt Feladatokat/megoldásokat vetített ki Prezentációt tart Multimédiás tananyagot vetít ki magyarázat közben (pl. CD-ROM)
  • Fórumot használnak a diákok tanuláshoz A szülőket a honlapon tájékoztaja Chatet használnak a diákok tanuláshoz Kísérleteznek a számítógép segítségével Szülőknek e-mailt ír Digitális fényképezőgépet használnak a tanulók a feladatmegoldás során Órai egyéni munkára használják az SDT-t Órai csoportmunkára használják az SDT-t Órai egyéni munkára használják CD-ket Órai egyéni munkára használják az iskolában fejlesztett digitális tananyagokat Órai csoportmunkára használnak az iskolában fejlesztett digitális tananyagokat
 • Felhasznált irodalom
  • A prezentáció elkészítéséhez az Új pedagógiai szemle alábbi cikkeit használtam:
  • Dancsó Tünde.Az információs és kommunikációs technológia fejlesztésének irányvonalai a hazai oktatási stratégiákban
  • Kőrösné dr. Mikis Márta.IKT az oktatás kezdő szakaszában
  • Dringó Horváth Ida – Hoffmann Orsolya. Informatikai eszközök a német nyelv oktatásában
  • Kőrösné Mikis Márta beszámolója. A tanulási eszközrendszer nemzedékváltása
  • Földes Petra – Kőrösné Mikis Márta. Jó gyakorlatok az alsó tagozatos informatikában
  • Komenczi Bertalan. A virtuális európai oktatási tér kialakulása
 •  
 • What can you see?
 • Invertebrate animals By Marianna Suba For 3 rd graders
 • Animals have different groups.
  • Veretebrates
  • Invertebrates
 • Invertebrate animals do not have a skeleton inside their bodies.
 • Invertebrate animals also have different groups. You learn about three groups this year. Invertebrate Animals Insects Worms Molluscs
 • Insects
  • Insects have six legs and three body-parts.
  • They have a head, a thorax and an abdomen.
  • They lay eggs.
 • Worms
  • Worms have no Backbone.
  • Worms can be flat, round, or segmented.
  • Flatworms have a flat body.
  • Roundworms have a round body.
  • Segmented worms are divided into small sections.
  • They lay eggs.
  • Some worms can grow to 30 metres long.
 • Molluscs
  • Molluscs have muscular bodies.
  • They do not have backbones.
  • They lay eggs.
 • THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!